Galerie Benedikta Rejta

obec: Louny (Louny)
adresa: Pivovarská 29-34
PSČ: 440 01
stát: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: gbr@quick.cz
rok vzniku: 1965

Galerie Benedikta Rejta

Galerie Benedikta Rejta vznikla roku 1965 osamostatněním oddělení umění Okresního muzea. Činnost zahájila v historickém domě v Pivovarské ulici. Do roku 1991 galerie vystavovala v pronajatých prostorách, tzv. Malé síni na náměstí. V letech 1967–1989 probíhala rekonstrukce budovy městského pivovaru pro potřeby galerie. V roce 1993 vypracoval arch. E. Přikryl projekt na přestavbu objektu a podle něj byla stavební rekonstrukce v roce 1996 ukončena. Od roku 1967 galerie spravuje také Pamětní síň Emila Filly na zámku v Peruci.

Konstruktivistické tendence českého výtvarného umění reprezentují díla J. Koláře, M. Grygara, Č. Kafky a dalších, zahraniční umění této orientace představují práce V. Vasarelyho, K. H. Adlera, V. Kolejčuka aj. Lounskou konstruktivistickou tvorbu zastupují K. Linhart, V. Mirvald, Z. Sýkora a další. Ve sbírkách se též nacházejí autorské soubory a pozůstalosti některých význačných uměleckých osobností 20. století, kolekce předválečného výtvarného a užitého umění a pozůstalost Emila Filly.

