Slovácké muzeum

obec: Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
adresa: Smetanovy sady 179
PSČ: 686 01
stát: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: info@slovackemuzeum.cz
web: www.slovackemuzeum.cz

poznámka:
Sbírka Galerie Slováckého muzea obsahuje přes 7000 kusů artefaktů vzniklých od 17. století až do současnosti (obrazy, kresby, grafické listy, plastiky, medaile a reliéfy, keramika). Základ uměleckého fondu vznikl v roce 1914 (založení Slováckého muzea), kdy tehdejší regionální umělci a sběratelé podpořili svými dary nově začínající kulturní instituci (např. Joža Uprka). V dalším vývoji se do fondu dostávala umělecká díla nejen jako dary, ale také různými převody a nákupy. Zvláštní oddíl tvoří konvolut regionálního umění ( J. Uprka, F. Úprka, A. Frolka, C. Mandel, A. Kalvoda, S. Lolek, M. Boria, J. Jaška, V. Hroch, V. Vaculka, I. Vaculková aj.) V souvislosti se vznikem zlínské Školy umění a následnou uherskohradišťskou SUPŠ se okruh zastoupených umělců rozšířil o novou generaci z druhé poloviny 20. století (J. Vlach, J. Habarta, J. Gajdoš, O. Oliva, B. Zeman, T. Měšťánek, M. Malina, Z. Tománek aj.). V posledních letech se sbírkotvorný zájem Galerie Slováckého muzea ještě více zaměřuje na tvorbu bývalých absolventů SUPŠ působících i v jiných oblastech. Jako nový samostatný soubor se také vyvíjí sbírka sochařských prací vzniklých na sedmi ročnících (od roku 1988) uherskohradišťského Mezinárodního sochařského sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky. Mezi několika desítkami prací najdeme artefakty nejen od českých autorů, ale i od zahraničních (M. Othová, M. Vitanovský, K. Zeman, M. Zet, G. Gaspárová-Illéšová, J. K. Höger, J. Huba, R. Jaatinen, J. Karlovs, E. Ligeti, L. Zagyva ad.). zdroj - www.radagalerii.cz

Slovácké muzeum

Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti má své sídlo v barokní budově bývalé vojenské zbrojnice z roku 1723. Objekt byl postaven podle plánů Jacoba Albla a Leandra Anquisoly. I když v průběhu stavby došlo k různým odchylkám od původních nákresů, v místě přiléhajícím k městskému opevnění vznikla zajímavá budova o dvou křídlech a dvou podlažích. Do roku 1782 sloužila k ochraně města, na přelomu 18.-19. století zde sídlil poštovní úřad (dodnes se užívá název „Na staré poště“), přes 1. světovou válku využívala prostory armády, později sloužila jako obytný dům pro městskou chudinu. V roce 1955 nastoupil do Slováckého muzea historik umění PhDr. Vilém Jůza (do funkce ředitele) a rozhodl se vybudovat galerii výtvarných umění. Od města převzal velmi zchátralý objekt, jemuž hrozila likvidace. Za pouhé čtyři roky se podařilo vytvořit důstojný prostor pro prezentaci výtvarného umění. Od 21. října 1962 slouží Galerie Slováckého muzea veřejnosti. Od té doby prošla několika etapami svého novodobého vývoje. V letech 1990-92 byla nově zrekonstruována. Po pěti letech, při povodni v roce 1997, došlo k závažnému poškození celého objektu, a nákladná oprava byla v podstatě záchrannou akcí pro budoucnost. V současné době má Galerie Slováckého muzea k dispozici tři výstavní sály pro krátkodobé výstavy a jeden (v původním půdním prostoru) slouží jako stálá expozice „Umění jihovýchodní Moravy“. Výstavní programy jsou sestavovány v širokém záběru mnoha výtvarných disciplín, různých časových období a provenience. zdroj - www.radagalerii.cz

