Václav Benda

* 25. 6. 1948, Liberec (Liberec), Česká republika (Czech Republic)
malíř, výtvarník, kreslíř

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jn19990209039
VIAF: 83997453

Václav Benda

Žije a pracuje v Liberci. Výrazná postava českého figurativního umění nadrepublikového významu. Používá výraznou barevnost, malby jsou většinou větších formátů, pastózní a silně expresivní. Prací s barevnou hmotou a celkovým pojetím se tak blíží barokním umělcům, které také někdy parafrázuje. Zaujetí malířskými možnostmi se pak do jisté míry samo stává důvodem pro vytvoření obrazu. Námětem je především figura, ať už osamělá, v dialogu nebo dramatické akci. Přestože se často jedná o všední výjevy, pociťujeme zřetelně vážnost až osudovost zobrazovaných postav i malířovo zaujetí pro jejich příběh. Asi nejnaléhavěji v tomto ohledu působí cyklus Nemocnice přibližující bez sentimentu poslední věci člověka. Kromě této, dalo by se říci vnitřní osobní zkušenosti, se do Bendových pláten občas prolíná i konfrontace se současným světem, jenž má daleko k humanistickým ideálům, kterým je značná část jeho tvorby nesena. Sem patří kompozice s paragrafy, které se alespoň zde kroutí tak, jak by si umělec přál, nebo skupina obrazů parafrázující zaprodanectví s motivem „prdelek“. Ironie, sebeironie, nadsázka až grotesknost patří k neodmyslitelným atributům jeho díla. Pracuje však i s citacemi známých obrazů, reklam a vizuálních symbolů napříč staletími. V tomto směru je pozoruhodný velkoformátový cyklus Pivní slzy pracující s etiketami různých druhů piv.
Velkoformátové černobílé fotografie jsou většinou autoportréty, které přidáním různých doplňků (např. brýlí, míčků apod.) získávají různé symbolické významy.
Václav Benda vyučuje od roku 1995 na Technické univerzitě v Liberci, nejprve na Katedře výtvarného umění Fakulty architektury a pak Katedry designu Fakulty textilní.
V roce 2008 mu Oblastní galerie v Liberci vydala obsáhlý katalog dosavadního díla.
Roman Karpaš, severoceskasbirka.cz, 21.12.2019

Václav Benda

 

Václav Benda

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1971 - 1975   Střední průmyslová škola stavební, Liberec (Liberec)
1975 - 1981   Akademie výtvarných umění, Praha, Souček Karel, *1915

Václav Benda

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   Galerie Litera, zastoupení umělci, *
???? - ????   Galerie Navrátil, zastoupení umělci, *
???? - ????   Liberecký okruh, *

