Pražský dům fotografie, prostory Nadace ABF

druh: výstavní prostor
obec: Praha 1
adresa: Václavské náměstí 31, přízemí ve dvorním traktu
stát: Česká republika (Czech Republic)

rok vzniku: 2003

Pražský dům fotografie, prostory Nadace ABF

instituce, obec, adresa
Pražský dům fotografie (2000-2002), Praha, Haštalská 1

Pražský dům fotografie, prostory Nadace ABF

termín   název výstavy, místo konání
2002/07/011 - 2002/07/22   Konfrontace 2002, Pražský dům fotografie, prostory Nadace ABF, Praha 1
2003/05/09 - 2003/06/22   Jonathan Torgovnik: Bollywoodské sny, Pražský dům fotografie, prostory Nadace ABF, Praha 1
2003/07/31 - 2007/08/31   Dotek reality / A Touch od Reality, Pražský dům fotografie, prostory Nadace ABF, Praha 1
2003/09/04 - 2003/10/12   Marcelo Brodsky: Dobrá paměť, Pražský dům fotografie, prostory Nadace ABF, Praha 1
2003/12/05 - 2004/01/11   Sára Saudková: Fotografie / Photographs, Pražský dům fotografie, prostory Nadace ABF, Praha 1
2004/02/26 - 2004/04/04   Bert Teunissen: Domácí krajiny, Domestic landscapes, Pražský dům fotografie, prostory Nadace ABF, Praha 1
2004/04/22 - 2004/05/30   Vojtěch V. Sláma: Vlčí med / Wolf Honey, Pražský dům fotografie, prostory Nadace ABF, Praha 1
2004/09/16 - 2004/10/31   Arthur Tress: Fantastická cesta, Fantastic voyage, Pražský dům fotografie, prostory Nadace ABF, Praha 1
2005/03/02 - 2005/04/10   Daniel Pešta, Pražský dům fotografie, prostory Nadace ABF, Praha 1
2005/04/21 - 2005/05/29   Lucia Nimcová: Instant Women, Pražský dům fotografie, prostory Nadace ABF, Praha 1
2005/06/10 - 2005/07/31   Patnáct: Patnáctý rok Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, Pražský dům fotografie, prostory Nadace ABF, Praha 1
2006/03/23 - 2006/04/29   Agraria et Marginalia de Pavel Banka, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2006/04/27 - 2006/05/28   Gustav Aulehla: Takoví jsme byli, fotografie z 50. - 80. let / The way we were, photographs from 50´s to 80´s, Pražský dům fotografie, prostory Nadace ABF, Praha 1
2006/04/27 - 2006/05/28   Gustav Aulehla: Takoví jsme byli: Fotografie z 60. - 80. let, Pražský dům fotografie, prostory Nadace ABF, Praha 1
2006/09/21 - 2006/10/22   Jiří Toman, Pražský dům fotografie, prostory Nadace ABF, Praha 1
2009/02/05 - 2009/03/05   Marcel Stecker: Obrazy a grafiky, Pražský dům fotografie, prostory Nadace ABF, Praha 1

