Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán)

obec: Praha
adresa: Legerova 70
PSČ: 120 00
stát: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: gallery@galleryjk.cz
web: www.galleryjk.cz
rok vzniku: 1995

poznámka:
IČO: 63 99 31 63
DIČ: CZ 63 99 31 63
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., Praha 1
č.ú.: 1930609319 / 0800

též nakladatelství

Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán)

Vznikla v srpnu 1995, jako agentura a nakladatelství specializované na výtvarné umění.
Činnost společnosti lze rozdělit do čtyř základních oblastí:Pořádání výstav včetně zajištění veškerých doprovodných tisků, publikací a propagace, Nakladatelská činnost, Pořádání uměleckých sbírek, Komerční tisky nějvyšší grafiké a polygrafikcé kvality

Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán)

termín   název výstavy, místo konání
1997/09/04 - 1997/11/16   Česká koláž, Palác Kinských, Praha
1998/02/03 - 1998/03/16   Ladislav Novák: Froasáže, Galerie Gema, Praha
1998/02/03 - 1998/03/16   Ladislav Novák: Ohlednutí (1962 - 1997), Dana Vachtová: Skleněné plastiky, Ústředí Investiční a Poštovní banky, a.s., Praha
1998/08/18 - 1998/09/13   Olaf Hanel 1968 - 1998, Mánes, Praha
1998/09/02 - 1999/01/03   Josef Lada, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1999/03/18 - 1999/04/18   Olaf Hanel: Výběr z tvorby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1999/12/21 - 2000/03/15   Příběhy Jiřího Koláře / The Stories of Jiří Kolář, Veletržní palác, Praha
2000/07/12 - 2000/08/05   Libor Krejcar: Krajiny paměti / Landscapes of memory, Mánes, Praha
2000/09/14 - 2000/11/19   Příběhy Jiřího Koláře / The Stories of Jiří Kolář, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2000/09/23 - 2000/11/19   Ivo Medek (Kopaninský): Vyskladněno / vystaveno (koláže, asambláže, kresby, stamp art, objekty), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2000/10/23 - 2000/11/19   Milan Knížák: S radostí nikam / Happily to nowhere, Mánes, Praha
2001/04/19 - 2001/04/25   Jan Malý: Lomené, hranaté & obloukové tvary, Galerie Radost FX, Praha
2001/12/12 - 2002/03/31   Max Švabinský: Ráj a mýtus, Valdštejnská jízdárna, Praha
2002/03/28 - 2002/07/21   Proměny Ladislava Nováka, Palác Kinských, Praha
2002/04/25 - 2002/07/21   Max Švabinský: Skutečnost, ráj a mýtus / Reality, Paradise and Myth, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/11/20 - 2003/03/02   František Tichý, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2003/11/07 - 2004/01/31   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu, Mánes, Praha
2004/03/17 - 2004/09/05   Antonín Slavíček 1870-1910, Městská knihovna Praha, Praha
2004/06/24 - 2004/07/31   Joska Skalník: Sny - situace - hry / Dreams - situations - plays, Galerie Bayer & Bayer, Řetězová, Praha
2004/09/17 - 2005/01/02   Libeňský plynojem, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2004/11/18 - 2005/03/20   Adolf Hoffmeister, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2004/11/18 - 2005/03/20   Adolf Hoffmeister, Staroměstská radnice, Praha
2005/04/01 - 2005/07/10   Zdeněk Burian (1905 - 1981), Jízdárna Pražského hradu, Praha
2005/09/13   10 let společnosti Gallery, s.r.o., Týnská literární kavárna a knihkupectví, Praha