Václav Benda

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1982/10/07 - 1982/10/31   Václav Benda: Obrazy, Malá výstavní síň, Liberec (Liberec)
1983/09/26 - 1983/10/06   Václav Benda: Obrazy a kresby, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1984/09/18 - 1984/09/30   Václav Benda: Kresby, Dům kultury Kovoprůmyslu, Praha
1986/10 - 1986/11   Václav Benda: Obrazy, Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1986/10 - 1986/11   Václav Benda: Obrazy, Malá výstavní síň, Liberec (Liberec)
1991/03/07 - 1991/03/29   Václav Benda: Kresby a grafiky, Galerie A Ateliéry, Most (Most)
1992/01/24 - 1992/02/23   Václav Benda, Galerie Nová síň, Praha
1992/03/02 - 1992/03/27   Václav Benda: Kresby, Galerie Litera, Praha
1992/04/09 - 1992/05/24   Václav Benda, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1992/09/10 - 1992/11/01   Václav Benda: Obrazy a kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1992/11/12 - 1993/01/10   Václav Benda: Obrazy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1993/06/01 - 1993/06/26   Václav Benda: Zpátky do Čech (obrazy), Galerie R, Praha
1994/07/07 - 1994/08/01   Václav Benda, Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1994/09/08 - 1994/10/16   Václav Benda, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1996/01/09 - 1996/02/02   Václav Benda: Motáky, Galerie Litera, Praha
1996/01/09 - 1996/02/02   Václav Benda: Velké téma, Nadace Symposion, Praha
2000/11/09 - 2000/12/10   Václav Benda: Malba, Galerie Navrátil, Praha
2003/11/19 - 2003/12/09   Václav Benda: Piercing, Malá výstavní síň, Liberec (Liberec)
2008/05/07 - 2008/06/15   Václav Benda: Prdelky, Galerie Navrátil, Praha
2008/10/02 - 2008/11/23   Václav Benda: Multifocus, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2009/01/15 - 2009/03/01   Václav Benda: Multifocus, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2009/03/13 - 2009/04/19   Václav Benda: Multifocus, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1981/07/09 - 1981/08/30   Přehlídka tvorby mladých současných výtvarných umělců, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1981/09/15 - 1981/10/17   Přehlídka tvorby mladých severočeských výtvarných umělců, Krajské kulturní středisko, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1983/07/14 - 1983/08/28   Člověk a svět. Mladá figurální tvorba, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1983/12/13 - 1984/01/22   Člověk naší doby v životě a práci. Přehlídka současné portrétní tvorby z tvůrčích pobytů mladých českých výtvarných umělců, Galerie Václava Špály, Praha
1984/03/02 - 1984/03/25   Současné umění Liberecka, Malba, kresba, grafika, objekty, šperk, sklo, Ústřední kulturní dům železničářů (ÚKDŽ), Praha
1984/11 - 1985/01   Mladí malíři ČSR, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1986/01/09 - 1986/02/09   Nová tvorba ´85. Z výsledků tvůrčích pobytů mladých výtvarných umělců, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1987/03/19 - 1987/05/10   Výtvarní umělci Liberecka, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1987/12/01- 1988/01/31   Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století, Staroměstská radnice, Praha
1988/01/26 - 1988/03/13   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část, Městská knihovna Praha, Praha
1988/10/29 - 1988/11/20   Jeden starší - jeden mladší. Obrazy, sochy, realizace, Lidový dům, Praha
1989/06/29 - 1989/07/28   Úsměv, vtip a škleb, Palác kultury, Praha
1990/05 - 1990/06   45 let výtvarného umění Severních Čech 1945-1990, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1990/10/04 - 1990/11/18   Současná česká kresba, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1990/12/13 - 1991/01/20   Tshekkiläistä nykytaidetta, Helsingin kaupungin taidemuseo, Helsinky (Helsinki)
1991/02/24 - 1991/04/07   Tshekkiläistä nykytaidetta, Wäinä Aaltosen museo, Turku
1991/04/18 - 1991/06/02   Tshekkiläistä nykytaidetta, Joensuun, Joensuun
1991/07/09 - 1991/08/02   Lipany poprvé: Kresby, grafika, drobná plastika, Galerie Fronta, Praha
1991/08/28 - 1991/09/29   Tshekkiläistä nykytaidetta, Rovaniemen taidemuseo, Rovaniemi
1991/10/08 - 1991/12/08   Vent d´est. Quatre expressions de la peinture tchèque, Le Quartz, Centre Culturel, Brest
1992/05/07 - 1992/06/07   Minisalon, Galerie Nová síň, Praha
1992/10/29 - 1993/01/17   Přírůstky českého umění 20. století z let 1989-1992, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1992/11/05 - 1992/12/06   Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Mánes, Praha
1992/12/17 - 1993/02/28   Česká a slovenská kresba 1982 - 1992, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993   Minisalon, Musée des Beaux Arts, Mons (Belgie)
1993/10/27 - 1993/11/14   Liberecký okruh, Galerie Václava Špály, Praha
1994/03/03 - 1994/05/01   Minisalon, Art and Culture Centre, Hollywood, Los Angeles
1994/09/02 - 1994/10/23   Minisalon, Contemporary Arts Center, Cincinnati (Ohio)
1994/10/28 - 1994/12/04   Minisalon, Courtyard Gallery, New York City (New York)
1994/11/29 - 1995/01/05   Mánes Mánesu, Mánes, Praha
1995/02 - 1995/03   Minisalon, Chicago Cultural Center, Chicago (Illinois)
1995/03/28 - 1995/05/14   Kresba nebo obraz?, Palác Kinských, Praha
1995/04/15 - 1995/06/18   Minisalon, Indianapolis Museum of Art, Indianapolis
