jízdarna, foto - www.ajg.cz

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG)

obec: Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
adresa: zámek, P.O.BOX 80
PSČ: 373 41
stát: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: ajg@ajg.cz
web: www.ajg.cz
rok vzniku: 1953

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG)

Alšova jihočeská galerie byla založena v roce 1951 jako krajská galerie a do názvu dostala jméno jihočeského rodáka Mikoláše Alše. Vlastní činnost zahájila 1. 1. 1953 v Českých Budějovicích v prostorách krajského muzea. V dubnu 1956 přesídlila do nově adaptovaných prostor jízdárny zámku Hluboká (arch. F. Beer 1845–1847, přestavba arch. J. Fidra), kde sídlí podnes. V roce 1967 byla zřízena pobočka AJG v Bechyni se zaměřením na moderní českou a světovou keramiku. Sídlí v rekonstruovaných prostorách někdejšího zámeckého pivovaru. Pro výstavní účely AJG byl v roce 1993 otevřen rekonstruovaný renesanční dům v Českých Budějovicích. Gotické umění jižních Čech. Významná sbírka sochařství a deskového malířství, zahrnující díla z jihočeského regionu a Šumavy od konce 13. století do první třetiny 16. století a čítající na 200 předmětů. Mezi nimi vynikají např. Madona z Rudolfova (před 1275), Kristus z Božího hrobu (kolem 1350), Madona se sv. Kateřinou a Markétou (deska z okruhu Mistra vyšebrodského), Adorace Páně od Mistra třeboňského, desky z Doudlebské archy (1494), řezbářské práce z počátku 16. století od Mistrů žebráckého a zvíkovského Oplakávání a jejich okruhu – Sv. Trojice českobudějovická, Marie z Kralovic, Sv. Marie Magdalena z Malého Boru či z Čakova, Světice z Homol atd. České a evropské umění 16. až 18. století. V této sbírce vynikají především kolekce nizozemské malby (V. Sellaer, C. Massys, C. Mollenaer, W. Knijf, J. van Goyen, C. J. Delff aj.) a některá díla jiných evropských malířských škol (C. da Sesto, G. B. Tiepolo, J. Ch. Brand, N. Grund, J. J. Heintsch atd.). Rozsáhlá je kolekce barokního sochařství, především jihočeské provenience. České umění 19. století. Soubor maleb, plastik, kreseb a grafik minulého století je menšího rozsahu vzhledem k tomu, že jeho sbírání bylo kdysi na dvě desetiletí zastaveno (L. Kohl, F. Tkadlík, B. Havránek, J. Mařák, A. Kirnig, A. Chittussi, M. Aleš, V. Brožík, M. Pirner, J. V. Myslbek a další). České umění 20. století obsahuje téměř všechny důležité názorové okruhy s určitým důrazem na fantazijní aspekty moderní tvorby (J. Preisler, A. Slavíček, F. Bílek, B. Kubišta, J. Čapek, E. Filla, J. Štyrský, Toyen, F. Muzika, F. Janoušek, J. Bauch, Skupina RA a Skupina 42). Zastoupena je rovněž neoficiální tvorba 50. a 60. let (okruhy Konfrontací a Šmidrů), Volné seskupení 12/15 atd. Moderní keramika. Jádro tvoří kolekce výsledků Mezinárodních sympozií keramiky v Bechyni od roku 1966. Vedle ní je soustavně zakupována a prezentována volná keramická tvorba především českých autorů (V. Šerák, M. Taberyová, J. Radová, P. Rada, A. Kroupová, L. Těhník, H. Purkrábková, B. Dobiáš st. i ml. a další).


Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG)

jízdarna, foto - www.ajg.cz
 

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG)

termín   název výstavy, místo konání
1954/06/22 - 1954/07/31   Jihočeská grafika, Krajské vlastivědné muzeum, České Budějovice (České Budějovice)
1956   Hluboká 1956, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1956 - 1962   Umění 14. až 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1956/12/16 -   Výroční výstava jihočeských výtvarníků, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1957/03/10 - 1957/03/31   Karel Štika: Grafika, ilustrace, kresby z let 1920-1956, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1957/08/15 -   Jan Kojan: Obrazy a kresby z let 1921 - 1949, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1958   Výstava pražských výtvarníků, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1958/01/26 - 1958/02/16   Josef Jakší (1874 - 1908), Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1958/05   Karel Štěch: Souborná výstava původní grafiky, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1958/09/11 - 1958/10   Adolf Träger: Malířské dílo, Obecní dům, Praha
1958/10 - 1958/11   Adolf Träger: Malířské dílo, Krajské vlastivědné muzeum, České Budějovice (České Budějovice)
1958/10/01 - 1958/11/30   Adolf Träger: Malířské dílo, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1958/10/05 - 1958/10/31   Bohumil Ullrych: Obrazy, Jelenka Strakonického hradu, Strakonice (Strakonice)
1959   Karel Oberthor: Dílo z let 1953-1959, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1959/02 - 1959/03   Karel Štěch: Grafik 1934-1958, Kulturhistorisches Museum, Stralsund
1959/04/17 - 1959/05/10   Alois Moravec: Soubor obrazů, grafiky a kreseb k šedesátinám, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1959/04/19 -   Hluboká 1959: Jižní Čechy v boji, práci a radosti, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1959/09/06 - 1959/09/29   R.Lauda: Výbor z díla, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1959/10/18 - 1959/11/15   Karel Oberthor: Barevná grafika, Okresní vlastivědné muzeum, Písek (Písek)
1960/01/17 -   Josef Holler: Obrazy z Egypta, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1960/04/17 - 1960/10/31   Hluboká 1960: Podíl jižních Čech na tvorbě národního pokladu, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1960/08/07 - 1960/09/04   Bohumil Ullrych: Malířské dílo, Okresní vlastivědné muzeum, Písek (Písek)
1960/11/04 -   Ota Matoušek: Grafika a malba, Galerie Hollar, Praha
1960/12/11 - 1961/01/08   Ota Matoušek: Jihočeská krajina, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1961   František Líbal: Malířské dílo, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1961   Umění holandských mistrů, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1961   Výtvarným uměním k socialistickému životu, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1961/01/15 - 1961/02/05   Bohumil Ullrych: Malířské dílo, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1961/02/10 - 1961/03/12   Ota Matoušek: Jihočeská krajina, Galerie Československý spisovatel, Praha
1961/05/06 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/06 - 1961/09   Josef Krejsa: Malířské dílo a grafika, Muzeum Šumavy, Kašperské Hory (Klatovy)
1961/07/15 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1961/08 - 1961/09   Ze souboru moderního umění Alšovy jihočeské galerie, Vlastivědné muzeum, Vimperk (Prachatice)
1961/09   Vincenc Beneš, Zámek Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1961/09/10 - 1961/10/08   Jan Zrzavý: Obrazy - kresby - ilustrace, Okresní vlastivědné muzeum, Písek (Písek)
1961/10/22 - 1961/11/30   František Kupka: Obrazy, kresby, grafika z let 1899 - 1946, Vlastivědné muzeum, Písek (Písek)
1962   Od impresionismu po současné umění 1900/1962, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1962   Současné umění - obrazy a plastika - ze sbírky AJG, Vlastivědné muzeum, Kamenice nad Lipou (Pelhřimov)
1962 -   Umění 17. a 18. století, klášter Vyšší Brod, Vyšší Brod (Český Krumlov)
1962/01/13 - 1962/02/11   František Kupka, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1962/02 - 1962/03   Malíř Václav Špála 1885-1945: Výběr z díla, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1962/04/08 -   Mikoláš Aleš: Výbor z díla, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1962/12 - 1963   Bohdan Kopecký: Obrazy a grafika z let 1957 - 62, Dům umění, Písek (Písek)
1963   Hlína věčně živá, Jihočeské muzeum, České Budějovice (České Budějovice)
1963 - 1963/10/31   Břetislav Benda: Výběr z díla, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1963 - 1964   České umění 19. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1963/02/15 - 1963/03/17   František Tichý: Obrazy, kresby a grafika z majetku OGVU v Olomouci, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1963/05 - 1963/06   Fotografická avantgarda, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1963/05 - 1963/06   Vojtěch Preissig 1873-1944, Okresní vlastivědné muzeum, Písek (Písek)
1963/06/16 - 1963/07/10   Adolf Träger: Výbor z díla, Vlastivědné muzeum pro okres Tábor, Soběslav (Tábor)
1963/09/12 -   Josef Čapek: Obrazy, kresby, grafika, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1963/09/15 -   Hluboká 1963: Umění 1900-1963, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1964   František Peterka, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1964/03 - 1964/04   Imaginativní malířství 1930-1950, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1964/06 - 1964/07   Čestmír Krátký: Fotografie z let 1963-64, Muzeum husitského revolučního hnutí, Tábor (Tábor)