2005/11/15   Michal Cihlář, Veronika Richterová: Cuba v detailech, Týnská literární kavárna a knihkupectví, Praha
2005/12/08 - 2006/03/30   Jiří Kolář, Ladislav Novák: Znovu spolu, Galerie Smečky, Praha
2006/02/08 - 2006/05/08   V okovech smíchu. Karikatura a české umění 1900 - 1950 / In the Shackles of Laughter. Caricature and Czech Art 1900 - 1950, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2006/06/21 -2006/09/30   Libor Fára: Držíme pozice, Galerie Smečky, Praha
2006/10/12 - 2007/01/10   Odsud někam, odněkud sem: Staša Fleischmannová, Jaromír E. Brabenec, Jiří Ladocha, Karel Trinkewitz, Galerie Smečky, Praha
2006/12/04   Setkání s Michalem Cihlářem a Veronikou Richterovou u příležitosti vydání knihy Kambodža v detailech, Literární kavárna Řetězová, Praha
2007/01/23 - 2007/04/28   Josef Hampl, Josef Honys: Setkání šicího stroje s lokomotivou, Galerie Smečky, Praha
2007/07/10 - 2007/09/29   Eduard Ovčáček: Peripetie písma & znaků, Galerie Smečky, Praha
2007/10/09 - 2007/11/10   Divadlo Járy Cimrmana a jeho šikovní, Galerie Smečky, Praha
2007/11/20 - 2008/02/09   Ivo Medek Kopaninský, Vladimír Fuka: Vyskladněno / vystaveno...a zase naopak, Galerie Smečky, Praha
2007/12/12 - 2008/04/27   Michael Rittstein: Vlhkou stopou / A moist Trail, Veletržní palác, Praha
2008/02/19 - 2008/03/21   Jiří Kolář: Prostor mezi slovem a obrazem, Topičův salon (2007-), Praha
2008/02/19 - 2008/05/10   Joska Skalník: Sny, situace, hry, Galerie Smečky, Praha
2009/03/04 - 2009/04/18   Pavla Aubrechtová, Vladimír Gebauer - spolu, a každý jinak, Galerie Smečky, Praha
2009/04/28 - 2009/06/20   Vladimír Suchánek: Ohlédnutí na léta šedesátá. Grafika / kresby / koláže, Galerie Smečky, Praha
2009/06/30 - 2009/08/22   František Doležal a Karel Valter - dva přátelé malíři, Galerie Smečky, Praha
2009/10/09 - 2010/01/30   Zahrada Jiřího Trnky, Galerie Smečky, Praha
2009/10/20 - 2009/11/28   Libor Krejcar: Bůh je šelma kočkovitá. Kresby, koláže, asambláže, sochy, Galerie Smečky, Praha
2010/03/02 - 2010/14/17   Jiří Kaloč: Informel a Socha domu, Galerie Smečky, Praha
2010/03/30 - 2010/05/31   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu, Veletržní palác, Praha
2010/04/27 - 2010/06/19   Česká koláž ze sbírky Pražské plynárenské, Galerie Smečky, Praha
2010/06/29 - 2010/08/14   Aleš Veselý: Disproporce dimenzí - fragmenty záznamů, Galerie Smečky, Praha
2010/08/25 - 2010/10/09   Květa Pacovská: Otázky prostoru / Questions of Space, Galerie Smečky, Praha
2010/10/20- 2010/11/20   Kateřina Černá: Něco starého, něco nového, něco bílého, něco modrého, něco vypůjčeného, Galerie Smečky, Praha
2010/12/01   Křest monografie Jaroslava Róny, Týnská literární kavárna a knihkupectví, Praha
2011/02/02 - 2011/03/12   Galina: Stopy v kolážích a obrazech, Galerie Smečky, Praha
2011/03/22 - 2011/04/30   Michal Singer: Circus minimus, Galerie Smečky, Praha
2011/08/08 - 2011/09/17   Ivo Vodseďálek: Dva úsměvy aneb Příběhy vyprávěné a zobrazené, Galerie Smečky, Praha
2012/02/07 - 2012/03/24   Vladimír Holub: The Survival, Galerie Smečky, Praha
2012/03/21   Slavnostní večer u příležitosti vydání knihy Josef Váchal: Cesta Slovenskem s A. Calmetem Ord. S. B. aneb theorie wampyrismu, Literární kavárna Řetězová, Praha
2012/09/05 - 2012/11/24   Cykly, Galerie Smečky, Praha

Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán)

termín   název výstavy
1997/10/07 - 1997/11/10   Oldřich Smutný: Oleje

Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán)

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1996   Joska Skalník: Dreams - Situations - Plays
  1996   Ondřej Kohout: Žena je také člověk
  1998   Jaroslava Severová: Konec i počátek / the end as well as the beginning
  1998   Kašpar M. Hrabě Sternberg (Přírodovědec a zakladatel Národního muzea)
  1998   Obrázky Josefa Lady
  1998   Olaf Hanel 1968-1998
  1999   Jaroslav Kořán: Pohled zpátky
  1999   Jiří Lacina: Z posledních let
  1999   Milan Grygar: Obraz a zvuk / Image and Sound
  2000   Ivo Medek (Kopaninský): Vyskladněno / Vystaveno
  2000   Libor Krejcar: Krajiny paměti - Landscapes of memory
  2000   Příběhy Jiřího Koláře / The Stories of Jiří Kolář (Básníkovy výtvarné proměny / Poet´s Visual Metamorphoses)
  2001   Max Švabinský: Ráj a mýtus
  2002   František Tichý: 1896 - 1961 ((česká verze))
  2002   František Tichý: 1896 - 1961 ((anglická verze))
  2002   Josef Hampl
  2003   Okouzlený milovník života Max Švabinský
  2004   Antonín Slavíček 1870 - 1910 ((česká verze))
  2004   Antonín Slavíček 1870 - 1910 ((anglická verze))
  2005   Alfons Mucha: Slovanstvo bratrské / Fraternal Slavdom
  2005   Zdeněk Burian (1905 - 1981)
  2005   Zdeněk Burian 1905-1981
  2006   Jan Jiří Heinsch: Malíř barokní zbožnosti / Painter of Baroque Piety
  2006   Jaromír E. Brabenec
  2006   Utajený kouzelník Vojtěch Kubašta (1914-1992)
  2007   Eduard Ovčáček: Peripetie písma & znaků
  2007   Ivo Medek Kopaninský: Vyskladněno / vystaveno ... a zase naopak
  2007   Jan Halaška: On the Road / Na cestě
  2007   Jaroslava Severová
  2007   Josef Hampl
  2007   Josef Hampl
  2007   Josef Honys
  2007   Magdalena Jetelová
  2008   Adéla Matasová
  2008   Eugen Brikcius
  2008   Jan Šafránek: Svět lidí / The World of People
  2008   Viki Shock
  2009   Franta
  2009   František Doležal
  2009   Karel Valter
  2009   Libor Krejcar: Bůh je šelma kočkovitá
  2009   Vladimír Suchánek: Ex: graphicis
  2009   Vladimír Suchánek: Ohlédnutí na léta šedesátá. Grafika / kresby / koláže
  2010   Aleš Veselý: Disproporce dimenzí - fragmenty záznamů
  2010   Jiří Kaloč
  2010   Karel Zlín
  2010   Kateřina Černá: Něco starého, něco nového, něco bílého, něco modrého, něco vypůjčeného
  2010   Květa Pacovská: Otázky prostoru / Questions of space
  2010   Vlasta Kemr
  2011   Galina Egerová: Stopy v kolážích a obrazech
  2011   Michal Singer: Circus minimus
  2011   Světla Kořánová
  2012   Čestmír Suška
  2012   František Muzika
  2012   Vladimír Holub: The Survival
  2013   Čestmír Suška
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1995   Nevěsta v uzavřené zahradě
  1996   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918
  1997   Czech Collage
  1997   Česká koláž
  2000   Nekonečná rozmanitost (Anatolské koberce III, Dar Rainera Kreissla České Republice)
  2001   Jiří Kolář sběratel / Collector
  2002   Československý socialistický realismus 1948-1958
  2003   Až kometa šlehne nás (Z historie zvukového záznamu)
  2003   When the Comet Hits Us (From the History of Talking Machines)
  2003   Zachráněné dědictví / Rescued Heritage (Výběr restaurovaných soch a objektů ze zatopených sbírek ze zámku Troja / Aselection of restored sculptures and objects ftom the flooded collection in the Troja Château)
  2004   Přišel jsem pozdravit Sochy (… a poděkovat těm, kteří se o ně zasloužili)
  2005   Jiří Kolář, Ladislav Novák: Znovu spolu
  2006   UB 12 - Studie, rozhovory, dokumenty
  2007   Zaostalí / Forever
  2007   Zvěrstvo (Zvěrnosnubnost Michala Cihláře a Veroniky Richterové)
  2008   Biedermeier (Umění a kultura v českých zemích 1814 - 1848)
  2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
  2009   Pavla Aubrechtová, Vladimír Gebauer
  2010   Česká koláž
  2010   Česká koláž
  2010   Jiří Suchý, Vladimír Suchánek: Texty a koláže z šedesátých let
  2010   Královský sňatek (Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský ~ 1310)
  2012   Cykly (Jiří Kolář, Jan Koblasa, Jan Švankmajer, Libor Fára, Michal Šanda, Pavel Holeka)
  nedatováno   Cena J. Chalupeckého / J. Chalupecký Award
