Zlín (Zlín)

obec: Zlín (Zlín)
adresa: _
stát: Česká republika (Czech Republic)

poznámka:
první zmínka 1322
v letech 1949-1989 - Gottwaldov

Zlín (Zlín)

termín   název výstavy, místo konání
2001/05/30 - 2001/07/01   Ú Svit s ateliérem veškerého sochařství Kurta Gebauera, 15. budova továrního areálu Svit, Zlín (Zlín)
2001/05/30 - 2001/09/16   Kurt Gebauer, Dům umění, Zlín (Zlín)

Zlín (Zlín)

termín   název výstavy
1936/04/26 - 1936/08/31   I. jarní Zlínský salon
1955/01/16 - 1955/02/13   Karel Živný: Akvarely z let 1948 - 1954
1963/07/05   Eliška a Ferda Štáblovi: Keramika, plastika a kresby
1975/11   Jiří Váp
1983   Mária Želibská-Vanči: Výber z tvorby k životnému jubileu
1990/04/24 - 1990/06/24   Salon výtvarníků jihovýchodní Moravy
1996/04/26 - 1996/09/29   I. nový zlínský salon
1997/05/20 - 1997/08/17   I. Zlínský salon mladých
1999/05/12 - 1999/08/29   II. nový zlínský salon
1999/05/12 - 1999/08/31   II. nový zlínský salon
2002/06/11 - 2002/09/01   III. nový zlínský salon
2003   Miloslav Fekar: Tvar a světlo
2005/05/26 - 2005/09/18   IV. nový zlínský salon 2005
2008/12/09 - 2009/02/15   České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století
2009/05/19 - 2009/05/23   A Utopia of modernity: Zlín / Utopie modernity: Zlín
2022/09/07 - 2022/11/06   Prostor Zlín 2022

Zlín (Zlín)

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2009   Zlín (Modellstadt der Moderne)
  2018   První republika 1918-1938
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1998   Zlínské mrakodrapy
  2013   Viktor Jandásek stavitel ve Zlíně
  2014   Křížení v křížení
diplomová (disertační) práce
  rok vydání   název (podnázev)
  1977   Urbanistický vývoj Zlína 1920 - 1945

Zlín (Zlín)

autorská
termín   název výstavy, místo konání
2009/11/18 - 2010/02/21   Libor Stavjaník: Eine Garage zum Verkaufen, Tschechisches Zentrum München (České centrum Mnichov), Mnichov (München)
2013/07/16 - 2013/10/06   Viktor Jandásek: Stavitel ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2009/11/19 - 2010/02/21   Zlín – Modellstadt der Moderne, Pinakothek der Moderne, Mnichov (München)

Zlín (Zlín)