Galerie Benedikta Rejta

termín   název výstavy, místo konání
1966/03/05 -   Karel Černý, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1966/05/19 - 1965/06   Konstruktivní tendence, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1966/06/19   Jan Kojan: K 80. výročí narození a k 15. výročí úmrtí, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1966/07/03 - 1966/08/07   Konstruktivní tendence, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1966/10/22   Ulrich Creutz Výstava díla pozdně gotického sochaře, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1967   Lev Šimák: Oleje a akvarely ze Středohoří, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1967/02/11 - 1967/03/05   Picasso: Umělecký plakát, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1967/03/19 - 1967/04/16   Konstruktivní tendence, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1967/05/08 -   Interfoto Louny, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1967/07/30 - 1967/09/03   Vasarely: Nová tvorba 1966 - 1967, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1967/09/15 - 1967/10/28   Ladislav Postupa: Fotografie, Fučíkovo divadlo, Louny (Louny)
1967/10/08 - 1967/10/29   Radek Kratina: Variabily, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1968   Jindřich Vávra: Fotogramy z let 1963-1965, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1968/02/09 - 1968/03/03   Dodekaedr, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1968/03/10 -   Antonín Slavíček, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1968/04/07 -   Bohuslav Reynek: Grafika, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1968/05/05 - 1968/06/02   Josef Čapek: Děti a zvířátka, Pately, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1968/10   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech. I. výstava přírůstků galerijní sbírky, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1969   Emil Filla: Grafická zátiší, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1969/06/01 -   Ota Janeček: Kresby dětem, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1969/07/13 -   2. výstava přírůstků, Obrazy, plastiky, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1969/07/13 - 1969/09/14   Obrazy - plastiky, 2. výstava přírůstků sbírky, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1969/11/09 - 1969/12/07   Výstava skleněných plastik Zdeňka Pešánka, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1969/12/14 -   Kamil Linhart: Reliefy, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1970/01/25 - 1970/02/22   Otakar Slavík: Obrazy žen, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1970/03/15 -   Alois Pitrmann: Komorní grafika, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1970/05/17 -   Josef Lada, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1970/09/20 - 1970/10/18   Jan Kubíček, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1970/12/13 - 1971/01/10   Václav Jíra: Obrazy a objekty, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1971/10/07 -1971/10/31   Hugo Demartini: Plastiky 1964 - 1970, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1971/11/18 - 1971/12/19   Miloš Jiránek, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1972   Emil Filla: Neznámé práce z pozůstalosti kreseb a grafiky, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1972/05 - 1972/06   Z díla Cyrila Boudy, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1972/12/14 - 1973/01/14   Jan Preisler: Výbor z díla, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1973   Národní umělec Jiří Trnka, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1973/02 - 197303   Josef Brož: Výbor z díla, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1973/03/29 - 1973/04/23   Václav Hejna: Výbor z díla, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1973/10/11 -1973/11/18   Dílo Josefa Čapka ze sbírek galerie, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1973/11 - 1973/12   Nikolaj Chvorinov, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1973/11 - 1974/01   Sociální tematika v české grafice dvacátých let ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1979   Květa Pacovská: Dětem, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1979/12/18 - 1980/01/16   Václav Jíra: Obrazy z let 1978 a 1979, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1980   Eva Brodská: Tapiserie, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1980/05/04 - 1980/06/01   Josef Wagner: Sochařské kresby, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1982   Vladislav Mirvald, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1982/09/26 - 1982/10/31   Václav Zralý, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1983/08/19 - 1983/09/18   Dagmar Hendrychová: Keramické dílo, Výstavní síň Luna, Louny (Louny)
1983/09/08 - 1983/10/10   Václav Boštík, Malá výstavní síň, Louny (Louny)
1984   Alexandr Rodčenko: Fotografie a grafika, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1984/04/06 - 1984/05/06   Jiří Corvin: Obrazy, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1984/05 - 1984/07   Adolf Loos a česká architektura, Malá výstavní síň, Louny (Louny)
1984/10/06 - 1984/11/04   Bohumil Kubišta, Výstavní síň Luna, Louny (Louny)
1984/11/30 - 1985/01/06   Taras Kuščynskyj, Výstavní síň Luna, Louny (Louny)
1985/01/18 - 1985/02/17   Jan Otakar Marvánek (1884-1921), Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1985/04/27 - 1985/05/26   František Hora: Výběr z životního díla, Výstavní síň Luna, Louny (Louny)
1985/léto   Jiří Anderle: Výběr z grafického díla, Výstavní síň Luna, Louny (Louny)
1986/02/03 - 1986/03/15   Bohumil Kubišta, Václav Špála, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1986/06/09 - 1986/06/27   Vladislav Mirvald: Tušové kresby, Okresní knihovna, Louny (Louny)
1987 - 1987/10/15   Alén Diviš: Obrazy a kresby, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1987/02 - 1987/03   Vjačeslav Fomiš Kolejčuk: Plastiky, koláže, dokumentace, Malá výstavní síň, Louny (Louny)
1987/10/22 - 1987/11/22   Francisco Arana Infante: Artefakty a kresby, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1987/11/21 - 1988/02/28   Česká malba 20. století ze sbírek Galerie Benedikta Rejta Louny, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1988/04/22 - 1988/05/15   Jiří Covanda: Obrazy a kresby, Výstavní síň Luna, Louny (Louny)
1988/05/23 - 1988/06/13   Konstrukce a fikce, Výstavní síň Luna, Louny (Louny)
1988/07/04 - 1988/08/07   Ladislav Postupa: Fotografie a fotografické grafiky, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1988/11/05 - 1988/12/31   Vladislav Mirvald: Kresby, Malá výstavní síň, Louny (Louny)
1988/11/12 - 1988/12/28   Lubenec 88, Střediskové kulturní zařízení, Lubenec (Louny)
1989/01/12 - 1989/02/19   Čestmír Kafka: Kresby, obrazy, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1989/08/25 - 1989/10/01   Hana Fillová: Obrazy a kresby, Malá výstavní síň, Louny (Louny)
1989/11/25 - 1990/01/01   Václav Jíra: Obrazy, Malá výstavní síň, Louny (Louny)
1989/12/05 - 1990/01/02   Václav Jíra: Obrazy, Galerie Dílo, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1989/12/15 - 1990/01/02   Václav Jíra: Obrazy, Výstavní síň Luna, Louny (Louny)
1990   Vladimír Popovič, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1990/01/15 - 1990/02/24   Bratrstvo: Fotografie, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1990/02/13 - 1990/03/18   Dalibor Chatrný: Ze sbírek galerie, Malá výstavní síň, Louny (Louny)
1990/03/27 - 1990/04/22   Milan Knížák: Instalace, Malá výstavní síň, Louny (Louny)
1990/05/04 - 1990/05/24   Alica Štefančíková a Rudo Prekop, Malá výstavní síň, Louny (Louny)
1990/10/23 - 1990/11/18   Zbyšek Sion: Sbírkový soubor, Malá výstavní síň, Louny (Louny)
