Oblastní galerie Liberec

obec: Liberec (Liberec)
adresa: _
PSČ: 460 01
stát: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: oblgal@ogl.cz
web: www.ogl.cz
rok vzniku: 1953

poznámka:
Krajská galerie Liberec
Oblastní galerie v Liberci
-
pořadatel, vydavatel, působení atd.
adresa
do roku 2014 U Tiskárny 81/1
od roku 2014 Masarykova 723/14 (Lázně)
příspěvková organizace Libereckého kraje

Oblastní galerie Liberec

Budova galerie se nachází v těsné blízkosti libereckého zámku. Byla postavena v letech 1871–1872 podle plánů libereckého stavitele Gustava Sacherse pro Johanna Liebiega mladšího, spolumajitele největšího textilního podniku na Liberecku. V roce 1945 byly do novorenesanční vily rodiny Liebiegů přestěhovány sbírky výtvarného oddělení Severočeského muzea a budova byla zpřístupněna veřejnosti jako galerie. V roce 1953 se osamostatnila od muzea a stala se krajskou galerií, po novém územněsprávním rozdělení země byla přejmenována na Oblastní galerii. Vznik galerijních sbírek souvisí se založením libereckého Severočeského muzea v roce 1873 (v letech 1882–1945 se nazývalo Nordböhmisches Gewerbemuseum). Při vytváření muzejních sbírek byla věnována pozornost i volnému umění – zpočátku především regionálnímu. Ke kvalitativní proměně sbírky výtvarného oddělení došlo v roce 1904 díky odkazu dalšího příslušníka rodiny Liebiegů, sběratele a mecenáše umění Heinricha Liebiega. Jeho sbírka obsahovala více než dvě stě velice kvalitních děl rakouského, německého a francouzského malířství 19. století. Spolu s obrazy věnoval Heinrich Liebieg i 600 000 rakouských korun na péči o umělecká díla a jejich další nákup. Po roce 1945 a především od roku 1953 se sbírkotvorná činnost galerie soustředila na vytvoření sbírky českého umění 20. století a nizozemského malířství 16. až 18. století. -V současné době jsou v galerii přístupné tři stálé výstavy – kvalitativně vyrovnaná kolekce nizozemského malířství 16. až 18. století, obsahující díla tzv. malých mistrů, expozice francouzské krajinomalby 19. století s kolekcí obrazů příslušníků barbizonské školy (T. Rousseau, Diaz de la Pe?a, L. Richet, Ch. Daubigny) a početným souborem (největším ve střední Evropě) krajin jednoho z přímých předchůdců francouzského impresionismu Eug`ena Boudina. Expozice českého umění 20. století je koncipována chronologicky od přelomu století po současnost. Ke skvostům této sbírky patří Stromovka A. Slavíčka, obrazy J. Čapka, B. Kubišty, J. Šímy, díla členů Skupiny 42 a představitelů českého informelu a nové figurace. Sbírka německého a rakouského malířství 19. století, v níž jsou zastoupeny obrazy W. Leibla, A. Menzela, C. Spitzwega, W. Leistikowa, E. Jettela, A. Pettenkofena, J. a R. Altů a dalších, není trvale vystavena, ale je v úplnosti zveřejněna v katalogu, vydaném v českém a německém jazyce. V grafickém kabinetu a ve výstavních sálech v přízemí budovy galerie se konají proměnné výstavy.

-

Počátek galerie jako právně samostatné instituce lze hledat v období po druhé světové válce. Musejní kuratorium v Liberci, které mělo vyřešit budoucnost výtvarných sbírek Severočeského muzea, bylo ustaveno již 19. září 1945. To rozhodlo, že galerie zůstane organizační součástí libereckého muzea, ale zároveň, že sbírky výtvarného charakteru budou přestěhovány do samostatné budovy. Liberecký grafik a patriot Jaro Beran se ihned v poválečných dnech začal zajímat o osud za války ukrytých výtvarných sbírek, a proto byl tehdy kuratoriem pověřen úkoly vztahujícími se k zajištění jejich dalšího osudu a nalezení vhodných prostor pro jejich uchování a prezentaci. O rok později, tedy na počátku roku 1946, byla galerii přidělena budova, ve které sídlí do dnešních dnů.

Od roku 1949 bylo Severočeské muzeum, potažmo galerie, krajskou institucí. Roku 1953 došlo k jejímu právnímu osamostatnění v rámci státem vytvořené sítě státních galerií. Logicky se prvním ředitelem stal Jaro Beran. Roku 1958 ho ve vedení vystřídala mladá historička umění PhDr. Hana Seifertová. Ta se zasloužila nejen o rozsáhlé stavební úpravy budovy, vybudování cenné sbírky nizozemského malířství 16.–18. století, ale především o velmi pozitivní vnímání galerie nejen odborníky a výtvarníky, ale především širokou veřejností. Díky bohatému výstavnímu programu, do kterého zařazovala významné sochařské prezentace (např. legendární Socha a město, 1969) a výstavy mladých výtvarníků, kteří byli z politických důvodů v pražských výstavních síních odmítáni, se liberecká galerie stala velice respektovanou institucí. Tyto chvályhodné aktivity se ovšem obrátily proti ní a kvůli své občanské angažovanosti musela odejít v roce 1970 z vedoucí pozice.

V sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století se na pozici ředitele vystřídali Vladimír Volšička a Věra Pavlišová. Aktivity galerie stejně jako jiných kulturních zařízení byly politicky ostře sledovány. Výstavní počiny se nevymykaly z běžné produkce té doby, tzn. musely být „politicky nezávadné“. Občas se podařila výjimka a v galerii se uskutečnila zajímavá výstava autora s originálním pohledem na svět. Tehdy program v galerii kurátorsky zajišťovala Mgr. Naďa Řeháková.

K velkým změnám došlo po roce 1989. V následujícím roce se ředitelkou stala PhDr. Věra Laštovková, která měla možnost vytvořit novou image liberecké galerie. S kurátorkou Mgr. Evou Výtiskovou dbaly o zachování vysoké úrovně péče o svěřené sbírky a kvalitní výstavní program. Oblastní galerie v Liberci, stejně jako více než dvacet ostatních českých a moravských sbírkotvorných institucí, se stala roku 1991 příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. O rok později vzniklo za účelem intenzivnější odborné spolupráce profesní sdružení s názvem Rada galerií České republiky, jehož se stala liberecká galerie členem. PhDr. Věra Laštovková navíc přispěla k jejímu rozvoji a aktivně se podílela na aktivitách Rady galerií ČR jako dlouholetá předsedkyně Komory ředitelů. V devadesátých letech 20. století byly liberecké sbírky zapsány do Centrální evidence sbírek (CES) při Ministerstvu kultury ČR. Tato databáze je veřejně přístupným seznamem velké části movitého kulturního dědictví České republiky.

V roce 2001 došlo k další významné legislativní změně. Většina kulturních institucí byla převedena z Ministerstva kultury ČR na nově vzniklé kraje a Oblastní galerie v Liberci se od 1. října 2001 stala jedinou sbírkotvornou galerií – muzeem umění Libereckého kraje.

zdroj - www.ogl.cz


 


