Dům U Kamenného zvonu

obec: Praha
adresa: Staroměstské náměstí 13, Praha 1
PSČ: 110 00
stát: Česká republika (Czech Republic)

poznámka:
-
Podle posledních stavebně historických průzkumů se počátky domu U Kamenného zvonu datují do druhé poloviny 13. století, kdy za mohutným věžovým nárožím s masivními obvodovými zdmi vzniklo i podélné boční stavení. Nejstarší stavební etapa se zachovala ve sklepích a v přízemí jižního křídla. Druhá stavební etapa následovala kolem roku 1310. Tehdy byla v přízemí zřízena kaple s bohatou figurální a ornamentální malířskou výzdobou, pokrývající stěny i klenbu.
Výsledkem přestavby objektu ve druhé čtvrtině 14. století byl reprezentativní městský palácový dům s věžovým nárožím, který je pozoruhodným dokladem činnosti severofrancouzsky orientované dvorské huti a jenž je ojedinělým dodnes dochovaným příkladem tohoto typu architektury v Praze. Hlavní dominantu průčelí bohatě zdobeného gotickými architektonickými prvky tvořila plastická figurální výzdoba. Její ikonografický program oslavoval ideu království a panovnickou rodinu - v této souvislosti vznikla domněnka, že stavebníkem byl někdo z okruhu královského dvora.
Typické domovní znamení umístili na nároží budovy v 16. století. Po roce 1685 a v 18. století proběhly barokní úpravy budovy.
Náročné rekonstrukci domu U Kamenného zvonu, při které byla stržena novobarokní fasáda z 19. století a objeveno gotické průčelí, předcházel rozsáhlý stavebně historický průzkum. Rekonstrukce byla dokončena v roce 1988 a město přidělilo objekt GHMP, které slouží jako výstavní prostor pro její významné výstavní projekty. V objektu je otevřená galerijní prodejna a v zadní části objektu kavárna.

Dům U Kamenného zvonu

Monumentální středověký věžový dům, jehož hlavní průčelí nemá obdoby v oblasti na východ od Rýna. Původně raně gotický objekt byl ve 2. čtvrti 14. stol. přestavěn v městský palác věžovitého typu, pravděpodobně pro krále Jana Lucemburského. V 17. a v 18. stol. byl dům barokně přestavěn a veškerou gotickou výzdobu skryla nová hladká fasáda. Pod touto vrstvou se na západním, hlavním průčelí zachovala bohatě profilovaná a plasticky zdobená okna a niky s profilovanými konzolkami na sochy. Celé průčelí bylo obloženo tesanými kvádry. Sochařská výzdoba oslavovala ideu království a její nositele. Z objevených zlomků soch se podařilo sestavit dvě trůnící postavy a stojícího rytíře, nalezeny byly i další fragmenty, původně bohatě a pestře polychromované. Na nároží je domovní znamení (kamenný zvon). Po objevu, že pod barokní fasádou se skrývá cenný gotický dům, byl celý objekt v I. 1973-1987 stavebně a archeologicky prozkoumán a rekonstruována jeho gotická podoba. Dnes se v něm konají koncerty a slouží i jako výstavní síň.

