40.léta, foto Josef Macháček

Alén Diviš

* 26. 4. 1900, Blato u Poděbrad (Nymburk), Česká republika (Czech Republic)
† 15. 11. 1956, Praha, Česká republika (Czech Republic)
malíř, ilustrátor, kreslíř

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jn19990216039
VIAF: 23245604

Alén Diviš
Zátiší s nádobami a ovocem
1925
malba
olej, plátno
47 x 47 cm
Alén Diviš
Komposice
1927
malba
olej, plátno
545 x 375
Alén Diviš
Dvě objímající se postavy
1928
malba
olej, plátno
405 x 325
Alén Diviš
Dvě kráčející postavy
1928
malba
olej, plátno
460 x 375
Alén Diviš
Tančící černoška
1929
malba

 

poznámka:
Odkaz. forma
Diviš, Alén Karel, 1900-1956

Alén Diviš

Od 20. let žil v Paříži, studoval tam na École des Beaux-Arts, ale také u Františka Kupky a u jiných významných představitelů Pařížské školy. V Paříži se stýkal i s Janem Zrzavým, názorově mu lecčím blízkým. Od dráhy nadějného moderního umělce, na níž byl ovlivněn kubismem a uměním nefigurativním, odchýlil se ve 30. letech, kdy - především v Bretani a v severní Africe - kontemploval o přírodě a o základních otázkách života a umělecké tvorby. Živil se všelijak, i jako čistič pařížských stok. Kromě drsných pustých krajin tehdy maloval lidi z okraje společnosti, nejméně dotčené jejími konvencemi. V tom čase se také poprvé výrazněji projevil malířův soucit s bytostmi trpícími - s lidmi stejně jako se zvířaty. První roky 2. světové války strávil Diviš v různých věznicích a internačních táborech Francie, Afriky a Martiniku. Ke svým vězeňským zážitkům se vracel řadou obrazů ještě v New Yorku, kam se mu podařilo uchýlit roku 1941; žil tam pak do roku 1947. Těmito díly vpravdě existenciální motivace se osobitě a zcela samostatně přiblížil tomu, čím tehdy tak výrazně zasáhli do historie moderního umění Jean Dubuffet, Jean Fautrier a Wols. Ale zatímco oni se proslavili, on nadále zůstával za dějinami dějepisců. Tvůrčí výsledky svého amerického údobí, v nichž se významně uplatnily také náměty biblické, vystavil po návratu do vlasti v Praze roku 1948 (Vilímkova galerie) a 1949 (Ars Melantrich) se značným ohlasem zvláště mezi mladými výtvarníky, pro něž se stal objevem první velikosti. V 50. letech však opět ustoupil do pozadí, navštěvován jen několika přáteli nejvěrnějšími, kteří ho v nových politických poměrech nezradili. Vedle Hedviky Zaorálkové, Bedřicha Stefana a Františka Tichého to byli zejména Vladimír Holan, Jaroslav Seifert a František Halas. V posledních letech před smrtí Diviš z nedostatku peněz na barvy pouze kreslil, nakonec jen výjevy z bible.
Jaromír Zemina
-
V polovině dvacátých let byl považovaný za nadějného přívržence pozdního kubismu. Pod vlivem surrealismu se ale Divišův styl rychle proměnil, směřoval k abstrakci, bizarnosti a grotesce. Koncem dvacátých let uvažoval slavný sběratel Daniel-Henry Kahnweiler o jeho zařazení mezi autory své Galerie Simon. - 18. září 1939 byl Alén Diviš na Monparnassu zatčen a jako "tajný sovětský agent" převezen do pařížského vězení La Santé. V cele samovazby vytvořil nástěnnou malbu inspirovanou kresbami a texty vězňů. Po osvobozujícím rozsudku následovala pouť po francouzských koncentrácích, v květnu 1941 dorazil do Ameriky. Vzpomínku na ztracenou fresku zhmotnil na plátnech malovaných koncem druhé světové války v New Yorku. Divišovy prohnětené a proryté malby předběhly informel, předznamenávají art brut - umění v surovém, syrovém stavu.
Do Prahy se vrátil v roce 1947. O rok později vystavil v Galerii J.R.Vilímek (dnešní Galerie Václava Špály) oleje a kresby z let 1942-1946 (Bebert, vrah z Montmartru; Vzpomínka na zeď v cele; Zabil jsem; Poselství z hrobu; Odpusť, matko; Oko hlídače; Propast úzkosti; Peklo). Další rok vystavuje v Galerii Ars Melantrich nové práce - kvaše a oleje k Erbenovým Svatebním košilím. Do konce života převážně už jenom kreslil, inspiroval se povídkami Edgara Allana Poea, texty Oscara Wildea a biblí, Starým zákonem. Kresby a obrazy k baladě Karla Jaromíra Erbena byly oficiální kritikou odmítnuté s tím, že "nejsou v souladu se současným názorem na Erbenovo dílo". Bez hlubší odezvy zůstala dlouhá léta celá Divišova tvorba. Rané práce ovlivněné kubismem, abstraktní kresby a malby, primitivizující figurální kompozice, kytice nočních květů, obrazy šťastných chvil prožitých na mořském pobřeží, barbarské modly, neteční či pobaveně přihlížejí bůžkové, portréty dobrovolně trpícího Boha, Boha-Člověka, Krista. Zemřel v podstatě zapomenutý. Zájem o Divišovu tvorbu nastartoval až dr. Jaromír Zemina, který v letech 1974 a 1988-1989 uspořádal několik zásadních výstav.
jih

Alén Diviš

40.léta, foto Josef Macháček
S přáteli v New Yorku (Bohuslav Martinů, Charlotta Martinů, Josef Macháček, Marie Macháčková, Alén Diviš,?), 40. léta, foto Josef Macháček
S přáteli v New Yorku (Marie Macháčková, Bohuslav Martinů, Charlotta Martinů, Alén Diviš, Josef Macháček), 40. léta, foto Josef Macháček
V Praze (Josef Macháček, Jaroslav Seifert, Jaromír Pečírka, Alén Diviš, Marie Macháčková, Hedvika Zaorálková, Pečírková, Marie Seifertová), 50. léta
40.léta, New York
Blato u Poděbrad, 1975, foto Jaromír Zemina
foto Josef Macháček
s Fratniškem Tichým, 1950, foto Václav Chochola
Vánoce u Macháčků v New Yorku roku 1942. Zjištěné osoby zleva: Charlote Martinů, Egon Hostovký, Marie Macháčková, Alén Diviš, Bohuslav Martinů, Josef Macháček
Bohuslav Martinů a Alén Diviš, New York, Vánoce 1942
V ateliéru Františka Tichého, 1948, foto - Václav Chochola, © Archiv B&M Chochola
zleva Bohuslav Martinů, Charlotta Martinů, Alén Diviš
cestovní pas Aléna Diviše
v době studií, rodinný archív
Statek Blato u Poděbrad, okolo 1990, rodinný archiv
Statek Blato u Poděbrad, rodinný archiv
Statek Blato u Poděbrad, okolo 1990,rodinný archiv
Fotogragrafie části rodiny Františka Diviše, od leva: Lea Divišová, František Diviš, bytná, Karolína Divišová, bytný, Bedřich Feurstein; dole sedící vlevo Alén (Karel) a vpravo František Divišovi, 1909, rodinný archiv
František Diviš, Karolína Divišová a Alén (Karel) Diviš, 1909, rodinný archiv
Statek Blato u Poděbrad, rodinný archiv
František Diviš a Alén (Karel) Diviš
Alén (Karel) Diviš, 1909, rodinný archiv
Alén (Karel) Diviš a František Diviš, rodinný archiv
Alén (Karel) Diviš a František Diviš, rodinný archiv
Bratři Alén (Karel) a František Divišovi, okolo 1907, rodinný archiv
rukopisný životopis (1. část)
rukopisný životopis (2. část)
 

Alén Diviš

Alén Diviš
Zátiší s nádobami a ovocem
1925
malba
olej, plátno
47 x 47 cm
Alén Diviš
Komposice
1927
malba
olej, plátno
545 x 375
Alén Diviš
Dvě objímající se postavy
1928
malba
olej, plátno
405 x 325
Alén Diviš
Dvě kráčející postavy
1928
malba
olej, plátno
460 x 375
Alén Diviš
Tančící černoška
1929
malba

Alén Diviš
Mrtví ptáci
1930
malba
olej, plátno
380 x 450
Alén Diviš
Žena s červeným šátkem
1932
malba
olej, plátno
840 x 450
Alén Diviš
Žena s bílomodrým šátkem
1932
malba
plátno
Alén Diviš
Starý černoch
1932
malba
olej, plátno
46 x 33 cm
Alén Diviš
Sedící polonahá žena
1934
malba
olej, plátno
605 x 390
Alén Diviš
Sedící žena
1934
malba
olej, plátno
600 x 455
Alén Diviš
Šašci
1940
kresba
uhel, papír
590 x 485
Alén Diviš
Tři klauni
1940
malba
olej, plátno
645 x 660
Alén Diviš
Cirkusáci
1940 -
malba

Alén Diviš
Cirkus
1940 -
malba

Alén Diviš
Edgar Allan Poe
1940 -
kresba
pastel, uhel, papír
600 x 425
Alén Diviš
Edgar Allan Poe: Zlatý Scarabeus
1940 -
kresba
uhel, kvaš, papír
620 x 450
Alén Diviš
Edgar Allan Poe: Černý kocour
1940 -
kresba
uhel, papír
700 x 495
Alén Diviš
Maškary
1940 -
kresba
uhel, papír
630 x 456
Alén Diviš
Edgar Allan Poe: Čtyři zvířata v jednom
1940 -
kresba
uhel, papír
592 x 515
Alén Diviš
Daniel V/5 (Mene mene tekel ufarsin)
1940 -
kresba
uhel, papír
610 x 490
Alén Diviš
Pavouci
1940 -
kombinovaná technika
kvaš, papír
665 x 455
Alén Diviš
Kytice
1940 -
malba
olej, plátno
660 x 465
Alén Diviš
Maska
1940 -
malba
olej, plátno
560 x 370
Alén Diviš
Vězení v noci
1941
kresba
kvaš, tužka, papír
239 x 167
Alén Diviš
Hemžení
1941
malba
kvaš, papír
715 x 520
Alén Diviš
Vzpomínka na zeď v cele
1941
malba
kvaš, písek, karton
960 x 700
Alén Diviš
Když jsem byl malý, měl jsem bílého koníčka, který mluvil
1941
kresba
kvaš, papír, tuš
215 x 170
Alén Diviš
Zeď vězeňské cely
1941
kresba, malba
kvaš, tužka, papír, tuš
635 x 935
Alén Diviš
Halucinace
1941
malba
kvaš, papír, černá pastelka
375 x 505
Alén Diviš
Trojice
1941
malba
kvaš, papír, písek
605 x 505
Alén Diviš
Noční můry
1941
kresba
kvaš, tužka, papír
195 x 257
Alén Diviš
Maska - Z vězení
1941
malba
kvaš, písek, karton
575 x 355
Alén Diviš
Je T'aime (Miluji tě - vzpomínka na vězení)
1941
malba
kvaš, lepenka
510 x 645
Alén Diviš
Čmáranice na zdi
1941
malba
papír, tempera
46,5 x 69 cm
Alén Diviš
Doživotní nucené práce (Sbohem, má lásko)
1941
kresba
tuš, běloba, nažloutlý papír
140 x 195
Alén Diviš
Hlídač na střeše vězení
1941
kresba
tuš, běloba, šedomodrý papír
200 x 125
Alén Diviš
Vládce vězení
1941
kresba
papír, tuš, běloba
133 x 133
Alén Diviš
Změť
1941
malba
kvaš, papír, písek
560 x 355
Alén Diviš
Pavouci
1941
malba
kvaš
390 x 560
Alén Diviš
Vnitřek věznice
1941
kresba
papír, tuš, běloba
214 x 191
Alén Diviš
La Santé
1941
kresba
kvaš, papír, tuš
168 x 220
Alén Diviš
Hlídač
1941
akvarel, kresba
tužka, vodová barva
208 x 222
Alén Diviš
Mistrovské dílo
1941
kresba
kvaš, tuš, inkoust
150 x 220
Alén Diviš
Ještě sedm dní
1941
akvarel, kresba
tužka, vodová barva
153 x 225
Alén Diviš
Kurva, kterou jsem zabil a její milenci
1941
kresba
kvaš, tužka, papír
185 x 260
Alén Diviš
Má pomsta
1941
kresba
kvaš, tužka, papír, tuš
240 x 155
Alén Diviš
Kat Deibler a jeho pomocníci
1941
kresba
papír, tuš, běloba
128 x 150
Alén Diviš
Plíseň
1941


Alén Diviš
Propast úzkosti (Propast úzkosti - kat a gilotina)
1941
kresba
kvaš, tužka, papír
245 x 153
Alén Diviš
Noc
1941
kresba
kvaš, tužka, papír
150 x 225
Alén Diviš
Vězeňský Kristus
1941
kresba
kvaš, papír, tuš
130 x 83
Alén Diviš
Statue Barbare (Barbarská socha - Já jsem brána)
1942
kombinovaná technika, malba
kvaš, tempera, písek, lepenka
760 x 555
Alén Diviš
Dvojice (Muž a žena)
1942
malba
kvaš, papír
670 x 540
Alén Diviš
Sen
1942
kombinovaná technika, malba
plátno
595 x 745
Alén Diviš
Hřbitov lodí (studie)
1942
malba
lepenka, olejová tempera
54 x 72 cm
Alén Diviš
Pod střechami Paříže
1942
malba
olej, plátno
650 x 850
Alén Diviš
Již je čas
1942
malba
kvaš, plátno
Alén Diviš
Dvojice
1942 - 1943
malba
kvaš, papír, písek
570 x 405
Alén Diviš
Poselství z hrobu
1942 - 1943
malba
kvaš, písek, karton
560 x 400
Alén Diviš
J'a tué ma poule (Zabil jsem svou holku)
1942 - 1943
malba
kvaš, karton
800 x 680
Alén Diviš
Adieu, soleil, je dois mourir (Sbohem, slunce, musím umřít)
1942 - 1943
malba
kvaš, karton
450 x 500
Alén Diviš
Bebert, vrah z Montmartru
1942-1943
malba
kvaš, papír, písek
88 x 63 cm
Alén Diviš
Hřbitov lodí
1943
malba