Oblastní galerie Liberec

termín   název výstavy, místo konání
---- - 2003/11/30   Barevné proměny, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1946/09/01 - 1946/10/15   České umění 20. století, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1946/10/20 - 1946/12/01   Arno Nauman: Kresby, grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1946/12/08 - 1947/01/30   Kresby a grafika 7 členů Výtvarných umělců severu, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1947/07/13 - 1947/07/27   Polská grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1947/12/07 - 1947/12/19   Bulharská grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1947/12/07 - 1948/01/15   Vánoční výstava Výtvarných umělců severu, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1947/12/21 - 1948/01/06   Finská grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1948/01/25 - 1948/02/06   Britská grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1948/04/04 - 1948/04/25   Jiří Procházka: Architektonické scénické návrhy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1948/05/02 - 1948/05/30   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1948/06/06 - 1948/06/27   Dánská grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1948/09/12 - 1948/10/03   Františka Stupecká: Plastiky, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1948/10/28 - 1948/11/28   3. členská výstava Severočeského díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1948/10/31 - 1948/11/14   Mexická grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1948/12/05 - 1948/12/31   Vánoční výstava Severočeského díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1949/02/06 - 1949/02/27   Zdeněk Přibyl: Souborná výstava, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1949/03/13 - 1949/04/19   Od Maneta k Picassovi. Reprodukce, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1949/04/30 - 1949/05/29   Alex Beran: Obrazy a kresby z let 1943-1949, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1949/06/04 - 1949/07/03   Jaromír Vrzal: Souborná výstava, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1949/07/17 - 1949/08/14   Československá grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1949/10/30 - 1949/11/27   4. členská výstava krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1949/12/04 - 1949/12/30   Vánoční výstava krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1949/12/10 - 1950/01/08   Jan Slavíček: Souborná výstava, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1950/02/04 - 1950/02/26   Výtvarník mezi horníky, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1950/03/11 - 1950/04/20   Mikoláš Aleš: Reprodukce, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1950/04/28 - 1950/05/29   Sovětská grafika, Přátelství, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1950/04/30 - 1950/05/31   5. členská výstava krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1950/06/03 - 1950/06/30   Karel Gabriel: Královodvorské železárny, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1950/08/01 - 1950/09/01   František Emler: Obrazy z Vysočiny, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1950/11/01 - 1950/12/01   Novodobý čínský dřevoryt, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1950/11/18 - 1951/01/07   6. členská výstava krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1950/12/01 - 1951/01/01   Portréty 18. - 20. století, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1951/01/19 - 1951/02/18   Slovenská grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1951/03/04 - 1951/03/21   Josef Mánes: Reprodukce, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1951/04/11 - 1951/04/29   Výtvarní umělci při práci. Fotografie, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1951/05/04 - 1951/06/30   Sovětská karikatura v boji za mír proti válce, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1951/08/10 - 1951/09/30   Vasilij Ivanovič Surikov (1848-1916): Reprodukce, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1951/10/06 - 1951/11/04   7. členská výstava krajského střediska Ústředního svazu československých výtvarných umělců, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1951/11/24 - 1951/12/30   Václav Brožík (1851-1901): Kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1952/02/06 - 1952/03/09   Čínské novoroční obrázky, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1952/03/22 - 1952/04/20   Rudolf Jindřich: Souborná výstava obrazů a kreseb k umělcovým sedmdesátinám, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1952/05/03 - 1952/05/31   Honoré Daumier: Litografie, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1952/06/07 - 1952/06/29   Max Švabinský: Kresby, grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1952/07/15 - 1952/08/31   Počátky evropské realistické malby 19. století, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1952/09/07 - 1952/10/05   Mikoláš Aleš: Kresby a reprodukce, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1952/10/18 - 1952/11/16   Jaro Beran: Souborná výstava, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1952/11/22 - 1952/12/31   8. členská výstava krajského střediska Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1953/02/14 - 1953/04/19   Sovětští výtvarníci dětem. Reprodukce sovětské ilustrační tvorby z knih pro mládež, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1953/05/31 - 1953/06/28   Karel Vik: Souborná výstava kreseb, grafiky a obrazů k umělcovým sedmdesátinám, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1953/07/04 - 1953/08/02   Julius Mařák: Kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1953/08/09 - 1953/10/04   Česká krajina v dílech našich grafiků, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1953/10/17 - 1953/11/22   Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh. Vzpomínková výstava uměleckého odkazu v reprodukcích a fotografiích, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1953/12/13 - 1954/01/31   9. členská výstava krajského střediska Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1954/02/14 - 1954/03/21   Současný polský plakát, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1954/03/28 - 1954/05/02   Evropská realistická malba 19. století ze sbírek Krajské galerie, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1954/05/09 - 1954/06/30   Členská výstava ÚS ČSVU krajského střediska. Kresby, akvarely, grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1954/07/17 - 1954/09/19   Liberecký kraj ve výtvarném umění I. část. Krajina 19. a 20.století, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1954/11/06 - 1954/12/05   Iľja Jefimovič Repin: Obrazy, kresby a barevné reprodukce, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1954/12/12 - 1955/02/12   10. členská výstava krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1955/02/12 - 1955/03/27   Adolf Kašpar, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1955/04/02 - 1955/04/26   Käthe Kollwitz: Grafiky, reprodukce, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1955/05/01 - 1955/07/01   2. členská výstava kreseb krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1955/05/01 - 1955/10/31   Karel Vik: Výběr kreseb a grafiky z let 1914-1955, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1955/07/09 - 1955/08/31   Současná tvorba českých malířů, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1955/08/01 - 1955/09/01   Naši krajští výtvarníci. Obrazy, kresby, grafika a plastika severočeských výtvarníků, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1955/09/17 - 1955/10/30   Liberečtí loutkáři v Číně a Koreji, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1955/11/07 - 1956/01/29   11. členská výstava krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1956/05/05 - 1956/06/03   3. členská výstava krajského střediska Ústředního svazu československých výtvarných umělců, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1956/06/16 - 1956/08/16   Rembrandt. Grafiky, faksimile, barevné reprodukce k 350. výročí narození, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1956/08/01 - 1956/09/01   10 let krajské galerie. Ukázky z činnosti, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1956/10/01 - 1956/11/01   České hrady a zámky. Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1956/11/25 - 1957/01/13   12. členská výstava krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1957/04/06 - 1957/04/24   Jindřich Prucha 1886-1914: Malířské dílo, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1957/08/01 - 1957/09/01   Petr a Vlastimil Rada. Malířské umění malířů dvou generací, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1957/10/01 - 1957/12/01   František Kaván: Obrazy a kresby z mladší doby 1887-1904, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1957/12/17 - 1958/01/01   13. členská výstava krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1958/02/01 - 1958/03/01   Československý lid ve výtvarném umění 1948-1958, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1958/06/07 - 1958/07/07   Člověk v díle našich výtvarníků. Figurální práce malířů, sochařů a grafiků, členů SČSVU, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1958/11/30 - 1958/12/31   Karel Vik: Jubilejní výstava k jeho 75. narozeninám, Krajská galerie, Liberec (Liberec)
1959/01/01 - 1959/02/01   Emil Filla: České středohoří, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1959/05/01 - 1959/06/01   Josef Mařatka: Plastiky a kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1959/06/01 - 1959/07/01   Josef Čapek: Obrazy, kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1960/02 - 1960/03   Josef Liesler: Obrazy z protiválečného cyklu Tobě navzdory mé století 1958 - 1959, Tvorba z posledních let, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1960/04/10 - 1960/05/10   Pravoslav Kotík: Obrazy z let 1914 - 1930, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1960/05/18 - 1960/06/18   Zakladatelé moderní slovenské grafiky, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1960/06/01 - 1960/07/01   Orientální výstava, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1960/11/01 - 1960/12/01   František Jiroudek: Obrazy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1960/12/01 - 1961/01/01   Miloš Votrubec: Výstava obrazů a kreseb k třicátému výročí umělcovy smrti, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1961/04/01 - 1961/05/01   Být či nebýt. Výstava protifašistických a protiválečných karikatur, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1961/05/15 - 1961/06/18   Výtvarníci k 40. výročí KSČ. Výstava členů ČSVU, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1961/06/01 - 1961/07/01   Staří mistři. Obrazy evropských malířů 16. - 18. století, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1961/08 - 1961/09   Josef Hýsek, Okresní muzeum, Vysoké nad Jizerou (Semily)
1961/12/01 - 1962/01/01   Karel Svolinský: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1962/01/05 - 1962/02/12   Blok skupin, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1962/01/18 -   Škola vidění - kresba, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1962/02/15 - 1962/04/26   Horizont. Výstava užité grafiky, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1962/03/01 - 1962/04/01   Jaroslav Šerých: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1962/03/20 - 1962/04/26   Jan Preisler: Dílo, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1962/05/01 - 1962/06/01   František Tichý: Grafické dílo, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1962/06/27 - 1962/10/28   Holandské malířství 17. století, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1962/07/01 - 1962/08/01   Festival české krajinomalby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1962/07/01 - 1962/08/01   Jan Trampota, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1962/08/07 - 1962/09/20   Emil Filla: Výbor z malířského díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1962/08/27 - 1962/09/20   Členská výstava pobočky Svazu československých výtvarných umělců, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1962/08/27 - 1962/09/20   Sovětská grafika, Přátelství, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1962/09/01 - 1962/10/01   Dětský kroužek z Dubé, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1962/09/01 - 1962/10/01   Václav Špála, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1962/10/01 - 1962/11/15   Jaromír Funke: Fotografie, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1962/10/01 - 1962/11/15   Výstava krajské pobočky Svazu československých výtvarných umělců v Ústí nad Labem, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1962/11/15 - 1963/01/01   Alois Moravec: Kresby, akvarely, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1962/11/15 - 1963/01/01   Negerská plastika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1963/02/01 - 1963/03/01   Kreslený humor, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1963/03/01 - 1963/04/01   Karel Černý: Obrazy a kresby z let 1935-1958, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1963/04/01 - 1963/06/01   Francouzská grafika ze sbírek Národní galerie v Praze, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1963/05/01 - 1963/06/01   Ida Vaculková, Vladislav Vaculka, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1963/07/01 - 1963/08/01   Od Mánesa ke Špálovi, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1963/10 - 1963/11   Emila Medková: Fotografie, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1963/10 - 1963/11   Rudolf Kremlička, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1963/11/14 - 1964/01/05   Jiří Bradáček, Dalibor Matouš, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1963/12/01 - 1964/01/01   Jiří Kolář: Roláže, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1964   Kubismus, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1964/01/01 - 1964/03/01   Vladimír Boudník, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1964/03/16 - 1964/05/10   Vladimír Komárek, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1964/07   Josef Šíma: Obrazy a kresby z let 1920-1963, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1964/07/01 - 1964/09/01   Socha 1964, Liberec (Liberec), Liberec (Liberec)
1964/09 - 1964/10   Bohdan Kopecký, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1964/12/13 -   Pavel Šulc: Obrazy, Muzeum dělnického hnutí, Semily (Semily)
1965/01/01 - 1965/03/01   Aleš Veselý, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1965/02/04 -   Vojtěch Preissig: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1965/03 - 1965/04   Umělci dnešku, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1965/03/01 - 1965/04/01   Jaroslav Vožniak, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1965/05/06 - 1965/06/30   Zdenek Rykr: Přehled díla 1900-1940, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1965/05/12 - 1965/06/30   Adolf Hoffmeister: Nové koláže, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1965/07/01 - 1965/08/01   Jan Koblasa, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1965/07/01 - 1965/08/01   Mladá česká grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1965/07/17 - 1965/09/30   Rakouští sochaři, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1966   Alfons Mucha, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1966   Sbírka českého moderního umění, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1966/01 - 1966/02   Václav Hollar: Lepty, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1966/01/01 - 1966/02/01   Jiří Anderle, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1966/03/01 - 1966/03/31   Mikuláš Medek: Dvacet dosud nevystavených obrazů z let 1960-65, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1966/05 - 1966/06   Zapomenutí malíři libereckého biedermeieru, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1966/07 - 1966/08   Jiří John, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1966/10/01 - 1966/11/01   Současné slovenské sochařství, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1967/01/01 - 1967/02/01   Zbyšek Sion: Kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1967/06/20 - 1967/09/10   Josef Čapek: Proti fašismu a válce, Malá pevnost, Terezín (Litoměřice)
1967/07 - 1967/08   Ladislav Placatka, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1967/07/01 - 1967/08/01   Anatolij Lvovič Kaplan: Litografie, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1967/07/01 - 1967/08/01   Věra Janoušková, Vladimír Janoušek: Sochy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1967/09/01 - 1967/10/01   Holandské období v díle Emila Filly, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1967/09/20 - 1967/10/20   Josef Čapek: Bojovné dílo, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1967/10/27 - 1967/11/30   František Xaver Šalda a výtvarné umění, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1967/12   Barokní zátiší v Čechách, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1967/12/15 - 1968/01/31   František Xaver Šalda a výtvarné umění, Šternberský palác, Praha
1968/04/17 - 1968/09/15   Bohuslav Reynek: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1968/07/01 - 1968/08/01   Jiří John: Obrazy a grafika z let 1961-67, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1968/09 - 1968/10   Alois Wachsman: Výbor z celoživotního díla: obrazy a kresby 1918 - 1942, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1968/09/01 - 1968/10/01   Adriena Šimotová: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1968/10/22 -   Malířské dílo Františka Kupky, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1968/12/14 -   Dalibor Chatrný: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1968/12/14 - 1969/01/30   Josef Jíra, Vladimír Komárek: Obrazy, Jiří Seifert: Sochy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1969   R 64: retaurátorské práce, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1969/03/13 - 1969/04/30   Nové nákupy soudobé grafiky, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1969/05/10 - 1969/06/30   Erich Reischke: Sochy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1969/07/02 - 1969/09/30   Socha a město, Liberec (Liberec), Liberec (Liberec)
1970/01/15 - 1970/03/01   Podobizny dětí 1. poloviny 19. století, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1970/03 - 1970/04   Miroslav Houra: Barevné dřevořezy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1970/03 - 1970/04   Podobizny dětí 1. poloviny 19. století, Dům kultury pracujících, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1970/05/07 - 1970/06/29   Vladimír Suchánek: Litografie, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1970/09 - 1970/10   Jan Steklík, K. Š.: Ňadrovečeře, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1970/12   Krajina pevného řádu: Ohlasy kubismu v českém krajinářství, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1971   Marie Filippovová: 1965 - 1970, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1971/07/15 - 1971/09/05   Moderní tapiserie Art protis, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1972/03   Norbert Grund: Nové příspěvky k poznání malířova díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1972/09/07 - 1972/10/08   Současná kubánská grafika a plakát, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1973/09/06 - 1973/10/31   Otakar Nejedlý: Výběr z díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1973/12 - 1974/01   Otakar Nejedlý: Výběr z díla, Středočeská galerie, Nelahozeves (Mělník)
1974 -   České malířství XX. století, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1974/01/17 - 1974/03/17   Miloslav Holý: Zátiší a květiny, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1974/01/17 - 1974/03/17   Ota Janeček: Kresby 1942-1973, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1974/03/28 - 1974/05/26   Antonín Kalous: Životní dílo, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1974/06/06 - 1974/08/25   Martin Benka, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1974/06/06 - 1974/08/25   Rudolf Svoboda: Sochy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1974/09/05 - 1974/10/27   Ruské ikony (výstava ze sbírek Československé akademie věd a Národní galerie v Praze), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1974/11/12 - 1974/12/31   Václav Trefil: Výběr z díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1975/07 - 1975/08   Vladimír Volšička: Obrazy, kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1975/07/10 - 1975/08/31   František Bidlo: Karikatury ze sbírek Národní galerie v Praze, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1975/11 - 1975/12   Jaroslav Kaiser: Grafika, ex libris 1958-75, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1976/01 - 1976/02   Natalie Hlubučková: Obrazy z domova a cest, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1976/03 - 1976/04   Antonín Chittussi, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1976/03/16 - 1976/04/25   František Tichý: Kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1976/05/06 - 1976/06/20   Jaroslav Bejček: Obrazy, kresby, sochy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1976/07 - 1976/08   Štefan Nejeschleba: Kresby, reliéfy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1976/09 - 1976/10   Jaroslav Švihla: Kresby z let 1965-1975, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1976/09/09 - 1976/11/14   Generace Osmy, Tvrdošíjných a Umělecké besedy ze sbírek Národní galerie v Praze, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1976/11 - 1976/12   Ladislav Zákoucký: Kresby z náčrtníků a grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1976/11/30 - 1977/01/30   Augusta Nekolová, Jaroslav Jareš: Obrazy, kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1976/12   Grafici Hollaristé - 1. část, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1977/02/10 - 1977/04/04   Vladimír Šavel: Grafická tvorba z let 1962-1976, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1977/02/20 - 1977/04/03   Grafici Hollaristé - 1. část, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1977/03/03 - 1977/04/03   Vlastimil Rada: Výbor z díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1977/04/04 - 1977/06/19   Severočeská krajská organizace SČVU, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1977/04/14 - 1977/06/19   Karel Souček: Kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1977/05   Sochy ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Středočeská galerie, Praha
1977/07/05 - 1977/08/28   Miroslav Pangrác: Sochy, obrazy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1977/07/05 - 1977/08/28   Quido Fojtík: Obrazy a kresby z let 1972-1976, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1977/08/25 - 1977/09/18   Grafici Hollaristé - 2. část, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1977/09/08 - 1977/10/30   Ferdinand Hložník: Obrazy a kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1977/11/10 - 1977/12/26   Josef Fafek-Solan: Obrazy, kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1978/01/05 - 1978/02/26   Emil Filla: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1978/01/05 - 1978/02/26   František Jiroudek: Obrazy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1978/03/09 - 1978/04/16   František Hora, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1978/03/09 - 1978/04/16   Jiří Nepasický: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1978/04/27 - 1978/06/11   Eva Vlasáková: Kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1978/04/27 - 1978/06/11   M. A. Borovský, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1978/06 - 1978/09   České umění na přelomu století, Farní kostel, Hřensko (Děčín)
1978/06/22 - 1978/08/27   Dušan Kállay: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1978/06/22 - 1978/08/27   Jan Preisler, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1978/08 - 1978/09   České umění 19. století, Okresní vlastivědné muzeum, Česká Lípa (Česká Lípa)
1978/08/03 - 1978/10/15   Zdeněk Němeček: Sochy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1978/08/05 - 1978/10/15   Expozice německého a rakouského malířství 19. století na Sychrově, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1978/09/07 - 1978/10/29   Václav Vodák: Obrazy - monotypy, Vlastimil Vodák, Radka Vodáková-Šrotová: Tapiserie, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1978/09/07 - 1978/10/29   Zdenka Braunerová: Grafika a kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1978/10 - 1978/11   České umění 19. století, Výstavní síň města Mostu, Most (Most)
1978/11/09 - 1979/01/01   Miloslav Procházka: Grafika, kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1978/11/09 - 1979/01/01   Výtvarníci ze Žitavy a Liberce, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1979   Josef Fafek-Solan: Obrazy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1979   Pavel Šulc: Obrazy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1979   Rostislav Zárybnický: Obrazy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1979/01/11 - 1979/02/28   Marie Blabolilová: Grafika z let 1976-1978, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1979/01/11 - 1979/02/28   Otakar Lebeda, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1979/03/07 - 1979/04/22   Karel Štika: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1979/03/07 - 1979/04/22   Oldřich Oplt: Výběr z díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1979/05/03 - 1979/06/24   Miloslav Jágr: Ilustrace, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1979/05/03 - 1979/06/24   Sedm v říjnu 1939, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1979/05/10 - 1979/06/10   Oldřich Oplt, Galerie Václava Špály, Praha
1979/07 - 1979/08   Kamila Štanclová: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1979/07/01 - 1979/09/09   Kamila Štenclová: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1979/07/01 - 1979/09/09   Maďarská revoluční grafika: Na paměť 60. výročí MRR, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1979/09/13 - 1079/10/28   Přírůstky českého umění 20. století z let 1975-1979, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1979/09/13 - 1979/10/28   Jana Sigmundová: Ilustrace, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1979/09/13 - 1979/10/28   Vladimír Sobolevič: Výbor z grafické tvorby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1979/11/08 - 1979/12/31   Alena Bílková: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1979/11/08 - 1979/12/31   Jaroslav Grus: Výbor z malířského díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1979/11/22 - 1978/01/05   Skupina Sedm v říjnu, Městská knihovna Praha, Praha
1979/12 - 1980/02   Variace impresionismu v české malbě, Středočeská galerie, Praha
1980/01/10 - 1980/02/24   Josef Čapek 1887 - 1945: Obrazy a kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1980/01/10 - 1980/02/24   Vladimír Komárek: Grafika, monotypy, kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1980/03/06 - 1980/04/20   Jiří Sopko: Kresby, grafiky, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1980/03/06 - 1980/04/20   Variace impresionismu v české malbě, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1980/04/24 - 1980/05/22   Eva Bednářová: Ilustrace, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1980/04/24 - 1980/05/22   Radomír Kolář, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1980/04/24 - 1980/05/22   Vendelín Zdrůbecký, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1980/07/03 - 1980/08/31   Alois Metelák: Kresby, pastely, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1980/07/03 - 1980/08/31   Josef Brož: Obrazy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1980/09/11 - 1980/10/26   Daniela Havlíčková: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1980/09/11 - 1980/10/26   Generace národního obrození, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1980/11/06 - 1981/01/03   Mladé umění liberecka, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1980/11/06 - 1981/01/03   Německá renesanční grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1981/01/08 - 1981/03/01   František Kaván: Obrazy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1981/01/08 - 1981/03/01   Nizozemská grafika - 1. část, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1981/03/12 - 1981/04/20   Vladimír Volšička: Obrazy, kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1981/03/12 - 1981/04/26   Jiří Trnka dětem, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1981/05/07 - 1981/06/28   Boje a zápasy českého moderního umění. Výstava na počest 60.výročí založení KSČ, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1981/05/07 - 1981/06/28   Budoucnost patří nám, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1981/07/09 - 1981/08/30   Přehlídka tvorby mladých současných výtvarných umělců, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1981/07/09 - 1981/08/30   Václav Hollar: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1981/09/10 - 1981/11/01   František Ronovský: Kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1981/09/10 - 1981/11/01   Klasikové malířství 19. století, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1981/09/15 - 1981/10/17   Přehlídka tvorby mladých severočeských výtvarných umělců, Krajské kulturní středisko, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1981/11/10 - 1982/01/03   Současná sovětská grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1981/11/12 - 1982/01/03   Václav Špála: Obrazy, kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1982/01/14 - 1982/02/28   Adolf Zábranský: Ilustrační tvorba pro děti, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1982/01/14 - 1982/02/28   Vladimír Šavel: Obrazy, kresby, grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1982/03/11 - 1982/04/25   Jaroslav Král: Obrazy, kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1982/03/11 - 1982/04/25   Ladislav Čepelák: Grafika a kresby 1950-1980, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1982/03/11 - 1982/04/25   Nizozemská grafika - 2. část, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1982/03/18 - 1982/05/09   Miloslav Jágr: Ilustrace, Podještědské muzeum Karoliny Světlé, Český Dub (Liberec)
