Výtvarná úroda 1951. Výstava Svazu československých výtvarných umělců

termín: 1951/12/01 - 1952/01/20
instituce: Mánes
typ výstavy: kolektivní