Slovácké muzeum

termín   název výstavy, místo konání
1940/09/01 - 1940/09/10   Vladislav Vaculka: Obrazy, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1945/09/16 - 1945/09/24   Jaroslav Melichárek: Čtvrtá výstava obrazů, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1946/09/22 - 1946/10/06   Vladislav Vaculka: Obrazy a grafika, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1946/12/08 - 1946/12/31   Výstava obrazů a plastik, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1949/10/09 - 1949/10/28   Vladislav Vaculka, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1952/04/27 -   Jiří Heřman, ak.mal., člen SVUM a člen Svazu čs. výtvarných umělců, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1954/04 - 1954/04/27   Eduard Světlík: Oravská přehrada, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1954/10/20 - 1954/11/07   Josef Holler: Kresby a grafika, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1956/03 - 1956/04   Jindřich Prucha, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1956/11 - 1956/12   Arnošt Hrabal: Z grafického díla, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1958/03 - 1958/04   Periferie v díle Jindřicha Lenharta, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1958/09/05 - 1958/06/15   Vladislav Vaculka: Práce z let 1935 - 1958, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1959/08   Vladimír Vašíček: Práce z let 1946-1959, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1959/08/02 - 1959/09/06   Vladimír Vašíček, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1960   Karel Hofman, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1960/05 - 1960/06   Jan Blažek, Jan Habarta, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1960/06/26 - 1960/07/24   Jánuš Kubíček: Obrazy a grafiky, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1960/09   Jan Lebiš, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1961/09/10 - 1961/10/15   Evžen Macků: Posmrtná výstava, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1962/07/22 - 1962/08/26   Pavel Hanzelka: Výstava plastik a keramiky, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1962/10 - 1962/11   Jaroslav Hrabec: Obrazy, kresby, grafika, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1962/10/21 - 1962/12/09   Česká kresba ze sbírek Národní galerie v Praze, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1964/09 - 1964/10   Miloš Boria 1896-1937, Galerie výtvarného umění, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1964/10/04 - 1965/01/15   Český a slovenský lid ve výtvarném umění, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1965   Ota Janeček, Galerie výtvarného umění, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1965/06/06 - 1965/07/11   Vladimír Vašíček, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1965/08 - 1965/09   Cyril Mandel, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1966/05/22 - 1966/06   Bohumír Matal: Obrazy, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1966/10/16 -   Jan Staněk, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1967/04 - 1967/06   Slovenský lid v díle Martina Benky, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1967/04/23 - 1967/06/04   Ida Vaculková: Keramika, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1967/06/11 - 1967/07/30   Vladimír Hroch: Obrazy, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1967/10 - 1967/11   Stanislav Lolek: Výstava krajinářské tvorby, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1969/08/30 - 1969/09/30   Setkání ´69, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1977/09   Miloš Alexander Bazovský: Zátiší: Výběr z díla, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1978/02/15 - 1978/06/18   Vladimír Hroch: Výstava obrazů, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1979   Mladí výtvarníci Slovácka, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1979/11 - 1980/01   Jan Blažek: Obrazy, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1980/11/18 - 1980/12   Vincenc Makovský: Sochařské a kreslířské dílo, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1981/01 - 1981/02   Vincenc Makovský: Výběr ze sochařského a kreslířského díla k umělcovým nedožitým osmdesátým narozeninám, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1982/01 - 1982/05   Evžen Macků: Kresby a plastiky, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1983   Malovaná družba, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1984/01/12 - 1984/03/04   Božena Augustinová: Barevná grafika, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1984/12/07 - 1985/01/06   Knižní vazby Fanka Jilíka, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1985/02/22 - 1985/04/14   Antonín Nový: Kované sochy, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1985/11/19 - 1985/12/31   Malováná družba: Pavel Vavrys, Josef Velčovský, Fikret Hašimov, Arif Husejnov. Výsledky společných tvůrčích pobytů v Ázerbajdžánské SSR a ČSR v letech 1980 - 1982, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1986/02/06 - 1986/04/06   Jan Staněk: Kresby - výběr z díla, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1986/07/17 - 1986/07/31   Jiří Jaška (1906 - 1982), Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1987/04/23 -   Jan Habarta: Výběr ze sochařské tvorby, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1987/11/05 - 1988/01/17   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1988/07/14   Karel Žádník (1847-1923), Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1988/07/14 - 1988/10   Cyril Mandel (1873 - 1907), Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1990/07/15 - 1990/10   Joža Uprka: Výběr z díla, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1991/04/10 -   Karel Zeman: Grafika, ilustrace, medaile, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1991/06/05 - 1991/06/30   Ladislav Laštůvka: Obrazy grafika, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1991/06/27 - 1991/09/29   Jan Trampota (1889 - 1942): Výběr z díla, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1991/08/08 - 1991/08/27   Ludvík Baran: Krása pro jediný den, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1991/09/11 - 1991/10/06   Sdružení nezávislých výtvarníků moravsko-slovenského pomezí, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1992/03/12 - 1992/05/10   Jaroslav Václav Staněk: Obrazy a kresby, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1992/05/13 - 1992/06/14   Arnošt Hrabal: Jak ho neznáme, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1992/06/04 -   Jana Kubínová: Textilní tisky - oděvy, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1993/09/16 - 1993/10/17   Jiří Habarta: Plakety a drobná plastika, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1993/10/30 - 1994/01/02   Musica Picta, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1994/06/23 - 1994/09/11   Vladislav Vaculka: Výběr z díla, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1994/09/22 - 1994/10/30   Sdružení výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1995/01/19 - 1995/02/26   Bohumil Marčák: Portréty, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1995/01/19 - 1995/03/05   Petr Vlček: Sochy a kresby, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1995/03/09 -   František Nikl: Obrazy, kresby, grafika, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1995/04/27 - 1995/06/04   Eva Karel Dudešek: Knižní vazby, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1995/04/27 - 1995/06/04   Miroslav Malina: Čas, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1995/06/15 -   Oldřich Blažíček /1887 - 1953/: Výběr z díla, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1995/12/01 -   Jiří Salajka: Grafika, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1996 - 1996/04/28   Hajej, dadej: Novorozeně ve venkovské a městské rodině od konce 19. do poloviny 20. století na Tišnovsku, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1996/01/25 - 1996/03/13   Mixtum Compositum: Výstava netkaných tapiserií, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1996/01/25 - 1996/03/13   Tomáš Měšťánek: Obrazy, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1996/04/02 - 1996/05/26   Český granát ve špercích ze sbírek Moravské galerie v Brně, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1996/04/02 - 1996/05/26   Jan Pospíšil: Obrazy, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1996/04/18 - 1996/08/25   Pavel Mühlbauer: Obrazy, kresby, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1996/06/20 - 1996/08/25   Jan Kudláček: Královny noci, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1996/06/20 - 1996/08/25   Vladimír Groš: Keramika, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1996/11/28 - 1997/01/05   Jan Gajdoš: Skleněné objekty, grafika, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1997/01/31 - 1997/03/31   Evžen Jecho: Geometrie, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1997/04/17 - 1997/06/15   Pavel Hlava: Sklo, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1997/05/15 - 1997/08/17   Zdenek Hůla: Sochy a obrazy: Zátiší s ovocem, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1998/11   Ida Vaculková: Keramika, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1998/11   Marta Taberyová: Keramické reliéfní obrazy, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1999 - 1999/04/05   Hračky a divadelní loutky z Afriky, Ameriky a Asie, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1999 - 1999/04/30   Mumia Viva, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1999/02/11   Umění jihovýchodní Moravy, Galerie, Ondřejovský sál, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1999/02/11 - 1999/05/16   Jindřich Prucha: Obrazy, kresby, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1999/02/12 - 1999/05/16   Michal Bauer: Obrazy mimo tento svět, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1999/06/10 - 1999/07/18   Radim Hanke: Sochy, kresby, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1999/06/10 - 1999/07/18   Václav Filandr: Čtvrtý rozměr, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1999/06/10 - 1999/09/12   Zdena Höhmová: Obrazy, kresby, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1999/06/26 - 1999/08/31   Výtvarné umění a film, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2000/02/10 - 2000/05/14   František Janák: Sklo, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2000/02/10 - 2000/05/14   Michael Rittstein: Ošklivé kačátko, Obrazy 1985-2000, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2000/06/15 - 2000/08/13   Pavel Dvorský: Vědecká ilustrace, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2000/06/15 - 2000/09/17   Alfred Justitz: Obrazy, kresby, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2000/09/04 - 2000/11/19   Erwin Raupp: Fotografie, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2000/10/12 -   Radek Brož: Otisky, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2001/02/08 - 2001/05/13   Ben Patterson. Jan Steklík. : Annegret Heinl. Karel Nepraš., Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2001/02/08 - 2001/05/13   Jan Jemelka: Obrazy - grafika, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2001/02/08 - 2001/05/13   Milan Pitlach: Fotografie, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2001/06/14 - 2001/09/09   Antonín Nový: Kované sochy, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2001/06/14 - 2001/09/09   Návraty III.: Práce absolventů SUPŠ v Uherském Hradišti (1981 - 1995), Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2001/10/25 - 2001/12/30   Jiří Brázda: Obrazy, kresby, grafika, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2001/10/25 - 2001/12/30   Jiří Vlach: Plastika, medaile, reliéf, kresba, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2001/10/25 - 2001/12/30   Zbyněk Janáček: Grafika 1991 - 2001, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2002/02/07 - 2002/04/28   Miloš Slezák: Výběr z díla, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2002/02/07 - 2002/04/28   Petra Šuterová: Lyrická abstrakce, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2002/05/16 - 2002/08/25   Evžen Skula: Knižní grafika, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2002/06/06 - 2002/08/11   Marie Uhlířová: Šperky, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2002/06/06 - 2002/09/15   Jan Pospíšil, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2002/09/12 - 2002/11/10   Pavel Bezděčka: Krajina z ruky, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2003/02/13 - 2003/04/27   Josef Ruszelák: Obrazy, kresby, grafika, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2003/06/05 - 2003/09/07   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2003/06/05 - 2003/09/14   Miloslav Jemelka: Obrazy, kresby, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2003/06/05 - 2003/09/14   Vladimír Petrík: Obrazy, kresby, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2003/10/09 - 2003/12/31   Antonín Oth: Sklo 1966-2003, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2003/11/06 - 2004/02/15   Egypt očima Milana Zeminy: Egypt za vlády faraonů, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2004/01/22 - 2004/04/25   Josef Kiesewetter, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2004/01/22 - 2004/04/25   Lubomír Janečka: Kresby, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2004/01/22 - 2004/04/25   Tomáš Měšťánek: Obrazy, kresby, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2004/05/18 - 2004/07/25   Ludmila Seefried-Matějková: Sochy a kresby, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2004/09/23 - 2005/01/02   Jiří Habarta: Sochařské dílo, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2005/02/03 - 2005/04/03   Jiří Jun: Trialog, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2005/02/03 - 2005/04/03   Josef Pšurný: Z malířského díla /1918 - 2003/, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2005/02/03 - 2005/04/03   Kamil Mikel: Obrazy, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2005/06/09 - 2005/07/17   Jiří Šindler, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2005/06/09 - 2005/07/17   Yasue Maetake: Kult přírodních věd, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2005/08   Mezinárodní sympozium lité medaile, plakety a drobné plastiky 2005, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště), Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2005/08/13 - 2005/09/11   8. mezinárodní sympozium: Lité medaile, plakety a drobné plastiky, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2005/10/06 - 2006/01/01   Kamila Ženatá: Obrazy, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2005/10/06 - 2006/01/01   Zdeněk Tománek, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2005/11/24 - 2006/01/08   Jana Kubínová: Textilní variace, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2006/02/09 - 2006/04/16   Miroslav Klíma: Designér a sochař, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2006/02/09 - 2006/04/16   Roman Hudziec: Krajiny, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2006/05/11 - 2006/07/09   Jiří Jílek: Sochy, obrazy, kresby, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2006/05/11 - 2006/07/09   Josef Odráška: Výběr z díla 1968 - 2006, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2006/07/21 - 2006/09/10   Jiří Štamfest: Kresby, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2006/10/05 - 2007/02/04   Řezbář František Gajda ze Strážnice, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2006/10/12 - 2006/12/31   Boris Jirků: Obrazy, kresby, grafiky, ilustrace, sochy, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2006/10/12 - 2006/12/31   Jaroslav Uiberlay (1921 - 1991): Kresby, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2006/11/02 - 2007/02/25   Aztékové a civilizace starého Mexika, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2007/02/08 - 2007/04/15   4x struktury, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2007/02/08 - 2007/04/15   Antonín Kroča, jun.: Sochy, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2007/02/08 - 2007/04/15   Antonín Kroča, malíř Lašska: Výběr z díla, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2007/05/10 - 2007/08/05   Karlův most ne, ale hrad může být váš, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2007/05/10 - 2007/08/12   Antonín Gavlas: Prosvětlování, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2008/02/14 - 2008/04/13   Lucie Chrástková, František Chrástek: Fotografie, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2008/02/14 - 2008/04/13   Vladimír Zálešák: Proměny krajiny, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2008/02/14 - 2008/04/13   Zdeněk Hudeček: Krása neumírá, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2008/07/26 - 2008/09/14   Salamandr - Výběr z tvorby Evy a Jana Švankmajerových, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2008/10/16 - 2008/12/31   Ludmila Kováříková: Hledání monumentu, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2009/03/05 - 2009/05/18   Svatopluk Slovenčík: Malba / kresba / objekt, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2009/06/25 - 2009/08/02   Jiří Hudeček: Obrazy, kresby, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2009/06/25 - 2009/09/13   Petra Seidlová, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2009/07/17 - 2009/07/30   Mezinárodní sympozium lité medaile, plakety a drobné plastiky 2009, 1. turnus, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště), Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2009/07/26 - 2009/09/20   Karel Jerie: Lovci dinosaurů, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2009/08/02 - 2009/08/15   Mezinárodní sympozium lité medaile, plakety a drobné plastiky 2009, 2. turnus, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště), Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2009/10/15 - 2010/01/03   Výpravy za dobrodružstvím se Zdeňkem Burianem, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2009/12/09 - 2010/01/31   Vladimír Vašíček: Paleta žhavená sluncem jihu Moravy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2010/01/21 - 2010/02/21   Vladimír Židlický: Fotografie, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2010/03/11 - 2010/05/18   Vladimír Vašíček: Paleta žhavená sluncem jihu Moravy, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2010/04/01 - 2010/05/30   Jindřich Štreit: (Ab)normalizace, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2010/05/13 - 2010/08/15   Tomáš Vosolsobě: Obrazy, kresby, grafika, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2010/06/17 - 2010/09/12   Československý filmový plakát 1959 - 1989, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2010/07/01 - 2010/10/10   Gabriela Nováková - Varmužová: Kresba, Vratislav Varmuža: Plastika, grafika, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2010/07/02 - 2010/10/03   Karel Bartošík: Kapesní stříbro / Pocket Silver, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2010/07/25 - 2010/09/12   Francouzská kinematografie v československém plakátu, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2010/09/02 - 2010/12/31   Jaroslav Koléšek: Archeologie stroje, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2010/10/15 - 2011/02/15   Josef Lada, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2011/01/14 - 2011/07/03   Zdeněk Šmíd: Sochy, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2011/01/27 - 2011/03/27   Cena Vladimíra Boudníka /1995–2010/ a Autorské knihy /1997–2009/, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2011/02/10 - 2011/03/27   Karel Souček a jeho žáci, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2011/07/24 - 2011/10/16   Antonín Sládek 1943 - 2009, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2012/02/17 - 2012/04/09   František Hodonský: Den smaragdových ohňů, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2012/05/03 - 2012/07/01   Jiří Salajka: Obrazy a monotypy, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2012/05/03 - 2012/07/01   Václav Karel /1902–1969/: Ilustrace, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2012/06/28 - 2012/09/09   Ćeskoslovenský a polský filmový plakát, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2012/10/18 - 2013/01/06   Pohledy do sbírky Galerie Slováckého muzea. Malířské portréty 18.–19. století, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2012/10/18 - 2013/01/06   Přírůstky 1992–2012, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2012/11/22 - 2013/02/24   Pohádka ve škole. Zachráněné vzpomínky, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2013/07/18 - 2013/09/15   Patrik Hábl, Jan Kovářík, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2013/10/10 - 2014/01/05   Eduard Ovčáček: Ve zkratce II., Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2014/01/23 - 2014/03/16   Oldřich Tichý: Obrazy, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2014/01/23 - 2014/03/16   René Hábl: Vlákno, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2014/05/07 - 2014/07/13   Josef Kiesewetter: Zahrada snění, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2014/07/18 - 2014/09/14   Miloš Alexander Bazovský: Obrazy/kresby, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2014/07/27 -   Peter Greenaway: Ejzenštejn v Guanajuatu, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2014/10/16 - 2015/01/11   Vaculkovi: Umění čistého srdce, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2014/11/06 - 2015/01/11   Betlémy ze soukromých sbírek, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2015/02/06 - 2015/03/29   Michal Šarše: Sochy, kresby, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2015/04/23 - 2015/06/07   Barbora Lungová: /Nánosy maškarády/, obrazy, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2015/04/23 - 2015/06/07   Juraj Oravec: Plynutí času, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2015/07/28 - 2015/09/13   Martin Zálešák: Obrazy, kresby, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2015/09/16 - 2016/01/03   Helena Zmatlíková: Knižní ilustrace, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2015/10/15 - 2016/01/03   Klára Klose: Modelovat, malovat nebo milovat?, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2016/01/28 - 2016/04/03   Jiří Balcar: Kresba, grafika, malba, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2016/01/28 - 2016/04/03   Miroslav Malina & Michal Malina: Soukromé války, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2016/04/28 - 2016/06/19   Quido Kocián: Sochařské dílo ze soukromé sbírky, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2016/04/28 - 2016/06/19   Strom. Pocta Jindřichu Pruchovi, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2016/07/14 - 2016/10/16   Stanislav Lolek 1873-1936: Rapsodie volné přírody, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2016/07/22 - 2016/08/21   Iris Armutidis a Jakub Tytykalo: Výměna rolí, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2017/05/04 - 2017/07/09   Broučci Jana Karafiáta, ilustrace a knížky, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2017/05/04 - 2017/07/09   František Karel Foltýn (1937-2000): Návrat na Moravu, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2017/07/20 - 2017/09/10   Solitéři (Jiří Eliška, Jiří Lindovský, Radek Petříček), Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2017/07/24 - 2017/09/10   Tomáš Pospěch: Zemědělské práce: Slušovice, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2018/07/26 - 2018/09/09   František Chrástek: Fragmenty In / Out. Fotografie, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2018/07/27 - 2018/09/09   Friedrich Wilhelm Murnau: Soukromé fotografie, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2019/01/31 - 2019/03/17   Prague Stuckists, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2019/02/15 - 2019/09/15   František Kretz & Alice Masaryková, Národopisné muzeum (Letohrádek Kinských - Musaion), Praha
2019/10/05 - 2020/01/05   Návraty, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2020/08/09 - 2020/08/27   Intervence #23 - Křik kohouta, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2021/11/11 - 2022/01/30   Jiří Načeradský, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2022/07/13 - 2023/10/01   Sport ve výtvarném umění, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2022/07/30 - 2023/06/30   Robert Buček: Skrýš (Socha pro město), Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2022/07/31 - 2022/09/25   Rudolf Lukeš: Filmové návrhy a leporela, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2022/11/24 - 2023/02/12   Kovaříkovi: Ludmila, Miroslav a Jan Kováříkovi, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2022/11/24 - 2023/02/12   Pavol Stručka: Ratolest, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2023/03/23 - 2023/06/11   Jednota umělců výtvarných v Praze, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2023/11/02 - 2024/02/25   Měšťánek, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2024/02/15 - 2024/04/21   Kouzlení Kornelie Němečkové, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2024/03/21 - 2024/05/26   Lenka Falušiová: Sama v horách, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2024/03/21 - 2024/05/26   Návraty malíře Pavla Vavryse, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)