1965   20 let architektury a výtvarného umění v jižních Čechách, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1965   Ohlasy světových válek v českém výtvarném umění, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1965 - stálá expozice   České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1965/02/03 -   Ota Matoušek: Grafika 1915 - 1965, výtvarné dokumenty, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1965/05   Jihočeská pozdní gotika 1450-1530, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1965/05/05   Pravoslav Kotík: Obrazy a kvaše z let 1960-1965, Bechyňská brána, Tábor (Tábor)
1965/10   Tendence, Okresní vlastivědné muzeum, Písek (Písek)
1966   František S. Tvrdý: Africké motivy, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1966/05   Jaroslav Šerých: Obrazy, grafika, Hrad Kotnov, Tábor (Tábor)
1966/05 - 1966/10   Česká secese - Umění 1900, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1966/12 - 1967/01   Česká secese - Umění 1900, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1967   České umění 20. století, Västerås, Västerås
1967   Mezinárodní sympozium keramiky, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1967/02   Současná surrealistická koláž, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1967/05   Jiří Tichý: Tapisérie 1962-67, Zámek Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
1967/06 -   Bohdan Mrázek, Jindřich Vohanka: Tapisérie, Muzeum tapiserie, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
1967/06 - 1987/09   Petr Svoboda, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1967/09   Analytická expozice výtvarné činnosti Karla Teigeho z let 1916-1951, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1967/10/24 - 1967/11/30   Mladí výtvarníci k 50. výročí VŘSR, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1968   Flámské a holandské malířství 17. století, klášter Vyšší Brod, Vyšší Brod (Český Krumlov)
1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1968   Jiří Zeman, Jiří Tichý, Västerås, Västerås
1968   Mezinárodní sympozium keramiky, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1968   Nunne von Unge: Grafika, Erik Idar: Obrazy, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1968/02/04 - 1968/03/03   Bohdan Lacina: Obrazy a pastely 1965 - 1967, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1968/02/25 -   50 let československé grafiky, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1968/03/18 - 1968/04/10   Bohdan Lacina: Obrazy a pastely 1965 - 1967, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1968/04/15 - 1968/05/15   Bohdan Lacina: Obrazy a pastely 1965 - 1967, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1968/05/26 - 1968/06/16   Bohdan Lacina: Obrazy a pastely 1965 - 1967, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1968/07/07 - 1968/08   50 let československého malířství 1918–1968, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1968/10/20 - 1968/11/20   Každé dítě je dítětem (Dítě a výtvarný projev 1968), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1969   Keramika z mezinárodních sympozií, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1969   Toto je má vlast (II. celostátní výstava LŠU), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1969 -   Evropské umění 17. a 18. století, klášter Vyšší Brod, Vyšší Brod (Český Krumlov)
1969/04 - 1969/09   Česká krajina, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1970   5. mezinárodní keramické symposium, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1970   Ladislav Pichl: Sochy a kresby, Jihočeské muzeum, České Budějovice (České Budějovice)
1970   Ota Matoušek: Jihočeská krajina, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1970   Výsledky z V. sympozia keramiky, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1970/03   Jaroslav Vožniak: Ikony, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1970/04/26 - 1970/06/07   25 let architektury a výtvarného umění v jižních Čechách, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1970/04/26 - 1970/06/07   25 let architektury a výtvarného umění v jižních Čechách, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1971   25 let architektury v jižních Čechách - fotografie, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec), Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
1971   Bohumil Ullrych: Obrazy, Trhové Sviny, Trhové Sviny (České Budějovice)
1971   České secesní umění (Obrazy, sochy, grafika ze sbírek AJG), Městské muzeum, Volyně (Strakonice)
1971   Československý politický plakát 1960-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1971   Jihočeská krajina - obrazy, Lišov, Lišov (České Budějovice)
1971   Jihočeská krajina - obrazy, Trhové Sviny, Trhové Sviny (České Budějovice)
1971   Jihočeská krajina v grafice, Ústav sociální péče, Čekanice, Tábor (Tábor)
1971   Jihočeské malířství a grafika, Museum der bildenden Künste Leipzig, Lipsko (Leipzig)
1971   Ludmila Jiřincová: Grafika, Kovářov, Kovářov (Písek)
1971   Malířská tvorba mezi dvěma válkami, Tábor (Tábor), Tábor (Tábor)
1971   Malířská tvorba pr roce 1945, Městské muzeum, Volyně (Strakonice)
1971   Sovětský jantar, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1971   Užité umění Lotyšské SSR, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1971   Výsledky V. mezinárodního symposia keramiky, Galerie Václava Špály, Praha
1971   Z malířské tvorby jihočeských výtvarníků, Pacov, Pacov (Pelhřimov)
1971   Z malířské tvorby jihočeských výtvarníků, Kamenice nad Lipou, Kamenice nad Lipou (Pelhřimov)
1971/03/21 -   Holandská krajinomalba 17. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1971/04/25 - 1971/06/06   České sociální umění, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1971/05/23 - 1971/09/30   Český portrét, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1971/09/12 - 1971/10/03   Bohumil Ullrych: Malířské dílo, Městské muzeum, Volyně (Strakonice)
1971/11/07 - 1971/11/28   Sovětská grafika, Přátelství, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1971/léto   České sociální umění, výbor výstavy, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1971/léto   České sociální umění, výbor výstavy, Okresní galerie, Klatovy (Klatovy)
1972   Bohuslav Reynek: Grafický cyklus Don Quijote, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1972   Česká moderní grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1972   František Peterka: Grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1972   Jiří Müller: Grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1972   Jiří Zeman: Grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1972/01/23 -   6. mezinárodní keramické symposium, Galerie Václava Špály, Praha
1972/02/05 - 1972/02/27   Lev Haas, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1972/05/06 - 1972/05/27   Karel Stehlík, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1972/06/16 - 1972/07/16   Karel Stehlík: Obrazy, František Mrázek: Sochy, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1972/07/15 - 1972/09/24   Josef Mánes, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1972/09/02 - 1972/10/11   Tschechische soziale Kunst / České sociální umění, Berlín (Berlin), Berlín (Berlin)
1972/10/05 - 1972/11/05   Ada Novák: Obrazy z let 1928-1972, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1972/11/11 - 1972/12/10   Vasyl Kasijan, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1972/11/19 - 1972/12/03   Mikoláš Aleš: Kresby, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
1972/12 - 1973/01   Václav Vojtěch Novák: Výbor z díla, Mánes, Praha
1972/12 - 1973/01   Vasyl Kasijan, Oblastní muzeum v Písku, Písek (Písek)
1973   Česká moderní grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1973   Rembrandt: Faksimile leptů, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1973   William Hogarth: Grafika, Trhové Sviny, Trhové Sviny (České Budějovice)
1973/03/02 - 1973/03/25   Młoda Polska - Polské umění kolem roku 1900, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1973/05/01 - 1973/09/30   Boje a zápasy: České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1973/05/18 - 1973/06/30   Jihočeská pozdně gotická řezba, Muzeum narodowe w Krakowie, Krakov (Kraków)
1973/05/27 - 1973/06   Miloslav Nováček: Kresby a grafika, Okresní vlastivědné muzeum, Český Krumlov (Český Krumlov)
