Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

obec: Kutná Hora (Kutná Hora)
adresa: Sankturinovský dům, Palackého náměstí 377
PSČ: 284 01
stát: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: gfj@kh.cz
web: www.gfj.kh.cz
rok vzniku: 1993

poznámka:
Galerie Felixe Jeneweina je městskou galerií výtvarného umění. Vedle správy uměleckých sbírek se systematicky věnuje výstavní činnosti. Jejím aktuálním cílem je za pomoci výstavních programů přispívat k udržení kreditu Kutné Hory získaného zapsáním města na listinu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v prosinci 1995. Ředitelství galerie sídlí od ledna 2008 ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře a spravuje výstavní prostory ve Vlašském dvoře.

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

Vzniku galerie výtvarného umění v Kutné Hoře předcházely první pokusy u vybudování "lidové galerie" v Rytířském sále historického Vlašského dvora v roce 1910, tedy v prostorách, kde se nyní nachází stálá expozice české mince a medaile. V roce 1950 došlo ke zřízení Galerie Felixe Jeneweina ve Vlašském dvoře jako stálé expozice Jeneweinova díla. Tato expozice ale neměla dlouhého trvání. Ke vzniku i k ustanovení Galerie Felixe Jeneweina jako správce sbírek přispěly jak tyto uvedené okolnosti, tak i úsilí kutnohorských osobností. Malíř Josef Jan Šedivý (1887-1956), postimpresionistický realista, činný po roce 1910 spolu s Václavem Rabasem a dalšími na poli Umělecké besedy, byl jedním z prvních, kdo usilovali vedle paní Jeneweinové o zřízení stálé Jeneweinovy galerie. Ke sbírce přispěl sám několika svými plátny.

Na statutárním základě je Galerie Felixe Jeneweina městskou galerií výtvarného umění od dubna 1993. Vedle správy uměleckých sbírek se galerie od listopadu 1995 věnuje systematicky výstavní činnosti. Jejím aktuálním cílem je za pomoci výstavních programů přispívat k udržení kreditu Kutné Hory získaného zapsáním města na listinu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v prosinci 1995.


zdroj - www.gfj.kh.cz


 


Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

termín   název výstavy, místo konání
1960/01/24 - 1960/03/15   Čeští klasikové 19. století, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1961   Ikonografie Kutné Hory a Felix Jenewein, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1961   Isztván Szabó: Dřevěné plastiky, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1961   Karel Hýbl: Kresby, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1961   Max Švabinský: Kresby a grafiky, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1961/09/03 - 1961/11/06   Josef Šedivý: Kresby, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1961/12/02 - 1962/01/03   Vilém Plocek: Kresby, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1962/12/22 - 1963/01/15   František Vincenc Danihelka: Kresby, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1964   Armádní výtvarné studio: Obrazy, sochy, grafika, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1964   Čeněk Fousek: Oleje, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1964   Felix Jenewein (1857 - 1905), Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1964   Jaroslav Rezler, Petr Kmošek: Kovové plastiky a obrazy, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1964   Sklo, porcelán, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1964   Výtvarný kroužek DKV, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1964 - 1965/02/07   Kutná Hora minulá a budoucí, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1965/02/13 -   Lidová umělecká výroba, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1965/03/09 -   Výtvarný kroužek DKV, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1965/05/02 -   Jaroslav Alt: Malířská tvorba, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1965/05/30 -   Poznáváme ČKD, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1965/07/04 -   Jaroslav Jareš: Výběr z díla 1911 - 1965, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1965/09/05 -   Richard Lander: Obrazy, grafika, scénické návrhy, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1965/10/23 -   Obrazy z fondů muzea a galerie, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1966/03   Z národopisných sbírek kutnohorského muzea, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1966/04   Soutěž tvořivosti mládeže - výtvarníci amatéři, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1966/05   Umění 20. století, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1966/06   Krajská výstava amatérského výtvarnictví, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1966/07   Felix Jenewein (1857 - 1905), Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1966/08 - 1966/09   Autogramy význačných osobností, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1966/10 - 1966/11   Felix Jenewein (1857 - 1905), Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1966/12   Fotoreportáže, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1967   Čeněk Fousek: Obrazy, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1967   Felix Jenewein (1857 - 1905), Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1967   Fotografie STM PMP 1967, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1967   František Foltýn: Obrazy 1965 - 1966, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1967   Obrázky z cest po Africe, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
1967   Ruské motivy ve tvorbě výtvarníků Středočeského kraje, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1967   Skupina 66, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1967   Výmluvnost kresby, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1967   Ze současné tvorby našich malířů, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1967   Život kolem nás. Obrazy, sochy, grafika, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1968   Bohumil Kraus: Polabí ve fotografii, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1968   Felix Jenewein (1857 - 1905), Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1968   Josef Krčil, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1968   Výtvarné práce žáků II. ročníku Lidové školy umění v Kutné hoře, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1968   Výtvarní umělci moskevské oblasti, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1969/01 - 1966/02   Ex libris, knižní vazba, grafika, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1969/01/05 - 1969/01/30   Jarmila Jeriová, Vladimír Poupa, Jan Voseček, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1969/05/03 - 1969/05/31   Čeněk Fousek, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1969/06/06 - 1969/06/30   Menší hra. Imaginativní umění, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1969/07/12 - 1969/08/31   Felix Jenewein (1857 - 1905), Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1969/11/09 - 1969/11/30   Ars klub: Obrazy, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1969/12/04 - 1969/12/31   J. Pěchota, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1970/01/31 - 1970/03/31   Jiří Orten, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1970/04/04 - 1970/04/30   Čestmír Pechr: Plakáty, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1970/05/08 - 1970/06/15   Kutná Hora v odboji a výhledu svého rozvoje, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1970/06/25 - 1970/08/16   Lidové kroje, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1970/08/20 - 1970/09/06   Obrazy kutnohorských výtvarníků, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1970/09/09 - 1970/10/04   Dětské výtvarné umění, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1970/10/07 - 1970/10/20   25 let národních výborů, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1970/11/08 - 1970/11/29   Ars klub, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1971/03/01 - 1971/05/30   Výstava k 50. výročí založení KSČ, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1971/07/24 - 1971/08/29   Felix Jenewein (1857 - 1905), Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1971/09/04 - 1971/10/03   Nové tendence v tvorbě mladých českých výtvarníků, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1971/11/49 - 1971/12/15   Kutná Hora - rozvoj města za poslední volební období, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1971/12/21 - 1972/01/20   Výstava výtvarníků Středočeského kraje, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1972 - 1972/10/29   Dílčí výstava Ars klubu, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1972 - 1972/12/15   Člověk, město, příroda, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1972/02/04 -   Karel Havlíček Borovský: Ke 100. výročí smrti, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1972/02/25 - 1972/03/15   Záměry a cíle zahraničních nepřátel socialismu v ČSSR, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1972/08/16 - 1972/09/19   Felix Jenewein (1857 - 1905), Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1973/01/09 - 1973/01/31   Sovětský svaz očima českého výtvarníka, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1973/02/27 - 1973/04/01   25 let Vítězného února na Kutnohorsku, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1973/04/27 - 1973/05/04   Architektonické památky staré Gruzie, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1973/05/06 - 1973/05/27   Jan Vlček. Obrazy, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1973/07/28 - 1973/11/04   Felix Jenewein (1857 - 1905), Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1973/11/11 - 1973/12/31   Tvář života, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1974/01/24 - 1974/03/24   Josef Procházka: S českou písní a štětcem doma i v cizině, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1974/05/17 - 1974/06/04   Zúrodněná krajina, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1974/06/20 - 1974/07/14   Dětská kresba, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1974/07/21 - 1974/09/19   Felix Jenewein (1857 - 1905), Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1974/09/22 - 1974/10/13   Ars klub, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1974/10/27 - 1974/11/17   Krajská výstava amatérských umělců, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1975   30 svobodných let, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1975   Světla Žáková Štrupová: Obrazy, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1975   Výstava známek. ZV ROH Praga, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1975   Výtvarníci amatéři - zájmová umělecká činnost, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1977   Jaroslav Fousek: Posmrtná výstava, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1987   I. kutnohorské bienále 87, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1989   II. kutnohorské bienále 89, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1993/03 - 1993/12   Barokní umění z kutnohorských sbírek, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1995   Na hranici znaku, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1995/05/04 - 1995/06/11   Jaroslav Fousek (1885 - 1954): Obrazy, kresby, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
