Michael Rittstein

* 17. 9. 1949, Praha, Česká republika (Czech Republic)
pedagog, malíř, grafik, kreslíř

 

šifra: M.R.
národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jn19990007060
WIKIDATA: Q15230278
VIAF: 79415121

Michael Rittstein
Pravěk / Pre-History
1971
kresba
kvaš, papír, tuš, pero
320 x 250
Michael Rittstein
Imperfectum / Imperfect
1972
malba
olej, plátno
90 × 70 cm
Michael Rittstein
Preterit / Preterite
1972
malba
olej, plátno
180 x 140 cm
Michael Rittstein
Na dvoře / In the Yard
1973
malba
olej, plátno
150 x 180 cm
Michael Rittstein
Na hnoji / On the Manure
1973
malba
olej, plátno
180 × 150 cm
 

Michael Rittstein

Malíř, kreslíř. Člen volného seskupení 12/ 15 Pozdě, ale přece. Žije v Praze.
V letech 1968-1974 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, kde byl žákem Arnošta Paderlíka. V roce 1987 se stává spoluzakladatelem skupiny Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece a zúčastní se první společné výstavy v roce 1988. Svým ranným malířským dílem bývá Rittstein řazen k „nové figuraci“. Jednalo se jen o krátkou etapu tvorby, která postupně získávala stále uvolněnější rysy fantazie a expresivnější dynamiku malby. Venkovská témata ze zemědělského prostředí vystřídaly obrazy scén s městských sídlišť a bytů, tedy oněch pověstných „králíkáren“, do nichž malíř umístil své postavy a příběhy. Rittstein miluje a maluje příběhy a celá tato etapa tvorby byla posléze pojmenována a zařazena mezi tzv. pražskou grotesku, kterou ovšem přesahuje svými ideovými postuláty a ignorováním veškerého lokálního koloritu. V Rittsteinových malířských příbězích je ironie a možná i krutost, ale zároveň i soucit a porozumění „občanskému“ životu, který pro mnohé nabyl hodnot absurdní reality a reálné absurdity. Obrazy s motivy „sídlištního“ člověka pokračují ovšem i v 80. letech. Téma manželek „stíhaček“ a žen vlekoucích nákupy se zdá být nevyčerpatelné. Rittsteinova tvorba vychází z reality, ale karikuje ji a mění, v technice malby umělec využívá skvrny a pasty, pracuje gesticky.
JO ( Olič Jiří, Muzeum umění Olomouc, 2008)

Michael Rittstein

foto Alexandr Skalický
foto Alexandr Skalický
foto - Tomáš Vodňanský
 

Michael Rittstein

Michael Rittstein
Pravěk / Pre-History
1971
kresba
kvaš, papír, tuš, pero
320 x 250
Michael Rittstein
Imperfectum / Imperfect
1972
malba
olej, plátno
90 × 70 cm
Michael Rittstein
Preterit / Preterite
1972
malba
olej, plátno
180 x 140 cm
Michael Rittstein
Na dvoře / In the Yard
1973
malba
olej, plátno
150 x 180 cm
Michael Rittstein
Na hnoji / On the Manure
1973
malba
olej, plátno
180 × 150 cm
Michael Rittstein
Bytová otázka / Housing Question
1974
malba
olej, sololit
140 x 170 cm
Michael Rittstein
Trochu to padá / Falling Slightly
1974
malba
olej, plátno, akryl
120 x 90 cm
Michael Rittstein
Vejminěk / The Old Folks' Place
1974
malba
olej, plátno
120 x 70 cm
Michael Rittstein
Houbaři / Mushroomers
1975
malba
olej, plátno
110 x 100 cm
Michael Rittstein
Je tam / It's There
1975
asambláž, malba
olej, plátno, drátěné pletivo
30 x 30 cm
Michael Rittstein
Na zádech / Prone
1975
malba
olej, plátno
30 x 30 cm
Michael Rittstein
Rodina po chřipce / Family after Flu
1975
kombinovaná technika
olej, plátno, písek, email, bronz, acronex
160 x 150 cm
Michael Rittstein
Tentononc II / Doodad II
1975
malba
olej, plátno
30 x 40 cm
Michael Rittstein
Tentononc III – Dvojice / Doodad III – Couple
1975
malba
olej, plátno
40 x 30 cm
Michael Rittstein
Tíseň / Stress
1975
kombinovaná technika
olej, plátno, písek, email
40 x 38 cm
Michael Rittstein
Úklid / Cleaning
1975
malba
olej, plátno
30 x 30 cm
Michael Rittstein
Žízeň / Thirst
1975
kombinovaná technika
olej, plátno, písek, email
45 x 45 cm
Michael Rittstein
Prádelna / Laundry
1975
kombinovaná technika
olej, plátno, email, bronz
150 x 160 cm
Michael Rittstein
Nechci v kleci / No cage!
1976
kombinovaná technika
olej, plátno, email, drátěné pletivo
100 x 90 cm
Michael Rittstein
Ráno. Cvičení za umělého osvětlení / Morning. Exercises by Artificial Light
1976
malba
olej, plátno
100 x 80 cm
Michael Rittstein
Tam byl / It Was There
1976
asambláž, malba
olej, plátno, drátěné pletivo
30 x 30 cm
Michael Rittstein
Auta v krajině / Cars in a Landscape
1976
kresba
tužka, papír, tuš, pero, grafit
89 x 63,5 cm
Michael Rittstein
Elektrické spotřebiče / Electrical Appliances
1977
kresba
kvaš, papír, tuš
37 x 50 cm
Michael Rittstein
Krevní tlak / Blood Pressure
1977
kresba
kvaš, papír, tuš
300 x 400
Michael Rittstein
Bytové jádro / Sanitary Unit
1977
kombinovaná technika
olej, sololit, email
140 x 145 cm
Michael Rittstein
Sprchový kout / Shower Unit
1977
kombinovaná technika
olej, sololit, písek
170 x 94 cm
Michael Rittstein
Už chci (v kleci) / Now I Want to Go (in the cage)
1977
kombinovaná technika
olej, plátno, písek, drátěné pletivo
50 x 45 cm
Michael Rittstein
Válení nudlí / Rolling Out Noodles
1977
kresba
kvaš, papír, tuš, pero
370 x 490
Michael Rittstein
S nákupem / With Shopping
1977
kresba
kvaš, papír, tuš, pero
490 x 310
Michael Rittstein
Leštění parket / Polishing the Parquet
1977
kresba
kvaš, papír, tuš, pero
430 x 530
Michael Rittstein
Auto v kouři
1978
kombinovaná technika
olej, sololit, písek, email, tmel
123 x 203 cm
Michael Rittstein
Antré / Entry
1978
kresba
akvarel, papír, tuš
350 x 530
Michael Rittstein
Do práce / To Work
1978
kresba
akvarel, papír
480 x 360
Michael Rittstein
Limuzína / Limousine
1978
kresba
kvaš, papír, tuš
820 x 630
Michael Rittstein
Balík (Trenažér) / Package (Trainer)
1978
kombinovaná technika
olej, sololit, křída, drát, hřebíky
100 x 120 cm
Michael Rittstein
Návrat / Return
1978
malba
olej, sololit
124 x 204 cm
Michael Rittstein
Roztržka / Quarrel
1978
kombinovaná technika
olej, sololit, dřevo, drátěné pletivo
70 x 100 cm
Michael Rittstein
TV signál / TV Signal
1978
asambláž, malba
olej, plátno, drátěné pletivo
80 x 100 cm
Michael Rittstein
Z výletu / From a Trip
1978
malba
olej, plátno
150 x 140 cm
Michael Rittstein
Žena za pletivem / Woman Behind Mesh
1978
asambláž, malba
olej, plátno, drátěné pletivo
92 x 113,5 cm
Michael Rittstein
Do šera / Into the Gloom
1978
kresba
kvaš, papír, tuš, pero, grafit
630 x 890
Michael Rittstein
Mezi domy / Among Buildings
1978
kresba
kvaš, tužka, papír, tuš, pero
650 x 840
Michael Rittstein
Prototyp / Prototype
1978-1979
kombinovaná technika
olej, sololit, písek
124 x 202 cm
Michael Rittstein
Ustláno / Bed Made
1978-1979
kombinovaná technika
olej, sololit, písek, seno
45 x 45 cm
Michael Rittstein
Inženýrské sítě / Underground Services
1979
kombinovaná technika
olej, sololit, písek, email
150 x 120 cm
Michael Rittstein
Na rourách / On the Pipes
1979
kombinovaná technika
olej, sololit, písek, email, seno
204 x 120 cm
Michael Rittstein
Samotář (podle návodu) / Loner (as per instructions)
1979
kombinovaná technika
olej, plátno, písek, drátěné pletivo
153 x 120 cm
Michael Rittstein
Po práci / After Work
1979
kombinovaná technika
olej, sololit, písek, lak
42 x 51 cm
Michael Rittstein
Svépomoc / Self Help
1979
malba
olej, sololit, písek
120 x 150 cm
Michael Rittstein
Obývák I / Parlour I
1979-1980
kombinovaná technika
olej, sololit, tmel
200 x 125 cm
Michael Rittstein
Piják limonády / Lemonade Drinker
1980
malba
olej, sololit
60 x 70 cm
Michael Rittstein
Automilenci / Car Lovers
1980
kombinovaná technika
olej, plátno, písek
120 x 100 cm
Michael Rittstein
Spořádané manželství / Well-Ordered Marriage
1980
malba
olej, plátno
154 x 170 cm
Michael Rittstein
V čekárně / In a Waiting Room
1980
malba
olej, plátno
90 x 60 cm
Michael Rittstein
Výtah (Výstup ve výtahu) / Lift (Scene in a Lift)
1980
kombinovaná technika
olej, plátno, email
100 x 124 cm
Michael Rittstein
Výstup ve skříňovém voze / Scene in a Box Van
1980
kombinovaná technika
olej, plátno, akryl, písek
90 x 70 cm
Michael Rittstein
Na štangli / On the Crossbar
1980
malba
olej, plátno
154 x 170 cm
Michael Rittstein
Čekárna / Waiting Room
1980
malba
olej, plátno, akryl
154 x 170 cm
Michael Rittstein
Areál (Hala) / Complex (Hall)
1980
malba
olej, plátno
190 x 200 cm
Michael Rittstein
Studený a teplý interier / Cold and Warm Interiors,
1980
kresba
akvarel, uhel, papír, tuš, rudka, pero
900 x 650
Michael Rittstein
Instalace vraždy / Murder Installation
1980-1981
kresba
akvarel, pastel, papír, tuš, pero
870 x 620
Michael Rittstein
Studie (Šumperák) / Study (Family Home)
1980-1982
kresba
akvarel, pastel, papír, tuš, pero
870 x 630
Michael Rittstein
Tesiláč I / Terylene Man I
1981
kombinovaná technika
akvarel, pastel, tužka, papír, tuž, pero
86 x 65 cm
Michael Rittstein
Tesiláč / Terylene Man
1981
kombinovaná technika
akvarel, papír, tuš, pero
87 x 63 cm
Michael Rittstein
Sekání, hrabání / Cutting, raking
1981
kombinovaná technika
olej, sololit, písek
200 x 120 cm
Michael Rittstein
Studio I (tanec) / Studio I (dance)
1981
kombinovaná technika
olej, sololit, fáč
250 x 124
Michael Rittstein
Skalka (Studie – skalka) / Rockery (Study – Rockery),
1981
kombinovaná technika
olej, sololit, písek
160 x 300 cm
Michael Rittstein
Záchody / Toilets
1981
kombinovaná technika
olej, sololit, fáč
160 x 300 cm
Michael Rittstein
Levitace – válenda / Levitation – couch
1981
kresba
pastel, kvaš, tužka, papír
950 x 675
Michael Rittstein
Rodiče s kresbou syna / Parents with Drawing of Son
1981
krejčí
akvarel, tužka, papír, tuš, pero
900 x 650
Michael Rittstein
Zahrádka ve studiu / Studio Garden
1981-1982
kombinovaná technika
olej, sololit, písek
245 x 206 cm
Michael Rittstein
Duchna / Duvet
1982
kombinovaná technika
olej, sololit, email
100 x 120 cm
Michael Rittstein
Delirická válenda / Delirious Couch
1982
kombinovaná technika
olej, sololit, email, fáč
100 x 120 cm
Michael Rittstein
Vítězný pokřik / Cry of Victory
1982
kombinovaná technika
olej, akryl, sololit, fáč
120 x 100 cm
Michael Rittstein
Spánek pod velkou rukou / Sleep under a Big Hand
1982
malba
olej, sololit
Michael Rittstein
Levitace našikmo / Levitation Slantways
1982
malba
olej, plátno, sololit
122 x 160 cm
Michael Rittstein
Levitace (Levitace s kravatou) / Levitation (Levitation with a Tie)
1982
kresba
akvarel, pastel, tužka, papír
500 x 340
Michael Rittstein
Poměřování II B
1982
kresba
pastel, papír, tuš, pero
990 x 690
Michael Rittstein
Poměřování – obývák B / Measuring II B
1982
kresba
akvarel, uhel, tužka, papír
880 x 620
Michael Rittstein
Amok / Haywire
1982
kresba
pastel, kvaš, papír, pero
500 x 350
Michael Rittstein
Poměřování – obývák A / Measuring – Parlour A
1982
kresba
akvarel, uhel, kvaš, tužka, papír
870 x 630
Michael Rittstein
Brusel / Brussels
1982
kresba
akvarel, papír, tuš, pero
480 x 380
Michael Rittstein
Jemná záře / Soft Glow
1982-1983
malba
olej, plátno
100 x 120 cm
Michael Rittstein
Lžíce horké polévk / Spoonful of Hot Soup
1982-1983
malba
olej, plátno
100 x 110 cm
Michael Rittstein
Pračka – Tatramatka / Washing Machine – Tatramat
1982-1983
malba
olej, plátno, akryl
200 x 250 cm
Michael Rittstein
Spěch / Hurry
1982-1983
kombinovaná technika
kvaš, papír, barevná tužka
350 x 500
Michael Rittstein
Tesla NZC 420
1982-1983
kresba
pastel, kvaš, papír, pero, barevná tužka
500 x 350
Michael Rittstein
Tanečník rock ‘n' rollu / Rock ‘n' Roll Dancer
1982-1983
kresba
kvaš, tužka, papír, tuš, pero
1000 x 700
Michael Rittstein
S nákupem / With Shopping
1982-1984
kombinovaná technika
olej, sololit, fáč
160 x 234 cm
Michael Rittstein
Aktuality / Latest News
1983
malba
olej, plátno
145 x 100 cm
Michael Rittstein
Lokální historka / Local Story
1983
malba
olej, plátno, akryl
200 x 250 cm
Michael Rittstein
Olizování / Licking
1983
malba
olej, plátno
85 x 100 cm
Michael Rittstein
Ztopořená válenda / Erect Couch
1983
malba
olej, plátno
65 x 85 cm
Michael Rittstein
Vysávání / Hoovering
1983
kombinovaná technika
olej, sololit, písek
140 x 120 cm
Michael Rittstein
Tanečník rockenrolu / Rock-and-Roll Dancer
1983
kombinovaná technika
olej, sololit, email
160 x 120 cm
Michael Rittstein
Aktivita, pasivita, rezignace / Activity, Passivity, Resignation
1983
kombinovaná technika
olej, sololit, písek
120 x 200 cm
Michael Rittstein
Naše lampička / Our Lamp
1983
kombinovaná technika
olej, sololit, fáč
100 x 140 cm
Michael Rittstein
Vysávání / Hoovering
1983
kresba
akvarel, pastel, papír, tuš, pero
500 x 350
Michael Rittstein
Sólo / Solo
1983
kresba
pastel, papír, tuš, pero
350 x 400
Michael Rittstein
Zametání / Sweeping
1983
kresba
pastel, tuš
600 x 440
Michael Rittstein
Z otce na syna / From Father to Son
1983-1984
kombinovaná technika
olej, sololit, písek
130 x 162 cm
Michael Rittstein
Requiem za křečka / Requiem for a Hamster
1984
kombinovaná technika
olej, plátno, písek
200 x 180 cm
Michael Rittstein
Otrava houbami / Mushroom Poisoning
1984
kombinovaná technika
olej, sololit, fáč
150 x 170 cm
Michael Rittstein
Mrknutí oka / Wink
1984
kombinovaná technika
olej, sololit, písek, fáč
250 x 120 cm
Michael Rittstein
Stíhačky / Fighters
1984
malba
olej, sololit
120 x 260 cm
Michael Rittstein
Pasivní odpočinek / Passive Rest
1984
kresba
kvaš, papír, tuš, pero
410 500
Michael Rittstein
Klepeta / Claws
1984
malba
olej, sololit
160 x 240 cm
Michael Rittstein
Lžíce horké polévky / Spoonful of Hot Soup
1985
malba
olej, plátno, akryl
100 x 110 cm
Michael Rittstein
Ošklivé kačátko / Ugly Duckling
1985
malba
olej, plátno, akryl
250 x 200 cm
Michael Rittstein
Konec vysílání / Closing Down
1985
kombinovaná technika
olej, sololit, písek
120 x 160 cm
Michael Rittstein
Ošklivé květy / Ugly Flowers
1985
kombinovaná technika
textil, olej, sololit, písek
200 x 250 cm
Michael Rittstein
Alergie / Allergy
1985
kresba
pastel, kvaš, papír, pero
450 x 600
Michael Rittstein
Zákusek / Dessert
1985
kombinovaná technika
kvaš, papír
400 x 600
Michael Rittstein
Bráchové / Brothers
1985
kresba
pastel, uhel, kvaš, papír, tuš
400 x 600
Michael Rittstein
Mechaničtí sekáči / Mechanical Reapers
1985-1986
malba
olej, plátno
200 x 250 cm
Michael Rittstein
Karkulka / Riding Hood
1986
kombinovaná technika
textil, olej, sololit, písek, email
240 x 300 cm
Michael Rittstein
Zahrádka / Garden
1986