1982/05/06 - 1982/06/27   Josef Lada: Z ilustrační tvorby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1982/05/06 - 1982/06/27   Obrazy z let 1920 - 1953, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1982/07/08 - 1982/09/05   České umění 40. let, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1982/07/08 - 1982/09/05   Nizozemská grafika 17. a 18. století - 3.část, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1982/07/08 - 1982/09/05   Václav Plátek: Kresby, sklo, šperky, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1982/09/16 - 1982/11/07   Generace Národního divadla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1982/09/16 - 1982/11/07   Jiří Lindovský: Kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1982/11/09 - 1982/11/28   Reprezentační výstava sovětské literatury a reprodukcí, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1982/11/18 - 1983/01/03   Grafika současných výtvarníků: Přírůstky Oblastní galerie v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1982/11/18 - 1983/01/09   Antonín Hudeček: Výbor z díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1982/11/23 - 1983/01/09   Miloslav Holý: Z malířského díla, Galerie Václava Špály, Praha
1983/01/20 - 1983/03/06   Alena Kučerová: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1983/01/20 - 1983/03/06   Miloslav Holý: Z malířského díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1983/03/17 - 1983/05/01   Dalibor Matouš: Výběr z tvorby 70. let, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1983/03/17 - 1983/05/01   Jitka Walterová: Ilustrace dětské knihy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1983/03/17 - 1983/05/01   Sociální umění 20. let, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1983/04 - 1983/05   Miloslav Holý: Z malířského díla, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1983/05/12 - 1983/07/03   Divadlo očima dětí, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1983/05/12 - 1983/07/03   Josef Saska: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1983/05/12 - 1983/07/03   Loutka a divadlo, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1983/07/14 - 1983/08/28   Člověk a svět. Mladá figurální tvorba, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1983/07/14 - 1983/08/28   Michaela Lesařová: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1983/09/08 - 1983/10/30   Jaroslav Klápště: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1983/09/08 - 1983/10/30   Vladimír Komárek, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1983/09/15 - 1983/10/23   Hermína Melicharová: Ilustrace, obrazy, kresby, grafika, Galerie Václava Špály, Praha
1983/09/23 - 1983/11/06   Max Švabinský: Výběr z grafického díla ke 110. výročí narození (1873 - 1962), Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
1983/11/10 - 1983/12/31   Čeští ilustrátoři ruské a sovětské prózy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1983/11/10 - 1983/12/31   Secese a symbolismus, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1984/01/12 - 1984/03/04   Hermína Melicharová: Ilustrace - obrazy - kresby - grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1984/01/12 - 1984/03/04   Jan Kudláček: Ilustrace dětské knihy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1984/03/15 - 1984/04/29   Třetí přehlídka mladých severočeských výtvarných umělců, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1984/03/15 - 1984/04/29   Vladimír Boudník: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1984/05/10 - 1984/07/01   Děti a hudba, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1984/05/10 - 1984/07/01   Jaroslava Solovjevová: Obrazy z let 1961-1983, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1984/05/10 - 1984/07/01   Kateřina Černá: Obrázky, knížky a kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1984/05/10 - 1984/07/01   Ludmila Jiřincová: Výběr z díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1984/07/12 - 1984/09/02   Josef Jankovič: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1984/07/12 - 1984/09/02   Miroslav Houra: Výbor z díla 1959 - 84, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1984/09/13 - 1984/11/04   Současná krajina, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1984/09/13 - 1984/11/04   Václav Pokorný: Grafika z let 1969 - 84, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1984/11/15 - 1984/12/31   Jan Smetana: Výběr z díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1984/11/15 - 1984/12/31   Zdeněk Miller: Ilustrace, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1985/01/10 - 1985/02/24   Adolf Kašpar: Ilustrace, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1985/01/10 - 1985/02/24   Eva Kubínová: Dřevořezy z let 1971 - 84, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1985/01/10 - 1985/02/24   Jaroslav Prášil: Suché jehly z let 1979 - 84, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1985/03/07 - 1985/04/21   Jiří Sozanský: Kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1985/03/07 - 1985/04/21   Pavel Sivko: Kresby, grafika, ilustrace, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1985/03/07 - 1985/04/21   Přírůstky Oblastní galerie v Liberci z let 1975-1985, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1985/03/07 - 1985/04/21   Přírůstky z let 1975 - 1985 - obrazy, sochy, grafiky, kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1985/05/07 - 1985/06/23   Výtvarní umělci Liberecka, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1985/05/07 - 1985/06/23   Život v míru, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1985/07/04 - 1985/08/18   Flámské malířství 17. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1985/07/04 - 1985/08/18   Jan Souček: Kresby a grafiky, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1985/09/05 - 1985/10/20   Mirko Hanák: Ilustrace knih pro děti a mládež, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1985/09/05 - 1985/10/20   Vojtěch Tittelbach, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1985/11/14 - 1986/01/05   Dagmar Berková: Ilustrace, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1985/11/14 - 1986/01/05   Václav Pospíšil: Výběr z tvorby 1964 - 85, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1985/11/14 - 1986/01/05   Václav Pospíšil: Výbor z tvorby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1986/01/09 - 1986/02/09   Oldřich Smutný: Obrazy, Galerie Československý spisovatel, Praha
1986/01/16 - 1986/03/02   Karel Hruška: Shakespearovské cykly - dřevořezy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1986/01/16 - 1986/03/02   Vladimír Sychra: Výbor z díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1986/03/13 - 1986/05/04   Moderní pohádka v tvorbě českých ilustrátorů, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1986/03/13 - 1986/05/04   Oldřich Smutný: Obrazy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1986/05/15 - 1986/06/29   Eva Hašková: Grafika a ilustrace, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1986/05/15 - 1986/06/29   Naše město: Výtvarné práce žáků libereckých ZŠ, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1986/05/15 - 1986/06/29   Pavel Šulc: Obrazy z let 1956 - 86, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1986/07/10 - 1986/08/31   Anna Khunová: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1986/07/10 - 1986/08/31   Rudolf Němec: Obrazy, grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1986/09/11 - 1986/11/02   Jaroslava Severová: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1986/09/11 - 1986/11/02   Miloslav Janků: Obrazy a kresby z let 1938-1986, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1986/09/11 - 1986/11/02   Zdeněk Smetana: Dětem - ilustrace a kreslené filmy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1986/10/03 - 1986/12/31   Jaroslav Švihla: Podještědí v obrazech a kresbách, Podještědské muzeum Karoliny Světlé, Český Dub (Liberec)
1986/11/01 - 1986/12/01   Jaroslav Šerých: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1986/11/13 - 1987/01/04   Jiří Anderle: Obrazy a grafika z let 1981-1986, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1986/11/13 - 1987/01/04   Vladimír Gebauer: Kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1987/01/15 - 1987/03/08   Miloš Jiránek 1875 - 1911): Životní dílo, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1987/01/15 - 1987/03/08   Zuzana Nováčková: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1987/03/19 - 1987/05/10   Josef Paleček: Ilustrace, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1987/03/19 - 1987/05/10   Výtvarní umělci Liberecka, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1987/05/21 - 1987/06/28   Loutka a divadlo, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1987/05/21 - 1987/06/28   Pavel Mühlbauer: Kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1987/05/21 - 1987/06/28   Pojďte si hrát, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1987/07/09 - 1987/08/30   Jan Solovjev: Portréty, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1987/07/09 - 1987/08/30   Václav Kiml: Výbor z díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1987/09/10 - 1987/11/01   Děti tvoří, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1987/09/10 - 1987/11/01   Jan Vančura: Scénografie, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1987/09/10 - 1987/11/01   Jaroslav Chudomel: Dřevořezy, pastely, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1987/09/10 - 1987/11/01   Současné české exlibris, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1987/11/12 - 1988/01/03   Daisy Mrázková: Kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1987/11/12 - 1988/01/03   Soudobí ilustrátoři klasické literatury v Lidovém nakladatelství, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1988/01/14 - 1988/02/28   České umění po roce 1945, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1988/01/14 - 1988/02/28   Olga Čechová: Ilustrace, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1988/03/10 - 1988/05/01   Alén Diviš 1900 - 1956: Výbor z díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1988/03/10 - 1988/05/01   Ivan Ouhel: Kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1988/05/11 - 1988/07/17   Děti a pohádka, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1988/05/12 - 1988/07/03   Jaroslav Švihla: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1988/05/12 - 1988/07/03   Milan Janáček: Výbor z díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1988/07/14 - 1988/09/04   Rastislav Michal: Obrazy a kresby z let 1958 - 1988, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1988/07/14 - 1988/09/04   Zdeněk Přibyl: Kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1988/09/15 - 1988/11/06   Josef Nastoupil: Ilustrace dobrodružné a chlapecké literatury, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1988/11/17 - 1988/12/31   Aleš Lamr: Kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1988/11/17 - 1988/12/31   Jaroslav Klápště: Výbor z díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1989/01/12 - 1989/02/26   Eva Šedivá: Tvorba pro děti, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1989/01/12 - 1989/02/26   Václav Pokorný: Výbor z malířského díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1989/03/05 - 1989/04/23   Josef Istler: Výbor z díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1989/03/09 - 1989/04/23   Alex Beran: Grafiky a kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1989/05/04 - 1989/06/25   Jiří Voves: Kresby a obrázky, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1989/05/04 - 1989/06/25   Miloslav Jágr: Výbor z díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1989/05/31 - 1989/07/16   Člověk a příroda: Výstava výtvarných prací žáků ZŠ, DPM a LŠU libereckého okresu, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1989/07/06 - 1989/08/26   Josef Duchoň: Dřevořezy a kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1989/07/06 - 1989/08/26   Tamara Klimová, Alojz Klimo: Obrazy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1989/09/01 - 1989/10/01   Novoměstské děti vystavují: Výtvarné práce dětí ze ZŠ v Novém Městě pod Smrkem, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1989/09/07 - 1989/10/29   Adriena Šimotová: Obrazy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1989/09/07 - 1989/10/29   Jiří Nepasický: Obrazy a kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1989/09/07 - 1989/10/29   Zdeněk Mézl: Ilustrační a volná tvorba, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1989/11/09 - 1990/01/20   Pavel Roučka: Obrazy, grafika, ilustrace, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1989/11/09 - 1990/01/20   Sovětská grafika, Přátelství, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1990/02/01 - 1990/03/25   České umění 19. století: Obrazy, kresby, grafiky ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1990/02/01 - 1990/03/25   Emilie Tomanová: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1990/04/05 - 1990/06/03   Karel Franta: Ilustrační a volná tvorba, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1990/04/05 - 1990/06/03   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1990/06/14 - 1990/08/19   Bořivoj Borovský: Kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1990/06/22 - 1990/08/19   Josef Jíra: Obrazy, objekty, grafika, vitraje, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1990/08/30 - 1990/10/21   František Peterka: Dřevořezy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1990/08/30 - 1990/10/21   Jiří Kaloč: Obrazy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1990/11/01 - 1991/01/20   František T. Šimon, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1990/11/08 - 1991/01/20   Jindřich Kovařík: Ilustrace, grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1991/01/31 - 1991/04/01   Josef Sudek sběratel českého moderního umění, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1991/01/31 - 1991/04/01   Současná grafika Liberecka, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1991/04/11 - 1991/05/26   Jan Antonín Pacák: Průřez tvorbou, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1991/04/11 - 1991/05/26   Ján Berger, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1991/06/06 - 1991/08/25   Loutka a divadlo: Scénografické návrhy, loutky, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1991/06/06 - 1991/08/25   Petr Poš: Výběr z tvorby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1991/09/05 - 1991/10/27   František Hodonský: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1991/09/05 - 1991/10/27   Jindra Husáriková: Výběr z tvorby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1991/11/07 - 1992/01/05   Eva Vlasáková: Obrazy, kresby, grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1991/11/07 - 1992/01/05   Miloš Noll: Ilustrace, film, televize, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1991/11/07 - 1992/01/05   Rostislav Zárybnický: Obrazy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1992/01/16 - 1992/03/01   Jacob Ginzel: Výstava k 200. výročí narození, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1992/01/16 - 1992/03/01   Michal Ranný: Obrazy, kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1992/03/12 - 1992/04/26   Ondřej Sekora: Ilustrace knih pro děti, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1992/03/12 - 1992/04/26   Výtvarné umění Liberecka: Výstava členů LUVU, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1992/03/12 - 1992/04/28   Výstava členů Liberecké unie výtvarných umělců - obrazy, sochy, grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1992/05/07 - 1992/06/21   Pavla Aubrechtová: Kresby, ilustrace, objekty, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1992/05/07 - 1992/06/21   Vladimír Preclík: Sochy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1992/07/02 - 1992/08/30   Jaro Beran: Výstava kreseb ke 100. výročí narození, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1992/09/10 - 1992/01/11   Josef Váchal, Anna Macková: Dřevoryty, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1992/09/10 - 1992/11/01   Václav Benda: Obrazy a kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1992/11/12 - 1993/01/03   Bohuslav Reynek: Výstava ke stému výročí narození, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1992/11/12 - 1993/01/03   Josef Kremláček: Ilustrace dětské knihy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1993/01/14 - 1993/02/28   Aleš Zamr: Obrazy, kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1993/01/14 - 1993/02/28   Pavel Sukdolák: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1993/03/11 - 1993/04/25   Ladislav Postupa: Fotografie - grafiky (1965 - 1990), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1993/03/11 - 1993/04/25   Španělští umělci Pařížské školy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1993/05/05 - 1993/06/20   Blanka Nepasická: Kresby a smalty, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1993/05/05 - 1993/06/20   Jiří Seifert: Sochy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1993/07/01 - 1993/09/05   Jan Kristofori, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1993/07/01 - 1993/09/05   Lubomír Janečka: Kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1993/09/16 - 1993/10/31   Jiří Sopko: Výběr z díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1993/11/11 - 1994/01/09   České umění 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1993/11/11 - 1994/01/09   Milan Janáček: Ilustrace, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1994/01/20 - 1994/03/13   Chvála sběratelství. Holandské obrazy 17. a počátku 18. století v českých sbírkách, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1994/01/20 - 1994/03/13   Januš Kubíček: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1994/03/24 - 1994/06/12   Ivan Ouhel: Výběr z díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1994/03/24 - 1994/06/12   Jan Stolín: Kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1994/06/29 - 1994/08/28   Grafická tvorba německých autorů v Čechách 1890-1938 ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1994/06/29 - 1994/08/28   Vratislav Karel Novák: Objekty, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1994/06/29- 1994/08/28   Jiří Lindovský: Kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1994/09/08 - 1994/11/06   Jiří Načeradský: Retrospektiva, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1994/09/08 - 1994/11/06   Lubomír Dušek, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1994/11/17 - 1995/01/15   Jan Schmid: Plakáty, ilustrace, Naivní divadlo, Liberec (Liberec)
1994/11/17 - 1995/01/15   Vědecká ilustrace aneb Znáte je z encyklopedií, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1995/02/02 - 1995/03/12   Eva Kubínová: Dřevořezy, dřevoryty, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1995/02/02 - 1995/03/12   Ladislav Novák: Retrospektiva, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1995/02/02 - 1995/03/12   Naivní divadlo Liberec 1989-1994. Loutky, scény, plakáty, fotografie, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1995/03/23 - 1995/05/14   Miloš Michálek: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1995/03/23 - 1995/05/14   Stano Bubán, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1995/03/23 - 1995/05/14   Václav Krůček, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1995/05/25 - 1995/07/09   Umění frotáže, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1995/05/25 - 1995/08/27   Rony Plesl: Kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1995/06/22 - 1995/08/27   Adriena Šimotová: O blízkém a vzdáleném, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1995/07/17 - 1995/08/27   Výstava přírůstků Oblastní galerie v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1995/09/07 - 1995/11/05   Nizozemské malířství 16.-18. století ze sbírek Oblastní galerie v LIberci, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1995/09/07 - 1995/11/05   Vladimír Kokolia, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1995/11/16 - 1996/01/14   Černá a bílá, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1996/02/08 - 1996/04/08   Miloš Ševčík: Kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1996/02/08 - 1996/04/08   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1996/03/09 - 1996/04/28   Černá a bílá, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1996/04/18 - 1996/06/09   Zdeněk Kirchner (1934 - 1987): Praha - Paříž, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1996/04/18 - 1996/06/09   Zdenka Krejčová: Ilustrace, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1996/06/20 - 1996/09/08   Hana Hančová: Kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1996/06/20 - 1996/09/08   Private anamnesis (Soukomá anamnéza), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1996/09/19 - 1996/11/17   Alfred Justitz: Život a dílo, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1996/09/19 - 1996/11/17   Kresby starých mistrů ze sbírek Arcibiskupství olomouckého, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1996/11/28 - 1997/01/12   Dalibor Chatrný, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1996/12/05 - 1997/01/12   Martin Raudenský: Don Špagát, rytíři a upíři, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1997/01/30 - 1997/03/31   Česká kresba 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1997/01/30 - 1997/03/31   Proměny krajiny. Česká krajinomalba Západočeské galerie v Plzni, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1997/04/24 - 1997/06/08   Wilhelm Holzbauer: Kontext a kontinuita, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1997/04/27 - 1997/06/08   Alois Mikulka: Kresby ze skicáře, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1997/06/19 - 1997/09/28   František Kobliha, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1997/06/19 -19997/08/03   Jaromír Zoul: Obrazy, kresby, grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1997/10/09 - 1997/11/30   Georg Kars: Malířské dílo, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1997/10/09 - 1997/11/30   Naděžda Plíšková: Grafiky a objekty, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1997/12/16 - 1998/04/13   Německá grafika 19.století ve sbírkách Oblastní galerie v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1997/12/16 - 1998/04/13   Německé a rakouské malířství 19. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1998/02/19 - 1998/04/13   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci (1. část), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1998/04/30 - 1998/06/14   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci (2. část), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1998/04/30 - 1998/06/14   Klub konkrétistů, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1998/06/25 - 1998/08/30   Vladimír Komárek: Retrospektivní výstava k sedmdesátinám, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1998/09/09 - 1998/11/01   Německé a rakouské malířství 19. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
1998/09/10 - 1998/011/01   Alois Kalvoda: Život a dílo, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1998/09/10 - 1998/011/01   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci (3. část), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1998/09/10 - 1998/11/01   Grid Schindler: Dialog, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1998/09/10 - 1998/11/01   Současná česká ilustrace dětských knih, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1998/11/12 - 1999/01/17   Alois Kalvoda: Život a dílo, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1998/11/12 - 1999/02/17   Vlasta Baránková: Ilustrace dětských knih, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1998/11/18 - 1999/01/17   Německé a rakouské malířství 19. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1999/02/04 - 1999/04/11   Pojďte si hrát s panem malířem Josefem Čapkem, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1999/02/04 - 1999/04/18   Jiří Kalousek: Malba, ilustrace, animovaný film, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1999/02/08 - 1999/04/18   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci (4. část), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1999/03/18 - 1999/04/18   Olaf Hanel: Výběr z tvorby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1999/04/29 - 1999/06/13   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci (5. část), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1999/04/29 - 1999/06/13   Rakouské malířství 19. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1999/06/24 - 1999/09/26   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci (6. část), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1999/06/24 - 1999/09/26   Německé malířství 19. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1999/06/24 - 1999/09/26   Spolková výstava Liberecké unie výtvrných umělců, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1999/10/01 - 1999/11/28   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci (7. část), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1999/10/14 - 1999/11/28   Jan Křížek, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1999/10/21 - 1999/11/28   Johannes Vermeer (1632 - 1675), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1999/12/10 - 2000/02/27   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci (8. část), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1999/12/10 - 2000/02/27   Naivní divadlo v Liberci. Retrospektivní výstava k 50. výročí založení, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2000/03/09 - 2000/05/01   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci (9. část), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2000/03/09 - 2000/05/01   Jindřich Prucha: Lomy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2000/05/11 - 2000/06/11   František Hodonský: Plovoucí smaragdy / Floating emeralds, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2000/06/08 - 2000/09/17   Jan Novopacký: Obrazy, kresby, Městské muzeum, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
2000/06/22 - 2000/09/10   Hugo Demartini: Retrospektiva, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2000/06/22 - 2000/09/10   Ilona Chválová: Vrstvy vzkazů, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2000/09/27 - 2000/11/26   Vlasta Matoušová: Vědecká kresba - ilustrace, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2000/09/27 - 2000/11/26   Výstava přírůstků Oblastní galerie v Liberci za období 1995-2000, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2000/12/13 - 2001/01/21   Karel Čapek fotograf, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2000/12/13 - 2001/01/21   Radek Kratina (1928 - 1999): Výběr z celoživotního díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2001/02/01 - 2001/04/01   Karel Špillar (1871-1939), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2001/02/01 - 2001/04/01   Zdeněk Burian: Knižní obálky a ilustrace ve sbírkách SGVU v Chebu, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2001/04/26 - 2001/06/10   Antonín Kroča: Obrazy a kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2001/04/26 - 2001/06/10   Jak se dělá grafika: Tisk z výšky, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2001/04/26 - 2001/06/10   Roman Karpaš: Kresby a grafiky, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2001/06/21 - 2001/08/05   Česká kresba 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění v Karlových Varech, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2001/06/21 - 2001/08/05   Jak se dělá grafika. Tisk z hloubky, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2001/06/21 - 2001/08/05   Werner Scholz: Dvacet šest obrazů z let 1931 - 1940 ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2001/06/21 - 2001/08/05   Werner Scholz: Dvacet šest obrazů z let 1931-1940 ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2001/10/04 - 2001/11/25   Jak se dělá grafika. Tisk z hloubky (dílna), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2001/10/04 - 2001/11/25   Jan Měřička: Grafický kabinet, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2001/10/04 - 2001/11/25   Věčná malba? Obrazy na kameni a na mědi v 17. a 18. století, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2001/12/13 - 2002/03/17   Věčná malba? Obrazy na kameni a na mědi v 17. a 18. století, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2001/12/18 - 2002/01/27   August Brömse a skupina Pouníci / August Brömse und die Gruppe Pilger, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2001/12/18 - 2002/01/27   Současná česká ilustrační tvorba: Držitelé Zlaté stuhy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2002/02/07 - 2002/03/17   Emil Filla ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2002/02/07 - 2002/03/17   Jak se dělá grafika. Tisk z plochy (litografie), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2002/02/07 - 2002/03/17   Vojtěch Preissig: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2002/04/11 - 2002/06/09   Jak se dělá grafika. Sítotisk, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2002/04/11 - 2002/06/09   Kresba 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění v Karlových Varech, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2002/04/11 - 2002/06/09   Pojďte si hrát s panem malířem Vasilijem Kandinským, Joanem Miró a Pietem Mondrianem, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2002/06/20 - 2002/09/08   Jan Vančura: Scénografické návrhy, obrazy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2002/06/20 - 2002/09/08   Lidmila Švarcová: Návrhy divadelních kostýmů, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2002/07/11 - 2002/09/08   Jiří Seifert: Medaile a kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2002/07/11 - 2002/09/15   Jiří Nepasický: Loď bláznů, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2002/09/26 - 2002/11/24   Vnímat rukama: Haptická výstava ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2002/10/03 - 2002/11/24   Andrea Tachezyová: Arytmie, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2002/10/03 - 2002/11/24   Maxim Kopf: Obrazy, kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2002/12/12 - 2003/02/09   Marie Lacigová: Ilustrace dětských knih, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2002/12/12 - 2003/04/06   Mezi zátišími: Flámské a holandské obrazy 17. století a jejich ohlas v kabinetní malbě střední Evropy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2002/12/19 - 2003/03/02   Jan Měřička: Hibernace, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2003/02/13 - 2003/04/06   Marie Filippovová: Kresby, instalace, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2003/04/24 -   Mezi zátišími - flámské a holandské obrazy 17. století a jejich ohlas v kabinetní malbě střední Evropy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2003/04/24 - 2003/06/15   Karel Vik: Grafika - Výstava k 120. výročí narození, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2003/04/24 - 2003/06/15   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2003/05/22 - 2003/08/30   Francouzské malířství 19. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2003/06/26 - 2003/09/14   Jaroslav Klápště: Obrazy, kresby, grafiky, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2003/06/26 - 2003/09/14   Josef Hýsek, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2003/10/02 - 2003/11/30   Josef Hegenbarth 1884-1962, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2003/10/02 - 2003/11/30   Lenka Vojtová Vilhelmová: Hlava a kyvadlo, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2003/12/18 - 2004/02/01   Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci, 1. část, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2003/12/18 - 2004/02/08   Lucie Dvořáková: Ilustrace pro děti, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2003/12/18 - 2004/02/08   Ohlédnutí, 1. část, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2003/12/18 - 2004/02/15   Václav Špála: Malířské dílo, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2004/02/17 - 2004/03/28   Ohlédnutí, 2. část, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2004/02/19 - 2004/04/04   Ondřej Michálek: Tisky - příběhy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2004/04/22 - 2004/06/13   Václav Špála (1885 - 1946), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2004/04/29 - 2004/06/13   Díla členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2004/06/24 - 2004/09/12   Iva Ouhrabková: Směřování, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2004/06/24 - 2004/09/19   Dalibor Matouš (1925 - 1992), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2004/06/24 - 2004/09/19   Petr Dillinger 1899 - 1954: Výběr z grafické tvorby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2004/09/30 - 2004/11/28   Berenika Ovčáčková: Serigrafie, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2004/09/30 - 2004/11/28   Maxmilián Pirner (1854-1924): Mezi pohádkou a skutečností, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2004/10/01 - 2004/11/30   Infiltrace 04. Výstava současného graffiti, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2004/12/16 - 2005/02/13   Renáta Fučíková: Ilustrace a kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2004/12/16 - 2005/03/13   Jaroslav Malina: Obrazy, kresby, scénografie, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2005/02/24 - 2005/03/27   Lubomír Přibyl: Grafika 1959-2001, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2005/04/07 - 2005/06/12   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2005/04/07 - 2005/06/12   Michal Machat: "...něco z Machata", Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2005/06/23 - 2005/09/18   Eva Kubínová: Dřevořezy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2005/06/23 - 2005/09/18   František Pavlů: Souborné dílo, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2005/06/23 - 2005/09/18   František Pavlů: Výbor z díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2005/06/23 - 2005/09/18   Mojmír Preclík : Sochy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2005/10/06 - 2005/11/27   Eduard Ovčáček: Výběr 1959 až 2005, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2005/10/06 - 2005/11/27   Vladimír Novák: Bloudění (Práce na papíře), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2005/12/15 - 2006/02/05   Jindra Čapek: Ilustrace, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2005/12/15 - 2006/02/05   Z brněnské malby šedesátých let, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2005/12/22 - 2006/01/04   PF 2006, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2006/02/16 - 2006/04/02   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2006/02/16 - 2006/04/17   Jiří Samek: Hlubotisky z lina, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2006/04/27 - 2006/06/11   Jaroslava Severová: Oblouk životní tvorby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2006/04/27 - 2006/06/11   Jaroslava Solovjevová: Oblouk životní tvorby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2006/04/27 - 2006/06/11   Současná mezzotinta, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2006/06/22 - 2006/09/17   Otto Th. W. Stein (1877-1958): Výběr z tvorby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2006/06/22 - 2006/09/17   Rostislav Zárybnický: Zjevování malby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2006/08/03 - 2006/11/05   Jan Koblasa: Dialogy s hmotou ..., Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2006/10/05 - 2006/11/26   Jiří Dostál: Na zemi. Obrazy a kresby z let 1970-2006, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2006/10/05 - 2006/11/26   Šárka Trčková: Co se z lesa ozývá..., Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2006/12/05 - 2007/02/17   Rostislav Zárybnický: Zjevování malby, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2006/12/14 - 2007/02/04   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2006/12/14 - 2007/02/04   Iku Dekune: Z pohádky do pohádky. Ilustrace dětských knih, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2006/12/14 - 2007/02/04   Jan Koblasa: Dialogy s hmotou ..., Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2007/02/15 - 2007/03/25   Jakub Schikaneder: Nové objevy děl malíře tajemných nálad, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2007/02/15 - 2007/04/15   Jacques Callot ve sbírce Oblastní galerie v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2007/04/19 - 2007/06/10   Kresba 19. století ze sbírky Západočeské galerie v Plzni - 2. část, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2007/04/19 - 2007/06/17   Jaromíra Němcová: Výklad šablon / Display of Patterns, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2007/06/21 - 2007/09/16   Okno do českého loutkářství, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2007/06/24 - 2007/11/04   Vidět znamená vše. Mistrovská díla 19. století z Liberce, Schaezlerpalais, Augsburg
2007/06/28 - 2007/09/16   Radostný svět Milana Janáčka. Obrazy, grafika, ilustrace z let 1961-2006, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2007/10/04 - 2007/11/25   Soustředěný pohled / Focused View: Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2007/10/05 - 2007/12/31   Jacques Callot 1592 - 1635: Grafiky ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2007/111/27- 2008/02/10   Ľuboslav Paľo: Barevný vodopád. Ilustrace dětských knih, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2007/12/13 - 2008/03/09   Vratislav Karel Novák: Identifikace, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2008/02/01 - 2008/03/02   Identifikace 33 semestry Kov a šperk, Galerie N, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2008/02/01 - 2008/03/02   Identifikace 33 semestry Kov a šperk, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2008/02/14 - 2008/03/30   Chrudoš Valoušek v Liberci. Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2008/04/03 - 2008/06/15   Jitka Chrištofová: Lesoprostor / Forest space. Kresby a grafiky, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2008/04/03 - 2008/06/15   Krajiny, ptáci, květiny v japonském umění 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2008/06/26 - 2008/09/14   Alex Beran: Retrospektiva. Cesty jizerského poustevníka, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2008/06/26 - 2008/09/14   Bohumil Josef Jerie: Píseň dřeva, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2008/06/26 - 2008/09/28   Max Švabinský: O figuře. Figurální motivy v grafickém díle ze sbírky Oblastní galerie v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2008/09/16 - 2008/10/02   Bohumil Josef Jerie: Píseň dřeva. Výběr z let 1941-1986, Mezinárodní centrum duchovní obnovy (bývalý františkánský klášter), Hejnice (Ústí nad Orlicí)
2008/10/02 - 2008/11/23   Max Švabinský: O krajině / On the landscape, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2008/10/02 - 2008/11/23   Václav Benda: Multifocus, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2008/12/11 - 2009/02/15   Eva Sýkorová-Pekárková dětem... Ilustrace dětských knih, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2008/12/11 - 2009/03/29   Wilhelm Riedel (1832-1876), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2009/02/16 - 2009/04/06   Jan Vičar: Křížem krážem tiskem, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2009/04/30 - 2009/06/14   Mikoláš Axmann: Barevník, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2009/04/30 - 2009/09/20   Objevy / Revelations - Mistrovská díla 19. století z Augsburgu, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2009/06/01 - 2009/06/14   Dialog 2009. Tvůrčí setkání výtvarníků z Augsburgu a Liberce, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2009/06/01 - 2009/06/17   Tomáš Skalík: Světelné překvapení. Interaktivní světelná instalace, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2009/06/18 - 2009/09/20   Josef Jíra: Výběr z pozdní tvorby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2009/06/18 - 2009/09/20   Socha a město Liberec 1969. Výstava o výstavě Liberec 2009, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2009/09/12 - 2009/09/20   Liebiegové a Liberec, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2009/10/01 - 2009/11/22   Pavel Ježek, Eva Vlasáková: Mezi vteřinou a věčností / Between a moment and eternity, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2009/10/01 - 2009/12/06   Monika Immrová: Tvary / Shapes, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2009/12/10 - 2010/03/21   Slunce Orientu / Sun of the Orient, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2009/12/10 - 2010/03/28   Ladislav Zívr: Výběr ze sochařské tvorby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2010/02/04 - 2010/04/04   Max Švabinský: O figuře, o krajině, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2010/03/25 - 2010/05/16   Slunce Orientu / Sun of the Orient, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2010/04/15 - 2010/06/13   Vladimír Véla: Kyproplej, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2010/04/15 - 2010/09/12   Shopping 2000 / 2010. Přírůstky do galerijní sbírky, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2010/06/17 - 2010/09/19   Šimon Brejcha: Buch Much, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2010/09/30 - 2010/11/28   Sběratel Anton Randa (1864 – 1918), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2010/09/30 - 2011/01/09   Figurální náměty v čínském a japonském umění ze sbírek Národní galerie v Praze, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2010/11/30 - 2011/01/05   Galina Miklínová: Lichožrouti a jiné příběhy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2011/01/20 - 2011/03/27   SIAL: Sdružení inženýrů a architektů Liberec, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2011/01/20 - 2011/04/10   Grafické lahůdky. Výběr ze sbírky Miloslava Navrátila, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2011/04/14 - 2011/06/12   Lubomír Typlt: Kdo bydlí v srdečních komorách?, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2011/04/14 - 2011/09/04   Markus Lüpertz: Mýtus a metamorfóza, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2011/06/16 - 2011/09/18   Zdenka Hušková: Prales jako architektura v pohybu / Primaveral Forest as Architecture in Motion, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2011/09/22 - 2011/12/11   Ivo Křen: Carpe diem, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2011/12/15 - 2012/02/12   Tomáš Řízek: Ilustrace pro Taiwan ..., Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2011/12/17 - 2012/02/12   Co je tu, co tu není…, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2012/02/23 -   Žitavské poklady / Zittauer schätze, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2012/02/23 - 2012/04/15   Krajina magická / Magical Landcape, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2012/04/19 - 2012/06/03   Konec (s)nové epochy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2012/04/19 - 2012/06/10   Jiří Jiroutek: Osobnosti české kulturní scény, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2012/06/14 - 2012/07/27   Miloš Šejn: Archivy a kabinety, Galerie U Rytíře, Liberec (Liberec)
2012/06/14 - 2012/09/02   Miloš Šejn: Archivy a kabinety, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2012/06/14 - 2012/09/09   Roman Karpaš: Silová pole, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2012/09/13 - 2012/11/25   Libor Beránek: Melancholie / Melancholia, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2012/09/13 - 2013/11/25   Květa Pacovská: Časoprostor / Spacetime, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2012/12/06 - 2013/02/03   Alžběta Skálová: Jak se do lesa volá..., Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2012/12/06 - 2013/02/03   Jiří Kornatovský: Meditace kresbou / Meditation through drawing, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2012/12/06 - 2013/02/03   Pavel Šulc: Země má, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2013/02/07 - 2013/04/11   Pod Ještědem - Současná výtvarné scéna Liberecka, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2013/02/14 - 2013/04/07   Jaroslava Severová: Zprávy o možnostech přiblížení / Nic není, jak se zdá, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2013/02/14 - 2013/04/07   Šedesát let a šedesát tváří / Portréty ze sbírky Oblastní galerie v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2013/03/23 - 2013/05/12   Romantická krajina Wilhelma Riedela, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2013/04/18 - 2013/06/09   Pod Ještědem - Současná výtvarné scéna Liberecka, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2013/04/18 - 2013/06/16   Všechno nejlepší, galerie! Minulost, přítomnost, budoucnost, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2013/06/14 - 2013/09/01   Albrecht Dürer, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2013/06/20 - 2013/09/01   Jiří Kubový: Země, voda, vzduch, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2013/06/20 - 2013/09/01   Vladimír Kopecký a grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2013/09/13 - 2013/12/31   Mladí lvi v kleci, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2013/10/22 - 2013/10/23   Ztracená generace? Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany, Krajská vědecká knihovna, Liberec (Liberec)
2014   Unter dem Jeschken - Die zeitgenössische kunstszene um Liberec, Stadtische Museen Zittau, Žitava (Zittau)
2014/02/28 -   Na vlnách umění: Sbírky českého umění, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2014/02/28 - 2014/04/06   Jan Mladovský: Shadow Universe, Set Galerie, Liberec (Liberec)
2014/04/10 - 2014/06/08   Michaela Maupicová: Hranice stínu, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2014/04/10 - 20146/06/01   Ilustrace pro malé i velké, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2014/06/12 - 2014/08/31   Mary Duras (1898-1982), Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2014/06/19 - 2014/09/14   František Kupka: Vanoucí modře, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2014/06/19 - 2014/09/14   Josef Führich (1800 - 1876). Z Chrastavy do Vídně, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2014/09/11 - 2014/10/26   Vasil Artmanov, Alexey Klyuykov: Pracovna v panelovém domě, Set Galerie, Liberec (Liberec)
2014/09/11 - 2014/11/16   Erwin Müller (1893-1978), Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2014/09/26 - 2014/11/30   Ondřej Kopal: Autor / Richard Adam: Sběratel, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2014/11/27 - 2015/02/22   František Bílek: Poutník v bezčasí, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2014/12   Dílo měsíce - Bohumil Kubišta: Zahrada (Krajina), 1918, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2014/12/11 - 2015/03/01   Jiří Nepasický: Dole i nahoře, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2014/12/11 - 2015/05/03   Paleta -ismů: Umění ze sbírek galerie 1900 - 1918, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2014/12/12 - 2015/02/22   Rekurze 1.618, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2014/12/12 - 2015/02/22   Rekurze 1.618, Set Galerie, Liberec (Liberec)
2014/12/12 - 2015/02/22   Rekurze 1.618, Fotogalerie Nika / Galerie NIKA, Liberec (Liberec)
2014/12/12 - 2015/02/22   Rekurze 1.618, Galerie Die Aktualität des schönen…, Liberec (Liberec)
2014/12/12 - 2015/02/22   Rekurze 1.618, Liberec (Liberec), Liberec (Liberec)
2015/02/27 - 2015/04/12   Jaroslav Prokeš: V základním režimu, Set Galerie, Liberec (Liberec)
2015/03/05 - 2015/04/26   Ladislav Postupa: Výběr z tvorby, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2015/03/05 - 2015/06/07   Anna Mastníková: Animace & Eva Mastníková: Ilustrace, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2015/03/05 - 2015/06/07   Ve válce múzy mlčí, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2015/04/23 - 2015/06/21   Jolana Havelková: Na hrazdě, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2015/05/01 - 2015/06/21   Tomáš Skalík: Sochy průchodné, Set Galerie, Liberec (Liberec)
2015/05/14 - 2015/08/30   Václav Špála: Rapsodie v modrém, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2015/05/14 - 2015/08/30   Valerián Karoušek: Abstrakce - konkrétno - citovost, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2015/07/02 - 2015/09/20   Štefan Papčo: Mohutnosti, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2015/07/03 - 2015/08/30   Něžné bizarnosti/ Michael Burget & Petr Fiala, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2015/07/03 - 2015/08/30   Peter Fabo: Lakuj / Varnish (Having Us On), Set Galerie, Liberec (Liberec)
2015/10/08 - 2016/01/17   Na Sibiř! Německočeští výtvarníci za první světové války na východní frontě a v sibiřském zajetí, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2015/11/05 - 2016/01/03   Petr Králík: Když barvu, tak tady ji máte, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2015/11/05 - 2016/01/03   Tomáš Vaněk, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2015/11/05 - 2016/01/03   Tomáš Vaněk: Particip č. 186, Set Galerie, Liberec (Liberec)
2015/12/17 - 2016/01/24   Jiří Kývala, Lukáš Tůma: Za obzor, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2015/12/17 - 2016/02/28   Filip/ Philipp Leubner: Pozdní baroko na Lužické Nise/ Spätbarock an der Lausitzer Neiße, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2016/01/08 - 2016/03/06   Storytellers, Set Galerie, Liberec (Liberec)
2016/01/28 - 2016/05/01   Úpadek nezastavíš. Podle Wiliama Hogartha, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2016/01/28 - 2016/05/08   Jana Kasalová: Odjinud / From Elsewhere, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2016/03/10 - 2016/06/05   Jaroslav Róna: Obrazy a sochy, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2016/05/26 - 2016/09/04   Mechoboti Adolfa Lachmana, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2016/05/27 - 2016/09/04   Jan Krtička: Romantická krajina, Set Galerie, Liberec (Liberec)
2016/06/16 - 2016/09/18   1906: Německočeská výstava Liberec / Deutschböhmische Ausstellung Reichenberg, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2016/06/16 - 2016/09/18   1906: Německočeská výstava Liberec / Deutschböhmische Ausstellung Reichenberg, Severočeské muzeum, Liberec (Liberec)
2016/09/08 - 2016/12/11   Daniel Vlček: Plynoucí mezera, Set Galerie, Liberec (Liberec)
2016/09/08 - 2016/12/11   Vladimír Birgus: Daleko od hlučícího davu, Fotogalerie Nika / Galerie NIKA, Liberec (Liberec)
2016/09/08 - 2016/12/11   Zuzana Růžičková: Křehká krása, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2016/10/06 - 2017/01/18   Julius Mařák: Vídeňské úspěchy, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2016/12/05 - 2016/02/26   Philip Christian Bentum - Petr Brandl: Kokořovci z Kokořova, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2016/12/15 - 2017/02/26   Jan Nálevka: Případová studie, Set Galerie, Liberec (Liberec)
2016/12/15 - 2017/02/26   Jan Nálevka: Všechny věci, které jsem dosud vytvořil, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2016/12/15 - 2017/02/26   Jaroslav Valečka: Sen o severu / Dream of the North, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2016/12/15 - 2017/02/26   Jiří Dostál + 21. Srdce v Lázních, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2016/12/15 - 2017/02/26   Štěpán Grygar: Fotografie, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2016/12/15 - 2017/03/05   Není malých mistrů. Německá grafika 16. století ze sbírky OGL, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2017/01/26 - 2017/04/30   Nespatříte hada, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2017/03/09 - 2017/05/28   Písmo v obraze (Lettrismus ze sbírky OGL), Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2017/03/09 - 2017/05/28   Richard Loskot: Základní výzkum, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2017/03/09 - 2017/06/18   František Tkadlík (1786-1840), Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2017/03/10 - 2017/06/26   Anna Hulačová: Přestávky mezi směnami (Intervence#4, Finalisté CJCH 2016), Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2017/06/08 - 2017/09/03   Birgitt Fischer: Mezi lesy, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2017/06/08 - 2017/09/03   Silver wave, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2017/06/09 - 2017/09/03   Jürgen Große: Schauseite / Dočasné pohledy, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2017/07/13 - 2017/10/01   Giacometti - Picasso - Chirico: Sbírka Helmuta Klewana, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2017/07/14 - 2017/10/01   Johanna Střížková: Intervence 05, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2017/09/21 - 2017/12/31   Metznerbund. Dějiny uměleckého spolku v Čechách 1920-1945, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2017/09/21 - 2017/12/31   Michael Čtveráček: Ke světlu, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2017/09/21 - 2017/12/31   Rudolf Jakubek (1902 - 1968): Grafické dílo, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2017/10/11 - 2017/11/24   Markéta Zlesáková: Okna, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2017/10/12 - 2017/11/26   Čestmír Krátký: Fotograf českého informelu, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2017/10/12 - 2017/11/26   Pavel Holas: 1968 - 2015, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2017/10/13 - 2017/11/26   Intervence #6 - Katarína Hládeková: Klíčová slova, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2017/11   Rudolf Alt: Radnice v Liberci, 1887 (Dílo měsíce), Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2017/12/14 - 2018/03/04   „Můj pravý život je uložen v mém díle“: F. X. Šalda a výtvarné umění, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2017/12/14 - 2018/03/04   J. A. Angermeyer (1674-1742): Příroda v obrazárně, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2017/12/15 - 2018/03/04   Intervence #7 - Aleš Čermák: Zesilovač prachu, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2018/01/18 - 2018/04/29   Hrůzy války - Třicetiletá válka (1618-1648) v grafice OGL, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2018/01/18 - 2018/04/29   Midasův dotyk, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2018/01/18 - 2018/04/29   SKOL!!! Jizerská 50 jako umělecká inspirace, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2018/03/15 - 2018/06/10   Alberto Kalach: Master of Mexican architecture, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2018/03/15 - 2018/06/10   Bydlet spolu: České kolektivní domy, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2018/03/16 - 2018/06/10   Intervence #8 - Viktorie Langer: Caramello, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2018/05/17 - 2018/09/09   Adolf Hoffmeister: Dobrodružství malého námořníčka, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2018/05/17 - 2018/09/09   Fenomén Charlemont: Eduard, Hugo a Theodor, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2018/05/17 - 2018/09/09   Platónův jednorožec, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2018/06/16 - 2018/09/02   Petr Dub: Hermann R. není doma (ART WEEK 2018), Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2018/06/21 - 2018/09/30   Ladislav Karoušek: Inspirace v krajině, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2018/06/21 - 2018/09/30   Sudek, Funke, Drtikol..., Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2018/06/22 - 2018/09/09   Intervence #9 - Romana Drdová: Primitive Syndicat, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2018/09/28 - 2018/12/02   Intervence #12 - Dominik Gajarský: No Fear, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2018/09/28 - 2019/01/06   Plus minus, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2018/10/11 - 2018/10/25   Michael Bílek: Lidé a hvězdy, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2018/10/11 - 2018/11/25   Jana Bernartová: Nula jedna, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2018/12/14 - 2019/03/10   Richard Loskot: Subjektivní encyklopedie (Intervence #13), Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2019/01/17 - 2019/04/21   Jan Měřička: Neklid davu / Unease of tho Crowd, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2019/01/18 - 2019/05/05   2051: Algorithm, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2019/03/22 - 2019/06/09   Intervence #14 - Kateřina Olivová: Tetovaná mořská panna. Ovulář, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2019/03/22 - 2019/06/09   Krása a půvab, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2019/05/16 - 2019/09/01   Mystika hygieny, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2019/05/17 - 2019/09/01   Z lázní do Lázní, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2019/06/27 - 2019/09/29   Josef Jíra (1929-2005): Divadlo světa, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2019/06/28 - 2019/09/29   Bělá Kolářová: Pohyb / čas, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2019/09/19 - 2020/01/05   Vendula Chalánková: Vernisáž, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2019/09/20 - 2019/11/24   Intervence #18 - Alžběta Bačíková: Our Space, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2019/09/20 - 2020/01/05   Jan Pfeiffer: Kořeny pod vodou, skříně v zahradě, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2019/09/20 - 2020/01/05   Paul Gebauer (1888-1951): Ikona fotorealistické malby a Heimatkunst, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2019/09/28 - 2019/09/08   Intervence #15 - Tomáš Kajánek: Creative Commons, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2019/10   Albin Egger-Lienz: Svatá noc, 1924 (Dílo měsíce), Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2019/10/10 - 2019/11/24   Josef Váchal: Fotografie, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2019/10/10 - 2019/11/24   Markéta Zlesáková: Hledání smyslu namalovaného krokodýla na obloze, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2019/11   Michaela Maupicová: Paralela V, 2014 (Dílo měsíce), Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2019/12   Ota Janeček: Zima v Holanech, 1955 (Dílo měsíce), Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2019/12/12 - 2020/03/01   Spravedlnost bez bázně: Gallasové a Clam-Gallasové v Čechách, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2019/12/13 - 2020/03/08   Intervence #19 - Adéla Součková: Rození předků, polykání krajin, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2020/01/24 - 2020/04/26   Geometrické struktury. Pocta Zdeňku Sýkorovi, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2020/01/24 - 2020/04/26   Josef Führich: Živly, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2020/01/24 - 2020/04/26   Josef Führich: Živly - host, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2020/03/20 - 2020/06/07   Eugen von Kahler: Obrazy ze soukromé sbírky, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2020/03/20 - 2020/06/07   Interference, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2020/05/26 - 2020/09/13   Intervence #20 - Marie Lukáčová: Siréna Živa, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2020/09/24 - 2021/01/03   Josef Čapek: Grafická tvorba ve sbírce Oblastní galerie Liberec, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2020/09/25 - 2021/08/29   David Hanvald: Rukopis převzít nejde!, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2020/12/17 - 2021/05/18   Poezie a Performance: Východoevropská perspektiva, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2021/05/07 - 2021/07/04   Josef Jíra: Divadlo světa, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2021/07/15 - 2021/09/26   Adolf Hoffmeister: Dobrodružství malého námořníčka, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2021/10/01 - 2022/01/02   Obrazy zášti: Vizuální projevy antijudaismu a antisemitismu v českých zemích, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2021/12/17 - 2022/05/08   Magdalena Jetelová: Proměny místa a prostoru, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2022/01/28 - 2022/04/17   Jiří Jiroutek: Bílá, Černá, Horizont, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2022/02/23 - 2022/06/05   Blanka Kirchner: Dvojtečka, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2022/05/13 - 2022/09/04   Malíř Max Kaminski, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2022/06/23 - 2022/10/09   Jan Jiří Hertl: Krajiny zázraků, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2022/09/30 - 2022/11/20   Intervence #33 - Marie Tučková: The Polyphonic Womb, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2022/09/30 - 2023/01/01   Tomáš Plesl: Obzory, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2022/12/09 - 2023/04/02   Zdenka Marie Nováková: Souznění, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2022/12/16 - 2023/05/07   INDEX 2: Jan Stolín, Petr Stolín, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2023/02/09 - 2023/04/30   Petra Švecová: V zahradě a o kus dál, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2023/06/01 - 2023/10/01   Pasta Oner: The Gilded Age, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2023/06/01 - 2023/10/15   Libuše Dlabola Pražáková: Tobě, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2023/11/10 - 2024/02/11   Patrik Hábl: Cesta do dalekého horozemí, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2023/11/10 - 2024/02/25   Jiří David: Nebezpečné vázy, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2023/11/10 - 2024/02/25   Staletím navzdory: Restaurované sochy ze sbírek Oblastní galerie Liberec, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2024/03/08 - 2024/05/26   Ivana Lomová: Ticho, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2024/03/08 - 2024/05/26   Josef Baier: Sound Shapes, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)