Slovácké muzeum

termín   název výstavy
1939/11/12 - 1939/12/15   Národ svým výtvarným umělcům
1940/09/01 - 1940/09/10   Vladislav Vaculka: Obrazy
1945/09/16 - 1945/09/24   Jaroslav Melichárek: Čtvrtá výstava obrazů
1946/09/22 - 1946/10/06   Vladislav Vaculka: Obrazy a grafika
1946/12/08 - 1946/12/31   Výstava obrazů a plastik
1949/10/09 - 1949/10/28   Vladislav Vaculka
1952/04/27 -   Jiří Heřman, ak.mal., člen SVUM a člen Svazu čs. výtvarných umělců
1954/04 - 1954/04/27   Eduard Světlík: Oravská přehrada
1954/10/20 - 1954/11/07   Josef Holler: Kresby a grafika
1956/03 - 1956/04   Jindřich Prucha
1956/11 - 1956/12   Arnošt Hrabal: Z grafického díla
1958/03 - 1958/04   Periferie v díle Jindřicha Lenharta
1958/09/05 - 1958/06/15   Vladislav Vaculka: Práce z let 1935 - 1958
1959/08   Vladimír Vašíček: Práce z let 1946-1959
1959/08/02 - 1959/09/06   Vladimír Vašíček
1960   Karel Hofman
1960/05 - 1960/06   Jan Blažek, Jan Habarta
1960/06/26 - 1960/07/24   Jánuš Kubíček: Obrazy a grafiky
1960/09   Jan Lebiš
1961/09/10 - 1961/10/15   Evžen Macků: Posmrtná výstava
1962/07/22 - 1962/08/26   Pavel Hanzelka: Výstava plastik a keramiky
1962/10 - 1962/11   Jaroslav Hrabec: Obrazy, kresby, grafika
1964/10/04 - 1965/01/15   Český a slovenský lid ve výtvarném umění
1965   Erwin Raupp: Fotografie z let 1904-1906
1965   Lidová umělecká výroba 1964
1965/08 - 1965/09   Cyril Mandel
1966/06 - 1966/09   Lidová hrnčina
1966/10/16 -   Jan Staněk
1967/04 - 1967/06   Slovenský lid v díle Martina Benky
1967/10 - 1967/11   Stanislav Lolek: Výstava krajinářské tvorby
1968/07/05   Lidové umění Bulharska
1969/08/30 - 1969/09/30   Setkání ´69
1977/09   Miloš Alexander Bazovský: Zátiší: Výběr z díla
1979   Mladí výtvarníci Slovácka
1983   Malovaná družba
1984/01/12 - 1984/03/04   Božena Augustinová: Barevná grafika
1984/12/07 - 1985/01/06   Knižní vazby Fanka Jilíka
1985/11/19 - 1985/12/31   Malováná družba: Pavel Vavrys, Josef Velčovský, Fikret Hašimov, Arif Husejnov. Výsledky společných tvůrčích pobytů v Ázerbajdžánské SSR a ČSR v letech 1980 - 1982
1991/04/10 -   Karel Zeman: Grafika, ilustrace, medaile
1991/06/05 - 1991/06/30   Ladislav Laštůvka: Obrazy grafika
1991/06/27 - 1991/09/29   Jan Trampota (1889 - 1942): Výběr z díla
1991/08/08 - 1991/08/27   Ludvík Baran: Krása pro jediný den
1991/09/11 - 1991/10/06   Sdružení nezávislých výtvarníků moravsko-slovenského pomezí
1992/03/12 - 1992/05/10   Jaroslav Václav Staněk: Obrazy a kresby
1992/05/13 - 1992/06/14   Arnošt Hrabal: Jak ho neznáme
1992/06/04 -   Jana Kubínová: Textilní tisky - oděvy
1996 - 1996/04/28   Hajej, dadej: Novorozeně ve venkovské a městské rodině od konce 19. do poloviny 20. století na Tišnovsku
1999 - 1999/04/05   Hračky a divadelní loutky z Afriky, Ameriky a Asie
1999 - 1999/04/30   Mumia Viva
1999/06/10 - 1999/07/18   Radim Hanke: Sochy, kresby
2000/09/04 - 2000/11/19   Erwin Raupp: Fotografie
2002/05/16 - 2002/08/25   Evžen Skula: Knižní grafika
2002/09/12 - 2002/11/10   Pavel Bezděčka: Krajina z ruky
2003/11/06 - 2004/02/15   Egypt očima Milana Zeminy: Egypt za vlády faraonů
2005/02/03 - 2005/04/03   Josef Pšurný: Z malířského díla /1918 - 2003/
2005/11/24 - 2006/01/08   Jana Kubínová: Textilní variace
2006/10/05 - 2007/02/04   Řezbář František Gajda ze Strážnice
2006/11/02 - 2007/02/25   Aztékové a civilizace starého Mexika
2009/07/26 - 2009/09/20   Karel Jerie: Lovci dinosaurů
2010/04/01 - 2010/05/30   Jindřich Štreit: (Ab)normalizace
2010/06/17 - 2010/09/12   Československý filmový plakát 1959 - 1989
2010/07/25 - 2010/09/12   Francouzská kinematografie v československém plakátu
2012/06/28 - 2012/09/09   Ćeskoslovenský a polský filmový plakát
2012/11/22 - 2013/02/24   Pohádka ve škole. Zachráněné vzpomínky
2014/07/18 - 2014/09/14   Miloš Alexander Bazovský: Obrazy/kresby
2014/07/27 -   Peter Greenaway: Ejzenštejn v Guanajuatu
2015/09/16 - 2016/01/03   Helena Zmatlíková: Knižní ilustrace
2017/05/04 - 2017/07/09   Broučci Jana Karafiáta, ilustrace a knížky
2020/08/09 - 2020/08/27   Intervence #23 - Křik kohouta
2022/07/31 - 2022/09/25   Rudolf Lukeš: Filmové návrhy a leporela
2023/03/23 - 2023/06/11   Jednota umělců výtvarných v Praze
2024/02/15 - 2024/04/21   Kouzlení Kornelie Němečkové
stálá expozice   Stálá expozice Slovácko