olej, plátno, železo, plast
250 x 400 x 300 cm
Michael Rittstein
Špagety / Spaghetti
1986
kresba
pastel, kvaš, papír
730 x 1000
Michael Rittstein
Rok vleže: Jaro, Léto, Podzim, Zima / Year Lying Down: Spring, Summer, Autumn, Winter
1986-1987
malba
olej, plátno
300 x 360 cm
Michael Rittstein
Smíšené manželství / Mixed Marriage
1987
kombinovaná technika
textil, olej, akryl, sololit, písek
240 x 180 cm
Michael Rittstein
Zabijačka (ve studiu) / Pig Sticking (in the studio
1987
kombinovaná technika
olej, akryl, sololit, písek, fáč
360 x 240 cm
Michael Rittstein
Sklizeň hub – Česání hub / Mushroom Harvest – Mushroom Picking
1987
kombinovaná technika
olej, plátno, písek
220 x 160 cm
Michael Rittstein
Pocta Maroldovi / Tribute to Marold
1987
kombinovaná technika
textil, olej, sololit, dřevo, drát, provaz
150 x 120
Michael Rittstein
Na pytel / Worthless
1987
kombinovaná technika
olej, akryl, sololit, dřevo, fáč, juta
120 x 180 cm
Michael Rittstein
Atomové houby / Atomic Mushrooms
1987
malba
olej, sololit
180 x 360 cm
Michael Rittstein
Dráhy slimáků / Slug Trails
1987
kombinovaná technika
olej, akryl, sololit, písek, fáč, juta
120 x 180 cm
Michael Rittstein
Vůně / Scent
1987-1988
kombinovaná technika
pastel, kvaš, papír, tuš, pero
45 x 60 cm
Michael Rittstein
Půda (Sekáči) / Soil (Reapers),
1988
kombinovaná technika
olej, sololit, fáč
240 x 300 cm
Michael Rittstein
Les / Forest
1988
kombinovaná technika
olej, sololit, fáč
240 x 300 cm
Michael Rittstein
Město / City
1988
kombinovaná technika
olej, sololit, písek
240 x 300 cm
Michael Rittstein
Přeřezávání / Cross Cutting
1989
kombinovaná technika
papír
980 x 700
Michael Rittstein
Vláček II / Train II
1989
kombinovaná technika
olej, sololit, tmel
124 x 204 cm
Michael Rittstein
Vláček III / Train III
1989
kombinovaná technika
olej, sololit, tmel
124 x 204 cm
Michael Rittstein
Penalta II / Penalty II
1989
malba
olej, plátno
100 x 120 cm
Michael Rittstein
Vláček IV / Train IV
1989
kombinovaná technika
olej, sololit, tmel
124 x 204
Michael Rittstein
Vláček I / Train I
1989
kombinovaná technika
olej, sololit, tmel
124 x 204 cm
Michael Rittstein
Zlatá rybka / Goldfish
1989
kresba
pastel, uhel, kvaš, papír, tuš, pero
1000 x 720
Michael Rittstein
Dostaveníčko / Date
1989
kresba
kvaš, tužka, papír, tuš, pero
1030 x 730
Michael Rittstein
Jeníček a Mařenka / Hansel and Gretel
1989-1991
kresba
pastel, papír, tuš, pero
920 x 670
Michael Rittstein
Krumpáče / Pickaxes
1990
malba
olej, sololit
300 x 240 cm
Michael Rittstein
Zlatá rybka / Goldfish
1990
kombinovaná technika
textil, olej, sololit, písek, fáč
330 x 240 cm
Michael Rittstein
Akvárium / Aquarium
1990
malba
olej, plátno
200 x 250 cm
Michael Rittstein
Provizorium / Makeshift
1990
kombinovaná technika
textil, olej, sololit, dřevo, drát, provaz
300 x 240 cm
Michael Rittstein
Černá ryba / Black Fish
1990
kresba
uhel, kvaš, papír, tuš, pero
640 x 480
Michael Rittstein
Chlad a vášeň / Chill and Passion
1990-1991
malba
olej, plátno
200 x 250 cm
Michael Rittstein
Spálená topinka / Burnt Toast
1990-1991
kombinovaná technika
olej, plátno, písek
150 120 cm
Michael Rittstein
Jarní fluidum / Spring Aura
1990-1991
malba
olej, plátno
150 x 180 cm
Michael Rittstein
Obratlovci / Vertebrates
1990-1991
kresba
uhel, kvaš, papír, tuš, pero
1000 x 700
Michael Rittstein
Karotka / Carrot
1991
malba
olej, plátno
150 x180 cm
Michael Rittstein
Z vysoka / From on High
1991
kombinovaná technika
olej, sololit, písek
300 x 180 cm
Michael Rittstein
Tání / Thaw
1991
malba
olej, plátno
150 x 180 cm
Michael Rittstein
Do hromady / Altogether
1991
kombinovaná technika
olej, sololit, dřevo
300 x 250 cm
Michael Rittstein
Je mu to volný / He Couldn't Care Less
1991
malba
olej, plátno
30 x 40 cm
Michael Rittstein
Bílá košile / White Shirt
1991
kresba
uhel, papír, tuš, pero
1030 x 730 cm
Michael Rittstein
Totální pračka (Pračka) / Total Washing-machine (Washing-machine)
1992
kombinovaná technika
textil, olej, sololit, písek
240 x 150 cm
Michael Rittstein
Poleno / Plank
1992
kombinovaná technika
olej, sololit, dřevo
55 x 40 cm
Michael Rittstein
Stín / Shadow
1992
kombinovaná technika
papír
700 x 980
Michael Rittstein
Mrkev s pavouky / Carrot with Spiders
1992
kombinovaná technika
papír
980 x 700
Michael Rittstein
Antré II / Entry II
1992
kresba
pastel, uhel, kvaš, papír, tuš, pero
950 x 660
Michael Rittstein
Kostky / Bricks
1992
kombinovaná technika
papír
990 x 690
Michael Rittstein
Rock ‘n' roll na vsi / Rock ‘n' Roll in the Village
1992
kombinovaná technika
textil, olej, sololit, email
240 x 150 cm
Michael Rittstein
Usilovné úsilí / Intense Effort
1992-1993
malba
olej, sololit
240 x 150 cm
Michael Rittstein
Nad / Over
1992-1993
malba
olej, plátno
250 x 200 cm
Michael Rittstein
Pod / Under
1992-1994
malba
olej, plátno
250 x 200 cm
Michael Rittstein
Berušky / Ladybirds
1993
kombinovaná technika
olej, sololit, písek, záclona
120 x 150 cm
Michael Rittstein
Sedmé nebe / Seventh Heaven
1993
malba
olej, plátno
240 x 180 cm
Michael Rittstein
Pinkalinky / Ladybirds
1993
kombinovaná technika
olej, plátno, záclona
240 x 180 cm
Michael Rittstein
Dráha pračky / Washing-Machine Trail
1993
kombinovaná technika
papír
100 x 70 cm
Michael Rittstein
Berušky / Ladybirds
1993
kresba
pastel, uhel, kvaš, papír
700 x 1000
Michael Rittstein
Víly pro M. Š. / Fairies for M. Š.
1994
malba
olej, plátno
180 x 240 cm
Michael Rittstein
Šlofík / Nap
1994
kombinovaná technika
olej, plátno, akryl, písek
195 x 260 cm
Michael Rittstein
Rastr / Grid
1994
kombinovaná technika
sololit
150 x 180 cm
Michael Rittstein
Matný masiv / Dull Wood
1994
kombinovaná technika
olej, sololit, písek, dřevo
200 x 285 cm
Michael Rittstein
Sukýnka (1) / Little Skirt (1)
1994
malba
olej, plátno
55 x 55 cm
Michael Rittstein
Sukýnka (2) / Little Skirt (2)
1994
malba
olej, plátno
55 x 55 cm
Michael Rittstein
Výrazná malinová chuť / Pronounced Raspberry Flavour
1994
malba
olej, plátno
50 x 40 cm
Michael Rittstein
Černý chléb / Black Bread
1994
malba
olej, plátno
50 x 50 cm
Michael Rittstein
Nosič černých chlebů / Black Bread Bearer
1994
kombinovaná technika
olej, plátno, písek
50 x 40 cm
Michael Rittstein
Práce / Work
1994
kombinovaná technika
olej, plátno, písek
50 x 50 cm
Michael Rittstein
Hlubina / Depths
1994-1995
kombinovaná technika
sololit
240 x 120 cm
Michael Rittstein
Převrácený stůl / Overturned Table
1994-1995
malba
olej, plátno
75 x 70 cm
Michael Rittstein
Pluly-li by v noci / If they sailed at night
1995
kombinovaná technika
olej, sololit, pryskyřice, fáč
120 x 204 cm
Michael Rittstein
Parný červenec / Sweltering July
1995
kombinovaná technika
papír
500 x 650
Michael Rittstein
Růžová kaluž / Pink Puddle
1995-1996
kombinovaná technika
olej, sololit, pryskyřice, fáč
180 x 220 cm
Michael Rittstein
Volská oka / Fried Eggs
1995-1996
kombinovaná technika
papír
500 x 650
Michael Rittstein
Karotkový sen / Carrot Dream
1995-1996
kombinovaná technika
papír
550 x 750
Michael Rittstein
Eden
1996
kombinovaná technika
sololit
180 x 240 cm
Michael Rittstein
4 × 25 =
1996
kombinovaná technika
olej, sololit, pryskyřice
240 x 300 cm
Michael Rittstein
Parčík / Small Park
1996
kombinovaná technika
akryl, sololit, pryskyřice
120 x 120 cm
Michael Rittstein
Otylý pel / Obese Pollen
1996
kombinovaná technika
akryl, sololit, pryskyřice
120 x 120 cm
Michael Rittstein
Bon pari
1996
kombinovaná technika
olej, uhel, sololit, křída
45 x 35 cm
Michael Rittstein
Velký úder / Big Hit
1996
kombinovaná technika
papír
650 x 500
Michael Rittstein
Remízek / Clearing
1996
kombinovaná technika
papír
500 x 650
Michael Rittstein
Kutálení sukně / Skirt Rolling
1996
kombinovaná technika
papír
480 x 640
Michael Rittstein
Sukně / Skirt
1996
kresba
kvaš, papír, tuš
650 x 500
Michael Rittstein
Skrz hladinu / Through the Surface
1996-1997
kombinovaná technika
plátno, akryl, pryskyřice, plastový tácek
95 x 110 cm
Michael Rittstein
Dekorativní rostliny / Decorative Plants
1996-1997
kombinovaná technika
textil, olej, sololit, pryskyřice
180 x 240 cm
Michael Rittstein
Na houbách / Mushrooming
1996-1997
kombinovaná technika
papír
500 x 650
Michael Rittstein
Jedenadevadesátiletá beruška vzpomíná na svoje patnáctiny / 91-year-old Ladybird Remembers her 15th Birthday
1997
kombinovaná technika
plátno, akryl, pryskyřice
90 x 100 cm
Michael Rittstein
Okluzní fronta / Occluded Front
1997
kombinovaná technika
olej, plátno, hřebíky
180 x 210 cm
Michael Rittstein
Okluze / Occlusion
1997
kombinovaná technika
olej, plátno, hřebíky
180 x 180 cm
Michael Rittstein
Červenec (1983) / July (1983)
1997
kombinovaná technika
plátno, akryl, pryskyřice
360 x 220 cm
Michael Rittstein
Vedoucí / Leader
1997
kombinovaná technika
olej, sololit, pryskyřice
90 x 120 cm
Michael Rittstein
Škeble / Shell
1997
kombinovaná technika
olej, uhel, plátno, pryskyřice, tmel
90 x 100 cm
Michael Rittstein
Ostrov a poloostrov / Island and Peninsula
1997
kombinovaná technika
plátno, akryl, pryskyřice
320 x 170 cm
Michael Rittstein
Potápník na ostrově / Diving Beetle on the Island
1997
kombinovaná technika
plátno, akryl, pryskyřice
320 x 180 cm
Michael Rittstein
Japonský ostrov / Japanese Island
1997
kombinovaná technika
plátno, akryl, písek, pryskyřice
200 x 170 cm
Michael Rittstein
Puntíky / Dots
1997
malba
olej, plátno
35 x 35 cm
Michael Rittstein
Trojice / Triplet
1997
kombinovaná technika
olej, plátno, pryskyřice
35 x 35 cm
Michael Rittstein
Ostrov / Island
1997
kombinovaná technika
plátno, akryl, pryskyřice
320 x 180 cm
Michael Rittstein
Nymfy / Nymphs
1997
malba
olej, sololit
180 x 720 cm
Michael Rittstein
Ostrovní brouk / Island Beetle
1997
kombinovaná technika
papír
650 x 500
Michael Rittstein
Pylová sezona / Pollen Season
1998
malba
olej, plátno, akryl
165 x 145 cm
Michael Rittstein
Šedé loubí / Grey Arbour
1998
kresba
uhel, plátno
40 x 50 cm
Michael Rittstein
Loubí / Arbour
1998
kombinovaná technika
uhel, plátno, akryl, pryskyřice
150 x 160 cm
Michael Rittstein
Pohádka / Fairy Story
1998
kombinovaná technika
textil, olej, plátno, akryl, pryskyřice
155 x 300 cm
Michael Rittstein
Tam / There
1998
malba
olej, plátno
280 x 360 cm
Michael Rittstein
Pahejl / Stump
1998
kombinovaná technika
plátno
160 x 160 cm
Michael Rittstein
Byla Rusalka Ruska? / Was Rusalka Russian?,
1998
kombinovaná technika
olej, plátno, akryl, pryskyřice, ponožky
200 x 180 cm
Michael Rittstein
Pápěří (noc) / Fluff (night)
1998
malba
olej, plátno, akryl
280 x 160 cm
Michael Rittstein
Pápěří / Fluff
1998
malba
olej, plátno, akryl
280 x 170 cm
Michael Rittstein
Prostý motiv (břízka) / Simple Motif (little birch)
1998
kombinovaná technika
plátno, akryl, pryskyřice
30 x 40 cm
Michael Rittstein
Dům v noci / House at Night
1998
kombinovaná technika
plátno, akryl, pryskyřice
35 x 45 cm
Michael Rittstein
Prostý motiv (mostek) / Simple Motif (bridge)
1998
kombinovaná technika
plátno
30 x 40 cm
Michael Rittstein
Stromy v noci / Trees at Night
1998
kombinovaná technika
plátno, akryl, pryskyřice
45 x 55 cm
Michael Rittstein
Prostý motiv (mlha) / Simple Motif (mist),
1998
kombinovaná technika
plátno, akryl, pryskyřice
30 x 40 cm
Michael Rittstein
Prostý motiv (odraz) / Simple Motif (reflection)
1998
kombinovaná technika
plátno, akryl, pryskyřice
30 x 40 cm
Michael Rittstein
Byla Rusalka Ruska? / Was Rusalka Russian?
1998
kombinovaná technika
papír
800 x 650
Michael Rittstein
Modrý ostrov II / Blue Island II
1998-1999
kombinovaná technika
plátno, akryl, pryskyřice
160 x 120 cm
Michael Rittstein
Modrý ostrov I / Blue Island I
1998-1999
kombinovaná technika
plátno, akryl, pryskyřice
180 x 120 cm
Michael Rittstein
Maruška a rok / Maruška and a Year
1998-1999
kresba
pastel, kvaš, papír, tuš, pero
500 x 650
Michael Rittstein
Tři gracie / Three Graces
1998-1999
kombinovaná technika
papír
500 x 650
Michael Rittstein
Rusalka byla Ruska / Rusalka was Russian
1998-1999
kombinovaná technika
papír
800 x 650
Michael Rittstein
Pápěří / Fluff
1998-1999
kombinovaná technika
papír
500 x 650
Michael Rittstein
Park
1998-2000
kombinovaná technika
olej, plátno, akryl, pryskyřice
290 x 320 cm
Michael Rittstein
Číňan / Chinese
1999
kombinovaná technika
olej, plátno, písek, pryskyřice
180 x 200 cm
Michael Rittstein
12 měsíců rocku / 12 Months of Rock
1999
kombinovaná technika
olej, plátno, pryskyřice
180 x 210 cm
Michael Rittstein
Maruška a rok / Maruška and a Year
1999
kombinovaná technika
olej, plátno, pryskyřice
160 x 180 cm
Michael Rittstein
Marušky / Maruškas
1999
kombinovaná technika
olej, plátno, písek, pryskyřice
180 x 155 cm
Michael Rittstein
Klandr / Hand-Rail
1999
kombinovaná technika
olej, plátno, akryl, pryskyřice
140 x 160 cm
Michael Rittstein
Asiat / Asian
1999
kombinovaná technika
olej, plátno, písek, pryskyřice
180 x 235 cm
Michael Rittstein
Č. p. 14 Broučci / House No. 14 Fire-flies
1999
kombinovaná technika
plátno, akryl, písek, pryskyřice
300 x 240 cm
Michael Rittstein
Vonehdá večer / That Evening
1999
kombinovaná technika
olej, uhel, plátno, pryskyřice
175 x 180 cm
Michael Rittstein
Bílý býlí různý síly / White Herbs of Various Thicknesses
1999
kombinovaná technika
olej, plátno, pryskyřice, termofor, živé květy
150 x 130
Michael Rittstein
Chladnokrevně / In Cold Blood
1999
kombinovaná technika
olej, plátno, akryl, pryskyřice
240 x 300 cm
Michael Rittstein
Za / Behind
1999
kombinovaná technika
olej, sololit, písek
120 x 135 cm
Michael Rittstein
Stvol / Stem
1999
kombinovaná technika
papír
500 x 650
Michael Rittstein
Maruška a 12 měsíců / Maruška and 12 Months
1999
kombinovaná technika
papír
470 x 670
Michael Rittstein
Maruška už s jahodami / Maruška with Strawberries Already
1999
kombinovaná technika
papír
470 x 670
Michael Rittstein
Svit za kolnou / Sunshine behind the Outhouse
1999-2000
kombinovaná technika
sololit, pryskyřice, plyš
140 x 180 cm
Michael Rittstein
Mosty / Bridges
1999-2000
kombinovaná technika
sololit, pryskyřice, plyš
280 x 180 cm
Michael Rittstein
Jak pejsek s kočičkou myjí podlahu / Doggie and Pussy Washing the Floor
2000
kresba
akvarel, papír, tuš, pero
1000 x 700
Michael Rittstein
Oči má sněhem zaváté / Eyes in Snowdrift
2000
kombinovaná technika
olej, plátno, pryskyřice
120 x 160 cm
Michael Rittstein
Led na laně / Ice on a Rigging
2000
kombinovaná technika
olej, plátno, pryskyřice, fáč
180 x 150 cm
Michael Rittstein
Čůrající touha / Pissing Urge
2000
malba
olej, plátno, akryl
35 x 45 cm
Michael Rittstein
Komín / Chimney
2000
malba
plátno, akryl
30 x 40 cm
Michael Rittstein
19. století / 19th Century
2000
kombinovaná technika
sololit, pryskyřice, plyš
280 x 180 cm
Michael Rittstein
Anděl z děla I / Angel from a Cannon I
2000
kombinovaná technika
plátno, akryl, pryskyřice
60 x 70 cm
Michael Rittstein
Vaříme na Marsu III. / Cooking on Mars III
2000
kombinovaná technika
plátno, akryl, pryskyřice
60 x 70 cm
Michael Rittstein
Jak pejsek s kočičkou myjí podlahu II / Doggie and Pussy Washing the Floor II
2000
kresba
akvarel, papír, tuš, pero
1000 x 700
Michael Rittstein
Zvěstování / Annunciation
2001
kombinovaná technika
plátno, akryl, pryskyřice
150 x 180 cm
Michael Rittstein
Slzička nostalgie / A Small Tear of Nostalgia
2001
kombinovaná technika
plátno, akryl, pryskyřice
140 x 180 cm
Michael Rittstein
Volížu Ti tečku Beruško / I'll Lick Your Spot, Ladybird
2001
malba
olej, plátno
100 x 120 cm
Michael Rittstein
Vaříme na Marsu IV / Cooking on Mars IV
2001
kombinovaná technika
olej, plátno, akryl, pryskyřice
120 x 100 cm
Michael Rittstein
Naši na Měsíci / Our Lot on the Moon
2001
kombinovaná technika
plátno, akryl, pryskyřice
150 x 180 cm
Michael Rittstein
Sputnik / Sputnik
2001
kombinovaná technika
plátno, akryl, pryskyřice
180 x 260 cm
Michael Rittstein
Sprosťáci / Rude Boys
2001
kombinovaná technika
plátno, akryl, pryskyřice
180 x 250 cm
Michael Rittstein
Lajka, Nemo, Valentýna / Laika, Nemo, Valentina
2001
kombinovaná technika
plátno, akryl, pryskyřice
175 x 270 cm
Michael Rittstein
Vocucám Ti tykadla / I'll Suck your Feelers
2001
kombinovaná technika
plátno
100 x 110 cm
Michael Rittstein
Motorák v Berouně / Rail-Car in Beroun
2002
kombinovaná technika
plátno, akryl, písek, email
230 x 380 cm
Michael Rittstein
Kancelář I. Pornonakladatelství / Office I. Porno Publishers
2002
kombinovaná technika
olej, plátno, akryl, pryskyřice
190 x 230 cm
Michael Rittstein
Kancelář II. Pornonakladatelství / Office II. Porno Publishers
2002
kombinovaná technika
olej, plátno, akryl, pryskyřice
190 x 230 cm
Michael Rittstein
Kancelář III. Pornonakladatelství / Office III. Porno Publishers
2002
kombinovaná technika
olej, plátno, akryl, pryskyřice
190 x 230 cm
Michael Rittstein
Kancelář IV. Pornonakladatelství / Office IV. Porno Publishers
2002
kombinovaná technika
olej, plátno, akryl, pryskyřice
190 x 230 cm
Michael Rittstein
Cairo II
2002
malba
olej, plátno, akryl
230 x 190 cm
Michael Rittstein
Brýle / Spectacles
2002
kombinovaná technika
plátno, akryl, pryskyřice, plyš
230 x 190 cm
Michael Rittstein
Modré semišky / Blue Suede Shoes
2002
kombinovaná technika
textil, plátno, akryl, pryskyřice
230 x 180 cm
Michael Rittstein
Velký retro / Grand Retro
2002
kombinovaná technika
plátno, akryl, pryskyřice
120 x 150 cm
Michael Rittstein
Zátiší / Still Life
2002
kombinovaná technika
plátno, akryl, pryskyřice
300 x 360 cm
Michael Rittstein
Opřen o sen / Leaning on a Dream
2002
malba
plátno, akryl
200 x 400 cm
Michael Rittstein
Čínský Laurel a Hardy / Chinese Laurel and Hardy
2002-2003
kombinovaná technika
olej, plátno, akryl, email
230 x 190 cm
Michael Rittstein
Kop do prsou / Kick in the Chest
2002-2003
malba
plátno, akryl
150 x 190 cm
Michael Rittstein
Totální alegorie / Total Allegory
2002-2003
malba
plátno, akryl
100 x 110 cm
Michael Rittstein
Utonulá luna / Drowned Moon
2002-2004
kombinovaná technika
plátno, akryl, pryskyřice
150 x 190 cm
Michael Rittstein
Ocelový ptáček / Steel Bird
2003
malba
plátno, akryl
100 x 80 cm
Michael Rittstein
Travní kytarista / Grass Guitarist,
2003
kombinovaná technika
plátno
100 x 110 cm
Michael Rittstein
Sklizeň / Harvest
2003
kombinovaná technika
plátno, akryl, písek
190 x 230
Michael Rittstein
Vzdálené dunění / Distant Rumble
2003
kombinovaná technika
plátno, akryl, písek
190 x 230 cm
Michael Rittstein
Zápas Mondriana s drakem / Mondrian's Battles with a Dragon
2003
kombinovaná technika
plátno, akryl, email
230 x 190 cm
Michael Rittstein
Viva Las Vegas / Viva Las Vegas,
2003
malba
plátno, akryl
110 x 100 cm
Michael Rittstein
Blanokřídlý hmyz / Hymenopterous Insect
2003
malba
plátno, akryl
100 x 110 cm
Michael Rittstein
Obouruč / Two-handed
2003
kombinovaná technika
plátno, akryl, písek
190 x 230 cm
Michael Rittstein
Ucho Marťana 1:1 / Martian's Ear 1:1
2003
kombinovaná technika
plátno, akryl, email
230 x 190 cm
Michael Rittstein
Alegorie – Dajána / Allegory – Dajána
2003
malba
plátno, akryl
40 x 30 cm
Michael Rittstein
Alegorie – Malá říčka / Allegory – Rivulet
2003
malba
plátno, akryl
30 x 45 cm
Michael Rittstein
Z hůry / From Above
2003
malba
plátno, akryl
230 x 190 cm
Michael Rittstein
Ruka faraona / Pharaoh's Hand
2003-2004
malba
olej, plátno
180 x 230 cm
Michael Rittstein
Relax (dovolená) / Relaxation (holiday)
2004
kombinovaná technika
plátno, akryl, písek
260 x 170 cm
Michael Rittstein
Velká chajda / Big Cabin
2004
malba
plátno, akryl
260 x 360 xm
Michael Rittstein
Brekeke / Ribbit
2004
malba
plátno, akryl
120 x 140 cm
Michael Rittstein
Oheň / Fire
2005
malba
plátno, akryl
30 x 45 cm
Michael Rittstein
Zpět do vaku / Back into the Sack
2005
malba
plátno, akryl
150 x 180 cm
Michael Rittstein
Na rámu / On the Frame
2005
malba
plátno, akryl
35 x 55 cm
Michael Rittstein
Zelená kráva / Green Cow
2005
malba
plátno, akryl
35 x 40 cm
Michael Rittstein
Krávy na rybách / Cows Fishing
2005
malba
plátno, akryl
150 x 180 cm
Michael Rittstein
Veliký kakadu (Obrovský kakadu) / Great Cockatoo (Giant Cockatoo)
2005
malba
plátno, akryl
35 x 35 cm
Michael Rittstein
Odliv / Ebb tide
2005
malba
plátno, akryl
45 x 30 cm
Michael Rittstein
U ohně / By the Fire
2005
malba
plátno, akryl
30 x 45 cm
Michael Rittstein
Tři chalupy / Three Cabins
2005
malba
plátno, akryl
300 x 360 cm
Michael Rittstein
Japonci a zlaté žáby / Japanese and Golden Frogs
2005
kombinovaná technika
plátno, akryl, písek
100 x 155 cm
Michael Rittstein
Poměrně silný zážitek z lesa / Quite a Powerful Experience in the Woods
2005
malba
plátno, akryl
150 x 180 cm
Michael Rittstein
Míjení (na štangli) / Passing (on the crossbar)
2005
kombinovaná technika
plátno, akryl, písek
230 x 190 cm
Michael Rittstein
Cestou necestou / Up Hill Down Dale
2005
malba
plátno, akryl
120 x 140 cm
Michael Rittstein
Rodinná vlna / Family Wave
2005
malba
plátno, akryl
120 x 140 cm
Michael Rittstein
Úsměv / Smile
2005-2006
kombinovaná technika
plátno, akryl, email
120 x 160 cm
Michael Rittstein
Stříbrný bols / Silver Bols
2006
malba
plátno, akryl
100 x 80 cm
Michael Rittstein
Mladý Darwin jako Tarzan / Young Darwin as Tarzan
2006
malba
plátno, akryl
190 x 230 cm
Michael Rittstein
Kolotoč somnambulního libida / Merry-go-round of the Somnabulant Libido
2006
malba
plátno, akryl
230 x 190 cm
Michael Rittstein
Pracovna / Studio
2006
kombinovaná technika
olej, plátno, akryl, email
190 x 230 cm
Michael Rittstein
Pár drinků / A Couple of Drinks
2006
malba
plátno, akryl
180 x 150 cm
Michael Rittstein
Go to Chillago
2006
malba
olej, plátno, akryl
190 x 230 cm
Michael Rittstein
Velký náklad / Big Load
2006
malba
plátno, akryl
150 x 180 cm
Michael Rittstein
Tanec s domorodci / Dance with Natives
2006
malba
plátno, akryl
150 x 180 cm
Michael Rittstein
Šilhavý klokan / Cross-Eyed Kangaroo
2006
malba
plátno, akryl
230 x 190 cm
Michael Rittstein
Zhora dolů / Down
2006
malba
plátno, akryl
190 x 230 cm
Michael Rittstein
Nač ten spěch? / What's the Hurry?
2006
malba
plátno, akryl
190 x 230 cm
Michael Rittstein
Vlašťovčí andělé / Angel Swallows
2006
malba
olej, plátno, akryl
230 x 190 cm
Michael Rittstein
Vítězný úsměv / Triumphant Smile
2006
malba
plátno, akryl
190 x 230 cm
Michael Rittstein
Dvě tváře / Two Faces
2006
malba
plátno, akryl
180 x 300 cm
Michael Rittstein
Taneček / Little Dance
2006
malba
plátno, akryl
25 x 35 cm
Michael Rittstein
Tango
2006
malba
plátno, akryl
25 x 35 cm
Michael Rittstein
Japonci / Japanese
2006
malba
plátno, akryl
300 x 180 cm
Michael Rittstein
Nerovný závod / Unequal Contest
2006
malba
plátno, akryl
20 x 30 cm
Michael Rittstein
Poslední hippie II / The Last Hippie II
2006
malba
plátno, akryl
60 x 50 cm
Michael Rittstein
Hnízdo opic / Apes´ Nest
2006
asambláž, kombinovaná technika
olej, plátno, akryl, pryskyřice
100 x 30 cm
Michael Rittstein
Kostkované safari / Checkered Safari
2007
malba
plátno, akryl
150 x 180 cm
Michael Rittstein
Dominantní tučňák I (kapitán Korkorán) / Dominant Penguin I (Captain Corcoran)
2007
malba
plátno, akryl
150 x 180 cm
Michael Rittstein
Vrchol na jezu / Top of the Weir
2007
malba
plátno, akryl
60 x 70 cm
Michael Rittstein
Dominantní tučňák II (Horymír) / Dominant Penguin II (Horymír)
2007
malba
plátno, akryl
150 x 180 cm
Michael Rittstein
Útěk z akvária / Escape from the Aquarium
2007
malba
plátno, akryl
80 x 85 cm
Michael Rittstein
Lodičky / Boats
2007
malba
plátno, akryl
180 x 150 cm
Michael Rittstein
Modrá chajda / Blue Cabin
2007
malba
plátno, akryl
155 x 235 cm
Michael Rittstein
Vlhkou stopou / A Moist Trail
2007
malba
plátno, akryl
150 x 180 cm
 

Michael Rittstein

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1964 - 1968   Střední odborná škola výtvarná (Výtvarná škola Václava Hollara), Praha
1968 - 1974   Akademie výtvarných umění, Praha, Paderlík Arnošt, *1919

Michael Rittstein

rok od - do   instituce, obec, poznámka
1972 - 1972   Itálie, Venezia, Firenze, Roma, Sicilia
1973 - 1973   Svaz sovětských socialistických republik, Tbilisi, Moskva
1974 - 1975   Armádní výtvarné studio, Praha, Kazašská 1427, základní vojenská služba
1974 - 1974   Itálie, Venezia, Firenze, Ravenna, Arezzo, Pompei, Nepoli
1978 - 1982   Ateliér Michaela Rittsteina, Praha, Čechova
1982 - ????   Ateliér Michaela Rittsteina, Praha, Cíglerova
1984 - 1984   Švýcarsko, Basel
1985 - 1985   Spolková republika Německo, Köln am Rhein
1987 - 1987   Francie, Paris, Nantes
1987 - 1987   Spojené státy americké (USA), Chicago, New York
1988 - 1988   Itálie, Venecia
1989 - 1989   Francie, Paris
1989 - 1989   Spolková republika Německo, Aachen
1991 - 1991   Finsko, Joensuu
2001 - ????   Akademie výtvarných umění, Praha, U Akademie 4, vedoucí pedagog ateliéru malířských technik, Malířská škola III

Michael Rittstein

rok od - do   student, škola, obec
???? - ????   Křivánek Jiří, *1976, Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Meszáros Daniel, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
???? - ????   Doskočil Ondřej, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
???? - ????   Stonišová Barbora, *1982, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
1996 - 2003   Kampak Yit, Akademie výtvarných umění, Praha
1998 - 2004   Francová Sylva, *1973, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
1999 - 2005   Jerie Karel, *1977, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
1999 - 2005   Rathouský Luděk, *1975, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2000 - 2006   Klimentová Linda, *1977, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2001 - 2007   Petrů Michaela, *1978, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2001 - 2005   Kolář Vladan, *1978, Akademie výtvarných umění, Praha
2001 - 2005   Trávníček David, *1980, Akademie výtvarných umění, Praha
2001 - 2002   Růžička Aleš, *1977, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2001 - 2002   Zvěřinová Lenka, *1974, Akademie výtvarných umění, Praha
2001 - 2005   Jerie Karel, *1977, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2001 - 2005   Anderlová Alena, *1977, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2001 - 2005   Kolářová Marta, *1976, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2001 - 2005   Miffek Lukáš, *1978, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2001 - 2004   Bednář Michal, *1975, Akademie výtvarných umění, Praha
2002 - 2005   Tichá Kristina, *1983, Akademie výtvarných umění, Praha
2002 - 2003   Landa Veronika, *1979, Akademie výtvarných umění, Praha
2002 - 2008   Grimmich Igor, *1979, Akademie výtvarných umění, Praha
2002 - 2008   Větrovský Vladimír, *1977, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2002 - 2005   Blahutová Černická Simona, *1980, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2003 - 2003   Kohoutová Tereza, *1975, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2003 - 2009   Krajc Martin, *1984, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2003 - 2009   Jindrák Skřivánková Lucie, *1982, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2003 - 2004   Meduna Marek, *1973, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2004 - 2010   Achrer Josef, *1982, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2004 - 2005   Nováková Magdalena, *1983, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2004 - 2007   Tejkal Petr, *1983, Akademie výtvarných umění, Praha
2005 - 2010   Horálek Vojtěch, *1983, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2005 - 2008   Salajka Martin, *1981, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2005 - 2011   Němec Tomáš, *1986, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2005 - 2008   Divišová Jana, *1985, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2005 - 2011   Chlup Jan, *1985, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2005 - 2007   Nesnídalová Jitka, *1983, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2006 - 2007   Karan Anna, *1981, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2006 - 2007   Skřivánková Iva, *1982, Akademie výtvarných umění, Praha
2006 - 2008   Ryvolová Kateřina, *1972, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2006 - 2010   Dytrych Šormová Kristýna, *1985, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2006 - 2012   Valouchová Jana, *1984, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2006 - 2007   Nováková Magdalena, *1983, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2006 - 2012   Alibaba Romana, Akademie výtvarných umění, Praha
2006 - 2006   Angeli Raissa, *1986, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2007 - 2013   Hosnedl Igor, *1988, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2007 - 2011   Jetela Tomáš, *1986, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2007 - 2011   Absolon Tomáš, *1987, Akademie výtvarných umění, Praha
2007 - 2013   Bouma Jiří, *1986, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2007 - 2013   Minářů Jakub, *1984, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2008 - 2010   Prchal Tomáš, *1988, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2008 - 2010   Janák Rudolf, *1985, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2008 - 2008   Vojnárová Jana, *1982, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2008 - ????   Mayerová Barbora, *1982, Akademie výtvarných umění, Praha
2008 - ????   Navrátilová Petra, *1986, Akademie výtvarných umění, Praha
2008 - 2012   Herold Martin, *1986, Akademie výtvarných umění, Praha
2009 - 2015   Běhal Dominik, *1988, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2009 - 2011   Sokolová Eliška, *1985, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2009 - 2010   Divišová Jana, *1985, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2009 - 2015   Kerdová Lenka, *1988, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2010 - 2012   Svobodová Ira, *1986, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2010 - 2016   Harant Jan, *1983, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2010 - 2012   Kotrba Tadeáš, *1986, Akademie výtvarných umění, Praha
2010 - 2012   Roztočilová Larroa Marie (Maya), *1984, Akademie výtvarných umění, Praha
2010 - 2016   Nosek Michael, *1990, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2010 - 2013   Gajdošík Jakub, *1988, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2010 - 2014   Myslikovjanová Barbora, *1989, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2011 - 2017   Froněk Pavel, *1983, Akademie výtvarných umění, Praha, malířství
2011 - 2017   Lustigová Adéla, *1989, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2011 - 2017   Heres Jan, *1992, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2011 - 2017   Macháček Matěj, *1992, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2012 - 2018   Dušek Pavel, *1992, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2012 - 2015   Kuruczová Beata, *1990, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2012 - 2018   Dohnalová Barbora, *1991, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2012 - 2017   Dvorská Šípová Zuzana, *1977, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2012 - 2015   Honz Tomáš, *1989, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2013 - 2018   Ondrušková Kateřina, *1991, Akademie výtvarných umění, Praha
2013 - 2018   Bábková Markéta, *1993, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2013 - 2014   Kaminská Miriam, *1989, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2013 - ????   Josefy Alžběta, *1984, Akademie výtvarných umění, Praha
2013 - 2018   Molín Štěpán, *1980, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2013 - 2018   Kolářová Markéta, *1993, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2014 - 2018   Zichová Tereza, *1992, Akademie výtvarných umění, Praha, malířství
2014 - 2015   Nikolaiová Nikola, *1992, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2014 - 2015   Nikolai Nikola, *1992, Akademie výtvarných umění, Praha
2014 - 2017   Mrázková Ivana, *1995, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2014 - 2016   Suchan Leoš, *1989, Akademie výtvarných umění, Praha
2014 - 2015   Švehla Filip, *1991, Akademie výtvarných umění, Praha, malířství
2014 - 2018   Sedlo Klára, *1993, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2015 - 2017   Altman Adrian, *1993, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2015 - 2018   Šemberová Barbora, *1992, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2015 - 2016   Sýkora Jan, *1992, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2015 - 2018   Rada Adam, *1996, Akademie výtvarných umění, Praha
2016 - 2018   Soumar Jan, *1995, Akademie výtvarných umění, Praha
2016 - 2017   Konečná Eliška, *1992, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2016 - 2018   Langová Anna, *1995, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2017 - 2018   Nikolai Nikola, *1992, Akademie výtvarných umění, Praha
2017 - 2018   Čerťanský Dávid, *1998, Akademie výtvarných umění, Praha
2017 - 2018   Franců Stanislava, *1989, Akademie výtvarných umění, Praha
2017 - 2018   Nikolaiová Nikola, *1992, Akademie výtvarných umění, Praha, malba
2018 - ????   Rajchlová Alžběta, *1999, Akademie výtvarných umění, Praha, malba