1990/11/27 - 1990/12/23   Bohuslav Reynek: Sbírkový soubor, Malá výstavní síň, Louny (Louny)
1990/12/07 - 1991/01/08   Dalibor Chatrný, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1991/02/26 - 1991/04/07   Dalibor Chatrný: Retrospektiva, Dům umění, Zlín (Zlín)
1991/03/05 - 1991/04/21   Radek Kratina: Transformace, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1991/05/02 - 1991/06/23   Vladislav Mirvald: Obrazy 1941-1991, Malá výstavní síň, Louny (Louny)
1991/07/02 - 1991/05/25   Adriena Šimotová: Magie věcí, Malá výstavní síň, Louny (Louny)
1991/10/15 -   Vasil Stanko: Jak zacházet s domorodci, Malá výstavní síň, Louny (Louny)
1993/01/11 - 1993/02/07   Vladislav Mirvald: Obrazy, Okresní muzeum, Louny (Louny)
1993/05/13 - 1993/06/27   Václav Boštík: Osmdesát kreseb, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1993/09/07 - 1993/10/31   Pět osobností: Václav Boštík, Čestmír Kafka, Stanislav Kolíbal, Karel Malich, Adriena Šimotová a jejich díla ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Česká galerie, Praha
1993/10/27 - 1994/01/02   Poesie racionality. Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění šedesátých let, Valdštejnská jízdárna, Praha
1998/06/15 -   Sbírka Galerie Benedikta Rejta, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1998/12/18 - 1999/01/22   Václav Boštík: Kresby / Dessins, Galerie Štěpánská 35 / Galerie 35, Praha
1999/08/17 -   Pamětní síň Emila Filly, Zámek Peruc, jižní křídlo, Peruc (Louny)
2000/01/08 -   Kamil Linhart: Výbor z díla, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2000/02/12 - 2000/04/09   Zdeněk Sýkora, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2001/05/05 - 2001/06/24   Josef Šimůnek, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2001/08/04 -   Vladislav Mirvald: Výbor z díla, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2001/12/01 - 2002/01/27   Václav Jíra: Výbor z díla, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2002/04/13 - 2002/06/09   Čestmír Kafka, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2002/06/25 - 2002/09/01   Karel Nepraš, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2002/10/12 - 2002/11/24   Jiří Seifert, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2002/12/10 - 2003/02/02   Vladimír Janoušek, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2003/04/04 - 2003/10/07   Emil Filla: Boje a zápasy, Písně Emila Filly, České středohoří, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2003/05/13 - 2003/10/07   Emil Filla: Neznámé práce z pozůstalosti kreseb a grafiky, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2003/11/15 - 2004/01/25   Václav Boštík, Jan Křížek, Jiří Mrázek, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2004/06/19 - 2004/09/05   Karel Malich, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2004/09/28 - 2005/01/16   Jan Křížek, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2004/09/29 - 2005/01/16   Václav Cigler, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2005/11/26 - 2006/04/02   Hugo Demartini, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2006/04/22 - 2006/07/09   Dalibor Chatrný, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2006/08/05 - 2006/11/05   Kamil Linhart, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2006/08/05 - 2006/11/05   Kamil Linhart, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2006/11/18 - 2007/05/31   Transformace krajiny: Ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2007//06/01   Andy Warhol, The Velvet Underground a Československo, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2007/06/28 - 2007/09/30   Surrealismus v Lounech, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2007/10/27 - 2008/02/03   Zorka Ságlová, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2008/02/23 - 2008/05/11   Vladislav Mirvald, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2008/03/08 16:00   klasická a moderní vážná hudba v podání špičkových interpretů: Na klavír hraje a hovoří Tomáš Víšek: Franz Schubert a jeho čeští předchůdci, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2008/03/28   Molekuly a jejich pohyb kolem nás. Brownův pohyb, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2008/05/24 - 2008/08/10   Neprodané obrazy, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2008/09/20 - 2009/01/11   Galerie Benedikta Rejta: Ze sbírek galerie jak je neznáte, 70. a 80. léta, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2008/10/14 - 2008/11/14   Čestmír Kafka: Krajiny možného konání, Topičův salon (2007-), Praha
2009/02/07 - 2009/04/26   Jan Hendrych, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2009/05/16 - 2009/07/26   Vladimír Novák: Blšany, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2009/08/15 - 2009/10/25   Milan Grygar: Antifony a Partitury, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2010/04/10 - 2010/08/29   Kamil Linhart: Kosmos, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2010/06/25 - 2010/08/29   Kamil Linhart, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2010/10/23 - 2011/02/27   Zdeněk Sýkora, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2011/04/30 - 2011/08/28   Vladislav Mirvald: Geometrická zátiší, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2011/10/08 - 2012/02/26   Olga Karlíková: Byl večer a bylo jitro, den pátý, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2012/05/11 - 2012/09/09   Emil Filla: Navrácené obrazy, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2012/10/06 - 2013/02/24   Ivan Chatrný, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2013/04/06 - 2013/09/01   Jan Ságl: Tanec na dvojitém ledě, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2013/05/31 - 2013/09/29   Jan Křížek (1919 - 1985) a umělecká Paříž 50. let, Valdštejnská jízdárna, Praha
2013/06/07 - 18 -24 hodin   Jan Ságl: Tanec na dvojitém ledě - Festival muzejních nocí 2013, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2013/10/12 - 2014/03/02   Michal Matzenauer, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2015/12/11 - 2016/03/27   Postava k otvírání / The figure examined, Galerie výtvarného umění, Most (Most)
2017/07/28 -   Emil Filla: Inspirace tradičním čínským umění, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2018/10/13 - 2018   Emil Filla: Meziválečná tvorba, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2018/10/13 - 2018   Ruská revoluční avantgarda, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2021/01/21 - 2021/04/18   Reset: Prostor, světlo, barva, zvuk, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2021/05/14 - 2021/07/25   Krajina+, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2021/08/06 - 2021/11/28   Mirvald 100, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2021/12/10 - 2021/03/06   Miloslav Moucha: Cesta, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2022/03/23 - 2022/09/11   Voda, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2022/05/20 - 2022/09/11   Aquarium, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2022/06/04 - 2022/09/11   Dana Siswartonová: Laboratorium, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2022/06/04 - 2022/09/11   Laboratorium, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2022/10/07 - 2022/12/04   Monika Immrová, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2022/10/07 - 2022/12/04   Pavel Nádvorník: Retrospektiva 0.1: Romové, Kluci a Krajiny, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2022/12/16 - 2023/04/09   Konstruktivní tendence: Mezi napětím a křehkou stabilitou, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2023/04/27 - 2023/10/29   Krása, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2024/05/17 - 2024/11/03   Hra, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)