Slovácké muzeum

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1940   Výstava obrazů Vladislava Vaculky
  1945   Jaroslav Melichárek: Čtvrtá výstava obrazů
  1946   Výstava obrazů a grafiky Vladislava Vaculky
  1949   Vladislav Vaculka
  1954   Josef Holler: Kresby a grafika
  1956   Arnošt Hrabal: Z grafického díla
  1956   Jan Blažek (Laureát Státní ceny)
  1956   Jindřich Prucha (*1886 - +1914)
  1960   Jánuš Kubíček: Obrazy - grafika
  1960   Karel Hofman
  1961   Evžen Macků: Posmrtná výstava
  1962   Hanzelka: Keramika
  1962   Jaroslav Hrabec: Obrazy, kresby, grafika
  1963   Jiří Jaška
  1964   Jan Blažek: Akvarely 1960 - 1963
  1964   Miloš Boria 1896-1937
  1965   Ota Janeček
  1967   Slovenský lid v díle Martina Benky
  1967   Vladimír Hroch
  1978   Vladimír Hroch
  1979   Jan Blažek: Výstava obrazů
  1980   Vincenc Makovský (Výběr ze sochařského a kreslířského díla k umělcovým nedožitým osmdesátým narozeninám)
  1982   Evžen Macků: Kresby a plastiky
  1985   Antonín Nový: Kované sochy
  1988   Cyril Mandel: Výběr z díla
  1991   Karel Zeman: grafika, ilustrace, medaile
  1995   Petr Vlček
  1996   Vladimír Groš: Keramika
  1998   Ida Vaculková: Keramika
  2001   Jiří Vlach: Plastika, medaile, reliéf, kresba
  2002   Miloš Slezák: Výběr z díla
  2003   Antonín Oth: Sklo 1966-2003
  2004   Josef Kiesewetter: Obrazy
  2004   Lubomír Janečka: Kresby
  2004   Tomáš Měšťánek: Obrazy, kresby
  2005   Blanka Šperková: Drátěné objekty, šperky
  2005   Jiří Habarta: sochařské dílo
  2005   Kamil Mikel: Obrazy
  2006   Jiří Štamfest: Kresby
  2006   Miroslav Klíma: Designér a sochař
  2006   Roman Hudziec: Krajiny
  2007   Antonín Kroča: Výběr z díla
  2008   Krása neumírá / Zdeněk Hudeček / obrazy
  2008   Ludmila Kováříková (Hledání monumentu)
  2008   Vladimír Zálešák: Proměny krajiny (obrazy)
  2009   Mikoláš Axmann: Kamenná okna
  2009   Svatopluk Slovenčík: Malba / kresba / objekt
  2012   František Hodonský: Den smaragdových ohňů
  2014   Josef Kiesewetter: Zahrada snění (Obrazy, kresby, grafika)
  2014   Oldřich Tichý: Obrazy
  2016   Jiří Balcar: Kresba, grafika, malba
  2016   Quido Kocián: Sochařské dílo ze soukromé sbírky
  2022   Jiří Načeradský
  listopad 1998   Marta Taberyová: Keramické reliéfní obrazy
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1946   Výstava obrazů a plastik
  1960   Jan Blažek, Jan Habarta
  1962   Česká kresba ze sbírek Národní galerie v Praze
  1969   Setkání 69 (Katalog třetí výstavy Setkání)
  1983   Malovaná družba (Praha - Baku - Uherské Hradiště)
  2001   P.S. : H.N. (Ben Patterson. Jan Steklík. : Annegret Heinl. Karel Nepraš.)
  2005   Mezinárodní sympozium 8. ročník (Lité medaile, plakety a drobné plastiky)
  2007   4x struktury (Michal Bauer, Zdeněk Macháček, David Medek, Tomáš Medek)
  2008   Lucie Chrástková, František Chrástek: Fotografie
  2008   Salamandr (Výběr z tvorby Evy a Jana Švankmajerových)
  2009   10. Mezinárodní sympozium lité medaile, plakety a drobné plastiky
  2011   Karel Souček a jeho žáci
  2013   Patrik Hábl, Jan Kovářík
  2014   Betlémy ze soukromých sbírek
  2014   Vaculkovi (Umění čistého srdce)
  2016   Miroslav Malina & Michal Malina: Soukromé války
  2016   Strom (Pocta Jindřichu Pruchovi)
  2022   Miroslav - Ludmila - Jan - Kováříková
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev)
  2003   Slovník žáků a absolventů zlínské Školy umění a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti /1939 - 2003/
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1940   Vladislav Vaculka: Obrazy
  1952   Jiří Heřman, ak.mal., člen SVUM a člen Svazu čs. výtvarných umělců (přehled životního uměleckého díla, akvarelů a olejů)
  1958   Vladislav Vaculka: Práce z let 1935 - 1958
  1960   Jánuš Kubíček: Obrazy a grafiky
  1961   Evžen Macků: Posmrtná výstava
  1966   Bohumír Matal: Obrazy
  1980   Vincenc Makovský: Sochařské a kreslířské dílo
  1984   Božena Augustinová: Barevná grafika
  1984   Knižní vazby Fanka Jilíka (u příležitosti životního jubilea)
  1986   Jiří Jaška (1906 - 1982) (akademický sochař)
  1988   Cyril Mandel (1873 - 1907)
  1988   Karel Žádník (1847-1923)
  1990   Joža Uprka - Výběr z díla (1861-1940)
  1991   Jan Trampota (1889 - 1942): Výběr z díla
  1991   Karel Zeman: Grafika, ilustrace, medaile
  1991   Ladislav Laštůvka: Obrazy grafika
  1991   Ludvík Baran: Krása pro jediný den
  1992   Jana Kubínová: Textilní tisky - oděvy
  1992   Jaroslav Václav Staněk: Obrazy a kresby (k nedožitým 70. narozeninám)
  1995   Bohumil Marčák: Portréty (fotografické tvorby)
  1995   Eva Karel Dudešek: Knižní vazby (výběr z díla 1928 - 1995)
  1995   František Nikl: Obrazy, kresby, grafika
  1995   Miroslav Malina: Čas
  1995   Petr Vlček: Sochy a kresby
  1996   Jan Pospíšil: Obrazy