1995/05/25 - 1995/08/27   Kresba nebo obraz?, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1995/12/03 - 1996/01   Minisalon, The Museum of Fine Arts, St. Petersburg (Florida)
1996/02/29 - 1996/05/19   Opakované příběhy, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1996/03/20 - 1996/04/30   Minisalon, Gallery of Fine Arts, Forth Myers (Florida)
1996/04/26 - 1996/09/29   I. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1996/05/19 - 1996/08/15   Minisalon, McKissick Museum, Columbia (South Carolina)
1996/06/27 - 1996/09/01   Opakované příběhy, Šternberský palác, Praha
1996/07/01 - 1996/08/31   Minisalon, National Czech & Slovak Museum & Library, Cedar Rapids (Iowa)
1996/09/14 - 1996/10/19   Minisalon, University Art Gallery, North Dartmouth (Massachusetts)
1996/10   Minisalon, Jonson Gallery, Albuquerque (New Mexico)
1996/10/02 - 1996/11/24   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Praha, Praha
1996/11/26 - 1997/02/08   Minisalon, Telfair Museum of Art, Savannah (Georgia)
1997 - 1997/12/19   Česká groteska, Poznaň, Poznaň (Poznań)
1997/01/30 - 1997/03/23   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1997/04/10 - 1997/05   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1997/05 - 1997/06   Česká groteska / Czech Grotesque, Stockholm, Stockholm
1997/06 - 1997/07   Česká groteska, Oslo, Oslo
1997/08   Česká groteska, Helsinky (Helsinki), Helsinky (Helsinki)
1997/09   Česká groteska, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1997/10   Česká groteska, Košice (Košice), Košice (Košice)
1997/10/08 -   Minisalon, Pražský hrad, Praha
1997/11   Česká groteska, Galeria Związku Artystów Rzeźbiarzy, Varšava (Warszawa)
1998/11/20 - 1998/12/19   Minisalon, Bibliothèque royale de Belgique, Brusel (Brussels)
1999/12/16 - 2000/01/16   Výroční výstava kmenových autorů Galerie Millennium, Galerie Millennium, Praha
2000/09/27 - 2000/11/19   Dva konce století 1900 2000, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2001/09/07 2001/10/06   Experimentální krajina, Malá výstavní síň, Liberec (Liberec)
2001/09/13 - 2001/11/04   Experimentální krajina, Severočeské muzeum p.o., Liberec (Liberec)
2002   Minisalon, Galeri Nasional Indonesia, Jakarta
2002   Minisalon, Museum Puri Lukisan, Ubud
2002   Minisalon, Majapahit Mandarin Hotel, Surabaya
2002/12/05 - 2003/01/26   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie Navrátil, Praha
2003 - 2003/01/22   Přátelé pro Literu, Pražský dům fotografie, prostory Nadace ABF, Praha 1
2003/01/23 - 2003/03/07   Minisalon, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2003/02/04 - 2003/02/28   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2003/03/14 - 2003/04/10   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
2003/04/24 - 2003/06/15   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2003/09/04 - 2003/09/26   Prazdroj české kultury: Umění inspirované pivem, Mánes, Praha
2003/10/08 - 2003/11/05   Současný akvarel, Galerie Kabinet, Brno (Brno-město)
2003/10/08 - 2003/11/05   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
2004/02/17 - 2004/03/28   Ohlédnutí, 2. část, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2004/10/07 - 2004/11/28   Kresba, kresba... Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2008/05/08 - 2008/07/13   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2008/05/13 - 2008/09/07   V. Nový zlínský salon 2008, Dům umění, Zlín (Zlín)
2011/09/02 - 2011/09/30   Galerie Litera - rok dvacátý (3), Galerie Litera, Praha
2013/02/07 - 2013/04/11   Pod Ještědem - Současná výtvarné scéna Liberecka, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2013/04/18 - 2013/06/09   Pod Ještědem - Současná výtvarné scéna Liberecka, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2014   Unter dem Jeschken - Die zeitgenössische kunstszene um Liberec, Stadtische Museen Zittau, Žitava (Zittau)
2020/09/04 - 2020/10/25   Odvrácená tvář humoru: Groteska, nadsázka a ironie v českém umění 2. poloviny 20. století ze sbírek GMU, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2021/06/05 - 2021/09/17   Liberecká smršť!, Kunst hala, Liberec (Liberec)
2022/11/17 - 2022/12/03   Výtvarný projekt Minisalon 15x15x5 cm, Galerie Nová síň, Praha
2022/12/22 - 2023/01/22   Minisalon 1984, Galéria Umelka, Bratislava (Bratislava)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
1992/06/13   Česká kresba, aukce, Galerie R, Praha
2003/12/07   2.aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/12/12   7. aukční salon výtvarníků, 372 dárců pro konto Bariéry, aukce, Karolinum, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
1992 - 1992/06/12   Česká kresba, předaukční výstava, Galerie R, Praha
1992/11/17 - 1992/11/27   Podzimní aukce kreseb, obrazů a grafik, Galerie R, Praha
2003/11/24 - 2003/12/06   2. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, předaukční výstava, Galerie Peron, Praha
2004/11/23 - 2004/12/11   7. aukční salon výtvarníků, 372 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
???? - ????   Galerie Peithner-Lichtenfels, Dům U Zlatého melounu, Praha
2014/02/28 -   Na vlnách umění: Sbírky českého umění, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
trh/veletrh
termín   název výstavy, místo konání
2004/05/25 - 2004/05/30   Art Prague: 3. veletrh současného umění / 3th Contemporary Art Fair, Praha, Praha