Michael Rittstein

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1976/06/09 - 1976/07/11   Michael Rittstein: Obrazy, Galerie mladých, Praha
1978/03/12 - 1978/03/30   Rittstein: Obrazy, Kulturní dům Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří (Chomutov)
1979   Michael Rittstein: Kresby, Činoherní klub, Praha
1979/03/27 - 1979/04/08   Michael Rittstein: Kresby, Divadlo v Nerudovce, Praha
1979/07/19 - 1979/08/12   Michael Rittstein: Obrazy, kresby, Malá výstavní síň, Liberec (Liberec)
1982/03   Michael Rittstein: Kresby a grafika, Zotavovna ROH Mír, Jánské Koupele, Staré Těchanovice (Opava)
1984/02/07 -   Michael Rittstein: Kresby, Výstavní síň Umění - Knihy, Praha
1984/10/01 - 1984/11/30   Michael Rittstein: Kresby, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1985/03/14 - 1985/04/25   Rittstein: Obrazy, Galerie Ruchti, Kolín nad Rýnem (Köln)
1985/05/06 - 1985/05/26   Michael Rittstein: Kresby, Junior klub Na chmelnici, Praha
1986   Michael Rittstein: Kresby, Jednotné zemědělské družstvo, Brnířov (Domažlice)
1986/04/02 - 1986/04/20   Michael Rittstein: Kresby, Galerie Opatov, Praha
1986/12/17 - 1987/01/18   Michael Rittstein: Obrazy a kresby, Galerie bratří Čapků, Praha
1986/12/17 - 1987/01/20   Rittstein: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1987/07   Michael Rittstein: Kresby, Galerie Na bidýlku, Brno (Brno-město)
1988/02 - 1988/03   Rittstein: Obrazy, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Ostrava (Ostrava-město)
1988/06/14 - 1988/06/30   Michael Rittstein: Kresby, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1988/07/03 - 1988/07/31   Michael Rittstein: Obrazy, Zámecký skleník, Boskovice (Blansko)
1989/05/02 - 1989/06/12   Michael Rittstein: Zeichnungen, Galerie von der Milwe, Cáchy (Aachen)
1990/01/06 - 1990/02/04   Rittstein: Obrazy, Výstavní síň Odeon, Praha
1991   Michael Rittstein: Obrazy, Česká národní rada, Praha
1991   Michael Rittstein: Obrazy, Galerie M, Pelhřimov (Pelhřimov)
1991/01/13 - 1991/02/14   Michael Rittstein: Obrazy, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1991/01/22 - 1991/02/16   Michael Rittstein: Grafika, Galerie Patro, Ostrava (Ostrava-město)
1992/01/15 - 1992/02/16   Michael Rittstein: Obrazy, Galerie Via Art, Praha
1992/02/18 - 1992/03/15   Rittstein: Obrazy, Klub Bohemia, Bratislava (Bratislava)
1992/02/24 - 1992/03/06   Michael Rittstein: Kresby, Galerie knihkupectví Paseka, Praha
1992/11/11 - 1992/12/06   Michael Rittstein: Obrazy, grafika, kresby, Galerie Aura - Galerie na hradě, Olomouc (Olomouc)
1993 - 1993/06/12   Michael Rittstein: Obrazy, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1993/04/20 - 1993/05/28   Michael Rittstein: Rané dílo, Galerie ´60/´70, Praha
1993/05/04 - 1993/05/30   Michael Rittstein: Mírná retrospektiva, Mánes, Praha
1993/05/19 -   Michael Rittstein: Kresby, Galerie Artforum, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1994/10/10 - 1994/11/03   Michael Rittstein: Žně, Galerie Maecenas (X Centrum Maecenas), Plzeň (Plzeň-město)
1994/12/07 - 1995/01/12   Michael Rittstein: Šlofík, Galerie Via Art, Praha
1995   Rittstein: Obrazy, Knihkupectví, Domažlice (Domažlice)
1995/04/01 - 1995/ 04/29   Michael Rittstein: Malba, Galerie AmbrosianA, Brno (Brno-město)
1995/07/01 - 1995/08/03   Michael Rittstein: Tesilové medium, Galerie Planá, Planá (Tachov)
1996/01/13 - 1996/02   Michael Rittstein: Kresby, Městské divadlo, Kolín (Kolín)
1996/01/16 - 1996/03/02   Michael Rittstein: Obrazy a kresby, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
1996/06/25 - 1996/07/23   Michael Rittstein: Kresba a grafika 1976-1996, Městská galerie Art Club, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
1996/08/04 - 1996/09/14   Michael Rittstein: Obrazy, Kaple Povýšení sv. Kříže, Moravský Beroun (Olomouc)
1996/08/04 - 1996/09/14   Michael Rittstein: Obrazy, kresby, Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
1996/10/04 - 1996/11/03   Michael Rittstein: Obrazy - kresby, Okresní vlastivědné muzeum, Šumperk (Šumperk)
1996/11/17   Michael Rittstein: Obrazy z let 1971-1996, Hasičská zbrojnice, Brnířov (Domažlice)
1996/12/02 - 1997/01/17   Michael Rittstein: Otylý pel, Galerie Via Art, Praha
1997   Rittstein: Obrazy, Galerie Masson, Zlín (Zlín)
1997/05/06 - 1997/05/31   Michael Rittstein: Malba, Galerie Ještěr, Česká Třebová (Ústí nad Orlicí)
1998/04/06 - 1998/04/26   Michael Rittstein: Návraty I., Výtvarná škola Václava Hollara, Praha
1998/06/18 - 1998/08/21   Michael Rittstein: Malba, Galerie Raiffeisen stavební spořitelny, Praha
1998/06/25 - 1998/08/23   Michael Rittstein: Dužina a jádro / Flesh and core, Míčovna Pražského hradu, Praha
1998/06/25 - 1998/09/19   Michael Rittstein: Dílnička, Galerie Via Art, Praha
1998/10/30 -   Michael Rittstein: Obrazy a kresby, Štúdio S, Bratislava (Bratislava)
1999/04/14 -1999/05/07   Michael Rittstein: 98% vlhkosti, Galerie Západočeské univerzity, Plzeň (Plzeň-město)
1999/05/26 - 1999/07/18   Michael Rittstein: Okluzní fronta, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1999/09/30 - 1999/10/24   Michael Rittstein: Čerstvě natřeno, Galerie Václava Špály, Praha
1999/10/13 - 1999/11/27   Michael Rittstein: Kresby, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
1999/11/10 - 1999/12/05   Michael Rittstein: Obrazy 1995-1999, Galéria Nova, Bratislava (Bratislava)
1999/11/24 - 1999/12/31   Michael Rittstein: Obrazy a kresby z let 1998-99, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Ostrava-město)
2000/02/10 - 2000/05/14   Michael Rittstein: Ošklivé kačátko, Obrazy 1985-2000, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2000/09/20 - 2000/10/20   Michael Rittstein: Stín lesku / Shadow of Lustre, Galerie Via Art, Praha
2001/04   Michael Rittstein: Práce na papíře, Městská knihovna Rumburk, Rumburk (Děčín)
2002/09/07 - 2003/01/02   Michael Rittstein: Tam / There, Veletržní palác, Praha
2002/09/10 - 2002/10/31   Michael Rittstein: Průvodce po koupalištích, Galerie bratří Špillarů, Domažlice (Domažlice)
2002/09/18 - 2002/10/31   Michael Rittstein: Pravěk, Obrazy z let 1971-78, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
2002/12/12 - 2002/01/31   Michael Rittstein: Průvan k obědu / A draught for lunch, Galerie Gambit, Praha
2003/04/08 - 2003/05/10   Michael Rittstein: Těžký retro, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2003/05/01 - 2003/05/28   Michael Rittstein: Výčitky nevědomí, Obrazy z let 1974-1982, Galerie Erasmus, Mělník (Mělník)
2003/06/18 - 2003/06/20   Michael Rittstein: Smažený smeták, Galerie V podloubí, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
2003/08/05 - 2003/08/31   Michael Rittstein: Obrazy, Galerie F. A. Sporcka, Kuks (Trutnov)
2003/12/08 - 2004/01/23   Michael Rittstein: Tetovaný jogurt / Tattoed yoghurt, Galerie Via Art, Praha
2004   Michael Rittstein: Opice z vody, Zámek Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují (Náchod)
2004/03/27 - 2004/05/30   Michael Rittstein: Vzdálené dunění, Galerie XXL, Louny (Louny)
2004/05/20 - 2004/05/30   Michael Rittstein: Faktem zůstává..., Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2004/10/12 - 2004/11/13   Michael Rittstein: Rusalka byla Ruska? Kresby, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
2004/10/14 - 2004/11/13   Výstava k příležitosti významného jubilea pražského malíře Michaela Rittsteina, Alternativa, Kulturní institut, Zlín (Zlín)
2004/10/25 - 2004/12/12   Michael Rittstein: Grafika, malba, Galerie Artkontakt, Brno (Brno-město)
2005/05/10 - 2005/06/02   Rittstein: Obrazy, Galerie Student, Ostrava (Ostrava-město)
2005/08/13 -   Michael Rittstein: Mňau Obrazy, Galerie Dorka, Domažlice (Domažlice)
2005/09/28 - 2005/11/15   Michael Rittstein: Šodó, Galerie a Galerie Jídelna, Česká Lípa (Česká Lípa)
2005/12/08 - 2006/01/15   Michael Rittstein: Nemysli a maluj, Obrazy, kresby, Dům umění, Opava (Opava)
2005/12/14 - 2006/01/15   Michael Rittstein: Práce na papíře, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2006/01/26 - 2006/03/26   Michael Rittstein: Moje kytara Něžnělka, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2006/05/03 - 2006/06/30   Michael Rittstein: Obrazy, Galerie Beseda, Ostrava (Ostrava-město)
2006/09/23 - 2006/11/01   Michael Rittstein: Kojící opice: Obrazy, Galerie Dorka, Domažlice (Domažlice)
2006/12/11 - 2007/01/26   Michael Rittstein: Tarzan a Darwin, Galerie Via Art, Praha
2007/05/26 -   Michael Rittstein: Obrazy, Klicperovo divadlo, Hradec Králové (Hradec Králové)
2007/12/12 - 2008/04/27   Michael Rittstein: Vlhkou stopou / A moist Trail, Veletržní palác, Praha
2008/02/07 - 2008/04/07   Michael Rittstein: Kostkované safari, Galerie Woxart, Praha
2008/04/22 - 2008/06/14   Michael Rittstein: Lesklá alej / Splendem avenue, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2008/11   Michal Rittstein, Zámecká galerie, Uherský Ostroh (Uherské Hradiště)
2009/03/05 - 2009/05/17   Michael Rittstein: Vlhkou stopou / A moist Trail, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2009/03/17 - 2009/05/02   Michael Rittstein: Masturbace je zdravá, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2009/05/30 - 2009/11/02   Michael Rittstein: Vlhkou stopou (O vodu se dělím s hady), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2009/09/19 - 2009/10/31   Michael Rittstein: Rvačka, Galerie Dorka, Domažlice (Domažlice)
2009/12/08 - 2009/12/31   Michael Rittstein: Upytlačená dojnice, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2010/03/03 - 2010/04/23   Michael Rittstein: Místo činu, Galerie Beseda, Ostrava (Ostrava-město)
2010/12- 2011/01/31   Michael Rittstein: Nové litografie, Galerie Kamzík - Mungo bar, Praha
2010/12/06 - 2011/01/28   Michael Rittstein: Animální monstrum, Galerie Via Art, Praha
2011/06/21 - 2011/08/27   Michael Rittstein: "Vášeň zlehka plá", Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2012/09/29 - 2012/11/03   Michael Rittstein: Lysy pingwin, Galerie Dorka, Domažlice (Domažlice)
2013/04/23 - 2013/06/02   Michael Rittstein: Pavouk v kulichu, Galerie UFFO, Trutnov (Trutnov)
2013/06/21 - 2013/09/29   Michael Rittstein: Galaktické manšestráky, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2013/11/09 - 2014/01/17   Michael Rittstein: Čekárna na minulost, Galerie Beseda, Ostrava (Ostrava-město)
2013/11/21   MIchael Rittstein: Ukázky z díla, Wine Food Market, Praha
2014/05/10 - 2014/06/01   Michael Rittstein: Litografie, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
2015/03/21 - 2015/04/17   Michael Rittstein: Zasněný traktorista, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
2015/05/27 - 2015/06/13   Michael Rittstein: Litografie, Galerie Hollar, Praha
2015/12/14 - 2016/02/12   Michael Rittstein: Na kedlubně, Galerie Via Art, Praha
2016/11/08 - 2016/12/10   Michael Rittstein: Bzukot, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2017/09/09 - 2017/11/12   Michael Rittstein: Ľahkým krokom, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
2017/10/26 - 2017/12/10   Michael Rittstein: Kurzy začínají na podzim, Galerie Václava Špály, Praha
2019/11/02 - 2020/01/05   Michael Rittstein: Ve vlnách, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2021/09/10 - 2021/10/31   Michael Rittstein: Klokaní Tarzan, Trafo Gallery, Praha 7
2023/12/09 - 2024/03/10   Michael Rittstein: Nohy na stole, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1972/04/06 -   Michael Rittstein, Václav Bláha, Vladimír Novák, Divadlo E. F. Buriana, Praha
1973   Práce posluchačů Akademie výtvarných umění, Dům kultury SONP Kladno, Kladno (Kladno)
1973/05/04 -   Knižní ilustrace v boji proti fašismu v edici NV - ČSPB 1963-1973, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1974   AVU, Třinec (Frýdek-Místek), Třinec (Frýdek-Místek)
1975/06/19 - 1975/08/30   Tvorba vojáků základní služby zařazených k AVS 1974-1975, Armádní výtvarné studio, Praha
1975/10/17 - 1975/11/16   Žena v tvorbě mladých výtvarníků, Galerie U Řečických, Praha
1976/03 - 1976/04   Žena v současné tvorbě: Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy, Praha, Praha
1976/11 - 1976/12   Umění mladých. Přehlídka současného českého výtvarného umění mladých k 30. výročí založení Mezinárodního svazu studenstva, Praha, Praha
1977/08/27   Mladá tvorba 2, Žáci Akademie výtvarných umění Praha, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978/02/22 - 1978/05/28   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1978/04/01 - 1978/04/23   Tshekkoslovakian nykytaidetta / Nutidskonst fran Tjseckoslovakien, Helsingin Taidehalli / Helsingfors Konsthall, Helsinky (Helsinki)
1978/05/06 - 1978/05/21   Pittura céca contemporanea, Palazzo del Monte, Padova (Padua)
1978/06 - 1978/08   Międzynarodowe triennale rysunku / The International Drawing Triennial, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
1978/06/22 -1978/08/10   Konfrontace, Mikrobiologický ústav ČSAV, galerie, Praha
1979/01/30 - 1979/02/15   Mladá česká grafika v AJG, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1979/04/28 - 1979/09/30   České umění 1945/1975, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1979/09 - 1979/10   Výtvarní umělci dětem, Praha, Praha
1979/11/04 - 1979/11/25   Die Jungen aus der Tschechoslowakei, Schlossgalerie, Wört an der Donau
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1980/06/25 - 1980/08/25   Kresby, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1980/07/06 - 1980/08/10   Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei, Wessenberghaus, Kostnice (Konstanz)
1980/09/05 - 1980/09/28   Člověk, Prostor člověka I., Městské kulturní středisko, Dobříš (Příbram)
1981   I. salon Mikrofóra, Praha, Praha
1981/02/28 - 1981/03/29   Bláha, Novák, Ouhel, Pavlík, Rittstein, Sozanský: Obrazy (Absolventi AVU z let 1973-1974), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1981/07/14 - 1981/08/16   Kresba, grafika (Hájenka 1981), Hájenka ve Hvězdě, Praha
1981/09 - 1981/10   Nová tvorba mladých výtvarných umělců, Mánes, Praha
1981/09/01 - 1981/09/30   Táborské setkání, Bechyňská brána, Tábor (Tábor)
1982   II. salon Mikrofóra, Výstavní síň MV SSM, Praha
1982   II. salon Mikrofóra, Klub Dvojka, Praha
1982/03/22 - 1982/04/02   Práce architektů, malířů a sochařů, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1982/06/11 - 1982/10/31   2. Internationale Jugendtriennale, Norimberk (Nürnberg), Norimberk (Nürnberg)
1982/09 - 1982/10   Mladí výtvarní umělci III. sjezdu SSM. Výstava z výsledků tvůrčích pobytů v průmyslových a zemědělských závodech, Praha, Praha
1982/09/23 - 1982/10/24   Mladí výtvarní umělci III. sjezdu SSM. Výstava z výsledků tvůrčích pobytů v průmyslových a zemědělských závodech, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1983   Biennale der europäischen Graphik, Heidelberg, Heidelberg
1983   Tjekkisk Kunst i Danmark, Kodaň (Copenhagen), Kodaň (Copenhagen)
1983/01 - 1983/02   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1974-1982), 2. část, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1983/05   Salon grafiky, kreseb a keramiky, Okresní muzeum Plzeň-jih, Blovice (Plzeň-jih)
1983/07/14 - 1983/08/14   Obrazy a sochy, Obvodní kulturní dům v Praze 9 Gong, Praha
1983/07/14 - 1983/08/28   Člověk a svět. Mladá figurální tvorba, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1983/08   Archeologické pamiatky a súčasnosť, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1983/08/21 - 1983/10/23   3. Biennale der Europäischen Grafik Baden-Baden 1983, Baden-Baden, Baden-Baden
1983/09/12 - 1983/09/23   Pocta Emilu Fillovi, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1983/09/15 - 1983/11/06   20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1983/09/29 - 1983/11/13   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/09/29 - 1983/12/31   Z nových zisků galerie 1973/1983, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1983/10/14 - 1983/11/07   Salon d´automne - 1983, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
1983/11/19 - 1984/04/15   Nové kresby, Výběr z přírůstků Galerie umění, Karlovy Vary 1973-1983, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1984   Art 15´84, Mustermessse Basel, Basilej (Basel)
1984/02/01 - 1984/03/31   Hudba v české kresbě a grafice, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1984/03/08 - 1984/04/29   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, 2. část, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1984/04/01 - 1984/05/31   Figurální téma v současné kresbě a grafice, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1984/04/18 - 1984/05/23   Premio Internazionale Biella per l´incisione, Citta Degli Studi, Biella
1984/05/05 - 1984/09/30   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1984/06/09 - 1984/06/17   Velká kresba, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1984/10/13 - 1984/10/30   Čtyřverší, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1984/11 - 1985/01   Mladí malíři ČSR, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1985/01/10 - 1985/02/24   Přírůstky 1982-1984, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/06/12 - 1985/06/17   Art 16´85, Mustermessse Basel, Basilej (Basel)
1985/09/12 - 1985/10/03   Il ridicolo e il comico nell´arte contemporanea cecoslovacca, Villa Ghirlanda Silva, Cinisello Balsamo
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1986/04/26 - 1987/09/30   České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1986/06/14 - 1986/07/09   A4, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1986/07/17 - 1986/09/30   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel), Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1986/12/05 - 1987/01/04   Výzva 1986, Výtvarné dialogy o minulosti a přítomnosti lidstva, Výstava k Mezinárodnímu roku míru, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1987   Chicago International Art Exposition, Chicago, Chicago (Illinois)
1987/03/05 - 1987/04/12   Obrazy a sochy. Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců, Mánes, Praha
1987/05 - 1987/07   Premio Internazionale Biella per l´incisione, Palazzo Ferrero della Marmora, Biella
1987/07/01 - 1987/07/10   30 výtvarníků v Lidovém domě, Lidový dům, Praha
1988   Aperto 1988, La Biennale di Venezia, Benátky (Venezia), Benátky (Venezia)
1988/01/26 - 1988/03/13   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část, Městská knihovna Praha, Praha
1988/03/19 - 1988/03/27   Pocta Warholovi, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1988/03/19 - 1988/03/27   Prostor 3, Jan Steklík: Čára, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1988/04/23 - 1988/05/29   První výstava Volného seskupení 12/15 v Kolodějské jízdárně, Jízdárna, Koloděje, Praha (Hlavní město Praha)
1988/04/23 - 1988/10/02   České zátiší 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1988/06/16 - 1988/08/07   Humor ’88, Kresby, obrazy, plastiky, objekty, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1988/07/08 - 1988/08/07   Salón pražských výtvarných umělců '88, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha
1988/09/04 - 1988/10/09   Humor ’88. Obrazy - kresby - objekty, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1988/09/08 - 1988/10/04   Forum 1988, Holešovická tržnice, Praha
1988/10/22 - 1988/11/18   Prešparty '88: Stretnutie československých výtvarníkov, Múzeum SSR / Múzeum Slovenskej republiky rád, Prešov (Prešov)
1988/10/29 - 1988/11/20   Jeden starší - jeden mladší. Obrazy, sochy, realizace, Lidový dům, Praha
1988/10/30 - 1988/12/18   Kunst und Mode aus Prag, E. Bukacek, Worth am Main
1989   Paris - Prag, Lithographie 1989, Pasov (Passau), Pasov (Passau)
1989/02/02 - 1989/03/26   Současná česká grafika, Mánes, Praha
1989/04/18 - 1989/06/04   Střední věk, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1989/04/25 - 1989/05/04   Paris - Prague 1989, Palais des Études, Paříž (Paris)
1989/07/11 - 1989/09/10   Střední věk, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1989/12/05 - 1990/01/15   Középnemzedék / Střední věk, Budapest Galéria Kiállitóháza, Budapešť (Budapest)
1990   Dialog ´90, Mánes, Praha
1990   Obrazy a plastiky, Kartouzy Valdice, Valdice (Jičín)
1990 - 1990/02/04   Paris - Prag, Lithographie 1989, Kunsthaus Ostbayern, Viechtach
1990 - 1990/10/28   Neoficiální. Umění Československa 1968-1989, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1990/01/15 - 1990/01/28   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému, Městská knihovna Praha, Praha
1990/04/05 - 1990/04/29   Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece: Kreslení, Galerie Fronta, Praha
1990/04/06 - 1990/06/08   Image Imprimée de Tchécoslovaquie. Affiche, gravure, illustration, Centre de la Gravure et de l´Image Imprimée de la Communauté française de Belgique, La Louviere
1990/04/26 - 1990/05/27   Nová skupina: Členská výstava, Městská knihovna Praha, Praha
1990/04/29 - 1990/06/10   Inoffiziell Kunst der ČSSR 1968 89, Museum der Stadt Regensburg, Řezno (Regensburg)
1990/06/05 - 1990/08/05   Nová skupina: Členská výstava, Dům umění, Opava (Opava)
1990/06/16 - 1990/07/08   Polymorphie: Kunst als subversives Element Tschechoslowakei 1939-1990, Martin-Gropius-Bau, Berlín (Berlin)
1990/06/29 - 1990/09/30   22e Festival International de la Peinture, Chateau-Musee de Cagnes-sur-Mer, Cagnes-sur-Mer
1990/07 - 1990/08   Přírůstky 1980 - 1990, Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)
1990/09/19 - 1990/12/09   Člověk v obraze, Středočeská galerie, Praha
1990/10/04 - 1990/11/18   Současná česká kresba, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1990/12/13 - 1991/01/20   Tshekkiläistä nykytaidetta, Helsingin kaupungin taidemuseo, Helsinky (Helsinki)
1990/12/15 - 1991/04/07   Czech Art in the Velvet Revolution, Nassau County Museum of Art, Roslyn
1991/01/24 - 1991/03/17   ...a po deseti letech, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1991/02/07 - 1991/03/01   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Mánesova síň, Karviná (Karviná)
1991/02/24 - 1991/04/07   Tshekkiläistä nykytaidetta, Wäinä Aaltosen museo, Turku
1991/04   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1991/04/18 - 1991/06/02   Tshekkiläistä nykytaidetta, Joensuun, Joensuun
1991/04/26 - 1991/09/30   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1991/05 - 1991/06   Czeska sztuka 2. połowy XX wieku ze zbiorów Galerii Sztuk Plastycznych w Ostrawie, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom
1991/06/01 - 1991/09/22   ...a po deseti letech, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
1991/06/22 - 1991/09/22   Šedá cihla 78/1991, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
1991/06/27 - 1991/09/08   Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece: Český globus, Městská knihovna Praha, Praha
1991/08/01 - 1991/08/15   Česká groteska II.: Úzkost, agrese, Centrum české grafiky, Praha
1991/08/28 - 1991/09/29   Tshekkiläistä nykytaidetta, Rovaniemen taidemuseo, Rovaniemi
1991/10/02 - 1991/10/20   Malý formát 91, Galerie Chodovská tvrz, Praha
1991/10/15 - 1991/12/31   Šedá cihla 78/1991, Dům umění, Opava (Opava)
1991/11/12 - 1991/11/22   Dva roky poté, Výstavní síň Forum, Praha
1992/02/13 - 1992/03/01   Obrazy a sochy nového času, Karolinum, Praha
1992/04/10 - 1992/04/20   Galerion 92, Pálffyho palác, Praha
1992/05/07 - 1992/06/07   Minisalon, Galerie Nová síň, Praha
1992/05/22 -   Za, Průmyslový palác, Bubeneč, Praha (Hlavní město Praha)
1992/05/26 - 1992/06/21   Situace 92, Mánes, Praha
1992/05/27 - 1992/06/05   Za, Náměstí Republiky, Praha
1992/06/17 - 1992/07/11   Žena, Štúdio S, Bratislava (Bratislava)
1992/07/01 - 1992/09/20   České výtvarné umění 1960-1990, Středočeská galerie, Praha
1992/10/12 - 1992/10/31   Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece: Kresby, Art Galerie, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
1992/10/29 - 1993/01/17   Přírůstky českého umění 20. století z let 1989-1992, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1992/10/30 - 1992/11/29   Situation Pragoise, Galerie Le Manoir, Ville de Martigny
1992/11/05 - 1992/12/06   Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Mánes, Praha
1993   Malet i Prag, Frederikshavn Kunstmuseum, Frederikshavn
1993   Minisalon, Musée des Beaux Arts, Mons (Belgie)
1993   Šmidrové - Škola české grotesky - 12/15, Galerie Gambit, Praha
1993/03/16 - 1993/05/02   Staré kresby - nové obrazy - jeden objekt, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1993/06/04 - 1993/07/04   Inter-Kontak-Grafik - Praha ´93, Mánes, Praha
1993/07/01 - 1993/08/29   13 x Litografie atd..., Ateliér Praha - Obecní dům, Praha
1993/07/04 - 1993/07/30   Současná grafika, Galerie Ve dvoře, Veselí nad Moravou (Hodonín)
1993/08/07 - 1993/09/12   Letní setkání členů Spolku výtvarných umělců Mánes v Semilech, Městské muzeum, Semily (Semily)
1993/09/09 - 1993/10/31   Příběhy bez konce, Princip série v českém výtvarném umění, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1993/11/13 - 1994/01/16   Europe Without Walls: Art, Posters and Revolution 1989-93, Manchester Art Gallery, Manchester
1993/12/07 - 1994/01/16   Příběhy bez konce, Princip série v českém výtvarném umění, Palác Kinských, Praha
1993/12/09 - 1993/12/12   Art Hamburg 93, Hamburg Messe, Hamburk (Hamburg)
1993/12/16 - 1994/03/06   Záznam nejrozmanitějších faktorů… České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1994   Malováno v Praze, Frederikshavn Kunstmuseum, Frederikshavn
1994   Současná česká grafika, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1994/01/27 - 1994/03/18   Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece: Menší formáty, Galerie Via Art, Praha
1994/02/15 - 1994/03/13   Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece: U zdymadla, Mánes, Praha
1994/03/03 - 1994/05/01   Minisalon, Art and Culture Centre, Hollywood, Los Angeles
1994/03/08 - 1994/04/08   Contemporary Czech Drawing, Czech Centre London (České centrum Londýn), Londýn (London)
1994/05/03 - 1994/05/15   Pohlaďte si králíčka, Galerie 33 - Bergman, Praha
1994/09/02 - 1994/10/23   Minisalon, Contemporary Arts Center, Cincinnati (Ohio)
1994/10/28 - 1994/12/04   Minisalon, Courtyard Gallery, New York City (New York)
1994/11/29 - 1995/01/05   Mánes Mánesu, Mánes, Praha
1995/02 - 1995/03   Minisalon, Chicago Cultural Center, Chicago (Illinois)
1995/03/08 - 1995/09/03   České výtvarné umění XX. století ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1995/03/28 - 1995/05/14   Kresba nebo obraz?, Palác Kinských, Praha
1995/04/15 - 1995/06/18   Minisalon, Indianapolis Museum of Art, Indianapolis
1995/05/25 - 1995/08/27   Kresba nebo obraz?, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1995/06   Actual Textile Art, Konsolidační banka Praha, Praha
1995/12/03 - 1996/01   Minisalon, The Museum of Fine Arts, St. Petersburg (Florida)
1996/03/20 - 1996/04/30   Minisalon, Gallery of Fine Arts, Forth Myers (Florida)
1996/04/26 - 1996/09/29   I. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1996/04/30 - 1996/09/08   V prostoru 20. století: České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
1996/05/09 - 1996/05/19   Ghenius Lozi.2, Villa Zoja, Concorezzo
1996/05/15 - 1996/07/31   Aktuelle tschechische zeichnung, Knoll Galerie, Vídeň (Wien)
1996/05/19 - 1996/08/15   Minisalon, McKissick Museum, Columbia (South Carolina)
1996/05/27 - 1996/06/29   Současné české umění ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze, Galerie výtvarného umění, Benešov (Benešov)
1996/05/29 - 1996/06/15   Entre l´angoisse et le rize artists tcheques et français contemporains, Galerie Bernanos, Paříž (Paris)
1996/06/05 - 1996/06/24   Tři týdny české grotesky, Galerie U prstenu, Praha
1996/06/19 - 1996/07/14   Respekt - Vzpomínky na budoucnost, Richterova vila, Praha
1996/07/01 - 1996/08/31   Minisalon, National Czech & Slovak Museum & Library, Cedar Rapids (Iowa)
1996/08/02 - 1996/10/20   Kresba Mánesa, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
1996/08/22 - 1996/09/03   Actual Textile Art, Tapiserie / Tapestries, Výstava ručně tkaných, vázaných tapiserií a koberců realizovaných v Moravské gobelínové manufaktuře Valašské Meziříčí, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1996/09/05 - 1996/09/29   Bienále malby, grafiky a plastiky Písek ´96, Galerie Portyč, Písek (Písek)
1996/09/07 - 1996/10/07   Slávnosť: 26 kunstenaars uit Tsjechische en de Slowaakse Republiek, Venray, Venray
1996/09/14 - 1996/10/19   Minisalon, University Art Gallery, North Dartmouth (Massachusetts)
1996/09/17 - 1996/10/28   Špét, ábr doch, Niederösterreichisches Landesmuseum, Vídeň (Wien)
1996/09/25 - 1996/10/06   Hosté Hollaru, Galerie Hollar, Praha
1996/09/28 - 1996/11/10   Praha Sheffield, City museum and Mappin Art Gallery, Sheffield
1996/10   Minisalon, Jonson Gallery, Albuquerque (New Mexico)
1996/10/02 - 1996/11/24   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Praha, Praha
1996/10/13 - 1996/11/30   Zpřítomnění, Přírůstky galerie z let 1987 - 1994, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
1996/11/26 - 1997/02/08   Minisalon, Telfair Museum of Art, Savannah (Georgia)
1996/11/27 - 1996/12/16   Fragmenty, Galerie U prstenu, Praha
1996/12/10 - 1997/01/10   Na tělo, Galerie Behémót, Praha
1997 - 1997/12/19   Česká groteska, Poznaň, Poznaň (Poznań)
1997/01/08 - 1997/02/16   Tapiserie, obraz, prostor, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1997/01/08 - 1997/02/23   Actual Textile Art, Tapiserie / Tapestries, Výstava ručně tkaných, vázaných tapiserií a koberců realizovaných v Moravské gobelínové manufaktuře Valašské Meziříčí, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1997/01/18 - 1997/03/15   Made in CZ, Knoll Galéria Budapest, Budapešť (Budapest)
1997/01/30 - 1997/03/23   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1997/02/27 - 1997/12/31   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1997/04/04 - 1997/05/16   3 jména / Drei Namen, Tschechisches Zentrum Berlin (České centrum), Berlín (Berlin)
1997/04/09 - 1997/05/04   Literatura, hudba a grafika, Galerie Hollar, Praha
1997/04/10 - 1997/05   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1997/04/22 - 1997/05/02   Made in CZ, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1997/05 - 1997/06   Česká groteska / Czech Grotesque, Stockholm, Stockholm
1997/05/10 - 1997/05/25   Na tělo, Klicperovo divadlo, Hradec Králové (Hradec Králové)
1997/05/28 - 1997/06/05   Šlí party, Galerie U prstenu, Praha
1997/06 - 1997/07   Česká groteska, Oslo, Oslo
1997/06/25 - 1997/09/01   Panoráma manýrismu 97 aneb co si Rudolf nestih´koupit, Galerie U prstenu, Praha
1997/08   Česká groteska, Helsinky (Helsinki), Helsinky (Helsinki)
1997/08/28 -   Desetkrát žena, Galerie Na bidýlku, Brno (Brno-město)
1997/09   Česká groteska, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1997/09/09 - 1997/10/05   Kresba členů Spolku výtvarných umělců Mánes a jejich hostů, Mánes, Praha
1997/10   Česká groteska, Košice (Košice), Košice (Košice)
1997/10/08 -   Minisalon, Pražský hrad, Praha
1997/10/09 - 1997/11/08   Hollar 80 1917 - 1997. Grafická tvorba členů SČUG Hollar k 80. výročí založení, Staroměstská radnice, Praha
1997/11   Česká groteska, Galeria Związku Artystów Rzeźbiarzy, Varšava (Warszawa)
