Jan Kojan

* 10. 8. 1886, Kojákovice, Jílovice (České Budějovice), Česká republika (Czech Republic)
5. 6. 1951, Lhota, Mladošovice (České Budějovice), Česká republika (Czech Republic)
malíř, sochař, keramik

 

národnost: česká
pohlaví: muž

Jan Kojan
Zlovený rybník
1946
malba
olej

heslo:
Jan Kojan se narodil 10. 8.1886 v Kojákovicích. Byl prvorozeným z pěti dětí chalupníka a již od mládí projevoval značné výtvarné nadání. Několik let navštěvoval českobudějovickou reálku, z níž v roce 1900 přestoupil na bechyňskou odbornou keramickou školu. Po jejím absolvování byl dva roky zaměstnán v rakovické továrně na kamna a šamot jako keramický malíř. V roce 1906 byl přijat na umělecko-průmyslovou školu v Praze, kde byli jeho učiteli profesoři Dítě, Mašek, Preisler a Šaloun. Po Umprum pokračoval na AVU v Praze.
V červenci 1914 odešel jako mobilizovaný do války, ale ještě téhož roku se kdesi v Haliči dostal do ruského zajetí. Jako malíř si však záhy získal širokou klientelu mezi carskými důstojníky. V zajateckém táboře oženil s učitelkou Jelizavetou Vindrjajevskou a krátce vyučoval kreslení na střední škole v Kozlově, dnešním Mičurinsku. Po onemocnění tyfem a dlouhé pracovní neschopnosti se v roce 1919 s manželkou vrátil do vlasti.
I při svém zaměstnání učitele kreslení na různých školách pokračoval ve studiu na Akademii výtvarných umění, ve speciální škole prof. Hynaise a pak u prof. Krattnera, a v roce 1922 akademii absolvoval. Začal hledat svůj směr, a to nejen jako malíř, ale i jako sochař. V roce 1923 vytvořil jako mladý výtvarník pomník padlým vojákům v první světové válce v rodných Kojákovicích a o rok později v nedaleké Branné.
V roce 1926 prožil několik měsíců v Paříži. Po návratu do Prahy se mu do rukou dostal román Naši, ve kterém spisovatel Josef Holeček vzdává hold kráse jihočeské krajiny. Kojana to přimělo navštívit Třeboň, a té pak celý život zůstal věrný. A tak teprve nyní, jako čtyřicátník, se začal věnovat plně malířství.
Jan Kojan maloval především jihočeskou krajinu, scény z vesnického-především z rybářského prostředí. Jeho hlavním tématem byli rybáři, výlovy rybníků, hráze a vesničané. Základním motivem jeho díla byla lidská postava, práce, a zachmuřená i krásná třeboňská krajina.
Kojanův zdravotní stav byl nevalný. Poslední léta trávil ve svém domku ve Lhotě u Borovan. V roce 1949 těžce onemocněl a po dlouhých pobytech v různých zdravotnických ústavech 5.6.1951 zemřel. Je pochován blízko svého rodiště na malém hřbitůvku v Mladošovicích.
trebonsko.cz, 15.11.2020

poznámka:
+ - České Budějovice in: Marie Kalátová: Život a dílo jihočeského malíře Jana Kojana, bakalářská práce, 2015, FF UK
+ NK 5. 6. 1951 ve Lhotě u Borovan?
+ 100 let výtvarného umění v jižních Čechách, 2018 - Újezd u Kojákovic?
Za svůj život vytvořil rozsáhlý cyklus obrazů s rybářskou tématikou motivovaných především rodným Třeboňskem
za 1. sv. války zajat v Rusku
+ 4.6.1951 Lhota, Mladošovice (České Budějovice) - Jan Kojan, katalog 1977