osoba narození poznámka
Adamík Josef 15. 7. 1941 ???? - ????
Balajka František 6. 3. 1945 ???? - ????, projektoval sídliště Kúty, sídliště Jižní svahy II a další stavby
Baroš Bedřich 24. 6. 1936 1959 - 1974, trvalý pobyt, grafikem n.p. Svit, tvůrčí činnost
Bárta Daniel   ???? - ????
Bartoňková Drábková Marie 27. 10. 1908 ???? - ????
Bartoš Jaroslav 22. 5. 1920 ???? - ????
Bartoš Petr 20. 7. 1960 ???? - ????, tajemník Městského úřadu
Bartovský Antonín 25. 3. 1897 ???? - ????, jazyková škola
Baťa Tomáš 3. 4. 1876 1906 - ????, postavil první velkou továrnu
Baťa Tomáš 3. 4. 1876 1894 - ????, založil se svým bratrem Antonínem obuvnický závod , vyrábějící především levnou nekoženou (plátěnou) obuv.
Běhal Zdeněk 23. 2. 1953 ???? - ????
Bělíková Anna 23. 3. 1910 ???? - ????
Beran Alex 22. 7. 1923 1939 - 1944, Škola umění
Bílek Zdeněk 26. 10. 1923 1969 - 1975, dirigent symfonického orchestru
Bláha Jaroslav 29. 9. 1934 ???? - ????, zaměstnán u ZPS ve funkci referenta
Blahutová Jaroslava 11. 12. 1972 ???? - ????
Cabala Jindřich 1874 ???? - ????, žil
Čančíková Vlasta 20. 9. 1922 ???? - ????, vyučovala na lidové škole umění
Dias Pavel 9. 12. 1938 ???? - ????, Univerzita Tomáše Bati, pedagogem od r.2005 (IRTMK).
Dobiáš Čeněk 1. 6. 1919 1934 - 1936, Baťova škola práce
Dostál Zdeněk 6. 5. 1933 1998 - 2001, primátor
Doubnerová Tlustá Jiřina 31. 3. 1922 ???? - ????
Drofa Miroslav 25. 10. 1908 1928 - ????, stavební oddělení firmy Baťa
Exnarová Červinková Hana 16. 11. 1949 ???? - ????, bydliště
Fackenberg František 20. 6. 1904 ???? - ????, firma Baťa
Fuchsa Jan 12. 11. 1916 ???? - ????
Gahura František 10. 10. 1891 ???? - ????, jeden z tvůrců "Baťova Zlína", autor jeho urbanistick koncepce rozvolněného města v zahradách a "továrny v zahradách", čtvrtích dělnických rodinných domků a základních objektů městského centra ve Zlíně
Gahura František 10. 10. 1891 1923 - 1946, městský architekt
Gajdoš Rudolf 26. 1. 1908 ???? - ????
Geryk Milan 18. 2. 1923 ???? - ????
Habarta Jan 15. 11. 1919 ???? - ????, sochař
Hábl René 29. 11. 1968 ???? - ????
Hálek Gustav 13. 11. 1886 ???? - ????
Hanuš Vilém 12. 6. 1906 ???? - ????
Havelka Ludvík 15. 10. 1908 ???? - ????, Výtvarný pedagog Školy umění ve Zlíně
Holcman Josef 6. 3. 1952 ???? - ????, vedoucí a herec malé scény Městského divadla
Holík Alois 28. 2. 1940 ???? - ????
Holík Alois 12. 9. 1908 ???? - ????
Holý Jiří 27. 11. 1922 ???? - ????
Horák Antonín 2. 6. 1918 ???? - ????
Hošek Pavel 10. 9. 1976 ???? - ????, bydliště
Hovadík Richard 30. 8. 1906 ???? - ????
Hovora Rudolf 3. 12. 1910 ???? - ????
Hroch Vladimír 3. 4. 1907 ???? - ????
Hubíková Marie 9. 12. 1942 ???? - ????
Hutařová Barbora 10. 9. 1982 ???? - ????
Chad Václav 8. 9. 1923 ???? - ????
Chmelař František 30. 12. 1921 ???? - ????
Jahoda Bohuš (Bohumil) 11. 6. 1910 ???? - ????
Jahůdka Radek 11. 3. 1972 ???? - ????
Jandík Stanislav 14. 5. 1902 ???? - ????
Jansa Václav 21. 10. 1859 1943 - ????, totálně nasazen v Baťových závodech
Jarcovják Lubomír 12. 8. 1962 ???? - ????, trvalý pobyt, tvůrčí činnost. V l. 1990-1999 činný v Státní galerii (nyní Krajská galerie výtvarného umění), od r. 1996 kurátorem sochařské sbírky. Výtvarník čas. Prostor Zlín. Pedagog Vyšší soukromé zlínské školy umění od r. 1994, od r. 1999 vedoucí grafického ateliéru.
Jungwirth Ludvík 2. 7. 1943 ???? - ????
Kadeřábková Turecká Jana 7. 1. 1940 ???? - ????, zaměstnání
