foto Josef Chuchma

Jan Majcher

* 29. 6. 1959, Praha, Česká republika (Czech Republic)
prozaik, malíř, sochař, typograf, nakladatel

 

národnost: česká
pohlaví: muž

web: www.cherm.eu
NK AUT: xx0002659

Jan Majcher
Seslání jazyků
2014
objekt
dřevo
výška cca 50 cm
Jan Majcher
Tři grácie
2016
objekt
kov
výška cca 60 cm
Jan Majcher
Čtverec
2018
malba
papír, akryl
49 x 49 cm
Jan Majcher
Reje
2018
malba
papír, akryl
49 x 49 cm
Jan Majcher
Labyrint
2018
malba
papír, akryl
49 x 49 cm
 

poznámka:
Graficky navrhl knižní edice: Kairos (nakl. Kalich), Srozumívání (nakl. Kalich), Ilustrovaná edice (nakl. Cherm), Duch a tvar (nakl. Cherm), Edice Malé objevy (nakl. Cherm),
Evropské politické systémy (nakl. Slon), Encyklopedie autobusů (nakl. Corona).

Tvorba písma:
Autorské strukturální písmo Cherm Poster (Open Type). Písmo Cherm Gallery (Open Type) (spoluautor).

Typografie projektu ve veřejném prostoru metra Poezie pro cestující (1999–2001), celková grafická podoba projektu.
Jednalo se o 80 dvoubarevných plakátů v metru s poezií; cca 20 barevných plakátů rozměru CL;
typografie, grafická úprava, výběr básní; obhospodaření projektu.
Spoluautorka Jana Majcherová (ilustrace, realizace).

Tvorba autorského grafického manuálu pro značku Praha 2000 – Evropské město kultury (103 stran. Spoluautorství s Terezou Bredlerovou a J. Majcherovou).

Vytvořil návrhy pro 8 realizovaných pamětních desek na Zbraslavi (Ladislav Klíma, Karel Michal, Emanuel Voska, Zdenka Nyplová, Jan Otto, Antonín Hřebík, Miroslav Hucek a ­Cyril ­Bartoň — Dobenín.)
(osobní sdělení)

Jan Majcher

V 70. letech vystudoval SOU ­poly­grafické, čtyřletý obor ruční sa­­­zeč (typograf). V 80. letech pracoval v různých zaměstnáních (kotelník, uklízeč ap.) a docházel do bytového semináře se zaměřením na filosofii u L. Hejdánka. Plastiky, reliéfy a obrazy vystavoval v 80. letech v po­lo­oficiálních prostorech či galeriích. Hlásil se k nonkonformnímu literárnímu sdružení Moderní ­anal­fabet. Po listopadu 1989 vydal ně­kolik prozaických knih, jedna z nich, ­Ne­prů­střel­ný Deg­­­gret, se za­obírala je­vem nazývaným zvnějšňování vnitřního a byla pokusem o (byť rozsahem drobné) literárně­-myslitelské dílo. V roce 1998 založil odbornou veřejností respektované nakladatelství Cherm.

Živí se typografií a jako grafický úpravce. Do roku 2020 graficky upravil více než 300 knih. Navrhl řádku kniž­­­ních edic­.

Jan Majcher

foto Josef Chuchma
 

Jan Majcher

Jan Majcher
Seslání jazyků
2014
objekt
dřevo
výška cca 50 cm
Jan Majcher
Tři grácie
2016
objekt
kov
výška cca 60 cm
Jan Majcher
Čtverec
2018
malba
papír, akryl
49 x 49 cm
Jan Majcher
Reje
2018
malba
papír, akryl
49 x 49 cm
Jan Majcher
Labyrint
2018
malba
papír, akryl
49 x 49 cm
Jan Majcher
Nahá postava
2018

papír, akryl
30 x 21 cm
Jan Majcher
Kam s tim prsem
2018
malba
papír, akryl
30 x 21 cm
Jan Majcher
Sedící žena
2019
malba
papír, akryl
49 x 49 cm
Jan Majcher
Žena
2019
malba
papír, akryl
49 x 49 cm
Jan Majcher
Červený se rozhlíží
2019
malba
papír, akryl
21 x 30 cm
Jan Majcher
Závrať, hlubina
cca 2014
malba
akryl, překližka
150 x 99 cm
 

Jan Majcher

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Nakladatelství Cherm, Praha, Hauptova 601, Praha 5 - Zbraslav
???? - ????   Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha), Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha), žije, pracuje, maluje

