Vstupní kód

typ výstavy: kolektivní
místo konání: Galerie AVU (GAVU)
termín: 2013/04/08 - 2013/04/19

poznámka:
Další hosté: iniciativa Pro - AVU,
Sv. František
----------------------------------------
Výstava Vstupní kód je myšlena jako dočasná aktivizační platforma v rámci instituce AVU. Vystavujícími umělci je přizváno přibližně třicet vizuálních umělců, kurátorů, teoretiků a hudebníků z nejmladší a střední generace, v jejichž práci se objevují prvky společenské či institucionální reflexe nebo prvky zkoumání procesů, při kterých vznikají nové struktury chápání či dochází k přehodnocení stávajících paradigmat. Jde o přizvání širšího okolí, nejen kolegů z AVU, ale i lidí mimo instituci, kteří společně či nezávisle na sobě sdílejí zájem o kulturní procesy obecně, v neposlední řadě pak o vývoj instituce AVU, a kteří jsou schopni k těmto oblastem přistoupit s kritickou reflexí.

Výstava Vstupní kód je dva týdny trvajícím happeningem. Každý den jsou na programu přibližně tři výstupy v režii přizvaných hostů a vystavujících, střídá se tak množství rozdílných typů výpovědí - performance, video, čtení, instalace, zvuková akce, koncert, přednáška, referát, aj. Zajímá nás dynamizace konkrétního místa v konkrétním čase, otázka možné proměny zúčastněných a bezprostředního okolí. Od začátku do konce výstavy bude k dispozici webová adresa, kam bude živě přenášen záznam aktuálního dění v galerii.

Výstava Vstupní kód je zahájena společnou stavbou jednoduché polopropustné architektury, která vytváří prostor v prostoru, fyzicky vymezuje místo konání a poskytuje jakési zázemí v rámci instituce. Svět platformy je se světem instituce propojen vzájemnou komunikací, stejně jako je propojen světlem a zvukem svět dočasné architektury se světem budovy. Přesto nelze prostory uvnitř a vně, tyto dva světy, zaměnit, nelze je označit za homogenní. Pojem vstupní kód je v souvislosti výstavy možné chápat jako pozici, ze které k věcem přistupujeme, která do určité míry předurčuje, jak s nimy potažmo zacházíme. Jinak řečeno, to, jaké povahy je vstupní kód může souviset s tím, jaké povahy je svět, který za ním vidíme. Zatímco jeden svět má svůj dlouhodobě neměnný vstupní kód, který chrání před okolím, druhý svět se právě zamýšlí nad potřebou vstupní kód měnit, přehodnocovat a podrobovat tak sebe sama náročnému kritickému pohledu. V tomto smyslu jsou přes své propojenosti svět instituce a svět platformy v antagonickém postavení. Dopředu akceptovaný fakt omezené doby trvání výstavy je spojen s vědomím, že platforma nenabyde strnulých rysů instituce, že neztratí svůj „dynamický princip dočasnosti a výměny“. Platforma nabízí možnost reflexe, ale nemůže tím suplovat nedostatky instituce - pro opravdové převzetí odpovědnosti musí nakonec konstruktivně kritický pohled vycházet ze subjektu samotného, tedy z vnitřku instituce AVU.
Zdroj: www.avu.cz

Vstupní kód

osoba narození
Boehringer Jorge 17. 3. 1975
Brož Jan 23. 3. 1988
Cáb Michal 19. 9. 1980
Dáňová Michaela 1987
Doležalová Jana 2. 7. 1981
Fröhlich Vojtěch 1985
Grosseová Isabela 25. 6. 1976
Havránek Vít 30. 5. 1971
Helán David 20. 4. 1979
Herold Martin 5. 6. 1986
Hlaváč Marek 9. 7. 1985
Hřivňacký David 30. 4. 1979
Jeřábková Edith 23. 10. 1970
Kapelová Jana 17. 8. 1982
Kass Susanne 1983
Kunc Karel 30. 3. 1987
Mikuláštík Milan 28. 7. 1975
Pospiszyl Tomáš 8. 11. 1967
Smrkovský (Vladislav Havran) Matěj 1985
Stejskalová Tereza 1981
Sterec Pavel 22. 5. 1985
Svoboda Mičíková Lucie 1986
Štětina Roman 21. 5. 1986
Ter-Oganjan Avděj 1961
Vaněk Tomáš 25. 7. 1966
Vidlička Jan 6. 9. 1981
Vondrák Ladislav 1975
Zahoranský Dušan 17. 1. 1972
Zálešák Jan 8. 7. 1979