Oblastní galerie Liberec

termín   název výstavy
---- - 2003/11/30   Barevné proměny
1946/09/01 - 1946/10/15   České umění 20. století
1946/10/20 - 1946/12/01   Arno Nauman: Kresby, grafika
1946/12/08 - 1947/01/30   Kresby a grafika 7 členů Výtvarných umělců severu
1947/07/13 - 1947/07/27   Polská grafika
1947/10/28 - 1947/11/30   2. členská výstava Výtvarných umělců severu
1947/12/07 - 1947/12/19   Bulharská grafika
1947/12/07 - 1948/01/15   Vánoční výstava Výtvarných umělců severu
1947/12/21 - 1948/01/06   Finská grafika
1948/01/25 - 1948/02/06   Britská grafika
1948/04/04 - 1948/04/25   Jiří Procházka: Architektonické scénické návrhy
1948/05/02 - 1948/05/30   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Grafika
1948/06/06 - 1948/06/27   Dánská grafika
1948/09/12 - 1948/10/03   Františka Stupecká: Plastiky
1948/10/28 - 1948/11/28   3. členská výstava Severočeského díla
1948/10/31 - 1948/11/14   Mexická grafika
1948/12/05 - 1948/12/31   Vánoční výstava Severočeského díla
1949/02/06 - 1949/02/27   Zdeněk Přibyl: Souborná výstava
1949/03/13 - 1949/04/19   Od Maneta k Picassovi. Reprodukce
1949/04/30 - 1949/05/29   Alex Beran: Obrazy a kresby z let 1943-1949
1949/06/04 - 1949/07/03   Jaromír Vrzal: Souborná výstava
1949/07/17 - 1949/08/14   Československá grafika
1949/10/30 - 1949/11/27   4. členská výstava krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců
1949/12/04 - 1949/12/30   Vánoční výstava krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců
1949/12/10 - 1950/01/08   Jan Slavíček: Souborná výstava
1950/02/04 - 1950/02/26   Výtvarník mezi horníky
1950/03/11 - 1950/04/20   Mikoláš Aleš: Reprodukce
1950/04/28 - 1950/05/29   Sovětská grafika, Přátelství
1950/04/30 - 1950/05/31   5. členská výstava krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců
1950/06/03 - 1950/06/30   Karel Gabriel: Královodvorské železárny
1950/08/01 - 1950/09/01   František Emler: Obrazy z Vysočiny
1950/11/01 - 1950/12/01   Novodobý čínský dřevoryt
1950/11/18 - 1951/01/07   6. členská výstava krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců
1950/12/01 - 1951/01/01   Portréty 18. - 20. století
1951/01/19 - 1951/02/18   Slovenská grafika
1951/03/04 - 1951/03/21   Josef Mánes: Reprodukce
1951/04/11 - 1951/04/29   Výtvarní umělci při práci. Fotografie
1951/05/04 - 1951/06/30   Sovětská karikatura v boji za mír proti válce
1951/08/10 - 1951/09/30   Vasilij Ivanovič Surikov (1848-1916): Reprodukce
1951/10/06 - 1951/11/04   7. členská výstava krajského střediska Ústředního svazu československých výtvarných umělců
1951/11/24 - 1951/12/30   Václav Brožík (1851-1901): Kresby
1952/02/06 - 1952/03/09   Čínské novoroční obrázky
1952/03/22 - 1952/04/20   Rudolf Jindřich: Souborná výstava obrazů a kreseb k umělcovým sedmdesátinám
1952/05/03 - 1952/05/31   Honoré Daumier: Litografie
1952/06/07 - 1952/06/29   Max Švabinský: Kresby, grafika
1952/07/15 - 1952/08/31   Počátky evropské realistické malby 19. století
1952/09/07 - 1952/10/05   Mikoláš Aleš: Kresby a reprodukce
1952/10/18 - 1952/11/16   Jaro Beran: Souborná výstava
1952/11/22 - 1952/12/31   8. členská výstava krajského střediska Ústřední svaz československých výtvarných umělců
1953/02/14 - 1953/04/19   Sovětští výtvarníci dětem. Reprodukce sovětské ilustrační tvorby z knih pro mládež
1953/05/31 - 1953/06/28   Karel Vik: Souborná výstava kreseb, grafiky a obrazů k umělcovým sedmdesátinám
1953/07/04 - 1953/08/02   Julius Mařák: Kresby
1953/08/09 - 1953/10/04   Česká krajina v dílech našich grafiků
1953/10/17 - 1953/11/22   Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh. Vzpomínková výstava uměleckého odkazu v reprodukcích a fotografiích
1953/12/13 - 1954/01/31   9. členská výstava krajského střediska Ústřední svaz československých výtvarných umělců
1954/02/14 - 1954/03/21   Současný polský plakát
1954/03/28 - 1954/05/02   Evropská realistická malba 19. století ze sbírek Krajské galerie
1954/05/09 - 1954/06/30   Členská výstava ÚS ČSVU krajského střediska. Kresby, akvarely, grafika
1954/07/17 - 1954/09/19   Liberecký kraj ve výtvarném umění I. část. Krajina 19. a 20.století
1954/11/06 - 1954/12/05   Iľja Jefimovič Repin: Obrazy, kresby a barevné reprodukce
1954/12/12 - 1955/02/12   10. členská výstava krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců
1955/02/12 - 1955/03/27   Adolf Kašpar
1955/04/02 - 1955/04/26   Käthe Kollwitz: Grafiky, reprodukce
1955/05/01 - 1955/07/01   2. členská výstava kreseb krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců
1955/05/01 - 1955/10/31   Karel Vik: Výběr kreseb a grafiky z let 1914-1955
1955/07/09 - 1955/08/31   Současná tvorba českých malířů
1955/08/01 - 1955/09/01   Naši krajští výtvarníci. Obrazy, kresby, grafika a plastika severočeských výtvarníků
1955/09/17 - 1955/10/30   Liberečtí loutkáři v Číně a Koreji
1955/11/07 - 1956/01/29   11. členská výstava krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců
1956/01/01 - 1956/02/01   Česká krajina: Kresby, akvarely z majetku Krajské galerie Liberec
1956/05/05 - 1956/06/03   3. členská výstava krajského střediska Ústředního svazu československých výtvarných umělců
1956/06/16 - 1956/08/16   Rembrandt. Grafiky, faksimile, barevné reprodukce k 350. výročí narození
1956/08/01 - 1956/09/01   10 let krajské galerie. Ukázky z činnosti
1956/10/01 - 1956/11/01   České hrady a zámky. Grafika
1956/11/25 - 1957/01/13   12. členská výstava krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců
1957/04/06 - 1957/04/24   Jindřich Prucha 1886-1914: Malířské dílo
1957/08/01 - 1957/09/01   Petr a Vlastimil Rada. Malířské umění malířů dvou generací
1957/10/01 - 1957/12/01   František Kaván: Obrazy a kresby z mladší doby 1887-1904
1957/12/17 - 1958/01/01   13. členská výstava krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců
1958/02/01 - 1958/03/01   Československý lid ve výtvarném umění 1948-1958
1958/06/07 - 1958/07/07   Člověk v díle našich výtvarníků. Figurální práce malířů, sochařů a grafiků, členů SČSVU
1959/01/01 - 1959/02/01   Emil Filla: České středohoří
1959/05/01 - 1959/06/01   Josef Mařatka: Plastiky a kresby
1959/06/01 - 1959/07/01   Josef Čapek: Obrazy, kresby
1960/02 - 1960/03   Josef Liesler: Obrazy z protiválečného cyklu Tobě navzdory mé století 1958 - 1959, Tvorba z posledních let
1960/04/10 - 1960/05/10   Pravoslav Kotík: Obrazy z let 1914 - 1930
1960/05/18 - 1960/06/18   Zakladatelé moderní slovenské grafiky
1960/06/01 - 1960/07/01   Orientální výstava
1960/11/01 - 1960/12/01   František Jiroudek: Obrazy
1960/12/01 - 1961/01/01   Miloš Votrubec: Výstava obrazů a kreseb k třicátému výročí umělcovy smrti
1961/04/01 - 1961/05/01   Být či nebýt. Výstava protifašistických a protiválečných karikatur
1961/05/15 - 1961/06/18   Výtvarníci k 40. výročí KSČ. Výstava členů ČSVU
1961/06/01 - 1961/07/01   Staří mistři. Obrazy evropských malířů 16. - 18. století
1961/12/01 - 1962/01/01   Karel Svolinský: Grafika
1962/01/05 - 1962/02/12   Blok skupin
1962/01/18 -   Škola vidění - kresba
1962/02/15 - 1962/04/26   Horizont. Výstava užité grafiky
1962/03/01 - 1962/04/01   Jaroslav Šerých: Grafika
1962/03/20 - 1962/04/26   Jan Preisler: Dílo
1962/05/01 - 1962/06/01   František Tichý: Grafické dílo
1962/05/01 - 1962/06/25   Wilhelm Riedel: Dílo krajináře 2. poloviny 19. století
1962/06/27 - 1962/10/28   Holandské malířství 17. století
1962/07/01 - 1962/08/01   Festival české krajinomalby
1962/07/01 - 1962/08/01   Jan Trampota
1962/08/07 - 1962/09/20   Emil Filla: Výbor z malířského díla
1962/08/27 - 1962/09/20   Členská výstava pobočky Svazu československých výtvarných umělců
1962/08/27 - 1962/09/20   Sovětská grafika, Přátelství
1962/09/01 - 1962/10/01   Dětský kroužek z Dubé
1962/09/01 - 1962/10/01   Václav Špála
1962/10/01 - 1962/11/15   Jaromír Funke: Fotografie
1962/10/01 - 1962/11/15   Výstava krajské pobočky Svazu československých výtvarných umělců v Ústí nad Labem
1962/11/15 - 1963/01/01   Alois Moravec: Kresby, akvarely
1962/11/15 - 1963/01/01   Negerská plastika
1963/02/01 - 1963/03/01   Kreslený humor
1963/03/01 - 1963/04/01   Karel Černý: Obrazy a kresby z let 1935-1958
1963/04/01 - 1963/06/01   Francouzská grafika ze sbírek Národní galerie v Praze
1963/05/01 - 1963/06/01   Ida Vaculková, Vladislav Vaculka
1963/07/01 - 1963/08/01   Od Mánesa ke Špálovi
1963/10 - 1963/11   Emila Medková: Fotografie
1963/10 - 1963/11   Rudolf Kremlička
1963/11/14 - 1964/01/05   Jiří Bradáček, Dalibor Matouš
1963/12/01 - 1964/01/01   Jiří Kolář: Roláže
1964   Kubismus
1964/01/01 - 1964/03/01   Vladimír Boudník
1964/03/16 - 1964/05/10   Vladimír Komárek
1964/07   Josef Šíma: Obrazy a kresby z let 1920-1963
1964/07/19 - 1964/08/16   František Muzika: Obrazy z let 1920 - 1964
1964/09 - 1964/10   Bohdan Kopecký
1965/01/01 - 1965/03/01   Aleš Veselý
1965/02/04 -   Vojtěch Preissig: Grafika
1965/03 - 1965/04   Umělci dnešku
1965/03/01 - 1965/04/01   Jaroslav Vožniak
1965/05/06 - 1965/06/30   Zdenek Rykr: Přehled díla 1900-1940
1965/05/12 - 1965/06/30   Adolf Hoffmeister: Nové koláže
1965/07/01 - 1965/08/01   Jan Koblasa
1965/07/01 - 1965/08/01   Mladá česká grafika
1965/07/17 - 1965/09/30   Rakouští sochaři
1965/10/19 - 1965/11/19   Zdeněk Sklenář: Obrazy a kresby
1966   Alfons Mucha
1966   Sbírka českého moderního umění
1966/01 - 1966/02   Václav Hollar: Lepty
1966/01/01 - 1966/02/01   Jiří Anderle
1966/03/01 - 1966/03/31   Mikuláš Medek: Dvacet dosud nevystavených obrazů z let 1960-65
1966/05 - 1966/06   Zapomenutí malíři libereckého biedermeieru
1966/07 - 1966/08   Jiří John
1966/10/01 - 1966/11/01   Současné slovenské sochařství
1967/01/01 - 1967/02/01   Zbyšek Sion: Kresby
1967/03/23 - 1967/04   Grafika Jiřího Balcara
1967/06 - 1967/07   Čestmír Janošek: Grafika
1967/07 - 1967/08   Ladislav Placatka
1967/07/01 - 1967/08/01   Anatolij Lvovič Kaplan: Litografie
1967/07/01 - 1967/08/01   Věra Janoušková, Vladimír Janoušek: Sochy
1967/09/01 - 1967/10/01   Holandské období v díle Emila Filly
1967/09/20 - 1967/10/20   Josef Čapek: Bojovné dílo
1967/10/27 - 1967/11/30   František Xaver Šalda a výtvarné umění
1967/12   Barokní zátiší v Čechách
1968/03/05 -   Výtvarníci a architekti městu Liberci
1968/04/17 - 1968/09/15   Bohuslav Reynek: Grafika
1968/07/01 - 1968/08/01   Jiří John: Obrazy a grafika z let 1961-67
1968/09 - 1968/10   Alois Wachsman: Výbor z celoživotního díla: obrazy a kresby 1918 - 1942
1968/09/01 - 1968/10/01   Adriena Šimotová: Grafika
1968/10/22 -   Malířské dílo Františka Kupky
1968/12/14 -   Dalibor Chatrný: Grafika
1968/12/14 - 1969/01/30   Josef Jíra, Vladimír Komárek: Obrazy, Jiří Seifert: Sochy
1969   R 64: retaurátorské práce
1969/03/13 - 1969/04/30   Nové nákupy soudobé grafiky
1969/05/10 - 1969/06/30   Erich Reischke: Sochy
1970/01/15 - 1970/03/01   Podobizny dětí 1. poloviny 19. století
1970/03 - 1970/04   Miroslav Houra: Barevné dřevořezy
1970/05/07 - 1970/06/29   Vladimír Suchánek: Litografie
1970/09 - 1970/10   Jan Steklík, K. Š.: Ňadrovečeře
1970/12   Krajina pevného řádu: Ohlasy kubismu v českém krajinářství
1971   Marie Filippovová: 1965 - 1970
1971/05/28 - 1971/07/11   Valerián Karoušek
1971/07/15 - 1971/09/05   Moderní tapiserie Art protis
1971/09/01 - 1971/10/01   Kamil Lhoták: Co mám rád. Obrazy z let 1930-1970
1972/03   Norbert Grund: Nové příspěvky k poznání malířova díla
1972/09/07 - 1972/10/08   Současná kubánská grafika a plakát
1973/09/06 - 1973/10/31   Otakar Nejedlý: Výběr z díla
1974 -   České malířství XX. století
1974/01/17 - 1974/03/17   Miloslav Holý: Zátiší a květiny
1974/01/17 - 1974/03/17   Ota Janeček: Kresby 1942-1973
1974/03/28 - 1974/05/26   Antonín Kalous: Životní dílo
1974/06/06 - 1974/08/25   Martin Benka
1974/06/06 - 1974/08/25   Rudolf Svoboda: Sochy
1974/09/05 - 1974/10/27   Ruské ikony (výstava ze sbírek Československé akademie věd a Národní galerie v Praze)
1974/11/12 - 1974/12/31   Václav Trefil: Výběr z díla
1975/05/04 - 1975/06/29   Mezinárodní výstava amatérské výtvarné tvorby
1975/07 - 1975/08   Vladimír Volšička: Obrazy, kresby
1975/07/10 - 1975/08/31   František Bidlo: Karikatury ze sbírek Národní galerie v Praze
1975/11 - 1975/12   Jaroslav Kaiser: Grafika, ex libris 1958-75
1976/01 - 1976/02   Natalie Hlubučková: Obrazy z domova a cest
1976/03 - 1976/04   Antonín Chittussi
1976/03/16 - 1976/04/25   František Tichý: Kresby
1976/05/06 - 1976/06/20   Jaroslav Bejček: Obrazy, kresby, sochy
1976/07 - 1976/08   Štefan Nejeschleba: Kresby, reliéfy
1976/07/01 - 1976/08/29   Jan Trampota: Obrazy, kresby
1976/09 - 1976/10   Jaroslav Švihla: Kresby z let 1965-1975
1976/09/09 - 1976/11/14   Generace Osmy, Tvrdošíjných a Umělecké besedy ze sbírek Národní galerie v Praze
1976/11 - 1976/12   Ladislav Zákoucký: Kresby z náčrtníků a grafika
1976/11/30 - 1977/01/30   Augusta Nekolová, Jaroslav Jareš: Obrazy, kresby
1976/12   Grafici Hollaristé - 1. část
1977   Obrana sovětské země proti fašismu - grafiky sovětských autorů
1977/02/10 - 1977/04/04   Vladimír Šavel: Grafická tvorba z let 1962-1976
1977/02/20 - 1977/04/03   Grafici Hollaristé - 1. část
1977/03/03 - 1977/04/03   Vlastimil Rada: Výbor z díla
1977/04/04 - 1977/06/19   Severočeská krajská organizace SČVU
1977/04/14 - 1977/06/19   Karel Souček: Kresby
1977/07/05 - 1977/08/28   Miroslav Pangrác: Sochy, obrazy
1977/07/05 - 1977/08/28   Quido Fojtík: Obrazy a kresby z let 1972-1976
1977/07/08 - 1977/08   Kamil Lhoták: Kresby z let 1944 - 1975
1977/08/25 - 1977/09/18   Grafici Hollaristé - 2. část
1977/09/08 - 1977/10/30   Ferdinand Hložník: Obrazy a kresby
1977/11/10 - 1977/12/26   Josef Fafek-Solan: Obrazy, kresby
1977/12   K. Wolfgang Weber: Grafika
1978/01/05 - 1978/02/26   Emil Filla: Grafika
1978/01/05 - 1978/02/26   František Jiroudek: Obrazy
1978/02 - 1978/03   Eduard Milén: Výběr z díla
1978/03/09 - 1978/04/16   František Hora
1978/03/09 - 1978/04/16   Jiří Nepasický: Grafika
1978/04 - 1978/05   Miloš Alexander Bazovský
1978/04/27 - 1978/06/11   Eva Vlasáková: Kresby
1978/04/27 - 1978/06/11   M. A. Borovský
1978/06/22 - 1978/08/27   Dušan Kállay: Grafika
1978/06/22 - 1978/08/27   Jan Preisler
1978/08/03 - 1978/10/15   Zdeněk Němeček: Sochy
1978/08/05 - 1978/10/15   Expozice německého a rakouského malířství 19. století na Sychrově
1978/09/07 - 1978/10/29   Václav Vodák: Obrazy - monotypy, Vlastimil Vodák, Radka Vodáková-Šrotová: Tapiserie
1978/09/07 - 1978/10/29   Zdenka Braunerová: Grafika a kresby
1978/11/09 - 1979/01/01   Miloslav Procházka: Grafika, kresby
1978/11/09 - 1979/01/01   Výtvarníci ze Žitavy a Liberce
1979   Josef Fafek-Solan: Obrazy
1979   Pavel Šulc: Obrazy
1979   Rostislav Zárybnický: Obrazy
1979/01/11 - 1979/02/28   Marie Blabolilová: Grafika z let 1976-1978
1979/01/11 - 1979/02/28   Otakar Lebeda
1979/03/07 - 1979/04/22   Karel Štika: Grafika
1979/03/07 - 1979/04/22   Oldřich Oplt: Výběr z díla
1979/05/03 - 1979/06/24   Miloslav Jágr: Ilustrace
1979/05/03 - 1979/06/24   Sedm v říjnu 1939
1979/07 - 1979/08   Kamila Štanclová: Grafika
1979/07/01 - 1979/09/09   Kamila Štenclová: Grafika
1979/07/01 - 1979/09/09   Maďarská revoluční grafika: Na paměť 60. výročí MRR
1979/09/13 - 1079/10/28   Přírůstky českého umění 20. století z let 1975-1979
1979/09/13 - 1979/10/28   Jana Sigmundová: Ilustrace
1979/09/13 - 1979/10/28   Vladimír Sobolevič: Výbor z grafické tvorby
1979/11/08 - 1979/12/31   Alena Bílková: Grafika
1979/11/08 - 1979/12/31   Jaroslav Grus: Výbor z malířského díla
1980/01/10 - 1980/02/24   Josef Čapek 1887 - 1945: Obrazy a kresby
1980/01/10 - 1980/02/24   Vladimír Komárek: Grafika, monotypy, kresby
1980/03/06 - 1980/04/20   Jiří Sopko: Kresby, grafiky
1980/03/06 - 1980/04/20   Variace impresionismu v české malbě
1980/04/24 - 1980/05/22   Eva Bednářová: Ilustrace
1980/04/24 - 1980/05/22   Radomír Kolář
1980/04/24 - 1980/05/22   Vendelín Zdrůbecký
1980/07/03 - 1980/08/31   Alois Metelák: Kresby, pastely
1980/07/03 - 1980/08/31   Josef Brož: Obrazy
1980/09/11 - 1980/10/26   Daniela Havlíčková: Grafika
1980/09/11 - 1980/10/26   Generace národního obrození
1980/11/06 - 1981/01/03   Mladé umění liberecka
1980/11/06 - 1981/01/03   Německá renesanční grafika
1981/01/08 - 1981/03/01   František Kaván: Obrazy
1981/01/08 - 1981/03/01   Nizozemská grafika - 1. část
1981/03/12 - 1981/04/20   Vladimír Volšička: Obrazy, kresby
1981/03/12 - 1981/04/26   Jiří Trnka dětem
1981/05/07 - 1981/06/28   Boje a zápasy českého moderního umění. Výstava na počest 60.výročí založení KSČ
1981/05/07 - 1981/06/28   Budoucnost patří nám
1981/07/09 - 1981/08/30   Přehlídka tvorby mladých současných výtvarných umělců
1981/07/09 - 1981/08/30   Václav Hollar: Grafika
1981/09/10 - 1981/11/01   František Ronovský: Kresby
1981/09/10 - 1981/11/01   Klasikové malířství 19. století
1981/11/10 - 1982/01/03   Současná sovětská grafika
1981/11/12 - 1982/01/03   Václav Špála: Obrazy, kresby
1982/01/14 - 1982/02/28   Adolf Zábranský: Ilustrační tvorba pro děti
1982/01/14 - 1982/02/28   Vladimír Šavel: Obrazy, kresby, grafika
1982/03/11 - 1982/04/25   Jaroslav Král: Obrazy, kresby
1982/03/11 - 1982/04/25   Ladislav Čepelák: Grafika a kresby 1950-1980
1982/03/11 - 1982/04/25   Nizozemská grafika - 2. část
1982/05/06 - 1982/06/27   Josef Lada: Z ilustrační tvorby
1982/05/06 - 1982/06/27   Obrazy z let 1920 - 1953
1982/07/08 - 1982/09/05   České umění 40. let
1982/07/08 - 1982/09/05   Nizozemská grafika 17. a 18. století - 3.část
1982/07/08 - 1982/09/05   Václav Plátek: Kresby, sklo, šperky
1982/09/16 - 1982/11/07   Generace Národního divadla
1982/09/16 - 1982/11/07   Jiří Lindovský: Kresby
1982/11/09 - 1982/11/28   Reprezentační výstava sovětské literatury a reprodukcí
1982/11/18 - 1983/01/03   Grafika současných výtvarníků: Přírůstky Oblastní galerie v Liberci
1982/11/18 - 1983/01/09   Antonín Hudeček: Výbor z díla
1983/01/20 - 1983/03/06   Alena Kučerová: Grafika
1983/01/20 - 1983/03/06   Miloslav Holý: Z malířského díla
1983/03/17 - 1983/05/01   Dalibor Matouš: Výběr z tvorby 70. let
1983/03/17 - 1983/05/01   Dalibor Matouš: Výběr z tvorby sedmdesátych let, Jitka Walterová: Ilustrace dětské knihy, Sociální umění dvacátých let
1983/03/17 - 1983/05/01   Jitka Walterová: Ilustrace dětské knihy
1983/03/17 - 1983/05/01   Sociální umění 20. let
1983/05/12 - 1983/07/03   Divadlo očima dětí
1983/05/12 - 1983/07/03   Josef Saska: Grafika
1983/05/12 - 1983/07/03   Loutka a divadlo
1983/07/14 - 1983/08/28   Člověk a svět. Mladá figurální tvorba
1983/07/14 - 1983/08/28   Michaela Lesařová: Grafika
1983/09/08 - 1983/10/30   Jaroslav Klápště: Grafika
1983/09/08 - 1983/10/30   Vladimír Komárek
1983/11/10 - 1983/12/31   Čeští ilustrátoři ruské a sovětské prózy
1983/11/10 - 1983/12/31   Secese a symbolismus
1984/01/12 - 1984/03/04   Hermína Melicharová: Ilustrace - obrazy - kresby - grafika
1984/01/12 - 1984/03/04   Jan Kudláček: Ilustrace dětské knihy
1984/03/15 - 1984/04/29   Třetí přehlídka mladých severočeských výtvarných umělců
1984/03/15 - 1984/04/29   Vladimír Boudník: Grafika
1984/05/10 - 1984/07/01   Děti a hudba
1984/05/10 - 1984/07/01   Jaroslava Solovjevová: Obrazy z let 1961-1983
1984/05/10 - 1984/07/01   Kateřina Černá: Obrázky, knížky a kresby
1984/05/10 - 1984/07/01   Ludmila Jiřincová: Výběr z díla
1984/07/12 - 1984/09/02   Josef Jankovič: Grafika
1984/07/12 - 1984/09/02   Miroslav Houra: Výbor z díla 1959 - 84
1984/09/13 - 1984/11/04   Současná krajina
1984/09/13 - 1984/11/04   Václav Pokorný: Grafika z let 1969 - 84
1984/11/15 - 1984/12/31   Jan Smetana: Výběr z díla
1984/11/15 - 1984/12/31   Zdeněk Miller: Ilustrace
1985/01/10 - 1985/02/24   Adolf Kašpar: Ilustrace
1985/01/10 - 1985/02/24   Eva Kubínová: Dřevořezy z let 1971 - 84
1985/01/10 - 1985/02/24   Jaroslav Prášil: Suché jehly z let 1979 - 84
1985/03/07 - 1985/04/21   Jiří Sozanský: Kresby
1985/03/07 - 1985/04/21   Pavel Sivko: Kresby, grafika, ilustrace
1985/03/07 - 1985/04/21   Přírůstky Oblastní galerie v Liberci z let 1975-1985
1985/03/07 - 1985/04/21   Přírůstky z let 1975 - 1985 - obrazy, sochy, grafiky, kresby
1985/05/07 - 1985/06/23   Výtvarní umělci Liberecka
1985/05/07 - 1985/06/23   Život v míru
1985/07/04 - 1985/08/18   Flámské malířství 17. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1985/07/04 - 1985/08/18   Jan Souček: Kresby a grafiky
1985/09/05 - 1985/10/20   Mirko Hanák: Ilustrace knih pro děti a mládež
1985/09/05 - 1985/10/20   Vojtěch Tittelbach
1985/11/14 - 1986/01/05   Dagmar Berková: Ilustrace
1985/11/14 - 1986/01/05   Václav Pospíšil: Výběr z tvorby 1964 - 85
1985/11/14 - 1986/01/05   Václav Pospíšil: Výbor z tvorby
1986/01/16 - 1986/03/02   Karel Hruška: Shakespearovské cykly - dřevořezy
1986/01/16 - 1986/03/02   Vladimír Sychra: Výbor z díla
1986/03/13 - 1986/05/04   Moderní pohádka v tvorbě českých ilustrátorů
1986/03/13 - 1986/05/04   Oldřich Smutný: Obrazy
1986/05/15 - 1986/06/29   Eva Hašková: Grafika a ilustrace
1986/05/15 - 1986/06/29   Naše město: Výtvarné práce žáků libereckých ZŠ
1986/05/15 - 1986/06/29   Pavel Šulc: Obrazy z let 1956 - 86