Alén Diviš
Matka
1943
malba
tempera, lepenka
Alén Diviš
Mandragora
1943
malba
olej, plátno
Alén Diviš
Duny
1943-1944
malba
olej, plátno
Alén Diviš
Duny
1943-1944
malba

Alén Diviš
Hřbitov lodí
1943-1944
malba
olej, plátno
56 x 76 cm
Alén Diviš
Duny a měsíc
1944
malba
olej, plátno
64 x 48 cm
Alén Diviš
Kaktusy
1944
malba
olej
500 x 700
Alén Diviš
Kytice
1944


Alén Diviš
Boxer
1944
malba
olej, plátno
58 x 52,5 cm
Alén Diviš
Kytice
1945
malba
olej, plátno, tempera
71 x 47,5 cm
Alén Diviš
Vnitřek domu
1945
malba
olej
Alén Diviš
Věznice
1945
malba
olej, plátno, tempera
630 x 860
Alén Diviš
Noemova archa
1945
malba
kvaš, plátno
630 x 860
Alén Diviš
Maska
1945
malba
plátno, tempera
630 x 400
Alén Diviš
Noemova archa
1945
malba
kvaš, plátno
640 x 860
Alén Diviš
Vězení
1945
malba
pastel, uhel, kvaš, papír
630 x 430
Alén Diviš
Rej
1945 -
kresba
pastel, uhel, papír
746 x 500
Alén Diviš
Kristus černochů
1946
malba
kvaš
755 x 560
Alén Diviš
Solitude (Samota)
1946
malba
olej
510 x 755
Alén Diviš
Clowni
1946
malba
olej
800 x 630
Alén Diviš
Cirkus
1946
malba
plátno, tempera
740 x 970
Alén Diviš
Holka
1946
malba
kvaš, karton
690 x 520
Alén Diviš
Zvěřinec
1946
malba
olej, plátno
520 x 760
Alén Diviš
Damnée Cherie (Prokletý miláček)
1946
malba
olej, lepenka
250 x 350
Alén Diviš
Ukřižovaný
1946 -
malba
kvaš, lepenka
780 x 615
Alén Diviš
Večerní koupání
1946 - 1947
malba
olejová tempera
Alén Diviš
Kristus černochů
1947
malba
olej, lepenka
595 x 475
Alén Diviš
Maska - uprchlý galejník
1947
kresba
tuš, běloba, černý papír
200 x 140
Alén Diviš
Oko hlídače - otvor vedveřích cely
1947
kresba
tuš, běloba, černý papír
200 x 140
Alén Diviš
Deportace na Ďáblův ostrov
1947
kresba
tuš, běloba, černý papír
200 x 140
Alén Diviš
Hrál jsem, prohrál jsem
1947
kresba
tuš, běloba, černý papír
255 x 160
Alén Diviš
Maska ticha
1947
malba
olej, plátno
530 x 400
Alén Diviš
Kristus černochů
1947
malba
olej, papír
525 x 395
Alén Diviš
New York
1947
malba
olej, plátno, vosk
85 x 51,5 cm
Alén Diviš
Město
1948
kresba

Alén Diviš
Sbohem, navždy
1948
kresba

Alén Diviš
Zahrada na Ďáblově ostrově
1948
kresba

Alén Diviš
Pardon maman
1948
kresba

Alén Diviš
Pán věznice
1948
kresba

Alén Diviš
Zeď v cele s vězeňským kalendářem
1948
kresba

Alén Diviš
Odette-Jean
1948


Alén Diviš
Kristus černochů
1948
kresba
olej, plátno
750 x 550
Alén Diviš
Hosté čekají
1948 - 1949
malba

Alén Diviš
Karel Jaromír Erben: Svatební Košile
1948 - 1949
kresba
uhel, papír
750 x 500
Alén Diviš
Karel Jaromír Erben: Polednice
1948 - 1949
kresba, malba
uhel, kvaš, papír
600 x 440
Alén Diviš
Oběšená kočka
1948 - 1949
kresba
uhel, kvaš, papír
615 x 480
Alén Diviš
Karel Jaromír Erben: Svatební Košile
1948 - 1949
kresba
uhel, papír
755 x 615
Alén Diviš
Karel Jaromír Erben: Vrba
1948 - 1949
kresba
uhel, papír
628 x 515
Alén Diviš
Karel Jaromír Erben: Vodník
1948 - 1949
kresba
papír
795 x 495
Alén Diviš
Karel Jaromír Erben: Vrba
1948 - 1949
kresba
uhel, papír
683 x 512
Alén Diviš
Karel Jaromír Erben: Svatební Košile
1948 - 1949
kresba
uhel, papír
550 x 450
Alén Diviš
Karel Jaromír Erben: Svatební košile
1948 - 1949
malba
plátno, tempera
755 x 605
Alén Diviš
Sudička
1948 - 1949
kresba
uhel, papír
590 x 455
Alén Diviš
Karel Jaromír Erben: Svatební košile
1948 - 1949
malba
kvaš
Alén Diviš
Karel Jaromír Erben: Svatební košile
1948 - 1949
malba
kvaš
Alén Diviš
Karel Jaromír Erben: Svatební košile
1948 - 1949
malba
kvaš
Alén Diviš
Karel Jaromír Erben: Svatební košile
1948 - 1949
malba
olej
Alén Diviš
Karel Jaromír Erben: Svatební košile
1948 - 1949
malba

Alén Diviš
Karel Jaromír Erben: Svatební košile
1948 - 1949
malba
kvaš
Alén Diviš
Karel Jaromír Erben: Svatební košile
1948 - 1949
malba
olej, kvaš
Alén Diviš
Karel Jaromír Erben: Svatební košile
1948 - 1949


Alén Diviš
Karel Jaromír Erben: Vrba
1948 - 1949
malba
olej, kvaš, plátno
330 x 240
Alén Diviš
Karel Jaromír Erben: Svatební košile
1948 - 1949


Alén Diviš
Karel Jaromír Erben: Svatební košile
1948 - 1949
malba
olej
Alén Diviš
Podej nám tu živou
1948 - 1949
kresba
uhel, papír
Alén Diviš
Karel Jaromír Erben: Vodník
1948-1949
kresba
uhel, papír
682 x 500
Alén Diviš
Karel Jaromír Erben: Vodník
1948-1949
kresba
uhel, papír
695 x 510
Alén Diviš
Karel Jaromír Erben: Vodník
1948-1949
kresba
uhel, papír
710 x 500
Alén Diviš
Karel Jaromír Erben: Vodník
1948-1949
kresba
uhel, papír
745 x 490
Alén Diviš
Karel Jaromír Erben: Svatební košile
1948-1949
malba
olej, plátno
750 x 530
Alén Diviš
Karel Jaromír Erben: Vodník
1948-1949
malba
olej, plátno
64,5 x 99,5 cm
Alén Diviš
Pozůstatky člověka
1949
malba
kvaš, papír
390 x 550
Alén Diviš
Svatební košile
1949
malba
plátno, tempera
775 x 485
Alén Diviš
Karel Jaromír Erben: Svatební košile
1949
malba
olej, plátno
Alén Diviš
Karel Jaromír Erben: Svatební košile
1949
malba
olej, plátno
Alén Diviš
Svatá Starosta
1950
malba
plátno, olejová tempera
930 x 630
Alén Diviš
Edgar Allan Poe: Zlatý scarabeus
1950 -
malba
olej, plátno
685 x 440
Alén Diviš
Edgar Allan Poe: Pád domu Usherů
1950 - 1956
kresba

Alén Diviš
Edgar Allan Poe
1950 - 1956
kresba

Alén Diviš
Ilustrace ke Starému zákonu
1950 - 1956
kresba

Alén Diviš
Bolestný Kristus
1951
malba
kvaš, písek, lepenka
600 x 400
Alén Diviš
Jonáš
nedat
kresba
uhel, papír
495 x 375
Alén Diviš
Izaiáš
nedat
kresba
uhel, papír
495 x 370
Alén Diviš
Rej
nedat
malba

Alén Diviš
Tanec
nedat
malba

Alén Diviš
Strážce
nedat
malba

Alén Diviš
Edgar Allan Poe
nedat


Alén Diviš
Rej
nedat
kresba
uhel, papír
630 x 470
Alén Diviš
Kristus černochů
nedat


Alén Diviš
Noční tanec - černý
nedat
kresba
pastel, uhel, papír
626 x 480
Alén Diviš
Starý zákon: I. Mojžíšova II/7
nedat
kresba
uhel, papír
551 x 400
Alén Diviš
Starý zákon: I. Mojžíšova XI/4
nedat
kresba
uhel, papír
500 x 415
Alén Diviš
Starý zákon: I. Mojžíšova XLI/2/3
nedat
kresba
uhel, papír
560 x 450
Alén Diviš
Starý zákon: IV. Mojžíšova XIX/9, XX/21
nedat
kresba
uhel, papír
670 x 465
Alén Diviš
Starý zákon: IV. Mojžíšova XVI/27
nedat
kresba
uhel, papír
630 x 464
Alén Diviš
Starý zákon: I. Samuelova XXVIII/13/14
nedat
kresba
uhel, papír
603 x 485
Alén Diviš
Starý zákon: II. Samuelova XI/2
nedat
kresba
uhel, papír
620 x 496
Alén Diviš
Starý zákon: I. Královská XIX/11/12
nedat
kresba
uhel, papír
616 x 498
Alén Diviš
Starý zákon: Job VII/4
nedat
kresba
uhel, papír
615 x 486
Alén Diviš
Starý zákon: Izaiáš XIII/19, 21/22
nedat
kresba
uhel, papír
700 x 530
Alén Diviš
Starý zákon: Jeremiáš XXV/27
nedat
kresba
uhel, papír
497 x 376
Alén Diviš
Starý zákon: Ezechiel I/10
nedat
kresba
uhel, papír
690 x 530
Alén Diviš
Starý zákon: Ezechiel VIII/10
nedat
kresba
uhel, papír
505 x 372
Alén Diviš
Starý zákon: Jeremiáš XIX/9
nedat

uhel, papír
607 x 520
Alén Diviš
Starý zákon: Ezechiel XVI/37
nedat
kresba
uhel, papír
505 x 372
Alén Diviš
Starý zákon: Ezechiel XXXVII/12
nedat
kresba
uhel, papír
595 x 495
Alén Diviš
Starý zákon: Zachariáš III/9
nedat
kresba
uhel, papír
502 x 376
Alén Diviš
Karel Jaromír Erben: Vodník
nedat
malba

Alén Diviš
Karel Jaromír Erben: Vodník
nedat
malba

Alén Diviš
Karel Jaromír Erben: Vodník
nedat
malba

Alén Diviš
Karel Jaromír Erben: Vodník
nedat
malba

Alén Diviš
Kytice (Rub obrazu Zlatý scarabeus)
nedat
přemalba

685 x 440
Alén Diviš
Stojící nahá černoška v pokoji s rukama za hlavou
nedat
malba
kvaš, papír
555 x 520
Alén Diviš
Za jeden tisíc
nedat
kresba
uhel, papír
460 x 450
Alén Diviš
Edgar Allan Poe: Rukopis v láhvi
nedat
kresba
pastel, uhel, papír
700 x 500
Alén Diviš
Rudé přízraky
nedat
kombinovaná technika
uhel, kvaš, papír
660 x 510
Alén Diviš
Akrobatky se šelmou
nedat
kresba
pastel, uhel, papír
650 x 830
Alén Diviš
Dvojka
nedat
kresba
uhel, papír
Alén Diviš
Starý zákon: Joel II/30/31
nedat
kresba
pastel, uhel, papír
650 x 500
Alén Diviš
Edgar Allan Poe: Zrádné srdce
nedat
kresba
uhel, papír
505 x 380
Alén Diviš
Vězeňská trojice
nedat
kresba, kombinovaná technika
uhel, kvaš, papír
750 x 500
Alén Diviš
Kat
nedat
kresba
uhel, kvaš, papír
745 x 495
Alén Diviš
Edgar Allan Poe: Zlatý scarabeus
nedat
kresba
uhel, papír
630 x 735
Alén Diviš
Izaiáš
nedat
kresba
uhel, papír
550 x 350
Alén Diviš
Starý zákon: Daniel VI/12/22 (?) - (Daniel v jámě lvové)
nedat
kresba
uhel, papír
370 x 495
Alén Diviš
Desky desatera
nedat
kresba
uhel, papír
450 x 600
Alén Diviš
Jonáš
nedat
kresba
uhel, papír
500 x 380
Alén Diviš
Starý zákon: Jeremiáš
nedat
kresba
uhel, papír
745 x 490
Alén Diviš
Starý zákon: Izaiáš
nedat
kresba
uhel, papír
Alén Diviš
Starý zákon: I. Samuelova XVI/23
nedat
kresba
uhel, papír
510 x 400
Alén Diviš
Stařec
nedat
kresba
uhel, papír
445 x 325
Alén Diviš
Kříž
nedat
kresba
pastel, uhel, papír
620 x 440
Alén Diviš
Přízraky
nedat
kresba
uhel, papír
655 x 455
Alén Diviš
Poe - drak, loď
nedat
kresba
uhel, papír
705 x 510
Alén Diviš
Sv. Jan pojídá knihu
nedat
kresba
uhel, papír
500 x 370
Alén Diviš
Kytice
nedat
malba
olej, plátno
755 x 605
Alén Diviš
Taverne Jolly Tar
nedat
kresba
uhel, papír
555 x 450
Alén Diviš
Plačící a kříž
nedat
kresba
pastel, uhel, papír
Alén Diviš
Dav
nedat
kresba
uhel, papír
Alén Diviš
Přízračnější
nedat
kresba
pastel, uhel, papír
Alén Diviš
Skokan
nedat
kresba
pastel, uhel, papír
Alén Diviš
Hosté čekají
nedat
kresba
uhel, papír
Alén Diviš
Karel Jaromír Erben: Vrba
nedat
kresba
pastel, uhel, papír
Alén Diviš
Tři sudičky
nedat
kresba
pastel, uhel, papír
Alén Diviš
Starý zákon: I. Mojžíšova XL/16
nedat
kresba
uhel, papír
Alén Diviš
Starý zákon: Izaiáš LIX/5
nedat
kresba
uhel, papír
Alén Diviš
Starý zákon: I. Samuelova
nedat
kresba
uhel, papír
Alén Diviš
Strom poznání
nedat
kresba
uhel, papír
Alén Diviš
Kresba k bibli (?)
nedat
kresba
uhel, papír
Alén Diviš
Starý zákon: I. Mojžíšova XIX/9
nedat
kresba
uhel, papír
Alén Diviš
Starý zákon: Soudců XVI/19
nedat
kresba
uhel, papír
Alén Diviš
Starý zákon: Jeremiáš IX/21
nedat
kresba
uhel, papír
Alén Diviš
Starý zákon: I. Královská III/17/18
nedat
kresba
uhel, papír
Alén Diviš
Na píšťalku bude pěti,…
nedat
kresba
pastel, uhel, papír
Alén Diviš
Vrba (?)
nedat
kresba
uhel, papír
Alén Diviš
Muž
nedat
kresba
uhel, papír
Alén Diviš
Wili Wimble
nedat
kresba
uhel, papír
Alén Diviš
Edgar Allan Poe
nedat
kresba
uhel, papír
Alén Diviš
Lidé
nedat
kresba
uhel, papír
Alén Diviš
Karel Jaromír Erben: Vrba
nedat
kresba
uhel, papír
740 x 530
Alén Diviš
V rakvi
nedat.
kresba
uhel, papír
Alén Diviš
Maska
nedatováno
malba
olej, plátno
51 x 45 cm
 