1973/06/01 - 1973/06/30   Václav Vojtěch Novák: Výbor z díla, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1973/11/14 - 1973/12/09   Michael Romberg, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1974/02/08 - 16974/02/24   Současná rumunská grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1974/04 - 1974/05   Karel Štěch: Grafické dílo, Galerie Hollar, Praha
1974/05/17 - 1974/09/30   Barokní tapiserie ze sbírek ČSR, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1974/06/13 - 1974/09/30   Současné slovenské sochařství (Výběr k 30. výročí SNP), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1974/06/22 - 1974/09/15   Bohumil Dobiáš: Keramická tvorba z let 1961/72, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1974/11/01 - 1974/11/30   Karel Štěch: Grafické dílo, Okresní vlastivědné muzeum, Český Krumlov (Český Krumlov)
1974/11/23 - 1975/02/28   Výběr z přírůstků z let 1971-1974, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1974/12/13 - 1975/01/19   Alois Moravec: Výběr z díla, Galerie Nová síň, Praha
1975   Podoba člověka v keramice, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1975/01/03 - 1975/01/26   Alexandr A. Žitomirskij: Fotomontáže, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP), České Budějovice (České Budějovice)
1975/01/15 - 1975/02/12   Výtvarný plakát Alšovy jihočeské galerie, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1975/01/24 - 1975/02/16   Alois Moravec: Výbor z díla, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1975/04/25 - 1975/10/19   Český jih ve výtvarném umění 1925 - 1975, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1975/12/11 - 1976/01/04   Karel Valter: Tvorba z let 1934 - 1975, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1976/01/07 - 1976/02/03   Česká moderní grafika (jihočeští autoři od roku 1925), Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1976/01/23 - 1976/02   Podoba člověka v keramice, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1976/02/04 - 1976/03/02   Husitské revoluční hnutí v grafice, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1976/02/05 - 1976/02/29   Jan Rambousek: Grafika, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1976/03/03 - 1976/03/30   Zdenka Braunerová, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1976/03/12 - 1976/05/10   Zrcadlo života - 55 let v české a slovenské kresbě a grafice, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1976/03/31 - 1976/04/26   Grafické veduty 19. století, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1976/04/27 - 1976/05/26   Josef Šíma: Grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1976/05/15 - 1976/10/10   Mikoláš Aleš (1852 - 1913), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1976/05/25 - 1976/06/27   Josef Čapek: Výběr z díla, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1976/06/08 - 1976/06/27   František Peterka, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP), České Budějovice (České Budějovice)
1976/09/01 - 1976/09/19   Theodor Pchálek: Výbor z díla, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP), České Budějovice (České Budějovice)
1976/10/12 - 1976/10/19   František Tichý: Kresby a grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1976/11/09 - 1976/11/23   Josef Čapek: Grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1976/11/13 - 1977/02/28   Jan Kojan: Výběr z díla, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1976/11/18 - 1976/12/15   Antonín Hudeček: Výběr z díla, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1976/12/02 - 1977/01/15   Výtvarníci z kraje Suhl, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1976/12/07 - 1976/12/21   Moderní grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1977   Adolf Born: Kreslený humor, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1977   Albrecht Dürer: Dřevoryty, Kamenice nad Lipou, Kamenice nad Lipou (Pelhřimov)
1977   Alois Moravec: Grafické dílo, Křemže, Kremže (Český Krumlov)
1977   Česká sociální grafika, Soběslav (Tábor), Soběslav (Tábor)
1977   František Tichý: Obrazy a grafika, Týn nad Vltavou (České Budějovice), Týn nad Vltavou (České Budějovice)
1977   Jan Rambousek: Grafika, Tábor (Tábor), Tábor (Tábor)
1977   Jan Rambousek: Grafika, Městské muzeum a galerie, Dačice (Jindřichův Hradec)
1977   Jiří Mádlo: Grafika, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP), České Budějovice (České Budějovice)
1977 - 1977/09/30   Sovětský svaz očima jihočeských výtvarníků, Jednotný klub pracujících (JKP), Kaplice (Český Krumlov)
1977 - 1977/12/31   Ota Matoušek: Grafika, Milevsko (Písek), Milevsko (Písek)
1977/01   Terezín, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP), České Budějovice (České Budějovice)
1977/01   Žena 77, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1977/02   Miroslav Houra: Grafika, kresby, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP), České Budějovice (České Budějovice)
1977/04/02 - 1977/11/30   České umění 1900/1945, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1977/04/21 - 1977/05/08   Vlastimil Rada, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1977/05   Emil Pitter: Malířské dílo, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP), České Budějovice (České Budějovice)
1977/05/01 - 1977/05/17   Současné jihočeské umění, Berlín (Berlin), Berlín (Berlin)
1977/05/08 - 1977/12/21   Flámské a holadské malířství 17. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1977/06/01 - 1977/09/30   Slavomír Bláha, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1977/06/03 - 1977/09/30   Jihočeská lidová hrnčina, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1977/06/03 - 1977/09/30   Výběr točené keramiky z Mezinárodních keramických sympozií, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1977/06/07 - 1977/07/25   Zdeněk Krybus, Jiřina Adamcová, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1977/06/15 - 1977/08/31   Jiří Šindler: Ilustrační grafika k ruské a sovětské literatuře, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1977/07 - 1977/08/20   Kamil Lhoták: Obrazy a kresby, Jelenka Strakonického hradu, Strakonice (Strakonice)
1977/08   Jan Kojan, Mladošovice, Mladošovice (České Budějovice)
1977/08/03 - 1977/09/04   Jan Kojan: Výběr z celoživotního díla, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1977/09   Richard Lauda, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1977/09/13 - 1977/10/16   Richard Lauda: Obrazy, grafika, Středočeská galerie, Praha
1977/11/02   Tradice a dnešek sovětského výtvarného umění, Dům kultury ROH, České Budějovice (České Budějovice)
1977/11/09   Černá hodinka pro brigády socialistické práce českobudějovických zdravotníků sestavená z memoárů Marca Chagalla a hudby P. I. Čajkovského, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1977/11/16   Setkání roku se zástupci brigád socialistické práce a jihočeskými výtvarníky, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1977/12/02 - 1977/12/30   Bouří zrozená: Grafika, ilustrace, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1978/01/05 - 1978/02/12   Richard Lauda, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1978/02/25 - 1978/04/30   Richard Lauda, Okresní muzeum v Písku, Písek (Písek)
1978/04/05 - 1978/04/28   Karel Štika: Grafika, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1978/05/20 - 1978/09/30   Český realismus: Karel Purkyně, Soběslav Pinkas, Viktor Barvitius, Adolf Kosárek, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1978/06/01 - 1978/08/15   Současné jihočeské výtvarné umění: Malba / grafika, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1978/06/01 - 1978/09/30   Středověká keramika v Sezimově Ústí, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1978/06/13 - 1978/09/30   Současná jihočeská keramika, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1978/07/19 - 1978/08/17   Britské akvarely a kresby 1900-1930, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1978/07/28 - 1978/09/30   8. Mezinárodní keramické symposium - Výstava prací, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1978/11/14 - 1979/01/31   Karel Štěch: Grafické dílo, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1978/12/05 - 1979/01/28   Jiří Šindler: Ilustrace, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1979/01/26 - 1979/03/04   Současné jihočeské výtvarné umění: Malba / grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1979/01/30 - 1979/02/15   Mladá česká grafika v AJG, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1979/02/26 - 1979/03/20   Ctirad Stehlík: Kresby, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1979/04/18 - 1979/05/20   Miroslav Horníček: Koláže, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1979/04/25 - 1979/05/13   Jaroslav Šváb: Výtvarná práce, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1979/04/28 - 1979/09/30   České umění 1945/1975, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1979/05/28 - 1979/06/30   Dítě v české grafice - k Mezinárodnímu roku dítěte, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1979/06/01 - 1979/09/30   Václav Šerák: Keramika, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1979/06/01 - 1980/12/31   Evropské malířství 17. a 18. století, klášter Vyšší Brod, Vyšší Brod (Český Krumlov)