1986/07/10 - 1986/08/31   Anna Khunová: Grafika
1986/07/10 - 1986/08/31   Rudolf Němec: Obrazy, grafika
1986/09/11 - 1986/11/02   Jaroslava Severová: Grafika
1986/09/11 - 1986/11/02   Miloslav Janků: Obrazy a kresby z let 1938-1986
1986/09/11 - 1986/11/02   Zdeněk Smetana: Dětem - ilustrace a kreslené filmy
1986/11/01 - 1986/12/01   Jaroslav Šerých: Grafika
1986/11/13 - 1987/01/04   Jiří Anderle: Obrazy a grafika z let 1981-1986
1986/11/13 - 1987/01/04   Vladimír Gebauer: Kresby
1987/01/15 - 1987/03/08   Miloš Jiránek 1875 - 1911): Životní dílo
1987/01/15 - 1987/03/08   Zuzana Nováčková: Grafika
1987/03/19 - 1987/05/10   Josef Paleček: Ilustrace
1987/03/19 - 1987/05/10   Výtvarní umělci Liberecka
1987/05/21 - 1987/06/28   Loutka a divadlo
1987/05/21 - 1987/06/28   Pavel Mühlbauer: Kresby
1987/05/21 - 1987/06/28   Pojďte si hrát
1987/07/09 - 1987/08/30   Jan Solovjev: Portréty
1987/07/09 - 1987/08/30   Václav Kiml: Výbor z díla
1987/09/10 - 1987/11/01   Děti tvoří
1987/09/10 - 1987/11/01   Jan Vančura: Scénografie
1987/09/10 - 1987/11/01   Jaroslav Chudomel: Dřevořezy, pastely
1987/09/10 - 1987/11/01   Současné české exlibris
1987/11/12 - 1988/01/03   Daisy Mrázková: Kresby
1987/11/12 - 1988/01/03   Soudobí ilustrátoři klasické literatury v Lidovém nakladatelství
1988/01/14 - 1988/02/28   České umění po roce 1945
1988/01/14 - 1988/02/28   Olga Čechová: Ilustrace
1988/03/10 - 1988/05/01   Alén Diviš 1900 - 1956: Výbor z díla
1988/03/10 - 1988/05/01   Ivan Ouhel: Kresby
1988/05/11 - 1988/07/17   Děti a pohádka
1988/05/12 - 1988/07/03   Jaroslav Švihla: Grafika
1988/05/12 - 1988/07/03   Milan Janáček: Výbor z díla
1988/07/14 - 1988/09/04   Rastislav Michal: Obrazy a kresby z let 1958 - 1988
1988/07/14 - 1988/09/04   Zdeněk Přibyl: Kresby
1988/09/15 - 1988/11/06   Josef Nastoupil: Ilustrace dobrodružné a chlapecké literatury
1988/11/17 - 1988/12/31   Aleš Lamr: Kresby
1988/11/17 - 1988/12/31   Jaroslav Klápště: Výbor z díla
1989/01/12 - 1989/02/26   Eva Šedivá: Tvorba pro děti
1989/01/12 - 1989/02/26   Václav Pokorný: Výbor z malířského díla
1989/03/05 - 1989/04/23   Josef Istler: Výbor z díla
1989/03/09 - 1989/04/23   Alex Beran: Grafiky a kresby
1989/05/04 - 1989/06/25   Jiří Voves: Kresby a obrázky
1989/05/04 - 1989/06/25   Miloslav Jágr: Výbor z díla
1989/05/31 - 1989/07/16   Člověk a příroda: Výstava výtvarných prací žáků ZŠ, DPM a LŠU libereckého okresu
1989/07/06 - 1989/08/26   Josef Duchoň: Dřevořezy a kresby
1989/07/06 - 1989/08/26   Tamara Klimová, Alojz Klimo: Obrazy
1989/09/01 - 1989/10/01   Novoměstské děti vystavují: Výtvarné práce dětí ze ZŠ v Novém Městě pod Smrkem
1989/09/07 - 1989/10/29   Adriena Šimotová: Obrazy
1989/09/07 - 1989/10/29   Jiří Nepasický: Obrazy a kresby
1989/09/07 - 1989/10/29   Zdeněk Mézl: Ilustrační a volná tvorba
1989/11/09 - 1990/01/20   Pavel Roučka: Obrazy, grafika, ilustrace
1989/11/09 - 1990/01/20   Sovětská grafika, Přátelství
1990/02/01 - 1990/03/25   České umění 19. století: Obrazy, kresby, grafiky ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1990/02/01 - 1990/03/25   Emilie Tomanová: Grafika
1990/04/05 - 1990/06/03   Karel Franta: Ilustrační a volná tvorba
1990/04/05 - 1990/06/03   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
1990/06/14 - 1990/08/19   Bořivoj Borovský: Kresby
1990/06/22 - 1990/08/19   Josef Jíra: Obrazy, objekty, grafika, vitraje
1990/08/30 - 1990/10/21   František Peterka: Dřevořezy
1990/08/30 - 1990/10/21   Jiří Kaloč: Obrazy
1990/11/01 - 1991/01/20   František T. Šimon
1990/11/08 - 1991/01/20   Jindřich Kovařík: Ilustrace, grafika
1991/01/31 - 1991/04/01   Josef Sudek sběratel českého moderního umění
1991/01/31 - 1991/04/01   Současná grafika Liberecka
1991/04/11 - 1991/05/26   Jan Antonín Pacák: Průřez tvorbou
1991/04/11 - 1991/05/26   Ján Berger
1991/06/06 - 1991/08/25   Loutka a divadlo: Scénografické návrhy, loutky
1991/06/06 - 1991/08/25   Petr Poš: Výběr z tvorby
1991/09/05 - 1991/10/27   František Hodonský: Grafika
1991/09/05 - 1991/10/27   Jindra Husáriková: Výběr z tvorby
1991/11/07 - 1992/01/05   Eva Vlasáková: Obrazy, kresby, grafika
1991/11/07 - 1992/01/05   Miloš Noll: Ilustrace, film, televize
1991/11/07 - 1992/01/05   Rostislav Zárybnický: Obrazy
1992/01/16 - 1992/03/01   Jacob Ginzel: Výstava k 200. výročí narození
1992/01/16 - 1992/03/01   Michal Ranný: Obrazy, kresby
1992/03/12 - 1992/04/26   Ondřej Sekora: Ilustrace knih pro děti
1992/03/12 - 1992/04/26   Výtvarné umění Liberecka: Výstava členů LUVU
1992/03/12 - 1992/04/28   Výstava členů Liberecké unie výtvarných umělců - obrazy, sochy, grafika
1992/05/07 - 1992/06/21   Pavla Aubrechtová: Kresby, ilustrace, objekty
1992/05/07 - 1992/06/21   Vladimír Preclík: Sochy
1992/07/02 - 1992/08/30   Jaro Beran: Výstava kreseb ke 100. výročí narození
1992/09/10 - 1992/01/11   Josef Váchal, Anna Macková: Dřevoryty
1992/09/10 - 1992/11/01   Václav Benda: Obrazy a kresby
1992/11/12 - 1993/01/03   Bohuslav Reynek: Výstava ke stému výročí narození
1992/11/12 - 1993/01/03   Josef Kremláček: Ilustrace dětské knihy
1993/01/14 - 1993/02/28   Aleš Zamr: Obrazy, kresby
1993/01/14 - 1993/02/28   Pavel Sukdolák: Grafika
1993/03/11 - 1993/04/25   Ladislav Postupa: Fotografie - grafiky (1965 - 1990)
1993/03/11 - 1993/04/25   Španělští umělci Pařížské školy
1993/05/05 - 1993/06/20   Blanka Nepasická: Kresby a smalty
1993/05/05 - 1993/06/20   Jiří Seifert: Sochy
1993/07/01 - 1993/09/05   Jan Kristofori
1993/07/01 - 1993/09/05   Lubomír Janečka: Kresby
1993/09/16 - 1993/10/31   Jiří Sopko: Výběr z díla
1993/11/11 - 1994/01/09   České umění 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
1993/11/11 - 1994/01/09   Milan Janáček: Ilustrace
1994/01/20 - 1994/03/13   Chvála sběratelství. Holandské obrazy 17. a počátku 18. století v českých sbírkách
1994/01/20 - 1994/03/13   Januš Kubíček: Grafika
1994/03/24 - 1994/06/12   Ivan Ouhel: Výběr z díla
1994/03/24 - 1994/06/12   Jan Stolín: Kresby
1994/06/29 - 1994/08/28   Grafická tvorba německých autorů v Čechách 1890-1938 ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary
1994/06/29 - 1994/08/28   Vratislav Karel Novák: Objekty
1994/06/29- 1994/08/28   Jiří Lindovský: Kresby
1994/09/08 - 1994/11/06   Jiří Načeradský: Retrospektiva
1994/09/08 - 1994/11/06   Lubomír Dušek
1994/11/17 - 1995/01/15   Vědecká ilustrace aneb Znáte je z encyklopedií
1995/02/02 - 1995/03/12   Eva Kubínová: Dřevořezy, dřevoryty
1995/02/02 - 1995/03/12   Ladislav Novák: Retrospektiva
1995/02/02 - 1995/03/12   Naivní divadlo Liberec 1989-1994. Loutky, scény, plakáty, fotografie
1995/03/23 - 1995/05/14   Miloš Michálek: Grafika
1995/03/23 - 1995/05/14   Stano Bubán
1995/03/23 - 1995/05/14   Václav Krůček
1995/05/25 - 1995/07/09   Umění frotáže
1995/05/25 - 1995/08/27   Rony Plesl: Kresby
1995/07/17 - 1995/08/27   Výstava přírůstků Oblastní galerie v Liberci
1995/09/07 - 1995/11/05   Nizozemské malířství 16.-18. století ze sbírek Oblastní galerie v LIberci
1995/09/07 - 1995/11/05   Vladimír Kokolia
1995/11/16 - 1996/01/14   Černá a bílá
1996/02/08 - 1996/04/08   Miloš Ševčík: Kresby
1996/02/08 - 1996/04/08   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni
1996/04/18 - 1996/06/09   Zdeněk Kirchner (1934 - 1987): Praha - Paříž
1996/04/18 - 1996/06/09   Zdenka Krejčová: Ilustrace
1996/06/20 - 1996/09/08   Hana Hančová: Kresby
1996/06/20 - 1996/09/08   Private anamnesis (Soukomá anamnéza)
1996/09/19 - 1996/11/17   Alfred Justitz: Život a dílo
1996/09/19 - 1996/11/17   Kresby starých mistrů ze sbírek Arcibiskupství olomouckého
1996/11/28 - 1997/01/12   Dalibor Chatrný
1996/12/05 - 1997/01/12   Martin Raudenský: Don Špagát, rytíři a upíři
1997/01/30 - 1997/03/31   Česká kresba 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
1997/01/30 - 1997/03/31   Proměny krajiny. Česká krajinomalba Západočeské galerie v Plzni
1997/04/24 - 1997/06/08   Wilhelm Holzbauer: Kontext a kontinuita
1997/04/27 - 1997/06/08   Alois Mikulka: Kresby ze skicáře
1997/06/19 - 1997/09/28   František Kobliha
1997/06/19 -19997/08/03   Jaromír Zoul: Obrazy, kresby, grafika
1997/10/09 - 1997/11/30   Georg Kars: Malířské dílo
1997/10/09 - 1997/11/30   Naděžda Plíšková: Grafiky a objekty
1997/12/16 - 1998/04/13   Německá grafika 19.století ve sbírkách Oblastní galerie v Liberci
1997/12/16 - 1998/04/13   Německé a rakouské malířství 19. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1998/02/19 - 1998/04/13   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci (1. část)
1998/04/30 - 1998/06/14   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci (2. část)
1998/04/30 - 1998/06/14   Klub konkrétistů
1998/06/25 - 1998/08/30   Vladimír Komárek: Retrospektivní výstava k sedmdesátinám
1998/09/10 - 1998/011/01   Alois Kalvoda: Život a dílo
1998/09/10 - 1998/011/01   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci (3. část)
1998/09/10 - 1998/11/01   Grid Schindler: Dialog
1998/09/10 - 1998/11/01   Současná česká ilustrace dětských knih
1998/11/12 - 1999/01/17   Alois Kalvoda: Život a dílo
1998/11/12 - 1999/02/17   Vlasta Baránková: Ilustrace dětských knih
1999/02/04 - 1999/04/11   Pojďte si hrát s panem malířem Josefem Čapkem
1999/02/04 - 1999/04/18   Jiří Kalousek: Malba, ilustrace, animovaný film
1999/02/08 - 1999/04/18   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci (4. část)
1999/03/18 - 1999/04/18   Olaf Hanel: Výběr z tvorby
1999/04/29 - 1999/06/13   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci (5. část)
1999/04/29 - 1999/06/13   Rakouské malířství 19. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1999/06/24 - 1999/09/26   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci (6. část)
1999/06/24 - 1999/09/26   Německé malířství 19. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1999/06/24 - 1999/09/26   Spolková výstava Liberecké unie výtvrných umělců
1999/10/01 - 1999/11/28   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci (7. část)
1999/10/14 - 1999/11/28   Jan Křížek
1999/10/21 - 1999/11/28   Johannes Vermeer (1632 - 1675)
1999/12/10 - 2000/02/27   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci (8. část)
1999/12/10 - 2000/02/27   Naivní divadlo v Liberci. Retrospektivní výstava k 50. výročí založení
2000/03/09 - 2000/05/01   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci (9. část)
2000/03/09 - 2000/05/01   Jindřich Prucha: Lomy
2000/05/11 - 2000/06/11   František Hodonský: Plovoucí smaragdy / Floating emeralds
2000/06/22 - 2000/09/10   Hugo Demartini: Retrospektiva
2000/06/22 - 2000/09/10   Ilona Chválová: Vrstvy vzkazů
2000/09/27 - 2000/11/26   Vlasta Matoušová: Vědecká kresba - ilustrace
2000/09/27 - 2000/11/26   Výstava přírůstků Oblastní galerie v Liberci za období 1995-2000
2000/12/13 - 2001/01/21   Karel Čapek fotograf
2000/12/13 - 2001/01/21   Radek Kratina (1928 - 1999): Výběr z celoživotního díla
2001/02/01 - 2001/04/01   Karel Špillar (1871-1939)
2001/02/01 - 2001/04/01   Zdeněk Burian: Knižní obálky a ilustrace ve sbírkách SGVU v Chebu
2001/04/26 - 2001/06/10   Antonín Kroča: Obrazy a kresby
2001/04/26 - 2001/06/10   Jak se dělá grafika: Tisk z výšky
2001/04/26 - 2001/06/10   Roman Karpaš: Kresby a grafiky
2001/06/21 - 2001/08/05   Česká kresba 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění v Karlových Varech
2001/06/21 - 2001/08/05   Jak se dělá grafika. Tisk z hloubky
2001/06/21 - 2001/08/05   Werner Scholz: Dvacet šest obrazů z let 1931 - 1940 ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
2001/06/21 - 2001/08/05   Werner Scholz: Dvacet šest obrazů z let 1931-1940 ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
2001/10/04 - 2001/11/25   Jak se dělá grafika. Tisk z hloubky (dílna)
2001/10/04 - 2001/11/25   Jan Měřička: Grafický kabinet
2001/10/04 - 2001/11/25   Věčná malba? Obrazy na kameni a na mědi v 17. a 18. století
2001/12/18 - 2002/01/27   August Brömse a skupina Pouníci / August Brömse und die Gruppe Pilger
2001/12/18 - 2002/01/27   Současná česká ilustrační tvorba: Držitelé Zlaté stuhy
2002/02/07 - 2002/03/17   Emil Filla ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni
2002/02/07 - 2002/03/17   Jak se dělá grafika. Tisk z plochy (litografie)
2002/02/07 - 2002/03/17   Vojtěch Preissig: Grafika
2002/04/11 - 2002/06/09   Jak se dělá grafika. Sítotisk
2002/04/11 - 2002/06/09   Kresba 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění v Karlových Varech
2002/04/11 - 2002/06/09   Pojďte si hrát s panem malířem Vasilijem Kandinským, Joanem Miró a Pietem Mondrianem
2002/06/20 - 2002/09/08   Jan Vančura: Scénografické návrhy, obrazy
2002/06/20 - 2002/09/08   Lidmila Švarcová: Návrhy divadelních kostýmů
2002/07/11 - 2002/09/08   Jiří Seifert: Medaile a kresby
2002/07/11 - 2002/09/15   Jiří Nepasický: Loď bláznů
2002/09/26 - 2002/11/24   Vnímat rukama: Haptická výstava ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
2002/10/03 - 2002/11/24   Andrea Tachezyová: Arytmie
2002/10/03 - 2002/11/24   Maxim Kopf: Obrazy, kresby
2002/12/12 - 2003/02/09   Marie Lacigová: Ilustrace dětských knih
2002/12/12 - 2003/04/06   Mezi zátišími: Flámské a holandské obrazy 17. století a jejich ohlas v kabinetní malbě střední Evropy
2002/12/19 - 2003/03/02   Jan Měřička: Hibernace
2003/02/13 - 2003/04/06   Marie Filippovová: Kresby, instalace
2003/04/24 - 2003/06/15   Karel Vik: Grafika - Výstava k 120. výročí narození
2003/04/24 - 2003/06/15   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting
2003/05/22 - 2003/08/30   Francouzské malířství 19. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
2003/06/26 - 2003/09/14   Jaroslav Klápště: Obrazy, kresby, grafiky
2003/06/26 - 2003/09/14   Josef Hýsek
2003/10/02 - 2003/11/30   Josef Hegenbarth 1884-1962
2003/10/02 - 2003/11/30   Lenka Vojtová Vilhelmová: Hlava a kyvadlo
2003/12/18 - 2004/02/01   Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci, 1. část
2003/12/18 - 2004/02/08   Lucie Dvořáková: Ilustrace pro děti
2003/12/18 - 2004/02/08   Ohlédnutí, 1. část
2004/02/17 - 2004/03/28   Ohlédnutí, 2. část
2004/02/19 - 2004/04/04   Ondřej Michálek: Tisky - příběhy
2004/04/22 - 2004/06/13   Václav Špála (1885 - 1946)
2004/04/29 - 2004/06/13   Díla členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa
2004/06/24 - 2004/09/12   Iva Ouhrabková: Směřování
2004/06/24 - 2004/09/19   Dalibor Matouš (1925 - 1992)
2004/06/24 - 2004/09/19   Petr Dillinger 1899 - 1954: Výběr z grafické tvorby
2004/09/30 - 2004/11/28   Berenika Ovčáčková: Serigrafie
2004/09/30 - 2004/11/28   Maxmilián Pirner (1854-1924): Mezi pohádkou a skutečností
2004/10/01 - 2004/11/30   Infiltrace 04. Výstava současného graffiti
2004/12/16 - 2005/02/13   Renáta Fučíková: Ilustrace a kresby
2004/12/16 - 2005/03/13   Jaroslav Malina: Obrazy, kresby, scénografie
2005/02/24 - 2005/03/27   Lubomír Přibyl: Grafika 1959-2001
2005/04/07 - 2005/06/12   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
2005/04/07 - 2005/06/12   Michal Machat: "...něco z Machata"
2005/06/23 - 2005/09/18   Eva Kubínová: Dřevořezy
2005/06/23 - 2005/09/18   František Pavlů: Souborné dílo
2005/06/23 - 2005/09/18   František Pavlů: Výbor z díla
2005/06/23 - 2005/09/18   Mojmír Preclík : Sochy
2005/10/06 - 2005/11/27   Eduard Ovčáček: Výběr 1959 až 2005
2005/10/06 - 2005/11/27   Vladimír Novák: Bloudění (Práce na papíře)
2005/12/15 - 2006/02/05   Jindra Čapek: Ilustrace
2005/12/15 - 2006/02/05   Z brněnské malby šedesátých let
2005/12/22 - 2006/01/04   PF 2006
2006/02/16 - 2006/04/02   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni
2006/02/16 - 2006/04/17   Jiří Samek: Hlubotisky z lina
2006/04/27 - 2006/06/11   Jaroslava Severová: Oblouk životní tvorby
2006/04/27 - 2006/06/11   Jaroslava Solovjevová: Oblouk životní tvorby
2006/04/27 - 2006/06/11   Současná mezzotinta
2006/06/22 - 2006/09/17   Otto Th. W. Stein (1877-1958): Výběr z tvorby
2006/06/22 - 2006/09/17   Rostislav Zárybnický: Zjevování malby
2006/10/05 - 2006/11/26   Jiří Dostál: Na zemi. Obrazy a kresby z let 1970-2006
2006/10/05 - 2006/11/26   Šárka Trčková: Co se z lesa ozývá...
2006/12/14 - 2007/02/04   Iku Dekune: Z pohádky do pohádky. Ilustrace dětských knih
2006/12/14 - 2007/02/04   Jan Koblasa: Dialogy s hmotou ...
2007/02/15 - 2007/03/25   Jakub Schikaneder: Nové objevy děl malíře tajemných nálad
2007/02/15 - 2007/04/15   Jacques Callot ve sbírce Oblastní galerie v Liberci
2007/04/19 - 2007/06/10   Kresba 19. století ze sbírky Západočeské galerie v Plzni - 2. část
2007/04/19 - 2007/06/17   Jaromíra Němcová: Výklad šablon / Display of Patterns
2007/06/21 - 2007/09/16   Okno do českého loutkářství
2007/06/28 - 2007/09/16   Radostný svět Milana Janáčka. Obrazy, grafika, ilustrace z let 1961-2006
2007/10/04 - 2007/11/25   Soustředěný pohled / Focused View: Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky
2007/111/27- 2008/02/10   Ľuboslav Paľo: Barevný vodopád. Ilustrace dětských knih
2007/12/13 - 2008/03/09   Vratislav Karel Novák: Identifikace
2008/02/14 - 2008/03/30   Chrudoš Valoušek v Liberci. Grafika
2008/04/03 - 2008/06/15   Jitka Chrištofová: Lesoprostor / Forest space. Kresby a grafiky
2008/04/03 - 2008/06/15   Krajiny, ptáci, květiny v japonském umění 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze
2008/06/26 - 2008/09/14   Alex Beran: Retrospektiva. Cesty jizerského poustevníka
2008/06/26 - 2008/09/14   Bohumil Josef Jerie: Píseň dřeva
2008/06/26 - 2008/09/28   Max Švabinský: O figuře. Figurální motivy v grafickém díle ze sbírky Oblastní galerie v Liberci
2008/10/02 - 2008/11/23   Max Švabinský: O krajině / On the landscape
2008/10/02 - 2008/11/23   Václav Benda: Multifocus
2008/12/11 - 2009/02/15   Eva Sýkorová-Pekárková dětem... Ilustrace dětských knih
2008/12/11 - 2009/03/29   Wilhelm Riedel (1832-1876)
2009/02/16 - 2009/04/06   Jan Vičar: Křížem krážem tiskem
2009/04/30 - 2009/06/14   Mikoláš Axmann: Barevník
2009/04/30 - 2009/09/20   Objevy / Revelations - Mistrovská díla 19. století z Augsburgu
2009/06/01 - 2009/06/14   Dialog 2009. Tvůrčí setkání výtvarníků z Augsburgu a Liberce
2009/06/01 - 2009/06/17   Tomáš Skalík: Světelné překvapení. Interaktivní světelná instalace
2009/06/18 - 2009/09/20   Josef Jíra: Výběr z pozdní tvorby
2009/06/18 - 2009/09/20   Socha a město Liberec 1969. Výstava o výstavě Liberec 2009
2009/09/12 - 2009/09/20   Liebiegové a Liberec
2009/10/01 - 2009/11/22   Pavel Ježek, Eva Vlasáková: Mezi vteřinou a věčností / Between a moment and eternity
2009/10/01 - 2009/12/06   Monika Immrová: Tvary / Shapes
2009/12/10 - 2010/03/21   Slunce Orientu / Sun of the Orient
2009/12/10 - 2010/03/28   Ladislav Zívr: Výběr ze sochařské tvorby
2010/04/15 - 2010/06/13   Vladimír Véla: Kyproplej
2010/04/15 - 2010/09/12   Shopping 2000 / 2010. Přírůstky do galerijní sbírky
2010/06/17 - 2010/09/19   Šimon Brejcha: Buch Much
2010/09/30 - 2010/11/28   Sběratel Anton Randa (1864 – 1918)
2010/09/30 - 2011/01/09   Figurální náměty v čínském a japonském umění ze sbírek Národní galerie v Praze
2010/11/30 - 2011/01/05   Galina Miklínová: Lichožrouti a jiné příběhy
2011/01/20 - 2011/03/27   SIAL: Sdružení inženýrů a architektů Liberec
2011/01/20 - 2011/04/10   Grafické lahůdky. Výběr ze sbírky Miloslava Navrátila
2011/04/14 - 2011/06/12   Lubomír Typlt: Kdo bydlí v srdečních komorách?
2011/04/14 - 2011/09/04   Markus Lüpertz: Mýtus a metamorfóza
2011/06/16 - 2011/09/18   Zdenka Hušková: Prales jako architektura v pohybu / Primaveral Forest as Architecture in Motion
2011/09/22 - 2011/12/11   Ivo Křen: Carpe diem
2011/12/15 - 2012/02/12   Tomáš Řízek: Ilustrace pro Taiwan ...
2011/12/17 - 2012/02/12   Co je tu, co tu není…
2012/02/23 -   Žitavské poklady / Zittauer schätze
2012/02/23 - 2012/04/15   Krajina magická / Magical Landcape
2012/04/19 - 2012/06/03   Konec (s)nové epochy
2012/04/19 - 2012/06/10   Jiří Jiroutek: Osobnosti české kulturní scény
2012/06/14 - 2012/09/02   Miloš Šejn: Archivy a kabinety
2012/06/14 - 2012/09/09   Roman Karpaš: Silová pole
2012/09/13 - 2012/11/25   Libor Beránek: Melancholie / Melancholia
2012/09/13 - 2013/11/25   Květa Pacovská: Časoprostor / Spacetime
2012/12/06 - 2013/02/03   Alžběta Skálová: Jak se do lesa volá...
2012/12/06 - 2013/02/03   Jiří Kornatovský: Meditace kresbou / Meditation through drawing
2012/12/06 - 2013/02/03   Pavel Šulc: Země má
2013/02/14 - 2013/04/07   Jaroslava Severová: Zprávy o možnostech přiblížení / Nic není, jak se zdá
2013/02/14 - 2013/04/07   Šedesát let a šedesát tváří / Portréty ze sbírky Oblastní galerie v Liberci
2013/04/18 - 2013/06/09   Pod Ještědem - Současná výtvarné scéna Liberecka
2013/06/14 - 2013/09/01   Albrecht Dürer
2013/06/20 - 2013/09/01   Jiří Kubový: Země, voda, vzduch
2013/06/20 - 2013/09/01   Vladimír Kopecký a grafika
2013/09/13 - 2013/12/31   Mladí lvi v kleci
nedatováno   Miloš Alexandr Bazovský: Výber z diela
stálá expozice   České umění 20. století
stálá expozice   Francouzská krajinomalba 19. století
stálá expozice   Nizozemské malířství 16.-18. století

