Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie

termín: 1984/05/05 - 1984/09/30
instituce: Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG)
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
kulturní program - Renata Vilímová (harfa), Jan Kolář (hoboj)