Václav Benda

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1982   Václav Benda: Obrazy, Okresní kulturní středisko, Liberec (Liberec)
  1992   Václav Benda (Česká malba 80. a 90. let)
  1992   Václav Benda
  1992   Václav Benda: Kresby, Galerie Litera, Praha
  1993   Václav Benda: Zpátky do Čech (Obrazy), Galerie R, Praha
  1994   Václav Benda: Výběr z díla, Nadace Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, o.p.s., Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1996   Václav Benda: Velké téma, Nadace Symposion, Praha
  2008   Václav Benda: Podoby skrytosti, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  nedatováno   Václav Benda
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Přehlídka tvorby mladých severočeských výtvarných umělců, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1983   Člověk naší doby v životě a práci (Přehlídka současné portrétní tvorby z tvůrčích pobytů mladých českých výtvarných umělců), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Mladí malíři ČSR, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1984   Současné umění Liberecka (Malba, kresba, grafika, objekty, šperk, sklo), Ústřední kulturní dům železničářů (ÚKDŽ), Praha
  1986   Nová tvorba ´85 (Z výsledků tvůrčích pobytů mladých výtvarných umělců), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1987   Výtvarní umělci Liberecka, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1990   45 let výtvarného umění Severních Čech 1945-1990, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1990   Současná česká kresba, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1990   Úsměv, vtip a škleb
  1991   Tšekkiläistä nykytaidetta
  1991   Vent D'est: Quatre expressions de la peinture Tcheque
  1992   Česká a slovenská kresba (1989 - 1992), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1992   Minisalon, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   Přírůstky českého umění 20.století z let 1989-1992 (Obrazy, plastiky, objekty, architektura), Národní galerie v Praze, Praha
  1994   Mánes Mánesu, Victoria Publishing, a.s., Praha
  1995   Kresba nebo obraz?, Národní galerie v Praze, Praha
  1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1996   Opakované příběhy / Repeated Stories / Wiederholte Geschichten (Tradice v novém), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
  1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1997   Česká groteska / Czech Grotesque
  2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2002   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting
  2003   Prazdroj české kultury / The Fount of Czech Culture (Umění inspirované pivem / Art Inspired by Beer), Plzeňský Prazdroj, a.s., Plzeň (Plzeň-město)
  2003   Prazdroj české kultury / The Fount of Czech Culture (Umění inspirované pivem / Art Inspired by Beer), Plzeňský Prazdroj, a.s., Plzeň (Plzeň-město)
  2004   Art Prague (3. veletrh současného umění / 3th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR), Rada galerií České republiky RGČR, Praha
  2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2008   V. Nový zlínský salon 2008, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2013   Pod Ještědem (Současná výtvarné scéna Liberecka), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2020   Odvrácená tvář humoru (Groteska, nadsázka a ironie v českém umění 2. poloviny 20. století ze sbírek GMU v Roudnici nad Labem), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Výtvarné Ústí (Kronika výtvarného života v Ústí nad Labem ve 20. století 1918-1998), Město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (I. díl A-M), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Benezit: Dictionary of Artists (Volume 2: Bedeschini - Bülow), Éditions Gründ, Paříž (Paris)
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1989   Úsměv, vtip a škleb, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 4
  1989   Vývojové perspektivy českého výtvarnictví 80. let, Umění, 330-347
  1992   Václav Benda, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5
  1994   Liberecký okruh jakožto spirála, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4
  1994   Naléhavost viditelného, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-5
  1994   V českém uměleckém prostředí..., Mánes Mánesu
  1996   Umění ´podle´, Opakované příběhy / Repeated Stories / Wiederholte Geschichten, 21-24