Alén Diviš

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - ????   Académie André Lhote, Paříž (Paris), Lhote André, *1885
???? - ????   malířský ateliér Amédéa Ozenfanta, Paříž (Paris), Ozenfant Amédée, *1886
???? - ????   Malířský ateliér Julese Fernanda Henriho Légera, Paříž (Paris), Léger Jules, *1881
???? - ????   Malířský ateliér Othona Achileho Emila Frieszeho, Paříž (Paris), Friesz Othon, *1879
???? - 1918   Reálné gymnázium Praha, Praha
???? - ????   Umělecký ateliér Františka Kupky, Paříž (Paris), Kupka František, *1871
1919 - 1920   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, Dítě Emanuel, *1862
1926 - ????   École des Beaux Arts (Akademie výtvarných umění), Paříž (Paris)

Alén Diviš

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Koncentrační tábor Ain Chok, Casablanca
???? - ????   Koncentrační tábor Lazaret
???? - ????   Koncentrační tábor Sidi el Ajachi u Azammouru
???? - ????   Koncentrační tábor v Bassens u Bordeaux, Bassens
???? - ????   Koncentrační tábor v Damigny u Aleconu, Damigny
???? - ????   La Santé, Paříž (Paris), vězněn
???? - ????   New York City (New York), New York City (New York)
???? - ????   Praha, Praha
1920 - ????   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris)

Alén Diviš

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1932/11/18 - 1932/12/07   Alén Diviš: Obrazy a kresby, Galerie Van Leer, Paříž (Paris)
1948/01/30 - 1948/02/22   Oleje a kresby Aléna Diviše, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1949   Alén Diviš: Obrazy a kresby, Výstavní síň Ars Melantrich, Praha 1
1974/10/06 - 1974/10/27   Alén Diviš (1900 - 1956): Obrazy a kresby, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1987 - 1987/10/15   Alén Diviš: Obrazy a kresby, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1988/03/10 - 1988/05/01   Alén Diviš 1900 - 1956: Výbor z díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1988/12/15 - 1989/01/konec   Alén Diviš 1900-1956: Malby a kresby, Staroměstská radnice, Praha
1989/09/14 - 1989/10/08   Alén Diviš 1900 - 1956: Výbor z díla, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1991/11/27 - 1991/12/22   Alén Diviš: Obrazy a kresby, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1992/04/04 - 1992/05/31   Alén Diviš: Kresby, obrazy, Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
1992/04/04 -1992/05/31   Alén Diviš: Obrazy, kresby, Hrad Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
1993/11/04 - 1993/12/02   Alén Diviš: Biblické kresby, Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1995/04/14 - 1995/05/11   Alén Diviš: Pozdní kresby / Les dessins tardifs, Galerie Štěpánská 35 / Galerie 35, Praha
1998/04/28 - 1998/06/13   Alén Diviš: Kresby, Galerie Bayer & Bayer, Mostecká, Praha
1998/07/09 - 1998/09/06   Alén Diviš: Obrazy a kresby z let 1940-1950, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1999/06/15 - 1999/07/11   Alén Diviš: Pozůstatky člověka, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
1999/12/04 - 2000/01/30   Alén Diviš: Malby a kresby, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2000/03/29 - 2000/04/30   Alén Diviš: Kresby, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2001/09/05 - 2001/09/30   Alén Karel Diviš: Kresby uhlem, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2005/02/10 - 2005/04/24   Alén Diviš 1900 - 1956, Galerie Rudolfinum, Praha
2006/10 - 2006/11   Alén Diviš: Malba je osud, Polabské muzeum, Poděbrady (Nymburk)
2009/09/17 - 2009/11/08   Alén Diviš: Malby a kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2009/11/26 - 2010/01/31   Alén Diviš: Malby a kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2010/01/13 - 2010/02/12   Alén Diviš: Obrazy a kresby, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2012/09/20 - 2012/10/26   Alén Diviš: Dessins, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2013/04/09 - 2013/05/12   Alén Diviš: Kresby, Galerie Millennium, Praha
2016/05/18 - 2016/06/30   Alén Diviš (1900-1956), Galerie Smečky, Praha
2017/04/22 - 2017/07/09   Alén Diviš málo známý a neznámý, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2018/05/02 - 2018/06/03   Alén Karel Diviš: Kresby zachráněné Jaromírem Zeminou, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2018/11/06 - 2019/01/06   Alén Diviš: Kytice, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1938/02/05 - 1938/02/28   Členská výstava UB, Obecní dům, Praha
1939/12/17 - 1940/01/15   Členská výstava Umělecké besedy, Obecní dům, Praha
1952/11/28 - 1952/12/21   Členská výstava 1952, Obecní dům, Praha
1965   20 let architektury a výtvarného umění v jižních Čechách, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1973/05/01 - 1973/09/30   Boje a zápasy: České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1979/09/13 - 1079/10/28   Přírůstky českého umění 20. století z let 1975-1979, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1981/05/07 - 1981/06/28   Boje a zápasy českého moderního umění. Výstava na počest 60.výročí založení KSČ, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1985/03/07 - 1985/04/21   Přírůstky Oblastní galerie v Liberci z let 1975-1985, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1985/05 - 1985/06   Za krásu života (Výstava výtvarných děl z roku 1945. K 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1987/11/19 - 1988/01/03   Cesty za uměním naší doby. Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře, Mánes, Praha
1988/05/03 - 1988/06/05   Přírůstky 1985-1987, Staroměstská radnice, Praha
1988/10/13 - 1988/12/31   Linie / barva / tvar, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1989/02 - 1989/03   Linie / barva / tvar, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1989/04/28 - 1989/10/01   Linie / barva / tvar, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1990/05/17 - 1990/06/17   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987-1988). Kresba 20. století, Palác Kinských, Praha
1991/10   Proti zdi, Galerie Fronta, Praha
1993/02/10 - 1993/04/11   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918 - 1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918 - 1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
1993/06/29 - 1993/09/26   Umění pro všechny smysly: Meziválečná avantgarda v Československu, Valdštejnská jízdárna, Praha
1993/07/07 - 1993/09/12   Přírůstky Galerie hlavního města Prahy. Výběr z let 1987-1992, Staroměstská radnice, Praha
1993/12/16 - 1994/03/06   Záznam nejrozmanitějších faktorů… České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1994/05/27 - 1994/10/16   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
1995/08/30 - 1995/11/05   Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1995/11/23 - 1996/01/14   Starozákonní motivy v moderním českém výtvarném umění, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1996/04/30 - 1996/09/08   V prostoru 20. století: České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
1996/10/09 - 1997/01/05   Novozákonní motivy v českém umění 20. století, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1996/10/13 - 1996/11/30   Zpřítomnění, Přírůstky galerie z let 1987 - 1994, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
1997/01/16 - 1997/03/02   Novozákonní motivy v českém umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1997/07/16 - 1997/09/28   Ouplná lůna, České muzeum výtvarných umění, Praha
1997/10/23 - 1997/12/14   Nové i staré (přírůstky sbírek AJG 1990-1997), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1998/05/01 - 1998/09/20   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1998/10/07 - 1999/01/03   Civilizace: České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1999/05/13 - 1999/08/01   ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/06/03 - 1999/08/15   Přírůstky sbírek státních galerií z let 1990-1997, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1999/09/16 - 2000/11/14   Prozařování, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1999/11/16 - 1999/12/24   Adriena Šimotová, Alén Diviš, Bohuslav Reynek, Václav Stratil: Noc, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
1999/11/25 - 2000/01/30   Prozařování, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2000/02/16 - 2000/04/02   Ozvěny kubismu, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2000/02/17 - 2000/04/02   Prozařování, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2000/05/26 - 2000/11/19   Konec světa? / The End of the World?, Palác Kinských, Praha
2000/12/13 - 2001/03/25   Melancholie, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
2000/12/14 - 2001/02/11   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2001/10/19 - 2002/02/03   Jiří Kolář sběratel / Jiří Kolář the Collector, Veletržní palác, Praha
2002/04/07 - 2002/06/30   Divočina - příroda, duše, jazyk, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2002/04/18 - 2002/05/31   Černá a bílá, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
2002/06/11 - 2002/07/07   Černá a bílá, Městské muzeum a galerie, Svitavy (Svitavy)
2002/07/10 - 2002/07/25   Černá a bílá, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2003/10/25 - 2003/11/13   Metamorfozy człowieka: Figuratywne motywy w grafice i rysunku ze zbiorów Czeskiego Muzeum Sztuk Pięknych w Pradze 1892-1948, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała
2003/12/18 - 2004/02/08   Ohlédnutí, 1. část, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2004/05/06 - 2004/06/16   Proměny člověka: Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892 - 1951, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2005/06/30 - 2005/09/04   Bylo, nebylo... Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2005/06/30 - 2005/10/31   Noční hlídka srdce: Výstava k 100. výročí narození Vladimíra Holana, Letohrádek Hvězda, Praha
2006/05/06 - 2006/10/29   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2006/09/07 - 2006/11/05   Zátiší, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2006/09/27 - 2007/08/19   V závěsu avantgardy? České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2007/10/03 - 2007/12/30   Fantomy a atomy: České umění 1938 – 1958 ze sbírky Galerie Zlatá husa, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2007/12/12 - 2008/02/17   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha
2008/03/05 - 2008/04/27   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2008/05/08 - 2008/07/13   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2008/05/15 - 2008/07/20   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2008/09/18 - 2008/11/30   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2008/11/06 - 2009/02/08   Pole tvůrčí a válečná, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2009/11/19 - 2010/03/07   Ze sbírky II. Člověk ve 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2009/11/31 - 2010/01/24   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2010/05/08 - 2012/05/08   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2010/05/28 - 2010/09/19   Roky ve dnech: České umění 1945-1957, Městská knihovna Praha, Praha
2010/12/09 - 2011/01/31   Temná noc, jasná noc: Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2011/03/18 - 2011/05/29   Temná noc, jasná noc: Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2011/05/26 - 2011/09/25   Konec avantgardy?: Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu, Městská knihovna Praha, Praha
2011/12/07 - 2012/03/04   Černá slunce: Odvrácená strana modernity 1927 - 1945, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2012/06/21 - 2012/09/16   Psovo slunce. Expresivně laděné kresby ze sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (III. Výtvarné umění 1890-1947), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/12/19 - 2013/02/03   Vanitas vanitatum et omnia vanitas / Marnost nad marnost, všechno je marnost, Galerie Millennium, Praha
2013/01/30 - 2013/04/28   Palmy na Vltavě: Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2013/04/04 - 2013/05/31   Metamorphoses. Proměny ženy ve výtvarném umění, Galerie Diamant, Praha
2014/02/16 - 2014/04/27   Sammeln im Norden. Schätze aus Privatsammlungen in Wilhelmshaven und im Oldenburger Land, Kunsthalle Wilhelmshaven, Wilhelmshaven
2014/03/21 - 2014/06/08   Výběr ze sbírky Jiřího a Běly Kolářových, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2014/05/05 - 2014/05/16   Vybraná díla, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2015/03/05 - 2015/06/07   Ve válce múzy mlčí, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2015/04/02 - 2015/06/21   Zastihla je noc. Čeští umělci ve Francii 1938-1945, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2015/09/11 - 2016/01/10   Zastihla je noc. Čeští umělci ve Francii 1938-1945, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2016/01/21 - 2016/02/28   České výtvarné umění ve Francii, Galerie Moderna, Praha
2016/04/28 - 2016/09/25   Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/06/10 - 2016/07/10   Tohle není poesie! (Zhroucení citů): Figurální umění ze sbírky Roberta Runtáka, Zámecký pivovar, Litomyšl (Svitavy)
2016/06/17 - 2016/09/30   Za Československo: Pocta neexistující zemi, Galerie Pro arte, Praha
2016/09/15 - 2016/11/27   Ticho kresby, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
2016/10/27 - 2017/03/12   Šumění andělských křídel, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/12/08 - 2017/01/23   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2017/10/27 - 2018/01/28   Květy touhy a zla, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2017/11/30 - 2018/01/14   Vtip-ná ilustrace, Galerie Moderna, Praha
2018/07/08 - 2018/10/07   5 x 8 = 40, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2018/07/11 - 2018/08/30   Fragmenty, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2019/04/30 - 2020/02/28   Okouzlení Afrikou, Pavilon Anthropos, Brno (Brno-město)
2019/08/07 - 2019/09/01   Alén Diviš, Josef Zlamal, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2020/03/06 - 2020/11/22   Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích / A Dream Within a Dream: Edgar Allan Poe and Art in the Czech Lands, Veletržní palác, Praha
2021/04/12 - 2021/08/22   Ozvěny: Česká klasika ze sbírek AJG, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2021/09/01 - 2021/10/17   Český surrealismus, Galerie Chodovská tvrz, Praha
2021/09/07 - 2021/10/10   Než se vzbudí kohouti, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2021/10/03 - 2022/01/16   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2022/03/23 - 2022/09/11   Voda, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
2022/06/23 - 2022/08/28   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2022/06/25 - 2022/09/25   Jdu prachu samotou s průhledy do zahrad, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2022/07/28 - 2022/09/25   Signál III: Mistrovská díla ze Sbírky Roberta Runtáka (1900–1990), Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
2022/11/17 - 2023/05/30   Mythos? Mýty, víra a její symboly ve výtvarném umění ze sbírky Musea Montanelli, Museum Montanelli (MuMo), Praha
2023/09/22 - 2024/01/31   Linie!, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2024/03/24 - 2024/05/19   Stopy v písku: Tvorba z let 1900–1959 ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
1992/06/13   Česká kresba, aukce, Galerie R, Praha
2000/05/21   Mistrovská díla 19. a 20. století, aukce, Palác Žofín, Praha
2001/01/20   II. aukce výtvarného umění, Rudolfinum, Praha
2005/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2007/04/14   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2007/10/07   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (33. aukce), Palác Žofín, Praha
2009/11/25   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Evening Sale Prague), Topičův salon (2007-), Praha
2010/04/28   III. Večerní aukce mistrovských děl (Evening Sale), Topičův salon (2007-), Praha
2011/03/23   V. Večerní aukce mistrovských děl (Evening Sale), Topičův salon (2007-), Praha
2011/04/13   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/05/15   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2011/11/19   České výtvarné umění, Kaiserštejnský palác, Praha
2015/05/28   Aukce - Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2016/10/02   Výběr výtvarného umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2016/11/27   77. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2017/11/29   Večerní aukce moderního, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Evening Sale (66. aukce), Topičův salon (2007-), Praha
2018/05/24   157. aukce: Aukce vybraných děl, Rezidence Ostrovní, Praha
2018/05/27   80. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2018/12/02   81. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2018/12/09   50. aukce výtvarného umění, starožitností, designu a skla, Palác Žofín, Praha
2019/04/25   165. aukce: Aukce vybraných děl, Rezidence Ostrovní, Praha
2019/11/07   169. aukce: Aukce vybraných děl, Rezidence Ostrovní, Praha
2023/05/28   89. aukční den Galerie Kodl / 89th Auction Day of Kodl Gallery, Palác Žofín, Praha
nevýtvarná
termín   název výstavy, místo konání
2003/09/23   Bohuslav Martinů a Alén Diviš: Veřejná prezentace speciálního čísla časopisu Hudební věda se samostanou obrazou přílohou ke studii PhDr. Jaromíra Zeminy, Akademie věd České republiky, Praha
2005/02/18 20:00 - 22:00   Lesy čárek, řady křížů: Pořad Jiřího Hůly o Alénu Divišovi, Český rozhlas 3 - Vltava, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
1992 - 1992/06/12   Česká kresba, předaukční výstava, Galerie R, Praha
2000/05/10 - 2000/05/13   Mistrovská díla 19. a 20. století, předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2000/05/17 - 2000/05/20   Mistrovská díla 19. a 20. století, předaukční výstava, Palác Žofín, Praha
2001/01/10 - 2001/01/19   Výstava dražených předmětů, Pictura, aukční síň a galerie, s.r.o., Praha 1
2005/09/19 - 2005/09/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2007/04/07 - 2007/04/14   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2007/09/24 - 2007/09/28   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/10/02 - 2007/10/06   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2009/11/18 - 2009/11/25   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2010/04/19 - 2010/04/28   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2011/03/14 - 2011/03/23   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2011/04/11 - 2011/04/13   20. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/05/02 - 2011/05/14   Výstava aukčních děl (66. aukce Aukční síně Galerie Kodl), Galerie Kodl, Praha
2011/11/17 - 2011/11/19   České výtvarné umění - přeaukční výstava, Kaiserštejnský palác, Praha
2015/05/18 - 2015/05/27   Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2016/09/19 - 2016/10/01   Výběr výtvarného umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2016/11/01 - 2016/11/26   Výstava aukčních děl (77. aukční den Galerie Kodl), Galerie Kodl, Praha
2017/11/16 - 2017/11/29   Moderna, poválečné a současné umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2018/04/30 - 2018/05/26   80. aukční den Galerie Kodl: Předaukční výstava, Galerie Kodl, Praha
2018/05/19 - 2018/05/24   157. aukce: Aukce vybraných děl, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2018/10/29 - 2018/12/01   81. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
2019/04/15 - 2019/04/24   165. aukce: Výstava dražených děl, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/05/01 - 2023/05/27   89. aukční den Galerie Kodl / 89th Auction Day of Kodl Gallery - výstava, Galerie Kodl, Praha
přednáška/projev
termín   název výstavy, místo konání
2005/04/20   Alén Diviš v informačním systému abART, Galerie Rudolfinum, Praha
2008/01/23 17:00   Přednáška z cyklu: Kapitoly z dějin umění: Umění 20. století - České umění za II. světové války a socialistický realismus, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
rozhlasový pořad
termín   název výstavy, místo konání
1998   Alén Diviš - rozhlasový pořad, Český rozhlas 3 - Vltava, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
1974 -   České malířství XX. století, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1990/10/28 - 1991/11/17   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1995 -   České moderní umění 1900-1960, Veletržní palác, Praha
1998/05/04 -   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2013/11/14 -   Století relativity: Stálá expozice výtvarného umění 20. století / Century of Relativity: Permanent exposition of fine arts of the 20th century, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2014/05/25 - 2017/12/31   Stavy mysli / Za obrazem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2016/04/16 -   Meziprůzkumy: Sbírka AJG 1300-2017, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2019 -   1930–současnost: České moderní umění, Veletržní palác, Praha
2019/12/20 -   7+1: Byt sběratele, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2023 -   7+1: Byt sběratele, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2023/05/25 -   1939⁠–⁠2021: Konec černobílé doby, Veletržní palác, Praha
symposium/seminář
termín   název výstavy, místo konání
2005/03/31   Alén Diviš - paralelní historie, Akademie výtvarných umění, Praha
tisková konference
termín   název výstavy, místo konání
2005/02/09   Alén Diviš - tisková konference, Galerie Rudolfinum, Praha

