Michael Rittstein

* 17. 9. 1949, Praha, Česká republika (Czech Republic)
malíř, kreslíř, grafik, pedagog

 

šifra: M.R.
národnost: česká
pohlaví: muž

Michael Rittstein
Auto v kouři
1978
kombinovaná technika
email, olej, písek, sololit, tmel
123 x 203 cm
Michael Rittstein
Piják limonády / Lemonade Drinker
1980
malba
olej, sololit
60 x 70 cm
Michael Rittstein
Oheň / Fire
2005
malba
akryl, plátno
30 x 45 cm
Michael Rittstein
Tesiláč I / Terylene Man I
1981
kombinovaná technika
akvarel, papír, pastel, pero, tuž, tužka
86 x 65 cm
Michael Rittstein
Stříbrný bols / Silver Bols
2006
malba
akryl, plátno
100 x 80 cm

heslo:
Malíř, kreslíř. Člen volného seskupení 12/ 15 Pozdě, ale přece. Žije v Praze.
V letech 1968-1974 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, kde byl žákem Arnošta Paderlíka. V roce 1987 se stává spoluzakladatelem skupiny Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece a zúčastní se první společné výstavy v roce 1988. Svým ranným malířským dílem bývá Rittstein řazen k „nové figuraci“. Jednalo se jen o krátkou etapu tvorby, která postupně získávala stále uvolněnější rysy fantazie a expresivnější dynamiku malby. Venkovská témata ze zemědělského prostředí vystřídaly obrazy scén s městských sídlišť a bytů, tedy oněch pověstných „králíkáren“, do nichž malíř umístil své postavy a příběhy. Rittstein miluje a maluje příběhy a celá tato etapa tvorby byla posléze pojmenována a zařazena mezi tzv. pražskou grotesku, kterou ovšem přesahuje svými ideovými postuláty a ignorováním veškerého lokálního koloritu. V Rittsteinových malířských příbězích je ironie a možná i krutost, ale zároveň i soucit a porozumění „občanskému“ životu, který pro mnohé nabyl hodnot absurdní reality a reálné absurdity. Obrazy s motivy „sídlištního“ člověka pokračují ovšem i v 80. letech. Téma manželek „stíhaček“ a žen vlekoucích nákupy se zdá být nevyčerpatelné. Rittsteinova tvorba vychází z reality, ale karikuje ji a mění, v technice malby umělec využívá skvrny a pasty, pracuje gesticky.
JO ( Olič Jiří, Muzeum umění Olomouc, 2008)