1979/06/26 - 1979/09/16   Ferdinand Hložník: Obrazy, Alexander Trizuljak: Sochy, Vincent Hložník: Grafika, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1979/08/22 - 1979/09/09   Proměny krajiny v dílech jihočeských výtvarníků, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1979/08/26 - 1979/09/30   Jan Kojan: Obrazy, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
1979/12/01 - 1980/02/28   Jiří Sozanský: Grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1980/01/24 - 1980/03/02   Intersympozium keramiky, Galerie bratří Čapků, Praha
1980/01/24 - 1980/03/09   František Peterka: Dílo 1947/79, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1980/02/20 - 1980/04/03   Jan Hála, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1980/04/01 - 1980/05/18   Karel Valter: Grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1980/04/19 - 1980/10/31   35 let výtvarného umění a architektury v jižních Čechách, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1980/05 - 1980/06   Pavel Laška: Grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1980/05/22 - 1980/06/11   František Peterka: Výbor z díla 1947-1980, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP), České Budějovice (České Budějovice)
1980/05/28 - 1980/06/15   František Peterka: Výbor z díla 1947-1980, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1980/06/05 - 1980/09/30   Jana Hlaváčová Choděrová, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1980/06/05 - 1980/09/30   Výsledky mezinárodních sympozií keramiky, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1980/07/02 - 1980/07/25   10. Mezinárodní symposium Bechyně, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1980/07/20 - 1980/09/15   Jiří Hovorka: Užitá grafika a kresby, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1980/09/15 - 1980/10/27   Josef Mžyk: Kresby a grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1980/10/28 - 1980/12/20   Václav Hollar: Grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1980/11/29 -   Pamětní síň Richarda Laudy, Pamětní síň Richarda Laudy, Jistebnice (Tábor)
1980/12/01 - 1981/01/31   Adolf Vondra: Kresby, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1980/12/04 - 1981/01/30   Ota Matoušek: K nedožitým devadesátinám, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1981   České malířství a sochařství 1900-1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1981   Jižní čechy v malířství a grafice, Bukurešť, Bukurešť (Bucureşti)
1981   Karel Štěch, Bukurešť, Bukurešť (Bucureşti)
1981/02/05 - 1981/04/05   Flámské a holandské malířství v grafice, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1981/02/25 - 1981/03/22   Jana Hlaváčová-Choděrová: Keramika, Středočeská galerie, Praha
1981/02/25 - 1981/03/22   Ota Matoušek: K nedožitým devadesátinám, Středočeská galerie, Praha
1981/02/26 - 1981/03/26   Karel Štěch, Praha, Praha
1981/04/07 - 1981/05/31   Antonín Strnadel: Grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1981/04/16 - 19681/09/30   Československá pokroková grafika, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1981/04/25 - 1981/09/30   České moderní umění 1900-1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1981/05/01 - 1981/09/30   Japonská keramika, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1981/06/01 - 1981/08/28   František Tichý: Grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1981/08/29 - 1981/10/04   Bohdan Lacina: Grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1981/08/30 - 1981/09/27   Ota Matoušek, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
1981/10/05 - 1981/11/22   Erhard Gross, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1981/11/01 - 1981/12/10   Přírůstky Alšovy jihočeské galerie 1976-1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1981/11/05 - 1982/01/10   Současná maďarská grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1981/11/30 - 1981/12/30   Ada Novák: Obrazy, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1982   Karel Stehlík, Městské vlastivědné muzeum, Milevsko (Písek)
1982/01/19 - 1982/03/08   Petra Oriešková: Kresby a grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1982/02/23 - 1982/04/28   Československá pokroková grafika, Okresní muzeum v Písku, Písek (Písek)
1982/03/15 - 1982/04/29   Česká kresba 20. století, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1982/03/25 - 1982/05/16   Intersympozium keramiky, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1982/04/15 - 1982/05/30   Karel Stehlík: Obrazy, František Mrázek: Sochy, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1982/04/22 - 1982/06/14   Otto Stritzko: Kresby, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1982/06/01 - 1982/09/30   Sympozium na hrnčířském kruhu, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1982/06/15 - 1982/08/15   Jiří John: Grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1982/08/01 - 1982/09/30   Karel Demel: Grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1982/08/29 - 1982/10/03   Miloslav Holý: Kresby, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
1982/10/04 - 1982/11/30   Jan Souček: Grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1982/11/25 - 1982/12/31   Současné palestinské výtvarné umění, České Budějovice (České Budějovice), České Budějovice (České Budějovice)
1982/12/01 - 1983/01/31   Italské barokní malířství v grafice, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1983//06/24 - 1983/10/02   Výsledky mezinárodních keramických sympozií 1966-1980, Zámecký pivovar, Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1983/02/01 - 1983/03/31   František Hudeček: Kresby, Dům kultury ROH, České Budějovice (České Budějovice)
1983/02/10 - 1983/03/25   Jihočeská gotika ve fotografice Antonína Vodáka, Budapešť, Budapešť (Budapest)
1983/04/28 - 1983/05/15   Richard Lauda: Radosti malých (ilustrace pro děti), Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP), České Budějovice (České Budějovice)
1983/04/30 - 1983/09/30   Česká krajina, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1983/05 - 1983/06   František Mrázek: Sochy, Okresní muzeum v Písku, Písek (Písek)
1983/05 - 1983/06   Miroslav Oliva, Miroslav Páral: Keramika, Městské muzeum Bechyně, Bechyně (Tábor)
1983/05/03 - 1983/06/12   Karel Štěch, Muzeum středního Pootaví, Strakonice (Strakonice)
1983/05/08 - 1983/06/26   Karel Stehlík, Okresní muzeum v Písku, Písek (Písek)
1983/05/24 - 1983/08/25   Gomelská grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1983/06/01 - 1983/07/31   Jiří Anderle: Grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1983/06/06 - 1983/06/26   Miloslav Nováček: Čas míru, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP), České Budějovice (České Budějovice)
1983/06/24 - 1983/10/02   Keramika 15. - 19. století ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1983/06/24 - 1983/10/02   Keramika z Chýnova, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1983/06/24 - 1983/10/02   Přírůstky 1973-1983, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1983/09/01 - 1983/09/30   Václav Štětka: Obrazy, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
1983/09/01 - 1983/10/31   Oldřich Kulhánek: Kresby, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1983/09/06 -   Miloslav Nováček: Kresby, grafika, Výstavní síň Umění - Knihy, Praha
1983/10/01 - 1983/11/30   Jiří Mocek: Kresby, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1983/11   Karel Štěch: Ilustrační a plakátová tvorba, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1983/12/01 - 1984/01/31   Jihočeská krajinomalba, Varšava (Warszawa), Varšava (Warszawa)
1983/12/15 - 1984/02/26   Česká krajina, Valdštejnská jízdárna, Praha