Alén Diviš

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1948   Oleje a kresby Aléna Diviše, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1949   Alén Diviš: Kvaše a oleje k Erbenovým Svatebním košilím
  1974   Alén Diviš, Jan Svoboda, _
  1987   Alén Diviš
  1988   Alén Diviš 1900 - 1956, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1993   Alén Diviš: Biblické kresby
  1995   Alén Diviš: Pozdní kresby
  1998   Alén Diviš: Práce ze čtyřicátých a padesátých let, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1999   Alén Diviš: Pozůstatky člověka, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2001   Alén Karel Diviš: Kresby uhlem
  2009   Alén Diviš: Malby a kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2012   Alén Diviš: Dessins, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2012   Alén Diviš: Dessins, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
  2016   Alén Diviš (1900-1956), Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2017   Alén Diviš málo známý a neznámý, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2018   Alén Karel Diviš: Kresby zachráněné Jaromírem Zeminou, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1938   Členská výstava Umělecké besedy, Umělecká beseda, Praha
  1939   Členská výstava Umělecké besedy, Umělecká beseda, Praha
  1952   Členská výstava 1952, Svaz československých výtvarných umělců, V. krajské středisko, Purkyně, _
  1965   20 let architektury a výtvarného umění v jižních Čechách (1945 - 1965), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1973   Boje a zápasy (České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1979   Přírůstky českého umění 20. století z let 1975 - 1979, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1981   Boje a zápasy českého moderního výtvarného umění (Výstava na počest 60. výročí založení KSČ), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1985   Přírůstky z let 1975-1985 (Obrazy - plastiky - kresby - grafiky), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1985   Za krásu života (Výstava výtvarných děl z roku 1945. K 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Linie / barva / tvar (v českém výtvarném umění třicátých let), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1988   Přírůstky 1985 - 1987, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty), Národní galerie v Praze, Praha
  1991   Proti zdi
  1991   Proti zdi (Výstava Proti zdi…)
  1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
  1993   Přírůstky (Výběr z let 1987 - 1992), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu), Národní galerie v Praze, Praha
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 1: Bildende Kunst, Fotografie, Videokunst), Stiftung Kunst und Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen, _
  1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác), Národní galerie v Praze, Praha
  1995   Sovinec 1992-1994, Společnost přátel umění v Sovinci, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
  1995   Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1996   Novozákonní motivy v českém umění 20. století, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1997   Ouplná lůna, České muzeum výtvarných umění, Praha
  1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Civilizace / Civilization (České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze / Czech art of the 1940s from the collection of the Czech Museum of Fine Arts in Prague), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1999   Prozařování, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997, Správa Pražského hradu, Praha
  2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Melancholie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Návraty a inspirace kubismu v českém umění 1920 - 2000 / Returns and Inspirations of Cubism in Czech Art 1920 - 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2001   Jiří Kolář sběratel / Collector, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2004   Bylo, nebylo… (Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2005   Bylo, nebylo... / Es war einmal... (Pohádkové motivy v moderním a současném umění v Čechách / Märchenmotive in der modernen und zeitgenössischen Kunst in Böhmen), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2006   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2006   Zátiší, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2007   Fantomy a atomy (České umění 1938-1958)
  2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2008   Pole tvůrčí a válečná / Fields of Art and Battle (Výtvarné umění ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha / Fine art of the collection of the Military History Institute Prague), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2009   Ze sbírky II / From the Collection II (Člověk ve XX. století / Humanity in the XXth Century), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2010   Temná noc, jasná noc (Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2012   Černá slunce (Odvrácená strana modernity), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2013   Metamorphoses (Proměny ženy ve výtvarném umění: Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2013   Palmy na Vltavě (Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2013   Život Galerie hlavního města Prahy (50), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2015   Zastihla je noc / Caught by the night (Čeští umělci ve Francii 1938-1945 / Czech artists in France 1938-1945), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2016   Meziprůzkumy (Sbírka AJG 1300-2016), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2016   Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2016   Tohle není poesie! (Zhroucení citů) / This is Not Poetry! (Collapse of Emotions) (Narativní tendence těl ve sbírce Roberta Runtáka / Narrative Tendencies of Bodies in Robert Runták's Collection), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   Intersurveys (The Collection of the Aleš South-Bohemian Gallery 1300-2016), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2017   Květy touhy a zla ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2020   Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích, Národní galerie v Praze, Praha
  2021   Než se vzbudí kohouti, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2021   Samota uprostřed davu (Charles Baudelaire a české umění), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2022   Jdu prachu samotou s průhledy do zahrad: Reynek v dialogu, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2022   Signál III: Mistrovská díla ze Sbírky Roberta Runtáka (1900–1990), Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
  2022   Voda, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  2023   Linie!, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
  2005   Alén Diviš 1900-1956, Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové, Praha
  2009   Zastihla je noc (Čeští výtvarní umělci ve Francii 1938–1945), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Roky ve dnech (České umění 1945-1957), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2016   Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015), Nakladatelství Labyrint, Praha
  2017   Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850-1950, Národní galerie v Praze, Praha
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2017   Klacky v galerii, obrazy za miliony a co znamená krabice od pracího prášku (Odpovědi na nejčastější otázky o současném výtvarném umění), Galerie Rudolfinum, Praha
  2017   Pozdní texty, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2017   Výtvarná čítanka, Triáda, Praha
  2018   S (ne)lidskou tváří?!: 1938-1989, Národní galerie v Praze, Praha
  2021   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2022   70 unikátů, Památník národního písemnictví, Praha
  2022   Zlatý řez: Galerie Kodl 2015–2019, Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2023   Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek (Krásné tisky ve sbírce Viléma Trmala), Kodudek - Jiří Šolc, Praha 3
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister)
  2005   Vladimír Holan: Noční hlídka srdce (Sborník k výstavě), Památník národního písemnictví, Praha
  2006   Alén Diviš: Paralelní historie (Sborník sympózia), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1996   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 1: a/f), Nakladatelský dům OP, Praha
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1998 (II. D – G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1932   A la Galerie Van Leer…, L´art Vivant, 632-632
  1932   Der tschechische Maler Ch. Diviš, Prager Presse, 10-10
  1932   Divišův debut, Národní listy, 9-9
  1932   L´exposition Divis, Comoedia, 4-4
  1932   Malíř Albín Diviš…, Lidové noviny, 9-9
  1948   Básnický svět malíře Aléna Diviše, Národní osvobození, 5-5
  1948   Malíř Alén Diviš, Lidová demokracie
  1948   Malíř vězení Alén Diviš, Rudé právo
  1948   Návrat Aléna Diviše, My 48
  1948   Návrat Aléna Diviše, básníka vězení, Mladá fronta
  1948   Obrazy Aléna Diviše, Obrana lidu
  1948   Před obrazy Aléna Diviše, Oleje a kresby Aléna Diviše
  1948   Seznam vystavených prací, Oleje a kresby Aléna Diviše
  1948   Trpká poesie A. Diviše, Lidová kultura, 6-6
  1948   Umění Aléna Diviše,…, Oleje a kresby Aléna Diviše
  1948   Vítáme upřímně Aléna Diviše!, Rudé právo
  1948   Výstava A. Diviše, Kullturní politika
  1948   Výstava Aléna Diviše, Filmové noviny
  1948   Vzdálený návštěvník Divišových obrazů, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 286-288
  1948   Z pražských výstav (Alén Diviš ve Vilímkově galerii, Bohdan Lacina v Topičově salonu, J. C.Vondrouš v síni Hollara, Jihočeští výtvarníci v pavilonu JUV Na příkopě), Práce, 4
  1948/02/21   Obrazy Aléna Diviše
  1949   Malíř Alén Diviš…, Alén Diviš: Kvaše a oleje k Erbenovým Svatebním košilím
  1949   Psáno na rub obrazů Aléna Diviše, Alén Diviš: Kvaše a oleje k Erbenovým Svatebním košilím
  1949   Seznam prací, Alén Diviš: Kvaše a oleje k Erbenovým Svatebním košilím
  1974   Malířská pozůstalost A. Diviše, Rovnost
  1974   Paní a pánové,… (Zahájení výstavy), Alén Diviš, 29-32
  1974   Že existují dějiny…, Alén Diviš, 4-22
  1975   Seznam vystavených prací, Alén Diviš, 23-28
  1982   Malíř a smrt, Všecky krásy světa, 351-356
  1987   Poznal jsem málo lidí..., Alén Diviš
  1987   Tulák po rmutném světě (Malá výstavní síň Galérie B. Rejta v Lounech), Průboj
  1988   Diviš ((ze vzpomínek)), Alén Diviš 1900 - 1956
  1988   Když byly počátkem roku 1948..., Alén Diviš 1900 - 1956
  1988   Linie, barva, tvar, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 15.číslo, 3
  1988   Seznam vystavených prací, Alén Diviš 1900 - 1956
  1988   Tohle město na mne v zimě…, Alén Diviš: Práce ze čtyřicátých a padesátých let, 12-16
  1988   Umělec bolestného osudu, Lidová demokracie
  1988   Výstava přírůstků GHMP, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 7.číslo, 8
  1988   Vzdálený návštěvník Divišových obrazů, Alén Diviš 1900 - 1956
  1988   Zdenek Rykr, Alén Diviš, Miloš Boria, Linie / barva / tvar, 63-67
  1989   Malíř z neznáma (Pozvání na výstavu obrazů Aléna Diviše v Křížové chodbě Staroměstské radnice), Večerní Praha
  1989   Na okraj výstavy Aléna Diviše, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 1.číslo, 4
  1989   Objev na radnici, Tvorba
  1990   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3.ročník, 25.číslo, 3-3
  1991   Alén Diviš a české umění (přednáška), Revolver Revue, 73-80
  1991   Alén Diviš znovuobjevený, Revolver Revue, 44-72
  1991   Alén Diviš: Kresby tvořené ze světla a tmy, Respekt, 15-15
  1991   Dluh Alénu Divišovi, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  1991   Portrét Aléna Diviš, Lidové noviny
  1991   Proměnit živoření v duchovní život ((S Jaromírem Zeminou o Alénu Divišovi)), Literární noviny, 12-12
  1991   Proti zdi, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  1991   Spánek rozumu plodí nestvůry ((Francisco Goya y Lucientes)), Metropolitan, 8-8
  1991   Vincenc Kramář, Daniel H. Kahnweiler and Painter Alén Diviš: The Bounds of Cubism in Bohemia (Vincenc Kramář, Daniel H. Kahnweiler a malíř Alén Diviš: hranice kubismu v Čechách), The Bulletin of National Gallery in Prague / Bulletin Národní galerie v Praze, 99-106
  1991/04   Na podzim roku 1974…, Revolver Revue, 43-43
  1992   Alén Diviš, vězeň ze Santé (Portrét), Lidové noviny, 3-3
  1992   K.J.Erben - A.K.Diviš: Povede se?, Mladý svět
  1992   Nejen hrad dokořán (Výstava z díla Aléna Diviše), List pro Moravu a Slezsko Svoboda
  1992   Osamelý chodec, Kultúrny život
  1992   Splátka na dluh, České a moravskoslezské Zemědělské noviny
  1992/03   Ještě jednou Alén Diviš, Revolver Revue, 1-1
  1993   Poznámky na okraj biblických kreseb Aléna Diviše, Alén Diviš: Biblické kresby
  1993   Poznámky na okraj biblických kreseb Aléna Diviše (z textu katalogu k výstavě vybráno redakcí), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  1993   Soupis prací, Alén Diviš: Biblické kresby