zdroj - www.pametihodnosti.cz


Dům U Kamenného zvonu

termín   název výstavy
1988/02/29 - 1988/05/15   Karel Souček: Obrazy, kresby
1988/06/23 - 1988/09/11   Skupina Ra
1988/10/13 - 1988/12/31   Linie / barva / tvar
1989/02/02 - 1989/03/19   Dagmar Hochová: Fotografie
1989/04/18 - 1989/06/04   Střední věk
1989/05/03 - 1989/05/04   Obraz a svět
1989/06/28 - 1989/09/17   Cesty československé fotografie
1990/03/06 - 1990/05/20   Karel Malich
1990/06/19 - 1990/09/23   Jaroslav Vožniak
1990/06/19 - 1990/09/23   Vladimír Janoušek
1990/10/02 - 1990/11/11   Znaky v pohybu / Zeichen im Fluss
1990/12/13 - 1991/02/17   Aventinská mansarda: Otakar Štorch Marien a výtvarné umění
1991/02/23 - 1991/03/20   Roman Buxbaum: Dědictví / Elbe
1991/03/05 - 1991/04/14   Ve světle monitoru. Skulptury, videoinstalace, záznamy
1991/03/07 - 1991/04/14   Markéta Luskačová: Poutníci (Fotografie z let 1966-74)
1991/04/30 - 1991/06/16   V obraze / Im Bilde
1991/07/11 - 1991/09/01   Arne Hošek: Souvislosti barev a tónů. Muzikalistická tvorba 30. let
1991/07/11 - 1991/09/01   Robert Piesen
1991/12/03 - 1992/01/19   Georges Braque: Grafické dílo
1991/12/05 - 1992/02/02   Hugo Demartini: Dílo 1964-1974
1991/12/12   Slavnostní večer konaný u příležitosti výstavy a životního jubilea Huga Demartini
1992/01/07 - 1992/02/09   František Skála jr.: Staré a nové práce
1992/02/20 - 1992/04/05   Bohuslav Reynek
1992/04/02   Slavnostní večer konaný u příležitosti životního jubilea akademického sochaře Karla Nepraše
1992/04/22 - 1992/05/31   Fakta. Současné umění z Bavorska
1992/06/18 - 1992/07/26   Sochařství 1988-1992 (generace osmdesátých let)
1992/08/13 - 1992/10/04   Vladimír Boudník a vysočanský okruh
1992/10/16 - 1992/11/22   Magia naturalis: Mnichovští umělci v Praze
1992/11/18   Ludwig forum pro mezinárodní umění v Cáchách
1992/12/03 - 1993/01/24   Joan Miró: Pozdní dílo
1993/02/10 - 1993/03/28   Claudio Parmiggiani: Dílo 1967-1992
1993/03/18   Hába Quartett
1993/04/20   Komorní soubor AGON
1993/06/22 - 1993/08/29   Krajina v současném výtvarném umění
1993/06/30 - 1993/09/26   Magister Theodoricus: Restaurované deskové obrazy z kaple sv. Kříže na Karlštejně
1993/09/14 - 1993/10/17   Klee, Nolde, Schwitters, Kandinskij, Pollock, Picasso a další (Akvarely, kresby a koláže ze sbírky Sprengel-Musea v Hannoveru)
1993/12/15 - 1994/01/23   John Cage, Francois Morellet, Milan Grygar: Otevřená forma
1994/02/15 - 1994/05/01   Karel Teige
1994/05/18 - 1994/07/03   Memento - Pozice současného umění z Berlína
1994/07/22 - 1994/09/04   Luigi Mainolfi: Sochy
1994/09 - 1994/10   Česká současná keramika / Czech Contemporary Ceramics
1994/09/22 - 1994/11/06   Vladimír Špaček
1994/12/15 - 1995/02/28   1. bienále mladého umění Zvon ´94
1995/02/22 - 1995/05/21   Nově restaurovaná díla barokního umění
1995/07/11 - 1995/01/10   Much POP and more ART: Umění šedesátých let v grafikách, multiplech a publikacích
1995/10/26 - 1996/01/22   Mario Merz: Tři instalace
1996/03/14 - 1996/04/08   Ticho pro dvanáct hlasů
1996/04/25 - 1996/08/25   Umělecké sdružení Sursum
1996/09/10 - 1996/12/01   Viktor Brauner: Vlk z Karpat v paříži / Le loup des Carpates a Paris
1996/12/17 - 1997/02/23   2. bienále mladého umění Zvon '96
1997/06/10 - 1997/09/30   Opus magnum
1997/11/06 - 1998/01/25   Jaroslav Róna: Sochy a obrazy
1998/03/03 - 1998/03/29   Adolf Hoffmeister
1998/06/02 - 1998/08/30   L´art brut
1998/10/01 - 1999/01/03   Jan Konůpek: Poutník k nekonečnu / A pilgrim to infinity
1999/03/03 - 1999/05/30   Moderní krása: Česká fotografická avantgarda 1918-1948