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  ????   Černobílý život
  1997   Urbs Aurea (Praha císaře Rudolfa II.)
  1997   Václav a Dagmar Havlovi (Dva osudy v jednou svazku)
  1998   Ezopské bajky
  1998   Gloria et Miseria 1618–1648 (Praha v době třicetileté války)
  1998   Josef Lada
  1998   Pohádka o Honzíčkovi a zlatovlasé Isole
  1999   Karel Trinkewitz: Život je koláž / Das Leben ist eine Collage
  1999   Praha 1900-2000 (Sto roků stověžatého města)
  1999   Příběhy Jiřího Koláře (Básníkovy výtvarné proměny)
  1999   Slovník metod (Okřídlený osel)
  2000   Actions, for which at least some documentation remains (1962 - 1995)
  2000   Akce, po kterých zbyla alespoň nějaká dokumentace (1962-1995)
  2000   Anatolia (Infinite, Variety / Unendliche, Vielfalt)
  2000   Disappearing Prague
  2000   Dopisy vidoucího
  2000   Lomené, hranaté a obloukové tvary (Česká kubistická architektura 1911 - 1923)
  2000   Mizející Praha
  2000   Petr Pavlík: Poutnice / Girl Pilgrim
  2000   Verschwindende Prag
  2000   William Blake 1757 - 1827
  2001   České sklo
  2001   Má duše je moře (Poezie charvátského Jadranu)
  2001   Max Švabinský: Ráj a mýtus
  2001   Motýlí efekt aneb Sametové sny (Václav Havel od disidenta k prezidentovi)
  2001   The National Museum (The Architekture and Ornamentation of the main Bulding)
  2002   František Tichý
  2002   Jako červenej karkulák (Dopisy z vězení)
  2002   Libenský Brychtová
  2002   Můj manžel sochař Karel Hladík (Život, dílo, dokumenty, vzpomínky)
  2002   Proměny Ladislava Nováka
  2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938))
  2003   Barrandov I. (Vzestup k výšinám)
  2003   Kronika pražského plynárenství
  2004   Adolf Hoffmeister (1902-1973)
  2004   Antonín Slavíček 1870 - 1910
  2004   Bohdan Holomíček: Národní divadlo / The National Theatre / Théâtre National 2002/03
  2004   Heydrich
  2004   Joska Skalník (Sny - situace - hry)
  2004   Libeňský plynojem
  2004   Pavel Nešleha
  2004   Praha a metro
  2004   Prodaná nevěsta na jevištích Prozatimního a Národního divadla 1866 - 2004
  2004   Přišel jsem pozdravit sochy
  2004   Sochař Josef Špaček
  2004   Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroundem
  2005   Cuba v detailech
  2005   Hosté vítaní (i nevítaní) / Invited and uninvited guests
  2005   Viktor Kronbauer: Národní divadlo, sezona 2003/04 (The National Theatre, Théâtre National)
  2005   Zdeněk Burian (1905 - 1981)
  2005   Zlatý věk (Barrandov II)
  2006   Kambodža v detailech
  2006   Libor Fára: Dílo
  2006   Lubomír Přibyl
  2006   Praha / Prague 1989-2006 (Město v pohybu / City in Transformation)
  2006   Prosím stručně (Rozhovor s Karlem Hvížďalou, poznámky, dokumenty)
  2006   Sochařům se netleská (Rozhovor Lenky Jaklové s Vladimírem Preclíkem)
  2007   Cvičení z estetiky
  2007   Eduard Ovčáček 1956 - 2006
  2007   Jan Saudek: Národní divadlo, sezona 2006/07 (The National Theatre / Theâtre National)
  2007   Michael Rittstein (Vlhkou stopou / A moist trail)
  2008   Bohdan Kopecký
  2008   Filipíny (Pašie a fiesty)
  2008   Z milosti těla
  2008   Zdeněk Sýkora: Grafika
  2008   Zdeněk Sýkora: Prints
  2009   Člověk za volantem
  2009   Čubka
  2009   Hašiš v domově bohů
  2009   Jenský kodex (komentář)
  2009   Jenský kodex (faksimile)
  2009   Lennonova zeď / The Lennon Wall / Mur Lennon
  2009   Míšeňský porcelán (Böttger, Hörold, Kändler. vybraní modeléři, značky, 1710-2000)
  2009   Otakar Slavík
  2009   Václav Benedikt: Život a tvorba / Life and Works
  2009   Zdeněk Sýkora: Interviews
  2009   Zdeněk Sýkora: Rozhovory
  2010   Demartini
  2010   Kateřina Černá
  2010   Mesón el centro
  2010   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu / Girl Pilgrim in the Labyrinth
  2010   Róna
  2011   Ellen Jilemnická
  2011   Karel Vysušil: Barvy světa
  2011   Spouštění s milou
  2011   Velkého strážce pozdní sběr
  2012   Cesta Slovenskem s A. Calmetem Ord. S.B. aneb Theorie wampyrismu
  2012   Otto Gutfreund (Cesta ke kubismu)
  2013   Na slunečné straně (Městský trakt Pražského hradu jako habsburské sídlo 1800-1918)
  2013   Radek Kratina 1928-1999
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  2002   Facing History (The evolution of Czech provinces, 1848 - 1948)