  1993   Temná samota i nahá láska, Severočeský regionální deník, Ústí nad Labem
  1994   Alén Diviš: Bolestný Kristus (Křesťanské náměty v moderním umění (11)), Anno Domini
  1994   Jindřich Štyrský, Vincenc Makovský, Zdeněk Rykr, Toyen, Ladislav Zívr, Alén Diviš (Enzige Poesie), Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 258-265
  1994   Přírůstky za poslední období, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-4
  1994/06   Na okraj Divišových pozdních kreseb, Revolver Revue, 7-26
  1995   Adolf Hoffmeister a Alén Diviš: Vzpomínky na pařížské vězení Santé, Denní telegraf, 13-13
  1995   Alén Diviš (Portét z vernisáže), Denní telegraf, 13-13
  1995   Alén Diviš - Kresby, Reflex, 57-57
  1995   Alén Diviš: Halucinace, České moderní umění 1900-1960, 266-267
  1995   Bible v kresbách Aléna Diviše, Práce, 11-11
  1995   Divis Alén (1900-1954), Revue K, 64
  1995   Les Echos de l´Existencialisme à Prague, Revue K, 57-64
  1995   Malíř mystiky, poezie a pohnutek života, Zemědělské noviny, 6-6
  1995   Malíř vězeňských zdí (Alén Diviš ve Francouzském institutu), Večerník Praha, 4-4
  1995   Péčí Francouzského institutu v Praze…, Český deník, 11-11
  1995   Po černých stezkách za hledáním světla, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1995   Pozdní kresby Aléna Diviše (Les dessins tardifs d´Alén Diviš), Štěpánská 35, 23-24
  1995   Pozdní kresby Aléna Diviše/ Les dessins tardifs d´Alén Diviš, Alén Diviš: Pozdní kresby, 3-10
  1995   Reflexe osamění, České moderní umění 1900-1960, 263-278
  1995   Vy a výstavy (17. 4. - 23. 4. 1995), Denní telegraf, 11-11
  1995   Výstavu pozdních kreseb…, Lidové noviny, 21-21
  1995   Vzdálený návštěvník Divišových obrazů/ Le lointain obsevateur des tableaux de Diviš, Alén Diviš: Pozdní kresby, 4-4
  1995/04   Znovuobjevený Alén Diviš (Tajný sovětský agent z Montparnassu), 6-6
  1996   Přátelství Aléna Diviše a Bohuslava Martinů, Zprávy Klubu přátel Pardubicka
  1997   Temná světla Aléna Diviše, Mladá fronta Dnes, 6-7
  1998   Alén Diviš a Adolf Hoffmeister, Galerie Bayer & Bayer, 1-2
  1998   K obrazům a kresbám Aléna Diviše, Galerie Bayer & Bayer, 3-3
  1998   Myslím si, že zde není nutné…, Alén Diviš: Práce ze čtyřicátých a padesátých let, 16-24
  1998   Pohnutý osud Aléna Diviše, Týdeník Rozhlas, 30
  1998   Pozdní kresby Aléna Diviše (Praha, Galerie Bayer & Bayer, 28. 4. - 13. 6.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  1998   Umělec považovaný za agenta bude mít svá díla pod Řípem, Deník Litoměřicka, 8-8
  1998   Životní dílo Aléna Diviše - včetně…, Alén Diviš: Práce ze čtyřicátých a padesátých let, 24-29
  1999   Alén Diviš (Narodil se 26. 4. 1900...), Alén Diviš: Pozůstatky člověka
  1999   Jedním z nejosobitějších obrazů,…, Alén Diviš: Pozůstatky člověka
  2000   Alén Diviš, Miloslav Chlupáč, 152-152
  2000   Alén Diviš: Kresby (Sté výročí narození...), Lidové noviny, 6
  2000   Alfa a Omega Aléna Diviše (Klatovy, Galerie U bílého jednorožce, 5.12.1999 - 30.1.2000), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  2000   Barvy Aléna Diviše, Literární noviny, 13-13
  2000   Čtyři pohledy do noci (Šterberk, Galerie Šternberk, NOc - Alén Diviš, Bohuslav Reynek, Václav Stratil, Adriena Šimtoová, 16. 11. - 24. 12. 1999), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  2000   Kde obchází smrt. Příběh Aléna Karla Diviše, malířské legendy a celoživotního outsidera, Respekt, 22-22
  2000   Legendy 20. století (V pařížském vězení namaloval Alén Diviš arcidílo), Lidové noviny
  2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Kubismus mezi válkami, dvacátá a třicátá léta / Cubism between the Wars the Twenties and Thirties, Čtyřicátá léta / The Forties, Padesátá léta / The Fifties, Moravský kubismus / Moravian Cubism, Kubismus na konci století / Cubism of the End of the 20th Ce), Ozvěny kubismu / Echoes of cubism, 7-79
  2000   Válka / War (1938 - 1947), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, 98-119
  2001   Historik umění Jaromír Zemina…, Alén Karel Diviš: Kresby uhlem
  2001   Jiří Kolář sběratel / Jiří Kolář the Collector, Jiří Kolář sběratel / Collector, 49-90
  2001   Kytice na pět způsobů, Literární noviny, 13
  2001   Síla Divišova pohledu ze dna, Alén Karel Diviš: Kresby uhlem
  2001   Uhlové kresby Aléna Diviše (1900-1956), Kulturní život Šumperka
  2001   Vnitřní síla Aléna Diviše, Pražské slovo, 24-24
  2001   Z přírůstků, Muzeum umění Olomouc, 20-21
  2002   Bohuslav Martinů a Alén Diviš, Hudební věda, 369-378
  2002   Vzpomínky na pařížské vězení Santé, Revolver Revue, 258-272
  2003   Alén Diviš: Kristus černochů, Antique, 5-5
  2003   Alén Diviš: Mrtví ptáci, Antique, 4-4
  2003   Alén Diviš: Sedící žena, Antique, 5-5
  2003   Zásvětní podobenství Aléna Diviše, Antique, 2-7
  2004   Alén Diviš a Revolver Revue, Revolver Revue, 52-52
  2004   Divišovy svatební košile (památce Jaromíra Pečírky), Revolver Revue, 35-50
  2004   Na rub obrazů Aléna Diviše, Revolver Revue, 51-51
  2004/10   Alén Diviš - mýtus a skutečnost, Alén Diviš 1900-1956, 13-15
  2005   Alén Diviš (Rudolfinum revue), Rudolfinum Revue, 16-19
  2005   Alén Diviš (Metropolis), Metropolis
  2005   Alén Diviš (Retrospektiva v Rudolfinu), Art & Antiques, 89-90
  2005   Alén Diviš & Bohuslav Martinů, Rudolfinum Revue, 20-21
  2005   Alén Diviš a Bohuslav Martinů, Alén Diviš 1900-1956, 78-79
  2005   Alén Diviš a Miloš Šafránek, Alén Diviš 1900-1956, 103-104
  2005   Alén Diviš v Rudolfinu, Katolický týdeník
  2005   Alén Diviš: legenda i podivín českého, Právo, 16-16
  2005   Depresívní Alén, Reflex, 72-73
  2005   Dětství, mládí a umělecké začátky, 1925: První obraz, Paříž, Pařížské počátky, Pařížská umělecká scéna, Třicátá Léta, První pařížská výstava, Alén Diviš 1900-1956, 19-43
  2005   Hrozné je humorné, humorné je hrozné, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  2005   Je třeba si vybrat (Nad retrospektivou Aléna Diviše v Rudolfinu), Revolver Revue, 236-240
  2005   Karel alias Alén Diviš, Art & Antiques, 124-126
  2005   Kdo je Alén Diviš?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  2005   Malíř a smrt (Malíř Alén Diviš ve vzpomínkách básníka Jaroslava Seiferta), Revue art, 1.číslo, 52-55
  2005   Návrat do Prahy, Nový domov a staří přátelé, Alén Diviš a Hedvika Zaorálková, Bilance válečných let - výstava ve Vilímkově galerii, Vzdálený dialog - Diviš a Martinů po válce, Únorový převrat a konec nadějí, Obrazy Krista a svaté Starosty, Ilustrace k…, Alén Diviš 1900-1956, 151-225
  2005   Od exprese ke klasicismu, Chaim Soutine, Zmontrouge na Montparnasse, Obsazení Československa a česká komunita v Paříži, Maison de la Culture Tchécoslovaque - Dům československé kultury, Vězení Santé, Alén Diviš 1900-1956, 44-63
  2005   Osamělá pouť Aléna Diviše. Galerie Rudolfinum představuje dalších z velkých outsiderů českého moderního umění, Respekt, 21-21
  2005   Ponuré vize Aléna Diviše v Rudolfinu (Výstava představuje kresby, obrazy, dokumentace, vzpomínky i počítačové animace), Lidové noviny, 29-29
  2005   Proklaté ticho (Alén Diviš), Art & Antiques, 40-45
  2005   První kroky, Yorkville, Češi v New Yorku, Alén Diviš 1900-1956, 75-78
  2005   Skandál ve Stedelijk Museu, Alén Diviš 1900-1956, 43-44
  2005   Táborová anabáze, Maroko, Martinik, Alén Diviš 1900-1956, 63-71
  2005   Ten černý oblak reprezentuje Boha (Pozapomenutý Alén Diviš v galerii Rudolfinum), E8 Společenský magazín týdeníku EURO, 18-19
  2005   Vězeňský cyklus, Jazyk primitimismu a graffiti, Prinzhornovy objevy, Obyvatelé vězení, Změt, Hemžení a Mandragory, Mezinárodní kontext Divišova vězeňského cyklu, Alén Diviš 1900-1956, 79-102
  2006   Alén Diviš - příběh, legenda, dílo - zpohledu žurnalisty, Alén Diviš: Paralelní historie, 60-64
  2006   Alén Diviš a ti druzí, Alén Diviš: Paralelní historie, 18-23
  2006   Alén Diviš jako model českého umělce, Alén Diviš: Paralelní historie, 66-69
  2006   Alén Diviš. Mýtus a skutečnost. Autobiografie, biografie geneze legendy "umělce - samotáře" a skutečnost, Alén Diviš: Paralelní historie, 8-15
  2006   Diskuse I, Alén Diviš: Paralelní historie, 16-17
  2006   Diskuse II, Alén Diviš: Paralelní historie, 24-26
  2006   Diskuse III, Alén Diviš: Paralelní historie, 38-39
  2006   Diskuse IV, Alén Diviš: Paralelní historie, 58-59
  2006   Diskuse V, Alén Diviš: Paralelní historie, 88-93
  2006   Kulturně politický kontext vzniku Domu československé kultury v Paříži a zatčení jeho obyvatel, Alén Diviš: Paralelní historie, 40-51
  2006   Národní mýtus kontra socialistický realismus: Diviš, Filla, Fulla, Alén Diviš: Paralelní historie, 52-57
  2006   Romance marginálních - obraz systému vězení moderní společnosti, Alén Diviš: Paralelní historie, 102-107
  2006   Slovník existencialismu, Alén Diviš: Paralelní historie, 70-87
  2006   Text ke koncepci výstavy v Galerii Rudolfinum, Alén Diviš: Paralelní historie, 96-101
  2006   Úvodní slovo, Alén Diviš: Paralelní historie, 7
  2006   Živý pes Pavel Kropáček, Alén Diviš: Paralelní historie, 28-37
  2007   Edgar Allan Poe a Alén Diviš, Pád do Maelströmu a jiné povídky, 237-240
  2007   Je třeba si vybrat, Je třeba si vybrat, 99-105
  2008   Alén Diviš (Alén Diviš většinu svého života prožil...), Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 60-60
  2009   Blato (Tři hodiny odpoledne.), Alén Diviš: Malby a kresby
  2010   Hudba a výtvarné umění, Via artis, via vitae, 587-607
  2010   Mimoběžníci, České moderní a současné umění 1890 - 2010, 24-39
  2010   Outsiders, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, 24-39
  2010   Těžce zkoušený malíř Alén Diviš se dočkal svého znovuzrození, Jihlavské listy, 10-10
  2010   Ve stínu druhých, Via artis, via vitae, 416-478
  2012   Černá slunce - Odvrácená strana modernity 1927 - 1945, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2012   Černá slunce v Ostravě, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2012   Poválečné umění, Ročenka ART+, 55-58
  2012   Za oponou (1937 - 1945) (Díla), Černá slunce, 285-311
  2013   Hinter Gottes Rücken – Spiritualität in der tschechischen bildenden Kunst des 20. Jahrhunderts, Kunst und Kirche, 1.číslo, 14-23
  2016   Alén Diviš objevuje umění ve vězeňské cele, Průvodce neklidným územím, 94-101
  2016   Přehled milionových položek vydražených v roce 2015, Ročenka ART+, 86-103
  2016   Zeminův Diviš, Art + Antiques, 90
  2018   Alén Diviš (1900 - 1956) Dvojice (olej na plátně, sign. PD, 326 x 36 cm, rám), Rekordní rok 2017, 126
  2018   Alén Diviš (1900 - 1956) Portrét černošky (olej na kartonu, okolo roku 1938, 75,5 x 50,5 cm, rám), Rekordní rok 2017, 22
  2018   Alén Diviš a Erbenovy Svatební košile, Prostor Zlín, 3-6
  2018   Co dodat k hlubinným Divišovým kresbám..., Alén Karel Diviš: Kresby zachráněné Jaromírem Zeminou
  nedat   Alén Diviš se narodil…, Alén Diviš
  nedat   Napůl zmar a napůl život
  nedat   Světoběžník Alén Diviš
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2012   Solitér české výtvarné scény Alén Diviš má velkou výstavu v Paříži (hn.ihned.cz), hn.ihned.cz
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1948   Oleje a kresby Aléna Diviše, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1974   Alén Diviš: Obrazy a kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1988   Alén Diviš 1900 - 1956: Malby a kresby, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1991   Alén Diviš, Sdružení výtvarných umělců při Galerii mladých, Praha
  1992   Alén Diviš: Obrazy, kresby
  1993   Alén Diviš
  1995   Alén Diviš: Les dessins tardifs / Pozdní kresby, Galerie Štěpánská 35 / Galerie 35, Praha
  1998   Alén Diviš: Obrazy a kresby z let 1940-1950, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1999   Alén Diviš: Malby a kresby, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2000   Alén Diviš: Kresby
  2001   Alén Karel Diviš: Kresby uhlem (1900 - 1956), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2002   Jesper Alvaer, Galerie Václava Špály, Praha
  2005   Alén Diviš, Galerie Rudolfinum, Praha
  2009   Alén Diviš: Malby a kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2013   Alén Diviš: Kresby, Galerie Millennium, Praha
  2016   Alén Diviš (1900-1956), Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2017   Alén Diviš málo známý a neznámý, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Alén Diviš: 1900–1956, Ivan Ouhel: Kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1988   Linie / barva / tvar, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1997   Ouplná lůna, České muzeum výtvarných umění, Praha
  1999   Noc (Adriena Šimotová, Alén Diviš, Bohuslav Reynek, Václav Stratil)
  1999   Prozařování
  1999   Prozařování (Karlovy Vary), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2000   Prozařování (Fenomén světla v českém umění 20. století), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2002   Černá a bílá (Svitavy), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2002   Černá a bílá (Bruntál), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2002   Černá a bílá (Šternberk)
  2003   Bohuslav Martinů a Alén Diviš (Veřejné prozentace speciálního čísla časopisu Hudební věda se samostanou obrazou přílohou ke studii PhDr. Jaromíra Zeminy)