Kadlec František 1. 1. 1906 ???? - ????
Kalivoda Vladimír 10. 12. 1927 ???? - ????
Kaplanová Valerie 12. 9. 1917 ???? - ????
Karásek Jiří   ???? - ????
Karfík Vladimír 26. 10. 1901 1930 - 1946, vedoucí projekce fy Baťa
Kjulleněnová Dvořáková Kremláčková Božena 11. 11. 1944 1944 - 1959, bydliště
Kolářová Jaroslava   ???? - ????
Kolková Lenka 3. 12. 1957 1982 - ????, Návrhářka obuvi SVEDRUP
Korbela Vladimír 17. 12. 1908 1936 - 1949, odborný lékař stomatologického odd. Baťovy nemocnice
Koryčan Miroslav 6. 6. 1938 1963 - ????, racoval ve Výzkumném ústavu syntetického kaučuku
Kotyzová Pavla 15. 7. 1949 ???? - ????, bydliště
Kovář Zdeněk 26. 1. 1917 ???? - ????
Kratochvíl Vítězslav 24. 6. 1938 ???? - ????
Křivánek Rudolf   ???? - ????, přistěhoval se, zaměstnán jako dispečer dopravy
Kubečka Vladimír 18. 9. 1913 ???? - ????, architekt
Lorenc Miroslav 9. 6. 1896 1932 - 1939, vlastní projekční kancelář
Lorenc Miroslav 9. 6. 1896 1928 - ????, návrh nemocenské pojišťovny
Lukas Jan 10. 8. 1915 ???? - ????, činný jako kameraman ve Filmových ateliérech Baťa v l. 1936-1938.
Mácha Jan 16. 9. 1926 1941 - 1943
Makovský Vincenc 3. 6. 1900 1939 - 1945, trvalý pobyt, tvůrčí činnost, pedagogem Školy umění
Maliva Josef 7. 1. 1931 ???? - ????
Matoušek Vladimír 22. 6. 1900 1938 - 1945, přistěhoval se, působil jako učitel ve škole Na Dílech do r. 1945
Milén Eduard 18. 3. 1891 ???? - ????, pobyt, tvůrčí činnost, pedagog na Škole umění v l. 1941-1945
Miler Zdeněk 21. 2. 1921 ???? - ????, pobyt, tvůrčí působení ve Filmovém studiu Baťových závodů
Mosazná Kateřina 20. 4. 1976 2000 - 2001, intel-seco-zlín
Mosazná Kateřina 20. 4. 1976 1995 - 1997, práce v relkamě R-public
Motyčka František 19. 7. 1904 ???? - ????
Možný Milan 17. 2. 1944 1968 - ????, trvalý pobyt, tvůrčí činnost, v l. 1968-1993 Centroprojekt Zlín, od r. 1995 Atelier MM
Nedopil Vladimír 1916 ???? - ????, Baťa, absolvoval obchodní akademii
Němec Josef 24. 2. 1928 1942 - 1949, Baťovy závody
Nová Dagmar 8. 9. 1958 ???? - ????, vedoucí oddělení urbanismu a architektů Magistrátu města Zlína
Novotný Jaroslav 21. 3. 1903 ???? - ????
Paderlík Arnošt 1. 12. 1919 1939 - 1941, asistent V.Makovského
Palla Vladimír 26. 3. 1925 1948 - 1950, Baťovy závody
Petr František 22. 11. 1884 1939 - 1940, pobyt, pedagog na Výtvarné škole v l. 1939-1940, 1945-1947, v l. 1939-1945 pedagog na tamní škole umění
Petr Pavel 3. 1. 1969 ???? - ????
Plesník Zdeněk 2. 9. 1914 ???? - ????, Baťa, zlínský funkcionalismus
Podzemný Robert 1. 12. 1904 ???? - ????, architektonické oddělení firmy Baťa
Podzimek Jiří 19. 2. 1925 ???? - ????
Podzimek Ondřej 30. 5. 1955 1989 - ????, činný též jako pedagog na Baťově univerzitě od r. 2000 a jako pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové na katedře designu od r. 1989
Pohlová Ludmila 23. 7. 1984 2003 - 2004
Postřihačová Dita 10. 5. 1974 ???? - ????
Procházková Stanislava   ???? - ????
Přikryl Josef 21. 6. 1930 ???? - ????
Přinosilová Miriam 1949 ???? - ????
Ruszelák Josef 16. 6. 1938 ???? - ????
Sedláček Ivo 1. 3. 1961 1992 - ????, pobyt, činný jako kurátor Státní galerie, nyní Krajská galerie výtvarného umění od 2. pol. 80. let do r. 1998, v l. 1992-1995 spoluzakladatel, výkonný redaktor a od r. 1996n zástupce šéfredaktora kulturní revue Prostor Zlín, od r. 1994 pedagog na Zlínské vyyší odborné škole umění
Slavík Vojtěch 6. 4. 1897 ???? - ????