  2002   Geschichte Verstehen (Die Entwicklung der deutsch-tschechischen Beziehungen in den böhmischen Ländern 1848 - 1948)
  2002   Pour Comprendre Ľ histoire (Les relations tchéco-allemandes entre 1848 et 1948)
  2002   Rozumět dějinám (Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848 - 1948)
  2002   Skrznaskrz (Les Tcheques et La France au Cours des Siecles)
  2005   Česká koláž (Sbírka Pražské plynárenské)
  2009   Výstavy v čase proměn
  2010   Přadénko z drátů
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2000   Petr Pavlík: Poutnice
  2005   FIT Prague 1970
  2007   Michael Rittstein: Vlhkou stopou / A moist Trail
  2009   Libor Krejcar: Bůh je šelma kočkovitá (Kresby, koláže, asambláže, sochy)
  2010   Aleš Veselý: Disproporce dimenzí - fragmenty záznamů
  2010   Jiří Kaloč: Informel a Socha domu
  2010   Květa Pacovská: Otázky prostoru / Questions of space
  2010   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu
  2010   Róna (křest monografie)
  2010   Vlasta Kemr - jak mě neznáte (Koláže z let 1984 - 2009)
  2011   Jan Placák, Světla Kořánová: Z prachu antikvariátů, z lesku salónů / Světla Kořánová, Jan Placák: Z lesku salónů, z prachu antikvariátů
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1995   Anatolské koberce / Anatolian Carpets (Dar Rainera Kreissla České republice / The gift of mr. Rainer Kreissl to The Czech republic)
  1995   Kresby z Cremony 1500 - 1580 (Umění renesance a manýrismu v lombardském městě)
  1997   Cena J. Chalupeckého pro rok 1997 (Veronika Bromová, Jiří Černický, Fedirico Díaz, Roman Franta, Jiří Příhoda)
  1997   Česká koláž / Czech Collage
  2000   Nekonečná rozmanitost / Infinite Variety (Anatolské Koberce III / Anatolian Carpets III)
  2001   Sběratel / Collector Jiří Kolář
  2002   Československý socialistický realismus 1948 - 1958 ((210 x 148))
  2003   Až kometa šlehne nás / When the Comet Hits Us (Z historie zvukového záznamu / From the history of talking machines)
  2004   Libeňský plynojem
  2005   Michal Cihlář, Veronika Richterová: Cuba v detailech
  2007   Divadlo Járy Cimrmana a jeho šikovní (Jaroslav Weigel / Petr Brukner / Jan Hraběta)
  2008   Dialogy: Kalendáře pro Jindru Štreita
  2009   František Doležal a Karel Valter - dva přátelé malíři
  2010   Česká koláž ze sbírky Pražské plynárenské
bibliofilie
  rok vydání   název (podnázev)
  1997   Osm Básní pro Acnavi
  2001   Prase, aneb, Václav Havel's hunt for a pig
  2008   Okuje
cd-rom
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   4 světy Zdeňka Buriana
diář
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2006
  2007   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2008
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev)
  1998   Josef Lada: Do světa (Ilustrace z knížky o Mikešovy)
  1998   Josef Lada: Mikeš a pasačka (Ilustrace z knížky o Mikešovy)
  1998   Josef Lada: Mikuláš (Ilustrace z knížky o Mikešovy)
  1999   Bábovka/Cake Tin, kolážový objekt (collaged object), 70. léta (1970s)
  1999   Benátky/Venice, roláž (rollage), 60. léta (1960s)
  1999   Bez názvu / Untitled, chiasmáž, autokoláž (chiasmage, autocollage), 1985
  1999   Bez názvu/Untitled, chiasmáž, roláž (chiasmge, rollage), 60. léta (1960s)
  1999   Bez názvu/Untitled, koláž (collage), 1959
  1999   Bez názvu/Untitled, koláž (collage), 60. léta (1960s)
  1999   Bez názvu/Untitled, Metaformát (metaformat), 80. léta (1980s)
  1999   Bez názvu/Untitled, proláž (prolage), 60. léta (1960s)
  1999   Bez názvu/Untitled, proláž (prolage), 70. léta (1970s)
  1999   Bez názvu/Untitled, roláž (rollage), 1971 ((1))
  1999   Bez názvu/Untitled, roláž (rollage), 1971 ((2))
  1999   Bez názvu/Untitled, roláž (rollage), 70. léta (1970s)
  1999   Bez názvu/Untitled, roláž (rollage), 80. léta (1980s)
  1999   Bez názvu/Untitled, stratifie, 60. léta (1960s)
  1999   Fajfka/Pipe, kolážový objekt (collage), 1976
  1999   Ilustrace ke knize M. C. Lewise Mnich/Illustration to M. C. Lewis Monk, koláž (collage), 1976 ((1))
  1999   Ilustrace ke knize M. C. Lewise Mnich/Illustration to M. C. Lewis Monk, koláž (collage), 1976 ((2))
  1999   Katedrála/The Cathedral, roláž (rollage), po roce 1960 (after 1960)