1997/11/28 - 1998/01/04   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výběr z grafické tvorby 1997, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
1997/12/10 - 1998/01/06   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Mánes, Praha
1998   Šest současných umělců z Prahy, Hotel Paříž, Praha
1998/03/16 - 1998/04/09   Nové tapiserie z Moravské gobelínové manufaktury, Mánes, Praha
1998/04/23 - 1998/06/07   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/06 - 1998/08   ...o přírodě..., České muzeum výtvarných umění, Praha
1998/06/03 - 1998/06/27   Kresby členů Spolku výtvarných umělců Mánes, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (Plzeň-město)
1998/06/24 - 1998/07/19   Krajina a prostor, Galerie Hollar, Praha
1998/09/27 - 1998/11/08   La nature, en dix chapitres / Die natur in zehn Kapiteln, Centre Rhénan d´Art Contemporain (CRAC), Altkirch
1998/11/12 - 1999/01/17   Česká grafika 1918-1998, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1998/11/18 - 1998/12/13   Pocta Janu Bauchovi, Mánes, Praha
1998/11/20 - 1998/12/19   Minisalon, Bibliothèque royale de Belgique, Brusel (Brussels)
1998/12/21   Obrazy, Bank Austria Creditanstalt, Czech Republic, a.s., Praha
1999/01/06 - 1999/02/07   Jubilanti 1999, Galerie Hollar, Praha
1999/03/07 - 1999/04/18   Die Natur in zehn Kapiteln / La nature, en dix chapitres, Badischer Kunstverein, Karlsruhe
1999/04/07 -   Výstava předních českých umělců, Obecní dům, Praha
1999/05 - 1999/09   Malíři Spolku výtvarných umělců Mánes, Muzeum Vladimíra Preclíka, Bechyně (Tábor)
1999/05/12 - 1999/08/29   II. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1999/05/13 - 1999/08/01   ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/06/02 - 1999/07/04   Eros v evropské grafice v průběhu staletí, Galerie Hollar, Praha
1999/06/03 - 1999/08/15   Přírůstky sbírek státních galerií z let 1990-1997, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1999/06/05 - 1999/08/29   La nature, en dix chapitres / Die natur in zehn Kapiteln, Kanakakis municipal Gallery, Rethymnon
1999/07/10 - 1999/09/01   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1999, Městská galerie Art Club, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
1999/08/13 - 1999/09/10   Intersalon AJV 1999: 3. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky výtvarného umění dneška, Dům kultury Metropol, České Budějovice (České Budějovice)
1999/09/03 - 1999/10/17   Jubilanti Mánesa 1999, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
1999/09/11 - 1999/10/10   Grafik aus der Tschechischen Republik, Pavillon im Hofgarten, Coburg
1999/11/11 - 1999/12/04   Obraz, socha a svět, Mánes, Praha
2000/01/28 - 2000/03/04   Prvních ´dvacetdevět´, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2000/04/05 - 2000/05/05   Pohádkový svět komiksu, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2000/04/29 - 2000/10/29   Současná minulost. Česká postmoderní moderna 1960-2000, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2000/05/26 - 2000/11/19   Konec světa? / The End of the World?, Palác Kinských, Praha
2000/07/01 - 2000/09/15   Na cestě ke stálé expozici: Současná česká malba, plastika..., Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
2000/07/10 - 2000/08/31   I. letní salon živých a mrtvých, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2000/09/06 - 2000/09/14   Dokouřeno? / Enough smoke?, Mánes, Praha
2000/09/10 - 2000/10/29   Samizdat, Alternative Kultur in Zentral- und Osteuropa, Akademie der Künste, Berlín (Berlin)
2000/09/26 - 2000/10/12   Moderní česká kresba, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2000/09/27 - 2000/11/19   Dva konce století 1900 2000, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2000/10/03 - 2000/10/14   Dokouřeno? / Enough smoke?, Galerie informačního centra Univerzity Palackého, Zbrojnice, Olomouc (Olomouc)
2000/11/17 - 2001/01/17   Klasika 2000: Výběr ze současné malířské a sochařské tvorby nejmladší české generace, Důl Michal, Michálkovice, Ostrava (Ostrava-město)
2000/12/14 - 2001/02/11   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2001   Sharjah International Art Biennial, Sharjah, Šardžá (Sharjah)
2001/02   Nové spojenie / New Connection, The World Financial Center, New York City (New York)
2001/03   Dokouřeno? / Enough smoke?, Dům umění, Opava (Opava)
2001/03/22 - 2001/07/01   Bilance II: Obrazy a sochy 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2001/05 - 2001/06   Z krabic ven!, Obraz, socha, objekt, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
2001/05/03 - 2001/06/10   Možnosti proměny I, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2001/05/04 - 2001/05/27   Knihy Aulos, Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha
2001/05/10 - 2001/07/05   Nové spojenie / New Connection, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2001/05/31 - 2001/06/22   Projekt Továrna / The Factory Project, Techo a.s. - Galerie Techo Centrum, Praha
2001/05/31 - 2001/06/28   Variace - 01, Divadlo Novanta, Mělník (Mělník)
2001/06/28 - 2001/09/02   Horizonty, Galerie U prstenu, Praha
2001/08   Nejkrásnější české knihy konce 20. století, Knihovna města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/09/11 -   Žrouti, jedlíci, labužníci, Dům umění, Znojmo (Znojmo)
2001/09/21 - 2001/10/19   300 Years of Czech Decorative Art, Takasaki Museum of Art, Takasaki
2001/09/28 - 2001/12/09   Nové spojenie / New Connection, Veletržní palác, Praha
2001/10/09 -   Žrouti, jedlíci, labužníci, Galerie Novoměstská radnice, Praha
2001/11/12 - 2001/11/30   Žrouti, jedlíci, labužníci, Galerie Salva Guarda, Litoměřice (Litoměřice)
2001/11/14 - 2001/12/02   Možná první a zatím poslední, Mánes, Praha
2001/12/018 - 2002/01/20   Vánoční výstava, Galerie Millennium, Praha
2001/12/11 - 2002/02/02   II. salon živých a mrtvých, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2002   Minisalon, Galeri Nasional Indonesia, Jakarta
2002   Minisalon, Museum Puri Lukisan, Ubud
2002   Minisalon, Majapahit Mandarin Hotel, Surabaya
2002/03/05 - 2002/04/05   Česká grafika. Půlstoletí proměn moderní grafické tvorby, Mánes, Praha
2002/03/13 -   Malá pocta jedné fotografii, Galerie La Femme, Praha
2002/04/18 - 2002/05/31   Černá a bílá, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
2002/05 - 2002/06   Zápas s andělem, Hotel Salva Quarda, Litoměřice (Litoměřice)
2002/05/01 - 2002/05/22   Mánes ve mlýnici, Löwitův mlýn, Praha
2002/05/21 - 2002/06/09   Europe Art Languages, Galleria d´Arte Cascina Roma, San Donato Milanese
2002/06/11 - 2002/07/07   Černá a bílá, Městské muzeum a galerie, Svitavy (Svitavy)
2002/06/11 - 2002/09/01   III. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2002/06/18 - 2002/10/20   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2002/07 - 2002/08   Zápas s andělem, Hotel Gustav Mahler, Jihlava (Jihlava)
2002/07/10 - 2002/07/25   Černá a bílá, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2002/09 - 2002/10   Zápas s andělem, Dům umění, Znojmo (Znojmo)
2002/10/08 - 2002/11/10   Zápas s andělem, Muzeum Cheb, Cheb (Cheb)
2002/10/21 - 2002/11/24   Akty (obrazy - kresby - sochy - fotografie), Obecní galerie Beseda, Praha
2002/11   Zápas s andělem, Antikvariát Meissner, Praha
2002/11/14 -   Zápas s andělem, Galerie Portheimka, Praha
2002/11/29 - 2003/02/09   Johannes von Nepomuk, Der Heilige Mittel-Europas aus der Sicht europäischer Maler, Museum Moderner Kunst Wörlen Passau, Pasov (Passau)
2002/12/02 - 2003/01/05   Zvíře: Obrazy, kresby, grafika, fotografie, plastika, Praha, Praha
2002/12/02 - 2003/01/05   Zvíře: Obrazy, kresby, grafika, fotografie, plastika, Obecní galerie Beseda, Praha
2002/12/05 - 2003/01/05   Typický obraz, Mánes, Praha
2002/12/05 - 2003/01/26   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie Navrátil, Praha
2002/12/17 -   Kresby z let 1960-2002, Galerie La Femme, Praha
2002/12/18 - 2003/02/02   Český komiks (?) a výtvarné umění, České muzeum výtvarných umění, Praha
2003/01/08 - 2003/02/28   Typický obraz, Zámecká galerie Chagall, Karviná (Karviná)
2003/01/09 - 2003/02/09   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Mánes, Praha
2003/01/23 - 2003/03/07   Minisalon, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2003/02/04 - 2003/02/28   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2003/02/12 - 2003/03/02   Z depozitáře Nadace Český fond umění, Galerie Václava Špály, Praha
2003/03/01 - 2003/03/30   Malíři čtou první: Ilustrátoři nakladatelství Mladá fronta, Galerie a Galerie Jídelna, Česká Lípa (Česká Lípa)
2003/03/03 - 2003/04/03   Typický obraz, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
2003/03/13 - 2003/04/09   Pocta jedné fotografii, Galerie La Femme, Praha
2003/03/14 - 2003/04/10   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
2003/03/24- 2003/04/12   Europe Art Languages, Techo a.s. - Galerie Techo Centrum, Praha
2003/04/02 - 2003/04/27   Ejhle figura, Galerie Hollar, Praha
2003/04/11 - 2003/07/09   Svět jako struktura, Struktura jako obraz, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2003/04/12 - 2003/07/09   Svět jako struktura, Struktura jako obraz, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2003/04/15 - 2003/04/23   Čehu musdienu gleznieciba, Latvijas Mākslas akademija LMA - (Lotyšská Akademie umění), Riga
2003/04/15 - 2003/04/27   Čehu Mūsdienu Māksla, Riga, Riga
2003/04/24 - 2003/06/15   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2003/04/25 - 2003/05/11   Tschechische Grafik, Automobil Forum Berlin, Berlín (Berlin)
2003/05/08 - 2003/06/14   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Czech Centre New York (České centrum New York), New York City (New York)
2003/06/07 - 2003/07/31   Michael Rittstein, Lukáš Rittstein: Vaříme na Marsu dobrotu pro dva, Kostel sv. Bartoloměje, Cheb (Cheb)
2003/06/18 - 2003/08/31   Malé formáty, Letní přehlídka prací výtvarníků z okruhu Galerie Millenium, Galerie Millennium, Praha
2003/06/23 -   Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas aus der Sicht europäischer Maler, RaiffeisenForum der Raiffeisenlandesbank OÖ, Linec (Linz)
2003/06/24 -   Česká malba dnes. Kresba a grafika osobností českého umění 20. století., Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
2003/09/04 - 2003/09/26   Prazdroj české kultury: Umění inspirované pivem, Mánes, Praha
2003/09/20 - 2003/10/20   Giovanni Nepomuceno il Santo della Mitteleuropa, Villa Ghellini, Villaverla
2003/10/08 - 2003/11/05   Současný akvarel, Galerie Kabinet, Brno (Brno-město)
2003/10/08 - 2003/11/05   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
2003/11/11 - 2003/12   Hollar: Současná česká grafika, Jihočeské muzeum, České Budějovice (České Budějovice)
2003/11/18 - 2003/12/06   Typický obraz, Чешcкий центр Москва (České centrum Moskva), Moskva (Moscow)
2003/11/19 - 2003/12/14   Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze, Karolinum, Praha
2003/11/19 - 2003/12/17   Výběr ze současné české malby, Galerie Millennium, Praha
2003/12/11 - 2004/01/11   Krajina domova třetího tisíciletí, Galerie kritiků, Praha
2003/12/15 - 2003/12/19   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Czech Centre London (České centrum Londýn), Londýn (London)
2003/12/15 - 2004/01/31   ...další ohlédnutí vpřed, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2004/01/07 - 2004/02/08   Jubilanti Hollaru 2004, Galerie Hollar, Praha
2004/01/23 - 2004/04/18   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Consulate General of the Czech Republic, Los Angeles (California)
2004/02/09 - 2004/03/04   Svet hviezd a ilúzií. Český filmový plagát 20. storočia, České kultúrné centrum, Bratislava (Bratislava)
2004/02/10 - 2004/03/24   Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Erzbischöfliche Palais, Vídeň (Wien)
2004/02/12 - 2004/03/06   Jubilanti Hollaru 2004, Galerie Špejchar (Městská galerie Špejchar), Chomutov (Chomutov)
2004/02/14 - 2004/03/31   Eros, eros, eros, ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro Gallery, Praha
2004/02/17 - 2004/03/28   Ohlédnutí, 2. část, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2004/03/04 - 2004/04/03   Můj oblíbený film, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2004/03/23 - 2004/04/24   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek, Dům umění, Zlín (Zlín)
2004/04/14 - 2004/05/05   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Kostel sv. Marie Sněžné v Praze, Praha
2004/04/27 - 2004/05/29   Sterne und Illusionen: Tschechisches Filmplakat des 20. Jahrhundert, Tschechisches Zentrum Dresden (České centrum Drážďany), Drážďany (Dresden)
2004/04/29 - 2004/06/13   Díla členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2004/05/02 - 2004/05/30   La boîte en valise - oder Die Neue Welt liegt mitten in Europa, Kunstverein, Weiden
2004/05/05 - 2004/06/06   Různé podoby lásky, Galerie Millennium, Praha
2004/05/06 - 2004/06/21   Animálie, Zvířata v dílech mistrů minulých, současných a budoucích, ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro Gallery, Praha
2004/06/06 - 2004/06/27   Tschechische Künstler zum eintritt in die EU, Städtische Galerie Kubus, Hannover
2004/06/08 - 2004/07/03   Hommage a Salvador Dalí, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2004/06/12 - 2004/06/26   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Consulate General of the Czech Republic, Hongkong (Hong Kong)
2004/06/25 - 2004/09/19   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2004/07/04 - 2004/09/01   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2004, Městská galerie Art Club, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
2004/07/09 - 2004/10/03   Showtime: A Century of the Czech Film Posters, Museu de Arte de Macau / Macao Museum of Art, Macao
2004/07/11 - 2004/08/31   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Jezuitský kostel, Klatovy (Klatovy)
2004/09/13 -   Žena a automobil, Autosalon Přerost a Švorc, Praha
2004/10/05 - 2004/10/15   Jan Nepomucký světec střední Evropy / John of Nepomuk The Saint of middle Europe / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, European Parliament, Paul-Henri Spaak Building, Menuhin Hall, Brusel (Brussels)
2004/10/07 - 2004/11/28   Kresba, kresba... Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2004/10/21 - 2004/11/21   Jubilanti Spolku výtvarných umělců Mánes 2004, Galerie Diamant, Praha
2004/11/09 -   Three Czech Artists, High Court of Australia (Nejvyšší soud Austrálie), Canberra
2004/12/07 - 2005/01/29   III. salon živých a mrtvých, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2004/12/09 - 2005/01/30   Bylo, nebylo... Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2005   Eschlkam Kunstprojekt 2005, In der Neun Mitte Europas - Licht und Shatten, Eschlkam, Eschlkam
2005   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Kostel sv. Jakuba, Nepomuk
2005   Juan Nepomuceno, el Santo de Europa central, Palacio los Serrano, Ávila
2005   Three Czech Artists, Brisbane, Brisbane
2005 - 2005/08/28   Europe in Art, Mánes, Praha
2005/01/20 - 2005/02/25   La boîte en valise - oder Die Neue Welt liegt mitten in Europa, Galerie AVU (GAVU), Praha
2005/02/17 - 2005/03/20   Mona Lisa, Galerie La Femme, Praha
2005/02/17 - 2005/05/29   Bylo, nebylo... Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2005/03/14 - 2005/04/05   Velikonoce, Galerie U prstenu, Praha
2005/03/17- 2005/05/17   Florálie, Mezi idylou a halucinací, ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro Gallery, Praha
2005/04 - 2005/10   Česká grafika ze soukromých sbírek, Galerie Kaplička, Hodonín (Hodonín)
2005/04/21 - 2005/05/13   La boîte en valise - oder Die Neue Welt liegt mitten in Europa, Akademie der Bildenden Künste (Akademie výtvarných umění), Norimberk (Nürnberg)
2005/04/21 - 2005/06/12   Exprese / Expressiveness, České muzeum výtvarných umění, Praha
2005/05/02 - 2005/05/20   Three Czech Artists, Pricewaterhouse Coopers Gallery, Welington
2005/05/26 - 2005/09/18   IV. nový zlínský salon 2005, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2005/06/13 - 2005/09/11   Mezinárodní bienále současného umění / International Biennale of Contemporary Art 2005, Praha, Praha
2005/06/30 - 2005/09/04   Bylo, nebylo... Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2005/07/02 - 2005/08/30   Les arts graphiques tcheques, Galerie Audabiac, Audabiac
2005/09/23 - 2005/10/15   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Stadtpfarrkirche st. Magdalena und st. Josefsheim, Plattling
2005/10/14 - 2005/10/16   Art International Zürich 2005, Kongresshaus Zürich, Curych (Zürich)
2005/10/21 - 2005/11/20   Malerei - Wegbereiter zur Europäischen Integration, Galerie Bohemica, Isernhaagen
2005/11/03 -   Domácí úkol VII: Žena, víno, zpěv, Galerie La Femme, Praha
2005/11/22 - 2005/11/26   Galerie 2005, První prezentace galerií příhraničních regionů České republiky a Polska, Výstavní síň Viléma Wünsche, Havířov (Karviná)
2005/11/24 - 2006/01/08   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/11/25 - 2006/01/31   Seskupení 12, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
2005/12/05 - 2005/12/22   Pražské ateliéry, Galerie Novoměstská radnice, Praha
2005/12/08 - 2006/01/08   Vánoční pohádka, Prodejní výstava prací autorů z okruhu galerie, Galerie Millennium, Praha
2006   Jan Nepomucen - swiety Europy sródkowej, Panstwowe Muzeum Archeologiczne, Varšava (Warszawa)
2006   Jan Nepomucen - swiety Europy sródkowej, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Těšín (Cieszyn)
2006   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Mimara Museum, Záhřeb (Zagreb)
2006   Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Stift Stams, Stams
2006/02/14 - 2006/03/12   Podvědomí, Galerie Millennium, Praha
2006/02/15 - 2006/02/19   Fine Art Cologne, Koelnmesse, Kolín nad Rýnem (Köln)
2006/03/09 - 2006/03/12   Art Karlsruhe, Messe Karlsruhe, Rheinstetten
2006/03/29 - 2006/04/23   Grafické techniky 4, Litografie, Galerie Hollar, Praha
2006/04/04 - 2006/04/28   Domácí úkol VIII: Vyhnání z ráje, Galerie La Femme, Praha
2006/04/06 - 2006/04/29   Vyhnání z ráje, Galerie La Femme, Praha
2006/04/11 - 2006/05/07   Monstra a monstra v nás, Galerie Millennium, Praha
2006/05/02 - 2006/06/24   His Master's Freud, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2006/05/11 -   Three Czech Artists, Embassy of the Czech Republic, Washington D.C.
2006/05/15 - 2006/07/15   Generace 70. let, Obrazy, kresby, grafiky, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
2006/05/17 - 2006/08/27   Dary & nedary: Trigon a výtvarníci, sbírka Vladislava Zadrobílka, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/05/31 - 2006/06/28   Erotika v umění, Galerie Václava Špály, Praha
2006/06/24 - 2006/10/01   Exprese... (Výběr grafických listů ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary), Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2006/08/05 - 2006/10/01   Grenzenfresser / Požírači hranic, Kunstverein Simonetta - Kulturfabrik, Helfenberg
2006/10/01 - 2006/11/12   Amor vincit omnia, Saarländische Galerie – Europäisches Kunstforum e.V., Berlín (Berlin)
2006/10/09 -   Přibližovadla, ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro Gallery, Praha
2006/12   Krajina, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Praha
2006/12/12 - 2007/02/04   Zimní přehlídka současného umění: Plastika, malba, design, Galerie Millennium, Praha
2007   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2007 - 2007/06/30   Eros in Art 2, Galerie Deset (Galerie 10), Praha
2007/01/18 - 2007/02/15   Typický obraz, Galerie Nová síň, Praha
2007/02/05 - 2007/03/04   Nová trpělivost / New Patience, Mánes, Praha
2007/02/22 - 2007/03/25   Grafické techniky 4, Litografie, Městský palác Templ (Galerie Templ), Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
2007/04/12 - 2007/04/26   Amaro Jilo / Naše srdce, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/09/08 - 2008/06/08   České umění XX. století: 1970-2007, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2007/09/11 - 2007/10/07   5 let po povodni, Galerie Millennium, Praha
2007/09/16 - 2007/10/28   X + X 2007, Oberpfälzer Künstlerhaus, Schwandorf
2007/09/25 - 2007/11/10   Pocta Václavu Hollarovi: 400. výročí narození světoznámého českého grafika, 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků, Clam-Gallasův palác, Praha
2007/10/17 - 2007/11/10   Okem klokana. Václav Hynčík: Fotografie, Michael Rittstein: Obrazy, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (Plzeň-město)
2008   Bláha, Novák, Rittstein, Zámecká galerie, Uherský Ostroh (Uherské Hradiště)
2008/01/29 - 2008/02/29   Skutečná klasika, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2008/04/12 - 2008/05/04   Neovladatelná vášeň pro krásu. Výstava k 70. narozeninám Vojtěcha Petratura, instalatéra, montéra, sběratele, galeristy a kurátora, Veselí nad Moravou (Hodonín), Veselí nad Moravou (Hodonín)
2008/04/24 - 2008/10/12   Nechci v kleci!: České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / No cage for me!: Czech and Slovak Art 1970–1989 from Collections of Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2008/05/08 - 2008/07/13   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2008/05/13 - 2008/09/07   V. Nový zlínský salon 2008, Dům umění, Zlín (Zlín)
2008/06/05 - 2008/07/04   Členská výstava Spolku výtvarných umělců Mánes P-S, Galerie Diamant, Praha
2008/07/22 - 2008/09/13   Dialogy: Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie Smečky, Praha
2008/08/22 - 2008/10/12   Transfer, White Box, Mnichov (München)
2008/09/29 - 2008/10/05   Současné české umění - Generační paralely II / Czech Contemporary Art - Parallel Lines II, Kazakh National Academy of Music (Казахская национальная академия музыки), Astana
2008/10/20 - 2008/10/26   Současné české umění - Generační paralely II / Czech Contemporary Art - Parallel Lines II, Dusit Thani Hotel, Bangkok
2008/12   Bláha, Novák, Rittstein - práce na papíře, Galerie Doma, Kyjov (Hodonín)
2008/12/09 - 2009/01/31   5. salón živých a mrtvých, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2009/01/07 - 2009/01/31   Jubilanti Mánesa 2009, Galerie Diamant, Praha
2009/01/07 - 2009/02/08   Jubilanti Hollaru 2009, Galerie Hollar, Praha
2009/01/28 - 2009/03/01   Transfer, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2009/03/17 - 2009/04/26   Galerie umění Karlovy Vary ...ze sbírky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2009/04/16 -   Domácí úkol XIV: Žena v pohybu, Galerie La Femme, Praha
2009/05/14 - 2009/06/28   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887 - 2009) / Verein Bildender Künstler Manes (1887 - 2009): Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins, Saarländische Galerie – Europäisches Kunstforum e.V., Berlín (Berlin)
2009/06/16 - 2009/07/31   Aperto!, Galerie Dolmen, Praha
2009/07/02 - 2009/07/31   11 ze 114 - Spolek výtvarných umělců Mánes, Galerie Montanelli - výstavní prostor, Praha
2009/08/25 - 2009/09/30   11 x 3, Galerie Orlovna, Kroměříž (Kroměříž)
2009/09/17 - 2009/11/15   Hráči, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2009/10/07 -   Domácí úkol XV: Žena a zvíře, Galerie La Femme, Praha
2009/11/17 - 2010/01/31   20 / 10, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2009/11/19 - 2010/03/07   Ze sbírky II. Člověk ve 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2009/12/02 - 2010/01/16   Domácí úkoly: Žena, Alternativa, Kulturní institut, Zlín (Zlín)
2009/12/10 - 2010/01/31   Hráči, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2010/01/09 - 2010/03/07   Czech Art. 20 rokov po... / 20 Years after..., Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
2010/03/11 - 2010/05/02   Klíčovou dírkou a naopak / Through the keyhole and vice versa, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2010/04/16 - 2010/05/16   Domácí úkol XVI: Cherchez la femme - 10 let galerie, Galerie La Femme, Praha
2010/06/01 - 2010/10/03   Obrazy z depozitářů Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2010/07/27 - 2010/09/11   Diamantová těla, Muzeum a galerie severního Plzeňska, Kralovice (Plzeň-sever)
2010/08/04 - 2010/09/29   Diamantová těla, Galerie Diamant, Praha
2010/09/18 - 2011/01/31   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000 - 2010, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2010/10/02 - 2010/11/14   Diamantová těla, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2010/11/02 - 2010/12/05   Bláznivý barevný svět, Galerie Millennium, Praha
2011/01825 - 2011/02/26   Džungle. Hommage a Henri Rousseau, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2011/02/01 - 2011/03/12   Láska je slepá, sex je jinde, Artinbox Gallery, Praha
2011/04/26 -   Domácí úkol XVII: Žena a architektura, Galerie La Femme, Praha
2011/06/23 - 2011/10/02   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov / 1961 - 2011, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2011/12/07 - 2012/01/14   20/12, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2012/06/21 - 2012/09/16   Psovo slunce. Expresivně laděné kresby ze sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2012/06/21 - 2012/09/16   Volný směr. Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku, Kostel Zvěstování Panny Marie, Litoměřice (Litoměřice)
2012/06/30 - 2012/08/31   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2012, Městská galerie, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
2012/09/05 - 2012/10/21   Nové akvizice sbírky České pojišťovny, Galerie České pojišťovny, Praha
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (IV. Výtvarné umění 1948-2011), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/12/19 - 2013/02/03   Vanitas vanitatum et omnia vanitas / Marnost nad marnost, všechno je marnost, Galerie Millennium, Praha
2013/01/11 - 2013/04/07   Práce, práce, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2013/01/31 - 2013/03/15   A Place for Imagination, Delegation of Prague to the EU (Pražský dům), Brusel (Brussels)
2013/04/11 - 2013/06/23   Od informelu k figuře, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2013/04/11 - 2013/06/30   Výzva, Výstavní síň Chrudim, Chrudim (Chrudim)
2013/05/16 - 2013/06/23   Místo pro imaginaci, Klementinum, Praha
2013/06/05 - 2013/07/28   Trojice: Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše, Galerie Diamant, Praha
2013/07/28 - 2013/09/15   Kabinety Mánesa: Přehlídka tvorby tří generací současných malířů a sochařů, Galéria Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava (Bratislava)
2013/08 - 2014/01   Trojice: Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše, Galerie Kooperativy, Praha
2013/08/04 - 2013/10/06   Šest z přítomnosti, šest z minulosti, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
2013/09/02 - 2013/10/06   Reclusus - znovu spolu, Galerie Orlovna, Kroměříž (Kroměříž)
2013/11/25 - 2013/12/07   Podepsáno srdcem 2013: Benefiční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2014/01/02 - 2014/02/02   Jubilanti Hollaru 2014, Galerie Hollar, Praha
2014/05/01 - 2014/06/08   Zpátky na výsluní - České malířství od 19. století do současnosti, Galerie Goltzova tvrz, Golčův Jeníkov (Havlíčkův Brod)
2014/06/08 - 2014/08/31   50, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
2014/06/28 - 2014/08/24   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2014, XX.jubilejní ročník, Městská galerie, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
2014/10/03 - 2014/11/02   XIV. Trienále českého ex libris Chrudim 2014, Divadlo Dr. Karla Pippicha, Chrudim (Chrudim)
2014/11/12 - 2014/12/23   XX. festival komorní grafiky, Galerie Hollar, Praha
2014/11/20 - 2015/01/10   Beautifull fifteen II, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2015/02/14 - 2017/09/30   Srdceráj, Zámek Valdštejnů, Litvínov (Most)
2015/03/07 - 2015/08/02   Letní výstava umělců z okruhu galerie, Galerie Millennium, Praha
2015/09/12 - 2015/09/13   Art Safari 30 de luxe, Bubec o.p.s. (Sochařské studio Bubec), Praha
2015/09/30 - 2015/10/31   Cesty mohou býti rozličné: Výstavy současného výtvarného umění v ústavech Akademie věd, Galerie Národní technické knihovny (Galerie NTK), Praha
2015/12/03 - 2015/12/22   Malá Strana grafická - díl 1, Hradčanská galerie Josefa Kalouska, Praha
2015/12/09 - 2016/02/27   Příběh Alšovy jihočeské galerie: Od gotiky po současnost, Galerie Smečky, Praha
2016/02/11 - 2016/03/17   Akt 2016, Nová galerie, Praha
2016/04/14 - 2016/05/28   S astronautickou lehkostí motýla zpátky do kamene, Galerie Miroslava Kubíka, Litomyšl (Svitavy)
2016/04/26 - 2016/10/10   Sportu zdar!: Sport v umění 1945-2016, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2016/04/28 - 2016/09/25   Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/06/10 - 2016/07/10   Tohle není poesie! (Zhroucení citů): Figurální umění ze sbírky Roberta Runtáka, Zámecký pivovar, Litomyšl (Svitavy)
2016/06/24 - 2016/08/28   O sportu, Galerie města Pardubic (GAMPA), Pardubice (Pardubice)
2016/10/27 - 2017/03/12   Šumění andělských křídel, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/11/04 - 2017/01/09   aradecor 1966-2016, Muzeum příhraničí, Kdyně (Domažlice)
2016/11/29 - 2016/12/04   12/15 Pozdě, ale přece, Galerie Nová síň, Praha
2016/12/12 - 2017/01/28   Stejně jsme se sešli, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2017/01/25 - 2017/03/03   Krajina 2017, Nová galerie, Praha
2017/03/08 - 2017/04/23   XXIV. Domácí úkol: La dolce vita, Galerie La Femme, Praha
2017/03/25 - 2017/06/25   Colours of Art (Z kolekcji Svetlik Art Foudation / From the Collection of Svetlik Art Foundation), Państwowa galeria sztuki, Sopot
2017/06/22 - 2017/08/06   České poválečné umění 1956-1996, Galerie Moderna, Praha
2017/06/23 - 2017/07/16   Společné cesty 5, Kostel sv. Vavřince, Klatovy (Klatovy)
2017/09/03 - 2017/10/29   X a X let pod sluncem, Městská galerie, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
2017/09/15 - 2017/10/29   Přírůstky do sbírek 2006-2016 aneb Co je u nás nového, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2017/10/13 - 2018/01/20   Hollar dnes, Obecní dům, Praha
2017/11/14 - 2018/01/13   6. salón živých a mrtvých, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2018/01/11 - 2018/04/01   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2018/01/18 - 2018/04/29   SKOL!!! Jizerská 50 jako umělecká inspirace, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2018/01/19 - 2018/04/08   Sexies! Vždyť přeci létat je snadné... (Figurální psychedelie a jiné kratochvíle z konce 60. a ze 70. let), Galerie Mariánská, České Budějovice (České Budějovice)
2018/06/01 - 2018/09/02   100 + 1 Hollar, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2018/06/05 - 2018/10/08   Léto s Mánesem, Výstavní síň Adolf Loos Apartment and Gallery, Praha
2018/06/14 - 2018/11/11   Volné seskupení 12/15 ve sbírce GAVU Cheb, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2018/07/17 - 2018/08/19   Letní výstava umělců z okruhu galerie, Galerie Millennium, Praha
2018/10/05 - 2018/11/02   Volné seskupení 12/15, pozdě, ale přece: Kresby, Galerie Morzin, Vrchlabí (Trutnov)
