Jaroslav Vodrážka

* 29. 11. 1894, Praha, Česká republika (Czech Republic)
9. 5. 1984, Praha, Česká republika (Czech Republic)
malíř, ilustrátor, pedagog, grafik, typograf

 

národnost: česká
pohlaví: muž

Jaroslav Vodrážka
Majster Vodrážka spomína
1970
kresba
akvarel, karton
225 x 165
Jaroslav Vodrážka
Útok včiel
1970
kresba
akvarel, karton, tuš
165 x 161
Jaroslav Vodrážka
Hviezdičky a mesiac
1970
kresba
akvarel, karton, tuš
331 x 225
Jaroslav Vodrážka
Trojhlavý drak
1957-1958
kresba
akvarel, karton, kvaš, tuš
250 x 223
Jaroslav Vodrážka
Slncový kôň
1957-1958
kresba
akvarel, karton, tuš
420 x 549
Jaroslav Vodrážka
Svatohor bohatýr
1956
malba
karton, olej
49 x 53 cm

heslo:
Jaroslav Vodrážka je nielen zakladateľskou osobnosťou ilustračnej tvorby pre deti a mládež, ale aj úspešným a uznávaným autorom úžitkovej a drobnej grafiky – osobitne knižných značiek – exlibrisov, významným v kontexte slovenského i českého výtvarného vývinu. Na Slovensko prišiel v roku 1923 ako stredoškolský profesor kreslenia. Miestom jeho pôsobenia sa stal Martin, okrem iného aj sídlo Matice slovenskej. Jej tajomník Štefan Krčméry ho prizval k spolupráci na tvorbe ilustrácií detskej literatúry, ale podnietil aj jeho záujem o úžitkovú grafickú tvorbu. Vodrážkove knižné a časopisecké obálky, ako aj návrhy na diplomy sa vyznačovali príťažlivou a prehľadnou kompozíciou založenou na spojení textu a obrazu. Špecifická martinská spoločnosť, ktorej súčasťou bola v 20. rokoch 20. storočia slovenská literárna a výtvarnícka elita, a najmä kontakty s Bazovským a Alexym zas podnietili Vodrážku k olejomaľbám s krajinárskymi a národopisno – figurálnymi motívmi. Vodrážka bol vynikajúcim kresliarom a jeho zmysel pre dynamickú líniu a jadrný výraz sa prejavil tak v jeho kresbách, ako aj v grafických dielach.
snm.sk, 24.8.2017

poznámka:
spoluzakladatel moderní knižní kultury na Slovensku