1984/01/01 - 1984/01/31   Raffael Santi: Z grafického díla, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1984/01/01 - 1984/02/28   Jan Kojan, Výstavní síň lázní Aurora, Třeboň (Jindřichův Hradec)
1984/02/01 - 1984/03/31   Hudba v české kresbě a grafice, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1984/04/01 - 1984/05/31   Figurální téma v současné kresbě a grafice, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1984/04/25 - 1984/05/12   Jan Cihla: Okamžiky, Výstavní síň Umění - Knihy, Praha
1984/04/27 - 1984/06/31   Linie - výtvarná tvorba, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1984/05/05 - 1984/09/30   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1984/06/01 - 1984/07/31   Karel Nepraš: Kresby, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1984/06/01 - 1984/09/30   Bohumil Dobiáš st. (sochař a keramik), Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1984/06/01 - 1984/09/30   Keramika 15. - 19. století ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1984/06/01 - 1984/09/30   Výsledky symposií 1966-1980, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1984/06/05 - 1984/06/24   Antonín Homolka: Grafika, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP), České Budějovice (České Budějovice)
1984/06/15 - 1984/07/15   Karel Valter: Tvorba z let 1968 až 1983, Muzeum husitského revolučního hnutí, Tábor (Tábor)
1984/06/30 - 1984/08/31   Práce učitelů bechyňské keramické školy v letech 1884-1984, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1984/08 - 1984/09   Marie Stritzková: Kresby a grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1984/09/04 -   Josef Jakší: Obrazy a kresby 1874-1908, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
1984/09/05 - 1984/10/28   Současní výtvarní umělci Liptova, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1984/10/01 - 1984/11/30   Michael Rittstein: Kresby, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1984/10/04 - 1984/10/25   Josef Jakší: Obrazy a kresby, Městské kulturní středisko, Třeboň (Jindřichův Hradec)
1984/12 - 1985/01   Vincent Hložník: Grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1985/01/01 - 1985/01/31   Současná slovenská grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1985/02/01 - 1985/03/31   Richard Konvička: Kresby, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1985/02/14 - 1985/03/17   Intersymposium keramiky, Galerie Václava Špály, Praha
1985/04/01 - 1985/05/31   Jánuš Kubíček: Koláže, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1985/04/05 - 1985/09/10   Jaroslav Podmol: Keramika, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1985/04/27 - 1985/09/29   Český jih 1945-1985, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1985/04/28 - 1985/05/26   Václav Sedláček, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
1985/05/04 - 1985/06/30   Osvobození a 40 let mírového života očima jihočeských výtvarníků, Okresní muzeum, Prachatice (Prachatice)
1985/05/20 - 1985/06/13   Sovětské gramofonové desky - Melodija 85, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1985/06/01 - 1985/07/31   Jitka Válová, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1985/06/01 - 1985/08/12   Dokumentační výstava o činnosti Alšovy jihočeské galerie, Národní galerie v Praze, Praha
1985/06/05 - 1985/12/31   Keramický design, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1985/06/15 - 1985/07/31   František Peterka, Městské muzeum, Volyně (Strakonice)
1985/06/18 - 1985/09/30   Keramika 15. - 19. století ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1985/07/17 - 1985/08/11   Reprezentační výstava sovětské literatury, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1985/08 - 1985/09   Karel Malich: Kresby, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1985/08/06 - 1985/09/08   Jiří Rejžek: Obrazy, pastely, grafika, Jelenka Strakonického hradu, Strakonice (Strakonice)
1985/09 - 1985/10   Jaroslav Podmol: Keramika, Hrad Strakonice, Strakonice (Strakonice)
1985/10/08 - 1985/12/15   Česká kresba v boji proti válce a za mír, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1986/01/01 - 1986/01/31   William Hogarth: Grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1986/01/28 - 1986/02/15   Výstava k třicetileté činnosti AJG, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP), České Budějovice (České Budějovice)
1986/02/01 - 1986/03/31   Eva Mansfeldová: Kresby, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1986/04/02 - 1986/06/05   Jiří Zeman: Kresby, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1986/04/19 - 1986/05/31   Česká kresba v boji proti válce a za mír, Muzeum Vysočiny Pelhřimov (Okresní muzeum), Pelhřimov (Pelhřimov)
1986/04/26 - 1987/09/30   České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1986/04/29 - 1986/06/29   Vlasta Vostřebalová - Fischerová: Výběr z tvorby, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1986/05/08 - 1986/09/28   Mezinárodní sympozium keramiky, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1986/05/08 - 1986/09/28   Z dějin evropské keramiky 15. - 19. století, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1986/06/01 - 1986/07/31   Eva Vejražková: Kresby, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1986/08/11 - 1986/09/07   Jan Kojan: Obrazy a grafika, Muzeum Vysočiny Pelhřimov (Okresní muzeum), Pelhřimov (Pelhřimov)
1986/08/13 - 1986/09/30   Jaromír Knotek: Kresby 1982 - 86, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1986/08/24 - 1986/09/28   Adolf Träger, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
1986/08/27 - 1986/09/17   František Líbal: Výbor z díla k 90. výročí narození, Městské kulturní středisko, Třeboň (Jindřichův Hradec)
1986/08/27 - 1986/09/17   Jan Kojan, Městské kulturní středisko, Třeboň (Jindřichův Hradec)
1986/09/16 - 1986/10/03   František Peterka: Kresby a grafika, Výstavní síň Umění - Knihy, Praha
1986/10/01 - 1986/11/30   Květa Válová: Kresby, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1986/10/13 - 1986/11/28   Jan Kojan, Městské muzeum, Volyně (Strakonice)
1986/11/10 - 1986/11/28   Miloslav Nováček, Kulturní středisko Rožnov, České Budějovice (České Budějovice)
1986/12/01 - 1987/01/01   Peter Oriešek: Kresby, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1987/02/01 - 1987/03/31   Jaroslav Horálek: Kresby, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1987/02/10 - 1987/03/28   Ada Novák, J.V.Schwarz, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1987/02/10 - 1987/03/28   Ada Novák: Obrazy - výbor z tvorby, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1987/02/10 - 1987/03/28   Josef Václav Schwarz: Sochy a kresby - výbor z tvorby, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1987/04/01 - 1987/05/31   Jiří Ptáček: Kresby, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1987/04/01 - 1987/10/31   Evropské malířství 17. a 18. století, klášter Vyšší Brod, Vyšší Brod (Český Krumlov)
1987/04/02 - 1987/05/10   Výsledky 12. intersympozia keramiky, Galerie Praha, Bratislava (Bratislava)
1987/04/14 - 1987/06/14   Karel Stehlík: Obrazy, František Mrázek: Sochy, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1987/04/25 - 1987/09/30   České umění 20. století - přírůstky Alšovy jihočeské galerie 1980-1985, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1987/04/25 - 1987/09/30   Mikoláš Aleš: Kresby, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1987/04/25 - 1987/09/30   Současná česká keramika, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1987/04/30 - 1987/05/31   Ada Novák: Obrazy - výbor z tvorby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1987/04/30 - 1987/05/31   Josef Václav Schwarz: Sochy a kresby - výbor z tvorby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1987/05/08 - 1987/09/30   Výsledky mezinárodních sympozií keramiky, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1987/05/12 - 1987/06/21   Bohuslav Tůma: Obrazy, Zuzana Vránová: Tapiserie, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1987/06/01 - 1987/06/28   Jan Autengruber: 1887-1920. Malířské dílo, Městské muzeum Antonína Sovy, Pacov (Pelhřimov)
1987/06/01 - 1987/07/31   Jiří Sozanský: Kresby, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1987/06/17 - 1987/07/24   Václav Boukal: Obrazy, kresby, grafika, ilustrace, Městské muzeum, Volyně (Strakonice)
1987/07/03 - 1987/09/07   Aktuální fotografie 2 - Okamžik, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1987/07/03 - 1987/09/07   Jaroslav Pýcha, Petr Svoboda: Keramika, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1987/07/06 - 1987/08/02   Jan Autengruber: 1887-1920. Malířské dílo, Muzeum Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci, Humpolec (Pelhřimov)