  1999   Konopka/Hemp, chiasmáž (chiasmage), 1976
  1999   Lekníny času/Water lilies of time, chiasmáž, asambláž (chiasmage, assemblage), 1981
  1999   Mlle Rivierová/Mlle Riviere, autokoláž (autocollage), 80. léta (1980s)
  1999   Novoročenka/New Years card, koláž (collage), 1964
  1999   Smrt plechovky / The Death of a Can, chiasmáž (chiasmage), 1982 (ve spolupráci s Josefem Valentou/in collaboration with Josef Valenta)
  1999   Stupně vítězů/Victors podium, kolážový objekt (collaged object), 70. léta (1970s)
  1999   Ševcovské kopyto/Cobblers last, kolážový objekt (collaged objeckt), 70. léta (1970s)
  1999   Unikání/Escaping, chiasmáž, kolář (chiasmage, collage), 1976
  1999   Uzlová báseň/Knot poem, 1963
  1999   Zanikání/Expiring, chiasmáž, koláž (chiasmage, collage), 1976
  2001   Arkádie, 1913 - detail
  2001   Básník a múza, 1931
  2001   Červený slunečník, (Ella se slunečníkem), 1902
  2001   Jan Křtitel, 1930
  2001   Josefa Vejrychová ve skotském plédu, 1902
  2001   Kamélie, 1903 - detail
  2001   Kamélie, 1903 - detail (květina)
  2001   Poledne na horách, 1933
  2001   Rajská sonáta I - Zjevení, 1917 - detail
  2001   Sad v slunci, 1897
  2001   Satyr lká v oblacích, 1944
  2001   Zápasící tygři, 1918
  2001   Zlatý slunečník, 1904
  2001   Žlutý slunečník - skica I, 1908
  2002   Balance (Pan Bardot), 1931
  2002   Finále (Uklánějicí se herci), 1942
  2002   Hadí muž, 1931
  2002   Ležící žena, 1927
  2002   Paganini, 1942
  2002   Velikonoce, 1937
  2003   Až kometa šlehne nás (Emanuel Frinta, Tanec, 1920, Galerie hl. m. Prahy (Foto: Hana Hamplová))
  2003   Až kometa šlehne nás (Oldřich Kerhart, V kavárně, 1922, Galerie umění Karlovy Vary (foto: Bořivoj Hořínek))
  2003   Až kometa šlehne nás (Eduard Demartini, Saxofonista, 1936, Galerie výt. umění v Chebu (Foto: Jiří Gordon))
  2003   Až kometa šlehne nás (Logo Ultraphonu)
  2003   Až kometa šlehne nás (Dvě oči)
  2003   Až kometa šlehne nás (Hugo Boettinger, V kavárně, 1926, Galeri moderního umění v Hradci Králové (Foto: Hana Hamplová))
  2003   Až kometa šlehne nás (Fonograf Horal (1906), výrobce firma Firitz Ruppel, Německo. Sbírka W. Sator, Německo)
  2003   Až kometa šlehne nás (Ouha Jaro!)
  2004   Buffalo Bill, 1963, kolorovaná kresba tuší, koláž, papír, 88 x 63 cm
  2004   Dóm Sv. Víta, 1909, olej, plátno, 216 x 187 cm
  2004   Enigma, 1973, koláž, papír, 34,5 x 40 cm
  2004   Eva. Lilith a jablko, 1973, koláž, papír, 34 x 40 cm
  2004   Invaze v katedrále sv. Pavla, (z cyklu Neštěstí melé Žofie), 1963
  2004   John D. Rockefeller aneb Černý pátek na newyorské burze, 1952
  2004   Kafkova vize televize, 1965, tuš, koláž, papír, 52 x 36 cm
  2004   Mariánské náměstí - studie 1906, olej, dřevo, 19,8 x 29,3 cm
  2004   Motiv z Kameniček 1904 - 1905, olej, plátno, 56 x 67 cm
  2004   Nick Carter, 1964
  2004   Stromovka, 1907, olej, plátno, 165,5 x 192 cm
  2004   Šest nespravedlivých soudců, 1966
  2004   Trh u Sv. Havla, 1907, olej, překližka, 22,5 x 36 cm
  2004   Utrpení malé Žofie, 1963 (detail)
  2004   V souhvězdí Ryb, 1963 (detail)
  2004   Ve hvězdě / Podzim, 1897, olej, plátno, 97 x 120,5 cm
  2004   Wild Bill Hickok, 1964
  2004   Židovský hřbitov, 1959
  nedat   Velký dialog, 1966 / Great dialogue
  nedatováno   Ivan Kafka: Ostrov volnosti (i skleslosti) 1998 / Island of Freedom (and Limpness) 1998
  nedatováno   Ivan Kafka: Rej 1399-1995, 1994/1995 / Whirling Rage 1399-1995, 1994/1995
  nedatováno   Ivan Kafka: Říp na západě / kopec k obcházení, 1994, Říp Mountain in the West / A Hill dto Walk Around, 1994
  nedatováno   Ivan Kafka: Skutečnost + sen / dvě skutečnosti, 1990 / Reality + Dream /Two Realities, 1990
  nedatováno   Ivan Kafka: Vymezení, 1981 / Delimination, 19981
  nedatováno   Ivan Kafka: Výstraha z radosti, 1992/1997, Cautin With Joy, 1992/1997
  nedatováno   Ivan Kafka: Zaplnění, 1982/1990, Filling, 1982/1990
  nedatováno   Ivan Kafka: Zvláštní houbařská sestava (Pfiferlinge), 1990/2002, Peculiar Mushroom.-picking Formation (Pfiferlinge), 1990/2002
  nedatováno   Milan Knížák (1940): Anděl, 1991
  nedatováno   Milan Knížák (1940): Garýk, 2000
  nedatováno   Milan Knížák (1940): Horké letní odpoledne, 1996
  nedatováno   Milan Knížák (1940): Něžný trpaslík, 1990