Oblastní galerie Liberec

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1957   František Kaván: Obrazy a kresby z mladší doby 1887-1904
  1960   František Jiroudek: Obrazy
  1960   Miloš Votrubec
  1960   Pravoslav Kotík: Obrazy z let 1914-1930
  1961   Josef Hýsek
  1962   Jaroslav Šerých (Soudobá česká grafika 4)
  1963   Jiří Kolář
  1963   Rudolf Kremlička
  1964   Bohdan Kopecký
  1964   František Muzika: Obrazy z let 1920–1964 ((Liberec))
  1964   Josef Šíma: Obrazy a kresby z let 1920-1963
  1964   Vladimír Boudník
  1964   Vladimír Komárek
  1965   Adolf Hoffmeister
  1965   Aleš Veselý
  1965   Zdenek Rykr: Přehled díla 1900 - 1940
  1966   Jiří John (Soudobá česká grafika a kresba 13)
  1966   Mikuláš Medek: Dvacet dosud nevystavených obrazů z let 1960/65
  1966   Václav Hollar: Lepty
  1967   Anatolij Lvovič Kaplan: Litografie
  1967   Emil Filla (Oblastní galerie Liberec)
  1967   Věra Janoušková: Sochy
  1967   Vladimír Janoušek: Sochy
  1967   Zbyšek Sion
  1968   Alois Wachsman: Výbor z celoživotního díla (Obrazy a kresby 1918 - 1942)
  1969   Erich Reischke: Sochy
  1970   Vladimír Suchánek (Soudobá česká grafika a kresba (2))
  1973   Max Švabinský: Výběr z grafického díla ke 100. výročí narození
  1973   Otakar Nejedlý: Výběr z díla (Oblastní galerie v Liberci)
  1974   Antonín Kalous
  1974   Národní umělec Martin Benka
  1974   Rudolf Svoboda
  1975   Jaroslav Kaiser: Grafika, ex libris 1958-75
  1975   Vladimír Volšička: Obrazy a kresby z posledních let
  1976   František Tichý: Kresby
  1976   Jaroslav Bejček: Obrazy, kresby, grafika, ilustrace, plastiky, keramika, porcelán, realizace, 1956-1976
  1976   Jaroslav Švihla: Kresby z let 1965 - 1975
  1976   Ladislav Zákoucký: Kresby z náčrtníků a grafika
  1976   Natalie Hlubučková: Obrazy z domova a cest
  1977   Josef Fafek Solan: Obrazy, kresby, grafika
  1977   Kamil Lhoták: Kresby z let 1944 - 1975
  1977   Karel Souček: Kresby
  1977   Vladimír Šavel: Grafická tvorba z let 1962 - 1976
  1978   Dušan Kállay: Grafika
  1978   Emil Filla: Grafika
  1978   Eva Vlasáková: Kresby
  1978   František Hora: Výběr z díla
  1978   Jan Preisler: Výběr z díla
  1978   Miloslav Procházka
  1978   Zdeněk Němeček: Sochy
  1978   Zdenka Braunerová: Grafika a kresby
  1979   Jana Sigmundová
  1979   Jaroslav Grus: Výběr z malířského díla
  1979   Kamila Štanclová: Grafika
  1979   Karel Štika: Grafika
  1979   Miloslav Jágr: Ilustrace
  1979   Oldřich Oplt
  1979   Vladimír Sobolevič
  1980   Alois Metelák: Kresby, pastely
  1980   Daniela Havlíčková: Grafika
  1980   Jiří Sopko: Kresby - grafiky
  1980   Národní umělec Josef Brož: Obrazy
  1980   Vladimír Komárek: Grafika
  1981   Jiří Trnka dětem
  1981   Václav Hollar 1607 / 1977
  1981   Václav Špála
  1982   Adolf Zábranský: Z ilustrační tvorby
  1982   Antonín Hudeček
  1982   Josef Lada: Z ilustrační tvorby
  1982   Karel Holan: Obrazy 1920 - 1953
  1982   Václav Plátek
  1982   Zasloužilý umělec Ladislav Čepelák: Grafika a kresby 1950/1980
  1983   Dalibor Matouš
  1983   Jitka Walterová: Ilustrace dětské knihy
  1983   Josef Saska: Grafika
  1983   Michaela Lesařová: Grafika
  1983   Vladimír Komárek
  1984   Jan Kudláček: Ilustrace dětské knihy
  1984   Jaroslava Solovjevová: Obrazy
  1984   Jozef Jankovič: Grafika
  1984   Kateřina Černá: Obrázky, knížky, kresby, ubrousky, grafika
  1984   Ludmila Jiřincová: Výběr z díla
  1984   Václav Pokorný
  1984   Zdeněk Miler
  1985   Adolf Kašpar: Ilustrace
  1985   Dagmar Berková
  1985   Eva Kubínová: Grafika
  1985   Jan Souček: Kresby a grafiky
  1985   Jaroslav Prášil: Grafika
  1985   Jiří Sozanský: Kresby
  1985   Mirko Hanák: Ilustrace knih pro děti a mládež
  1985   Pavel Sivko: Kresby, grafiky, ilustrace
  1985   V. Tittelbach
  1985   Václav Pospíšil: Výbor z tvorby
  1986   Anna Khunová
  1986   Jaroslava Severová: Grafika
  1986   Karel Hruška: Shakespearovské cykly
  1986   Miloslav Janků: Obrazy a kresby z let 1938-1986
  1986   Pavel Šulc: Obrazy z let 1956 - 1986
  1986   Rudolf Němec: Výběr z díla
  1986   Vladimír Gebauer
  1986   Vladimír Sychra: Výběr z díla
  1986   Zdeněk Smetana: Dětem
  1987   Jan Solovjev
  1987   Jan Vančura: Scénografie
  1987   Jaroslav Chudomel: Dřevořezy, pastely
  1987   Pavel Mühlbauer: Kresby
  1987   Václav Kiml: Výběr z díla
  1987   Zuzana Nováčková
  1988   Jaroslav Švihla: Grafika
  1988   Josef Nastoupil: Výstava k stému výročí narození
  1988   Milan Janáček: Výběr z díla
  1988   Olga Čechová: Ilustrace
  1988   Rastislav Michal: Obrazy a kresby z let 1958 - 1988
  1988   Zdeněk Přibyl
  1989   Adriena Šimotová: Problém hlavy
  1989   Alex Beran
  1989   Eva Šedivá: Tvorba pro děti
  1989   Jiří Nepasický
  1989   Jiří Voves
  1989   Josef Duchoň
  1989   Josef Istler: Obrazy, grafika
  1989   Miloslav Jágr: Výbor z díla
  1989   Pavel Roučka: Obrazy, grafika, ilustrace
  1989   Václav Pokorný: Výbor z malířského díla
  1989   Zdeněk Mézl: Ilustrační a volná grafika
  1990   Bořivoj Borovský: Kresby
  1990   Emilie Tomanová: Grafika
  1990   František Peterka
  1990   Ján Berger
  1990   Jindřich Kovařík: Ilustrace, grafika
  1990   Jiří Kaloč: Obrazy
  1990   Josef Jíra: Obrazy, grafika, objekty, vitraje
  1990   Karel Franta: Ilustrační a volná tvorba
  1990   T. F. Šimon: 1877 - 1942
  1990   Vladimír Komárek: Grafika
  1991   Eva Vlasáková: Ráj světa a labyrint srdce
  1991   František Hodonský: Grafika
  1991   Jan Antonín Pacák: Průřez tvorbou
  1991   Jindra Husáriková: Výběr z tvorby
  1991   Miloš Noll: Ilustrace, film a televize
  1991   Petr Poš: Grafika, plakáty, ilustrace
  1991   Rostislav Zárybnický: Obrazy
  1992   Jaro Beran
  1992   Ondřej Sekora: Ilustrace
  1993   Jan Kristofori
  1993   Milan Janáček: Dětem
  1994   Jan Schmid: Plakáty a ilustrace
  1994   Jan Stolín: Kresby
  1994   Jiří Lindovský: Kresby
  1994   Jiří Načeradský: Výběr z figurální tvorby
  1995   Eva Kubínová: Dřevořezy
  1995   Rony Plesl
  1995   Vladimír Kokolia: Výběr z nejnovější tvorby
  1996   Hana Hančová
  1996   Zdenka Krejčová: Ilustrace
  1997   Jaromír Zoul
  1997   Naděžda Plíšková: Grafiky a objekty
  1999   Johannes Vermeer (1632 - 1675)
  2000   František Hodonský: Plovoucí smaragdy (Výběr z díla 1962 - 200)
  2000   Hugo Demartini
  2000   Ilona Chválová: Vrstvy vzkazů
  2000   Vlasta Matoušová: Vědecká kresba
  2001   Jan Měřička: Grafický kabinet
  2001   Roman Karpaš: Kresby a grafiky
  2001   Werner Scholz 1898-1982 (Dvacet šest obrazů z let 1931-1940 ze sbírek Oblastní galerie v Liberci / Sechsundzwanzig Bilder aus Jahren 1931-1940 in den Sammlungen der Regionalgalerie in Liberec)
  2002   Andrea Tachezyová: Arytmie
  2002   Jiří Seifert: Medaile a kresby
  2002   Lidmila Švarcová: Návrhy divadelních kostýmů
  2002   Marie Lacigová
  2003   Jaroslav Klápště: Obrazy / kresby / grafiky
  2003   Karel Vik 1883-1964: Grafika
  2003   Lucie Dvořáková: Ilustrace pro děti
  2003   Marie Filippovová: Kresby, instalace
  2003   Renáta Fučíková: Ilustrace a kresby
  2004   Berenika Ovčáčková: Serigrafie
  2004   Jaroslav Malina: Obrazy, kresby, scénografie
  2004   Ondřej Michálek: Tisky - příběhy
  2004   Petr Dillinger 1899-1954: Výběr z grafické tvorby
  2005   Eduard Ovčáček: Výběr 1959 až 2005
  2005   František Pavlů: Výbor z díla
  2005   Jindra Čapek: Ilustrace
  2005   Lubomír Přibyl: Grafika 1959-2001
  2005   Michal Machat: ...něco z Machata (Kresby)
  2005   Vladimír Novák: Bloudění (Práce na papíře)
  2006   Iku Dekune: Z pohádky do pohádky (Ilustrace dětských knih)
  2006   Jaroslava Severová: Oblouk životní tvorby
  2006   Jaroslava Solovjevová: Oblouk životní tvorby
  2006   Jiří Dostál: Na zemi (Obrazy a kresby z let 1970 - 2006)
  2006   Jiří Samek: Hlubotisky z lina
  2006   Otto Theodor W. Stein (1877-1958): Kresby ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
  2006   Rostislav Zárybnický: Zjevování malby
  2006   Šárka Trčková: Co se z lesa ozývá... / What emanates from the forest...
  2007   Jacques Callot (1592-1635) ve sbírce Oblastní galerie v Liberci / in the collection of the Regional Gallery Liberec
  2007   Jaromíra Němcová: Výklad šablon / Display of Patterns
  2007   Ľuboslav Paľo: Barevný vodopád (Ilustrace dětských knih)
  2007   Milan Janáček: Obrazy, grafika, ilustrace
  2008   Alex Beran: Cesty jizerského poustevníka
  2008   Eva Sýkorová - Pekárková: Dětem / To Children
  2008   Chrudoš Valoušek v Liberci / Grafika
  2008   Jitka Chrištofová: Lesoprostor / Forest space
  2008   Max Švabinský: O figuře / O krajině
  2008   Václav Benda: Podoby skrytosti
  2009   Eva Vlasáková: Práce s papírem, instalace, obrazy, grafika, sklo / Work With Paper, Installations, Paintings, Prints, Glass
  2009   Jan Vičar
  2009   Josef Jíra: Výběr z pozdní tvorby
  2009   Ladislav Zívr: Výběr ze sochařské tvorby (Výstava ke 100. výročí umělcova narození)
  2009   Mikoláš Axmann: Barevník
  2009   Monika Immrová: Tvary
  2010   Galina Miklínová: Lichožrouti a jiné příběhy
  2010   Šimon Brejcha: Buch Much
  2010   Vladimír Véla
  2011   Jiří Kornatovský: Meditace kresbou / Meditation by Drawing
  2011   Květa Pacovská: Časoprostor / Spacetime
  2011   Lubomír Typlt: Anatomie / Anatomy
  2011   Markus Lüpertz: Mýtus a metamorfóza / Mythos und Metamorphose
  2011   Zdenka Hušková: Prales jako architektura v pohybu / Primaveral Forest as Architecture in Motion
  2012   Alžběta Skálová: Jak se do lesa volá... / Echo in the Woods...
  2012   Libor Beránek: Melancholie
  2012   Miloš Šejn: Archivy & kabinety / Archives & Cabinets
  2012   Roman Karpaš: Silová pole / Force Fields
  2013   Jaroslava Severová: Zprávy o možnostech přiblížení / Nic není, jak se zdá
  2013   Jiří Kubový: Země, voda, vzduch
  2013   Vladimír Kopecký a grafika
  2014   Erwin Müller
  2014   Jiří Nepasický: Dole i nahoře
  2014   Josef Führich (1800-1876): Z Chrastavy do Vídně / Joseph Führich (1800-1876): Von Kratzau nach Wien
  2014   Michaela Maupicová: Hranice stínu
  2015   Jolana Havelková: Na hrazdě
  2015   Štefan Papčo: Mohutnosti / Cardinality
  2015   Václav Špála: Rapsodie v modrém (Malby, kresby a grafiky ze sbírek Oblastní galerie Liberec)
  2015   Valerián Karoušek: Abstrakce - konkrétno - citovost
  2016   Jana Kasalová: Odjinud / From Elsewhere
  2016   Jaroslav Róna: Obrazy a sochy / Paintings and Sculpture
  2016   Julius Mařák: Vídeňské úspěchy
  2016   Mark Ther: Očekávání / Erwartung
  2016   Zuzana Růžičková: Křehká krása
  2017   Pavel Holas (1968 - 2015)
  2017   Rudolf Jakubek 1902–1968 (Grafické dílo / Grafisches Schaffen)
  2018   Adolf Hoffmeister: Dobrodružství malého námořníčka
  2018   Jana Bernartová: Nula jedna
  2020   David Hanvald: Rukopis převzít nejde! / A Signature Style Cannot Be Forged!
  2022   Jiří Jiroutek: Bílá, Černá, Horizont
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1963   Ida Vaculková, Vladislav Vaculka
  1963   Jiří Bradáček, Dalibor Matouš
  1963   Kreslený humor (Koblasa, Nepraš, Steklík)
  1963   Od Mánesa ke Špálovi
  1964   Kubismus
  1964   Kubismus (Text k diafilmu)
  1964   Socha 1964
  1965   Österreichische Bildhauer
  1965   Rakouští sochaři (Oblastní galerie v Liberci)
  1965   Umělci dnešku
  1967   F. X. Šalda a výtvarné umění
  1968   Josef Jíra, Vladimír Komárek, Jiří Seifert
  1970   Podobizny dětí v 1. polovině 19. století
  1971   Moderní tapiserie (Art protis let 1968-1970)
  1974   Ruské ikony (Výstava ze sbírek Československé akademie věd a Národní galerie v Praze)
  1976   Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy ze sbírek Národní galerie Praha
  1977   Hollaristé - 60 let SČUG Hollar (I.)
  1977   Hollaristé - 60 let SČUG Hollar (II.)
  1978   České umění na přelomu století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
  1978   Václav Vodák: Obrazy - monotypy, Vlastimil Vodák, Radka Vodáková-Šrotová: Tapiserie
  1979   Přírůstky českého umění 20. století z let 1975 - 1979
  1979   Skupina Sedm v říjnu 1939
  1980   Mladé umění Liberecka
  1980   Německá renesanční grafika ve sbírkách Oblastní galerie v Liberci
  1981   Boje a zápasy českého moderního výtvarného umění (Výstava na počest 60. výročí založení KSČ)
  1981   Přehlídka tvorby mladých severočeských výtvarných umělců
  1982   České umění 40. let ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
  1982   Generace Národního divadla
  1983   Čeští ilustrátoři ruské a sovětské prózy
  1984   Současná krajina
  1985   Přírůstky z let 1975-1985 (Obrazy - plastiky - kresby - grafiky)
  1986   Moderní pohádka v tvorbě českých ilustrátorů
  1987   Soudobí ilustrátoři klasické literatury v Lidovém nakladatelství
  1987   Výtvarní umělci Liberecka
  1991   Současná grafika Liberecka
  1995   Černá a bílá
  2001   Jak se dělá grafika (Tisk z výšky)
  2001   Jak se dělá grafika (Tisk z hloubky)
  2001   Věčná malba? / Eternal Painting? (Obrazy na kameni a na mědi v 17. a 18. století / Painting on Stone and Copper in the 17th and 18th Centuries)
  2003   Ohlédnutí (Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci)
  2005   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
  2009   Objevy (Malířství 19. století ze sbírek Kunstsammlungen und Museen Augsburg)
  2009   Pavel Ježek, Eva Vlasáková: Mezi vteřinou a věčností
  2010   Shopping 2000 / 2010 (Přírůstky do galerijní sbírky)
  2010   Slunce Orientu (Čeští malíři ilustrují orientální literaturu)
  2011   Grafické lahůdky (Výběr ze sbírky Miloslava Navrátila)
  2012   Krajina magická (Jeden úhel pohledu)
  2013   Pod Ještědem (Současná výtvarné scéna Liberecka)
  2013   Šedesát let, šedesát tváří (Portréty ze sbírky Oblastní galerie v Liberci 1850-2000, která se konala v Oblastní galerii v Liberci v termínu 14.2.-7.4.2013)
  2014   Rekurze 1.618 (Mezinárodní výstava současného videoartu / International exhibition of contemporary video art)
  2015   David Böhm a Jiří Franta: Kdyby ulice byla čas a já stál na konci ulice
  2015   Jiří Kývala, Lukáš Tůma: Za obzor
  2017   Písmo v obraze (Lettrismus ze sbírky OGL)
  2019   Krása & půvab
  2019   Mystika hygieny / Mystique of hygiene
  nedatováno   Současné umění (Katalog k putovní výstavě Oblastní galerie Liberec)
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2013   Mladí lvi v kleci (Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období)
  2015   Na cestách / Auf Reisen (Impulzy zahraničních kulturních prostředí v tvorbě německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska / Internationale Kulturimpulse im Schaffen deutschprachiger Künstler und Künstlerinnen aus Böhmen, Mähren und Schlesien)
  2015   Na Sibiř! / Nach Sibirien! (Německočeští výtvarní umělci v první světové válce na východní frontě a v sibiřském zajetí / Deutschböhmische bildende Künstler im Ersten Weltkrieg: an der Ostfront und in sibirischer Gefangenschaft)
  2016   1906: Německočeská výstava Liberec / Deutschböhmische Ausstellung Reichenberg
  2018   Jan Měřička 2005-2018
  2019   Život bez rukávů (Deník Josefa Jíry z let 1970/1971 s předmluvou Bohumila Hrabala)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1963   Emila Medková: Fotografie
  1965   Dominik Gajarský - No Fear
  1965   Zdenek Rykr 1900-1941
  1968   Bohuslav Reynek: Grafika
  1968   Malířské dílo Františka Kupky
  1970   Vladimír Suchánek: Litografie
  1974   Václav Trefil: Výběr z díla
  1979   Jaroslav Grus: Výbor z malířského díla
  1979   Vladimír Sobolevič: Výbor z grafické tvorby
  1982   Antonín Hudeček: Výbor z díla ((1873 - 1942))
  1984   Hermína Melicharová: Ilustrace - obrazy - kresby - grafika (změna termínu pořádání výstavy)
  1988   Josef Nastoupil: Ilustrace dobrodružné a chlapecké literatury (ke 100.výročí narození)
  1988   Olga Čechová, České umění po roce 1945
  1989   Miloslav Jágr: Výbor z díla
  1989   Pavel Roučka: Obrazy - grafika - ilustrace
  1990   Bořivoj Borovský: Kresby
  1990   Emilie Tomanová: Grafika
  1990   František Peterka: Dřevořezy a kresby
  1990   Jindřich Kovařík: Ilustrace, grafika
  1990   Jiří Kaloč: Obrazy
  1990   Josef Jíra: Obrazy / objekty / grafika / vitraje
  1990   Karel Franta: Ilustrační a volná tvorba
  1990   T. F. Šimon (1877 - 1942) (Výbor z díla)
  1990   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
  1991   Eva Vlasáková: Ráj světa a labyrint srdce
  1992   Jaro Beran: Výstava kreseb ke 100. výročí narození (1892 - 1962)
  1992   Michal Ranný: Obrazy a kresby
  1993   Blanka Nepasická: Kresby a smalty
  1993   Jan Kristofori
  1993   Jiří Seifert: Sochy
  1993   Jiří Sopko: Výběr z díla
  1993   Lubomír Janečka: Kresby
  1995   Eva Kubínová: Dřevořezy, dřevoryty
  1995   Ladislav Novák: Retrospektiva
  1995   Miloš Michálek: Grafika
  1995   Rony Plesl: Kresby
  1995   Stano Bubán
  1995   Václav Krůček
  1995   Vladimír Kokolia
  1996   Alfred Justitz: Život a dílo (1879 - 1934)
  1996   Dalibor Chatrný
  1996   Dalibor Chatrný (Oblastní galerie v Liberci)
  1996   Hana Hančová: Kresby
  1996   Martin Raudenský: Don Špagát, rytíři a upíři
  1996   Zdeněk Kirchner (1934 - 1987): Praha - Paříž
  1996   Zdenka Krejčová: Ilustrace
  1997   Alois Mikulka: ...kresby ze skicáře
  1997   Georg Kars: Malířské dílo (1880 - 1945)
  1997   Jaromír Zoul: Obrazy, kresby, grafiky
  1997   Naděžda Plíšková: Grafiky a objekty
  1997   Wilhelm Holzbauer. Kontext a kontinuita
  1998   Alois Kalvoda: Výběr z tvorby
  1998   Grid Schindler: Dialog (obrazy)
  1998   Vladimír Komárek: Retrospektivní přehlídka k umělcovým sedmdesátinám
  1999   Jiří Kalousek: Malba, ilustrace, animovaný film (1925-1986)
  1999   Johannes Vermeer (1632 - 1675) (dokumentární výstava)
  1999   Olaf Hanel: Výběr z tvorby
  2000   František Hodonský: Plovoucí smaragdy (Výběr z díla 1962 - 2000, Oblastní galerie v Liberci)
  2000   František Hodonský: Plovoucí smaragdy / Floating emeralds (výběr z díla 1962 - 2000)
  2000   Hugo Demartini
  2000   Ilona Chválová: Vrstvy vzkazů
  2000   Jindřich Prucha: Lomy
  2000   Karel Čapek fotograf
  2000   Radek Kratina (1928 - 1999): Výběr z celoživotního díla
  2000   Vlasta Matoušová: Vědecká kresba - ilustrace
  2001   Antonín Kroča: Obrazy a kresby
  2001   Jan Měřička: Grafický kabinet
  2001   Karel Špillar (1871-1939)
  2001   Roman Karpaš: Kresby a grafiky
  2001   Werner Scholz: Dvacet šest obrazů z let 1931 - 1940 ze sbírek Oblastní galerie v Liberci (1898 - 1982)
  2001   Zdeněk Burian: Knižní obálky a ilustrace ve sbírkách SGVU v Chebu
  2002   Andrea Tachezyová: Arytmie
  2002   Emil Filla: Ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni
  2002   Jan Měřička: Hibernace
  2002   Jiří Nepasický: Loď bláznů
  2002   Jiří Seifert: Medaile a kresby
  2002   Marie Lacigová: Ilustrace dětských knih
  2002   Maxim Kopf 1892–1958: Obrazy, kresby
  2002   Vojtěch Preissig: Grafika
  2003   Jaroslav Klápště: Obrazy, kresby, grafiky (1923 - 1999, výstava k nedožitým osmdesátinám)
  2003   Josef Hegenbarth 1884-1962
  2003   Josef Hýsek: Obrazy (1922 - 2000)
  2003   Karel Vik: 1883 - 1964
  2003   Lenka Vojtová Vilhelmová: Hlava a kyvadlo
  2003   Lucie Dvořáková: Ilustrace pro děti
  2003   Marie Filippovová: Kresby, instalace
  2003   Marie Filippovová: Kresby, instalace
  2004   Berenika Ovčáčková: Serigrafie
  2004   Dalibor Matouš (1925 - 1992)
  2004   Iva Ouhrabková: Směřování
  2004   Jaroslav Malina: Obrazy, kresby, scénografie
  2004   Maxmilián Pirner (1854-1924): Mezi pohádkou a skutečností
  2004   Ondřej Michálek: Tisky - příběhy
  2004   Petr Dillinger 1899-1954: Výběr z grafické tvorby
  2004   Renáta Fučíková: Ilustrace a kresby
  2005   Eduard Ovčáček: Výběr 1959 až 2005
  2005   Eva Kubínová: Dřevořezy
  2005   František Pavlů: Výbor z díla
  2005   Jindra Čapek: Ilustrace
  2005   Lubomír Přibyl: Grafika 1959 - 2001
  2005   Michal Machat: ...něco z Machata (kresby)
  2005   Mojmír Preclík: Sochy
  2005   Vladimír Novák: Bloudění (Práce na papíře)
  2006   Iku Dekune: Z pohádky do pohádky (Ilustrace dětských knih)
  2006   Jakub Schikaneder: Nové objevy děl a malíře tajemných nálad
  2006   Jan Koblasa: Dialogy s hmotou...
  2006   Jaroslava Solovjevová: Oblouk životní tvorby
  2006   Jiří Dostál: Na zemi (Obrazy a kresby z let 1970 - 2006)
  2006   Jiří Samek: Hlubotisky z lina
  2006   Otto Th. W. Stein (1877-1958): Výběr z tvorby
  2006   Rostislav Zárybnický: Zjevování malby
  2006   Šárka Trčková: Co se z lesa ozývá...
  2007   Jacques Callot ve sbírce Oblastní galerie v Liberci
  2007   Jaromíra Němcová: Výklad šablon / Display of Patterns
  2007   Ľuboslav Paľo: Barevný vodopád (Ilustrace dětských knih)
  2007   Radostný svět Milana Janáčka (Obrazy, grafika, ilustrace z let 1961-2006)
  2007   Vratislav Karel Novák: Identifikace
  2008   Bohumil Josef Jerie: Píseň dřeva (Výběr z let 1941 - 1986)
  2008   Cesty jizerského poustevníka (Alex Beran: Retrospektiva)
  2008   Eva Sýkorová-Pekárková dětem...
  2008   Chrudoš Valoušek: V Liberci
  2008   Jitka Chrištofová: Lesoprostor / Forest space
  2008   Max Švabinský: O figuře / On the Figure (Figurální motivy v grafickém díle ze sbírek Oblastní galerie v Liberci / Figural motifs in Švabinský's prints from the collection of the Regional Gallery in Liberec)
  2008   Max Švabinský: O krajině / On the landscape (Přírodní motivy v grafickém díle ze sbírky Oblastní galerie v Liberci)
  2008   Václav Benda: Multifocus
  2008   Wilhelm Riedel (1832-1876)
  2009   Josef Jíra: Výběr z pozdní tvorby
  2009   Mikoláš Axmann: Barevník / Place for colour
  2009   Monika Immrová: Tvary / Shapes
  2010   Galina Miklínová: Lichožrouti a jiné příběhy
  2010   Ladislav Zívr
  2010   Šimon Brejcha: Buch Much (grafiky a autorské knihy)
  2010   Vladimír Véla: Kyproplej (Kresby 2008/2010 / Drawings 2008/2010)
  2011   Ivo Křen: Carpe diem (Linoryty / Linocuts)
  2011   Lubomír Typlt: Kdo bydlí v srdečních komorách / Wer wohnt in den Herzkammern?
  2011   Markus Lüpertz: Mýtus a metamorfóza / Mythos und Metamorphose
  2011   Zdenka Hušková: Prales jako architektura v pohybu / Primaveral Forest as Architecture in Motion
  2012   Alžběta Skálová: Jak se do lesa volá... / Echo in the Woods...
  2012   Jiří Jiroutek: Osobnosti české kulturní scény
  2012   Jiří Kornatovský: Meditace kresbou / Meditation through drawing
  2012   Květa Pacovská: Časoprostor / Spacetime
  2012   Libor Beránek: Melancholie / Melancholia
  2012   Miloš Šejn: Archivy & Kabinety / Archives & Cabinets
  2012   Pavel Šulc: Země má
  2012   Roman Karpaš: Silová pole / Force Fields
  2013   Albrecht Dürer
  2013   Jaroslava Severová: Zprávy o možnostech přiblížení / Nic není, jak se zdá / Report on Options of Approach / Nothing is as it seems
  2013   Jiří Kubový: Země, voda, vzduch / Earth, Water, Air
  2013   Vladimír Kopecký a grafika / and graphic arts
  2014   Erwin Müller (1893-1978)
  2014   František Bílek: Poutník v bezčasí
  2014   František Kupka: Vanoucí modře / Blowing Blue
  2014   Jan Mladovský: Shadow Universe
  2014   Jiří Nepasický: Dole i nahoře / Down and Up
  2014   Josef Führich (1800 - 1876). Z Chrastavy do Vídně
  2014   Mary Duras (1898-1982)
  2014   Michaela Maupicová: Hranice stínu / Shadow's edge
  2014   Ondřej Kopal: autor / Richard Adam: sběratel / Jiří David: host
  2015   Filip/ Philipp Leubner (1733 - 1803): Pozdní baroko na Lužické Nise, Spätbarock an der Lausitzer Neisse
  2015   Ladislav Postupa: Výběr z tvorby / Selected works
  2015   Štefan Papčo: Mohutnosti / Cardinality
  2015   Václav Špála: Rapsodie v modrém
  2015   Valerián Karoušek: Abstrakce - konkrétno - citovost
  2016   Jana Kasalová: Odjinud / From Elsewhere
  2016   Jaroslav Róna: Obrazy a sochy
  2016   Jaroslav Valečka: Sen o severu / Dream of the North
  2016   Julius Mařák: Vídeňské úspěchy
  2016   Mechoboti Adolfa Lachmana
  2016   Úpadek nezastavíš: Podle Wiliama Hogartha
  2016   Vladimír Birgus: Daleko od hlučícího davu
  2016   Zuzana Růžičková: Křehká krása
  2017   Aleš Čermák - Zesilovač prachu (Intervence #7)
  2017   Anna Hulačová: Intervence#4 (Přestávka mezi směnami)
  2017   Birgitt Fischer: Mezi lesy / Zwischen den Waldern
  2017   Čestmír Krátký: Fotograf českého informelu (1932 - 2016)
  2017   František Tkadlík: 1786 - 1840
  2017   J. A. Angermeyer (1674–1742): Příroda v obrazárně / Nature in the Gallery
  2017   Johanna Střížková: Intervence 05
  2017   Jürgen Große: Schauseite / Dočasné pohledy
  2017   Katarína Hládeková: Klíčová slova (Intervence 06)
  2017   Michael Čtveráček: Ke světlu / Towards the Light
  2017   Pavel Holas: 1968 - 2015
  2017   Rudolf Jakubek (1902 - 1968): Grafické dílo
  2018   Adolf Hoffmeister: Dobrodružství malého námořníčka
  2018   Alberto Kalach: Master of Mexican architecture
  2018   Jana Bernartová: Nula jedna / Zero One
  2018   Ladislav Karoušek: Inspirace v krajině
  2018   Michael Bílek: Lidé a hvězdy
  2018   Richard Loskot a studio UAII: Subjektivní encyklopedie (Intervence #13)
  2018   Romana Drdová: Intervence#9
  2018   Viktorie Langer - Caramello: Intervence #8
  2019   Adéla Součková: Rození předků, polykání krajin (Intervence #19)
  2019   Bělá Kolářová: Pohyb / čas
  2019   Jan Měřička: Neklid davu / Unease of tho Crowd
  2019   Josef Jíra (1929-2005): Divadlo světa
  2019   Josef Váchal: Fotografie
  2019   Kateřina Olivová: Tetovaná mořská panna. Ovulář (Intervence #14)
  2019   Markéta Zlesáková: Hledání smyslu namalovaného krokodýla na obloze
  2019   Paul Gebauer 1888-1951
  2019   Tomáš Kajánek: Creative Commons (Intervence #15)
  2019   Vendula Chalánková: Vernisáž
  2020   David Hanvald: Rukopis převzít nejde! / A Signature Style Cannot Be Forged!
  2020   Eugen von Kahler: Obrazy ze soukromé sbírky / Bilder aus einer privatsammlung
  2020   Josef Čapek: Grafická tvorba ve sbírce Oblastní galerie Liberec
  2020   Josef Führich: Živly
  2020   Marie Lukáčová: Siréna Živa (Intervence #20)
  2022   Jan Jiří Hertl: Krajiny zázraků
  2022   Malíř Max Kaminski
  2022   Marie Tučková: Intervence
  2022   Tomáš Plesl: Obzory
  2022   Zdenka Marie Nováková: Souznění
  2023   Jiří David: Nebezpečné vázy
  2023   Libuše Dlabola Pražáková: Tobě
  2023   Pasta Oner: The Gilded Age
  2023   Patrik Hábl: Cesta do dalekého horozemí
  2023   Petra Švecová: V zahradě a o kus dál
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1962   Škola vidění - kresba
  1964   Socha 1964
  1967   F. X. Šalda a výtvarné umění
  1968   Josef Jíra a Vladimír Komárek: Obrazy, Jiří Seifert: Sochy (Dalibor Chatrný: Grafika)
  1981   František Kaván: Obrazy; Nizozemská grafika ve sbírkách Oblastní galerie v Liberci 1. část
  1981   Vladimír Volšička: Obrazy / Kresby, Národní umělec Jiří Trnka dětem
  1982   Adolf Zábranský: Z ilustrační tvorby, Vladimír Šavel: Obrazy, kresby, grafika
  1982   Generace Národního divadla, Jiří Lindovský: Kresby
  1982   Karel Holan: Obrazy z let 1920 - 1953, Národní umělec Josef Lada: Z ilustrační tvorby
  1983   Člověk a svět, Michaela Lesařová: Grafika
  1983   Dalibor Matouš: Výběr z tvorby sedmdesátych let, Jitka Walterová: Ilustrace dětské knihy, Sociální umění dvacátých let
  1983   Sociální umění dvacátých let, Dalibor Matouš: Výběr z tvorby sedmdesátých let, Jitka Walterová: Ilustrace dětské knihy
  1983   Vladimír Komárek: Obrazy, Jaroslav Klápště: Grafika
  1984   3. Přehlídka mladých severočeských výtvarých umělců, Vladimír Boudník (Obrazy, sochy, sklo, šperky, textil, Grafika)
  1984   Hermína Melicharová: Ilustrace - obrazy - kresby - grafika, Jan Kudláček: Ilustrace dětské knihy
  1984   Miroslav Houra: Výbor z díla 1959 - 1984, Jozef Jankovič: Grafika
  1984   Současná krajina, Václav Pokorný: Grafika z let 1969 - 1984
  1985   Eva Kubínová: Dřevořezy z let 1971 - 1984, Jaroslav Prášil: Suché jehly z let 1979 - 1984, Adolf Karásek: Ilustrace
  1985   Flámské malířství 17. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Jan Souček: Kresby, grafiky
  1985   Přírůstky z let 1975 - 1985 - obrazy, sochy, grafiky, kresby, Pavel Sivko: Kresby, grafiky, ilustrace
  1985   Václav Pospíšil: Výběr z tvorby, Dagmar Berková: Ilustrace
  1986   Miloslav Janků: Obrazy a kresby z let 1938 - 1986, Zdeněk Smetana: Dětem - Ilustrace a kreslené filmy, Jaroslava Severová: Grafika
  1986   Pavel Šulc: Obrazy z let 1956 - 1986,Eva Hašková: Grafiky a ilustrace, Naše město
  1986   Vladimír Sychra (1903 - 1963): Výběr z díla, Karel Hruška: Shakespearovské cykly a další dřevořezy
  1987   Loutka a divadlo. Pojďte si hrát. Pavel Mühlbauer: kresby
  1987   Miloš Jiránek (1875 - 1911): Životní dílo, Zuzana Nováčková: Grafika
  1987   Soudobí ilustrátoři klasické literatury v Lidovém nakladatelství. Daisy Mrázková: Kresby
  1987   Václav Kiml: Výbor z díla, Jan Solovjev: Portréty
  1987   Výtvarní umělci Liberecka (Obrazy, grafiky, sochy, fotografie), Josef Paleček: Ilustrace
  1988   Alén Diviš: 1900–1956, Ivan Ouhel: Kresby
  1988   Milan Janáček: Obrazy, kresby, grafiky; Jaroslav Švihla: Grafika
  1988   Rastislav Michal: Obrazy a kresby z let 1958 - 1988, Zdeněk Přibyl: Kresby
  1989   Miloslav Jágr: Výbor z díla, Jiří Voves: Kresby a obrázky
  1989   Tamara Klimová, Alojz Klimo: Obrazy, Josef Duchoň: Dřevořezy a kresby
  1989   Václav Pokorný: Výbor z malířského díla, Eva Šedivá: Tvorba pro děti
  1990   Umění 19. století v Čechách ze sbírek liberecké galerie
  1991   Eva Vlasáková: Obrazy, kresby, grafika, Rostislav Zárybnický: Obrazy, Miloš Noll: Ilustrace, film a televize
  1991   Jindra Husáriková: Výběr z tvorby, František Hodonský: Grafika
  1991   Loutka a divadlo, Petr Poš: Výběr z tvorby
  1991   Současná grafika Liberecka, Josef Sudek sběratel moderního umění
  1992   Bohuslav Reynek: Výstava k stému výročí narození, Josef Kremláček: ILustrace dětské knihy
  1992   Václav Benda: Obrazy, kresby / Josef Váchal. Anna Macková: Dřevoryty
  1992   Vladimír Preclík: Sochy, Pavla Aubrechtová: Kresby, ilustrace, objekty
  1992   Výstava členů Liberecké unie výtvarných umělců - obrazy, sochy, grafika, Ondřej Sekora: Ilustrace knih pro děti
  1993   Španělští umělci Pařížské školy, Ladislav Postupa: Fotografie, grafika (1965 - 1990)
  1994   Chvála sběratelství, Jánuš Kubíček: Grafika
  1995   Černá a bílá
  1995   Umění frotáže
  1997   Německé a rakouské malířství 19. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
  1998   Klub konkrétistů
  1999   Jan Křížek (1919 - 1985), Česká kresba 20.století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci - 7.část - sedmdesátá léta
  2001   August Brömse a skupina Poutníci / und die Gruppe Pilger
  2001   Česká kresba 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění v Karlových Varech
  2001   Současná česká ilustrační tvorba (držitelé Zlaté stuhy)
  2001   Věčná malba? Obrazy na kameni a na mědi v 17. a 18. století
  2002   Mezi zátišími: Flámské a holandské obrazy 17. století a jejich ohlas v kabinetní malbě střední Evropy
  2003   Barevné proměny (výstava a výtvarná dílna)
  2003   Současný akvarel (2003)
  2006   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
  2007   Kresba 19. století ze sbírky Zapadočeské galerie v Plzni - 2. část
  2007   Okno do českého loutkářství (Mateřinka 07)
  2007   Soustředěný pohled / Focused View
  2008   Krajiny, ptáci, květiny v japonském umění 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze / Sceneries, Birds and Flowers in Japanese Art of the 19th Century from the inventory of the National Gallery in Prague
  2009   Objevy / Revelations - Mistrovská díla 19. století z Augsburgu
  2009   Pavel Ježek, Eva Vlasáková: Mezi vteřinou a věčností / Between a moment and eternity
  2009   Socha a město Liberec 1969. Výstava o výstavě Liberec 2009
  2010   Figurální malba východní Asie / Figure Painting of East Asia
  2010   Sběratel Dr. Anton Randa 1864 - 1918
  2010   Shopping 2000 / 2010 (Přírůstky do galerijní sbírky / New acquisitions)
  2011   Grafické lahůdky (Výběr ze sbírky Miloslava Navrátila)
  2011   SIAL
  2012   Krajina magická / Magical Landcape (Jeden úhel pohledu / One Point of View)
  2012   Žitavské poklady / Zittauer schätze
  2013   Mladí lvi v kleci / Junge Löwen im Käfig (Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období / Künstlergruppen der deutschsprachigen bildenden Künstler aus Böhmen, Mähren und Schlesien in der Zwischenkriegszeit)
  2013   Pod Ještědem / Unter dem Jeschken (Současná výtvarné scéna Liberecka / Zeitgenössische bildende szene in Liberec)
  2013   Šedesát let / šedesát tváří / Sixty Years / Sixty Faces (Portréty ze sbírky Oblastní galerie v Liberci 1850-2000 / Portraiture in the Liberec Regional Gallery collections 1850-2000)
  2013   Všechno nejlepší, galerie! Minulost, přítomnost, budoucnost
  2014   Ilustrace pro malé i velké (ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě)
  2014   Paleta -ismů: Umění ze sbírek galerie 1900 - 1918
  2014   Rekurze 1.618
  2015   Anna Mastníková: Animace & Eva Mastníková: Ilustrace
  2015   Jiří Kývala, Lukáš Tůma: Za obzor
  2015   Na Sibiř! / Nach Sibirien! (Německočeští výtvarní umělci v první světové válce na východní frontě a v sibiřském zajetí / Deutschböhmische bildende Künstler im Ersten Weltkrieg: an der Ostfront und in sibirischer Gefangenschaft)
  2015   Něžné bizarnosti/ Michael Burget a Petr Fiala
  2016   Jiří Dostál + 21 (Srdce v Lázních)
  2016   Není malých mistrů (Německá grafika 16. století ze sbírky OGL)
  2016   Philip Christian Bentum - Petr Brandl: Kokořovci z Kokořova
  2017   F. X. Šalda a výtvarné umění (Můj pravý život je uložen v mém díle)
  2017   Giacometti - Picasso - Chirico: Sbírka Helmuta Klewana / Giacometti - Picasso - de Chirico: Sammlung Klewan
  2017   Metznerbund. Dějiny uměleckého spolku v Čechách 1920-1945 / Die Geschichte eines Kunstvereins in Böhmen 1920-1945
  2017   Nespatříte hada
  2017   Písmo v obraze (Lettrismus ze sbírky OGL)
  2018   Bydlet spolu (České kolektivní domy)
  2018   Fenomén - Phänomen Charlemont: Eduard, Hugo a Theodor
  2018   Hrůzy války (Třicetiletá válka (1618-1648) v grafice OGL)
  2018   Plus minus: Současné slovenské umění ze sbírek Galerie města Bratislavy
  2018   SKOL!!! (Jizerská 50 jako umělecká inspirace)
  2018   Sudek, Funke, Drtikol...
  2019   Krása & půvab
  2019   Mystika hygieny
  2019   Spravedlnost bez bázně (Gallasové a Clam-Gallasové v Čechách)
  2019   Z lázní do Lázní
  2020   Geometrické struktury (Pocta Zdeňku Sýkorovi)
  2020   Interference (Josef Šafařík, Adéla Bébarová, David Sivý)
  2022   INDEX 2: Jan Stolín, Petr Stolín
  2023   Staletím navzdory
  2024   Jaro v lázních
  rok vydání   název (podnázev)
  ????   Andrea Tachezyová: Arytmie
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno   Ota Janeček: Zima v Holanech, 1955
  nedatováno   Příliš mnoho alkoholu III
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev)
  2014   Lázně otevíráme v únoru 2014 (Oblastní galerie Liberec)
  2014   Lázně otwieramy w lutym 2014 r. (Galeria regionalna Liberec)
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2015   Filip/ Philipp Leubner (1733 - 1803) (Pozdní baroko na Lužické Nise, Spätbarock an der Lausitzer Neiße)
  2015   Valerian Karoušek: Abstract - Concrete - Emotionality
  2016   Úpadek nezastavíš. Podle Wiliama Hogartha / Decay never ceases. After William Hogarth
  2017   František Tkadlík 1786-1840
  2017   J. A. Angermeyer (1674-1742): Příroda v obrazárně
  2018   Ladislav Karoušek: Inspirace v krajině
  2019   Josef Jíra (1929-2005): Divadlo světa
  2019   Vendula Chalánková: Vernisáž
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1963   Od Mánesa ke Špálovi
  2003   Francouzské malířství 19. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
  2012   Konec (s)nové epochy (Umění secese a symbolismu ze sbírky Patrika Šimona)
  2013   Mladí lvi v kleci
  2013   Mladí lvi v kleci (Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období)
  2014   Ilustrace pro malé i velké (ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě)
  2015   Něžné bizarnosti/ Michael Burget a Petr Fiala
  nedatováno   Oblastní galerie Liberec / Galerie der bildende künste Liberec
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2013   Albrecht Dürer
katalogový plakát
  rok vydání   název (podnázev)
  2018   Sudek, Funke, Drtikol...
PF
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   PF 2006 (Oblastní galerie v Liberci)
  2016   Pour féliciter 2017 (Oblastní galerie Liberec)
  2018   PF 2019 Lázně (Oblastní galerie Liberec)
  2023   PF 2024
plakát
  rok vydání   název (podnázev)
  2016   Jaroslav Róna: Obrazy a sochy
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev)
  1998   Při zahájení výstavy Vladimíra Komárka zahraje...
program
  rok vydání   název (podnázev)
  2016   Oblastní galerie Liberec (Lázně)
  2017   Oblastní galerie Liberec (Lázně 8. 6. - 31. 12. 2017)
  2018   Oblastní galerie Liberec (Lázně 04/05/06/18)
  2019   Oblastní galerie Liberec (Lázně 22.3.2019 - 5.1.2020)
  2019   Oblastní galerie Liberec (Lázně 10 / 11 / 12)
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev)
  1957   Petr Rada, Vlastimil Rada, Pravoslav Rada (K stému výročí narozenin profesora Petra Rady)
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev)
  1966   Stálá instalace sbírek českého moderního umění
  1977   Francouzské malířství XIX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev)
  2002   Maxim Kopf 1892–1958 (Seznam vystavených prací, Errata)
soubor fotografií
  rok vydání   název (podnázev)
  1969   Socha a město
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev)
  2010/04/12   Nákupy trochu jinak
vstupenka
  rok vydání   název (podnázev)
  2013   Albrecht Dürer
  2013   Mladí lvi v kleci / Junge Löwen im Käfig