1999/06/29 - 1999/08/29   Toužící oko / The desiring Eye
1999/10/22 - 2000/01/09   3. bienále mladého umění Zvon '99: Blue Fire
2000/02/03 - 2000/04/09   Poezie a skutečnost
2000/05/11 - 2000/08/06   Toyen
2000/09/21 - 2001/01/05   Zdenek Rykr 1900-1940: Elegie avantgardy
2001/10/16 - 2002/01/06   Emila Medková
2002/02/20 - 2002/05/05   4. bienále mladého umění Zvon 2002
2002/06/18 - 2002/09/29   Otto Piene: The Zero Experience
2002/11/20 - 2003/03/02   František Tichý
2003/03/12 - 2003/05/04   The View from here
2003/05/28 - 2003/09/07   Zachráněné dědictví: Výběr restaurovaných soch a objektů ze zatopených sbírek ze zámku Troja
2003/10/24 - 2004/01/25   Práce na papíře ze sbírky Jana a Medy Mládkových
2004/04/22 - 2004/08/22   Other times: Současné britské umění, Contemporary British Art
2004/11/18 - 2005/03/20   Adolf Hoffmeister
2005/04/15 - 2005/06/05   5. bienále mladého umění Zvon 2005
2005/06/29 - 2005/10/09   Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century
2005/10/20 - 2006/01/08   Horká jehla: Grafika 80. let
2005/10/27 - 2006/01/08   Život věcí: Idea zátiší ve fotografii 1840-1985, sbírka Siegert / The Life of Things: The Idea of Still Life in Photography 1840-1985, the Siegert Collection
2005/11/05   Prezentace vítězů a organizátorů Cen pro mladé umělce
2006/02/08 - 2006/05/08   V okovech smíchu. Karikatura a české umění 1900 - 1950 / In the Shackles of Laughter. Caricature and Czech Art 1900 - 1950
2006/02/23   Architektura domu U Kamenného zvonu
2006/03/02   V okovech smíchu, Karikatura a české umění 1900 - 1950
2006/03/07   Architektura domu U Kamenného zvonu
2006/03/16   V okovech smíchu, Karikatura a české umění 1900 - 1950
2006/03/30   V okovech smíchu, Karikatura a české umění 1900 - 1950
2006/04/13   V okovech smíchu, Karikatura a české umění 1900 - 1950
2006/04/27   V okovech smíchu, Karikatura a české umění 1900 - 1950
2006/06/13 - 2006/09/17   Art brut. Sbírka abcd
2006/10/17 - 2007/01/21   Rudolf Kremlička (1886-1932)
2007/02/27 - 2007/04/29   Alena Kučerová: Přehled / Summary. Grafiky, plechy, objekty / Prints, metal plates, objects
2007/05/29 - 2007/09/09   Jindřich Štyrský (1899-1942)
2007/09/06   Obraz a nevědomí: Symposium u příležitosti retrospektivní výstavy Jindřicha Štyrského
2007/10/30 - 2008/02/10   Jindřich Štreit: Fotografie / Protographs 1965 - 2005
2008/03/06 - 2008/06/01   František Foltýn: Košice - Paříž - Brno
2008/06/27 - 2008/09/21   6. bienále mladého umění Zvon 2008
2008/10/30 - 2009/01/11   Veronika Bromová: Království / Kingdoms
2009/02/06 - 2009/05/03   Prinzhornova sbírka
2009/06/11 - 2009/10/04   Jiří Anderle: Batrachomyomachia. Žabomyší a jiné války. Obrazy, grafiky, plastiky 1959–2009
2009/10/21   Zdeněk Felix: Z očí do očí
2009/10/28 - 2010/01/03   Tenkrát na Východě. Češi očima fotografů 1948–1989 / Once Upon a Time in the East. Czechs through the Eyes of Photographers, 1948-1989
2009/11/18 -   Petr Nikl: Z očí do očí
2010/03/16 - 2010/06/06   Zdeněk Sklenář: Deset tisíc věcí / deset tisíc let
2010/03/24   Jan Šerých: Za barem
2010/05/12   Za barem: Kateřina Šedá
2010/06/30 - 2010/10/03   7. bienále mladého umění Zvon 2010
2010/11/04 - 2011/02/06   Královský sňatek – Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310
2011/03/16 - 2011/06/05   Michal Pěchouček: Hodiny v umění
2011/03/16 v 18 hod.   Za barem: Stanislav Diviš
2011/05/18   Pavel Šmíd: Za barem
2011/06/23 - 2011/10/23   Andreas Feininger: That's Photography
2011/06/29   Za barem: Igor Korpaczewski
2011/11/22 - 2012/01/29   Bohuslav Reynek (1892-1971)