  nedatováno   Milan Knížák (1940): Paní Matysová, 1996
  nedatováno   Milan Knížák (1940): Pištěc za ranního svítání, 1996
  nedatováno   Milan Knížák (1940): Zátiší se sovou, 1996
hra
  rok vydání   název (podnázev)
  1995   Henri Rousseau, Vlastní podobizna/Self-Portrait/1980
  2006   Od Jara do zimy s Josefem Ladou
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2002   František Tichý ((anglická verze))
  2002   František Tichý ((česká verze))
  2008   Zdeněk Sýkora
  2008   Zdeněk Sýkora
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Série doprovodných programů)
kalendář
  rok vydání   název (podnázev)
  199?   Umění a umělci na starých fotografiích z fondů a sbírek Archivu Národní galerie v Praze
  1996   Děje nevídané (Nie dagewesene Geschichten Strange Happenings)
  1996   Gustav Klimt 1862 - 1918
  1996   Jiří Kolář: Pocta Boženě Němcové / Hommage à Božena Němcová
  1996   Klášter premonstrátů na Strahově / Prämonstratenserkloster am Strahov / The Premonstratensian Monastery at Strahov
  1996   Klášter premonstrátů Teplá / Prämonstratenserkloster Teplá / The Premonstratensian Monastery Teplá
  1996   Národní galerie v Praze 1796 - 1996 (Henri Julien Rousseau, Vlastní podobizna)
  1997   Bylinky z herbářů
  1997   PF 1998 (Jiří Kolář)
  1998   Anatolské modlitební koberce (Dar Rainera Kreissla České republice)
  1998   Needle Tins for Gramophone
  1999   PF 2000 (Jiří Balcar)
  1999   Praha před sto lety (Výběr z akvarelů Václav Jansy)
  2000   Jiří Kolář
  2000   Jiří Kolář
  2000   Nekonečná rozmanitost / Infinite Variety (Anatolské Koberce III / Anatolian Carpets III)
  2001   Jiří Anderle: Čechy krásné, Čechy mé…
  2001   Jiří Kolář
  2001   PF 2002
  2002   Josef Liesler
  2002   Klauni Františka Tichého
  2002   Ladislav Novák
  2003   Amosův kalendář / The Amos calendar (Pěkný dvouletý kalendář 2004-05 / A nice, two-year calendar 2004-05)
  2003   Antonín Střížek
  2003   Až kometa šlehne nás (Z historie zvukového záznamu)
  2003   Karel Chaba
  2004   Adolf Hoffmeister
katalog nevýtvarný
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   10 let společnosti Gallery, s.r.o.
katalogová pozvánka
  rok vydání   název (podnázev)
  2000   Příběhy Jiřího Koláře: Básníkovy výtvarné proměny / The Stories of Jiří Kolář, Poet's visual metamorphoses
  2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu
  2012   Slavnostní večer při příležitosti vydání knihy Josef Váchal: Cesta Slovenskem s A. Calmetem Ord. S. B. aneb theorie wampyrismu
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1997   České imaginativní umění (Czech Imaginative Art)
  1998   Ladislav Novák: Ohlédnutí (1962 - 1977), Dana Vachtová; Skleněné plastiky, Ladislav Novák; Froasáže
PF
  rok vydání   název (podnázev)
  1997   PF 1998 (Jiří Kolář; Róba do ráje (z připravované knihy Slovník metod Jiřího Koláře))
  1998   Josef Lada: Do měsíce (Ilustrace z knížky o Mikešovi)
  1998   PF 1999 (Josef Lada; Měsíční náves, 1951)
  1998   Torpédo, kolem r. 1908
  1999   PF 2000 (Libor Krejcar, Kočka, 2000)
  2000   PF 2001 (Max Švabinský, Rajky, 1904)
  2002   Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2003 (Zdeněk Burian; Ilustrace ke knize D. G. Mukeržího Příběhy tygřího mláděte, olej, 1946)
  2006   Štědrý den po celý rok 2007
  2008   Pf 2009: Gallery
  2010   Všechno dobré v roce 2011
  2011   PF 2012
  2012   Pf 2013
plakát
  rok vydání   název (podnázev)
  1995   Kresby z Cremony 1500 - 1580 (Umění renesance a manýrismu v lombardském městě)
  1996   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918 (Výstava k 200. výročí založení Národní galerie v Praze)
  1997   Plamen který hoří už 150 let (Jiří Kolář, Sv. Anežka Česká, patronka plynárenství, 1997)
  1997   Plamen, který hoří už 150 let (František Gross, Libeň, 1945)
  1997   Plamen, který hoří už 150 let (Jakub Schikaneder, UNGELT, 1902 - 1905)
  1998   Josef Lada
  1998   Šťastné a veselé Vánoce s Josef Ladou
  1999   Příběhy Jiřího Koláře ((Veletržní palác))
  1999   Příběhy Jiřího Koláře: Básníkovy výtvarné proměny ((vejce))
  2000   Libor Krejcar: Krajiny paměti / Landscapes of Memory
  2000   Příběhy Jiřího Koláře ((Pražákův palác))
  2000   William Blake 1757 - 1827 ((300 x 420))
