Výtvarná kultura

podnázev: 5

typ dokumentu: periodikum
rok vydání: 1979
ročník: 3
číslo: 5
počet stran: 64, (20) kulér, obálka
výška x šířka [mm]: 310 x 225
jazyk: anglický, český, francouzský, německý, ruský

poznámka:
resumé - rusky, německy, francouzsky, anglicky

studovna objednat do studovny

Dokument byl vložen do košíku

Do košíku

Pokračovat v prohlížení

Výtvarná kultura

 

Výtvarná kultura

instituce, obec
Svaz českých výtvarných umělců, Praha

Výtvarná kultura

instituce, obec
Tisk, knižní výroba, n.p. Brno, provoz 51, Brno (Brno-město)

Výtvarná kultura

strana od - do autor textu název, podnázev
  ČTK - Česká tisková kancelář Belgie, Zprávy ze zahraničí
  Vinter Vlastimil Bulharsko, Zprávy ze zahraničí
    Došlo po uzávěrce, Výroční ceny Svazu...
  Hošková Simeona Francie, Zprávy ze zahraničí
  Huttová Zlata Galerie výtvarného umění v Chebu, Zprávy z krajů
  Rusinová Zora Individuální výstava Ernesta Zmetáka, Zprávy z krajů
  Rusinová Zora Individuální výstava národního umělce Jozefa Kollára, Zprávy z krajů
  Rusinová Zora Individuální výstava Stanislava Baľka, Zprávy z krajů
  Rusinová Zora Individuální výstava Viktora Hulíka, Zprávy z krajů
  Rusinová Zora Individuální výstava zasloužilého umělce Jozefa Šturdíka, Zprávy z krajů
    Jubilea
  Rusinová Zora Jubilejní výstava Ester Šimerové-Martinčekové, Zprávy z krajů
  -mn- (Akord) Kanada, Zprávy ze zahraničí
  Čepeláková Zdenka Karlovy Vary, Zprávy z krajů
  JM Kuba, Zprávy ze zahraničí
  Dolejš Jiří Litoměřice - Galerie výtvarného umění, Zprávy z krajů
  Vinter Vlastimil NDR, Zprávy ze zahraničí
  H. F. NDR, Zprávy ze zahraničí
  ČTK - Česká tisková kancelář O kultuře a armádě, Kronika
  ToM Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, Zprávy z krajů
  Roubíček Jindřich Okresní galerie výtvarného umění Náchod, Zprávy z krajů
  Kořán Ivo Polsko, Zprávy ze zahraničí
    Pražské výstavy červen-červenec, Kronika
  ČTK - Česká tisková kancelář Přehled výstav - Jihočeský kraj, Zprávy z krajů
    Přehled významných realizací za rok 1977, Kronika
  Ambrožová Olga Publikace o výtvarném umění
  jv Publikace o výtvarném umění
  Vašíček Milan Publikace o výtvarném umění
  -mn- (Akord) Publikace o výtvarném umění
  ČTK - Česká tisková kancelář Severomoravský kraj, Zprávy z krajů
    Sovětský svaz, Zprávy ze zahraničí
  Zámocká Hana Švýcarsko, Zprávy ze zahraničí
  Drdácká Pavla USA, Zprávy ze zahraničí
  KF USA, Zprávy ze zahraničí
  Rusinová Zora Výstava bratislavské SŠUP, Zprávy z krajů
  Rusinová Zora Výstava Jana Koniarka, Zprávy z krajů
  Rusinová Zora Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte, Zprávy z krajů
  Skolka Jan Západočeská galerie Plzeň, Zprávy z krajů
    Ze zpráv předsednictva na zasedání Ústředního výboru Svazu českých výtvarných umělců 5. července 1979, Kronika
    Ze zprávy Svazu českých výtvarných umělců a Českého fondu výtvarných umění o současném stavu práce s mladou výtvarnou generací a péče o její ideový a umělecký růst, Kronika
1 - 11 Stehlíková Blanka Co přinesli čeští ilustrátoři dětem
12 - 18 Slavík Jaroslav Výstava Josefa Čapka
19 - 22 Fiala Vladimír Mladá garda země sovětů
23 - 26 Kantor A. Hledání obrazu
27 - 33 Janči Zdenek VII. mezinárodní bienále plakátu ve Varšavě
34 - 35 Kudrna Miroslav Nad dílem Istvána Kisse
37 - 41 Vašíček Milan Radomír Kolář, Z ateliérů
42 - 45 Karbaš Jiří Sochař Miloš Zet, Z ateliérů
46 - 49 Kostka Zdeněk Štefan Malatinec, Z ateliérů
50 - 52 Hošková Simeona Blanka Velová, Tvorba mladých autorů
53 - 54 Drdácká Pavla Skleněné plastiky Mariana Karla, Tvorba mladých autorů
55 - 57 Rataj Jaroslav 180. výročí založení Akademie výtvarných umění v Praze, Kaleidoskop
55 - 55 Baleka Jan Výstava s dětskou tematikou, Kaleidoskop
57 - 57 Sedláčková Josefa K dílu Vladimíra Drápala, Kaleidoskop
58 - 59 Karbaš Jiří K restaurování Špillarových nástěnných maleb ve Smetanově síni Obecního domu, Kaleidoskop
59 - 60 Matyášová Eva Sovětská publikace o umění amatérů, Kaleidoskop
60 - 61 Pazderová Eva Sochař neprávem opomíjený, Kaleidoskop
61 - 62 Hockeová Jiřina K devadesátinám Pravoslava Kotíka, Kaleidoskop
62 - 63 Štochlová Helena Malíř anonymního světa, Kaleidoskop
63 - 64 Krása Josef Výstava Parléřové a krásný sloh v Kolíně nad Rýnem, Kaleidoskop

Výtvarná kultura

  instituce, obec, signatura, poznámka  
  C 112185