1995/06/22 - 1995/07/30   Krajina duše: České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
1995/08/03 - 1995/09/07   Na hranici znaku / At the Edge of the Sign, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
1995/09/14 - 1995/10/12   Tolerance '95: Obrazy, sochy, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1996/01/18 - 1996/02/25   Petr Písařík: Jistá retrospektiva, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
1996/01/24 - 1996/03/10   Felix Jenewein (1857-1905), Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1996/03/05 - 1996/03/31   Pavel Šmíd: Zajíčci a jezdci, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
1996/04/03 - 1996/04/28   Radan Wagner: Malá retrospektiva. Obrazy a kresby, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
1996/04/03 - 1996/06/28   Jaroslav Jareš, Oldřich Koníček, Josef Jan Šedivý, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1996/04/30 - 1996/05/31   KW: Starší věci: Obrazy a kresby, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
1996/06/13 - 1996/07/28   Jiří Mikeska: Ve znamení čtverce, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
1996/07/17 - 1996/08/30   Pocta Zdeňku Pešánkovi. Pavel Opočenský, Zdeněk Pešánek, Stanislav Zippe, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1996/07/31 - 1996/08/31   Pocta Zdeňku Pešánkovi II, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
1996/08/05 - 1996/09/30   Čestmír Pechr: Divadelní plakáty, užitá grafika a scénické návrhy z let 1948-1996, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1996/10/04 - 1996/10/30   Helena Horálková: Labyrinty. Grafika a kresby, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
1996/10/30 - 1996/12/31   Josef Krčil: Obrazy a kresby z let 1930-1945, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1996/11/05 - 1996/12/31   Karen Kunc: Divining Voice, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
1997/01/08 - 1997/01/31   Jiří Plieštik: Plastiky, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
1997/01/29 - 1997/03/31   Skupina 42. Pohled do sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1997/04/09 - 1997/06/30   Jaroslav Alt: Výběr z malířské tvorby 1947 - 1997, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1997/04/16 - 1997/05/11   Jiří David, Stanislav Diviš a jejich žáci, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
1997/05/21 - 1997/06/29   Otto Herbert Hajek: Die Raumzeichen / Znamení prostoru, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
1997/07/03 - 1997/07/30   Martin Mainer: Práce na papíře (Hrady, zámky a zvířata), Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
1997/07/09 - 1997/08/30   Felix Jenewein (1857-1905): Nevystavené studie, I. část, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1997/08/06 - 1997/08/30   Daniel Balabán: Všední nesmrtelnost. Obrazy a fotopráce, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
1997/09/03 - 1997/09/28   Jan Kristofori: Doteky, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
1997/10/03 - 1997/11/16   Svatopluk Klimeš: Stratifikace ohně, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
1997/12/10 - 1998/02/15   Čáry a barvy na papíře: Dětský výtvarný projev - A4, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
1998/01/28 - 1998/04/05   Zdeněk Burian malíř a ilustrátor, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1998/03/11 - 1998/04/30   Michal Škoda: Objekty, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
1998/05/06 - 1998/06/28   Jiří Petrbok: Farář jde z práce. Obrazy z let 1987 - 1998, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
1998/05/06 - 1998/06/28   Pavel Carlsbader, Uta Dorra: Dvojice - různé pozice, umění papíru, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
1998/05/20 - 1998/07/31   Karel Hlaváček: 1874 - 1898, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1998/08/05 - 1998/10/28   František Vysekal 1882 - 1947: Obrazy a kresby, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1998/11/18 - 1998/12/30   Pas de Paris. Současné francouzské umění, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
1998/12/21 - 1999/02/21   Felix Jenewein (1857-1905): Studie a definitivy, II. část, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1999/02/05 - 1999/03/30   Between Nature and Culture / Mezi přírodou a kulturou; American Prints. Americká grafika, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
1999/04/07 - 1999/05/26   Josef Hampl: Šité koláže, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
1999/05/12 - 1999/07/25   Antonín Pospíšil: Studie, ilustrace a knižní přebaly, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1999/06/02 - 1999/07/18   Rudolf Valenta: Plastiky a serigrafie 1974-1999, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
1999/09/15 - 1999/10/30   Martin Zálešák: Malba 1991-1999, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
1999/11/25 - 2000/01/30   Michal Šarše: Plovoucí v čase. Plastiky 1994-1999, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
1999/12/03 - 2000/02/28   Členové Krasoumné jednoty v Kutné Hoře 1835 - 1910, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2000/02/09 - 2000/03/31   Vladimír Havlík: Půdorys světla, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2000/04/05 - 2000/05/31   Roman Trabura: Veselost osamění. Kresby, obrazy, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2000/04/15 - 2000/05/31   Bohuslav Reynek 1872 - 1971: Co zemí jest a co již není. Grafické dílo z let 1930 - 1970, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2000/06/07 - 2000/07/31   Jan Merta: Obrazy, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2000/06/14 - 2000/08/29   Felix Jenewein (1857-1905) ze sbírek Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2000/07/03 - 2000/07/16   Jenewein Kutná Hora: 1. sympozium současného výtvarného umění, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2000/08/09 - 2000/08/31   Jenewein Kutná Hora: 1. sympozium současného výtvarného umění, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2000/09/05 - 2000/09/30   Adolf Wenig: Scénické návrhy, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2000/09/06 - 2000/10/31   Ivan Kolman: Portréty a zátiší, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2000/11/10 - 2001/01/25   Luděk Filipský: Otevřené pole. Práce z let 1990 - 2000, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2000/11/15 - 2000/12/31   Eduard Ovčáček: Serigrafie, obrazy, objekty, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2001/01/10 - 2001/02/28   Jiří Surůvka: Umění pro malé i velké, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2001/02/09 - 2001/03/25   Karel Čapek fotograf, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2001/03/09 - 2001/04/30   Femme fatale, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
2001/03/10 - 2001/04/30   Femme fatale, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2001/04/13 - 2001/06/24   Jaroslav J. Alt: Obrazy, kresby, grafika, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2001/05/09 - 2001/06/30   Miroslav Štolfa: Malby, kresby, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2001/07/04 - 2001/08/26   Felix Jenewein (1857-1905): Studie a definitivy ze sbírek Galerie Felixe Jeneweina, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2001/08/01 - 2001/08/31   Jenewein Kutná Hora: 2. sympozium současného výtvarného umění, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2001/08/31 - 2001/11/30   Karel Valter: Eta, eta, žlutí ptáci, Obrazy, kresby a malby 1948-1995, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2001/09/07 - 2001/10/30   Karel Valter: Eta, eta, žlutí ptáci, Suché jehly, papírotisky 1955-1988, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2001/10/11 -   Leny Aardse: Prostor a člověk, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2001/11/07 - 2001/12/31   Stanislav Diviš: Dva světy, obrazy, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2002/01/09 - 2002/02/28   Thorbjørn Lausten: Světelné umění, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2002/01/24 - 2002/03/20   Marie Fischerová - Kvěchová, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2002/03/14 - 2002/04/24   