Slovenčík Svatopluk 3. 1. 1934 1994 - ????, profesor na znovu zřízené Škole umění
Slovenčík Svatopluk 3. 1. 1934 ???? - ????, získal tam ateliér a žije tam
Sousedík Miloslav 1. 10. 1910 ???? - ????
Steimarová Anna 7. 7. 1889 ???? - ????
Stojar Pavel 1974 ???? - ????
Svoboda Zdeněk   ???? - ????
Šimáková Jana 8. 12. 1971 1994 - 1996, OD Prior Zlín
Šimeček Pavel 6. 10. 1944 1979 - ????, pobyt, působil v l. 1979-1989 ve Stavoprojektu, v l. 1989-1991 činný jako urbanista na Útvaru hlavního architekta zlínského okresu, od r. 1991 vlastní architektonická kancelář
Šimečková Jitka 8. 6. 1944 1979 - 1991, obchodní projekt
Šimorda Miroslav 29. 3. 1923 ???? - ????
Šindler Jaroslav 2. 4. 1925 ???? - ????, vedl nteriérový ateliér podniku Svit
Škarka Pavel 26. 7. 1942 ???? - ????, 1959-1961, VÚGPT Zlín 1968-1973, svobodné povolání 1973-1989, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, detašovaná katedra designu ve Zlíně, odborný asistent, docent 1989-1999, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, detašovaná katedra designu ve Zlíně, vedoucí katedry 1999-dosud, vedoucí Ateliéru průmyslového designu UTB ve Zlíně 2002-2005, děkan Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně 2005-2009, proděkan pro rozvoj FMK UTB ve Zlíně
Šolc František 5. 6. 1906 ???? - ????
Šplháček Vojtěch 23. 10. 1914 ???? - ????
Šůstek Pavel 12. 4. 1976 1994 - 1995, studium na Vyšší soukromé škole umění
Šutera Radomír 15. 12. 1934 ???? - ????, činný ve Výzkumném ústavu kožedělném do r. 1969, pak svobodné povolání
Šuterová Marie 27. 6. 1943 ???? - ????, realizovala zakázky pro Restaurace a jídelny Gottwaldov a JZD
Támová Katarína 1990 ???? - ????
Terč Miloň 31. 7. 1947 ???? - ????, kameraman ve filmových ateliérech, později režisér dokumentárních filmů a generální ředitel
Uklein Vladimír 25. 8. 1898 ???? - ????
Urban Ľudovít 18. 2. 1960 1999 - ????, sympozium
Vajdák Rostislav 1. 7. 1939 1969 - ????, trvalý pobyt, tvůrčí činnost, působil v OGVU, sekce designu průzkum oboru tvarování strojů a nástrojů, od r. 1975 čiiný jako uměleckoprůmyslový výtvarník-designér
Vítek Antonín 31. 5. 1892 1930 - 1979, pobyt, tvůrčí činnost, působil v l. 1930-1939 u fy Baťa, v l. 1939-1948 vlastní ateliér, v l. 1949-1959 jako projektant ve Stavosvitu ( pak SPÚ MLP, později Centroprojekt,
Wiesner Arnošt 21. 1. 1890 ???? - 1939, pedagog na Škole umění
Wiesner Richard 6. 7. 1900 1940 - 1942, pedagog Školy umění
Zábranský Vlastimil 2. 9. 1936 ???? - ????, v 70. letech působil jako scénograf Divadla pracujících
Zamazal Jan 18. 6. 1944 ???? - ????, v l. 1966-1969 činný ve Výzkumném ústavu gumárenské a plastikářské technologie, v l. 1990-1994 činný jako pedagog na katedře průmyslového designu Vysoké školy uměleckoprůmyslové, od r. 2000 činný jako pedagog v oboru design obuvi na fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati, působí jako designér strojírenských zařízení pro různé firmy
Zapletal Zdeněk 3. 9. 1951 ???? - ????
Zapletal Zdeněk 10. 8. 1926 ???? - ????, středoškolský profesor
Zavřel Jan 7. 5. 1934 1957 - ????
Zedník František 22. 10. 1827 ???? - ????
Zelina Sebestián 29. 9. 1928 ???? - ????, pobyt, tvůrčí činnost, v 80. letech 20. stol. činný pro JZD Agrokombinát Slušovice
Zikmund Milan 7. 5. 1948 1960 - ????
Živný Karel 25. 11. 1899 ???? - ????

Zlín (Zlín)

osoba narození
Tvarůžek Martin 18. 7. 1974

Zlín (Zlín)

osoba narození
Holeček Josef 3. 4. 1907