III. přehlídka československého výtvarného umění

termín: 1955/05/27 - 1955/09/18
instituce: Praha
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Nelze přesně přiřadit