1987/07/07 - 1987/08/09   Alexandr Dembo: Grafika, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1987/08/01 - 1987/08/31   Ada Novák: Obrazy - výbor z tvorby, Muzeum Vysočiny Pelhřimov (Okresní muzeum), Pelhřimov (Pelhřimov)
1987/08/01 - 1987/08/31   Josef Václav Schwarz: Sochy a kresby - výbor z tvorby, Muzeum Vysočiny Pelhřimov (Okresní muzeum), Pelhřimov (Pelhřimov)
1987/08/01 - 1987/09/30   Zdenek Seydl: Grafika a kresby, Dům kultury ROH, České Budějovice (České Budějovice)
1987/08/10 - 1987/09/06   Jan Autengruber: 1887-1920. Malířské dílo, Muzeum Vysočiny Pelhřimov (Okresní muzeum), Pelhřimov (Pelhřimov)
1987/08/26 - 1987/09/17   František Volf, Městské kulturní středisko, Třeboň (Jindřichův Hradec)
1987/09/15 - 1987/10/25   Alexandr Dembo: Grafika, Galerie Václava Špály, Praha
1987/09/30 - 1987/11/13   Jaroslav Pešek: Obrazy, tapiserie, Městské muzeum, Volyně (Strakonice)
1987/10/01 - 1987/11/01   Jaroslav Róna: Kresby, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1987/12/01 - 1988/01/31   Ivan Ouhel: Kresby, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1987/12/15 - 1988/01/31   Adolf Träger, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1988   František Mrázek: Výběr z díla, Středočeská galerie, Praha
1988/02/01 - 1988/02/28   Prachaticko ve výtvarném umění, Galerie Dolní brána, Prachatice (Prachatice)
1988/02/01 - 1988/03/31   Karel Štika: Kresby a grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1988/02/01 - 1988/03/31   Žena ve výtvarném umění, Kulturní středisko Rožnov, České Budějovice (České Budějovice)
1988/02/09 - 1988/05/15   Karel Štěch: Sociální grafika, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1988/04/01 - 1988/05/01   Jaroslav Hejný: Akvarely, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1988/04/23 - 1988/10/02   České zátiší 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1988/05/01 - 1988/10/02   Výsledky mezinárodních sympozií keramiky, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1988/05/01 - 1988/10/02   Výstava zahraniční literatury, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1988/05/12 - 1988/05/29   Zdenek Seydl: Kresby a obrazy, Městské kulturní středisko, Třeboň (Jindřichův Hradec)
1988/05/30 - 1988/06/19   Miloslav Nováček: Grafika, kresby, ilustrace, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP), České Budějovice (České Budějovice)
1988/06/22 - 1988/08/31   Bratři Boháčové, Městské muzeum, Volyně (Strakonice)
1988/06/24 - 1988/09/04   Josef Wagner: Obrazy, Zámecká sýpka, Bechyně (Tábor)
1988/06/24 - 1988/09/04   Pravoslav Rada: Malá retrospektiva (1948-1988), Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1988/07/01 - 1988/07/31   Jaroslav Pešek: Obrazy, Galerie Dolní brána, Prachatice (Prachatice)
1988/08/01 - 1988/09/30   Miroslav Klivar: Nové výtvarné tendence, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1988/08/02 - 1988/09/30   Julius Zeyer a výtvarné umění, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
1988/09 - 1988/11   Karel Štěch, Středočeská galerie, Praha
1988/10/25 - 1988/11/14   Adolf Born: Filmová tvorba, grafika, ilustrace, kresby, Dům kultury ROH, České Budějovice (České Budějovice)
1988/12/01 - 1989/01/01   Tomáš Rossí: Kresby a ilustrace, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1988/12/21 - 1989/12/31   Imrich Vaněk, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1989/01/05 - 1989/01/28   Jan Cihla, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1989/01/10 - 1989/07/31   České umění 1. čtvrtiny 20. století, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1989/02/01 - 1989/03/31   Petr Sládek: Kresby a grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1989/03/02 - 1989/03/31   Bratři Boháčové, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1989/03/20 - 1989/04/09   František Šimek, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP), České Budějovice (České Budějovice)
1989/04/01 - 1989/05/31   Miroslav Šnajdr: Kresby, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1989/04/01 - 1989/10/30   Evropská malba 17. - 18. století, klášter Vyšší Brod, Vyšší Brod (Český Krumlov)
1989/04/28 - 1989/10/01   Linie / barva / tvar, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1989/05/01 - 1989/10/01   Keramika Dálného Východu, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1989/05/01 - 1989/10/01   Keramika z intersympozií, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1989/05/04 -   Karel Valter, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1989/05/05 - 1989/05/28   Karel Valter: Obrazy, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1989/05/25 - 1989/06/18   Eva Prokopcová: Obrazy a kresby, Galerie Dolní brána, Prachatice (Prachatice)
1989/06/01 - 1989/06/24   Bohumil Dobiáš: Vázy, objekty, plastiky a reliéfy, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1989/06/01 - 1989/07/31   Rastislav Michal, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1989/06/10 - 1989/07/21   Karel Valter: Obrazy, grafika, kresby, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1989/06/23 - 1989/09/10   Bohumil Dobiáš: Vázy, objekty, plastiky a reliéfy, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1989/06/23 - 1989/09/10   Bratři Boháčové, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1989/06/24 - 1989/09/10   Karel Valter: Obrazy, Zámek Blatná, Blatná
1989/07/03 - 1989/07/23   Setkání 13, Okresní kulturní středisko, Český Krumlov (Český Krumlov)
1989/07/06 - 1989/07/31   Jaroslav Pešek, Galerie Dolní brána, Prachatice (Prachatice)
1989/07/06 - 1989/10/02   České umění po roce 1945, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1989/07/13 - 1989/08/06   Jiří Tichý: Obrazy, textil, grafika, Galerie Dolní brána, Prachatice (Prachatice)
1989/08/01 - 1989/09/30   Petr Nikl: Kresby, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1989/08/29 - 1989/09/30   Martin Martinček, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1989/08/29 - 1989/09/30   Slovenské umění po roce 1945, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1989/11 - 1990/03   Gotické umění v jižních Čechách (Vybraná díla ze sbírek Alšovy jihočeské galerie), Klášter sv. Jiří, Praha
1989/11/28 - 1989/12/17   Vladimír Malý: Plastiky, Výstavní síň Krajského střediska památkové péče a ochrany přírody, České Budějovice (České Budějovice)
1989/12/01 - 1990/01/31   Vladimír Boudník: Grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1989/12/04 - 1989/12/30   Theodor Pchálek: Obrazy a kresby, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1990/02/01 - 1990/03/31   Ludvík Vacek: Grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1990/03/01 - 1990/03/27   Dana Puchnarová: Obrazy, grafika, objekty, kresby, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1990/03/15 - 1990/03/29   Dana Puchnarová: Grafika, Galerie Zlatá lilie, Praha
1990/04/01 - 1990/05/31   Vladimír Kokolia: Kresby, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1990/04/05 - 1990/04/28   František Peterka: Kresby a grafika, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1990/04/22 - 1990/08/26   Český jih 1990: Současné jihočeské umění 1980 - 1990, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1990/05/01 - 1990/09/30   Porcelán z intersympozií v Karlových Varech, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1990/06/01 - 1990/07/31   Naděžda Plíšková: Grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1990/06/22 - 1990/09/09   Jihočeská keramika, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1990/06/22 - 1990/09/09   Marta Taberyová: Keramika, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1990/06/22 - 1990/09/09   Účastníci mezinárodních sympozií keramiky ze Slovenska, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1990/08/01 - 1990/09/30   Miloslav Nováček: Kresby, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1990/09/02 - 1990/11/04   Mikuláš Medek: Výběr z tvorby. Obrazy, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1990/09/06 - 1990/09/29   Jan Pešťák: K životnímu jubileu, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1990/09/13 - 1990/10/21   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1990/10/01 - 1990/11/30   Radek Pilař: Fotoasambláže, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1990/10/29 - 1990/11/18   Květoslav Hísek: Výběr z díla, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP), České Budějovice (České Budějovice)