Studenti Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Ateliér Malba 2, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2002/04/11 - 2002/06/19   Nové přírůstky sbírek z let 1996-2001, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2002/05/09 - 2002/06/26   Roman Franta: Rej, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2002/07/01 - 2002/08/21   Felix Jenewein (1857-1905), Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2002/07/10 - 2002/08/31   Jiří David: Minulé léto. Obrazy, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2002/09/06 - 2002/11/27   Václav Linek: Kreslený humor, výběr z užité tvorby, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2002/09/12 - 2002/10/23   Michal Cihlář: 42 let. Suché jehly, barevné linority, užitá grafika, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2002/11/14 - 2002/12/31   Jiří Černický, Petr Písařík: Audience, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2002/12/17 - 2003/03/16   Vstup volný. Výstava dětského výtvarného projevu žáků a studentů kutnohorských škol, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2003/01/09 - 2003/02/28   Jiří Hůla: Číslo a počet. Serigrafie, xeroxy, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2003/03/06 - 2003/04/27   Martin Balcar: Obrazy, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2003/04/03 - 2003/06/20   Max Švabinský (1873-1962) ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2003/05/09 - 2003/06/29   Ludmila Jandová: Grafika z let 1980-1992, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2003/07/03 - 2003/09/14   Jan Konůpek (1883-1950): Grafické dílo ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2003/08/01 - 2003/08/31   Jenewein Kutná Hora: 3. sympozium současného výtvarného umění, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2003/09/11 - 2003/10/22   Otakar Slavík: Obrazy z Vídně, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2003/09/26 - 2003/11/23   Felix Jenewein (1857-1905) ze sbírek Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2003/10/30 - 2003/12/31   Už žádné PINETY vykukující z hlavy, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2003/12/16 - 2004/02/21   Felix Jenewein (1857 - 1905), Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2004/01/08 - 2004/02/29   Otto Placht: Obrazy, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2004/01/15 - 2004/03/21   Josef Váchal (1884-1969): Výběr z grafického díla, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2004/03/04 - 2004/04/30   Jan Bačkovský: Obrazy, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2004/04/01 - 2004/06/20   Jaroslav Alt: Výběr z malířské tvorby 1948 - 2004, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2004/05/06 - 2004/06/30   Marius Kotrba: Sochy, kresby, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2004/07/01 - 2004/07/14   Jenewein Kutná Hora: 4. sympozium současného výtvarného umění, workshop, Kutná Hora (Kutná Hora), Kutná Hora (Kutná Hora)
2004/07/01 - 2004/09/26   Felix Jenewein (1857-1905), Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2004/08/03 - 2004/08/31   Jenewein Kutná Hora: 4. sympozium současného výtvarného umění, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2004/09/15 - 2004/10/31   Ateliér malby Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2004/10/14 - 2004/12/30   Jaroslav Král: Kresby, obrazy, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2004/11/11 - 2004/12/31   Jana Budíková: Zjevení a stíny, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2005/01/06 - 2005/02/28   Martina Novotná: Fascinace neviděným, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2005/01/20 - 2005/03/27   František Kobliha (1877-1962): Výběr z grafického díla ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě a Galerie moderního umění v Hradci Králové, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2005/03/03 - 2005/04/30   Jakub Špaňhel: Sejdeme se na hřbitově, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2005/03/08 - 2005/04/16   Nové přírůstky sbírek Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory z let 1996-2004, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2005/04/07 - 2005/06/19   Oldřich Kulhánek: Grafika, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2005/05/05 - 2005/06/30   Janladrou: Obrazy / Peintures, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2005/07/01 - 2005/07/25   Felix Jenewein (1857-1905) ze sbírek Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2005/08/04 - 2005/08/31   Jenewein Kutná Hora: 5. sympozium současného výtvarného umění, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2005/11/04 - 2006/01/31   Václav Radimský (1867 - 1946): Výběr z malířské tvorby, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2005/11/10 - 2005/12/31   Karel Pauzer: Kresby, plastiky, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2006/01/12 - 2006/02/28   Socha 2, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2006/02/16 - 2006/03/31   František Skála: Ilustrace, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
2006/03/30 - 2006/04/30   Věra Stuchelová: Zpaměti: Fotografické obrazy, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2006/04/13 - 2006/06/14   Josef Krčil: Obrazy, kresby, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2006/05/11 - 2006/06/30   Jiří Petrbok, Lubomír Typlt: Happy days II, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2006/07/01 - 2006/09/17   Felix Jenewein (1857-1905): Studie a definitivy ze sbírek GFJ, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2006/07/03 - 2006/07/17   Jenewein Kutná Hora: 6. sympozium současného výtvarného umění, workshop, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2006/08/03 - 2006/08/31   Jenewein Kutná Hora: 6. sympozium současného výtvarného umění, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2006/08/03 - 2006/08/31   Jenewein Kutná Hora: 6. sympozium výtvarného umění, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2006/09/14 - 2006/10/31   Martin Kuriš: Hořký kruh, elegie, dopisy Věře, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2006/10/19 - 2006/12/30   Přírůstky sbírek Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory 1996 - 2006. Výstava u příležitosti 10. výročí nové galerijní koncepce, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2006/11/09 - 2006/12/30   Jan Paul: Obrazy, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2007/01/07 - 2007/09/16   Felix Jenewein (1857-1905): Studie a definitivy ze sbírek Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2007/01/11 - 2007/02/28   Ateliér Malba - Vysoká škola umělecko-průmyslová Praha, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2007/01/18 - 2007/03/31   Vilma Vrbová-Kotrbová: Obrazy, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2007/03/08 - 2007/04/29   Jaromír Novotný: Vítejte!, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2007/04/12 - 2007/06/10   Jan Honsa: Výběr z malířského díla, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2007/05/10 - 2007/06/30   Pavel Carlsbader, Uta Dorra: Vertikální formy, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2007/07/01 - 2007/09/16   Felix Jenewein (1857 - 1905), Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2007/07/02 - 2007/07/15   Jenewein Kutná Hora: 7. sympozium současného výtvarného umění, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2007/08/02 - 2007/08/31   Jenewein Kutná Hora: 7. sympozium současného výtvarného umění, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2007/09/14 -   Petr Pastrňák: Ve větru, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2007/09/14 - 2007/10/31   Petr Pastrňák: Ve větru, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2007/10/05 - 2007/12/31   Jacques Callot 1592 - 1635: Grafiky ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2007/11/15 - 2007/12/30   Barbora Lungová, obrazy, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2007/11/22 - 2007/12/30   Barbora Lungová: Obrazy, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2008/01/16 - 2008/02/25   Kde domov můj. Výběr z české malby 19. století, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2008/03/05 - 2008/04/03   David Hanvald: Klíčové krajiny, kytky, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2008/04/17 - 2008/05/20   Vojtěch Preissig (1873-1944): Volná a užitá grafika, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2008/05/28 - 2008/06/25   Josef Žáček: Krajina. Obrazy, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2008/07/01 - 2008/07/15   Jenewein Kutná Hora: 8. sympozium současného výtvarného umění, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2008/07/24 - 2008/08/27   Felix Jenewein (1857-1905): Studie a definitivy ze sbírek Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2008/09/10 - 2008/10/06   Jenewein Kutná Hora: 8. sympozium současného výtvarného umění, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2008/10/24 - 2008/11/25   Rudolf Adámek 1882 - 1953: Obrazy - grafika - ilustrace, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2008/12/04 - 2008/12/31   Salon kutnohorských výtvarníků, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2009/01/14 - 2009/01/31   Ivan Kolman: Obrazy a studie, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2009/01/14 - 2009/02/28   Evropské malířství 17. a 18. století, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2009/03/11 - 2009/04/30   Antonín Waldhauser 1835 - 1913: Obrazy, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2009/05/06 - 2009/05/24   Pavel Kryz: Obrazy, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2009/05/06 - 2009/05/24   Pavel Kříž, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
