Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

rok vzniku: 1993
obec: Kutná Hora (Kutná Hora)
adresa: Sankturinovský dům, Palackého náměstí 377
PSČ: 284 01
tel.: 327512374
e-mail: gfj@kh.cz
www: www.gfj.kh.cz

heslo:

Vzniku galerie výtvarného umění v Kutné Hoře předcházely první pokusy u vybudování "lidové galerie" v Rytířském sále historického Vlašského dvora v roce 1910, tedy v prostorách, kde se nyní nachází stálá expozice české mince a medaile. V roce 1950 došlo ke zřízení Galerie Felixe Jeneweina ve Vlašském dvoře jako stálé expozice Jeneweinova díla. Tato expozice ale neměla dlouhého trvání. Ke vzniku i k ustanovení Galerie Felixe Jeneweina jako správce sbírek přispěly jak tyto uvedené okolnosti, tak i úsilí kutnohorských osobností. Malíř Josef Jan Šedivý (1887-1956), postimpresionistický realista, činný po roce 1910 spolu s Václavem Rabasem a dalšími na poli Umělecké besedy, byl jedním z prvních, kdo usilovali vedle paní Jeneweinové o zřízení stálé Jeneweinovy galerie. Ke sbírce přispěl sám několika svými plátny.

Na statutárním základě je Galerie Felixe Jeneweina městskou galerií výtvarného umění od dubna 1993. Vedle správy uměleckých sbírek se galerie od listopadu 1995 věnuje systematicky výstavní činnosti. Jejím aktuálním cílem je za pomoci výstavních programů přispívat k udržení kreditu Kutné Hory získaného zapsáním města na listinu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v prosinci 1995.


zdroj - www.gfj.kh.cz


 

poznámka:
Galerie Felixe Jeneweina je městskou galerií výtvarného umění. Vedle správy uměleckých sbírek se systematicky věnuje výstavní činnosti. Jejím aktuálním cílem je za pomoci výstavních programů přispívat k udržení kreditu Kutné Hory získaného zapsáním města na listinu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v prosinci 1995. Ředitelství galerie sídlí od ledna 2008 ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře a spravuje výstavní prostory ve Vlašském dvoře.