8. Aukční salon výtvarníků, 336 dárců pro Konto BARiÉRY / 8th Auction Salon of fine Artists, 336 donors for the Barriers Account - aukce

termín: 2006/12/02
instituce: Karolinum
typ výstavy: dražba/aukce/bazar

poznámka:
Modrá posluchárna