1990/11/01 - 1990/11/30   České malířství a sochařství 1. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1990/11/22 - 1991/01/20   Mikuláš Medek: Výběr z tvorby. Obrazy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1990/12/01 - 1990/12/31   Josef Boháč: Plastiky, Městské muzeum, Volyně (Strakonice)
1990/12/01 - 1991/01/31   Jiří David: Kresby a grafika, Dům kultury ROH, České Budějovice (České Budějovice)
1990/12/04 - 1990/12/30   Ota Matoušek: Výběr z díla, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1991/02/01 - 1991/03/31   Jan Konůpek: Kresby, Dům kultury ROH, České Budějovice (České Budějovice)
1991/02/06 - 1991/03/02   Jan Halla, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1991/04/01 - 1991/05/31   Jiří Kovanda: Kresby, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1991/04/04 - 1991/04/27   Miloslav Cicvárek: Malá provozní inventura, Dům kultury ROH, České Budějovice (České Budějovice)
1991/04/05 - 1991/04/29   Karel Valter: Jihočeská krajina, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
1991/04/26 - 1991/09/30   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1991/05/01 - 1991/09/29   Od tradice k novým formám, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1991/05/01 - 1991/09/29   Přírůstky ve sbírce 1985-1990, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1991/06/01 - 1991/07/01   Vladimír Suchánek: Grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1991/06/06 - 1991/06/29   56 Group Wales, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1991/06/09 - 1991/07/14   České malířství a sochařství 1. poloviny 20. století, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
1991/06/21 - 1991/069/08   Nové pojetí porcelánu, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1991/06/21 - 1991/09/08   Václav Šerák, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1991/08/01 - 1991/09/30   Roman Kubička: Kresby a studie, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1991/08/04 - 1991/09/30   Miloslav Nováček: Kresby a grafika, Městské muzeum, Volyně (Strakonice)
1991/10/01 - 1991/11/30   Jan Krejčí: Kresby a grafika, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1991/10/05 - 1992/01/26   Mladé umění v Horním Rakousku / Junge Kunst in Ober - Österreich, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1991/12/01 - 1992/01/26   Alšova země, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1992   15. Mezinárodní keramické symposium Bechyně, Bechyně (Tábor), Bechyně (Tábor)
1992/01/09 - 1992/03/01   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Městské kulturní středisko, Příbram (Příbram)
1992/02/01 - 1992/04/12   Radikální realismus (výtvarná díla ze sbírek AJG), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1992/05/01 - 1992/10/04   Mezinárodní sympozium keramiky, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1992/05/12 - 1992/07/31   Jan Hričák, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1992/05/29 - 1992/07/03   Roman Kubička: Obrazy a kresby, Městské muzeum, Volyně (Strakonice)
1992/06/14 - 1992/07/19   České zátiší 20. století, Městské muzeum, Volyně (Strakonice)
1992/06/19 - 1992/09/06   Hana Purkrábková: Keramická plastika, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1992/06/19 - 1992/09/06   Lidová hrnčina z jihočeských muzeí, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1992/06/19 - 1992/09/06   Stanislav Martinec: Keramika, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1992/09/10 - 1992/10/25   Proměny II - Podoby jihočeského umění, Příbram (Příbram), Příbram (Příbram)
1992/09/17 - 1992/10/11   Karel Valter, Miroslav Páral, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1992/10/10 - 1992/12/31   České zátiší 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1993   Josef Wagner: Obrazy, kresby, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1993/01/13   Slavnostní otevření nových výstavních prostor v tzv. Wortnerově domě, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1993/03/10 - 1993/05/02   Jánuš Kubíček: Životní dílo, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1993/04/24 - 1993/08/22   Skutečnost a iluze, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1993/05/01 - 1993/10/03   Lidová hrnčina z jihočeských muzeí, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1993/05/05 - 1993/06/27   Václav Tikal: Výběr z tvorby, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1993/06/01 - 1993/07/06   Bohumil Ullrych, Jelenka Strakonického hradu, Strakonice (Strakonice)
1993/06/18 - 1993/09/05   Ladislav Švarc: Porcelán, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1993/06/19 - 1993/09/05   Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1993/06/19 - 1993/09/05   Mezinárodní sympozium keramiky Kostelec, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1993/06/30 - 1993/08/29   Bohuslav Reynek: Grafika, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1993/06/30 - 1993/08/29   David Tinker: Obrazy, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1993/06/30 - 1993/08/29   Petra Šťastná: Keramika, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1993/09/01 - 1993/10/31   Bohumil Ullrych: Obrazy, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1993/09/01 - 1993/10/31   České nebe - čeští patroni a barokní poutní místa, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1993/09/02 - 1993/09/30   Václav Rožánek: Obrazy, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1993/09/03 - 1994/01/31   Theodor Pištěk, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1993/11/10 - 1994/01/02   Svět očima dětí, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1994/01/13 - 1994/02/20   Herbert G. Masaryk: Malířské dílo, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1994/01/13 - 1994/02/20   Jan Smetana: Obrazy, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1994/02/24 - 1994/04/04   Bedřich Budil: Obrazy, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1994/04/07 - 1994/05/15   Karel Valter: K 85. narozeninám - oleje papírotisky, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1994/04/20 - 1994/05/01   Les cafés littéraires (výstava francouzských fotografií), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1994/05/01 - 1994/10/02   Mezinárodní sympozium keramiky, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1994/05/20 - 1994/06/26   Miloslav Troup (1917 - 1993), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1994/05/20 - 1994/06/26   Miloslav Troup (1917 - 1993), Státní vědecká knihovna, České Budějovice (České Budějovice)
1994/06/13 - 1994/10/15   Petr Štojdl, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1994/06/15 - 1994/10/15   Jan Benda: Keramická plastika, Jan Samec: Malba, kresba, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1994/06/17 - 1994/10/15   Pavel Knapek: Porcelán, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1994/06/17 - 1994/10/15   René Krása: Keramika, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1994/06/20 - 1994/09/11   České umění 19. století, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1994/06/25 - 1994/10/02   Absolvent (výstava k výročí založení keramické školy), Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1994/09/15 - 1994/10/23   Josef Mžyk: Obrazy, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1994/09/15 - 1994/10/23   Miloslav Nováček: Kresby a grafika, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1994/10/27 - 1994/11/27   České Budějovice - Pasov (výtvarné práce studentů univerzit), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1994/12/01 - 1995/01/15   Jaroslav Koliha: Obrazy, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1995/01/19 - 1995/02/19   Adolf Träger (1888 - 1965): Obrazy a kresby, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1995/02/23 - 1995/03/26   Jan Pištěk: Obrazy, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1995/03/30 - 1995/05/01   Vlastimil Rada, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1995/03/30 - 1995/05/01   Vlastimil Rada: Výběr z díla, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1995/05/01 - 1995/10/01   Vývoj, souvislosti, přehled - keramika z mezinárodních sympozií, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1995/05/04 - 1995/06/04   Jiří Ptáček: Obrazy, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1995/06/08 - 1995/07/09   Oldřich Smutný: Ohlédnutí, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1995/06/15 - 1995/09/30   Karel