  1996   Tomáš Měšťánek: Obrazy
  1997   Evžen Jecho: Geometrie (Plastiky)
  1997   Zdenek Hůla: Socha a obrazy (Zátiší s ovocem)
  1999   Jindřich Prucha: Obrazy, kresby
  1999   Michal Bauer: Obrazy mimo tento svět
  1999   Radim Hanke: Sochy, kresby
  2000   Alfred Justitz: Obrazy, kresby
  2000   Erwin Raupp: Fotografie (Obrázky ze Slovácka (1904))
  2000   František Janák: Sklo
  2000   Michael Rittstein: Ošklivé kačátko /1985-2000/ Obrazy
  2000   Pavel Dvorský: Vědecká ilustrace
  2001   Jan Jemelka: Obrazy - grafika
  2001   Jiří Vlach: Plastika, medaile, reliéf, kresba
  2001   Milan Pitlach: Fotografie
  2001   Zbyněk Janáček: Grafika 1991 - 2001
  2002   Evžen Skula: Knižní grafika (1991 - 2001)
  2002   Jan Pospíšil
  2002   Marie Blabolilová: Obrazy, grafika
  2002   Pavel Bezděčka: Krajina z ruky (fotografie)
  2002   Petra Šuterová: Lyrická abstrakce
  2003   Antonín Oth: Sklo 1966-2003
  2003   Egypt očima Milana Zeminy: Egypt za vlády faraonů
  2003   Josef Ruszelák: Obrazy, kresby, grafika
  2003   Miloslav Jemelka: Obrazy, kresby
  2003   Vladimír Petrík: Obrazy, kresby
  2004   Lubomír Janečka (kresby)
  2004   Tomáš Měšťánek: Obrazy, kresby
  2005   Blanka Šperková: Drátěné objekty, šperky
  2005   Jana Kubínová: Textilní variace
  2005   Jiří Jun: Trialog
  2005   Josef Pšurný: Z malířského díla (1918 - 2003)
  2005   Kamil Mikel: Obrazy
  2005   Yasue Maetake: Kult přírodních věd / The cult of science (Sochařské objekty / Sculpting objects)
  2005   Zdeněk Tománek
  2006   Jaroslav Uiberlay (1921 - 1991): Kresby
  2006   Jiří Jílek: Sochy, obrazy, kresby
  2006   Miroslav Klíma: Designér a sochař
  2006   Řezbář František Gajda ze Strážnice
  2009   Karel Jerie: Lovci dinosaurů (výstava k 35.Letní filmové škole)
  2010   Karel Bartošík: Kapesní stříbro / Pocket silver
  2010   Tomáš Vosolsobě: Obrazy, kresby, grafika
  2010   Vladimír Židlický: Fotografie
  2010   Zima s Josefem Ladou
  2012   František Hodonský: Den smaragdových ohňů
  2012   Jiří Salajka: Obrazy a monotypy
  2013   Eduard Ovčáček: Ve zkratce II.
  2014   Miloš Alexander Bazovský: Obrazy/kresby
  2014   Oldřich Tichý: Obrazy
  2014   Peter Greenaway: Ejzenštejn v Guanajuatu (kresby k připravovanému filmu)
  2015   Helena Zmatlíková: Knižní ilustrace
  2015   Michal Šarše: Sochy, kresby
  2016   Stanislav Lolek 1873-1936: Rapsodie volné přírody
  2017   František Karel Foltýn (1937-2000): Návrat na Moravu
  2017   Tomáš Pospěch: Zemědělské práce: Slušovice
  2018   František Chrástek: Fragmenty In / Out (Fotografie)
  2018   Friedrich Wilhelm Murnau: Soukromé fotografie
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1964   Český a slovenský lid ve výtvarném umění
  1991   Sdružení nezávislých výtvarníků moravsko-slovenského pomezí
  1994   Sdružení výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy
  1996   Český granát ve špercích ze sbírek Moravské galerie v Brně
  1996   Mixtum Compositum (Výstava netkaných tapiserií)
  2001   Ben Patterson. Jan Steklík. : Annegret Heinl. Karel Nepraš.
  2001   Návraty III.: Práce absolventů SUPŠ v Uherském Hradišti (1981 - 1995) (Malba, plastika, instalace, kresba, grafika, keramika)
  2006   Aztékové a civilizace starého Mexika
  2007   Karlův most ne, ale hrad může být váš
  2010   Gabriela Nováková - Varmužová: Kresba, Vratislav Varmuža: Plastika, grafika
  2011   Karel Souček a jeho žáci
  2014   Vaculkovi (Umění čistého srdce)
  2016   Strom (Pocta Jindřichu Pruchovi)
  2017   Solitéři (Jiří Eliška, Jiří Lindovský, Radek Petříček)
  2019   Návraty (Výstava prací významných absolventů Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště k 80. výročí jejího založení)
  2019   Prague Stuckists
  2023   Jednota umělců výtvarných v Praze
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1992   Arnošt Hrabal: Jak ho neznáme
  1997   Pavel Hlava: Sklo
  2002   Marie Uhlířová: Šperky
  2006   Boris Jirků: Obrazy, kresby, grafiky, ilustrace, sochy (výběr z tvorby)
  2015   Barbora Lungová: /Nánosy maškarády/, obrazy
katalogový plakát kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   P.S. : H.N. (Ben Patterson. Jan Steklík. : Annegret Heinl. Karel Nepraš.)
  2010   Uááá (Československý filmový plakát)
PF
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   PF 2001 (Slovácké muzeum Uherské Hradiště)
  2003   pf 2003 (Slovácké muzeum Uherské Hradiště)
plakát
  rok vydání   název (podnázev)
  1996   Vladimír Groš: Keramika
  2000   Michael Rittstein: Ošklivé kačátko
  2023   Jednota umělců výtvarných v Praze
program
  rok vydání   název (podnázev)
  1996   Slovácké muzeum Uherské Hradiště: Duben 1996
  1999   Slovácké muzeum Uherské Hradiště: Únor 1999
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   Jan Jemelka: Obrazy, grafika