2018/10/19 - 2019/01/27   12/15 dnes, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2019/04/11 - 2019/06/02   Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece, Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
2019/04/12 - 2019/06/16   Říká se, že Nová vlna je mrtvá (Vítejte v báječných osmdesátkách. Umění přelomové doby 1980-1990), Galerie Mariánská, České Budějovice (České Budějovice)
2019/10/21 - 2020/08/03   Galerijní zisky: Třicet let sbírkotvorné činnosti VČG v Pardubicích 1989-2019, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2019/11/21 - 2020/03/15   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2020/01/08 - 2020/02/09   Česká a slovenská grafika 20. a 21. století, Galerie Millennium, Praha
2020/04/18 - 2020/08/22   Pod povrchem: Sedmdesátá a osmdesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2020/05/21 - 2020/07/12   S.V.U. Mánes, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2020/09/17 - 2020/10/31   Pravda - krása - posedlost 2: Osobnosti českého umění 2. poloviny 20. století ze sbírek galerie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2020/09/18 - 2020/09/27   Diplomanti AVU & hosté / AVU graduates & guest 1970 - 2020, Akademie výtvarných umění, Praha
2020/09/23 - 2021/01/03   Dělník je smrtelný, práce je živá, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2021/06/01 - 2021/08/27   Hmyz, Galerie Millennium, Praha
2021/06/03 - 2021/06/30   Nové cesty - nové objevy, Galerie Novoměstská radnice, Praha
2021/07/31 - 2021/10/10   Přítomnost, Městská galerie Zázvorka, Nové Město nad Metují (Náchod)
2021/10/03 - 2022/01/16   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2021/11/18 - 2021/12/31   T 9-2-7 Jednota v rozmanitosti, Trafo Gallery, Praha 7
2022/02/24 - 2022/05/22   Slavíme 70. let sbírkotvornou činností, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2022/05/06 - 2022/10/02   Sexies! Figurální psychedelie a jiné kratochvíle 60. a 70. let, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2022/05/22 - 2022/10/02   MEN: Mužské tělo ve sbírce Roberta Runtáka, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2022/07/28 - 2022/09/25   Signál III: Mistrovská díla ze Sbírky Roberta Runtáka (1900–1990), Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
2022/11/17 - 2022/12/03   Výtvarný projekt Minisalon 15x15x5 cm, Galerie Nová síň, Praha
2022/12/22 - 2023/01/22   Minisalon 1984, Galéria Umelka, Bratislava (Bratislava)
2023/01/12 - 2023/03/26   Obrazy v obrazech: Tradiční princip v éře technických reprodukcí, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2023/08/02 - 2023/09/17   Česká malba 1937-2012, Galerie Moderna, Praha
2023/09/01 - 2023/09/30   Na vlně exprese, Galerie Toyen, Praha
2023/11/23 -   Sedm dekád: Galerie umění Karlovy Vary (1953–2023), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2024/02/15 - 2024/03/17   Uvnitř pohybu, Galerie SmetanaQ, Praha 1
2024/03/10 - 2024/06/02   Magie otisku, Port 1560, Český Krumlov (Český Krumlov)
2024/05/12 - 2024/07/07   Říká se, že Nová vlna je mrtvá! Osmdesátá léta 20. století v českém umění, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
nedat.   Hosté Hollara, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
nekonala se   Prostor, architektura, výtvarné umění, Výstaviště Černá Louka, Ostrava (Ostrava-město)
termín   název výstavy, místo konání
???? - ????    
beseda/diskuse
termín   název výstavy, místo konání
1988/03/10   Beseda u kulatého stolu k otázkám současné situace českého umění, Dům Hlaholu, Praha
2002/04/18   Faktory Talk: Michael Rittstein, Techo a.s. - Galerie Techo Centrum, Praha
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
1990/10/06   Important Collection of Czech Art, Peter Karbstein, Kunst- und Auktionshaus, Düsseldorf
1992/06/06   Za, aukce, Hotel Atrium, Praha
1995/12/02   2. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, aukce, Česká spořitelna, Praha
1996/10/05   5. aukce výtvarného umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/05/17   3. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, aukce, Česká spořitelna, Praha
1997/06/05   Aukce ve prospěch nadace Človíček, Galerie U prstenu, Praha
1997/09/07   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Rezidence primátora hlavního města Prahy, Praha
1998/01/24   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting), Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1998/05/16   16. aukce - Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika, Palác Žofín, Praha
1998/12/12   4. aukční salon výtvarníků, 312 dárců pro konto Bariéry, aukce, Česká spořitelna, Praha
1999/12/04   25. aukce - Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika, Palác Žofín, Praha
2000/04/08   27. aukce - Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy, Palác Žofín, Praha
2000/05/31   Praha světácká, aukce, Galerie U prstenu, Praha
2000/09/23   29. aukce - Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika, Spolek Hlahol, Praha
2001/10/13   35. aukce Aukčí síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2001/10/13   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2001/11/03   Aukce umělecké grafiky z darů SČUG Hollar, Kino Perštýn, Praha
2003   Aukce 1. Art Consulting Brno na Žofíně, Palác Žofín, Praha
2003/09/28   1. aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2003/12/07   2. aukce současného umění, Galerie Peron, Praha
2003/12/07   2.aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/02/29   3. aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/11/07   Aukce současného umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/11/14   Aukcia súčasného umenia, Galéria umenia Incheba, Bratislava (Bratislava)
2004/12/12   7. aukční salon výtvarníků, 372 dárců pro konto Bariéry, aukce, Karolinum, Praha
2005/04/30   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2005/10/30   Aukcia súčasného umenia, Bonjour, Apollo Business Center, Bratislava (Bratislava)
2005/11/06   Aukce současného umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2005/12/03   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2005/12/10   4. benefiční aukce výtvarných děl pro akci Cihla, Palác Žofín, Praha
2006/01/29   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005 (28. aukce), Palác Žofín, Praha
2006/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2006/10/22   Aukce umění, Mánes, Praha
2006/12/02   8. Aukční salon výtvarníků, 336 dárců pro Konto BARiÉRY / 8th Auction Salon of fine Artists, 336 donors for the Barriers Account - aukce, Karolinum, Praha
2007/04/14   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2007/10/07   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (33. aukce), Palác Žofín, Praha
2007/11/11   Současné umění / Contemporary Art, aukce, Konferenční centrum City, Praha
2007/11/18   Súčasné umenie / Contemporary Art, aukcia, EA ART Hotel William, Bratislava (Bratislava)
2008/02/03   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (34. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/04/27   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, Palác Žofín, Praha
2008/05/18   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (35. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/06/01   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Leica Gallery Prague, Praha
2008/10/05   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (36. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/10/19   Aukce moderního umění, Česká národní banka, Praha
2008/11/30   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2008/12/06   9. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, dražba, Karolinum, Praha
2008/12/07   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2009/05/16   Aukce současného českého a slovenského umění, Konferenční centrum City, Praha
2009/05/17   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (38. aukce), Palác Žofín, Praha
2009/05/24   Súčasné umenie - Woxart & Weiss, Hotel Crowne (Crown) Plaza, Bratislava (Bratislava)
2009/10/04   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (39. aukce), Palác Žofín, Praha
2009/12/16   11. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2010/02/21   Mistrovská díla starého a nového umění (40. aukce), Topičův salon (2007-), Praha
2010/06/02   14. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2010/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2010/10/20   17. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2010/11/13   18. aukce, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
2010/11/14   10. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, aukce, Karolinum, Praha
2010/11/20   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II), Topičův salon (2007-), Praha
2011/04/13   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/05/15   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2011/06/11   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
2011/11/27   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2011/11/29   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs - Aukce č. 9, Galerie fotografie Louvre, Praha
2011/12/18   24. aukce výtvarného umění, Restaurace Dynamo, Praha
2012/03/18   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V), Topičův salon (2007-), Praha
2012/04/19   25. aukce výtvarného umění, Topičův salon (2007-), Praha
2012/06/07   Večerní aukce poválečného umění 1950-2010, Topičův salon (2007-), Praha
2012/09/22   Výtvarné umění / Fine Art, Prague Marriott Hotel, Praha
2012/10/07   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI), Topičův salon (2007-), Praha
2012/10/07   Aukce výtvarného umění, Galerie Nová síň, Praha
2012/10/10   27. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2012/12/09   11. aukční salon výtvarníků, 383 dárců pro Konto Bariéry, aukce, Karolinum, Praha
2012/12/09   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Galerie Nová síň, Praha
2012/12/12   108. aukce Aukční síně Vltavín - moderní a současné umění, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2012/12/13   28. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/02/10   Exkluzivní výběr výtvarného umění (Day Sale Prague VII), Topičův salon (2007-), Praha
2013/03/14   29. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/03/17   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Galerie Nová síň, Praha
2013/05/19   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2013/06/09   Výtvarné umění, Miroslav Tichý: Fotografické dílo, aukce, Galerie Nová síň, Praha
2013/08/21   31. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/12/01   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2013/12/08   Podepsáno srdcem 2013: Dražba uměleckých děl, Divadlo na Vinohradech, Praha
2014/02/27   Bendefiční aukce společnosti časopisu Ateliér, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2014/05/25   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2014/11/27   České a slovenské současné umění: Večerní aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2014/12/14   12. aukční salon výtvarníků. 436 dárců pro Konto Bariéry - aukce, Veletržní palác, Praha
2015/02/22   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII), Topičův salon (2007-), Praha
2015/04/23   129. aukce, Aukční síň Vltavín, Praha
2015/05/17   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII), Topičův salon (2007-), Praha
2015/06/07   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Galerie Nová síň, Praha
2015/10/04   Moderní a současné umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2015/11/22   Výběr výtvarného umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2015/11/26   Post-War & Contemporary Art Evening Sale, Topičův salon (2007-), Praha
2016/03/20   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV), Topičův salon (2007-), Praha
2016/05/29   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2016/06/09   Večerní aukce poválečného & současného umění / Post-War & Contemporary Evening Sale, Topičův salon (2007-), Praha
2016/11/26   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, aukce, Galerie Kvalitář, Praha
2016/11/30   Večerní aukce poválečného & současného umění / Post-War & Contemporary Evening Sale, Topičův salon (2007-), Praha
2017/03/26   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII), Topičův salon (2007-), Praha
2017/04/08   artkunst, aukce č. 20, Galerie fotografie Louvre, Praha
2017/06/11   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/10/01   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/10/08   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale 2017), Topičův salon (2007-), Praha
2017/11/04   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie fotografie Louvre, Praha
2017/11/26   79. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2017/11/29   Večerní aukce moderního, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Evening Sale (66. aukce), Topičův salon (2007-), Praha
2018/03/10   Výtvarné umění, Radisson Blu Alcron Hotel, Praha
2018/03/25   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2018/04/29   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek (Aukce 68), Topičův salon (2007-), Praha
2018/10/16 - 2018/11/08   8. benefiční aukce pro Cestu domů, Kavárna Cesta domů, Praha 1
2018/11/12   8. benefiční aukce pro Cestu domů, Hotel Hilton Prague, Praha
2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2018/12/09   14. aukční salon výtvarníků. 422 děl pro Konto Bariéry - aukce, Karolinum, Praha
2018/12/13   162. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Rezidence Ostrovní, Praha
2019/02/24   Aukce výtvarného umění (Aukce 71), Topičův salon (2007-), Praha
2019/06/06   Zahradní aukce, Arthouse Hejtmánek, Praha
2019/10/19   Aukce výtvarného umění (Aukce 73), Topičův salon (2007-), Praha
2019/11/02   Velká sálová aukce, Obecní dům, Praha
2019/11/07   169. aukce: Aukce vybraných děl, Rezidence Ostrovní, Praha
2019/12/18   69. aukce Galerie Dolmen, Topičův salon (2007-), Praha
2020/02/26   70. aukce Galerie Dolmen, Topičův salon (2007-), Praha
2020/06/21   Mimořádná aukce „českého a zahraničního moderního umění“ (Aukce 81), Topičův salon (2007-), Praha
2020/10/04   Aukce vybraných uměleckých děl, Mánes, Praha
2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/12/10   180. aukce: Vánoční aukce (Mince a výtvarné umění), Rezidence Ostrovní, Praha
2021/04/18   Aukce vybraných uměleckých děl, Mánes, Praha
2021/09/23   186. aukce: Výtvarné umění, fotografie, Rezidence Ostrovní, Praha
2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/12/05   15. aukční salon výtvarníků - 414 děl pro Konto Bariéry, Karolinum, Praha
2022/02/24   190. aukce: Aukce výtvarného umění, Rezidence Ostrovní, Praha
2022/03/24   191. aukce: Aukce současného umění, fotografie, Rezidence Ostrovní, Praha
2022/04/28   192. aukce: Aukce vybraných děl, Rezidence Ostrovní, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/28   Sbírka Alexandra Skalického a další vybraná díla českého výtvarného umění, Aukční dům Zezula, Brno (Brno-město)
2022/09/22   195. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/11/26   EtceteraArt 15: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
2022/11/27   88. aukce Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2022/12/04   Podzimní aukce, Expo 58 Art, Praha 7
2022/12/08   198. aukce: Vánoční aukce, Rezidence Ostrovní, Praha
2023/03/19   Výběrová aukce moderního a současného umění, Expo 58 Art, Praha 7
2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín), Aukční síň Vltavín, Praha
2023/05/28   89. aukční den Galerie Kodl / 89th Auction Day of Kodl Gallery, Palác Žofín, Praha
2023/11/25   EtceteraArt 17: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
performace/akce
termín   název výstavy, místo konání
1997/08   Brnířovský parez, 14. ročník, Brnířov, Brnířov (Domažlice)
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
1993/06/02 - 1993/06/16   1. aukční salon výtvarníků, 169 dárců pro konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
1995/11/20 - 1995/11/30   2. aukční salon výtvarníků, 195 dárců pro konto Bariéry, výstava, Karolinum, Praha
1996/09/30 - 1996/10/04   5. aukce výtvarného umění - výstava dražených děl, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
1997/04/17 - 1997/05/16   3. aukční salon výtvarníků, 223 dárců pro konto Bariéry, výstava, Karolinum, Praha
1997/09/01 - 1997/09/05   Výstava dražených děl aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Karolinum, Praha
1998/01/14 - 1998/01/16   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1998/01/20 - 1998/01/23   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, 1. Art Consulting Brno - Praha, _
1998/01/24   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1998/11/17 - 1998/12/11   4. aukční salon výtvarníků, 312 dárců pro konto Bariéry, výstava, Karolinum, Praha
2000/05/22 - 2000/05/31   Praha světácká, Galerie U prstenu, Praha
2000/12/04 - 2000/12/15   5. aukční salon výtvarníků, 331 dárců pro konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2002/12/03 - 2002/12/15   6. aukční salon výtvarníků, 305 dárců pro konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2003/09/22 - 2003/09/26   I. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2003/11/24 - 2003/12/06   2. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, předaukční výstava, Galerie Peron, Praha
2004/02/16 - 2004/02/28   3. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2004/10/29 - 2004/11/06   Aukce současného umění, Výstava dražených uměleckých děl, Česká spořitelna, Praha
2004/11/05 - 2004/11/13   Aukcia súčasného umenia: Výstava dražených umeleckých diel, Galéria umenia Incheba, Bratislava (Bratislava)
2004/11/23 - 2004/12/11   7. aukční salon výtvarníků, 372 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha
2005/04/23 - 2005/04/29   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2005/10/18 - 2005/10/29   Aukcia súčasného umenia: Výstava dražených umeleckých diel, Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2005/10/31 - 2005/11/05   Aukce současného umění, Výstava dražených uměleckých děl, Galerie Nová síň, Praha
2005/11/28 - 2005/12/02   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2005/12/05 - 2005/12/09   4. benefiční aukce výtvarných děl pro akci Cihla, předaukční prohlídka, Galerie Gambit, Praha
2006/01/09 - 2006/01/15   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2006/01/21 - 2006/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2006/04/16 - 2006/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2006/10/14 - 2006/10/22   Aukce umění: Výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2006/11/15 - 2006/12/01   8. aukční salon výtvarníků, 336 dárců pro Konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2007/04/07 - 2007/04/14   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2007/09/24 - 2007/09/28   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/10/02 - 2007/10/06   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2007/11/05 - 2007/11/10   Současné umění / Contemporary Art, předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2007/11/15 - 2007/11/18   Súčasné umenie / Contemporary Art, predaukčná výstava, EA ART Hotel William, Bratislava (Bratislava)
2008/01/14 - 2008/01/18   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2008/01/25 - 2008/02/02   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/04/14 - 2008/04/26   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, výstava aukčních děl, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2008/05/07 - 2008/05/17   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/05/27 - 2008/05/31   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Galerie 5. patro, Praha
2008/09/24 - 2008/10/04   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/10/03 - 2008/10/18   Moderní umění - výstava exponátů, Kolowratský palác, Praha
2008/11/18 - 2008/11/29   Výstava aukčních děl (75. aukce Aukční síně Vltavín), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2008/11/21 - 2008/12/04   9. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, Karolinum, Praha
2008/12/01 - 2008/12/06   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2009/05/08 - 2009/05/16   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2009/05/09 - 2009/05/16   Současné české a slovenské umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2009/05/20 - 2009/05/24   Súčasné umenie, Hotel Crowne (Crown) Plaza, Bratislava (Bratislava)
2009/09/25 - 2009/10/03   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2009/12/14 - 2009/12/16   11. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2010/02/15 - 2010/02/21   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2010/05/31 - 2010/06/02   14. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2010/09/17 - 2010/09/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2010/10/18 - 2010/10/20   17. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2010/11/01 - 2010/11/12   10. aukční salon výtvarníků, 382 dárců pro Konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2010/11/11 - 2010/11/13   18. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
2010/11/13 - 2010/11/19   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2011/04/11 - 2011/04/13   20. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/05/02 - 2011/05/14   Výstava aukčních děl (94. aukce Aukční síně Vltavín), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2011/06/13 - 2011/06/15   22. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/11/14 - 2011/11/29   Výstava aukčních děl (98. aukce Aukční síně Vltavín), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2011/11/25 - 2011/11/29   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs - Aukce č. 9, Galerie 5. patro, Praha
2011/12/15 - 2011/12/18   24. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie D&V Art, Praha
2012/03/09 - 2012/03/18   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2012/04/16 - 2012/04/19   25. aukce výtvarného umění - předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2012/05/30 - 2012/06/07   Poválečné umění 1950-2010: Aukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2012/09/15 - 2012/09/22   Výtvarné umění: Předaukční výstava, Dorotheum, Praha 1
2012/09/27 - 2012/10/07   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2012/10/02 - 2012/10/06   Aukce výtvarného umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2012/11/21 - 2012/12/07   11. aukční salon výtvarníků, 383 dárců pro Konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2012/12/04 - 2012/12/08   Aukce výtvarného umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2012/12/10 - 2012/12/12   Moderní a současné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2012/12/10 - 2012/12/13   28. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2013/02/01 - 2013/02/10   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2013/03/11 - 2013/03/14   29. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2013/03/12 - 2013/03/16   Aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2013/05/06 - 2013/05/18   Výstava aukčních děl (112. aukce Aukční síně Vltavín), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2013/06/04 - 2013/06/08   Výtvarné umění - výstava, Galerie Nová síň, Praha
2014/11/18 - 2014/11/27   České a slovenské současné umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2014/11/28 - 2014/12/12   12. aukční salon výtvarníků. 436 dárců pro Konto Bariéry, Veletržní palác, Praha
2015/02/12 - 2015/02/22   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/04/20 - 2015/04/22   129. aukce, předaukční výstava, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2015/05/07 - 2015/05/17   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/06/02 - 2015/06/06   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions - výstava, Galerie Nová síň, Praha
2015/09/21 - 2015/10/04   Moderní a současné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2015/11/09 - 2015/11/22   Výběr výtvarného umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2015/11/18 - 2015/11/26   Post-War & Contemporary Art, Topičův salon (2007-), Praha
2016/03/11 - 2016/03/20   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2016/05/02 - 2016/05/28   Výstava aukčních děl (139. aukce Aukční síně Vltavín), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2016/05/24 - 2016/06/09   Poválečné & současné umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2016/11/16 - 2016/11/19   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, Etcetera, Brno (Brno-město)
2016/11/18 - 2016/11/30   Poválečné & současné umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2016/11/22 - 2016/11/26   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, Galerie Kvalitář, Praha
2017/03/16 - 2017/03/26   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2017/04/01 - 2017/04/07   artkunst, aukce č. 20, předaukční výstava, Artkunst gallery, Praha
2017/06/06 - 2017/06/10   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/09/26 - 2017/09/30   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/09/29 - 2017/10/08   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2017/10/28 - 2017/11/03   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Artkunst gallery, Praha
2017/10/30 - 2017/11/25   Výstava aukčních děl - 79. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
2017/11/16 - 2017/11/29   Moderna, poválečné a současné umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2018/03/03 - 2018/03/10   Výtvarné umění - předaukční výstava, Dorotheum, Praha 1
2018/03/20 - 2018/03/24   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2018/04/20 - 2018/04/29   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek, výstava dražených předmětů, Topičův salon (2007-), Praha
2018/11/12 - 2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2018/11/22 - 2018/12/07   14. aukční salon výtvarníků. 422 děl pro Konto Bariéry, Karolinum, Praha
2018/12/03 - 2018/12/12   162. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2019/02/14 - 2019/02/24   Aukce výtvarného umění (Aukce 71): Předuakční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2019/05/20 - 2019/06/05   Výtvarné umění, starožitnosti, design 16. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2019/10/09 - 2019/10/19   Aukce výtvarného umění (Aukce 73): Předuakční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2019/10/21 - 2019/11/02   Výběr výtvarného umění: Aukce listopad 2019, European Arts Investments, Praha 1
2019/12/09 - 2019/12/18   69. aukce: Předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2020/02/17 - 2020/02/26   70. aukce: Předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2020/06/10 - 2020/06/21   Aukční výstava (Aukce 81), Topičův salon (2007-), Praha
2020/09/03 - 2020/10/03   Předaukční výstava Aukce vybraných uměleckých děl, Výstavní síň Adolf Loos Apartment and Gallery, Praha
2020/11/16 - 2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/11/30 - 2020/12/10   180. aukce: Vánoční aukce (Mince a výtvarné umění), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/03/19 - 2021/04/17   Předaukční výstava Aukce vybraných uměleckých děl, Výstavní síň Adolf Loos Apartment and Gallery, Praha
2021/09/13 - 2021/09/23   186. aukce: Výtvarné umění, fotografie, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/11/22 - 2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/11/23 - 2021/12/03   15. aukční salon výtvarníků. 414 děl pro Konto Bariéry, Karolinum, Praha
2022/02/14 - 2022/02/24   190. aukce: Výtvarné umění, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/03/14 - 2022/03/24   191. aukce: Současné umění, fotografie, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/04/11 - 2022/04/28   192. aukce: Vybraná díla, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/07 - 2022/05/27   Sbírka Alexandra Skalického a další vybraná díla českého výtvarného umění, Aukční dům Zezula, Brno (Brno-město)
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/09/12 - 2022/09/22   195. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/10/24 - 2022/11/26   Předaukční výstava 88. aukce, Galerie Kodl, Praha
2022/11/16 - 2022/11/26   EtceteraArt 15: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
2022/11/28 - 2022/12/08   198. aukce: Vánoční aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/02/18 - 2023/03/18   Výběrová aukce moderního a současného umění, Expo 58 Art, Praha 7
2023/05/01 - 2023/05/27   89. aukční den Galerie Kodl / 89th Auction Day of Kodl Gallery - výstava, Galerie Kodl, Praha
2023/05/22 - 2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín) - výstava, Aukční síň Vltavín, Praha
2023/11/15 - 2023/11/25   EtceteraArt 17: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
sraz/setkání/oslava
termín   název výstavy, místo konání
1998/05/06   Setkání s Michaelem Rittsteinem a Ivanem Wernischem u příležitosti vydání knihy Dužina a jádro, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
2002/11/12   Malé matiné na výstavě obrazů Michaela Rittsteina Tam, Veletržní palác, Praha
2003/08/21   21.srpen 1968 - 2003, Krajská vědecká knihovna, Liberec (Liberec)
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
1992 -   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
1994/11/17 -   Stálá expozice českého umění 20. století, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1998/05/04 -   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2013/11/14 -   Století relativity: Stálá expozice výtvarného umění 20. století / Century of Relativity: Permanent exposition of fine arts of the 20th century, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2014/05/25 - 2017/12/31   Stavy mysli / Za obrazem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/12/03 - 2025/11/23   Stavy mysli / Za obrazem: Obměny a intervence, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2020/11/27- 2023/10/01   Posledních padesát let, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2023/05/25 -   1939⁠–⁠2021: Konec černobílé doby, Veletržní palác, Praha
symposium/seminář
termín   název výstavy, místo konání
2011/07/01 - 2011/11/30   Smalt Art Vítkovice 2011, Smaltovna Vítkovice Power Engineering, Ostrava (Ostrava-město)
televizní pořad
termín   název výstavy, místo konání
2006/05/06   Televizní minireportáž o výstavě v Galerii Beseda v Ostravě
trh/veletrh
termín   název výstavy, místo konání
2002/06/28 - 2002/07/02   Art Prague. 1. veletrh současného umění / 1th Contemporary Art Fair, Mánes, Praha
2003/05/27 - 2003/06/01   Art Prague. 2. veletrh současného umění / 2th Contemporary Art Fair, Mánes, Praha
2004/05/25 - 2004/05/30   Art Prague: 3. veletrh současného umění / 3th Contemporary Art Fair, Praha, Praha
2005/05/23 - 2005/05/29   Art Prague. 4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha
2006/05/23 - 2006/05/28   Art Prague: 5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha
2007/05/21 - 2007/05/27   Art Prague. 6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha
vernisáž/zahájení
termín   název výstavy, místo konání
1998/11/21   Pouťová mše k dokončení rekonstrukce kaple sv. Martina, Kaple sv. Martina, Brnířov (Domažlice)