2009/06/04 - 2009/06/24   CZHUPLSK XXI; Progresivní domy - architektura v zemích V4, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2009/07/01 - 2009/07/14   Jenewein Kutná Hora: 9. sympozium současného výtvarného umění, Kutná Hora (Kutná Hora), Kutná Hora (Kutná Hora)
2009/07/01 - 2009/08/25   Felix Jenewein (1857-1905): Studie ze sbírek GFJ, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
2009/09/02 - 2009/09/25   Z nových sbírek Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2009/09/02 - 2009/09/28   Jenewein Kutná Hora: 9. sympozium současného výtvarného umění, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2009/10/09 - 2009/10/28   Gallia Romanica: Francouzská románská architektura a sochařství ve fotografiích Zygmunta Świechowského, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2009/11/04 - 2009/11/19   Hiroshi Kato: Současná japonská kaligrafie, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2009/11/04 - 2009/11/29   Josef Hnízdil: Obrazy, plastiky, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2009/12/03 - 2009/12/31   Miloslav Polcar: Vedle, přes a skrz. Obrazy, grafika, objekty, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2010/01/07 - 2010/01/28   Otto Gutfreund 1889-1927: Kresby, plastiky, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2010/03/05 - 2010/04/30   Ondřej Maleček: Z luhů a hájů, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2010/05/06 - 2010/06/10   Luděk Filipský: Vrstvení času, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2010/05/06 - 2010/06/10   Luděk Filipský: Vrstvení času, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2010/06/18 - 2010/08/25   Felix Jenewein (1857-1905): Studie ze sbírek GFJ, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
2010/09/02 - 2010/09/28   Jenewein Kutná Hora: X. sympozium současného výtvarného umění, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2010/10/07 - 2010/11/31   Igor Grimmich: Když někdo někde je, tak není nikde jinde (obrazy), Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
2010/12/01 - 2011/01/31   Jaroslav Panuška, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2011/03/10 - 2011/04/28   Přírůstky sbírek GFJ 1996-2010, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2011/05/05 - 2011/06/22   Martin Salajka: Obrazy, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2011/07/01 - 2011/07/14   Jenewein Kutná Hora: XI. sympozium současného výtvarného umění, Kutná Hora (Kutná Hora), Kutná Hora (Kutná Hora)
2011/09/02 - 2011/09/30   Jenewein Kutná Hora: XI. sympozium současného výtvarného umění, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2011/10/20 - 2011/12/08   Čeští umělci ve Francii 1900-1918, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2011/12/15 - 2012/01/29   Aleš Růžička: Vanitas, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
2012/02/10 - 2012/02/26   Antonín Mužík: Kresby / obrazy, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2012/03/08 - 2012/04/22   Oldřich Tichý: Obrazy, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2012/05/18 - 2012/06/22   K-dron / Mezi uměním a matematikou / Janusz Kapusta / New York, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
2012/11/15 - 2012/12/31   Jan Charles Vondrouš 1884-1970: Grafika, kresby, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2013/04/19 - 2013/05/19   Jakub Hubálek: Obrazy, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2013/06/24 - 2013/07/07   Jenewein Kutná Hora: 13. sympozium současného výtvarného umění, Kutná Hora (Kutná Hora), Kutná Hora (Kutná Hora)
2013/09/05 - 2013/09/30   Jenewein Kutná Hora: 13. sympozium současného výtvarného umění, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2013/10/11 - 2013/12/31   Jiří Macek 1941 - 2008: In memoriam, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
2014/09/05 - 2014/09/28   Jenewein Kutná Hora: XIV. sympozium současného výtvarného umění, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2014/11/14 - 2014/12/31   Alva Hajn 1938-1991: Obrazy, objekty, kresby, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
2015/01/09 - 2015/02/22   Jiří Petrbok: Po pitvě / Pitva draka, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
2015/07/01 - 2015/07/14   Jenewein Kutná Hora: XV. sympozium současného výtvarného umění, Kutná Hora (Kutná Hora), Kutná Hora (Kutná Hora)
2015/09/04 - 2015/10/25   Jenewein Kutná Hora: XV. sympozium současného výtvarného umění, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2015/11/06 - 2015/12/31   Ponořit! Dive! Tauchen! Ponorky ve výtvarném umění, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
2016/01/08 - 2016/02/21   Aldin Popaja: Obrazy, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2016/07/01 - 2016/07/14   Jenewein Kutná Hora: XVI. sympozium současného výtvarného umění, Kutná Hora (Kutná Hora), Kutná Hora (Kutná Hora)
2016/09/02 - 2016/10/28   Jenewein Kutná Hora: XVI. sympozium současného výtvarného umění, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/06/30 - 2017/07/14   Jenewein Kutná Hora: XVII. sympozium současného výtvarného umění, Kutná Hora (Kutná Hora), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/08/09 - 2017/08/31   Matěj Olmer: Oslepení, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/09/08 - 2017/10/08   Jenewein Kutná Hora: XVII. sympozium současného výtvarného umění, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/11/17 - 2017/12/31   Renata Cziroková: Zjevení, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
2018/03/10 - 2018/04/28   Marek Škubal: Bůh odporných věcí, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
2018/05/11 - 2018/06/23   Jiří Baštýř: Obrazy, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
2018/07/02 - 2018/07/15   Jenewein Kutná Hora: XVIII. sympozium současného výtvarného umění, Kutná Hora (Kutná Hora), Kutná Hora (Kutná Hora)
2018/09/07 - 2018/10/28   Jenewein Kutná Hora: XVIII. sympozium současného výtvarného umění, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
2018/11/02 - 2018/12/31   Francis Pelichek 1896-1937: Kresby, obrazy, návrhy, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
2019/03/22 - 2019/04/28   Kateřina Barabášová: Normální blázni, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2019/07/01 - 2019/07/14   Jenewein Kutná Hora: XIX. sympozium současného výtvarného umění, Kutná Hora (Kutná Hora), Kutná Hora (Kutná Hora)
2019/09/13 - 2019/10/27   Jenewein Kutná Hora: XIX. sympozium současného výtvarného umění, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
2020/07/01 - 2020/07/14   Jenewein Kutná Hora: XX. sympozium současného výtvarného umění, Kutná Hora (Kutná Hora), Kutná Hora (Kutná Hora)
2020/08/28 - 2020/09/30   Jenewein Kutná Hora: XX. sympozium současného výtvarného umění, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2021/07/01 - 2021/07/14   Jenewein Kutná Hora: XXI. sympozium současného výtvarného umění, Kutná Hora (Kutná Hora), Kutná Hora (Kutná Hora)
2021/09/10 - 2021/10/31   Jenewein Kutná Hora: XXI. sympozium současného výtvarného umění, Dům U Havířů, Kutná Hora (Kutná Hora)
2022/07/01 - 2022/07/14   Jenewein Kutná Hora: XXII. sympozium současného výtvarného umění, Kutná Hora (Kutná Hora), Kutná Hora (Kutná Hora)
2022/09/09 - 2022/10/30   Jenewein Kutná Hora: XXII. sympozium současného výtvarného umění, Dům U Havířů, Kutná Hora (Kutná Hora)
2023/03/23 - 2023/04/28   Michal Černušák: Yes we could, Dům U Havířů, Kutná Hora (Kutná Hora)
2023/05/06 - 2023/06/26   Markéta Zlesáková: Lesní geometrie, Dům U Havířů, Kutná Hora (Kutná Hora)
2024/02/03 - 2024/03/24   Diametrální řez: Výběr ze sbírek GFJ z let 1996–2023, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
stálá expozice   Alchymistická dílna, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