  2006   Zátiší, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2013   Století relativity / Century of Relativity
  2015   Ve válce múzy mlčí
  2016   České výtvarné umění ve Francii, Galerie Moderna, Praha
  2016   Ticho kresby, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
  2017   Vtip-ná ilustrace, Galerie Moderna, Praha
  2018   5 x 8 = 40 (Grafika a kresba ze sbírek GUKV v klíčových letech české historie 20. stoietí), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2018   Karel Jaromír Eerben: ...a život lidský jako sen, Alén Diviš: Kytice, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2018   Tři osudy / Three Fates (Alén Diviš / Bedřich Grünzweig / Alexander Hackenschmied), Artinbox Gallery, Praha
  2019   Alen Diviš / Josef Zlamal, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2019   Byt sběratele a grafický kabinet, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2021   Než se vzbudí kohouti, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2022   Jdu prachu samotou s průhledy do zahrad: Reynek v dialogu, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2024   Byt sběratele 7+1, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2024   Stopy v písku (Tvorba z let 1900–1959 ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Česká kresba (Galerie R), Galerie R, Praha
  2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2001   II. aukce výtvarného umění, Pictura, aukční síň a galerie, s.r.o., Praha 1
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2009   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (25. 11. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (28. 4. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2011   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
  2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art, Galerie Arcimboldo, Praha
  2011   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (23. 3. 2011), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
  2016   77. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění), European Arts Investments, Praha 1
  2017   Večerní aukce moderny, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Art Evening Sale (29. 11. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2018   80. aukční den Galerie Kodl (Výběr výtvarného umění), Galerie Kodl, Praha
  2018   81. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2018   Rekordní rok 2017 (Výběr ze 78. a 79. aukce Galerie Kodl), Galerie Kodl, Praha
  2019   Aukční síň Vltavín: 165. aukce (Aukce vybraných děl), Aukční síň Vltavín, Praha
  2023   89. aukční den Galerie Kodl ((výběr výtvarného umění)), Galerie Kodl, Praha
cd-rom
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001/01   Alén Diviš
  2005/02   Lesy čárek, řady křížů: Pořad Jiřího Hůly o Alénu Divišovi (1 - 5)
  2005/02   Lesy čárek, řady křížů: Pořad Jiřího Hůly o Alénu Divišovi (6 - 9)
  2005/02   Lesy čárek, řady křížů: Pořad Jiřího Hůly o Alénu Divišovi (1 - 10)
dílo
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1927   Komposice
  1929   Tančící černoška
  1930   Mrtví ptáci
  1932   Žena s červeným šátkem
  1934   Sedící polonahá žena
  1934   Sedící žena
  1938   Černoška
  1938   Černoška v žlutých šatech
  1940   Šašci
  1940   Tři klauni
  1940 -   Cirkus
  1940 -   Cirkusáci ((Vousatá cirkusačka))
  1940 -   Daniel V/5 (Mene mene tekel ufarsin)
  1940 -   Edgar Allan Poe (Zazděná?)
  1940 -   Edgar Allan Poe: Černý kocour (Zazděná s kočkou?)
  1940 -   Edgar Allan Poe: Čtyři zvířata v jednom
  1940 -   Edgar Allan Poe: Zlatý Scarabeus (Černoch a lebka)
  1940 -   Kytice
  1940 -   Maska
  1940 -   Maškary
  1940 -   Pavouci
  1941   Doživotní nucené práce (Sbohem, má lásko)
  1941   Hemžení
  1941   Hlídač
  1941   Je T'aime (Miluji tě - vzpomínka na vězení)
  1941   Ještě sedm dní
  1941   Když jsem byl malý, měl jsem bílého koníčka, který mluvil
  1941   Kristus vězeňský
  1941   Kurva, kterou jsem zabil a její milenci
  1941   La Santé
  1941   Má pomsta
  1941   Maska - Z vězení
  1941   Mistrovské dílo
  1941   Noční můry
  1941   Pavouci
  1941   Plíseň
  1941   Propast úzkosti (Propast úzkosti - kat a gilotina)
  1941   Vězení v noci
  1941   Vězeňský Kristus
  1941   Vnitřek věznice
  1941   Vzpomínka na zeď v cele
  1941   Změť
  1942   Dvojice (Muž a žena)
  1942   Již je čas
  1942   Sen
  1942 - 1943   Adieu, soleil, je dois mourir (Sbohem, slunce, musím umřít)
  1942 - 1943   Dvojice
  1942 - 1943   J'a tué ma poule (Zabil jsem svou holku)
  1942 - 1943   Poselství z hrobu
  1943   Mandragora
  1943   Matka
  1944   Kaktusy
  1944   Kytice
  1945   Vězení
  1945   Vnitřek domu
  1945 -   Rej ((Rej přízraků))
  1946   Cirkus
  1946   Clowni
  1946   Damnée Cherie (Prokletý miláček)
  1946   Holka
  1946   Solitude (Samota)
  1946   Zvěřinec
  1946 -   Ukřižovaný
  1946 - 1947   Večerní koupání
  1947   Deportace na Ďáblův ostrov
  1947   Hrál jsem, prohrál jsem
  1947   Maska - uprchlý galejník
  1947   Oko hlídače - otvor vedveřích cely
  1948   Město
  1948   Odette-Jean
  1948   Pán věznice
  1948   Pardon maman
  1948   Sbohem, navždy
  1948   Zahrada na Ďáblově ostrově
  1948   Zeď v cele s vězeňským kalendářem
  1948 - 1949   Hosté čekají
  1948 - 1949   Karel Jaromír Erben: Polednice (Malá, hnědá, tváři divé/ pod plachetkou osoba)
  1948 - 1949   Karel Jaromír Erben: Svatební Košile (Pěkná noc, jasná - v tu dobu/ vstávají mrtví ze hrobů)
  1948 - 1949   Karel Jaromír Erben: Svatební Košile (Hosté čekají, čeká kvas,/ a jako střela letí čas)
  1948 - 1949   Karel Jaromír Erben: Svatební Košile (Na stěně nízké světničky/ byl obraz boží rodičky)
  1948 - 1949   Karel Jaromír Erben: Svatební košile (Umrlčí komora)
  1948 - 1949   Karel Jaromír Erben: Svatební košile (Již jedenáctá odbila)
  1948 - 1949   Karel Jaromír Erben: Svatební košile (Měla jsem smutná milého, život bych dala za něho!)
  1948 - 1949   Karel Jaromír Erben: Svatební košile (Hoj, má panenko, tu jsem již!)
  1948 - 1949   Karel Jaromír Erben: Svatební košile (Moc, má panenko, moc se ptáš! Jen honem pojď - však uhlídáš!)
  1948 - 1949   Karel Jaromír Erben: Svatební košile (A on vždy napřed - skok a skok, a jí za ním již slábne krok (1))
  1948 - 1949   Karel Jaromír Erben: Svatební košile (Knížky jí vzal a zahodil, a byli skokem deset mil)
  1948 - 1949   Karel Jaromír Erben: Svatební košile (Pěkná noc, jasná - v tu dobu vstávají mrtví ze hrobů (?))
  1948 - 1949   Karel Jaromír Erben: Svatební košile (Tvé tělo bílé, spanilé,/ bylo by co ty košile)
  1948 - 1949   Karel Jaromír Erben: Svatební košile (Ilustrace)
  1948 - 1949   Karel Jaromír Erben: Svatební košile (A on vždy napřed - skok a skok, a jí za ním již slábne krok (2))
  1948 - 1949   Karel Jaromír Erben: Vrba (Zavzdychala umírajíc,/ po dítku se ohlédajíc)
  1948 - 1949   Karel Jaromír Erben: Vrba (Padla těžce do potoka,/ zašuměla od hluboka)
  1948 - 1949   Karel Jaromír Erben: Vrba (Na píšťalku bude pěti,/ - se svou matkou rozprávěti)
  1948 - 1949   Ó běda mi, běda, běda! Paní zabil jsem nevěda (Ač co mrtvé je mi spáti,/ ráno duch se zase vrátí)
  1948 - 1949   Podej nám tu živou
  1948 - 1949   Starosvati - černí raci,/ a družičky - ryby
  1948 - 1949   Sudička
  1948-1949   Karel Jaromír Erben: Svatební košile (Tu jsem již!)
  1949   Karel Jaromír Erben: Svatební košile (A on vždy napřed…)
  1949   Karel Jaromír Erben: Svatební košile (Podej nám tu živou…)
  1949   Pozůstatky člověka
  1949   Svatební košile
  1950   Svatá Starosta
  1950 -   Edgar Allan Poe: Zlatý scarabeus (Lebka)
  1950 - 1956   Edgar Allan Poe (Ilustrace 3)
  1950 - 1956   Edgar Allan Poe: Pád domu Usherů (Ilustrace k povídce)
  1950 - 1956   Ilustrace ke Starému zákonu
  nedat   Akrobatky se šelmou
  nedat   Dav
  nedat   Desky desatera
  nedat   Dvojka
  nedat   Edgar Allan Poe (Ilustrace 2)
  nedat   Edgar Allan Poe (Ilustrace 1)
  nedat   Edgar Allan Poe: Rukopis v láhvi
  nedat   Edgar Allan Poe: Zlatý scarabeus (Hledání středu)
  nedat   Edgar Allan Poe: Zrádné srdce
  nedat   Hosté čekají
  nedat   Izaiáš ((495 x 370))
  nedat   Izaiáš ((550 x 350))
  nedat   Karel Jaromír Erben: Vodník (Nevesely, truchlivy/ jsou ty vodní kraje)
  nedat   Karel Jaromír Erben: Vodník (Sviť, měsíčku, sviť,/ až mi šije nit)
  nedat   Karel Jaromír Erben: Vodník (Vodník sedí mezi vraty,/ spravuje své sítě,/ a ženuška jeho mladá/ chová malé dítě)
  nedat   Karel Jaromír Erben: Vodník (Hajej, dadej, mé děťátko,/ můj bezděčný synu./ Ty se na mne usmíváš,/ já žalostí hynu)
  nedat   Karel Jaromír Erben: Vrba (Zavzdychala umírajíc,/ po dítku se ohlídajíc)
  nedat   Karel Jaromír Erben: Vrba (Ve dne s tebou živa v domě,/ v noci duše její v stromě)
  nedat   Kat
  nedat   Kresba k bibli (?)
  nedat   Kristus černochů
  nedat   Kříž
  nedat   Kytice
  nedat   Kytice (Rub obrazu Zlatý scarabeus)
  nedat   Lidé
  nedat   Muž
  nedat   Na píšťalku bude pěti,…
  nedat   Noční tanec - černý
  nedat   Plačící a kříž
  nedat   Poe - drak, loď
  nedat   Přízračnější
  nedat   Přízraky
  nedat   Rej ((malba))
  nedat   Rej ((kresba))
  nedat   Rudé přízraky
  nedat   Skokan
  nedat   Starý zákon: Daniel VI/12/22 (?) - (Daniel v jámě lvové)
  nedat   Starý zákon: Ezechiel I/10
  nedat   Starý zákon: Ezechiel VIII/10
  nedat   Starý zákon: Ezechiel XVI/37
  nedat   Starý zákon: Ezechiel XXXVII/12
  nedat   Starý zákon: I. Královská III/17/18
  nedat   Starý zákon: I. Královská XIX/11/12
  nedat   Starý zákon: I. Mojžíšova II/7
  nedat   Starý zákon: I. Mojžíšova IX/13
  nedat   Starý zákon: I. Mojžíšova XI/4
  nedat   Starý zákon: I. Mojžíšova XIX/9
  nedat   Starý zákon: I. Mojžíšova XL/16
  nedat   Starý zákon: I. Mojžíšova XLI/2/3
  nedat   Starý zákon: I. Samuelova
  nedat   Starý zákon: I. Samuelova XVI/23 (Šílený saul)
  nedat   Starý zákon: I. Samuelova XXVIII/13/14
  nedat   Starý zákon: II. Samuelova XI/2
  nedat   Starý zákon: IV. Mojžíšova XIX/9, XX/21
  nedat   Starý zákon: IV. Mojžíšova XVI/27
  nedat   Starý zákon: Izaiáš
  nedat   Starý zákon: Izaiáš LIX/5
  nedat   Starý zákon: Izaiáš XIII/19, 21/22
  nedat   Starý zákon: Jeremiáš
  nedat   Starý zákon: Jeremiáš IX/21
  nedat   Starý zákon: Jeremiáš XIX/9
  nedat   Starý zákon: Jeremiáš XXV/27
  nedat   Starý zákon: Job VII/4
  nedat   Starý zákon: Joel II/30/31
  nedat   Starý zákon: Soudců XVI/19
  nedat   Starý zákon: Zachariáš III/9
  nedat   Stařec
  nedat   Stojící nahá černoška v pokoji s rukama za hlavou
  nedat   Strážce
  nedat   Strom poznání
  nedat   Sv. Jan pojídá knihu
  nedat   Tanec
  nedat   Taverne Jolly Tar
  nedat   Tři sudičky
  nedat   Vrba (?)
  nedat   Wili Wimble
  nedat   Za jeden tisíc
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1989   Alén Diviš: Bebert, vrah z Montmartru, Obvodní národní výbor Praha 9, Praha
  2005   Alén Diviš (1900 - 1956): Bebert, vrah z Montmartru/Bebert, Murderer from Montmartre, 1941 - 1943, Nakladatelství Fra, Praha
  2005   Alén Diviš (1900 - 1956): Bible - První Mojžíšova II/8,9, 50. léta /The Bible - First Book of Moses II/8,9, 1950s, Nakladatelství Fra, Praha
  2005   Alén Diviš (1900 - 1956): Halucinace / Halluciation, 1941, Nakladatelství Fra, Praha
  2005   Alén Diviš (1900 - 1956): Hřbitov lodí / Ships Graveyard, 1942, Nakladatelství Fra, Praha
  2005   Alén Diviš (1900 - 1956): Kristus černochů/Christ of the Black, 1948, Nakladatelství Fra, Praha
  2005   Alén Diviš (1900 - 1956): Kytice / A Bouguet, 40. léta/1940s, Nakladatelství Fra, Praha
  2005   Alén Diviš (1900 - 1956): Pod střechami Paříže / Under the Roofs of Paris, 1942, Nakladatelství Fra, Praha
  2005   Alén Diviš (1900 - 1956): Polednice/Noonday Witch, 50. léta/1950s, Nakladatelství Fra, Praha
  2005   Alén Diviš (1900 - 1956): Samota/Solitude, 1946, Nakladatelství Fra, Praha
  2005   Alén Diviš (1900 - 1956): Sedící černoška / Sitting Black Woman, 1938, Nakladatelství Fra, Praha
  2005   Alén Diviš (1900 - 1956): Svatební košile/Wedding Shirts, 1948 - 49, Nakladatelství Fra, Praha
  2005   Alén Diviš (1900 - 1956): Vězení - Zeď v cele/Prison - Prison Cell Wall, 1947, Nakladatelství Fra, Praha
  2005   Alén Diviš (1900 - 1956): Vězeňská zeď / A Prison Wall, 1941 - 1943, Nakladatelství Fra, Praha
  2005   Alén Diviš (1900 - 1956): Vzpomínka na zeď v cele / Memory of a Prison Cell Wall, 1941 - 1943, Nakladatelství Fra, Praha
  2005   Alén Diviš (1900 - 1956): Zvěřinec / Menagerie, 1946, Nakladatelství Fra, Praha
  2005   Alén Diviš (1900-1956): Barbarské sochy / Barbarian Statues, 1942, Nakladatelství Fra, Praha
  2012   Alén Diviš: Barbarská socha, (kolem 1942) (olej, plátno, 56 x 37 cm), Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2012   Alén Diviš: Kytice, (40. léta) (olej, plátno, 75,5 x 60,5 cm), Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2012   Alén Diviš: Pavouci ((40. léta), kvaš, uhel, papír 665 x 455 mm), Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2012   Alén Diviš: Vězení, (40. léta) (kvaš, pastel, papír, 630 x 430 mm), Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  nedatováno   Alén Diviš (1900-1956): Hrál jsem, prohrál jsem, 1947 (běloba a tuš, černý papír, 25,5 x 16 cm), Revolver Revue, Praha
