Pavla Aubrechtová

* 21. 2. 1946, Praha, Česká republika (Czech Republic)
grafička, malířka

 

národnost: česká
pohlaví: žena

heslo:
Po absolvování Vysoké školy uměleckoprůmyslové se několik let zabývala převážně užitou grafikou, typografickými úpravami. Od roku 1983 se pravidelně zúčastňovala konfrontačních akcí vypisovaných Galerií H v Kostelci nad Černými lesy, např. Krabičky, Velká kresba, Záznam o činnosti, Dablovyk, A4, Pocta Warholovi, První jarní den, Velikonoce. Pro Výstavu Čtyřverší v roce 1984 navrhla písmo a jednotnou úpravu listů spojujících (podle zadání) básnický text a výtvarný doprovod v jeden celek. Tato zkušenost a možnost samostatné výstavy v Japonsku ji o dva roky později podnítily k vydání výboru japonských básní z 8. až 12. století. Práce Pavly Aubrechtové souvisí se vztahem k poezii, k hudbě a knize, ke hmotě papíru. Papír se pro ni před deseti lety stal základním výrazovým prostředkem. Křehké pocity vyjadřuje autorskými technikami, nejčastěji abstraktními kolážemi z barevně mořených papírových útržků. Drobné fragmenty v nich skládá v prostorově cítěné novoznaky, převážně lineární uspořádání tvarů připomíná řazení písmen a slov do souvislého textu, lepené kresby a koláže je možné "přečíst", tedy vnímat nejen jako celek, ale po částech, ve sloupcích nebo v řádcích. Rozmístění barevných střípků je dáno malířčinou libostí, výtvarným citem, smyslem pro obrazovou hru a pro rytmus. Pavlu Aubrechtovou zajímají zákonitosti projevující se uprostřed chaosu, náhoda ukrytá v řádu. Její práce je možné chápat nejen v rovině estetiky, tedy jako příjemná harmonická díla, ale i jako výtvarné analogie řady přírodních událostí, takových, které je možné přesně popsat pouze s použitím náhody.
jih, 1995