Dům U Kamenného zvonu

obec: Praha
adresa: Staroměstské náměstí 13, Praha 1
PSČ: 110 00
tel.: 224827526

heslo:

Monumentální středověký věžový dům, jehož hlavní průčelí nemá obdoby v oblasti na východ od Rýna. Původně raně gotický objekt byl ve 2. čtvrti 14. stol. přestavěn v městský palác věžovitého typu, pravděpodobně pro krále Jana Lucemburského. V 17. a v 18. stol. byl dům barokně přestavěn a veškerou gotickou výzdobu skryla nová hladká fasáda. Pod touto vrstvou se na západním, hlavním průčelí zachovala bohatě profilovaná a plasticky zdobená okna a niky s profilovanými konzolkami na sochy. Celé průčelí bylo obloženo tesanými kvádry. Sochařská výzdoba oslavovala ideu království a její nositele. Z objevených zlomků soch se podařilo sestavit dvě trůnící postavy a stojícího rytíře, nalezeny byly i další fragmenty, původně bohatě a pestře polychromované. Na nároží je domovní znamení (kamenný zvon). Po objevu, že pod barokní fasádou se skrývá cenný gotický dům, byl celý objekt v I. 1973-1987 stavebně a archeologicky prozkoumán a rekonstruována jeho gotická podoba. Dnes se v něm konají koncerty a slouží i jako výstavní síň.

zdroj - www.pametihodnosti.cz

poznámka:
-
Podle posledních stavebně historických průzkumů se počátky domu U Kamenného zvonu datují do druhé poloviny 13. století, kdy za mohutným věžovým nárožím s masivními obvodovými zdmi vzniklo i podélné boční stavení. Nejstarší stavební etapa se zachovala ve sklepích a v přízemí jižního křídla. Druhá stavební etapa následovala kolem roku 1310. Tehdy byla v přízemí zřízena kaple s bohatou figurální a ornamentální malířskou výzdobou, pokrývající stěny i klenbu.
Výsledkem přestavby objektu ve druhé čtvrtině 14. století byl reprezentativní městský palácový dům s věžovým nárožím, který je pozoruhodným dokladem činnosti severofrancouzsky orientované dvorské huti a jenž je ojedinělým dodnes dochovaným příkladem tohoto typu architektury v Praze. Hlavní dominantu průčelí bohatě zdobeného gotickými architektonickými prvky tvořila plastická figurální výzdoba. Její ikonografický program oslavoval ideu království a panovnickou rodinu - v této souvislosti vznikla domněnka, že stavebníkem byl někdo z okruhu královského dvora.
Typické domovní znamení umístili na nároží budovy v 16. století. Po roce 1685 a v 18. století proběhly barokní úpravy budovy.
Náročné rekonstrukci domu U Kamenného zvonu, při které byla stržena novobarokní fasáda z 19. století a objeveno gotické průčelí, předcházel rozsáhlý stavebně historický průzkum. Rekonstrukce byla dokončena v roce 1988 a město přidělilo objekt GHMP, které slouží jako výstavní prostor pro její významné výstavní projekty. V objektu je otevřená galerijní prodejna a v zadní části objektu kavárna.