Jan Majcher

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Moderní analfabet, *1988

Jan Majcher

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1986   Jan Majcher: Plastiky, dřevěné reliéfy, Vysokoškolský klub, Praha
1989   Jan Majcher: Obrazy, Kulturní středisko Delta, Praha
2008   Jan Majcher: Obrazy ze sklepa, Kávovarna, Praha
2016   Jan Majcher: Obrazy vnitřní, obrazy vnější - obrazy, sochy, Galerie Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1991   Jana Majcherová, Jan Majcher: obrazy, grafika, Kulturní středisko Delta, Praha
2012   Jan Majcher, Jana Majcherová: Duše přátel - obrazy, sochy, Galerie Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
2014   Jan Majcher, Jana Majcherová: Duch a tvar - obrazy, sochy, Galerie Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
2020/05/07 - 2020/07/30   Majcherovi (Cherm) volná i knižní tvorba, Karmelitánské knihkupectví U sv. Vojtěcha, Praha

Jan Majcher

www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Vnitřní čtverce, plynutí jejich (malba, 2018 + únor 2019), youtube.com
almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Almanach Pant 1990-1995, Pant klub, Praha
dílo
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2014   Seslání jazyků
  2016   Tři grácie
  2018   Čtverec (Cyklus vnitřní čtverce)
  2018   Kam s tim prsem
  2018   Labyrint (Cyklus vnitřní čtverce)
  2018   Nahá postava
  2018   Reje (Cyklus vnitřní čtverce)
  2019   Červený se rozhlíží
  2019   Sedící žena
  2019   Žena
  cca 2014   Závrať, hlubina

Jan Majcher

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Neprůstřelný Deggret (Nefalšované záznamy a črty ze života jistého Deggreta (inspektora)), Nakladatelství Medard, Praha
  2004   Zbytkov (Existenciální prózy), Nakladatelství Cherm, Praha
  2011   Knižní a plakátové ilustrace 1999 - 2011 (Jana Majcherová), Nakladatelství Cherm, Praha
katalog nevýtvarný
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Filosofa L. Klímy nalézání v Záběhlicích, p. Zbraslav, Nakladatelství Cherm, Praha
  2018   Filosofa L. Klímy nalézání aneb Vysočany, hotel Krása, Nakladatelství Cherm, Praha

Jan Majcher

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   Knižní a plakátové ilustrace 1999 - 2011 (Jana Majcherová), Nakladatelství Cherm, Praha
almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Almanach Pant 1990-1995, Pant klub, Praha