termín   název výstavy
1967   Obrázky z cest po Africe
1967/05/14 - 1967/06/04   Skupina 66
1974/04/07 - 1974/05/05   Čeněk Fousek
1994/09/02 - 1994/09/30   Pocta Jiřímu Ortenovi
1995/05/04 - 1995/06/11   Jaroslav Fousek (1885 - 1954): Obrazy, kresby
1995/06/22 - 1995/07/30   Krajina duše: České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století
1995/08/03 - 1995/09/07   Na hranici znaku / At the Edge of the Sign
1998/11/18 - 1998/12/30   Pas de Paris. Současné francouzské umění
2001/03/09 - 2001/04/30   Femme fatale
2006/02/16 - 2006/03/31   František Skála: Ilustrace
2009/05/06 - 2009/05/24   Pavel Kříž
2009/07/01 - 2009/08/25   Felix Jenewein (1857-1905): Studie ze sbírek GFJ
2010/06/18 - 2010/08/25   Felix Jenewein (1857-1905): Studie ze sbírek GFJ
2010/10/07 - 2010/11/31   Igor Grimmich: Když někdo někde je, tak není nikde jinde (obrazy)
2011/12/15 - 2012/01/29   Aleš Růžička: Vanitas
2012/05/18 - 2012/06/22   K-dron / Mezi uměním a matematikou / Janusz Kapusta / New York
2013/10/11 - 2013/12/31   Jiří Macek 1941 - 2008: In memoriam
2014/11/14 - 2014/12/31   Alva Hajn 1938-1991: Obrazy, objekty, kresby
2015/01/09 - 2015/02/22   Jiří Petrbok: Po pitvě / Pitva draka
2015/11/06 - 2015/12/31   Ponořit! Dive! Tauchen! Ponorky ve výtvarném umění
2017/11/17 - 2017/12/31   Renata Cziroková: Zjevení
2018/03/10 - 2018/04/28   Marek Škubal: Bůh odporných věcí
2018/05/11 - 2018/06/23   Jiří Baštýř: Obrazy
2018/09/07 - 2018/10/28   Jenewein Kutná Hora: XVIII. sympozium současného výtvarného umění
2018/11/02 - 2018/12/31   Francis Pelichek 1896-1937: Kresby, obrazy, návrhy
2019/09/13 - 2019/10/27   Jenewein Kutná Hora: XIX. sympozium současného výtvarného umění
2020/01/17 - 2020/02/22   Martin Matoušek, Ondřej Roubík: otevřené řady. obrazy
2024/02/03 - 2024/03/24   Diametrální řez: Výběr ze sbírek GFJ z let 1996–2023
stálá expozice   Svět české mince a medaile

