Nová grafika hostů SČUG Hollar

termín: 1959/01
instituce: Galerie Hollar
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Výstavní síně Hollara