Michael Rittstein

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1976   Michael Rittstein
  1978   Michael Rittstein
  1979   Michael Rittstein: Kresby
  1979   Michael Rittstein: Obrazy kresby
  1982   Michael Rittstein: Kresby a grafika
  1984   Michael Rittstein, Galerie Art Centrum, Praha
  1984   Michael Rittstein: Kresby, Dům kultury ROH, České Budějovice (České Budějovice)
  1984   Rittstein: Kresby
  1985   Michael Rittstein
  1985   Michael Rittstein: Kresby
  1986   Michael Rittstein: Kresby - Opatov, Kulturní středisko Opatov, Praha
  1986   Michael Rittstein: Obrazy kresby, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1987   Michael Rittstein: Kresby
  1988   Michael Rittstein
  1988   Michael Rittstein: Obrazy, Městské kulturní středisko, Boskovice (Blansko)
  1991   Michael Rittstein, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1991   Michael Rittstein: Grafika, Československá reklamní agentura Rapid, a.s., Ostrava (Ostrava-město)
  1992   Michael Rittstein, České kultúrne stredisko, Bratislava (Bratislava)
  1993   Michael Rittstein: Rané dílo
  1994   Michael Rittstein: Žně
  1997   Michael Rittstein: Malba, PAF agency s. r. o., Česká Třebová (Ústí nad Orlicí)
  1998   Michael Rittstein: Dužina a jádro / Flesh and core
  1999   Michael Rittstein: Čerstvě natřeno, Galerie Václava Špály, Praha
  2001   Michael Rittstein: Průvan k obědu / A draught for lunch, Galerie Gambit, Praha
  2002   Michael Rittstein: Tam / There, Galerie Via Art, Praha
  2005   Michael Rittstein: Práce na papíře, Nakladatelství Vltavín, s.r.o., Praha
  2006   Michael Rittstein: Moje kytara Něžnělka, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2006   Michael Rittstein: Obrazy, Galerie Beseda, Ostrava (Ostrava-město)
  2008   Michael Rittstein: Kostkované safari, Galerie Woxart, Praha
  2008   Michael Rittstein: Lesklá alej / Splendent avenue, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2009   Michael Rittstein: Malé formáty, Nakladatelství Vltavín, s.r.o., Praha
  2010   Michael Rittstein: Animální monstrum, Galerie Via Art, Praha
  2010   Michael Rittstein: Místo činu, Šmíra - Print, s.r.o., Ostrava (Ostrava-město)
  2013   Michael Rittstein: Galaktické manšestráky / Galactic Corduroys, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2014   Michael Rittstein: Litografie, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
  2015   Michael Rittstein: Litografie, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2017   Michael Rittstein: Kurzy začínají na podzim, PPF Art, a. s., Praha
  2017   Michael Rittstein: Ľahkým krokom, Kurzy začínají na podzim
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1973   Knižní ilustrace v boji proti fašismu (v edici NV - ČSPB 1963-1973), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1973   Práce posluchačů Akademie výtvarných umění v Praze
  1974   AVU, Akademie výtvarných umění, Praha
  1975   Žena v tvorbě mladých výtvarníků, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1976   Umění mladých (Přehlídka současného českého výtvarného umění mladých k 30. výročí založení Mezinárodního svazu studenstva), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1976   Žena v současné tvorbě (Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1977   Mladá tvorba 2 (Žáci Akademie výtvarných umělní Praha), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1978   Konfrontace
  1978   Międzynarodowe triennale rysunku / The international drawing triennial
  1978   Pittura céca contemporanea
  1978   Tshekkoslovakian nykytaidetta / Nutidskonst fran Tjeckoslovakien
  1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1979   Die Jundgen aus der Tschechoslowakei
  1979   Mladá česká grafika v AJG, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1979   Umění (České umění 1945/1975), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1979   Výtvarní umělci dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1980   Člověk (Prostor člověka)
  1980   Kresby
  1980   Souborný katalog výstav 75/79 (Divadlo v Nerudovce), Divadlo v Nerudovce, Praha
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1980   Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei (Malerei - Graphik - Plastik), Kunstverein Konstanz, Kostnice (Konstanz)
  1981   I. a II. salon mikrofóra 1980/1981
  1981   Kresba / grafika (Hvězda 1981 / Hájenka)
  1981   Nová tvorba mladých výtvarných umělců (Výsledky tvůrčích pobytů. Výstava obrazů, kreseb, grafiky a plastik k 60. výročí založení KSČ), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1981   Obrazy (Bláha, Novák, Ouhel, Pavlík, Rittstein, Sozanský), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1981   Táborské setkání, Muzeum husitského revolučního hnutí, Tábor (Tábor)
  1982   Architekti, malíři, sochaři v ÚMCH
  1982   Mladí výtvarní umělci III. sjezdu SSM (Výstava z výsledků tvůrčích pobytů v průmyslových a zemědělských závodech), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1983   3. Biennale der europäischen Grafik Baden-Baden / 3rd Biennial of European Graphic Art Baden-Baden / 3eme Biennale de la Gravure Européenne Baden-Baden
  1983   Archeologické pamiatky a súčasnosť (august 1983), Mestská správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, Bratislava (Bratislava)
  1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
  1983   Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983), Galerie umění, Bydhošť
  1983   Obrazy a sochy
  1983   Prostor, architektura, výtvarné umění, Severomoravský KV SSM (Severomoravský krajský výbor Socialistického svazu mládeže), Ostrava (Ostrava-město)
  1983   Salon grafiky, kreseb a keramiky
  1983   Tjekkisk Kunst i Danmark, Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger, _
  1983   Z nových zisků galerie 1973/1983, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1984   Figurální téma v současné kresbě a grafice, Dům kultury ROH, České Budějovice (České Budějovice)
  1984   Hudba v české kresbě a grafice, Dům kultury ROH, České Budějovice (České Budějovice)
  1984   Mladí malíři ČSR, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1985   Art 16´85 (Die internationale Kunstmesse / Le Salon international d´Art / The international Art Fair / La Mostra internazionale d´Arte)
  1985   Il ridicolo e il comico nelĺarte contemporanea cecoslovacca
  1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel) (Katalóg diel), Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
  1986   České umění 20. století (Přírůstky za léta 1980 - 1985), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1986   Výzva 1986 (Výtvarné dialogy o minulosti a přítomnosti lidstva), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1987   Lidový dům Praha Vysočany
  1987   Obrazy a sochy (Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Premio Internazionale Biella per l'Incisione 1987
  1988   12/15 Pozdě, ale přece, Odbor školství a kultury ONV Praha 9, Praha
  1988   České zátiší 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1988   Forum '88
  1988   Humor ’88 (Kresby, obrazy, plastiky, objekty), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1988   Prešparty '88 (Stretnutie československých výtvarníkov)
  1988   Salón pražských výtvarných umělců ’88, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Paris - Prag Lithographie 1989
  1989   Paris - Prague 1989 (Six Artistes tcheques)
  1989   Současná česká grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Střední věk, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1989   Střední věk / Középnemzedék
  1990   22e Festival International de la Peinture 1990
  1990   Czech Art in the Velvet Revolution, Nassau County Museum of Art, Roslyn
  1990   Člověk v obraze (Výběr ze současného figurativního malířství), Středočeská galerie, Praha
  1990   Dialog '90 (Paris - Praha), Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1990   Image Imprimée de Tchécoslovaquie (Affiche, gravure, illustration)
  1990   Inoffiziell (Kunst der ČSSR 1968 69), Museum der Stadt Regensburg, Řezno (Regensburg)
  1990   Nová skupina
  1990   Polymorphie (Kunst als subversives Element Tschechoslowakei 1939-1990), Bürger Forum Berlin e. V., Berlín (Berlin)
  1990   Přírůstky 1980 - 1990
  1990   Současná česká kresba, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1990   Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece: Kreslení, Galerie Fronta, Praha
  1991   ...a po deseti letech, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1991   12/15 Český globus, Ministerstvo kultury České republiky, Praha
  1991   Czeska sztuka 2. połowy XX wieku ze zbiorów Galerii Sztuk Plastycznych w Ostrawie, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1991   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1991   Malý formát 91, Výtvarná společnost Kruh, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  1991   Šedá cihla 78/1991, Jednorožec, společnost přátel výtvarného umění, Klatovy (Klatovy)
  1991   Tšekkiläistä nykytaidetta
  1992   Befreite Kunst im Prager Winter 1992, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1992   České výtvarné umění 1960-1990 / Czech Visual Art 1960-1990 (Středočeská galerie v Praze, Muzeum moderního umění / The Mid-Bohemian Gallery, Museum of Modern Art), Středočeská galerie, Praha
  1992   Galerion 92
  1992   Minisalon, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   Přírůstky českého umění 20.století z let 1989-1992 (Obrazy, plastiky, objekty, architektura), Národní galerie v Praze, Praha
  1992   Situace 92, Unie výtvarných umělců, Praha
  1992   Středoevropská galerie a nakladatelství / Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house (The Innovation), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1992   Středoevropská galerie a nakladatelství / Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house (Die Innovation), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1992   ZA (Za děti, Za děti postižené mozkovou obrnou, Za dveřmi)
  1992   Žena (Obrazy / kresby / grafiky / sochy / textilné modely)
  1993   Europe Without Walls (Art, Posters and Revolution 1989-93), Manchester Art Gallery, Manchester
  1993   Galerie Via art, Galerie Via Art, Praha
  1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1993   Letní setkání členů S.V.U. Mánes v Semilech, Městské muzeum, Semily (Semily)
  1993   Malet i Prag
  1993   Příběhy bez konce (Princip série v českém výtvarném umění), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1994   Mánes Mánesu, Victoria Publishing, a.s., Praha
  1994   Současná česká grafika, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1995   Kresba nebo obraz?, Národní galerie v Praze, Praha
  1996   Actual Textile Art: Tapiserie / Tapestries (Výstava ručně tkaných, vázaných tapiserií a koberců realizovaných v Moravské gobelínové manufaktuře Valašské Meziříčí), Moravská gobelínová manufaktura, s.r.o., Valašské Meziříčí (Vsetín)
  1996   Aktuelle Tschechische Zeichnung, Knoll Galerie, Vídeň (Wien)
  1996   Bienále malby, grafiky a plastiky Písek ´96 (I. ročník přehlídky současného českého výtvarného umění), Kulturní klub města Písku, Písek (Písek)
  1996   Entre l'angoisse et le rire (Artists tcheques et français contemporains)
  1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
  1996   Respekt - Vzpomínky na budoucnost
  1996   Sheffield Praha, Galerie Via Art, Praha
  1996   Slávnosť (25 kunstenaars uit de Tsjechische en de Slowaakse Republiek), Inalfa Industries BV, Venray
  1996   Současné české umění ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze, Galerie výtvarného umění, Benešov (Benešov)
  1996   Špét, ábr doch (Pozdě, ale přece), Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1997   3 Jména / Drei Namen (Beránek, Bláha, Rittstein), Galerie Via Art, Praha
  1997   Česká groteska / Czech Grotesque
  1997   Made in CZ (Aktuelle Tschechische Zeichnung), Knoll Galéria Budapest, Budapešť (Budapest)
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1997   Sovinec 1995 - 1997, Společnost přátel umění v Sovinci, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
  1998   ...o přírodě... / ...About Nature... (Několik pohledů na současné české výtvarné umění), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   Die natur in zehn Kapiteln (Zeitgenössische tschechische Künstler)
  1998   La nature, en dix chapitres (Artistes contemporains tcheques)
  1998   Nové tapiserie z Moravské gobelínové manufaktury, Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  1998   Šest současných umělců z Prahy / Six contemporary Artists from Prague, Hotel Paříž, Praha
  1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Eros 2 v evropské grafice v průběhu staletí, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1999   Gansova muzejní a vlastivědná společnost Moravský Beroun (Katalog výstav (1994 - 1998)), Gansova muzejní a vlastivědná společnost, Moravský Beroun (Olomouc)
  1999   II. Nový zlínský salon 1999 / II. New Zlin Salon 1999, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1999   Intersalon AJV 99 (3. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška), Artypa, Holubov (Český Krumlov)
  1999   Jubilanti Mánesa 1999, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1999   Pocta Františku Antonínu hraběti Šporkovi významnému mecenáši barokní kultury v Čechách, Trigon (Vladislav Zadrobílek), Praha
  1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997, Správa Pražského hradu, Praha
  1999   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1999 (V. ročník), Městský úřad, odbor kultury, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
  2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Dokouřeno? / Enough smoke?, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Pohádkový svět komiksu, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2001   300 Years of Czech Decorative Art, Takasaki Museum of Art, Takasaki
  2001   Knihy Aulos, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  2001   Možnosti proměny I (České umění 1970-2000 ze sbírek Českého muzea umění v Praze), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2001   Nejkrásnější české knihy konce 20. století, Knihovna města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2001   New Connection
  2001   Projekt Továrna The Factory Project, Techo a.s. - Galerie Techo Centrum, Praha
  2001   Variace - 01
  2001   Žrouti, jedlíci, labužníci, Galerie Vivo, Praha
  2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2002   Český komiks (?) a výtvarné umění, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2002   Europe Art Languages (Identita Europa: linguaggi e artisti a confronto)
  2002   III. Nový zlínský salon 2002 / 3rd New Zlín Salon 2002, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2002   Johannes von Nepomuk (Der Heilige Mitteleuropas / Světec střední Evropy / The Saint of Middle Europe), Edition Grenzgänger, _
  2002   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting
  2002   Typický obraz (Česká malba na počátku 21. století), Art CZ, v.o.s., Praha
  2002   Zápas s andělem (Motiv anděla v současné české malbě), Nakladatelství Terra, Praha
  2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair), ART PRAGUE o.s., Praha
  2003   Giovanni Nepomuceno il Santo della Mitteleuropa
  2003   Michael Rittstein, Lukáš Rittstein: Vaříme na Marsu dobrotu pro dva, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
  2003   Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2003   Pragas - Rigas makslas dialogs / Dialog umění Prahy a Rigy / Prague - Riga Art Dialogue
  2003   Prazdroj české kultury / The Fount of Czech Culture (Umění inspirované pivem / Art Inspired by Beer), Plzeňský Prazdroj, a.s., Plzeň (Plzeň-město)
  2003   Prazdroj české kultury / The Fount of Czech Culture (Umění inspirované pivem / Art Inspired by Beer), Plzeňský Prazdroj, a.s., Plzeň (Plzeň-město)
  2003   Svět jako struktura, struktura jako obraz / World as Structure, Structure as Image, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2003   Tschechische grafik (II. Festival tschechischer Kunst und Kultur), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2003   Z depozitáře Nadace Český fond umění, Nadace Český fond umění, Praha
  2004   3 Czech Artists (Michael Rittstein, Boris Jirků, Vladimír Kokolia)
  2004   Animálie (Zvířata v dílech mistrů minulých, současných a budoucích), ArtPro, s.r.o., Praha
  2004   Art Prague (3. veletrh současného umění / 3th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2004   Begegnungen-das vertraute im unbekannten (Tschechische künstler zum eintritt in die EU)
  2004   Bylo, nebylo… (Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2004   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2004   Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2004   Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR), Rada galerií České republiky RGČR, Praha
  2004   La boite en valise oder Die Neue Welt liegt mitten in Europe (Nový svet leží uprostred Evropy)
  2004   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2004 (X. ročník), Město Týn nad Vltavou, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
  2005   (1.) Prezentace galerií příhraničních regionů České republiky a Polska / (1.) Prezentacja galerii regionów przygranicznych Republiki Czeskej i Polski, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2005   Art Prague (4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2005   Bylo, nebylo... / Es war einmal... (Pohádkové motivy v moderním a současném umění v Čechách / Märchenmotive in der modernen und zeitgenössischen Kunst in Böhmen), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2005   Europe in Art (Ein Projekt der HVB Group / An HVB Group Project), HypoVereinsbank, Mnichov (München)
  2005   Exprese / Expressiveness, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2005   Florálie (Mezi idylou a halucinací), ArtPro, s.r.o., Praha
  2005   International Biennale of Contemporary Art / Mezinárodní bienále současného umění 2005 (A Second Sight / Druhý pohled), Národní galerie v Praze, Praha
  2005   IV. Nový zlínský salon 2005 / IV. New Zlín salon 2005 (První přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění / The first review of contemporary Czech and Slovak visual art), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2005   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2005   Les arts graphiques tcheques, Občanské sdružení Audabiac, Praha
  2005   Malerei (Wegbereiter zur Europäischen Integration), Galerie Bohemica, Isernhaagen
  2005   Messe für Kunst Zürich (Art International Zürich)
  2005   Monstra a monstra v nás, Galerie Millennium, Praha
  2005   Pražské ateliéry, Galerie U prstenu, Praha
  2006   Art Karlsruhe, E&B engelhardt und bauer Druck und Verlag GmbH, Karlsruhe
  2006   Art Prague (5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2006   Cologne Fine Art (15. - 19. Februar 2006)
  2006   Dary & nedary (Díla 55 výtvarníků vystavuje nakladatelství Trigon / The publishing house Trigon exhibits the works of 55 artists)
  2006   Domácí úkoly a obrazy z cest aneb s Galerií La Femme se nenudíte, Galerie La Femme, Praha
  2006   Exprese... (Výběr grafických listů ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2006   Grafické techniky 4 (Litografie), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2006   Grenzenfresser / Požírači hranic
  2006   His Master´s Freud (150. výročí narození Sigmunda Freuda / 150th anniversary of Sigmund Freud's birth), Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2006   Krajina (Výstava malostranských výtvarníků v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky)
  2006   Přibližovadla (auta, motorky, vlaky, lodě, vzducholodě, vesmírné lodě, rakety, ufa, tanky, letadla, brusle, sáňky, kočárky... v dílech mistů minulých, současných i budoucích)
  2007   5 let po povodni (Společná výstava českých i zahraničních autorů), Galerie Millennium, Praha
  2007   Amaro Jilo, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2007   Art Prague (6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2007   České umění XX. století: 1970-2007, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2007   Nová trpělivost / New Patience, Nakladatelství Vltavín, s.r.o., Praha
  2007   Pocta Václavu Hollarovi (Výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2007   Typický obraz, WOXART s.r.o., Praha
  2007   X + X 2007 (Deset plus deset výtvarníků Horní Falce a Plzeňského kraje pro rok 2007 z pohledu kurátorů Václava Maliny a Heinera Riepla / Zehn plus zehn Künstler der Oberpfalz und der Pilsener Region für das Jahr 2007 aus der Sicht der Kuratoren Václav malina und Hein), Oberpfälzer Künstlerhaus, Schwandorf
  2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2008   Petratur Vojtěch (instalatér, montér, sběratel, galerista, kurátor), Veselí nad Moravou (Hodonín), Veselí nad Moravou (Hodonín)
  2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2008   Současné české umění - Generační paralely II / Czech Contemporary Art - Parallel Lines II, Galerie Miro, Praha
  2008   Transfer (Prezentace malířských ateliérů Akademie výtvarných umění v Praze / Die Akademie der Bildenden Künste in Prag präsentiert ihre Malerei - Ateliers), Akademie výtvarných umění, Praha
  2008   V. Nový zlínský salon 2008, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2009   Hráči, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887 - 2009) / Verein Bildender Künstler Manes (1887 - 2009) (Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins)
  2009   Ze sbírky II / From the Collection II (Člověk ve XX. století / Humanity in the XXth Century), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Diamantová těla / Diamond Bodies
  2010   Galerie Beseda (Osobnosti Galerie Beseda - Portréty (březen 2005 - březen 2010)), Galerie Beseda, Ostrava (Ostrava-město)
  2010   Klíčovou dírkou a naopak / Through the keyhole and vice versa (Michael Rittstein, Lukáš Rittstein a Barbora Šlapetová), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Osobnosti Galerie Beseda (Díla (březen 2005 - březen 2010), Šmíra - Print, s.r.o., Ostrava (Ostrava-město)
  2010   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000-2010, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2010   Shopping 2000 / 2010 (Přírůstky do galerijní sbírky), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2011   Czech Art (20 rokov po... / 20 years after...), Via Danubia, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2011   Domácí úkoly & obrazy z cest / Homework & Paintings from Journeys 2009–2011, Vydavatelství Ámos, Ostrava (Ostrava-město)
  2011   Projekt 10 + 10 / Rekognoskace (Galerie Via Art 1991-2011), Galerie Via Art, Praha
  2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2012   Knihy Aulos, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Nové akvizice sbírky České pojišťovny, Galerie České pojišťovny, Praha
  2012   Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2012   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2012 (XVIII. ročník), Město Týn nad Vltavou, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
  2012   Volný směr / Free Current (Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku / A Meeting for Members of the Mánes Association of Fine Artists to Mark the 125th Anniversary of its Founding), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2013   Práce, práce, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2013   Šest z přítomnosti, šest z minulosti, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2013   Výzva, Chrudimská beseda, Chrudim (Chrudim)
  2014   50 (Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2014   Jubilanti Hollaru 2014, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2014   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2014 (XX. ročník), Město Týn nad Vltavou, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
  2014   XIV. Trienále českého ex libris Chrudim (Přehlídka současné tvorby ex libris 2012–2014), Památník národního písemnictví, Praha
  2014   Zpátky na výsluní (České malířství od 19. století do současnosti), Galerie Goltzova tvrz, Golčův Jeníkov (Havlíčkův Brod)
  2015   Příběh Alšovy jihočeské galerie (Od gotiky po současnost), Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2015   Srdceráj
  2016   Aradecor 1966-2016, galerie sam83, Česká Bříza (Plzeň-sever)
  2016   O sportu, Galerie města Pardubic (GAMPA), Pardubice (Pardubice)
  2016   Rittstein, Šlapetová, Rittstein: S astronautickou lehkostí motýla zpátky do kamene, Galerie Miroslava Kubíka, Litomyšl (Svitavy)
  2016   Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2016   Tohle není poesie! (Zhroucení citů) / This is Not Poetry! (Collapse of Emotions) (Narativní tendence těl ve sbírce Roberta Runtáka / Narrative Tendencies of Bodies in Robert Runták's Collection), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   Colours of Art (Z kolekcji Svetlik Art Foudation / From the Collection of Svetlik Art Foundation), Państwowa galeria sztuki, Sopot
  2017   České poválečné umění 1956-1996, Galerie Moderna, Praha
  2017   Přírůstky do sbírek 2006-2016 aneb Co je u nás nového, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2017   X + X let pod sluncem (Městská galerie v Týně nad Vltavou 1996-2016), Městské centrum kultury a vzdělávání, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
  2018   12/15 dnes, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2018   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2018   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2018   Sexies! Vždyť přeci létat je snadné... (Figurální psychedelie a jiné kratochvíle z konce 60. a ze 70. let), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2018   Volné seskupení 12/15 ve sbírce GAVU Cheb, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2019   Galerijní zisky (30 let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989-2019), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Říká se, že Nová vlna je mrtvá / They say that the New Wave is dead (Skvělá Osmdesátá v Praze a okolí / The exciting eighties in Prague and its Surroudings), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2020   Diplomanti AVU & hosté / AVU graduates & guest 1970 - 2020, Akademie výtvarných umění, Praha
  2020   Pod povrchem (Sedmdesátá a osmdesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2020   Posledních padesát let, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2020   Pravda, krása, posedlost (Osobnosti českého umění 2. poloviny 20. století ze sbírek galerie), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2020   S.V.U. Mánes, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2021   Samota uprostřed davu (Charles Baudelaire a české umění), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2021   The Last Fifty Years, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2022   Sexies! (Figurální psychedelie a jiné kratochvíle 60. a 70. let), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2022   Sexies! (Figurální psychedelie a jiné kratochvíle 60. a 70. let), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2022   Signál III: Mistrovská díla ze Sbírky Roberta Runtáka (1900–1990), Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
  2022   Slavíme 70 (Let sbírkotvornou činností), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2023   Obrazy v obrazech (Tradiční princip v éře technických reprodukcí), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  nedat   Desetkrát žena (Vladimír Boudník, Tomáš Císařovský, Rudolf Fila, Vladimír Kokolia, Jiří Petrbok, Michael Rittstein, Otakar Slavík, Jiří Sopko, Antonín Střížek, Mirek Tichý), Galerie Na bidýlku, Brno (Brno-město)
  nedat   Práce na papíře (Máte zájem o koupi některého z těchto nabízených děl?), Art CZ, v.o.s., Praha
  nedatováno   Hosté Hollara, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1978   Mladí čeští malíři, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1980   Umění a doba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   Návštěvy v ateliérech, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   Malá groteska, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1984   Mladá kresba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Zeichnungen junger künstler, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1989   Michael Rittstein, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1993   Contemporary Czech Painting, G+B Arts International Limited, East Roseville
  1993   Michael Rittstein, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
  1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1998   Dužina a jádro
  1999   Eros in European Graphic Art through the Centuries, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1999   Eros v evropské grafice v průběhu staletí, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
  2001   Picasso byl monstrum, Nakladatelství Primus, Praha
  2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists), Art CZ, Praha
  2007   Michael Rittstein (Vlhkou stopou / A moist trail), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2009   Zahrady a vily manýrismu v souvislostech, Nakladatelství Jalna, Praha
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2013   Jaroslav Brabec: Orbis Artis, Torst, Praha
  2014   Dům umění České Budějovice 2013-1998 / České Budějovice House of Art 2013-1998, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