Galerie Benedikta Rejta

termín   název výstavy
1966/03/05 -   Karel Černý
1966/06/19   Jan Kojan: K 80. výročí narození a k 15. výročí úmrtí
1966/10/22   Ulrich Creutz Výstava díla pozdně gotického sochaře
1967   Lev Šimák: Oleje a akvarely ze Středohoří
1967/02/11 - 1967/03/05   Picasso: Umělecký plakát
1967/03/19 - 1967/04/16   Konstruktivní tendence
1967/05/08 -   Interfoto Louny
1967/07/30 - 1967/09/03   Vasarely: Nová tvorba 1966 - 1967
1967/10/08 - 1967/10/29   Radek Kratina: Variabily
1968   Jindřich Vávra: Fotogramy z let 1963-1965
1968/02/09 - 1968/03/03   Dodekaedr
1968/03/10 -   Antonín Slavíček
1968/04/07 -   Bohuslav Reynek: Grafika
1968/05/05 - 1968/06/02   Josef Čapek: Děti a zvířátka, Pately
1968/10   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech. I. výstava přírůstků galerijní sbírky
1969   Emil Filla: Grafická zátiší
1969/06/01 -   Ota Janeček: Kresby dětem
1969/07/13 -   2. výstava přírůstků, Obrazy, plastiky
1969/07/13 - 1969/09/14   Obrazy - plastiky, 2. výstava přírůstků sbírky
1969/11/09 - 1969/12/07   Výstava skleněných plastik Zdeňka Pešánka
1969/12/14 -   Kamil Linhart: Reliefy
1970/01/25 - 1970/02/22   Otakar Slavík: Obrazy žen
1970/03/15 -   Alois Pitrmann: Komorní grafika
1970/05/17 -   Josef Lada
1970/09/20 - 1970/10/18   Jan Kubíček
1970/11/08 - 1970/12/06   Jan Štursa: Drobná plastika
1970/12/13 - 1971/01/10   Václav Jíra: Obrazy a objekty
1971/01   Argentinská konstruktivní serigrafie
1971/10/07 -1971/10/31   Hugo Demartini: Plastiky 1964 - 1970
1971/11/18 - 1971/12/19   Miloš Jiránek
1972   Emil Filla: Neznámé práce z pozůstalosti kreseb a grafiky
1972/01/27 - 1972/02/27   Kamil Lhoták: Co mám rád. Obrazy z let 1930-1970
1972/03/09 -   Karel Malich: Plastiky a projekty
1972/05 - 1972/06   Z díla Cyrila Boudy
1972/12/14 - 1973/01/14   Jan Preisler: Výbor z díla
1973   Národní umělec Jiří Trnka
1973/02 - 197303   Josef Brož: Výbor z díla
1973/03/29 - 1973/04/23   Václav Hejna: Výbor z díla
1973/10/11 -1973/11/18   Dílo Josefa Čapka ze sbírek galerie
1973/11 - 1973/12   Nikolaj Chvorinov
1979   Květa Pacovská: Dětem
1979/12/18 - 1980/01/16   Václav Jíra: Obrazy z let 1978 a 1979
1980   Eva Brodská: Tapiserie
1982   Vladislav Mirvald
1982 ?   Kouzelný cirkus Zdenka Seydla
1982/09/26 - 1982/10/31   Václav Zralý
1983/01   František Tichý
1983/02 - 1983/03   Karel Souček
1983/06 - 1983/07   Jan Smetana
1983/11 - 1983/12   Karel Černý
1984   Alexandr Rodčenko: Fotografie a grafika
1984/04/06 - 1984/05/06   Jiří Corvin: Obrazy
1985/01/18 - 1985/02/17   Jan Otakar Marvánek (1884-1921)
1985/04/25 - 1985/07/02   Josef Váchal (1884-1869)
1985/08/29 - 1985/09/29   Václav Bartovský: Výběr z díla
1986/06/21 - 1986/07/27   Daisy Mrázková: Ilustrace
1987 - 1987/10/15   Alén Diviš: Obrazy a kresby
1987/10/22 - 1987/11/22   Francisco Arana Infante: Artefakty a kresby
1988/07/04 - 1988/08/07   Ladislav Postupa: Fotografie a fotografické grafiky
1989/01/12 - 1989/02/19   Čestmír Kafka: Kresby, obrazy
1990   Vladimír Popovič
1990/01/15 - 1990/02/24   Bratrstvo: Fotografie
1991/03/05 - 1991/04/21   Radek Kratina: Transformace
1998/06/15 -   Sbírka Galerie Benedikta Rejta
2000/01/08 -   Kamil Linhart: Výbor z díla
2000/02/12 - 2000/04/09   Zdeněk Sýkora
2001/05/05 - 2001/06/24   Josef Šimůnek
2001/08/04 -   Vladislav Mirvald: Výbor z díla
2001/12/01 - 2002/01/27   Václav Jíra: Výbor z díla
2002/04/13 - 2002/06/09   Čestmír Kafka
2002/06/25 - 2002/09/01   Karel Nepraš
2002/10/12 - 2002/11/24   Jiří Seifert
2002/12/10 - 2003/02/02   Vladimír Janoušek
2003/04/04 - 2003/10/07   Emil Filla: Boje a zápasy, Písně Emila Filly, České středohoří
2003/05/13 - 2003/10/07   Emil Filla: Neznámé práce z pozůstalosti kreseb a grafiky
2003/11/15 - 2004/01/25   Václav Boštík, Jan Křížek, Jiří Mrázek
2004/06/19 - 2004/09/05   Karel Malich
2004/09/28 - 2005/01/16   Jan Křížek
2004/09/29 - 2005/01/16   Václav Cigler
2005/02/19 -   Neokonstruktivismus, Opart ze sbírek galerie
2005/11/26 - 2006/04/02   Hugo Demartini
2006/04/15   Vzhůru na vernisáž!!!! s Daliborem Chatrným
2006/04/22 - 2006/07/09   Dalibor Chatrný
2006/08/05 - 2006/11/05   Kamil Linhart
2006/08/05 - 2006/11/05   Kamil Linhart
2006/11/18   František Javůrek, Matej Plaszek: The Blues Mothers Band
2006/11/18 - 2007/05/31   Transformace krajiny: Ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech
2007//06/01   Andy Warhol, The Velvet Underground a Československo
2007/06/28 - 2007/09/30   Surrealismus v Lounech
2007/10/27 - 2008/02/03   Zorka Ságlová
2008/02/23 - 2008/05/11   Vladislav Mirvald
2008/03/08 16:00   klasická a moderní vážná hudba v podání špičkových interpretů: Na klavír hraje a hovoří Tomáš Víšek: Franz Schubert a jeho čeští předchůdci
2008/03/28   Molekuly a jejich pohyb kolem nás. Brownův pohyb
2008/05/24 - 2008/08/10   Neprodané obrazy
2008/09/20 - 2009/01/11   Galerie Benedikta Rejta: Ze sbírek galerie jak je neznáte, 70. a 80. léta
2009/02/07 - 2009/04/26   Jan Hendrych
2009/05/16 - 2009/07/26   Vladimír Novák: Blšany
2009/08/15 - 2009/10/25   Milan Grygar: Antifony a Partitury
2010/04/10 - 2010/08/29   Kamil Linhart: Kosmos
2010/06/25 - 2010/08/29   Kamil Linhart
2010/10/23 - 2011/02/27   Zdeněk Sýkora
2011/04/30 - 2011/08/28   Vladislav Mirvald: Geometrická zátiší
2011/10/08 - 2012/02/26   Olga Karlíková: Byl večer a bylo jitro, den pátý
2012/05/11 - 2012/09/09   Emil Filla: Navrácené obrazy
2012/10/06 - 2013/02/24   Ivan Chatrný
2013/04/06 - 2013/09/01   Jan Ságl: Tanec na dvojitém ledě
2013/06/07 - 18 -24 hodin   Jan Ságl: Tanec na dvojitém ledě - Festival muzejních nocí 2013
2013/10/12 - 2014/03/02   Michal Matzenauer
2017/07/28 -   Emil Filla: Inspirace tradičním čínským umění
2018/10/13 - 2018   Emil Filla: Meziválečná tvorba
2018/10/13 - 2018   Ruská revoluční avantgarda
2021/01/21 - 2021/04/18   Reset: Prostor, světlo, barva, zvuk
2021/05/14 - 2021/07/25   Krajina+
2021/08/06 - 2021/11/28   Mirvald 100
2021/12/10 - 2021/03/06   Miloslav Moucha: Cesta
2022/03/23 - 2022/09/11   Voda
2022/05/20 - 2022/09/11   Aquarium
2022/06/04 - 2022/09/11   Dana Siswartonová: Laboratorium
2022/06/04 - 2022/09/11   Laboratorium
2022/10/07 - 2022/12/04   Monika Immrová
2022/10/07 - 2022/12/04   Pavel Nádvorník: Retrospektiva 0.1: Romové, Kluci a Krajiny
2022/12/16 - 2023/04/09   Konstruktivní tendence: Mezi napětím a křehkou stabilitou
2023/04/27 - 2023/10/29   Krása
2024/05/17 - 2024/11/03   Hra