  2000   William Blake 1757 - 1827 ((595 x 420))
  2001   Jiří Kolář sběratel
  2001   Max Švabinský: Ráj a mýtus
  2002   František Tichý
  2002   František Tichý (Fratellini, 1937, čtyřbarevná litografie, papír, 210 x 300)
  2002   František Tichý (Břichomluvec, 1934, olej, tempera, papír, 520 x 380)
  2002   Proměny Ladislava Nováka
  2003   Až kometa šlehne nás
  2005   Zdeněk Burian ((detail indiánů))
  2005   Zdeněk Burian ((portrét indiána))
  2005   Zdeněk Burian
  nedat   Národní galerie v Praze, Sbírka moderního umění (Veletržní palác, Dukelstých hrdinů 47, Praha 7)
  nedatováno   Joska Skalník: Události / Events
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   10 let společnosti Gallery, s.r.o.
  2006   Michal Cihlář a Veronika Richterová: Kambodža v detailech
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev)
  1995   200 ans de la Galerie Nationale de Prague 1796 - 1996
  1995   200 Jahre Nationalgalerie in Prag
  1995   200 Years of the National Gallery in Prague 1796-1996
příloha
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   Královský sňatek (Kniha příloh)
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev)
  2004   Adolf Hoffmeister (Soupis vystavených děl)
suvenýr
  rok vydání   název (podnázev)
  2003   Pivní tácky s motivy středů gramofonových desek
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev)
  2002   Proměny Ladislava Nováka
  2004   Adolf Hoffmeister (1902 - 1973)
vstupenka
  rok vydání   název (podnázev)
  1998   Josef Lada
  2001   Max Švabinský: Ráj a mýtus
  2001   Max Švabinský: Ráj a mýtus
  2003   Až kometa šlehne nás (Z historie zvukového záznamu)
výroční zpráva
  rok vydání   název (podnázev)
  1995   Výbor dobré vůle Nadace olgy Havlové (Zpráva o činnosti za rok 1994)
záložka
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   Dvě matky, 1903 - detail
  2001   Kamélie, 1903 - detail
  2001   Růžový portrét, 1898 - detail
  2001   Splynutí duší, 1896 - detail
  2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Logo Ultraphonu, krabičky na jehly, gramofon)
  2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Logo Ultraphonu)
  2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Josef Čapek, Rumba, 1935-1937, soukromá sbírka Adolf Hoffmeister, Josephina Bakerová, 1927, Moravská Galerie v Brně, foto: Andrea Velnerová)
  2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Hugo Boettinger, V kavárně, 1926, Galerie moderního umění v Hradci Králové, foto: Hana Hamplová)
  2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Logo Agujes Marschall, Tienen fama mundial, krabičky na jehly, Fonograf Loreley)
  2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Oldřich Kerhart, V kavárně, 1922, Galerie umění Karlovy Vary, foto: Bohumil Hořínek)
  2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Gramofon s usměvavým Buddhou, krabičky na jehly, … a na desce se točí pes)
  2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Emanuel Frinta, Tanec, 1920, Galerie hl.m. Prahy, Hugo, Boettinger, Pohybová studie (Milča Mayerová), 1926, Galerie moderního umění v Hradci Králové, foto: Hana Hamplová)
  2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Krabičky na jehly, Gramofon Floraphon, 1906, výrobce Autometanfabrik Phönix, Německo)
  2003   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Eduard Demartini, Saxofonista, 1936, Galerie výtvarného umění v Chebu, foto:Jiří Gordon)
  2004   Antonín Slavíček 1870 - 1910 (Z němekcé rybné, 1909, olej, plátno, 55 x 68 cm, (detail))
  2004   Život a smrt, 1973, koláž, papír, 34,5 x 40 cm
  2009   Čubka Roald Dahl (Čtení je sexy!)
  2009   Čubka Roald Dahl (Čtení je sexy!)

Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán)

kalendář
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   PF 2002
PF
  rok vydání   název (podnázev)
  2006   Hezké Vánoce a všechno nejlepší v roce 2006 / Happy Christmas and all the best in the New Year 2006 ((Gallery))
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   10 let společnosti Gallery, s.r.o.

Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán)

osoba narození poznámka
Kořán Jaroslav 17. 1. 1940 1995 - ????, ředitel
Kořánová Světla 7. 4. 1965 ???? - ????, grafička