Galerie AVU (GAVU)

rok vzniku: 1993
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: U Akademie 4, Praha 7
PSČ: 170 22
tel.: +420 220 408 224
www: www.avu.cz

poznámka:
Galerie AVU plní nejen tradiční funkce galerie, ale funguje také jako komunikační prostor Akademie na úrovni praktických výstupů s přesahy mimo školu. Ideová otevřenost koncepce galerie umožňuje, aby se zde akademická obec a odborná i laická veřejnost seznámila s kurátorskými projekty a pracemi studentů AVU a zároveň dává i příležitost studentům AVU k setkávání se s různými polohami umění prostřednictvím akcí pořádaných kurátory, umělci nebo studenty jiných českých i zahraničních škol.