Galerie Benedikta Rejta

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1966   Jan Kojan: K 80. výročí narození a k 15. výročí úmrtí
  1967   Picasso: Umělecký plakát
  1967   Radek Kratina
  1968   Bohuslav Reynek: Grafika
  1968   Josef Čapek: Děti a zvířátka, Pastely
  1968   Vladislav Mirvald: Geometrické obrazy 1967-1968
  1969   Emil Filla: Grafická zátiší
  1969   Kamil Linhart: Reliefy
  1969   Ota Janeček: Dětem
  1969   Zdeněk Pešánek: Světelné plastiky
  1970   Jan Štursa: Drobná plastika
  1970   Josef Lada
  1970   Otakar Slavík: Obrazy žen 1969
  1970   Václav Jíra: Obrazy a objekty
  1971   Miloš Jiránek
  1972   Emil Filla (Čtvrtá výstava přírůstků sbírky galerie)
  1972   Jan Preisler: Výbor z díla
  1973   Grafika Josefa Čapka ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech
  1973   Národní umělec Jiří Trnka
  1973   Národní umělec Josef Brož: Výbor z díla
  1973   Nikolaj Chvorinov
  1973   Václav Hejna: Výbor z díla
  1980   Eva Brodská: Tapiserie
  1982   Kouzelný cirkus Zdenka Seydla
  1982   Václav Zralý
  1984   Bohumil Kubišta
  1984   Jiří Corvin: Obrazy
  1985   František Hora: Výběr z životního díla
  1985   Jan Otakar Marvánek (1884-1921)
  1985   Jiří Anderle: Výběr z grafického díla
  1989   Hana Fillová: Obrazy a kresby
  1989   Václav Jíra: Obrazy
  1991   Vasil Stanko: Ako zaobcházať s domorodcami / How to Take Care about Natives
  1999   Pamětní síň Emila Filly (Jižní křídlo zámku na Peruci)
  2000   Vladislav Mirvald: Komplementární
  2000   Zdeněk Sýkora
  2001   Josef Šimůnek
  2001   Václav Jíra
  2004   Karel Malich ((Galerie Benedikta Rejta))
  2004   Václav Cigler
  2006   Kamil Linhart
  2007   Zorka Ságlová
  2008   Vladislav Mirvald
  2009   Jan Hendrych
  2009   Vladimír Novák: Blšany, Louny (Obrazy 2003-2009)
  2010   Kosmos Kamila Linharta
  2011   Olga Karlíková
  2012   Emil Filla (Občasník GBR vydaný k výstavě Emil Filla: Navrácené obrazy (11.5. - 9.9.2012))
  2012   Ivan Chatrný
  2013   Jan Ságl: Tanec na dvojitém ledě (1969, Plastic People of Universe)
  2013   Michal Matzenauer
  2015   Emil Filla (Sféra umění leží v citu a cit nemá býti zasažen)
  2016   Vladislav Mirvald: Geometrie
  2021   Miloslav Moucha: Cesta
  2021   Mirvald 100
  2022   Monika Immrová
  2022   Pavel Nádvorník: Retrospektiva 0.1: Romové, Kluci a Krajiny
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1966   Konstruktivní tendence
  1968   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech (I. výstava přírůstků galerijní sbírky)
  1968   Dodekaedr
  1969   Obrazy, plastiky - 2. výstava přírůstků sbírky
  1973   Sociální tematika v české grafice dvacátých let (ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech)
  2003   Václav Boštík, Jan Křížek, Jiří Mrázek
  2003   Václav Boštík, Jan Křížek, Jiří Mrázek
  2007   Surrealismus v Lounech
  2008   Neprodané obrazy
  2016   Postava k otvírání / The figure examined
  2021   Reset (Prostor, světlo, barva, zvuk)
  2022   Konstruktivní tendence: Mezi napětím a křehkou stabilitou
  2022   Voda
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1967   Emil Filla
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  18.04.2009   Jan Hendrych ((rozhovor s hostem))
  1966   Karel Černý (malířská tvorba)
  1967   Ladislav Postupa: Fotografie
  1967   Picasso: Umělecký plakát
  1967   Radek Kratina: Variabily
  1967   Vasarely: Nová tvorba 1966 - 1967
  1968   Bohuslav Reynek: Grafika
  1969   Ota Janeček: Kresby dětem
  1969   Reliéfy Kamila Linharta
  1969   Výstava skleněných plastik Zdeňka Pešánka
  1970   Alois Pitrmann: Komorní grafika
  1970   Jan Kubíček
  1970   Josef Lada
  1970   Otakar Slavík: Obrazy žen
  1971   Hugo Demartini: Plastiky 1964 - 1970
  1982   V. Mirvald
  1986   Vladislav Mirvald: Tušové kresby
  1988   Vladislav Mirvald: Kresby
  1989   Čestmír Kafka: Kresby, obrazy
  1989   Václav Jíra: Obrazy
  1990   Bohuslav Reynek: Sbírkový soubor
  1990   Dalibor Chatrný: Ze sbírek galerie
  1991   Adriena Šimotová: Magie věcí
  1991   Radek Kratina: Transformace
  1991   Vladislav Mirvald: Obrazy 1941-1991
  1999   Pamětní síň Emila Filly
  2000   Kamil Linhart: Výbor z díla (k autorovým 80.narozeninám)
  2000   Zdeněk Sýkora (u příležitosti 80.narozenin)
  2000   Zdeněk Sýkora (Prodlouženo do 9. dubna 2000!)
  2001   Josef Šimůnek (výbor z díla, u příležitosti 75.narozenin)
  2001   Václav Jíra: Výbor z díla
