Jubilanti Spolku výtvarných umělců Mánes 2004

termín: 2004/10/21 - 2004/11/21
instituce: Galerie Diamant
typ výstavy: kolektivní