2012/01/25   Za barem Evžen Šimera
2012/02/21 - 2012/05/27   Adolf Wölfli: Stvořitel univerza / Creator of the Universe
2012/02/29   Za barem Jiří Skála
2012/05/02   Za barem David Černý
2012/06/28 - 2012/09/23   London Twelve. Současné britské umění
2012/10/24   Zbyněk Baladrán: Za barem
2012/10/26 - 2013/02/03   Jan Švankmajer: Možnosti dialogu. Mezi filmem a volnou tvorbou
2012/12/04 -   Doteky ohně
2013/03/06 - 2013/05/19   Radek Kratina (1928-1999)
2013/06/06 - 2013/09/29   Viktor Kolář: Retrospektiva
2013/10/25 - 2014/02/23   Stanislav Podhrázský: Neklidná krása
2014/03/28 - 2014/08/03   Tim Burton a jeho svět
2014/09/17 - 2015/01/04   Josef Váchal: Magie hledání / The Magic of Seeking
2015/01/30 - 2015/04/26   Dalibor Chatrný: Vidět svět jinak
2015/05/15 - 2015/08/30   Jean Delville 1867-1953
2015/10/01 - 2016/01/17   Milota Havránková: Milota
2016/02/19 - 2016/07/17   David Cronenberg: Evolution
2016/09/28 - 2017/01/29   Jaroslav Horejc 1886 - 1883 Mistr českého art deca
2016/12/21 - 2017/02/28   Zdeněk Sýkora: Struktura černá-bílá
2017/02/24 - 2017/05/28   Eduard Steinberg: From Moscow to Prague
2017/04/11 - 2017/05/28   Věra Janoušková: Šedá figura II
2017/06/23 - 2017/12/31   Jaroslav Róna: 1997-2017
2018/02/07 - 2018/05/13   The Reunion of Poetry and Philosophy
2018/02/07 - 2018/05/13   Zhang Xiaogang & Wang Guangyi: The Reunion of Poetry and Philosophy
2018/06/07 - 2018/09/16   Santiago Calatrava: Art and Architecture
2018/07/04 - 2018/09/16   Michaela Vélová Maupicová
2018/12/12 - 2019/03/24   Sonda 1: Příběh slovenského (post)konceptuálního umění / Probe 1: The Story of Slovak (Post)Conceptual Art
2019/06/05 - 2019/10/13   Zvuky, kódy, obrazy: Akustický experiment ve vizuálním umění
2019/12/11 - 2020/03/29   Devětsil 1920-1931
2020/06/12 - 2020/10/18   Antonín Kratochvíl: Fotoeseje
2021/05/04 - 2021/08/29   František Skála a jiné práce
2021/10/15 - 2022/01/16   Frida Kahlo: Fotografie
2021/10/26 - 2022/01/04   The Club as a Shelter (Light Underground III)
2022/04/14 - 2022/08/28   Heroin Crystal: Generace devadesátých let v GHMP
2022/10/12 - 2023/01/08   John Wehrheim: Paradise Lost
2022/11/10 - 2022/11/11   Light Underground IV: Next Room
2022/12/09 - 2023/01/01   Pět nejistých situací
2023/02/15 - 2023/05/14   Margita Titlová: Purpurová vertikála
2023/06/28 - 2023/09/17   Raša Todosijević: Was ist Kunst?
2023/11/08 - 2024/02/18   Myslet filmem
2024/04/26 - 2024/08/11   Group Therapy: Collections in Dialogue

Dům U Kamenného zvonu

instituce, obec, adresa
Galerie hlavního města Prahy, Praha, Staroměstské náměstí 605/13

Dům U Kamenného zvonu

kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2000   Pražské domy vyprávějí… I
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1988   Nový zvuk Kamenného zvonu
  2012   Abyssus abyssum invocat
www
  rok vydání   název (podnázev)
  ????   Dům U Kamenného zvonu (artlist.cz)
adresář
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno   Dům U Kamenného zvonu
plakát
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno   Dům U kamenného zvonu

Dům U Kamenného zvonu

přednáška/projev
termín   název výstavy, místo konání
2006/02/23   Architektura domu U Kamenného zvonu, Dům U Kamenného zvonu, Praha

Dům U Kamenného zvonu

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1994   Ani rekonstrukce, ani dekonstrukce. Pouze obyčejný popis
  1996   Vlk z Karpat v Paříži / Viktor Brauner

Dům U Kamenného zvonu

grafika
rok vydání   autor, název (podnázev)
1960   Boudník Vladimír, bez názvu (Ezopovy bajky)