  1996   Velké téma v Liteře, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7
  1997   Václav Benda (1948), Česká groteska / Czech Grotesque
  2004   Benda versus hurákapitalismus, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1983   Václav Benda: Obrazy a kresby, Ústav makromolekulární chemie ČSAV
  1984   Václav Benda: Kresby, Dům kultury Kovoprůmyslu, Praha
  1992   Václav Benda, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1992   Václav Benda, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1992   Václav Benda: Kresby, Galerie Litera, Praha
  1992   Václav Benda: Obrazy, Český fond výtvarných umění, _
  1993   Václav Benda: Zpátky do Čech, Galerie R, Praha
  1994   Václav Benda: Obrazy
  1994   Václav Benda: Pocta Petru Brandlovi, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1996   Václav Benda: Motáky, Galerie Litera, Praha
  2000   Václav Benda: Malba, Galerie Navrátil, Praha
  2008   Václav Benda: Multifocus, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2008   Václav Benda: Prdelky, Galerie Navrátil, Praha
  2009   Václav Benda: Multifocus, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2009   Václav Benda: Multifocus, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1983   Člověk a svět, Michaela Lesařová: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1988   Jeden starší - jeden mladší, Odbor školství a kultury ONV Praha 9, Praha
  1991   Lipany poprvé (Kresby, grafika, drobná plastika)
  1991   Vent d´est (Quatre expressions de la peinture tchèque), Galerie l'Oeil de Boeuf, Paříž (Paris)
  1992   Podzimní aukce kreseb, obrazů a grafik, Galerie R, Praha
  1992   Václav Benda: Obrazy, kresby / Josef Váchal. Anna Macková: Dřevoryty, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1996   Opakované příběhy - Tradice v novém, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1996   Opakované příběhy: Tradice v novém, Národní galerie v Praze, Praha
  1999   Výroční výstava kmenových autorů Galerie Millennium, Galerie Millennium, Praha
  2001   Experimentální krajina, Malá výstavní síň, Liberec (Liberec)
  2002   Současný akvarel (2002), Galerie Navrátil, Praha
  2003   Současný akvarel, Galerie Navrátil, Praha
  2003   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2013   Pod Ještědem / Unter dem Jeschken (Současná výtvarné scéna Liberecka / Zeitgenössische bildende szene in Liberec), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2020   Odvrácená tvář humoru (Groteska, nadsázka a ironie v českém umění 2. poloviny 20. století ze sbírek GMU v Roudnici nad Labem), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Česká kresba (Galerie R), Galerie R, Praha
  1997   Umění na pomoc Moravě (Aukce současného výtvarného umění), Galerie Gema, Praha
  2003   2. aukce moderního umění
  2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Václav Benda: V pruzích, 1988 (komb. technika na papíře, 100 x 70 cm), Jeden starší - jeden mladší, Obvodní národní výbor Praha 9, Praha
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Mladí malíři ČSR, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Galerie Peithner-Lichtenfels (Wien, Feldkirch, Praha), Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
katalogová pozvánka
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Václav Benda: Piercing
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Václav Benda: Kresby a grafiky, Galerie A Ateliéry, Most (Most)
katalogový plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1986   Václav Benda: Obrazy, Okresní kulturní středisko, Liberec (Liberec)
  1986   Václav Benda: Obrazy, Okresní kulturní středisko, Liberec (Liberec)
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1983   Člověk a svět
  1989   Úsměv, vtip a škleb
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Galerie umění Karlovy Vary: ...ze sbírky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 2. část), Ohlédnutí
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Jeden starší - jeden mladší (12/15 Pozdě, ale přece), Obvodní národní výbor Praha 9, Praha
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Václav Benda - Prdelky - poslední výstava v galerii Navrátil (7. 5. - 15. 6. 2008)
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)
vlaječka
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Jeden starší - jeden mladší, Lidový dům Praha 9