  2015   Sport je umění / Sport is art (Sportovní tematika v českém výtvarném umění 20. a 21. století / Sports themes in Czech art of the 20th and 21st centuries), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2015   Sportovní epopej / The Sports Epic, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2016   StArt: Sport jako symbol ve výtvarném umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2017   Michael Rittstein, RentReal CE, s. r. o., Bratislava (Bratislava)
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2020   Dělník je smrtelný, práce je živá / Workers die but Work Lives on, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2021   Michael Rittstein: Klokaní Tarzan, Spolek Trafačka, Praha
  2021   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2022   MEN: Mužské tělo ve sbírce Roberta Runtáka / The Male Body in Robert Runták's Collection, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2022   Útěcha bydlením / Consolation by Living (Život soukromého sběratele za železnou oponou / The Life of a Private Collector Behind the Iron Curtain), PositiF, Praha
  2023   Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek (Krásné tisky ve sbírce Viléma Trmala), Kodudek - Jiří Šolc, Praha 3
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1985   Šedá cihla 78/1985, Jazzová sekce, Praha
  1986   Opatov 1986, Kulturní středisko Opatov, Praha
  1992   Interwiew pro Betty (aneb Jména, která zná svět), Nakladatelství a vydavatelství Betty, Praha
  1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1996   70 let Domu umění v Ostravě 1926-1996, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  1992   Československý biografický slovník, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1993   Encyklopedický slovník, Odeon, Praha
  1993   Encyklopedie osobností Evropy (Od starověku do současnosti), Nakladatelský dům OP, Praha
  1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1994   Kdo je kdo v České republice (94/95), Modrý jezdec, spol. s r.o., Praha
  1995   Ilustrovaná encyklopedie (Q - Ž), Encyklopedický dům, s.r.o., Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1997   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 3: m/r), Nakladatelský dům OP, Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1999   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (II. díl N-Ž), Nakladatelství Libri, Praha
  1999   Velký slovník naučný (m/ž), Diderot, Praha
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (6: p/r), Diderot, Praha
  2002   Kdo je kdo (Osobnosti české současnosti), Agentura Kdo je kdo, _
  2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003 (XII. Por – Rj), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2005   Kdo je kdo (Osobnosti české současnosti), Agentura Kdo je kdo, _
  2006   Benezit: Dictionary of Artists (Volume 11: Pinchon - Rouck), Éditions Gründ, Paříž (Paris)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1976   Barvy čtyř stěn (Návštěva v ateliéru), Mladá fronta, 4-4
  1976   Paleta plná nepokoje, Tvorba, 15-15
  1976   Třikrát mladé umění (Šárka Radová, Pavel Vácha, Michael Rittstein), Svobodné slovo, 5-5
  1976   Z našich výstavních síní, 30.6.1976 (Michael Rittstein (1949) je absolventem…), Lidová demokracie
  1977   Deník všedních situací (Rozhovor s Michaelem Rittsteinem), Práce
  1977   Michael Rittstein, Mladý svět
  1977   Z dílny ´77 Michaela Rittseina, Tvorba
  1978   Michael Rittstein, Mladí čeští malíři, 40-41
  1979   Dramata všedního dne, Mladá fronta
  1979   M. Rittstein v Nerudovce, Svobodné slovo
  1979   Z pražských výstavních síní, Lidová demokracie
  1981   Galérie umění Karlovy Vary (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1981   Návštěva u Michaela Rittsteina, Návštěvy v ateliérech, 98-102
  1981   Výstava absolventů AVU z let 1973-1974, periodikum
  1982   Akademický malíř Michael Rittstein (nar. 1949)…, Práce
  1983   Malíř groteskní banality, Suterény, 95-97
  1983   Nechci v kleci, Suterény, 146-149
  1983   Pracovní tematika v tvorbě mladých výtvarných umělců, Výtvarná kultura, 2-8
  1983   Tipy na Bílou vránu za rok 1982, Mladý svět
  1984   Michael Rittstein, Mladá kresba, 62-63
  1984   O současné, nebo tzv. ´nové figuraci´,..., Figurální téma v současné kresbě a grafice
  1985   Pudy, pudy, pudy.../, Mythus V.
  1985   Rittsteinova groteska, Bydlení 85, 74-76
  1985   Triebe, Triebe, Triebe.../, Mythus V.
  1986   Michael Rittstein (1949) je znám jako ilustrátor,..., Rudé právo, 5-5
  1986   Věci rovné člověku? (Pronikání do soukromí Satirický podtext), Večerní Praha
  1986   Zeptali jsme se akademického malíře Michaela Rittsteina, periodikum
  1987   Malování jako dialog, Zemědělské noviny
  1987   Myšlenky vyjádřit slovy umění (Přehlídka prací pražských členů SČVU v Mánesu)
  1987   Neděle na výstavě (Nestrkat hlavu do písku), Rudé právo
  1987   Obrazy Michaela Rittsteina, Svobodné slovo
  1987   S nábojem karikatury, Mladá fronta
  1987   Svědomí doby (Na návštěvě v ateliéru malíře Michaila Rittsteina), Mladá fronta, 4-4
  1987   Útěk mezi čtyři stěny, Svobodné slovo
  1988   12,15 aneb Pozdě, ale přece, Tvorba, 8-8
  1988   Čtvrt na jednu v Kolodějích, Svobodné slovo, 5-5
  1988   Chechtá se s delfíny, Svobodné slovo, 44.ročník, 152.číslo, 7-7
  1988   Michael Rittstein, Gramorevue, 15-15
  1988   Naše vernisáž (Pod poněkud záhadným názvem...), Květy
  1988   Názorová pluralita umění dnešní éry postmodernismu..., Prešparty '88
  1988   Obraz našeho světa (Nad výstavou Volného seskupení výtvarníků v Kolodějích), Mladá fronta
  1988   Rittsteinovy proměny, Tvorba
  1988   Výtvarné léto v Benátkách (Hovoříme o 43. bienále s malířem M. Štolfou), Svobodné slovo
  1989   Beobachtungen im Alltag (Die Bilder des Tschechen Michael Rittstein), periodikum, 6-6
  1989   Dvě květnové výstavy - Střední věk…, Kmen, 10-11
  1989   Těžiště tvorby malíře, kreslíře, grafika a ilustrátora Michaela Rittsteina..., Opus musicum
  1989   Vývojové perspektivy českého výtvarnictví 80. let, Umění, 330-347
  1989   Zwischen Notiz und Alptraum (´Notizen aus dem Altag´ von Michael Rittstein in Aachen), Zwischen Notiz und Alptraum, 4-4
  1990   Do třetí desítky (Výstavní síň Odeon v Celetné ulici má v těchto dnech malé jubileum: za dva roky činnosti zde proběhlo 20 výstav), Večerní Praha, 4-4
  1990   Dosavadní dramaturgie odeonské edice Současné české umění..., Tvorba
  1990   I zítra v Pravěku?, Večerní Praha, 6-6
  1990   Knížka o Rittsteinovi, Kulturní měsíčník, 25-25
  1990   Kreslení 12/15, Tvar
  1990   Michael Rittstein (Myslím, že žádná jiná výtvarná generace...), Tvorba, 15-15
  1990   O výstavách Kreslení, Česká alternativa a o úkolech výtvarné kritiky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-2
  1990   Odeonský Rittstein (Rittsteinův Bulgakov), Nové knihy, 3-3
  1990   Podoby současného figurálního malířství, Člověk v obraze
  1990   První z 12/15, Rudé právo
  1990   Rittsteinovy obrazy = vzrušení (Dennodenně deprese, to je moje exprese (Michael Rittstein)), Svět v obrazech, 3-17
  1990   Rittsteinovy přízraky (Nová monografie z Odeonu), Mladá fronta, 4-4
  1990   To jsem já!, Mladý svět, 20-21
  1990   Výtvarné umění Rittstein, Vlasta
  1991   ...a po deseti letech, Tvorba, 4-5
  1991   12.15 a čas poté, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1991   12/15 aneb Český glóbus, Mladá fronta Dnes
  1991   12/15 v Národní galerii, Tvar, 15-15
  1991   A po deseti letech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1991   Český glóbus, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-4
  1991   Globus se otáčí (Ještě jednou Dvanáct patnáct), Lidové noviny
  1991   Perverzní česká groteska, Scéna, 5-5
  1991   Spojení českých historických období, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1991   Šedá cihla (Šedá cihla 78/1991), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8-8
  1991   V žáru, Reflex, 30-35
  1991   Věci života (Michael Rittstein v galérii PATRO), Nová svoboda, 5-5
  1991   Výstava ´...a po deseti letech´je založena na konfrontaci..., ...a po deseti letech, 3-7
  1991   Výtvarný šok, Moravskoslezský večerník, 5-5
  1992   České výtvarné umění 1960 - 1990, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4
  1992   Groteskní jedlíci (Výstava, vyjasňující profil galérie Via Art), Zemědělské noviny, 4-4
  1992   Kresby Michaela Rittsteina, které..., Lidové noviny, 4-4
  1992   Lokálne historky (Rozhovor s pražským výtvarníkom Michaelom Rittsteinom), NS, 17-17
  1992   Malba jako sexuální akt, Interwiew pro Betty, 120-124
  1992   Malba jako sexuální akt (Betty), Betty, 20
  1992   Malíři jsou divní brouci (S Michaelem Rittsteinem o provokaci a trvalých následcích), Práce, 6-6
  1992   Michael Rittstein (Prvý dojem zo stretnutia s obrazmi...), Programový bulletin
  1992   Michael Rittstein ve Via Artu (Za Plastikama taky už nejezdí davy na venkov), Metropolitan, 16-16
  1992   Neither a critic nor a moralist, Life Czechoslovak, 15-17
  1992   Ni critique, ni moraliste, La Vie Tchecoslovaque, 15-17
  1992   Rittstein má rád modrou, Blesk, 16-16
  1992   Rittsteinova zrcadla, Mladá fronta Dnes, 14-14
  1992   Svět jako výkřik, Český deník, 5-5
  1992   Úvodní slovo Václava Fialy k výstavě obrazů Michaela Rittsteina, Jednorožec 1990/1991
  1992   Výstava 30 výtvarníků v Lidovém domě, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  1992   Weder Kritiker noch Moralist, Tschechoslowakisches Leben, 15-17
  1993   Aktuální rozhovor (Michael Rittstein), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  1993   Biography, Contemporary Czech Painting, 218-235
  1993   Ironik všedního dne, periodikum
  1993   M. Rittstein v Artforu, Karlovarsko, 10-10
  1993   Malá retrospektiva, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  1993   Malíř Michael Rittstein chytne...a nepustí (Karlovarskému Artfóru se podařilo uspořádat výstavu na jedničku), periodikum
  1993   Malíři, umění a peníze, Mladý svět, 43-45
  1993   Mám depresi, když nemaluji, (říká v rozhovoru pro ČD výtvarník Michael Rittstein), Český deník, 8-8
  1993   Michael Rittstein, Contemporary Czech Painting, 122-125
  1993   Michael Rittstein (Galerie Labyrint), Labyrint revue
  1993   Michael Rittstein Mírná retrospektiva, Program, 50-50
  1993   Michael Rittstein Obrazy a kresby (Praha-Mánes), Reflex, 40-41
  1993   Michael Rittstein: Mírná retrospektiva, Mladá fronta Dnes, 11-11
  1993   Mírná a výborná (K retrospektivě malíře Michaela Rittsteina v Mánesu), Večerník Praha, 14-14
  1993   Mírná retrospektiva... (...tak se jmenuje výstava děl Michaela Rittsteina, která ve dnech 4.-30.5. probíhá v pražské výstavní síni Mánes), Lidová demokracie, 12-12
  1993   Nikdy v saku, Český deník, 9-9
  1993   One-Person Exhibitions, Contemporary Czech Painting, 210-217
  1993   Přízraky skutečnosti, Lidové noviny, 5-5
  1993   Rittstein zlomil rekord (Výstavu v Mánesu sponzoruje nový fernet), Blesk, 16-16
  1993   Rittsteinova groteskní zrcadla, Mladá fronta Dnes, 11-11
  1993   Rittsteinovo překračování stínů, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  1993   Sbírání sil Michaela Rittsteina, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  1993   Tajemství ukryté v mnohosti, Lidové noviny, 4-4
  1993   Vernisáž plná překvapení, periodikum
  1993   Zpráva z Martigny, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1994   Česká spojka (o generaci sedmdesátých let), Prostor Zlín, 1-8
  1994   Drastická múza Michaela Rittsteina, Kultura, Plzeňský kulturní přehled, 1-22
  1994   Malíř až do morku kosti, Playboy, časopis životního stylu, 24-24
  1994   Michael Rittstein vystavuje v X Centru, Plzeňský večerník
  1994   Originální comics pro Labyrint, Labyrint revue, 72-72
  1994   Originální comics pro Labyrint, Labyrint revue, 44-44
  1994   Patnáct minut po dvanácté u zdymadla, Denní telegraf
  1994   Po malém letním spánku (Šlofík - výstava Michaela Rittsteina v galerii Via Art), Večerník Praha, 13-13
  1994   Rittstein visel obráceně (Malíř dává pozor na své prsty), Blesk
  1994   Rittsteinovy Žně a Šlofík aneb 12.15 (Rozhovor se slavným malířem), Plzeňský večerník
  1994   Šlofík, Program, 29-29
  1994   U zdymadla, Literární noviny, 11-11
  1994   U zdymadla - Volné seskupení 12/15 (Jste členem Volného seskupení 12/15. Jaký význam pro vás členství dosud mělo a co pro vás znamená dnes?), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-4
  1994   V českém uměleckém prostředí..., Mánes Mánesu
  1994   Žně, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  1994   Žně M. Rittsteina v Galérii Maecenas (První výstava v nových prostorách X Centra na náměstí Republiky 40 v Plzni), Plzeňský deník
  1994   Žně Michaela Rittsteina (Výstava v plzeňské Galerii Maecenas), Denní telegraf
  1995   Michael Rittstein - Šlofík (Praha, Via Art, 7.12.1994-12.1.1995), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  1995   Praha je taky střední Evropa (Malíř Michael Rittstein, člen 12/15 i S.V.U. Mánes, říká: Funkci rebela u nás v poslední době nikdo nevykonává), Práce, 5-5
  1995   Rittstein, Michael, 17. 9 . 1949 Praha, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, 686-687
  1995   Vy a výstavy (2. 1. - 8. 1. 1995), Denní telegraf
  1996   „Na tělo“ (Objektivem Alexanddra Janovského), Penthouse, 114-119
  1996   Blízké ostrovy (Sheffield, Mappin Art Gallery City Museum, 28.9.-10.11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  1996   Comeback Michaela Rittsteina v Trigon Gallery, Nava Čas, 1-1
  1996   Doplňkový průvodce výstavami, 19-19
  1996   Malíř Michael Rittstein nabízí nový pohled na krajinu, Mladá fronta Dnes, 4-4
  1996   Michael Rittstein (Portrét z vernisáže), Denní telegraf
  1996   Michael Rittstein - obrazy, kresby (Sovinec, Galerie u Štreitů, 3. 8. - 14. 9. Moravský Beroun, kaple Povýšení sv. Kříže, 3. 8. - 14. 9. (Sovinecká galerie vedená Jindřichem Štreitem...)), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  1996   Michael Rittstein - obrazy, kresby (Sovinec, Galerie u Štreitů, 3. 8. - 14. 9. Moravský Beroun, kaple Povýšení sv. Kříže, 3. 8. - 14. 9. (Cyklus 17 kreseb Michaela Rittstein,...)), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  1996   Milý Martine Dostále,..., Detail, 12-13
  1996   Na jihu neprodává, nýbrž bilancuje (Rittsteinův ateliérový fond dočasně převezen do vltavotýnské městské galerie Art Clubu), periodikum, 4-4
  1996   Na tělo (Praha, Galerie Behémót, 10. 12. 1996 - 10. 1. 1997), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1996   Rejstřík pohledů i štětců Michaela Rittsteina, Domov, 46-47
  1996   Rittsteinovy obludy! (Česká groteska), Kolínské noviny
  1996   Rittsteinovy obrazy a Štreitovy snímky, Lidové noviny, 10-10
  1996   Srpnový výtvarný Beroun, Hanácké noviny, 5-5
  1996   V ateliéru u Michala Rittsteina aneb piják by dnes popíjel za stromem
  1996   V berounské kapli vystavuje Rittstein, Mladá fronta Dnes
  1996   Známý ´pražský´ výtvarník Rittstein žije na venkově, Patriot
  1997   Michael Rittstein, Listy S.V.U. Mánes, 40-40
  1997   Michael Rittstein (1949), Česká groteska / Czech Grotesque
  1997   Michael Rittstein: Kritický barbar malby, Playboy, časopis životního stylu
  1997   Otylý pel Michaela Rittsteina (Praha, Via Art, 3.12.1996-17.1.1997), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  1997   Otylý pel nazval svoji výstavu..., Večerník Praha, 13-13
  1997   Uspořádali další ´parez´ (Vítězem kuriozních závodů se stal malíř Michael Rittstein), Domažlický deník, 11-11
  1998   Architektura města za historickými hradbami bývá zkažená, HIT Kroměříž, 6-6
  1998   Dužina a jádro, Exit, celostátní vydání, 36-36
  1998   Dužina a jádro (Týdeník rozhlas), Týdeník Rozhlas, 30-30
  1998   Dužina a jádro Michaela Rittsteina (Právo), Právo
  1998   Dužina dosud neznámých plodů (Praha, Pražský hrad, Míčovna Královské zahrady, Michael Rittstein - Dužina a jádro, 25.6.-23.8; Praha, Galerie Via Art, MIchael Rittstein - Dílnička, 26.6.-18.9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1998   Dvě skříně poznámek, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  1998   From the Grotesque to Paradise? / Od grotesky až do ráje?, Michael Rittstein: Dužina a jádro / Flesh and core
  1998   Jak jsem fotografoval výtvarníky (Vaším objektivem), Fotografie, 38-39
  1998   Konec Rittsteinovým ´panelgroteskám´, Týdeník Rozhlas, 30-30
  1998   Lehce extatický Michael Rittstein, Týdeník Rozhlas, 1-30
  1998   Malíř Michael Rittstein tvoří pod střechou panelového domu (V ateliéru u...), Mladá fronta Dnes, 5-5
  1998   Michael Rittstein (Malování krajiny je jako vyprávění pocitů.), Elle, česká verze, 30-30
  1998   Michael Rittstein: Dužina a jádro (Praha, Pražský hrad, Míčovna, 25.6-23.8), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  1998   Obraz je výletní místo, Reflex, 18-21
  1998   Od jádra k dužině, Večerník Praha, 13-13
  1998   Pracuji ze zvědavosti (Jak to dělám já), Mladá fronta Dnes, 2-2
  1998   Rittstein kreslí komiksy bez děje, Lidové noviny, 12-12
  1998   Rittstein míří od panelákového thrilleru ke krajině, Mladá fronta Dnes, 19-19
  1998   Rittsteinův prostor, Xantypa, 42-49
  1998   Těším se na to, co bude zítra, říká Rittstein, Mladá fronta Dnes, 19-19
  1998   The Dream / Sen, Michael Rittstein: Dužina a jádro / Flesh and core
  1998   Výstavy v Raiffeisen, Spořit, stavět, bydlet, 5-5
  1999   48. bienále v Benátkách (Poslední v tomto století Projekty), Umělec / Artist, 23-28
  1999   Co přináší nová Okluzní fronta malíře Michaela Rittsteina, periodikum, 10-10
  1999   K domku v Brnířově jej poutá především paměť, Domažlický deník, 18-18
  1999   K projektu Michaela Rittsteina pro Benátské bienále (Josef Hlaváček), 48. bienále v Benátkách, 26-26
  1999   K projektu Michaela Rittsteina pro Benátské bienále, 48. bienále v Benátkách
  1999   Malíř Michael Rittstein nahradil ve svých obrazech groteskní pohled hloubavějším, Mladá fronta Dnes, 4-4
  1999   Malíř nabídky z Plzně neodmítá, Mladá fronta Dnes, 3-3
  1999   Michael Rittstein klouže po vlnách čerstvého vzduchu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  1999   Michael Rittstein se vrátil k řádu a vroucnosti, Lidové noviny, 20-20
  1999   Michael Rittstein v Ostravě (V galerii Sokolská 26 zahájili předevčírem novou výstavu kreseb a maleb), Severomoravský deník, 9-9
  1999   Michael Rittstein: Čerstvě natřeno, Týdeník Rozhlas, 31-31
  1999   Michael Rittstein: Proměna (pracovní název), 48. bienále v Benátkách, 26-26
  1999   Nové krajiny Michaela Rittsteina (Univerzitní galerie patří filmu V žáru královské lásky a rozměrným malbám z devadesátých let), Kultura, Plzeňský kulturní přehled, 28-28
  1999   Očistný vítr se opřel do plachet malíře Michaela Rittsteina, Mladá fronta Dnes, 3-3
  1999   Od člověka ke krajině, Exit, Praha a střední Čechy, 49-49
  1999   Poznámky pro Michaela Rittsteina, 48. bienále v Benátkách, 26-26
  1999   Poznámky pro Michaela Rittsteina (Koncepce pavilonu České republiky), 48. bienále v Benátkách
  1999   Pražský výtvarník Michael Rittstein vystavuje v černé Ostravě zároveň podruhé i poprvé, Ostravský večerník, 11-11
  1999   Rittstein nabídl pohled na dva póly tvorby, Mladá fronta Dnes, 3-3
  1999   Rittstein se odklonil od figurálního tématu, Mladá fronta Dnes
  1999   Rittstein si napřed obraz popíše, Právo
  1999   Rittsteina zajímá hlavně krajina, Mladá fronta Dnes, 3-3
  1999   Rittsteinova spanilá jízda (Zakladatel dynastie v Domě umění), Jihočeské listy, 5-5
  1999   Rittsteinovo dílo v Brnířově (Dobrovolní hasiči uspořádali výstavu obrazů), periodikum, 13-13
  1999   Rittsteinovo hájemství malby, Listy S.V.U. Mánes, 26-27
  1999   Rittsteinovo hájemství malby (Literární noviny), Literární noviny, 13-13
  1999   Rittsteinovy obrazy a kresby, Ostravský den
  1999   Svíčková mezi hamburgery, Právo
  2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, 32-130
  2000   Foto, které mám rád (Michael Rittstein), Foto Video, 29-29
  2000   Lesky a stíny - Michael Rittstein v galerii Via Art, Listy S.V.U. Mánes, 23-23
  2000   Malíř, který si komplikuje práci (Michael Rittstein vystavuje své obrazy z poslední doby v pražské Galerii Via Art), Lidové noviny, 11-11
  2000   Michael Rittstein se opíjí svobodou, chce vegetovat a malovat, České slovo, 13-13
  2000   Michael Rittstein: Chci pracovat jen v ateliéru a hlavně si vegetit, Velkomoravský kurýr, 9-9
  2000   Ošklivé kačátko Michaela Rittsteina, periodikum, 14-14
  2000   Terapie doby (Michael Rittstein), Vesmír, 58
  2000   Výkřik / Scream (1978 - 1986), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, 192-211
  2001   ´Tati, co stane s tím obrazem, až ten člověk umře?´, Britské listy
  2001   Ateliéry (Terpentýn, víno, kouř a erotika), Story, 34
  2001   Malíř groteskní banality, Suterény, 143-147
  2001   Michael Rittstein: Možná jsem někdy i spokojenej, Právo, 1-5
  2001   Obraz je výletní místo, Picasso byl monstrum, 125-135
  2001   Rittstein Michael, malíř, grafik, ilustrátor., Univerzitní noviny, 23-26
  2002   Centrum a periferie Michaela Rittsteina, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  2002   Divoký západ Michaela Rittsteina, Pars pro toto, 20-23
  2002   Domažlická galerie představí dílo Rittsteina, Mladá fronta Dnes, 6-6
  2002   En Golem en el arte checo, Golem v náboženství, vědě a umění / Golem en la religión la ciencia y el arte, 229-252
  2002   Golem v českém umění aneb proměny figurace, Golem v náboženství, vědě a umění / Golem en la religión la ciencia y el arte, 87-105
  2002   Michael Rittstein (Michael Rittstein - to je jeden z mála českých malířů,...), Reflex, 56-56
  2002   Michael Rittstein ´TAM´ (Malá dvorana Veletržního paláce - Národní galerie v Praze, 7.9.-2.1.2003), Listy S.V.U. Mánes, 17-17
  2002   Michael Rittstein je tam, Art & Antiques
  2002   Michael Rittstein neuznává pouze jediné dějiny umění, periodikum, 19-19
  2002   Michael Rittstein: Průvan k obědu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  2002   Muzeum Chodska v Domažlicích - Galerie Bratří Špillarů (Inzerce), Pars pro toto, 47-47
  2002   Němce děsil Kaslův obraz (Kováři alias trhači prstů zmizeli, nový primátor se už zase těší do práce), Večerník Praha, 1-2
  2002   Obrazy v obrazech provokují (Kdyňsko má v díle M. Rittsteina nenahraditelnou úlohu), Domažlicko, 1-1
  2002   Průvodce po koupalištích, Domažlický zpravodaj, 9-9
  2002   Rittstein vystavuje v domažlické galerie, Domažlický deník
  2002   V Brnířově má druhý domov, Domažlicko, 3-3
  2002   Velká gesta v Malé dvoraně (Michael Rittstein vystavuje své rozměrné malby ve Veletržním paláci v Praze), Lidové noviny, 23-23
  2002   Výstava obrazů Michaela Rittsteina s názvem ´Průvodce po koupalištích´ v domažlické galerii, Domažlický deník
  2003   Galerie nabízí Smažený smeták, Boleslavsko
  2003   Michael a Lukáš Rittsteinovi: Vaříme na Marsu dobrotu pro dva., 4-4
  2003   Nalezenci Michaela Rittsteina, Art & Antiques
  2003   O strukturách vizuálního myšlení, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2003   Vstávám a hořím zvědavostí, Time IN, 112-113
  2004   Město má zas o jednu galerii navíc (Novou výstavní síň v Brně otevřela první výstava grafik výtvarníka Michaela Rittsteina), Mladá fronta Dnes
  2004   Michael Rittstein intenzivně maluje a ctí závěsné umění, Moravskoslezský deník, 11-11
  2004   Michael Rittstein v Alternativě, InZlin, Průvodce volným časem, 26-27
  2004   Michael Rittstein za bodem obratu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2004   Michael Rittstein, narozený roku 1949 v Praze,..., Michael Rittstein: Soupis grafického díla 1970-2003, 7-9
  2004   Otevřená struktura a její přátelé, Pars pro toto, 30-33
  2004   Těšme se na Rittsteina, Zase-to, 13-15
  2004   Úspěšná pětka (Současní malíři, kteří prodávají za nejvyšší ceny), Pátek Lidových novin, 12-12
  2004   Vždycky mě zajímá ono kdyby..., Kultura, Plzeňský kulturní přehled, 29-29
  2005   Letní hříchy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  2005   Michael Rittstein (Úspěšný reprezentant českého umění ve světě / Successful Representative of Czech Art Abroad), Travel in the Czech Republic, 73-75
  2005   Michael Rittstein, České ateliéry / Czech studios, 475-476
  2005   Michael Rittstein (1949), České ateliéry / Czech studios, 206-211
  2005   Michael Rittstein malt für das Eschlkamer Kunstprojekt 2005 (Renommierter tschechischer Künstler wohnt in Brnirov bei Kdyne), periodikum
  2005   Michael Rittstein malt für Eschlkam (Tschechischer Künstler arbeitet in Brnirov bei Kdyne an drei Kunstwerken), periodikum
  2005   Rittsteinovy kvaše, Literární noviny, 12-12
  2006   A Prague Michael Rittstein, Artension, 18-19
  2006   Elastické představy Michaela Rittsteina, Revue Art, 6-13
  2006   Galerie Vltavín: Michael Rittstein, Ex, kulturní průvodce časopisu Reflex, 23-23
  2006   Kytara Něžnělka v neděli naposled., Hradecké noviny
  2006   Michael Rittstein (Une rage jubilatoire et libératoire), Artension, 20-21
  2006   Nemějte strach z Rittsteina, Listy Moravskoslezské
  2006   Nemysli a maluj!, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  2006   Obrazy Michaela Rittsteina, Trubač, 20-20
  2006   Potěší oko, pohladí duši (Pokud se o sobě navzájem chceme něco dovědět, obraz, který jsme si vybrali, promluví za nás), Rezidence, 152-152
  2006   Pro Rittsteina je malování zábava a chce, aby se ani diváci nenudili, Hradecké noviny
  2006   Rittstein předvádí novou tvorbu, Právo
  2006   Rittstein v pracích na papíře, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  2006   Tanec Michaela Rittsteina v lehce groteskních polohách, Rezidence, 168-169
  2006   V ostravské Galerii Beseda byla…, Literární noviny
  2006   Výletní místa docenta Rittsteina a jeho studentů, Trubač, 20-20
  2006   Výstavy Michaela Rittsteina jsou vždycky událostí, Moravskoslezský deník
  2007   3 otázky pro..., Revue Art, 33-33
  2007   Malíř a kunsthistorička 3 otázky pro… (Lucie Šiklová (kunsthistorička) Michael Rittstein (malíř)), Revue Art, 33-33
  2007   Michael Rittstein (Historky z globální vesnice aneb, kdo se špatně učil, chodí s obrazy), www.hka.cz
  2007   Michael Rittstein, Retrospektiva, Mladá fronta Dnes, 11-11
  2007   Michael Rittstein, Vlhkou stopou, Revue Art, 22-27
  2007   Michael Rittstein: Tarzan a Darwin, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  2007   Revoltu nahradilo požitkářství, Hospodářské noviny
  2007   Rittstein stále naplno (i napilno), Time IN, 110-117
  2007   Rittstein, Tarzan, Darwin, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  2007   Rittstein, to je gejzír duševní aktivity, Mladá fronta Dnes, 5-5
  2007   Rittsteinova evoluční výstava, Literární noviny, 12-12
  2007   Vlhkou stopou malíře Michaela Rittsteina, Právo, 12-12
  2008   A Play of Colours with powerful story, Le Cigare & Vin Style, 96-104
  2008   Aukce současného umění (Woxart), Revue Art, 54-59
  2008   Další sezona na koupališti, Instinkt, 66-68
  2008   Hra barev a silná historka, Le Cigare & Vin Style, 100-108
  2008   Chaos a řád Michaela Rittsteina, Mladá fronta Dnes, 10-10
  2008   Malíř drsných vizí rozpadu, Lidové noviny, 15-15
  2008   Michael Rittstein (´Svojí malbou jsem chtěl hlavně...´), 172-172
  2008   Michael Rittstein (Obrazy na celý život), Art & Antiques, 10-18
  2008   Michael Rittstein - Vlhkou stopou, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  2008   Michael Rittstein - Vlhkou stopou (Reflex), Reflex, 57-57
  2008   Musíte se dostat do rauše, Pátek Lidových novin, 6-11
  2008   Obscedantní malíř na vodní hladině, Týden, 40-44
  2008   Panelákový expresionizmus Michela Rittsteina stále oslovuje, Mladá fronta Dnes, 28-29
  2008   Posedlost malbou - Retrospektiva Michaela Rittsteina, A2: Kulturní týdeník, 9-9
  2008   Rittsteinové - Třikrát jinak na tři strany, Xantypa, 32-36
  2008   Tři pražské výstavy, IN magazín Hospodářských novin, 19-19
  2008   Výstava Forum '88, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2
  2008   Z Cíglerovy do Národní galerie, Listy Prahy 14, 22-22
  2009   Jubilanti Mánesa 2009, Listy S.V.U. Mánes, 2-3
  2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887-2009) Historie a současnost významného českého uměleckého spolku, Listy S.V.U. Mánes, 15-17
  2010   Czech Absurdity and Farce, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, 110-127
  2010   Česká groteska, České moderní a současné umění 1890 - 2010, 110-127
  2010   Diamantová těla, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4
  2010   Obrazy z depozitářů, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  2011   Smalt art Vítkovice 2011, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 19.číslo, 8-8
  2011   Současné umění, Ročenka ART+, 63-64
  2012   Panelstory v galerii, Pro R.Š. aka Grand Master, 102-113
  2013   Současné umění, Ročenka ART+, 57-58
  2014   Dynamičnost a nadsázka ve výtvarné zkratce (V Galerii z ruky v Křížovicích vystavuje grafické listy Michael Rittstein. Patří k významným představitelům expresiní figurální malby), Žďárský deník, 12-12
  2014   Michael Rittstein, 50, 93
  2015   6 Košíková, baseball, volejbal, házená, lukostřelba (Hrátky s míči a šípy), Sport je umění / Sport is art, 290-311
  2015   7 Plavání, veslování,vodní pólo, jachting, windsurfing (Ve vodním živlu), Sport je umění / Sport is art, 312-341
  2015   Atletika, cyklistika; Track & Field / Cycling (Vítězný finiš, First Past the Finisch), Sport je umění / Sport is art, 108-167
  2015   Sportující umělci (V zdravém těle zdravý vzduch), Sport je umění / Sport is art, 30-57
  2017   Kurzy začínají na podzim, Michael Rittstein: Kurzy začínají na podzim
  2017   Re: Byt v paneláku? (Obraz sídliště v současném umění), Paneland, 217-237
  2018   Michael Rittstein, Art + Antiques, 26-27
  2020   Nemysli, maluj!, Pátek Lidových novin, 22-27
  2024   Artplus.cz, Art Antiques, 5.číslo, 18-19
  nedat   Absurdity podle Rittsteina, Betty, 16-16
  nedat   Výstava Rittsteinových obrazů je neprávem ve stínu, periodikum