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Alén Diviš, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
  2004   Galerie Bayer & Bayer
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Metamorfozy człowieka, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2004   Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2015   Zastihla je noc: Čeští umělci ve Francii 1938-1945 / Caught by night: Czech Artists in France 1938-1945, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2018   Aukce vybraných děl (14.5.2018), Aukční síň Vltavín, Praha
  2019   Aukce vybraných děl (07/11/2019), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Jdu prachu samotou s průhledy do zahrad: Reynek v dialogu, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2022   Voda, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  2022   Water, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Alén Diviš: Obrazy, kresby, Galerie U Betlémské kaple, Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951), Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
  2006   V závěsu avantgardy? (České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2014   Vybraná díla (Václav Boštík, Alén Diviš, Milan Grygar,...), Galerie U Betlémské kaple, Praha
kresba
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1941   Hlídač na střeše vězení
  1941   Kat Deibler a jeho pomocníci
  1941   Noc
  1941   Vládce vězení
  1948   Kristus černochů
  1948 - 1949   Karel Jaromír Erben: Vodník (A po mladičké dívčině/ zavířilo se v hlubině)
  1948 - 1949   Oběšená kočka
  1948-1949   Karel Jaromír Erben: Vodník (Bíle jsem tebe oblíkala,/ v sukničku jako z vodních pěn)
  1948-1949   Karel Jaromír Erben: Vodník (A můj muž - bůh polituj!/ mokře chodí v suše)
  1948-1949   Karel Jaromír Erben: Vodník (Bíle jsem tebe oblíkala,/ v sukničku jako z vodních pěn)
  1948-1949   Karel Jaromír Erben: Vodník (Dětská hlava bez tělíčka/ a tělíčko bez hlavy)
  nedat   Jonáš
  nedat   Jonáš
  nedat   Vězeňská trojice
  nedat.   V rakvi
obraz
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1925   Zátiší s nádobami a ovocem
  1928   Dvě kráčející postavy
  1928   Dvě objímající se postavy
  1932   Starý černoch
  1932   Žena s bílomodrým šátkem
  1941   Čmáranice na zdi
  1941   Halucinace
  1941   Trojice
  1941   Zeď vězeňské cely
  1942   Hřbitov lodí (studie)
  1942   Pod střechami Paříže
  1942   Statue Barbare (Barbarská socha - Já jsem brána)
  1942-1943   Bebert, vrah z Montmartru
  1943   Hřbitov lodí
  1943-1944   Duny (Na břehu moře, Africká krajina, Desert)
  1943-1944   Duny ((Sahara))
  1943-1944   Hřbitov lodí
  1944   Boxer
  1944   Duny a měsíc
  1945   Kytice
  1945   Maska
  1945   Noemova archa ((630 x 860))
  1945   Noemova archa ((640 x 860))
  1945   Věznice
  1946   Kristus černochů
  1947   Kristus černochů ((595 x 475))
  1947   Kristus černochů ((525 x 395))
  1947   Maska ticha
  1947   New York
  1948-1949   Karel Jaromír Erben: Vodník (Starosvati - černí raci, / a družičky - ryby)
  1951   Bolestný Kristus
  nedatováno   Maska
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1989   Revue K, 34.číslo, Revue K, Alfortville
  1989/01/10   Jihočeská pravda
  1998   Galerie Bayer & Bayer (Alén Diviš; Kresby), 2.ročník, 3 (11).číslo, Galerie Bayer & Bayer, Mostecká, Praha
  1998/06/25   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11.ročník, 13.číslo, Společnost časopisu Ateliér, Praha
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1932   Divis
  1993   Alén Diviš: Biblické kresby
  2006   Zátiší, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Alén Diviš, Galerie Rudolfinum, Praha
  2005   Alén Diviš Paralelní historie (sympozium k výstavě), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
  2005   Alén Diviš: Z krajiny stínů (Cesta do snu E. A. Poa), Památník národního písemnictví, Praha
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Divočina - příroda, duše, jazyk / Wilderness - nature, soul, language / Wildnis - natur, seele, sprache, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2005   Alén Diviš, Galerie Rudolfinum, Praha
  2008   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (Leden 2008)
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Expozice českého umění 20. století, Galerie hlavního města Prahy, Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Ze zápisníku, 30.10.1975
příloha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Alén Diviš, Hudební věda, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
reprodukční fotografie
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940 -   Bebert, vrah z Montmartru, Bebert, vrah z Montmartru
  1940 -   Cirkus ((180 x 238)), Cirkus
  1940 -   Cirkus ((178 x 236)), Cirkus
  1940 -   Duny ((Na břehu moře)), Duny
  1940 -   Duny ((Sahara)), Duny
  1940 -   Dvojice, Dvojice
  1940 -   Halucinace
  1940 -   Holka, Holka
  1940 -   Kaktusy, Kaktusy
  1940 -   Kristus, Kristus vězeňský
  1940 -   Kristus černochů, Kristus černochů
  1940 -   Kytice, Kytice
  1940 -   Maska - uprchlý trestanec, Maska - Z vězení
  1940 -   Miluji tě, Je T'aime (Miluji tě - vzpomínka na vězení)
  1940 -   Mlčení, Maska
  1940 -   Muž a žena, Dvojice (Muž a žena)
  1940 -   Noemova archa, Noemova archa
  1940 -   Poselství z hrobu (?), Poselství z hrobu
  1940 -   Rej, Rej
  1940 -   Samota ((160 x 232)), Solitude (Samota)
  1940 -   Samota ((172 x 240)), Damnée Cherie (Prokletý miláček)
  1940 -   Statue Barbare (Barbarská socha - Já jsem brána), Statue Barbare (Barbarská socha - Já jsem brána)
  1940 -   Stěna, Čmáranice na zdi
  1940 -   Strážce, Strážce
  1940 -   Tanec, Tanec
  1940 -   Trojice, Trojice
  1940 -   Večerní koupání, Večerní koupání
  1940 -   Věznice, Věznice
  1940 -   Vnitřek domu, Vnitřek domu
  1940 -   Vousatá cirkusačka, Cirkusáci
  1940 -   Vzpomínka na zeď v cele, Vzpomínka na zeď v cele
  1940 -   Zabil jsem, J'a tué ma poule (Zabil jsem svou holku)
  1940 -   Zeď vězeňské cely, Zeď vězeňské cely
  1940 -   Zvěřinec, Zvěřinec
  1946 - 1947   Koupání, Koupání
  1995   Edgar Allan Poe: Zlatý Scarabeus (Ilustrace), Edgar Allan Poe: Zlatý scarabeus
  1995   Karel Jaromír Erben: Svatební košile (A on vždy napřed - skok a skok, a jí za ním již slábne krok), Karel Jaromír Erben: Svatební košile
  1995   Karel Jaromír Erben: Vodník (Hajej, dadej, mé děťátko,/ můj bezděčný synu./ Ty se na mne usmíváš,/ já žalostí hynu)
  1995   Karel Jaromír Erben: Vodník (Vodník sedí mezi vraty,/ spravuje své sítě,/ a ženuška jeho mladá/ chová malé dítě), Karel Jaromír Erben: Vodník
  1995   Karel Jaromír Erben: Vodník (Sviť, měsíčku, sviť,/ až mi šije nit), Karel Jaromír Erben: Vodník
  1995   Karel Jaromír Erben: Vodník (Nevesely, truchlivy/ jsou ty vodní kraje), Karel Jaromír Erben: Vodník
  1995   Karel Jaromír Erben: Vodník (Starosvati - černí raci,/ a družičky - ryby), Starosvati - černí raci,/ a družičky - ryby
  1995   Karel Jaromír Erben: Vodník (A po mladičké dívčině/ zavířilo se v hlubině (235 x 160)), Karel Jaromír Erben: Vodník
  1995   Karel Jaromír Erben: Vodník (A po mladičké dívčině/ zavířilo se v hlubině (239 x 156)), Karel Jaromír Erben: Vodník
  1995   Karel Jaromír Erben: Vrba (Zavzdychala umírajíc,/ po dítku se ohlédajíc, (213 x 181)), Karel Jaromír Erben: Vrba
  1995   Karel Jaromír Erben: Vrba (Na píšťalku bude pěti,/ - se svou matkou rozprávěti), Karel Jaromír Erben: Vrba
  1995   Karel Jaromír Erben: Vrba (Zavzdychala umírajíc,/ po dítku se ohlédajíc (225 x 171)), Karel Jaromír Erben: Vrba
  1995   Karel Jaromír Erben: Vrba (Ó běda mi, běda, běda! Paní zabil jsem nevěda (Ač co mrtvé je mi spáti,/ ráno duch se zase vrátí) (234 x 163)), Ó běda mi, běda, běda! Paní zabil jsem nevěda (Ač co mrtvé je mi spáti,/ ráno duch se zase vrátí)
  1995   Karel Jaromír Erben: Vrba (Ó běda mi, běda, běda! Paní zabil jsem nevěda (Ač co mrtvé je mi spáti,/ ráno duch se zase vrátí) (237 x 157)), Ó běda mi, běda, běda! Paní zabil jsem nevěda (Ač co mrtvé je mi spáti,/ ráno duch se zase vrátí)
  1995   Noční tanec - černý, Noční tanec - černý
  1995   Pavouci, Pavouci
  1995   Rej, Rej
  1995   Rej přízraků, Rej
  1995   Restaurant, Bon-Bon
  1995   Sedící žena, Žena s červeným šátkem
  1995   Starý zákon: Ezechiel I/10, Starý zákon: Ezechiel I/10
  1995   Starý zákon: Ezechiel VIII/10, Starý zákon: Ezechiel VIII/10
  1995   Starý zákon: Ezechiel XVI/37, Starý zákon: Ezechiel XVI/37
  1995   Starý zákon: Ezechiel XXXVII/12, Starý zákon: Ezechiel XXXVII/12
  1995   Starý zákon: I. Královská XIX/11/12, Starý zákon: I. Královská XIX/11/12
  1995   Starý zákon: I. Mojžíšova II/7, Starý zákon: I. Mojžíšova II/7
  1995   Starý zákon: I. Mojžíšova IX/13 ((236 x 171)), Starý zákon: I. Mojžíšova IX/13
  1995   Starý zákon: I. Mojžíšova IX/13 ((240 x 178)), Starý zákon: I. Mojžíšova IX/13
  1995   Starý zákon: I. Mojžíšova IX/13 ((184 x 124)), Starý zákon: I. Mojžíšova IX/13
  1995   Starý zákon: I. Mojžíšova XI/4, Starý zákon: I. Mojžíšova XI/4
  1995   Starý zákon: I. Mojžíšova XLI/2/3, Starý zákon: I. Mojžíšova XLI/2/3
  1995   Starý zákon: I. Samuelova XXVIII/13/14, Starý zákon: I. Samuelova XXVIII/13/14
  1995   Starý zákon: II. Samuelova XI/2, Starý zákon: II. Samuelova XI/2
  1995   Starý zákon: IV. Mojžíšova XIX/9, XX/21, Starý zákon: IV. Mojžíšova XIX/9, XX/21
  1995   Starý zákon: IV. Mojžíšova XVI/27, Starý zákon: IV. Mojžíšova XVI/27
  1995   Starý zákon: Izaiáš XIII/19, 21/22, Starý zákon: Izaiáš XIII/19, 21/22
  1995   Starý zákon: Jeremiáš XIX/9, Starý zákon: Jeremiáš XIX/9
  1995   Starý zákon: Jeremiáš XXV/27, Starý zákon: Jeremiáš XXV/27
  1995   Starý zákon: Job VII/4, Starý zákon: Job VII/4
  1995   Starý zákon: Zachariáš III/9, Starý zákon: Zachariáš III/9
  1995   Žena s bílomodrým šátkem, Žena s bílomodrým šátkem
  2000   Černoch a lebka, Edgar Allan Poe: Zlatý Scarabeus
  2000   Karel Jaromír Erben: Polednice (Malá, hnědá, tváři divé/ pod plachetkou osoba), Karel Jaromír Erben: Polednice
  2000   Karel Jaromír Erben: Svatební košile (Na stěně nízké světničky/ byl obraz boží rodičky), Karel Jaromír Erben: Svatební Košile
  2000   Karel Jaromír Erben: Svatební košile (Pěkná noc, jasná - v tu dobu/ vstávají mrtví ze hrobů), Karel Jaromír Erben: Svatební Košile
  2000   Karel Jaromír Erben: Svatební košile (Hosté čekají, čeká kvas,/ a jako střela letí čas), Karel Jaromír Erben: Svatební Košile
  2000   Karel Jaromír Erben: Vodník (A můj muž - bůh polituj!/ mokře chodí v suše), Karel Jaromír Erben: Vodník
  2000   Karel Jaromír Erben: Vodník (Dětská hlava bez tělíčka/ a tělíčko bez hlavy), Karel Jaromír Erben: Vodník
  2000   Karel Jaromír Erben: Vodník (Bíle jsem tebe oblíkala,/ v sukničku jako z vodních pěn (232 x 168)), Karel Jaromír Erben: Vodník
  2000   Karel Jaromír Erben: Vodník (Bíle jsem tebe oblíkala,/ v sukničku jako z vodních pěn (234 x 169)), Karel Jaromír Erben: Vodník
  2000   Karel Jaromír Erben: Vrba (Padla těžce do potoka,/ zašuměla od hluboka), Karel Jaromír Erben: Vrba
  2000   Maškary, Maškary
  2000   Oběšená kočka, Oběšená kočka
  2000   Starý zákon: Daniel V/5 (Mene mene tekel ufarsin), Daniel V/5 (Mene mene tekel ufarsin)
  2000   Sudička, Sudička
  2000   Zazděná, Edgar Allan Poe
  2000   Zazděná s kočkou, Edgar Allan Poe: Černý kocour
ročenka
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2019   Ročenka 2018 (Výběr výtvarných děl z 80. a 81. aukce Galerie KODL), Galerie Kodl, Praha
  2022   Ročenka 2021 (Výběr výtvarných děl z 85. a 86. aukce Galerie KODL), Galerie Kodl, Praha
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Severočeské nakladatelství, Liberec (Liberec)
  1997   Západočeská galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Nové i staré (Přírůstky sbírek 1990-1997), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století (Seznam vystavených prací, resumé), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl), Národní galerie v Praze, Praha
  2000   Prozařování
  2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 1.část), Ohlédnutí
  2006   Soupis vystavených děl A. Diviše (2006)
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Alén Diviš: Santé, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1956   Malíři Aléne Diviši, drahý příteli…
  1975/10/30   Jsou tři hodiny odpoledne., Ze zápisníku, 30.10.1975
  1993   Severočeská nadace Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem...
  1998   Na večer 18. září 1939...
  1998   Vzpomínky na pařížské vězení Santé
  1998/06/29   Když jsem konspektoval...
  2005/02   Lesy čárek, řady křížů (Český rozhlas 3 – Vltava, 18.2.2005, 20.00-22.00, stopáž 118 minut)
  2012   V roce 1948 vystavil Alén Diviš...
  nedat   Alén Diviš Ukřižovaný, po roce 1946, olej na lepence, 78 x 61,5 cm
  nedat   Poznámky Antonína Pelce k osudu zatčených z Domu československé kultury
  nedatováno   Alén Diviš
  nedatováno   Alén Diviš - malíř (+ 15.11.1956)
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Prozařování
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha
úvodní text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Alén Diviš žil…
  1998   Alén Diviš žil...
  2000   O malíři Alénu Divišovi jsem…
vstupenka
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Alén Diviš

Alén Diviš

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1948   Oleje a kresby Aléna Diviše, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1949   Alén Diviš: Kvaše a oleje k Erbenovým Svatebním košilím
  1956   Václav Fiala: Výstava obrazů, akvarelů a kreseb z let 1920 - 1956
  1988   Alén Diviš 1900 - 1956, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1995   Alén Diviš: Pozdní kresby
  2003   Jana Budíková: Jedno v druhém (obrazy a kresby), Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2022   Jdu prachu samotou s průhledy do zahrad: Reynek v dialogu, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1947/07/26   Vzpomínky na pařížské vězení Santé, My 47, 7-7
  1947/08/02   Vzpomínky na pařížské vězení Santé, My 47, 7-7
  1947/08/09   Vzpomínky na pařížské vězení Santé, My 47, 7-7
  1947/08/16   Vzpomínky na pařížské vězení Santé, My 47, 7-7
  1947/08/23   Vzpomínky na pařížské vězení Santé, My 47, 7-7
  1947/08/30   Vzpomínky na pařížské vězení Santé, My 47, 7-7
  1948   Kaleidoskop snů z vězení, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 258-266
  1949   V Maroku, jižně od Cassablanky…, Malíř Alén Diviš…
  1988   Praha ((z dopisů Vladimíru Holanovi)), Alén Diviš 1900 - 1956
  1988   Santé (ze vzpomínek), Alén Diviš 1900 - 1956
  1988   Sidi el Ajachi (ze vzpomínek), Alén Diviš 1900 - 1956
  1989   Santé - Extraits des souvenirs, Revue K
  1989   Sidi el Ajachi - extraits des souvenirs, Revue K
  1991   Vzpomínky na pařížské vězení Santé, Revolver Revue, 81-102
  1992   Alén Diviš (Věznice je svět sám pro sebe. ...), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  1998   Alén Diviš a Adolf Hoffmeister, Galerie Bayer & Bayer, 1-2
  2002   Vzpomínky na pařížské vězení Santé, Revolver Revue, 258-272
  2003   Ticho - ticho...hlomozí mi v uších..., Jana Budíková: Jedno v druhém (obrazy a kresby)
  2018   Co dodat k hlubinným Divišovým kresbám..., Alén Karel Diviš: Kresby zachráněné Jaromírem Zeminou
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1989   Revue K, 34.číslo, Revue K, Alfortville
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005/02   Lesy čárek, řady křížů (Český rozhlas 3 – Vltava, 18.2.2005, 20.00-22.00, stopáž 118 minut)

Alén Diviš

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1952   Svatební košile, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  2006   Neviditelný, Lidové noviny, nakladatelství, Praha
  2007   Pád do Maelströmu a jiné povídky, Nakladatelství Argo, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Svatební košile, Revolver Revue, 8-34

Alén Diviš

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Fotografie ze sbírky Dr. Rudolfa Weisse
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1978   Můj život s Bohuslavem Martinů, Supraphon, n.p., Praha
  1988   Podivné lásky, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1996   Dopisy domů (Z korespondence do Poličky), Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1948   Busta básníková (Jiřímu Kolářovi), Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 254-257
  1990   Viděno zvenku, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  1990   Vzpomínka na léta šedesátá, Výtvarná kultura, 1-5
  1991   Básník čínské diaspory: Jang Lien, Revolver Revue, 281-284
  1991   Beze stop, Revolver Revue, 103-108
  1991   Okupanti v 11 obrazech (Malby z objektů okupovaných sovětskou armádou v letech 1968 - 1991), Revolver Revue, 205-216
  1991   Protože ve snu cestuji, Revolver Revue, 7-35
  1991   Tisíce vrcholků a desetitícíce srázů ((Politická symbolika a protest v čínském umění)), Revolver Revue, 245-266
  1992   Jak se draží česká kresba, Mladá fronta Dnes
  1992   Reklama na nekonečno (aneb výstava Přírůstků českého umění dvacátého století z let 1989-1992 v Národní galerii), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-4
  1993   Los aňos treinta: La extraňa pareja, el Funcionalismo y el Surrealismu (The 1930s: The Strange Bedfellows, Functionalism and Surrealism), El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, 292-391
  1993   Třicátá léta: podivné partnerství - funkcionalismus a surrealismus, Umění pro všechny smysly, 124-172
  1993   Umění pro všechny smysly: Meziválečná avantgarda v Československu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14.číslo, 3
  1993/09/02   Ani labuť, ani lůna (Mýty a legendy avantgardy), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17 - 18.číslo
  1993/09/02   Meziválečná avantgarda v Československu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17 - 18.číslo
  1994   Evropa, Evropa (Století avantgardy ve střední a východní Evropě), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1994   Když dnes, přes dálku více než třicet let..., UB 12, 39-40
  1995   Cesta k outsiderům, Výtvarné umění, 3-4.číslo, 26-32
  1998   Galerie Klatovy-Klenová, Státní galerie České republiky: Průvodce, 43-44
  1998   Horymírův skok (České umění 1900 - 1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Praha, Dům U zlatého prstenu, expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1999   "Idiota" na Hradě, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8
  1999   Cesta umění, Cestou necestou, 272-277
  1999   Prozařování (Roudnice na Labem, Galerie moderního umění, 16. 9. - 14. 11. Karlovy Vary, Galerie umění, 25. 11. 1999 - 31. 1. 2000), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  1999   Studijní pobyty umělců, teoretiků i dalších studentů u Františka Kupky v Paříži, Kupka - Waldes, 426-429
  2002   Le Temps de Épreuves (1938 - 1940), Skrznaskrz, 204-229
  2004   Vše pro firmu, Jiří Šalamoun: Čtvrté kolo u stolu, pátá noha na papíře, 3-4
  2006   Galerie J. R. Vilímek, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, 223-223
  2007   Dramata dějin, jak je viděli umělci, Mladá fronta Dnes
  2008   Chcete mě? (Jiří Hůla posbíral umělecký poklad. Teď řeší, kam s ním.), Respekt, 46-47
  2008   Noční chodec, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3
  2011   Rekordní Brožík, Art + Antiques, 25-25
  2012   Jan Bauch: Esej (Bauchovo století), Jan Bauch, 325-358
  2018   Poválečné umění (případová studie), Ročenka ART+, 25-28
  2019   Kytice nevadnoucí, MY z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 46-47
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Revolver Revue (17/1991), 17.číslo, Nezávislé tiskové středisko, Praha
  1992/03   Revolver Revue (19/1992), 19.číslo, Respekt, a.s., Praha
  1994/06   Revolver Revue (26/1994), 26.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1

Alén Diviš

instituce, obec  
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
Armádní muzeum HÚ AČR, Praha
České muzeum výtvarných umění, Praha
Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
Galerie hlavního města Prahy, Praha
Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
Galerie Zlatá husa, Praha
Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
Národní galerie v Praze, Praha
Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
Polabské muzeum, Poděbrady (Nymburk)
Sbírka Patrika Šimona, Praha
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
Vojenské historické muzeum, Praha
Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)