Pražský dům fotografie, prostory Nadace ABF

termín   název výstavy
2002/07/011 - 2002/07/22   Konfrontace 2002
2003 - 2003/01/22   Přátelé pro Literu
2003/05/09 - 2003/06/22   Jonathan Torgovnik: Bollywoodské sny
2003/07/31 - 2007/08/31   Dotek reality / A Touch od Reality
2003/09/04 - 2003/10/12   Marcelo Brodsky: Dobrá paměť
2003/10/16 - 2003/11/30   Lili Almog: Ložnicová epizoda, Bed room sequence
2003/12/05 - 2004/01/11   Sára Saudková: Fotografie / Photographs
2004/01/16 - 2004/02/22   Jan Šplíchal: Fotomontáže, 1963 - 2003 / Photomontages, 1963 - 2003
2004/02/26 - 2004/04/04   Bert Teunissen: Domácí krajiny, Domestic landscapes
2004/04/22 - 2004/05/30   Vojtěch V. Sláma: Vlčí med / Wolf Honey
2004/06/03 - 2004/07/18   Cena Jaromíra Funkeho 2004 / Jaromír Funke Prize 2004
2004/09/16 - 2004/10/31   Arthur Tress: Fantastická cesta, Fantastic voyage
2004/12/16 - 2005/02/06   Antanas Sutkus: Každodenní Litva / Everyday Lithuania
2005/03/02 - 2005/04/10   Daniel Pešta
2005/04/21 - 2005/05/29   Lucia Nimcová: Instant Women
2005/06/10 - 2005/07/31   Patnáct: Patnáctý rok Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě
2005/08/04 - 2005/09/11   Elliot Ross: Yehudhith
2006/04/27 - 2006/05/28   Gustav Aulehla: Takoví jsme byli, fotografie z 50. - 80. let / The way we were, photographs from 50´s to 80´s
2006/04/27 - 2006/05/28   Gustav Aulehla: Takoví jsme byli: Fotografie z 60. - 80. let
2006/09/21 - 2006/10/22   Jiří Toman
2006/11/23 - 2006/12/17   Šestka / Six: AVU
2007/04/27 - 2007/07/10   Jan Lukas: Italský deník 1965 - 1966 / Italian Diary 1965 - 1966
2007/06/19 - 2007/07/29   Weronika Łodzińska, Andrzej Kramarz: Domov
2009/02/05 - 2009/03/05   Marcel Stecker: Obrazy a grafiky

Pražský dům fotografie, prostory Nadace ABF

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  2006   Jiří Toman: Fotografie / Photographs
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2003   Jonathan Torgovnik: Bollywoodské sny / Bollywood Dreams
  2003   Marcelo Brodsky: Dobrá paměť / Good Memory
  2003   Sára Saudková: Fotografie / Photographs
  2004   Antanas Sutkus: Každodenní Litva / Everyday Lithuania
  2004   Arthur Tress: Fantastická cesta / Fantastic Voyage
  2004   Bert Teunissen: Domácí krajiny / Domestic Landscapes
  2004   Jiří Hanke: Ozvěny / Echoes
  2004   Vojtěch V. Sláma: Vlčí med / Wolf Honey
  2005   Lucia Nimcová: Instant Women
  2006   Gustav Aulehla: Takoví jsme byli / The Way We Were (Fotografie z 50. - 80. let / Photographs from 50's to 80's)
  2006   Gustav Aulehla: Takoví jsme byli: Fotografie z 60. - 80. let
  2006   Jiří Toman
  2006   Jiřina Hankeová: Trapný pokus o autoterapii / An Awkward Attempt at Self-Therapy
  2007   Jan Lukas: Italský deník 1965 - 1966 / Italian Diary 1965 - 1966 (fotografie)
  2009   Marcel Stecker: Obrazy a grafiky
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2003   Dotek reality / A Touch od Reality
  2005   Štěpánka Stein & Salim Issa: Czechmania
  2006   Šestka / Six: Šest českých fotografických škol / Six Czech Schools of Photography (Institut tvůrčí fotografie (ITF) FPF Slezské univerzity v Opavě)
  2006   Šestka / Six: Šest českých fotografických škol / Six Czech Schools of Photography (Škola Veroniky Bromové, Fotografický a digitální obraz, Ateliér nových médií 2, Akademie výtvarných umění)
  2006   Šestka / Six: Šest českých fotografických škol / Six Czech Schools of Photography (Katedra fotografie Fakulty užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
  2007   Šestka / Six: Šest českých fotografických škol / Six Czech Schools of Photography (Ateliér fotografie Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze)
  2007   Šestka / Six: Šest českých fotografických škol / Six Czech Schools of Photography (Ateliér reklamní fotografie Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně)
  2007   Šestka / Six: Šest českých fotografických škol / Six Czech Schools of Photography (Katedra fotografie Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze)
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2006   Jiří Toman

Pražský dům fotografie, prostory Nadace ABF

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  2009   Prague Photo 2009