Milan Rašla: Tvorba z let 1977-1979

termín: 1979/12
instituce: Galéria Cypriána Majerníka
typ výstavy: autorská

poznámka:
? ID 219506 uvádí rok 1980, v soupisu r. 1979 výstava není uvedena