Nakladatelství Cherm

druh: vydavatel
obec: Praha
adresa: Hauptova 601, Praha 5 - Zbraslav
PSČ: 156 00
stát: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: cherm@volny.cz
web: www.cherm.eu

Nakladatelství Cherm

kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   Nečekaný čekaný a jiné variace na staré biblické příběhy
  1999   Stíny světla
  1999   Strava a vědomí
  2000   Co skrývá tma
  2000   Labyrint země Sinear
  2001   Hudba psaná pro měděný drátek
  2001   Kol dějů (Sbírka povídek)
  2001   Liška k smrti dojatá
  2001   Ztracený brod
  2002   Mezi moderností a postmoderností (Úvahy o typologii české prózy z konce tisíciletí)
  2002   Tanec Smrti
  2003   Lyonský omnibus
  2003   O smyslu oběti. Biblické reflexe (Dvě úvahy)
  2003   Poddůstojníky
  2003   Pršení hlásek v dešti slov
  2004   Proměnlivé a stálé
  2004   Zbytkov (Existenciální prózy)
  2005   Město Mons (Texty z let 2001 - 2004)
  2006   Eseje o ruských spisovatelích
  2007   O Jakubu Demlovi
  2007   Rosa defintiva
  2007   Virgule
  2008   Deset tisíc změn se znovu mění. Do všeho vrchol prázdnoty (Rozhovory a promluvy českých literátů z let 1990 - 1995)
  2008   Kostel v mlze
  2008   Malířovy dopisy (Jaroslavu Mařanovi, Lídě D.)
  2008   Studie o španělské literatuře
  2008   V hodině dvanácté
  2009   Básnické a prozaické dílo
  2009   Inflace slova v našem věku (Texty z let 1945-1969)
  2010   Reflexe
  2011   Knižní a plakátové ilustrace 1999 - 2011 (Jana Majcherová)
  2011   Lomcování slovy
  2011   Slovník samozřejmých slov
  2011   Upilované mříže
  2012   Literatura v průsečíku otázek
  2012   O české literatuře, kritice a historii
  2013   Na místě / Vor Ort (Franziska Lesák v rozhovoru se čtyřmi aktéry samizdatu / Franziska Lesák im Gespräch mit vier Akteuren des Samisdat)
  2013   Planeta Euforikum
  2014   Malé exily
  2014   Nesmiřitelná řeč (Rozprava s přidaným mýtem o Janu Husovi)
  2015   Milovaní (Román)
  2016   Trialogy o toleranci, skutečné skutečnosti a Evropě
  2017   Svítání kritikovo (Texty z let 1919-1944)
  2018   Cizí země (Kniha krátkých básnivých próz)
  2018   Energie Ephialta (O kompoziční poetice české prózy padesátých let 20. století)
  2018   Ospravedlnění (Román)
  2019   Nezastavitelný den (Román)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   Máchovská zření Františka Doležala (Sborník k 95. výročí narození malíře a 195. výročí narození básníka Karla Hynka Máchy)
katalog nevýtvarný
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   Filosofa L. Klímy nalézání v Záběhlicích, p. Zbraslav
  2018   Filosofa L. Klímy nalézání aneb Vysočany, hotel Krása

Nakladatelství Cherm

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2020/05/07 - 2020/07/30   Majcherovi (Cherm) volná i knižní tvorba, Karmelitánské knihkupectví U sv. Vojtěcha, Praha

Nakladatelství Cherm

osoba narození poznámka
Majcher Jan 29. 6. 1959 ???? - ????
Majcherová Nejezchlebová Jana 8. 12. 1960 1998 - ????

Nakladatelství Cherm

katalog nevýtvarný
rok vydání   autor, název (podnázev)
2010   Klíma Ladislav, Filosofa L. Klímy nalézání v Záběhlicích, p. Zbraslav
2018   Klíma Ladislav, Filosofa L. Klímy nalézání aneb Vysočany, hotel Krása
kniha
rok vydání   autor, název (podnázev)
1999    , Strava a vědomí
2000    , Co skrývá tma
2000    , Labyrint země Sinear
2000    , Zkušební trylky z Marsu
2001    , Hudba psaná pro měděný drátek
2001    , Ztracený brod
2002    , Tanec Smrti
2003    , Poddůstojníky
2003    , Pršení hlásek v dešti slov
2006    , Eseje o ruských spisovatelích
2007    , Virgule
2008    , Kostel v mlze
2008    , V hodině dvanácté
2009    , Básnické a prozaické dílo
2009    , Inflace slova v našem věku (Texty z let 1945-1969)
2010    , Reflexe
2011    , Lomcování slovy
2011    , Upilované mříže
2011   Majcherová Nejezchlebová Jana, Knižní a plakátové ilustrace 1999 - 2011 (Jana Majcherová)
2013    , Planeta Euforikum
2014    , Malé exily
2014    , Nesmiřitelná řeč (Rozprava s přidaným mýtem o Janu Husovi)
2015    , Milovaní (Román)
2016    , Trialogy o toleranci, skutečné skutečnosti a Evropě
2018    , Cizí země (Kniha krátkých básnivých próz)
2018    , Energie Ephialta (O kompoziční poetice české prózy padesátých let 20. století)
2018    , Ospravedlnění (Román)
2020    , Jedno nezbytné