Slovácké muzeum

instituce, obec, adresa
Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště), Otakarova ul. 103

Slovácké muzeum

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
  2008   Reprezentace národa
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  nedat. [2006]   Muzea a galerie Zlínského kraje
adresář
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno   RGČR The Czech Galleries Council
PF
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   PF 2001 (Slovácké muzeum Uherské Hradiště)
  2003   pf 2003 (Slovácké muzeum Uherské Hradiště)
seznam institucí
  rok vydání   název (podnázev)
  nedat   RGČR Rada galerií České republiky

Slovácké muzeum

osoba   narození rok od - do, poznámka
Jančář Josef   16. 6. 1931     ???? - ????, ředitel
Jůza Vilém   13. 6. 1930     ???? - ????, ředitel
Lang František         ???? - ????, ředitel (1980)
Mátlová Iveta   1977     ???? - ????, kniovnice
Štefánková Ludmila   22. 8. 1958     ???? - ????, konzervátorka
Štěrba Josef   18. 3. 1888     1951 - 1955, ředitel

Slovácké muzeum

osoba   narození
Cundrla František   25. 11. 1943    
Frolka Antoš   13. 6. 1877    
Groš Vladimír   11. 4. 1946    
Habarta Jan   15. 11. 1919    
Hanáček Jan   5. 4. 1932    
Hrabal Arnošt   4. 12. 1886    
Kostrhon Eduard   13. 11. 1910    
Kovářík Jan   28. 3. 1980    
Oliva Otmar   19. 2. 1952    
Salajka Jiří   8. 10. 1933    
Schneiderka Alois   24. 12. 1896    
Tvrdoň Jaroslav   10. 6. 1950    
Vašíček Vladimír   29. 9. 1919    
Vavrys Pavel   18. 12. 1947    

Slovácké muzeum

kniha
rok vydání   autor, název (podnázev)
1999    , Jakou barvu má modrá
obraz
rok vydání   autor, název (podnázev)
1913   Uprka Joža, Z pouti
1950   Vaculka Vladislav, Z jízdy králů
socha
rok vydání   autor, název (podnázev)
1962   Vaculková Ida, Kentaur
1970   Vaculková Ida, Vrba a její děti