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1988   Karel Pokorný: Oleje, akvarely
  1996   Helena Horálková: Labyrinty
  1996   Jiří Mikeska: Ve znamení čtverce
  1996   Karen Kunc: Divining Voice
  1996   KW: Starší věci
  1996   Pavel Šmíd: Zajíčci a jezdci
  1996   Radan Wagner: Obrazy a kresby
  1997   Daniel Balabán: Všední nesmrtelnost (Obrazy a fotopráce)
  1997   Jaroslav Alt
  1997   Jiří Plieštik: Plastiky
  1997   Martin Mainer: Práce na papíře (Hrady, zámky a zvířata)
  1997   Otto Herbert Hajek: Znamení prostoru / Die Raumzeichen
  1997   Svatopluk Klimeš: Stratifikace ohně (Obrazy, instalace, performace)
  1998   František Vysekal (1882 - 1947)
  1998   Zdeněk Burian malíř a ilustrátor
  1999   Antonín Pospíšil: Ilustrace, studie, knižní přebaly
  1999   Josef Hampl: Šité koláže
  1999   Martin Zálešák
  1999   Michal Šarše
  2000   Bohuslav Reynek 1892 - 1971: Co zemí jest a co již není (Grafické dílo z let 1933 - 1970)
  2000   Luděk Filipský: Otevřené pole (Práce z let 1990 - 2000)
  2001   Karel Valter: Eta, eta, žlutí ptáci (Výběr z tvorby 1948-1995)
  2001   Stanislav Diviš: Dva světy (Obrazy)
  2002   Marie Fischerová - Kvěchová: Skici, obrazy, ilustrace
  2002   Michal Cihlář: 42 let / suché jehly, barevné linority, užitá grafika
  2002   Thorbjørn Lausten: Světelné umění / Instalace / Light Art / Installation
  2002   Václav Linek: Kreslený humor, výběr z užité tvorby
  2003   Otakar Slavík: Obrazy z Vídně
  2004   Jaroslav Alt (2004)
  2004   Jaroslav Král: Kresby obrazy
  2004   Marius Kotrba: Sochy, kresby
  2005   Jakub Špaňhel: Sejdeme se na hřbitově
  2005   Janladrou: Obrazy / Peintures
  2005   Karel Pauzer: Kresby, plastiky
  2005   Václav Radimský (1987 - 1946): Výběr z malířské tvorby
  2006   František Skála: Ilustrace
  2006   Jan Paul: Obrazy
  2006   Josef Krčil: 1906-1985 (ke 100. výročí narození autora)
  2006   Martin Kuriš: Hořký kruh, elegie, dopisy Věře (obrazy, ilustrace)
  2007   Barbora Lungová: Obrazy
  2007   Jan Honsa 1876 - 1937 (Výběr z malířského díla)
  2007   Jaromír Novotný: Vítejte!
  2008   Antonín Waldhauser 1835-1913 (malíř krajin, historických motivů, žánrů a skupinových portrétů)
  2008   Josef Žáček: Krajina (Obrazy)
  2008   Rudolf Adámek 1882 - 1953: Obrazy, grafika, ilustrace
  2009   Miloslav Polcar: Obrazy, grafika, objekty
  2010   Igor Grimmich: Když někdo někde je, tak není nikde jinde (Obrazy)
  2010   Ondřej Maleček: Z luhů a hájů
  2011   Aleš Růžička: Vanitas
  2011   Martin Salajka: Obrazy
  2012   Antonín Mužík: Kresby, obrazy
  2012   Jan Charles Vondrouš 1884-1970: Grafika, kresby
  2013   Jiří Macek 1941 - 2008: In memoriam (obrazy, kresby, monotypy, archivní materiál)
  2014   Alva Hajn 1938-1991: Obrazy, objekty, kresby
  2015   Jiří Petrbok: Po pitvě / Pitva draka
  2016   Aldin Popaja: Obrazy
  2017   Matěj Olmer: Oslepení
  2017   Renata Cziroková: Zjevení
  2018   Francis Pelichek 1896-1937 (Kresby, obrazy, návrhy)
  2018   Jiří Baštýř: Obrazy
  2019   Kateřina Barabášová: Normální blázni
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1993   Barokní umění z kutnohorských sbírek
  1996   Jaroslav Jareš, Oldřich Koníček, Josef Jan Šedivý
  1996   Pocta Zdeňku Pešánkovi
  1998   Pas de Paris (Současné francouzské umění / L'art francais contemporain)
  1998   Pavel Carlsbader, Uta Dorra: Dvojice - různé pozice (umění papíru)
  1999   Between Nature and Culture / Mezi přírodou a kulturou (Americká grafika / American Prints)
  1999   Členové Krasoumné jednoty v Kutné Hoře 1835 - 1910
  2000   Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory (02-12 / 2000 Sankturinovský dům)
  2000   Jenewein Kutná Hora (Sympozium současného výtvarného umění)
  2001   Jenewein Kutná Hora (II. sympozium současného výtvarného umění)
  2002   Nové přírůstky sbírek z let 1996-2001 (Adámek Alt st. Balabán Birchler-Suchánková Černický Diviš Franta Jenewein Klusáček Koníček Krčil Kunc Mainer Petrbok Placht Reynek Surůvka Šedivý Šmíd Špaňhel Trabura)
  2003   Jenewein Kutná Hora (III. sympozium současného výtvarného umění)
  2004   Jenewein Kutná Hora (IV. sympozium současného výtvarného umění)
  2005   Jenewein Kutná Hora (V. sympozium současného výtvarného umění)
  2005   Nové přírůstky sbírek Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory z let 1996-2004
  2006   Jenewein Kutná Hora (VI. Sympozium současného výtvarného umění)
  2006   Socha 2
  2007   Jenewein Kutná Hora (VII. sympozium současného výtvarného umění)
  2008   Jenewein Kutná Hora (VIII. sympozium současného výtvarného umění)
  2008   Salon kutnohorských výtvarníků
  2009   Jenewein Kutná Hora (IX. sympozium současného výtvarného umění)
  2010   Jenewein Kutná Hora (X. sympozium současného výtvarného umění)
  2011   Čeští umělci ve Francii 1900-1918
  2011   Jenewein Kutná Hora (XI. sympozium současného výtvarného umění)
  2013   Jenewein Kutná Hora (XIII. sympozium současného výtvarného umění)
  2014   Jenewein Kutná Hora (XIV. sympozium současného výtvarného umění)
  2015   Jenewein Kutná Hora (XV. sympozium současného výtvarného umění)
  2016   Jenewein Kutná Hora (XVI. sympozium současného výtvarného umění)
  2017   Jenewein Kutná Hora (XVII. sympozium současného výtvarného umění)
  2018   Jenewein Kutná Hora (XVIII. sympozium současného výtvarného umění)
  2019   Jenewein Kutná Hora (XIX. sympozium současného výtvarného umění)
  2020   Jenewein Kutná Hora (XX. sympozium současného výtvarného umění)
  2021   Jenewein Kutná Hora (XXI. sympozium současného výtvarného umění)
  2022   Jenewein Kutná Hora (XXII. sympozium současného výtvarného umění)
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2006   Korespondence
  2010   Řemeslo čtyř živlů (Příspěvek k dějinám kutnohorských hrnčířů 1400-1900)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1995   Jaroslav Fousek (1885 - 1954): Obrazy, kresby (u příležitosti 110. výročí narození)
  1996   Felix Jenewein (1857-1905) (K 90. výročí úmrtí kutnohorského rodáka)
  1996   Jiří Mikeska: Ve znamení čtverce (Obrazy a kresby)
  1996   Josef Krčil (1906-1985): Obrazy a kresby z let 1930-1945
  1996   Karen Kunc: Divining Voice (Barevné dřevořezy / Colour Woodcuts)
  1996   Pavel Šmíd: Zajíčci a jezdci
  1996   Petr Písařík: Jistá retrospektiva
  1996   Radan Wagner: Malá retrospektiva. Obrazy a kresby
  1997   Felix Jenewein (1857-1905): Nevystavené studie, I. část
  1997   Jan Kristofori: Doteky
  1997   Jaroslav Alt: Výběr z malířské tvorby 1947 - 1997
  1997   Jiří Plieštik: Plastiky
  1997   Martin Mainer: Práce na papíře (hrady, zámky a zvířata)
  1997   Svatopluk Klimeš: Stratifikace ohně (Obrazy, instalace, performance)
  1998   Felix Jenewein (1857-1905): Studie a definitivy, II. část (II. část)
  1998   Jiří Petrbok: Farář jde z práce (Obrazy z let 1987 - 1998)
  1998   Karel Hlaváček: 1874 - 1898 (ze sbírek Památníku národního písemnictví v Praze, Moravské galerie v Brně a Uměleckoprůmyslového muzea v Praze)
  1998   Michal Škoda: Objekty
  1998   Zdeněk Burian malíř a ilustrátor
  1999   Antonín Pospíšil: Studie, ilustrace a knižní přebaly (k 90.výročí narození)
  1999   Josef Hampl: Šité koláže
  1999   Martin Zálešák: Malba 1991-1999
  1999   Michal Šarše: Plastiky
  1999   Rudolf Valenta: Plastiky a serigrafie
  2000   Bohuslav Reynek 1892 - 1971: Co zemí jest a co již není (Grafické dílo z let 1933 - 1970)
  2000   Eduard Ovčáček: Serigrafie, obrazy, objekty
  2000   Jan Merta: Obrazy
  2000   Luděk Filipský: Otevřené pole (Práce z let 1990 - 2000)
  2000   Roman Trabura: Veselost osamění (Kresby, obrazy)
  2000   Série půdních vzorků / Soil Sample Series
  2000   Vladimír Havlík: Půdorys světla (kresby, obrazy)
  2001   Felix Jenewein (1857-1905): Studie a definitivy ze sbírek Galerie Felixe Jeneweina
  2001   Karel Čapek: Fotograf
  2001   Miroslav Štolfa: Malby, kresby
  2002   Felix Jenewein (1857-1905) (ze sbírek GFJ)
  2002   Michal Cihlář: 42 let/ suché jehly, barevné linoryty, užitá grafika
  2002   Roman Franta: Rej (obrazy)
  2002   Thorbjørn Lausten: Světelné umění / Instalace - Light Art / Installation
  2003   Jan Konůpek (1883-1950): Grafické dílo ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové
  2003   Jiří Hůla: Číslo a počet (Serigrafie, xeroxy)
  2004   Felix Jenewein (1857-1905) (studie ze sbírek GFJ)
  2004   Jana Budíková: Kresba, malba
  2004   Jana Budíková: Zjevení a stíny
  2004   Jaroslav Alt: Výběr z malířské tvorby 1948-2004
  2004   Jaroslav Král 1883-1942: Kresby obrazy
  2004   Marius Kotrba: Sochy, kresby
  2005   Karel Pauzer: Plastiky, kresby
  2006   Felix Jenewein (1857-1905): Studie a definitivy ze sbírek GFJ
  2006   Jan Paul: Obrazy
  2006   Josef Krčil: Obrazy, kresby (ke 100. výročí narození autora)
  2006   Martin Kuriš: Hořký kruh, elegie, dopisy Věře (věnováno Jiřímu Ortenovi)
  2007   Barbora Lungová: Obrazy
  2007   Felix Jenewein (1857 - 1905) (studie a definitivy ze sbírek GFJ)
  2007   Jacques Callot 1592-1635 (Grafiky ze sbírek Oblastní galerie v Liberci)
  2007   Jan Honsa 1876-1937 (Výběr z malířského díla)
  2007   Petr Pasterňák: Ve větru (Obrazy, grafika)
  2007   Petr Pastrňák: Ve větru
  2007   Vilma Vrbová-Kotrbová: Obrazy
  2008   Josef Žáček: Krajina (Obrazy)
  2008   Josef Žáček: Krajina (Obrazy)
  2008   Josef Žáček: Krajina (Obrazy)
  2009   Antonín Waldhauser (1835-1913): Obrazy
  2009   Felix Jenewein 1857 - 1905: Studie ze sbírek GFJ
  2009   Gallia Romanica (Francouzská románská architektura a sochařství ve fotografiích Zygmunta Świechowského)
  2009   Josef Hnízdil: Obrazy, plastiky
  2009   Miloslav Polcar: Vedle, přes a skrz (Obrazy, grafika, objekty)
  2009   Pavel Kryz: Obrazy
  2010   Felix Jenewein (1857-1905): Studie ze sbírek GFJ
  2010   Igor Grimmich: Když někdo někde je, tak není nikde jinde
  2010   Jaroslav Panuška
  2010   Jaroslav Panuška (Oprava - vernisáž výstavy)
  2010   Luděk Filipský: Vrstvení času (Obrazy / kresby)
  2010   Ondřej Maleček: Z luhů a hájů (Obrazy)
  2010   Otto Gutfreund 1889-1927: Kresby, plastiky
  2011   Martin Salajka: Obrazy
  2012   Antonín Mužík: Kresby / obrazy
  2012   Janusz Kapusta: K-DRON
  2012   Oldřich Tichý: Obrazy
  2017   Matěj Olmer: Oslepení (obrazy)
  2019   Kateřina Barabášová: Normální blázni
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1995   Tolerance ´95
  1996   J. David, S. Diviš a jejich žáci
  1996   Jaroslav Jareš, Oldřich Koníček, Josef Jan Šedivý
  1996   Pocta Zdeňku Pešánkovi II (Jitka Štenclová, Kateřina Štenclová, Pavel Trnka)
  1997   Čáry a barvy na papíře (Dětský výtvarný projev - A4)
  1997   Skupina 42 (Pohled do sbírek Českého muzea výtvarných umění)
  1998   Pas de Paris
  1998   Pavel Carlsbader, Utta Dorra: Dvojice - různé pozice
  1999   Between Nature and Culture / Mezi přírodou a kulturou (American Prints / Americká grafika)
  2001   Femme Fatale
  2001   Jenewein Kutná Hora (2. Sympozium Současného Výtvarného umění)
  2004   Jenewein Kutná Hora (IV. sympozium současného výtvarného umění)
  2006   Jenewein Kutná Hora (6. sympozium současného výtvarného umění)
  2007   Jenewein Kutná Hora (7. sympozium současného výtvarného umění)
  2008   Jenewein Kutná Hora (VIII. sympozium současného výtvarného umění)
  2008   Salon kutnohorských výtvarníků
  2009   CZHUPLSK XXI (Progresivní domy - architektura v zemích V4)
  2009   Jenewein Kutná Hora (IX. sympozium současného výtvarného umění)
  2011   Čeští umělci ve Francii 1900-1918
  2018   Jenewein - Kutná Hora (XVIII. sympozium současného výtvarného umění)
  2022   Jenewein Kutná Hora: XXII. sympozium současného výtvarného umění
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev)
  1997   Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory / Felix Jenewein Gallery of Kutná Hora
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1974   Slavnostní zahájení výstavy obrazů akademického malíře Čeňka Fouska
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev)
  2002   Nové přírůstky GFJ z let 1996-2001

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

instituce, obec, adresa
Městský úřad, Kutná Hora (Kutná Hora), _

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

instituce, obec, adresa
Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora), Palackého náměstí 377
Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora), Havlíčkovo náměstí 552
Zámek Nové Hrady, Nové Hrady (Chrudim)

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
  2008   Reprezentace národa
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1953   Jeneweinova galerie obrazů
  2011   Přírůstky sbírek GFJ 1996-2011
  2012/01/12   Vanitas
www
  rok vydání   název (podnázev)
  ????   Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory (artlist.cz)
adresář
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno   RGČR The Czech Galleries Council
seznam institucí
  rok vydání   název (podnázev)
  nedat   RGČR Rada galerií České republiky
seznam výstav/akcí/událostí
  rok vydání   název (podnázev)
  2009   Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory (Přehled činnosti)

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

osoba   narození rok od - do, poznámka
Rezler Aleš   24. 8. 1964     ???? - ????, ředitel
Švestka Martin   1963     ???? - ????, spolupráce (po r. 1999)

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

osoba   narození
Alt Jaroslav   21. 6. 1950    
Franta Roman   3. 8. 1962    
Grimmich Igor   24. 1. 1979    
Koníček Oldřich   12. 10. 1886    
Lungová Barbora   26. 5. 1977    
Růžička Aleš   31. 8. 1977    
Sejček Zdeněk   2. 12. 1926    
Špaňhel Jakub   7. 11. 1976    

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

dílo
rok vydání   autor, název (podnázev)
1992   Mainer Martin, Oldřich a Božena
1993   Mainer Martin, Poklad (Loretánská monstrance I)
1993   Mainer Martin, Poklad (Loretánská monstrance II)
1993   Mainer Martin, Poklad (Loretánský kalich)
1993   Mainer Martin, Poklad (Žena z Hawaie)
2001   Mainer Martin, Felix
encyklopedie/slovník
rok vydání   autor, název (podnázev)
1999    , Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (IV. CH – J)