Václav Benda

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Václav Benda: Velké téma, Nadace Symposion, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Kresba nebo obraz?, Národní galerie v Praze, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Kresba v období konce 70. a počátku 80. let..., Kresba nebo obraz?
  1996   Velké téma v Liteře, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Václav Benda - Prdelky - poslední výstava v galerii Navrátil (7. 5. - 15. 6. 2008)

Václav Benda

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Václav Benda: Podoby skrytosti, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)

Václav Benda

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Václav Benda (Česká malba 80. a 90. let)
  2008   Václav Benda: Podoby skrytosti, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Opakované příběhy / Repeated Stories / Wiederholte Geschichten (Tradice v novém), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Václav Benda: V pruzích, 1988 (komb. technika na papíře, 100 x 70 cm), Jeden starší - jeden mladší, Obvodní národní výbor Praha 9, Praha
katalogový plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1986   Václav Benda: Obrazy, Okresní kulturní středisko, Liberec (Liberec)
  1986   Václav Benda: Obrazy, Okresní kulturní středisko, Liberec (Liberec)
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Jeden starší - jeden mladší (12/15 Pozdě, ale přece), Obvodní národní výbor Praha 9, Praha

Václav Benda

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1989   Generace (střední) pod střechou domu U kamenného zvonu, Tvorba, 8-8
  1990   Jsme příliš jiní? (O expozici českého umění nedávno otevřené v Helsinkách hovoříme s malířem Václavem Bláhou), Večerní Praha, 6-6
  1990   Na okraj současné české kresby, Současná česká kresba
  1990   Výtvarné umění 80. let (2) (Svět střední generace), Tvar
  1992   Jak se draží česká kresba, Mladá fronta Dnes
  1992   Reklama na nekonečno (aneb výstava Přírůstků českého umění dvacátého století z let 1989-1992 v Národní galerii), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-4
  1992   Risky a zisky (K výstavě přírůstků NG v Jízdárně Pražského hradu), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-4
  1993   Česká a slovenská kresba, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6
  1995   Kresba nebo obraz? (Praha, Národní galerie, palác Kinských 29.3.-14.5.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1997   Česká groteska - příběh jednoho fenoménu / Czech Grotesque - a Story of One Phenomenon, Česká groteska / Czech Grotesque
  2002   Třetí Nový zlínský salon jako zrcadlo doby, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1
  2002   Zlínský salon ukazuje renesanci malby (V Domě umění na na zámku ve Zlíně je vystaven výběr prací současných výtvarníků), Lidové noviny, 22-22
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Informace o výstavě Česká groteska, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha

Václav Benda

instituce, obec  
Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
Národní galerie v Praze, Praha
Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)