  2001   Vladislav Mirvald: Výbor z díla (K autorovým 80.narozeninám)
  2002   Čestmír Kafka: Výstava u příležitosti autorova nedožitého jubilea
  2002   Jiří Seifert (u příležitosti autorova nedožitého jubilea)
  2002   Karel Nepraš
  2002   Vladimír Janoušek (Výstava u příležitosti autorova nedožitého jubilea)
  2003   Emil Filla
  2003   Emil Filla (druhá část)
  2004   Jan Křížek (IV. část)
  2004   Karel Malich
  2004   Václav Cigler
  2005   Hugo Demartini
  2006   Dalibor Chatrný
  2006   Kamil Linhart
  2006   Kamil Linhart
  2007   Zorka Ságlová
  2008   Vladislav Mirvald
  2009   Jan Hendrych
  2009   Milan Grygar
  2009   Vladimír Novák: Blšany Louny
  2010   Kosmos Kamila Linharta
  2010   Zdeněk Sýkora (zahájení)
  2011   Olga Karlíková: Byl večer a bylo jitro den pátý
  2011   Vladislav Mirvald (zahájení)
  2012   Emil Filla: Navrácené obrazy
  2012   Ivan Chatrný
  2012   Ivan Chatrný
  2013   Jan Ságl: Tanec na dvojitém ledě
  2013   Michal Matzenauer
  2014   Michal Matzenauer (dernisáž)
  2017   Emil Filla: Inspirace tradičním čínským umění (Znovuotevření Galerie Benedikta Rejta)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1967   Konstruktivní tendence (Demartini - Kolář - Malich - Mirvald - Sýkora)
  1969   2. výstava přírůstků (Obrazy, plastiky)
  1988   Konstrukce a fikce
  1990   Alica Štefančíková a Rudo Prekop (fotografie)
  1990   Bratrstvo: Fotografie
  1998   Stálá expozice Galerie Benedikta Rejta
  2003   Václav Boštík, Jan Křížek, Jiří Mrázek
  2005   Neokonstruktivismus (Opart ze sbírek galerie)
  2006   Transformace krajiny (Ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech)
  2007   Surrealismus v Lounech
  2008   Galerie Benedikta Rejta: Ze sbírek galerie jak je neznáte (70. a 80. léta)
  2018   Emil Filla: Meziválečná tvorba, Ruská revoluční avantgarda
  2018   Emil Filla: Meziválečná tvorba, Ruská revoluční avantgarda
  2022   Konstruktivní tendence: Mezi napětím a křehkou stabilitou
  2022   Monika Immrová / Pavel Nádvorník: Retrospektiva 0.1: Romové, Kluci a Krajiny
  2022   Voda
  2024   je to Hra
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno   Emil Filla: Dole pod Smolenským zámkom
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   Hugo Demartini
  2013   Jan Ságl: Tanec na dvojitém ledě - Festival muzejních nocí 2013 (výstava, filmy, hudba)
  2021   Mirvald 100
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2022   Voda
  2022   Water
  nedat. (2021–)   Galerie Benedikta Rejta
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2007   Andy Warhol, The Velvet Underground a Československo
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2023   Krása
katalogový list autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  2002   Vladimír Janoušek
katalogový plakát autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1979   Václav Jíra: Obrazy z let 1978 a 1979
katalogový plakát kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2022   Konstruktivní tendence: Mezi napětím a křehkou stabilitou
metodický text
  rok vydání   název (podnázev)
  1982   Vladislav Mirvald
PF
  rok vydání   název (podnázev)
  2022   PF 2023 (Galerie Benedikta Rejta)
plakát
  rok vydání   název (podnázev)
  1967   Konstruktivní tendence
  1967   Variabily: Výstava objektů Radka Kratiny
  1967   Vasarely
  1979   Emil Filla
  1979   Emil Filla
  1991   Radek Kratina: Transformace
  2000   Zdeněk Sýkora
  2002   Jiří Seifert (U příležitosti autorova nedožitého jubilea)
  2005   Hugo Demartini
  2013   Michal Matzenauer
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev)
  18.10.2007   Rozhovor s hostem - Věra Linhartová ((Výstava Surrealismus v Čechách))
  2008   Petr Kulhánek: Molekuly a jejich pohyb kolem nás, Brownův pohyb (Přednášky hostujících akademiků - Akademie GBR)
  2008   Tomáš Víšek: Franz Schubert a jeho čeští předchůdci (Klasická a moderní vážná hudba v podání špičkových interpretů)
  2015   Znovuotevření Pamětní síně Emila Filly na Peruci
  nedat.   Pamětní síň Emila Filla na Peruci
program
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   Zdeněk Sýkora
  2011   Akademie GBR: Alexandrijská škola, Geometrie a hvězdářství, Vesmír od atomistů k epikúrejcům
  2011   Vladislav Mirvald: Geometrická zátiší
výroční zpráva
  rok vydání   název (podnázev)
  2003   Galerie Benedikta Rejta v Lounech: Zpráva o činnosti galerie za rok 2003

