Jan Baleka

* 13. 7. 1929, Olomouc (Olomouc), Česká republika (Czech Republic)
historik umění, estetik, teoretik umění, kurátor

 

šifra: al, nb
národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Historik a teoretik umění pojímající dějiny umění jako historickou teorii umění, zaměřen na české a západoevropské malířství, sochařství a grafiku 20. a 21. století se zřetelem na česko-německé vztahy, na encyklopedické a slovníkové práce, na technologii umění. Autor scénářů (dokumenty, úzkometrážní filmy), věnuje se ediční práci a publicistice (eseje, kritiky, přednášky, rozhlasové realce), pedagogice, kurátorství. Činný na vědeckém pracovišti, v galeriích a muzeích.
Spjat s okruhy Umělecké besedy a Galerie Vincence Kramáře v Praze, s časopisy Texty a Proměny (New York)
Studia:
Filosofická fakulta University Palackého v Olomouci (1949-1953) – obor dějiny umění (V. Richter, I.Krsek) a estetika (B. Markalous-John, R. Chadraba). Učiteli byli též J.L. Fischer, M. Sobotka a J. Otáhalová-Popelová (filosofie), L. Pelikán (klasická archeologie), V. Kristen (pomocné vědy historické), J. Böhm (archeologie), O. Králík a P. Trost (literární teorie), J. Polišenský (historie).
Působil jako pomocná vědecká síla na Estetickém ústavu University Palackého.
Akademický titul PhDr. udělen 31.8. 1953, disertace: "Zdeněk Kratochvíl a jeho vztah k evropské karikatuře".
Spoluzakladatel (dnes mezinárodního) festivalu krátkometrážních filmů "Rychnovská osmička", obor biografická dokumentace. Autor řady krátkometrážních filmů a filmů v Čsl. televizi.
1964 zakládající člen mezinárodní vědecké rady pro Allgemeines Künstler lexikon - die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker (vydavatel postupně VEB E. A. Seemann Verlag Leipzig, K. G. Saur, Walter de Gruyter Leipzig-München), redaktor pro Čechy a Slovensko, autor 71 hesel A-Ž českých a německých umělců (1961-2012).
Autor hesel v Lexikon de Kunst I-V (Seemann)
1963-1983 Ústav teorie a dějin umněí ČSAV - příprava Dějin českého výtvarného umění (kapitoly z 20. a 30. let v malířství, sochařství a grafice, též se zváštním zřetelem k Moravě, česko-německé vztahy
1967-1969 člen organizačního výboru II., III. a IV. ročníku Mezinárodního sochařského symposia v Hořicích v Podkrkonoší
1969 Deutscher Akademischer Austausch-Dienst (DAAD), Bad Godesberg, stipendium
1969-1971 spoluzakladatel a redaktor celostátního kulturního měsíčníku Texty (1969-1971, Hradec Králové). Založil a řídil v nakladatelství Kruh (Hradec Králové) edici Ars.
1984 po odchodu do exilu (1983 - Německo) odsouzen v ČSSR v nepřítomnosti k trestu odnětí svobody
1984-1992 vedení ediční řady Mühlheimer Monographien, soupisové práce, přednášky, činnost ve sdružení umělců Kunstverein Mülheimer Künstler
v exilu přispíval do časopsiů Obrys/kontru Mnichov, Proměny New York (vedl výtvarnou rubriku) a d.


Zdroj: Bibliografie Jan Baleka a osobní korespondence z března 2017

poznámka:
PhDr, autor výtvarných katalogů, encyklopedií výtvarného umění a monografií o českých i světových malířích.
Další šifry a pseudonymy: a, -a, jb-, jal, na, J.B., -JB-, nb, NB, Jiří Zeman, Hans Zerhau, js (přechodně, značka dr. Jaroslava Slavíka)

Spoluzakladatel AKL/Allgemeines Künstler-Lexikon - die bildenden Künstler aller Zeit und Völker, byl členem jeho mezinárodní rady, redaktorem rpo Čechy a Slovensko