Jan Majcher

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Lidská tragikomedie, P. I. A.
  1999   Nečekaný čekaný a jiné variace na staré biblické příběhy, Nakladatelství Cherm, Praha
  1999   Stíny světla, Nakladatelství Cherm, Praha
  2000   Co skrývá tma, Nakladatelství Cherm, Praha
  2000   Labyrint země Sinear, Nakladatelství Cherm, Praha
  2000   Zkušební trylky z Marsu
  2001   Kol dějů (Sbírka povídek), Nakladatelství Cherm, Praha
  2001   Liška k smrti dojatá, Nakladatelství Cherm, Praha
  2001   Ztracený brod, Nakladatelství Cherm, Praha
  2002   Mezi moderností a postmoderností (Úvahy o typologii české prózy z konce tisíciletí), Nakladatelství Cherm, Praha
  2002   Neprůstřelný Deggret (Nefalšované záznamy a črty ze života jistého Deggreta (inspektora)), Nakladatelství Medard, Praha
  2002   Tanec Smrti, Nakladatelství Cherm, Praha
  2003   Lyonský omnibus, Nakladatelství Cherm, Praha
  2003   O smyslu oběti. Biblické reflexe (Dvě úvahy), Nakladatelství Cherm, Praha
  2003   Poddůstojníky, Nakladatelství Cherm, Praha
  2003   Pršení hlásek v dešti slov, Nakladatelství Cherm, Praha
  2004   Proměnlivé a stálé, Nakladatelství Cherm, Praha
  2004   Zbytkov (Existenciální prózy), Nakladatelství Cherm, Praha
  2005   Město Mons (Texty z let 2001 - 2004), Nakladatelství Cherm, Praha
  2006   Eseje o ruských spisovatelích, Nakladatelství Cherm, Praha
  2007   Grafické básně aneb Autoportrét psacího stroje (Texty z let 1968 - 1978)
  2007   O Jakubu Demlovi, Nakladatelství Cherm, Praha
  2007   Rosa defintiva, Nakladatelství Cherm, Praha
  2007   Virgule, Nakladatelství Cherm, Praha
  2008   Deset tisíc změn se znovu mění. Do všeho vrchol prázdnoty (Rozhovory a promluvy českých literátů z let 1990 - 1995), Nakladatelství Cherm, Praha
  2008   Kostel v mlze, Nakladatelství Cherm, Praha
  2008   Malířovy dopisy (Jaroslavu Mařanovi, Lídě D.), Nakladatelství Cherm, Praha
  2008   Studie o španělské literatuře, Nakladatelství Cherm, Praha
  2008   V hodině dvanácté, Nakladatelství Cherm, Praha
  2009   Básnické a prozaické dílo, Nakladatelství Cherm, Praha
  2009   Inflace slova v našem věku (Texty z let 1945-1969), Nakladatelství Cherm, Praha
  2010   Reflexe, Nakladatelství Cherm, Praha
  2011   Knižní a plakátové ilustrace 1999 - 2011 (Jana Majcherová), Nakladatelství Cherm, Praha
  2011   Lomcování slovy, Nakladatelství Cherm, Praha
  2011   Slovník samozřejmých slov, Nakladatelství Cherm, Praha
  2011   Upilované mříže, Nakladatelství Cherm, Praha
  2012   Literatura v průsečíku otázek, Nakladatelství Cherm, Praha
  2012   O české literatuře, kritice a historii, Nakladatelství Cherm, Praha
  2013   Planeta Euforikum, Nakladatelství Cherm, Praha
  2014   Malé exily, Nakladatelství Cherm, Praha
  2014   Nesmiřitelná řeč (Rozprava s přidaným mýtem o Janu Husovi), Nakladatelství Cherm, Praha
  2015   Milovaní (Román), Nakladatelství Cherm, Praha
  2016   Trialogy o toleranci, skutečné skutečnosti a Evropě, Nakladatelství Cherm, Praha
  2017   Svítání kritikovo (Texty z let 1919-1944), Nakladatelství Cherm, Praha
  2017   Útěk z koncentračního tábora Natzweiler, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha
  2018   Cizí země (Kniha krátkých básnivých próz), Nakladatelství Cherm, Praha
  2018   Energie Ephialta (O kompoziční poetice české prózy padesátých let 20. století), Nakladatelství Cherm, Praha
  2018   Ospravedlnění (Román), Nakladatelství Cherm, Praha
  2018   Periferie středu (Výběr z Revue Trivium 2008 - 2018), Knihovna kardinála Berana, Plzeň (Plzeň-město)
  2019   Nezastavitelný den (Román), Nakladatelství Cherm, Praha
  2019   Viděné, zobrazené a Obrazy, Knihovna kardinála Berana, Plzeň (Plzeň-město)
  2020   František Doležal: Poesie a život, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2020   Jedno nezbytné, Kalich, nakladatelství a knihkupectví, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Máchovská zření Františka Doležala (Sborník k 95. výročí narození malíře a 195. výročí narození básníka Karla Hynka Máchy), Nakladatelství Cherm, Praha
almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Almanach Pant 1990-1995, Pant klub, Praha
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   František Doležal: Obrazy
katalog nevýtvarný
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Filosofa L. Klímy nalézání v Záběhlicích, p. Zbraslav, Nakladatelství Cherm, Praha
  2018   Filosofa L. Klímy nalézání aneb Vysočany, hotel Krása, Nakladatelství Cherm, Praha

Jan Majcher

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Reflexe, Nakladatelství Cherm, Praha
  2019   Nezastavitelný den (Román), Nakladatelství Cherm, Praha
  2019   Viděné, zobrazené a Obrazy, Knihovna kardinála Berana, Plzeň (Plzeň-město)
  2020   Jedno nezbytné, Kalich, nakladatelství a knihkupectví, Praha

Jan Majcher

nevýtvarná
termín   název výstavy, místo konání
2010/04/03 - 2010/04/29   Filosofa L. Klímy nalézání v Záběhlicích, p. Zbraslav, Galerie Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
2018/08   Filosofa L. Klímy nalézání aneb Vysočany, hotel Krása, Galerie 9, Praha

Jan Majcher

nevýtvarná
termín   název výstavy, místo konání
2009/10/16 - 2009/11/08   Pronásledování římskokatolické církve v Československu (1948–1960), Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově), Praha
2010/04/03 - 2010/04/29   Filosofa L. Klímy nalézání v Záběhlicích, p. Zbraslav, Galerie Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
2018/08   Filosofa L. Klímy nalézání aneb Vysočany, hotel Krása, Galerie 9, Praha

Jan Majcher

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   Knižní a plakátové ilustrace 1999 - 2011 (Jana Majcherová), Nakladatelství Cherm, Praha