Galerie Benedikta Rejta

instituce, obec, adresa
Pamětní síň Emila Filly, Peruc (Louny), zámek

Galerie Benedikta Rejta

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2003   Václav Boštík, Jan Křížek, Jiří Mrázek

Galerie Benedikta Rejta

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
  2008   Reprezentace národa
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1998   State Galleries of the Czech Republic
  1999   Česká architektura / Czech Architecture 1989-1999
  2004   Česká architektura a její přísnost (Padesát staveb 1989-2004)
  2013   Biografie Galerie Benedikta Rejta
  2018   Průvodce neklidným územím II (Příběhy moderní české architektury)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1966   Galerie Benedikta Rejta
  1968   Ve hře o diváka
  1995   Dvě místa u Ohře (Vzpomínka na vznik Galerie Bedřich Rejta v Lounech)
  1998   Galerie Benedikta Rejta
  1998   Galerie Benedikta Rejta (Polemické dílo)
  1998   Příběh jedné galerie (K otevření stálé expozice)
  1998   Sbírka v Lounech je konečně přístupná veřejnosti
  2003   Válka s multigalerií (Centralizace galerií v Ústeckém kraji zatím odvrácena)
  2004   Emil Přikryl, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Pivovarská 29-34. 1993-1998
  2005   Tvořit, nikoli znetvořovat
  2010   1989-2008 (Architektura uměleckých muzeí a galerií v Čechách a na Moravě)
  2010   Galerijní expozice
www
  rok vydání   název (podnázev)
  ????   Galerie Benedikta Rejta (artlist.cz)
adresář
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno   RGČR The Czech Galleries Council
průvodce
  rok vydání   název (podnázev)
  1983   Muzea a galérie v ČSR (A-Z na cesty)
seznam institucí
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   RGČR Rada galerií České republiky
  nedat   RGČR Rada galerií České republiky

Galerie Benedikta Rejta

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1987/11/21 - 1988/02/28   Česká malba 20. století ze sbírek Galerie Benedikta Rejta Louny, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)

Galerie Benedikta Rejta

osoba narození poznámka
Kubíková Jaroslava   ???? - ????
Löblová Andrea   ???? - ????
Sedláček Zbyněk 20. 6. 1966 1994 - ????
Sekera Jan 14. 11. 1935 1965 - 1987, zakladatel, ředitel
Straka Pavel 7. 3. 1973 ???? - ????
Štefančíková Alica 5. 4. 1957 1989 - ????, ředitelka
Švestka Martin 1963 ???? - ????, spolupráce (po r. 1999)

Galerie Benedikta Rejta

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1995   Cesta k outsiderům

Galerie Benedikta Rejta

osoba narození
Bartovský Václav 22. 8. 1903
Bauch Jan 16. 11. 1898
Benda Jan 16. 5. 1897
Benda Václav 25. 6. 1948
Beneš Vincenc 22. 1. 1883
Bílek Alois 15. 6. 1887
Boettinger Hugo 30. 4. 1880
Boštík Václav 6. 11. 1913
Bradáček Jiří 27. 6. 1922
Cigler Václav 21. 4. 1929
Cihlář Michal 16. 9. 1960
Corvin Jiří 15. 6. 1931
Cvach Miloš 10. 5. 1945
Čapek Vítek 28. 2. 1954
Černý Karel 19. 2. 1910
David Jiří 28. 8. 1956
Demartini Hugo 11. 7. 1931
Diviš Alén 26. 4. 1900
Diviš Stanislav 20. 11. 1953
Dlouhý Bedřich 2. 8. 1932
Dobeš Milan 29. 7. 1929
Dvořák Karel 1. 1. 1893
Feigl Bedřich 6. 3. 1884
Fibichová Zdena 9. 12. 1933
Grygar Milan 24. 10. 1926
Gutfreund Otto 3. 8. 1889
Hudeček František 7. 4. 1909
Chatrný Dalibor 28. 8. 1925
Jarcovják Vladimír 17. 3. 1924
Jíra Václav 17. 12. 1939
Judl Stanislav 9. 8. 1951
Kafka Čestmír 14. 11. 1922
Karlíková Olga 6. 1. 1923
Klimeš Josef 15. 1. 1928
Klimeš Svatopluk 10. 3. 1944
Knížák Milan 19. 4. 1940
Kobylka Vojtěch 10. 3. 1943
Kolář Jiří 24. 9. 1914
Kolářová Běla 24. 3. 1923
Kolíbal Stanislav 11. 12. 1925
Kovanda Jiří 1. 5. 1953
Kovářová Květuše 11. 10. 1945
Kozelka Milan 3. 11. 1948
Kratina Radoslav 2. 12. 1928
Kubíček Jan 30. 12. 1927
Kubínová Volfová Eva 21. 2. 1925
Kubišta Bohumil 21. 8. 1884
Kučera Zdeněk 1. 5. 1935
Kvíčala Petr 20. 4. 1960
Lamr Aleš 12. 6. 1943
Lauda Jan 4. 4. 1898
Lhoták Kamil 25. 7. 1912
Linhart Kamil 8. 1. 1920
Málek Antonín 28. 8. 1937
Malich Karel 18. 10. 1924
Marvánek Otakar 28. 3. 1884
Medek Mikuláš 3. 11. 1926
Mizera Otto (Otta) 29. 5. 1919
Mrázek Jiří 22. 4. 1920
Mrázková Daisy 5. 5. 1923
Musatov Grigorij 29. 1. 1899
Mžyk Josef 2. 2. 1944
Němec Rudolf 19. 5. 1936
Nepasický Jiří 25. 9. 1934
Nepraš Karel 2. 4. 1932
Nešleha Pavel 19. 2. 1937
Novák Jiří 6. 11. 1922
Novák Ladislav 4. 8. 1925
Nowak Willi 3. 10. 1886
Oriešková Zlatníková Petra 16. 8. 1941
Ouhel Ivan 18. 2. 1945
Patera Jiří 11. 12. 1924
Pauzer Karel 4. 12. 1936
Pavlík Petr 31. 1. 1945
Pešicová Jaroslava 30. 12. 1935
Pištěk Theodor 25. 10. 1932
Postupa Ladislav 21. 9. 1929
Pražák Čeněk 20. 2. 1914
Preclík Mojmír 9. 2. 1931
Prekop Rudo 13. 4. 1959
Procházka Antonín 5. 6. 1882
Procházková Scheithauerová Linka 28. 1. 1884
Pukl Vladimír 2. 3. 1896
Purkrábková Hana 19. 8. 1936
Rabas Václav 13. 11. 1885
Ranný Michal 30. 7. 1946
Rejnart Jindřich 27. 2. 1939
Reynek Bohuslav 31. 5. 1892
Rittstein Michael 17. 9. 1949
Rudolf Pavel 21. 6. 1943
Sekal Zbyněk 12. 7. 1923
Seydl Zdenek 29. 4. 1916
Sopko Jiří 20. 2. 1942
Sozanský Jiří 27. 6. 1946
Stanko Vasil 17. 3. 1962
Stritzko Otto 2. 2. 1908
Strobachová Zdena 3. 5. 1932
Střížek Antonín 22. 5. 1959
Suška Čestmír 4. 1. 1952
Svobodová Jitka 9. 9. 1941
Sýkora Zdeněk 3. 2. 1920
Šejn Miloš 10. 8. 1947
Ševčík Miloš 27. 6. 1939
Šimotová Adriena 6. 8. 1926
Šnajdr Miroslav 8. 11. 1938
Štorek František 3. 7. 1933
Urbásek Miloš 28. 7. 1932
Vančura Jan 3. 4. 1940
Veselý Zdeněk 9. 6. 1932
Vokolek Václav 1. 1. 1947
Wagner Josef 2. 3. 1901
Wichterlová Hana 2. 3. 1903
Zoul Jaromír 12. 2. 1936