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   12:15, Pozdě, ale přece (artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Michael Rittstein (www.artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Michael Rittstein (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1976   Michael Rittstein: Obrazy, Galerie mladých, Mánes, Praha
  1979   Michael Rittstein: Kresby
  1979   Michael Rittstein: Obrazy a kresby, Okresní kulturní středisko, Liberec (Liberec)
  1984   Michael Rittstein - Kresby
  1984   Michael Rittstein: Kresby, Kniha, n.p., Praha
  1986   Michael Rittstein: Kresby
  1986   Michael Rittstein: Obrazy a kresby, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   Rittstein: Obrazy, Sdružení přátel Galerie bratří Čapků, Praha
  1988   Michael Rittstein: Kresby
  1988   Michael Rittstein: Obrazy, Městské kulturní středisko, Boskovice (Blansko)
  1989   Michael Rittstein: Zeichnungen, Galerie von der Milwe, Cáchy (Aachen)
  1991   Michael Rittstein: Grafika, Galerie Patro, Ostrava (Ostrava-město)
  1991   Michael Rittstein: Obrazy, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1992   Michael Rittstein, České kultúrne stredisko, Bratislava (Bratislava)
  1992   Michael Rittstein: Kresby, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1992   Michael Rittstein: Obrazy, Galerie Via Art, Praha
  1992   Michael Rittstein: Obrazy, grafika, kresby, Galerie Aura - Galerie na hradě, Olomouc (Olomouc)
  1993   Michael Rittstein: Mírná retrospektiva
  1993   Michael Rittstein: Obrazy a kresby, Artforum, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1994   Michael Rittstein: Šlofík, Galerie Via Art, Praha
  1994   Michael Rittstein: Žně
  1995   Michael Rittstein: Tesilové medium, Galerie Planá, Planá (Tachov)
  1996   Michael Rittstein: Kresba a grafika 1976-1996, Městská galerie Art Club, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
  1996   Michael Rittstein: Kresby, Městské divadlo, Kolín (Kolín)
  1996   Michael Rittstein: Obrazy (Michael Rittstein; Obrazy, kresby)
  1996   Michael Rittstein: Obrazy - kresby, Okresní vlastivědné muzeum, Šumperk (Šumperk)
  1996   Michael Rittstein: Otylý pel, Galerie Via Art, Praha
  1996   Michael Rittstein: Výběr z díla - 70. léta, obrazy, kresby, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
  1998   Michael Rittstein: Dílnička / Little workshop, Galerie Via Art, Praha
  1998   Michael Rittstein: Dužina a jádro / Flesh and core, Správa Pražského hradu, Praha
  1998   Michael Rittstein: Malba, Raiffeisen stavební spořitelna, Praha
  1998   Michael Rittstein: Obrazy a kresby
  1998   Návraty I. Michael Rittstein, Výtvarná škola Václava Hollara, Praha
  1999   Michael Rittstein: 98% vlhkosti, Univerzitní galerie, Plzeň (Plzeň-město)
  1999   Michael Rittstein: Čerstvě natřeno, Galerie Václava Špály, Praha
  1999   Michael Rittstein: Kresby, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
  1999   Michael Rittstein: Obrazy a kresby z let 1998-89, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Michael Rittstein: Okluzní fronta, Městské kulturní domy České Budějovice, a.s., České Budějovice (České Budějovice)
  2000   Michael Rittstein: Ošklivé kačátko /1985-2000/ Obrazy, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  2000   Michael Rittstein: Stín lesku / Shadow of Lustre, Galerie Via Art, Praha
  2001   Michael Rittstein: Průvan k obědu, Galerie Gambit, Praha
  2002   Factory Talk: Michael Rittstein, Techo a.s. - Galerie Techo Centrum, Praha
  2002   Malé matiné na výstavě obrazů Michaela Rittsteina Tam, Národní galerie v Praze, Praha
  2002   Michael Rittstein: Pravěk (Obrazy z let 1971-78), Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
  2002   Michael Rittstein: Průvodce po koupalištích, Muzeum Chodska, Domažlice (Domažlice)
  2002   Michael Rittstein: Tam / There, Národní galerie v Praze, Praha
  2003   Ilustrace, Galerie a Galerie Jídelna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  2003   Michael Rittstein: Tetovaný jogurt / Tattoed yoghurt, Galerie Via Art, Praha
  2003   Michael Rittstein: Těžký retro, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2003   Michael Rittstein: Výčitky nevědomí, Galerie Erasmus, Mělník (Mělník)
  2004   Michael Rittstein: Faktem zůstává..., Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2004   Michael Rittstein: Grafika, malba
  2004   Michael Rittstein: Rusalka byla Ruska? (Kresby), Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
  2004   Výstava k příležitosti významného jubilea pražského malíře Michaela Rittsteina, Kulturní institut, Zlín (Zlín)
  2005   Michael Rittstein
  2005   Michael Rittstein: Mňau (Obrazy), Galerie Dorka, Domažlice (Domažlice)
  2005   Michael Rittstein: Nemysli a maluj (Obrazy, kresby), Dům umění, Opava (Opava)
  2005   Michael Rittstein: Práce na papíře, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2005   Michael Rittstein: Šodó, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, Česká Lípa (Česká Lípa)
  2006   Michael Rittstein: Kojící opice (Obrazy), Galerie Dorka, Domažlice (Domažlice)
  2006   Michael Rittstein: Moje kytara Něžnělka
  2006   Michael Rittstein: Obrazy, Galerie Beseda, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Michael Rittstein: Tarzan a Darwin, Galerie Via Art, Praha
  2007   Michael Rittstein: Vlhkou stopou / A moist Trail, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   Michael Rittstein: Lesklá alej, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2009   Michael Rittstein: "Masturbace je zdravá", Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2009   Michael Rittstein: Rvačka, Galerie Dorka, Domažlice (Domažlice)
  2009   Michael Rittstein: Upytlačená dojnice, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2009   Michael Rittstein: Vlhkou stopou (O vodu se dělím s hady), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2009   Michael Rittstein: Vlhkou stopou / A moist Trail
  2010   Michael Rittstein: Animální monstrum, Galerie Via Art, Praha
  2011   Michael Rittstein: "Vášeň zlehka plá", Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2012   Michael Rittstein: Lysy pingwin, Galerie Dorka, Domažlice (Domažlice)
  2013   Křest nového katalogu Wine Food Market 2014 s ukázkami díla Michaela Rittsteina, Wine Food Market, Praha
  2013   Michael Rittstein: Čekárna na minulost, Galerie Beseda, Ostrava (Ostrava-město)
  2013   Michael Rittstein: Galaktické manšestráky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2013   Michael Rittstein: Pavouk v kulichu, Společenské centrum UFFO, Trutnov (Trutnov)
  2015   Michael Rittstein: Na kedlubně, Galerie Via Art, Praha
  2015   Michael Rittstein: Zasněný traktorista, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
  2019   Michael Rittstein: Ve vlnách / In Waves, Správa Pražského hradu, Praha
  2023   Michael Rittstein: Nohy na stole / Feet on the Table, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  nedat. (1995)   Michael Rittstein: Malba, Galerie AmbrosianA, Brno (Brno-město)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1972   Michael Rittstein, Václav Bláha, Vladimír Novák
  1975   Tvorba vojáků základní služby zařazených k AVS 1974-1975
  1980   Člověk Prostor člověka, Městské kulturní středisko, Dobříš (Příbram)
  1980   Kresby
  1981   Absolventi AVU z let 1973-1974 (Bláha, Novák, Ouhel, Pavlík, Rittstein, Sozanský), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1981   Kresba - grafika, Organisace SSM Památníku písemnictví v Praze, Praha
  1981   Táborské setkání
  1982   Práce architektů, malířů a sochařů
  1983   Člověk a svět, Michaela Lesařová: Grafika, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1983   Obrazy a sochy
  1983   Prostor, architektura, výtvarné umění
  1988   12/15 Pozdě, ale přece (Vás zveme na první výstavu volného seskupení 12/15)
  1988   Forum 1988 (Možnosti umění v prostoru)
  1988   Jeden starší - jeden mladší, Odbor školství a kultury ONV Praha 9, Praha
  1988   Kunst und Mode aus Prag
  1988   Prešparty '88
  1989   Střední věk, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1990   Inoffiziel - Kunst de CSSR 68-89, Fotografien von Jaroslav Kreičí, Kunst und Revolution, Museum der Stadt Regensburg, Řezno (Regensburg)
  1990   Nová skupina, Dům umění, Opava (Opava)
  1990   Vánoční koktajl grafiky, Výstavní a prodejní galerie Patro, Ostrava (Ostrava-město)
  1990   Volné seskupení 12/15: Kreslení, Galerie Fronta, Praha
  1991   ... a po deseti letech, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1991   12/15 Český globus, Národní galerie v Praze, Praha
  1991   Česká groteska II.: Úzkost, agrese, Český fond výtvarných umění, _
  1991   Šedá cihla 78/1991, Dům umění, Opava (Opava)
  1992   12/15 Pozdě, ale přece: Kresby, Art Galerie, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
  1992   Situation Pragoise
  1992   Žena (obrazy, kresby, grafiky, sochy, textilné modely), Štúdio S, Bratislava (Bratislava)
  1993   13 x Litografie atd..., Ateliér Praha - Obecní dům, Praha
  1993   Letní setkání členů S.V.U. Mánes v Semilech, Městské muzeum, Semily (Semily)
  1993   Současná grafika, Městské kulturní středisko, Veselí nad Moravou (Hodonín)
  1993   Staré kresby - nové obrazy - jede nobjekt, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1994   12/15 U zdymadla
  1994   12/15: Menší formáty, Galerie Via Art, Praha
  1994   Pohlaďte si králíčka (Ilustrace pro časopis Playboy), Playboy, časopis životního stylu, _
  1996   12/15 Špét, ábr doch
  1996   Bienále malby, grafiky a plastiky Písek ´96 (I. ročník přehlídky současného českého výtvarného umění)
  1996   Fragmenty (Část expozice z holadského Vendray), Galerie U prstenu, Praha
  1996   Hosté Hollaru 1996, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1996   Na tělo (Díla dvanácti českých malířů objektivem Alexandra Janovského), Galerie Behémót, Praha
  1996   Slávnosť (26 artist from the Czech and Slovak Republic / 26 umělců z České a Slovenské Republiky), Inalfa Industries BV, Venray
  1996   Slávnosť (26 artist from the Czech and Slovak Republic / 26 umelcov z Českej a Slovenskej republiky), Inalfa Industries BV, Venray
  1996   Tapiserie, obraz, prostor, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1996   Tři týdny české grotesky, Galerie U prstenu, Praha
  1997   Desetkrát žena (Setkání s českou ženou ve více podobách), Galerie Na bidýlku, Brno (Brno-město)
  1997   Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1997   Made in CZ - práce na papíře (soubor zakoupený pro Grafickou sbírku vídeňské Albertiny bankou Creditanstalt), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1997   Na tělo
  1997   Panoráma manýrismu 97 aneb co si Rudolf nestih´koupit, Galerie U prstenu, Praha
  1997   Šlí party, Galerie U prstenu, Praha
  1997   Tapiserie, obraz, prostor, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1998   Nové tapiserie z Moravské gobelínové manufaktury, Mánes, Praha
  1998   Setkání s Michaelem Rittsteinem a Ivanem Wernischem, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
  1998   Vánoční setkání při příležitosti koncertu a křtu 2. CD a výstavy obrazů, Bank Austria Creditanstalt, Czech Republic, a.s., Praha
  1999   Die Natur in zehn Kapiteln (Zeitgenössische tschechische Künstler), Badischer Kunstverein, Karlsruhe
  1999   Exkluzivní vernisáž výstavy předních českých umělců, Credit Suisse Asset Management, Praha
  1999   Jubilanti Mánesa 1999, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
  1999   La nature, en dix chapitres / Die natur in zehn Kapitel (Artistes contemporains tcheques / Zeitgenössische tschechische künstler)
  1999   Obraz, socha a svět. Architektura a výtvarné umění. Bílá zahrada Václava Fialy, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1999   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1999 (V. ročník), Městská galerie Art Club, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
  2000   Dokouřeno? Enough smoke?
  2000   Moderní česká kresba, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2000   Na cestě ke stálé expozici (Současná česká malba, plastika...), Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
  2000   Pohádkový svět komiksu
  2000   Praha světácká (Malby, kresby, grafiky, sochy, objekty, fotografie a karikatury předních českých a slovenských autorů)
  2001   Horizonty, Galerie U prstenu, Praha
  2001   Projekt Továrna (The Factory Project), Techo a.s. - Galerie Techo Centrum, Praha
  2001   Vánoční výstava, Galerie Millennium, Praha
  2001   Žrouti jedlíci labužníci (Praha), Galerie Vivo, Praha
  2001   Žrouti jedlíci labužníci (Litoměřice), Galerie Vivo, Praha
  2001   Žrouti jedlíci labužníci (Znojmo), Galerie Vivo, Praha
  2002   Akty (Obrazy - kresby - sochy - fotografie), Obecní galerie Beseda, Praha
  2002   Černá a bílá (Svitavy), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2002   Černá a bílá (Bruntál), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2002   Černá a bílá (Šternberk)
  2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2002   II. salon živých & mrtvých (Prodejní výstava obrazů, kreseb, grafik a plastik uspořádaná ke 100. výročí narození Toyen), Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2002   Kresby z let 1960-2002, Galerie La Femme, Praha
  2002   Malá pocta jedné fotografii (aneb Výstava domácích úkolů), Galerie La Femme, Praha
  2002   Mánes ve mlýnici
  2002   Současný akvarel (2002), Galerie Navrátil, Praha
  2002   Typický obraz / Typical picture (Česká malba na počátku 21. století / Czech painting at the beginning of the 21th cestury), Art CZ, v.o.s., Praha
  2002   Zápas s andělem (Motiv anděla v současné malbě), VIVO, nakladatelství a galeristika, Praha
  2002   Zvíře (obrazy-kresby-grafika-fotografie-plastika), Sdružení občanů a přátel Malé strany a Hradčan, Praha
  2003   Česká malba dnes, Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
  2003   Europe Art Language, Techo a.s. - Galerie Techo Centrum, Praha
  2003   Europe Art Languages, Techo a.s. - Galerie Techo Centrum, Praha
  2003   Giovanni Nepomuceno il Santo della Mitteleuropa (35 artisti Europei a Villa Ghellini)
  2003   Michael Rittstein a Lukáš Rittstein: Vaříme na Marsu dobrotu pro dva, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
  2003   Současný akvarel, Galerie Navrátil, Praha
  2003   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2003   Svět jako struktura, struktura jako obraz / World as Structure Structure as Image, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2003   Typický obraz / Typical picture (Česká malba na počátku 21. století / Czech painting at the beginning of the 21th cestury), Art CZ, v.o.s., Praha
  2004   Animálie (Zvířata v dílech mistrů minulých, současných a budoucích), ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro Gallery, Praha
  2004   Eros, eros, eros (Láska, nahota, erotika v díle mistrů minulých, současných a budoucích), ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro Gallery, Praha
  2004   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Rakouské kulturní fórum, Praha
  2004   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2004   Jan Nepomucký světec střední Evropy / John of Nepomuk the Saint of middle Europe / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas
  2004   Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas
  2004   Jubilanti S.V.U. Mánes 2004, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2004   Různé podoby lásky (Přehlídka současného umění), Galerie Millennium, Praha
  2004   Tschechische Künstler zum eintritt in die EU (Bilder skulpturen fotografien), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2004   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2004 (X. ročník), Město Týn nad Vltavou, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
  2004   Žena & automobil, Galerie La Femme, Praha
  2005   ´La boîte en valise´- oder ´Die Neue Welt liegt mitten in Europa´, Galerie AVU (GAVU), Praha
  2005   Bylo, nebylo... (Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  2005   Domácí úkoly na téma Žena, víno, zpěv, Galerie La Femme, Praha
  2005   Exprese / Expressiveness, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2005   Florálie, ArtPro, s.r.o., Praha
  2005   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas
  2005   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2005   Malerei - Wegbereiter zur Europäischen Integration
  2005   Pražské ateliéry, Galerie U prstenu, Praha
  2005   Seskupení 12, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
  2005   Velikonoce, Galerie U prstenu, Praha
  2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
  2006   Amor vincit omnia
  2006   Eros in Art
  2006   Generace 70. let (obrazy, kresby, grafiky), Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
  2006   Grafické techniky 4 (Litografie), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2006   Grenzenfresser / Požírači hranic
  2006   His Master´s Freud, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2006   Monstra a monstra v nás (Výstava profesionálních a poloprofesionálních výtvarníků, kteří téma monster zpracovávají a autorů, které monstra pronásledují), Galerie Millennium, Praha
  2006   Podvědomí
  2006   Přibližovadla (auta, motorky, vlaky, lodě, vzducholodě, vesmírné lodě, rakety, ufa, tanky, letadla, brusle, sáňky, kočárky... v dílech mistů minulých, současných i budoucích), ArtPro, s.r.o., Praha
  2006   Rozehrané rozhraní: David Trávníček, Igor Grimmich (Malířská škola Michaela Rittsteina)
  2006   Vyhnání z ráje (VIII. domácí úkol), Galerie La Femme, Praha
  2007   Nová trpělivost / New Patience
  2007   Typický obraz, WOXART s.r.o., Praha
  2008   5. salón živých a mrtvých, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2008   Členská výstava S.V.U. Mánes P-S, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2008   Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2008   Neovladatelná vášeň pro krásu (Výstava k 70. narozeninám Vojtěcha Petratura, instalatéra, montéra, sběratele, galeristy a kurátora)
  2008   Skutečná klasika, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2009   11 ze 114 - Spolek výtvarných umělců Mánes, Galerie Montanelli, s.r.o., Praha
  2009   Aperto!, Galerie Dolmen, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2009   Jubilanti Mánesa 2009, Mánes, Praha
  2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887 - 2009) / Verein Bildender Künstler Manes (1887 - 2009) (Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins)
  2009   Transfer, Art + Antiques, 68-68, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2010   20 / 10, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2010   Bláznivý barevný svět, Galerie Millennium, Praha
  2010   Czech Art (20 rokov po... / 20 Years after...), Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
  2010   Diamantová těla, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2010   Diamantová těla, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2010   Domácí úkoly - žena, Alternativa, Kulturní institut, Zlín (Zlín)
  2011   20/12, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2011   Džungle (Hommage a Henri Rousseau), Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2011   Láska je slepá, sex je jinde / Love is blind, sex is elsewhere, Artinbox Gallery, Praha
  2011   Xénia Hoffmeisterová, Michael Rittstein, Boris Jirků, Slovenská výtvarná únia, Bratislava (Bratislava)
  2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Nová síň, Voršilská 3, 110 00 Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2012   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2012 (XVIII. ročník), Městská galerie, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
  2012   Volný směr (Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2013   Kabinety Mánesa: Přehlídka tvorby tří generací současných malířů a sochařů, Slovenská výtvarná únia, Bratislava (Bratislava)
  2013   Století relativity / Century of Relativity
  2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2014   Beautifull fifteen II, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2014   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2014 (XX. jubilejní ročník (malba, grafika, ilustrace, plastika, keramika, sklo, textil, fotografie a knižní vazba), Městská galerie, Vodňany (Strakonice)
  2015   Art Safari 30 de luxe, Bubec o.p.s. (Sochařské studio Bubec), Praha
  2015   Letní výstava umělců z okruhu galerie, Galerie Millennium, Praha
  2015   Malá Strana grafická - díl 1 (9. ročník Malostranských setkávání 2015), Hradčanská galerie Josefa Kalouska, Praha
  2016   12/15 Pozdě, ale přece, Galerie Nová síň, Praha
  2016   Akt 2016, Nová galerie, Praha
  2016   O sportu, Galerie města Pardubic (GAMPA), Pardubice (Pardubice)
  2016   Stejně jsme se sešli, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2017   6. salón živých a mrtvých, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2017   České poválečné umění 1956-1996, Galerie Moderna, Praha
  2017   Krajina 2017, Nová galerie, Praha
  2017   Společné cesty 5, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2018   100 + 1 Hollar (Výstava ke 101. výročí založení Sdružení českých umělců a grafiků), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2018   12/15 dnes, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2018   SKOL!!! (Jizerská 50 jako umělecká inspirace), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2018   Volné seskupení 12/15, pozdě, ale přece: Kresby, Galerie Morzin, Vrchlabí (Trutnov)
  2021   T 9-2-7 Jednota v rozmanitosti / Unity in diversity, Trafo Gallery, Praha 7
  2023   Česká malba 1937-2012, Galerie Moderna, Praha
  2024   Magie otisku, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
album
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1975   Michael Rittstein: Doma je doma, Michael Rittstein, _
  1982   Pocta Emilu Fillovi od českých a slovenských výtvarných umělců
almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Akademie výtvarných umění v Praze / Academy of Fine Arts in Prague (Program, informace / Programme, Informations), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1996   5. aukce výtvarného umění, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
  1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Aukční síň Vltavín, Praha
  1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  1998   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2001   Hollar (Aukce umělecké grafiky), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2001   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
  2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2003   2. aukce moderního umění
  2003   I. aukce moderního umění
  2004   3. aukce moderního umění
  2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2005   4. benefiční aukce výtvarných děl pro akci Cihla, Portus, o.s., Praha
  2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2006   3. adventní aukce uměleckých děl
  2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2006   Aukce umění
  2006   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, Galerie Kodl, Praha
  2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2008   Aukce č. 2 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie), Galerie 5. patro, Praha
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2008   Moderní umění druhé poloviny 20. století, Dorotheum, Praha 1
  2009   11. Aukce, 11.číslo, Galerie Dolmen, Praha
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   České a slovenské současné umění / Czech and Slovak Contemporary Art - WOXART / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2010   14. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2010   17. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2010   18. aukce, 18.číslo, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
  2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2011   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2011   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
  2011   24. aukce výtvarného umění, 24.číslo, Galerie Dolmen, Praha
  2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
  2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín, Antikva Nova Kodl, Praha
  2011   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs (Aukce č. 9 / Auction No. 9), Galerie 5. patro, Praha
  2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2012   25. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, s.r.o., Ostrožská Nová Ves (Uherské Hradiště)
  2012   27. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti), Galerie Dolmen, Praha
  2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2012   Večerní aukce poválečného umění 1950-2010 (7. 6. 2012), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty), Aukční síň Vltavín, Praha
  2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2013   29. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2013   31. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Aukční síň Vltavín, Praha
  2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
  2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   Výtvarné umění, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2013   Výtvarné umění: Dražební katalog II. (17. března 2013, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
  2014   Bendefiční aukce společnosti časopisu Ateliér, Společnost časopisu Ateliér, Praha
  2014   Večerní aukce - České a slovenské současné umění (27. 11. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Aukční katalog 3/2015: Moderní a současné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Aukční katalog listopad 2015 (Výběr výtvarného umění), European Arts Investments, Praha 1
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Post-War & Contemporary Art (26. 11. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Výtvarné umění / Fotografie - aukční katalog (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2016   Etcetera: Soukromá sbírka umění, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (30. 11. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (9. 6. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   79. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
  2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Exkluzivní výběr obrazů), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
  2017   Večerní aukce moderny, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Art Evening Sale (29. 11. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2017   Výtvarné umění, Fotografie / Sbírka československého diplomata (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2018   14. aukční salon výtvarníků (422 děl pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2018   8. benefiční aukce pro Cestu domů, Cesta domů, Praha
  2018   Aukční síň Vltavín: 161. aukce (Bibliofilie a grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2018   Aukční síň Vltavín: 162. aukce (Výtvarné umění 19.-21. století), Aukční síň Vltavín, Praha
  2018   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek, 1. Art Consulting Praha, Praha
  2018   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
  2018   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019)), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 17.-21. století, Exkluzivní výběr obrazů, Mimořádná nabídka světové malířské tvorby), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2019   Aukční katalog listopad 2019: Výběr výtvarného umění (European Arts Investments), European Arts Investments, Praha 1
  2019   Galerie Dolmen: 69. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2019   Zahradní aukce, Arthouse Hejtmánek, Praha
  2020   1. Art Consulting: Aukční katalog (Aukce 81), 1. Art Consulting Praha, Praha
  2020   Aukční katalog Adolf Loos Apartment and Gallery (4. 10. 2020), Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o., Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 180. aukce (Vánoční aukce: Mince a výtvarné umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Galerie Dolmen: 70. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2021   15. aukční salon výtvarníků (414 děl pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2021   Aukční katalog / Auction Catalogue Adolf Loos Apartment and Gallery, Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o., Praha
  2021   Aukční síň Vltavín: 186. aukce (Výtvarné umění, fotografie), Aukční síň Vltavín, Praha
  2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   88. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 190. aukce (Aukce výtvarného umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 191. aukce (Aukce současného umění, fotografie), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 192. aukce (Aukce vybraných děl), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 195. aukce (Výtvarné umění 19.–21. století), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 198. aukce (Vánoční aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   EtceteraArt 15: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
  2023   89. aukční den Galerie Kodl ((výběr výtvarného umění)), Galerie Kodl, Praha
  2023   Aukční síň Vltavín: 202. aukce - Bibliofilie a grafika, Aukční síň Vltavín, Praha
  2023   EtceteraArt 17: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
  2023   Výběrová aukce moderního a současného umění / Evening Sale Prague Modern and Contemporary Art, Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o., Praha
bibliofilie
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1998   Dužina a jádro, Nakladatelství a knihkupectví Aulos, Praha
diář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec