Bořivoj Žufan

* 11. 1. 1904, Praha, Česká republika (Czech Republic)
3. 3. 1942, Praha, Česká republika (Czech Republic)
sochař, malíř, pedagog

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
V letech 1921-1924 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, v letech 1924 - 1928 na Akademii výtvarných umění, v letech 1933 - 1934 na Umělekooprůmylové škole v Praze a v letech 1938 - 1939 i Univerzitu Karlovu, Lékařskou fakultu. Byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes.V letech 1929 - 1930 maloval s J. Slavíčkem v Rybné nad Zdobnicí, v roce 1931 s V. Benešem v Písku, v roce 1934 s V. Špálou ve Vlašimi. Byl často ovlivněn O. Nejedlým a českou krajinářskou tradicí (A. Chittussi). Střídavě pobýval v Čechách a na Moravě. Na poměru jeho malířského rukopisu a uvolnění barevnosti měl vliv zejména příklad V. Špály. Umělecky se našel na počátku 30. let, kdy také začal malovat své první akvarely; tato technika, nejlépe vyhovovala jeho spontánní a vnitřně neklidné povaze. Od té doby se jeho tvorba rozvíjela bez vývojových zvratů a nápadných proměn. Jeho hlavní malířský zájem patřil koloritu; podněty pro svou malbu nalézal ve francouzské malbě od Corota po fauvismus. Je zastoupen ve sbírkách: Galerie hlavního města Prahy, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Národní galerie v Praze, Oblastní galerie v Liberci, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Působil v Praze, Itálii, Francii, na Kostarice, ve Vlašimi, Písku, Berlíně, Drážďanech, na Slovensku, v Domažlicích a v Kladnu.
galerieplatyz.cz
-
1929-30 maloval s J. Slavíčkem v Rybné n. Zdobnicí, 1931 s V. Benešem v Písku, 1934 s V. Špálou ve Vlašimi. Často - ovlivněn O. Nejedlým a čes. krajinářskou tradicí (A. Chittussi) - měnil praž. byty i své pobyty v Čechách a na Moravě. Na poměru jeho malířského rukopisu a uvolnění barevnosti měl vliv zejména příklad V. Špály. Umělecky se našel na počátku 30. let, kdy také začal malovat své první akvarely; tato technika, v níž dosáhl umělecké virtuozity (velké formáty), nejlépe vyhovovala jeho spontánní a vnitřně neklidné povaze. Od té doby se jeho tvorba rozvíjela bez vývojových zvratů a nápadných proměn. Jeho hlavní malířský zájem patřil koloritu; podněty pro svou malbu nalézal ve francouzské malbě od Corota po fauvismus.