Oblastní galerie Liberec

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
  2008   Reprezentace národa
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1998   State Galleries of the Czech Republic
  2012   Czech Contemporary Art Guide
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1977   Oblastní galerie Liberec (Zprávy z krajů)
  1977   Oblastní galerie Liberec (Zprávy z krajů)
  1977   Oblastní galérie Liberec (Zprávy z krajů)
  1978   Oblastní galerie Liberec (Zprávy z krajů)
  1998   Oblastní galerie v Liberci
  2011   Z lázní bude galerie
  2012   Krajina magická
  2012   Umění z Vratislavy
  2012   Život jako kresba
  2014   Galerie v lázních
  2014   Chvála lázeňského klidu (Nová expozice sbírek Oblastní galerie Liberec)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2007   Jacques Callot ve sbírce Oblastní galerie v Liberci
  2012   Květa Pacovská: Časoprostor / Spacetime
  2012   Libor Beránek: Melancholie / Melancholia
adresář
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2013   Mladí lvi v kleci (Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období)
  nedatováno   Oblastní galerie Liberec / Galerie der bildende künste Liberec
  nedatováno   RGČR The Czech Galleries Council
PF
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   PF 2006 (Oblastní galerie v Liberci)
  2006   PF 2007 ((Oblastní galerie v Liberci))
průvodce
  rok vydání   název (podnázev)
  1983   Muzea a galérie v ČSR (A-Z na cesty)
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev)
  1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
seznam institucí
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   RGČR Rada galerií České republiky
  nedat   RGČR Rada galerií České republiky

Oblastní galerie Liberec

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1995/11/16 - 1996/01/14   Černá a bílá, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2003/12/18 - 2004/02/01   Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci, 1. část, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2004/02/17 - 2004/03/28   Ohlédnutí, 2. část, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)

Oblastní galerie Liberec

osoba   narození rok od - do, poznámka
Habánová Anna   24. 4. 1977     2002 - ????, kurátorka
Hlubuček Pavel   1974     2020 - ????, ředitel
Juračková Arna   18. 5. 1951     1972 - ????
Kabíček Jan   21. 12. 1923     1953 - 1983, pracovník
Langhamer Antonín   24. 7. 1936     1980 - 1990
Laštovková-Mládková Věra   1. 9. 1945     ???? - ????, ředitelka
Pavlišová Věra         1979 - 1990, ředitelka
Randáček Jan   20. 3. 1974     2008 - 2020, ředitel
Řeháková Naďa   7. 4. 1945     ???? - 1988
Seifertová Korecká Hana   12. 5. 1934     1958 - 1970, ředitelka
Strnadová Anna   24. 4. 1977     ???? - ????
Štěpanovičová Zuzana   22. 3. 1966     ???? - ????
Trojan Jaroslav         ???? - ????, fotograf
Volšička Vladimír   20. 8. 1925     1971 - 1979, ředitel
Zákoucký Ladislav   3. 5. 1916     ???? - ????

Oblastní galerie Liberec

encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1965   Stále neznámý Rykr
  1970   Podoby dětí
  1996   Private Anamnesis (soukromá anamnéza) (Dominikánský klášter sv. Vojtěcha, Ústí nad Labem...)

Oblastní galerie Liberec

osoba   narození
Adámek Rudolf   9. 5. 1882    
Aubrechtová Pavla   21. 2. 1946    
Balcar Jiří   26. 8. 1929    
Bartovský Václav   22. 8. 1903    
Barvitius Viktor   28. 3. 1834    
Bauch Jan   16. 11. 1898    
Benda Břetislav   28. 3. 1897    
Benda Jan   16. 5. 1897    
Benda Václav   25. 6. 1948    
Beneš Vincenc   22. 1. 1883    
Bentum Christian   1690    
Bílek Michael   22. 10. 1942    
Bílková Koblencová Alena   13. 9. 1946    
Blabolilová Marie   4. 3. 1948    
Boháček Karel   4. 8. 1886    
Boštík Václav   6. 11. 1913    
Bradáček Jiří   27. 6. 1922    
Brandl Petr   24. 10. 1668    
Braunerová Zdenka   9. 4. 1858    
Brejcha Šimon   2. 10. 1963    
Černý Karel   19. 2. 1910    
David Jiří   28. 8. 1956    
Demartini Hugo   11. 7. 1931    
Diviš Alén   26. 4. 1900    
Dlouhý Bedřich   2. 8. 1932    
Dobrovolný Viktor   2. 3. 1909    
Dostál Jiří   1. 10. 1945    
Famíra Emanuel   15. 11. 1900    
Feigl Bedřich   6. 3. 1884    
Fibichová Zdena   9. 12. 1933    
Gebauer Vladimír   27. 4. 1946    
Ginzel Jacob   14. 7. 1792    
Grygar Milan   24. 10. 1926    
Gutfreund Otto   3. 8. 1889    
Horčička František   29. 6. 1776    
Hudeček Antonín   14. 1. 1872    
Charlemont Hugo   18. 3. 1850    
Chatrný Dalibor   28. 8. 1925    
Jäger Wenzel   4. 4. 1861    
Janouch Ladislav   14. 6. 1944    
Janoušek Vladimír   30. 1. 1922    
Janoušková Věra   25. 6. 1922    
Jindra Jaromír   26. 3. 1895    
Jindřich Rudolf   21. 1. 1882    
Jiřincová Ludmila   9. 5. 1912    
Juračková Arna   18. 5. 1951    
Kafka Bohumil   14. 2. 1878    
Karasek Rudolf   11. 3. 1895    
Klimeš Svatopluk   10. 3. 1944    
Koblasa Jan   5. 10. 1932    
Kobliha František   17. 11. 1877    
Kodet Jan   1. 6. 1910    
Kofránek Ladislav   24. 6. 1880    
Kohl Ludvík   14. 4. 1746    
Kokolia Vladimír   27. 11. 1956    
Kolíbal Stanislav   11. 12. 1925    
Komárek Vladimír   10. 8. 1928    
Koníček Oldřich   12. 10. 1886    
Kopf Maxim   18. 1. 1892    
Kotík Jan   4. 1. 1916    
Kotík Pravoslav   1. 5. 1889    
Kovanič Václav   27. 9. 1911    
Kovářová Květuše   11. 10. 1945    
Kratina Radoslav   2. 12. 1928    
Krawcec Hanka   13. 3. 1901    
Kubínová Volfová Eva   21. 2. 1925    
Kubišta Bohumil   21. 8. 1884    
Kunft Alfred   3. 8. 1892    
Lada Josef   17. 12. 1887    
Lamr Aleš   12. 6. 1943    
Lauda Jan   4. 4. 1898    
Lebeda Otakar   8. 5. 1877    
Lenhart Karel   24. 1. 1904    
Lhoták Kamil   25. 7. 1912    
Lidický Karel   17. 6. 1900    
Lindovský Jiří   25. 4. 1948    
Longen-Pittermann Emil   29. 7. 1885    
Malejovský Josef   19. 4. 1914    
Malich Karel   18. 10. 1924    
Mánes Antonín   3. 11. 1784    
Marschalová Zdeňka   17. 11. 1951    
Mařatka Josef   22. 5. 1874    
Mašek Václav   28. 2. 1893    
Matouš Dalibor   21. 8. 1925    
Medek Mikuláš   3. 11. 1926    
Měřička Jan   15. 3. 1955    
Michal Rastislav   9. 6. 1936    
Michálek Ondřej   18. 12. 1947    
Mokrý František   8. 4. 1892    
Mühlbauer Pavel   8. 6. 1949    
Müller Erwin   1. 4. 1893    
Musatov Grigorij   29. 1. 1899    
Muzika František   26. 6. 1900    
Nastoupil Josef   7. 1. 1888    
Nechleba Vratislav   17. 6. 1885    
Nejedlý Otakar   14. 3. 1883    
Nekolová Jarešová Augusta   7. 7. 1890    
Němec Josef   8. 5. 1922    
Němec Rudolf   19. 5. 1936    
Nepraš Karel   2. 4. 1932    
Nešleha Pavel   19. 2. 1937    
Neuschul Ernest   17. 5. 1895    
Nováčková Zuzana   16. 10. 1945    
Novák Václav   19. 10. 1901    
Novák Vladimír   30. 4. 1947    
Nováková Smítková Zdenka   20. 11. 1939    
Novotný Jiří   15. 10. 1919    
Obrovský Jakub   23. 12. 1882    
Oplt Oldřich   25. 10. 1919    
Oppenheimer Max   1. 7. 1885    
Oriešková Zlatníková Petra   16. 8. 1941    
Ouhel Ivan   18. 2. 1945    
Paderlík Arnošt   1. 12. 1919    
Pavlík Petr   31. 1. 1945    
Pavlů František   12. 9. 1932    
Peterka František   26. 4. 1920    
Piepenhagen August   2. 8. 1791    
Piepenhagenová Charlotta   19. 10. 1821    
Piepenhagenová Louisa   11. 5. 1825    
Pištěk Theodor   25. 10. 1932    
Plesl Rony   31. 1. 1965    
Plocek Vilém   25. 12. 1905    
Podhrázský Stanislav   10. 11. 1920    
Pokorný Jaroslav   11. 7. 1903    
Pokorný Václav   9. 1. 1914    
Pospíšil Václav   30. 9. 1930    
Postl Karel   9. 11. 1769    
Prášil Jaroslav   26. 5. 1946    
Procházka Antonín   5. 6. 1882    
Procházka František   27. 11. 1746    
Prucha Jindřich   29. 9. 1886    
Přibyl Lubomír   27. 6. 1937    
Přibyl Zdeněk   7. 11. 1901    
Rabas Václav   13. 11. 1885    
Reiner Martin   1. 10. 1900    
Rittstein Michael   17. 9. 1949    
Ronovský František   11. 1. 1929    
Sedloň Otakar   30. 8. 1885    
Seifert Jiří   5. 9. 1932    
Sekal Zbyněk   12. 7. 1923    
Severová Jaroslava   1. 4. 1942    
Sopko Jiří   20. 2. 1942    
Souček Jan   5. 5. 1941    
Sozanský Jiří   27. 6. 1946    
Svobodová Jitka   9. 9. 1941    
Šembera Oldřich   6. 7. 1948    
Šerých Jaroslav   27. 2. 1928    
Šíma Ladislav   12. 7. 1885    
Šimotová Adriena   6. 8. 1926    
Šulc Pavel   4. 8. 1932    
Švihla Jaroslav   6. 12. 1933    
Trnka Jiří   24. 2. 1912    
Vančura Jan   3. 4. 1940    
Vejrych Rudolf   18. 1. 1882    
Véla Vladimír   27. 7. 1980    
Vélová Maupicová Michaela   19. 8. 1982    
Vik Karel   4. 11. 1883    
Vlasáková Eva   10. 4. 1943    
Vorlíček Viktor   7. 8. 1909    
Voves Jiří   4. 1. 1945    
Vrbová Kotrbová Vilma   14. 10. 1905    
Wagner Josef   2. 3. 1901    
Wachsman Alois   14. 5. 1898    
Walterová Jitka   12. 9. 1947    
Wielgus Jindřich   26. 2. 1910    
Zárybnický Rostislav   12. 12. 1936    
Zemánek Bohumil   10. 10. 1942    
Zívr Ladislav   23. 5. 1909    
Zykmund Václav   18. 6. 1914    
Žufan Bořivoj   11. 1. 1904    

Oblastní galerie Liberec

grafika
rok vydání   autor, název (podnázev)
1918   Kubišta Bohumil, Zahrada (Krajina)
kniha
rok vydání   autor, název (podnázev)
1969   Tesař Vladimír, Vladimír Tesař (Linoryty)
kresba
rok vydání   autor, název (podnázev)
1887   Alt Rudolf von, Radnice v Liberci
1908   Kubišta Bohumil, Pradlena s děckem
objekt
rok vydání   autor, název (podnázev)
1984   Kratina Radoslav, Vertikální rastr s otočnými disky
obraz
rok vydání   autor, název (podnázev)
1908   Kubišta Bohumil, Periferie
1910   Jiránek Miloš, Bílá studie I
1912   Kubišta Bohumil, Polibek smrti
1922   Foltýn František, Podkarpatská Rus
1922   Hoffmeister Adolf, Anděl nad vodami
1925   Diviš Alén, Zátiší s nádobami a ovocem
1925-26   Rykr Zdenek, Mlýn ze Španěl
1927   Procházka Antonín, Čtenář novin
1928   Diviš Alén, Dvě kráčející postavy
1933   Rykr Zdenek, Hřbitov (Kompozice)
1934   Foltýn František, Kompozice
1940   Lhoták Kamil, Gordon Bennett (Stanoviště balonů)
1942   Diviš Alén, Statue Barbare (Barbarská socha - Já jsem brána)
1942   Lhoták Kamil, Krajina 20. století
1943   Seydl Zdenek, Kedlubny
1955   Lhoták Kamil, Podzemní dráha (Nádraží)
1956   Medek Mikuláš, Procházka městem
1959   Medek Mikuláš, Nadměrná mladá dáma
1963   Medek Mikuláš, Náhlá příhoda na žluté hranici I
1964   Janáček Milan, Neuzavřený kruh
1964   Janáček Milan, Plán aktu
1965   Medek Mikuláš, Příliš mnoho alkoholu III
1966   Lhoták Kamil, Červený orel
1970   Janáček Milan, Strom kvete dál
1973   Doležal František, Světla nad Středohořím (cyklus Reminiscence na České středohoří)
1977   Rittstein Michael, Válení nudlí / Rolling Out Noodles
1979   Janáček Milan, Nevěsta a slunce
1981   Hodonský František, Ptačí rezervace
1982   Hodonský František, Plovoucí rostliny
1982   Rittstein Michael, Poměřování – obývák B / Measuring II B
1982   Rittstein Michael, Poměřování II B
socha
rok vydání   autor, název (podnázev)
1965   Palcr Zdeněk, Stojící torzo