Galerie Benedikta Rejta

grafika
rok vydání   autor, název (podnázev)
1904   Kubišta Bohumil, Švadlena
1906   Kubišta Bohumil, Interiér vojenské ubytovny (V kasárnách, Na vojně)
1907   Kubišta Bohumil, Dvůr (Na dvorku)
1907   Kubišta Bohumil, Motiv z Florencie (Povoz)
1907   Kubišta Bohumil, Scéna z hostince s muzikanty (U muziky)
1907   Kubišta Bohumil, Síň (Vesnický interiér)
1907   Kubišta Bohumil, Venkovská chalupa
1912   Kubišta Bohumil, Staropražský motiv
1915   Kubišta Bohumil, Prosba (Nedokončený dřevoryt)
1918   Kubišta Bohumil, Autoportrét (Podobizna muže)
1918   Kubišta Bohumil, Istrijská krajina
1947-54   Seydl Zdenek, Nosorožec
1960   Boudník Vladimír, bez názvu (Korálový útes)
1964   Sýkora Zdeněk, Černo-bílá struktura
1967   Sýkora Zdeněk, Červeno-modrá struktura
1968   Sýkora Zdeněk, Černo-bílá struktura
1973   Sýkora Zdeněk, Hnědo-bílá struktura
1992   Sýkora Zdeněk, 29 linií
nedatováno   Trnka Jiří, Venkovské práce, Vinobraní
po 1975   Seydl Zdenek, ZOO kachny a kachnički
kresba
rok vydání   autor, název (podnázev)
1942   Mrázek Jiří, Automatická kresba
objekt
rok vydání   autor, název (podnázev)
1967   Kratina Radoslav, Kosočtverec s hranoly na koso
obraz
rok vydání   autor, název (podnázev)
1910   Kubišta Bohumil, Při psaní
1915   Kubišta Bohumil, Krajina u Pulje (Skalnaté pobřeží u Punta Christo)
1921   Foltýn František, Koupání
1928   Diviš Alén, Dvě objímající se postavy
1945   Diviš Alén, Maska
1947   Diviš Alén, Kristus černochů ((595 x 475))
1951   Diviš Alén, Bolestný Kristus
1957   Medek Mikuláš, Nahý v trní bez trní (Nahý v trní IV)
1958   Boštík Václav, Lebka
1962   Medek Mikuláš, Instalace 21.000 somnambulních modrých cm²
1965   Medek Mikuláš, Příliš těžký spánek I (Hluboký spánek I)
1965   Medek Mikuláš, Příliš těžký spánek II (Hluboký spánek II)
1965   Sýkora Zdeněk, Barevná struktura
1967   Kubíček Jan, Konkrétní kombinace
1967   Slavík Otakar, Pitva (Autopsia)
1968   Slavík Otakar, Ležící I (Sdraidata I)
1971   Doležal František, Stříbrný masiv MIlešovky (cyklus Reminiscence na České středohoří)
1971-1972   Slavík Otakar, Duňa
1973   Doležal František, Obláčky (Máj) (Máchovský cyklus)
1973   Doležal František, Píseň hory II. (cyklus Reminiscence na České středohoří)
1978   Rittstein Michael, Návrat / Return
1979   Pavlík Petr, Odysseus / Odysseus
plakát
rok vydání   autor, název (podnázev)
1964   Fremund Richard, Křižovatka
1967   Demartini Hugo, Konstruktivní tendence
1967   Kratina Radoslav, Variabily: Výstava objektů Radka Kratiny
plastika
rok vydání   autor, název (podnázev)
1956   Zívr Ladislav, Hlava krůty
pozvánka kolektivní
rok vydání   autor, název (podnázev)
2022    , Voda
reliéf
rok vydání   autor, název (podnázev)
1913   Filla Emil, Hlava
socha
rok vydání   autor, název (podnázev)
1915   Kubišta Bohumil, Hlava