Pauzer, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1995/06/16 - 1995/09/30   Bohumil Dobiáš st.: Sochař a keramik, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1995/06/24 - 1995/09/10   Mezinárodní sympozium keramiky - Pracovní výstava, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1995/07/13 - 1995/09/10   Český jih 1995, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1995/09/05 - 1995/09/30   Jan Pešťák: Výběr z díla k 85. narozeninám, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1995/09/14 - 1995/10/15   František Peterka, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1995/10/19 - 1995/11/19   Tomáš Vosolsobě: Výběr z tvorby, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1995/11/23 - 1996/01/14   Stará nizozemská grafika ze sbírek GVU Ostrava, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1996/01/18 - 1996/02/24   Podoby fantazie: České umění 1. poloviny 20. století ze sbírek AJG, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1996/02/29 - 1996/04/14   Jiří Mocek: Obrazy, kresby, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1996/04/18 - 1996/05/26   Jindra Čapek: Pohádkový svět - ilustrace, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1996/05/04 - 1996/09/29   Čínský modrobílý porcelán ze sbírek zámku Hluboká, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1996/05/04 - 1996/09/29   Od tradice k novým formám, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1996/05/17 - 1996/09/30   František Pavlas, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1996/05/30 - 1996/06/30   Milan Ressel: Obrazy, kresby, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1996/06 - 1996/07   Alfred Kubin, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1996/06/17 - 1996/10/15   Zdena Fibichová, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1996/06/22 - 1996/09/08   Habánská fajáns v jižních Čechách, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1996/06/22 - 1996/09/08   Jaroslav Podmol (1925 - 1995), Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1996/07/04 - 1996/09/15   Jan Kojan: Výstava k 110. výročí narození, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1996/07/04 - 1996/09/15   Karel Svolinský: Výstava k 100. výročí narození, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1996/09/19 - 1996/10/28   Richard Konvička: Obrazy a kresby 1990 - 1996, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1996/10/03 -   Alfred Kubin: 1877 - 1959, Galerie Maecenas (X Centrum Maecenas), Plzeň (Plzeň-město)
1996/11/01 - 1996/12/15   Oči dokořán (přehlídka prací žáků výtvarných oborů základních uměleckých škol), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1996/12/19 - 1997/01/26   Stará italská grafika, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1997/01/30 - 1997/03/09   Eva Prokopcová: Princip ukrývání (obrazy, kresby), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1997/03/20 - 1997/04/20   Jan Halla (1926 - 1988), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1997/04/24 - 1997/05/31   Petr Kuklík: Obrazy, kresby, fotografie, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1997/05/01 - 1997/09/28   Modrobílý porcelán - exportní zboží z Dálného Východu, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1997/05/01 - 1997/09/28   Od tradice k novým formám, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1997/05/24 - 1997/08/17   Jindra Viková: Příspěvek k retrospektivě, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1997/06/05 - 1997/07/06   Jiří Anderle: Obraz, kresby, grafika 1956 - 1997, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1997/06/10 - 1997/09/30   Lucie Landau: Souvislosti a kontinuita, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1997/06/28 - 1997/09/07   Hana Novotná: Tváří v tvář tématu, Zámecký pivovar, Bechyně (Tábor)
1997/06/28 - 1997/09/07   Lucie Landau: Čtyři roviny, Zámecký pivovar, Bechyně (Tábor)
1997/07/10 - 1997/09/14   Podoby fantazie II. České umění 2.poloviny 20.století ze sbírek AJG, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1997/09/18 - 1997/10/19   Miroslav Štolfa, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1997/10/23 - 1997/12/14   Nové i staré (přírůstky sbírek AJG 1990-1997), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1997/12/18 - 1998/02/01   Josef Lada: Pohádkový svět, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1998/02/10 - 1998/04/29   Josef Lada: Pohádkový svět, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/02/19 - 1998/03/22   Roman Brichcín: Obrazy, kresby, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1998/03/26 - 1998/05/03   Karel Valter: Rozloučení se zimou - oleje, tempery, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1998/03/26 - 1998/05/03   Otto Stritzko: Výběr z díla (k nedožitým 90. narozeninám), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1998/05/01 - 1998/09/20   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1998/05/07 - 1998/06/28   Jiří Tichý: Obrazy, kresby, grafika 1938 - 1998, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1998/05/12 - 1998/06/21   Hanuš Schwaiger ve svém rodišti, Okresní muzeum, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
1998/06/29 - 1998/07/25   18. Mezinárodní symposium keramiky, Bechyně (Tábor), Bechyně (Tábor)
1998/06/29 - 1998/09/06   Elžbieta Grosseová: Retrospektiva, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1998/06/29 - 1998/09/06   Vysoká škola uměleckoprůmyslová: Porcelán, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1998/07/02 - 1998/09/06   Podoba obrazu, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1998/09/10 - 1998/11/08   Kamila Ženatá: Obrazy, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1998/10/01 - 1998/11/08   Odkrývané obzory - práce členů katedry výtvarné výchovy PF JČU, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1998/10/17 - 1999/02/07   Klub konkrétistů, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1998/11/12 - 1998/12/13   Výsledky 18. Mezinárodního symposia keramiky Bechyně 1998, Galerie Novoměstská radnice, Praha
1998/11/12 - 1999/01/17   Česká grafika 1918-1998, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1999/01/21 - 1999/03/14   Helena Horálková: Grafika, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1999/01/21 - 1999/03/14   Johann Elias Ridinger 1698-1767: Grafika k 300. výročí narození, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1999/03/18 - 1999/05/02   Petr Jochmann: Živočich, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1999/05/01 - 1999/05/30   České umění kolem roku 1900 ze sbírek AJG, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1999/05/13 - 1999/07/11   Karel Valter: Výběr z díla, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1999/06/25 - 1999/09/05   Bohumil Dobiáš: Keramika, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1999/06/25 - 1999/09/05   Šárka Radová: Hry s porcelánem, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1999/06/27 - 1999/09/05   115 let Střední průmyslové školy keramické v Bechyni, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1999/07/03 - 1999/10/31   Jiří Trnka 1912-1969, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1999/07/24 - 1999/09/19   Česká krajina 1900-1950 ze sbírek AJG, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1999/09/23 - 1999/11/25   Jaroslav Koliha: Obrazy a pastely z let 1950 - 1999, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1999/11/25 - 2000/01/16   Radomír Postl: Grafický design, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1999/11/25 - 2000/01/16   Vladimír Merta: Kámen správné chvíle, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1999/11/30 - 2000/01/30   Jiří Trnka 1912-1969, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2000/01/01 - 2000/01/16   Radomír Postl: Užitá grafika a kresby, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2000/01/20 - 2000/03/19   Miroslav Šnajdr st: Esence přírody, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2000/01/20 - 2000/03/19   Oldřich Kulhánek: Grafika a kresby, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2000/03/23 - 2000/05/14   František Peterka, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2000/03/23 - 2000/05/14   Jan Pešťák: Výběr z díla k 90. narozeninám, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2000/03/23 - 2000/05/14   Oldřich Kulhánek: Grafika a kresby k 60. narozeninám, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2000/04/29 - 2000/10/29   Současná minulost. Česká postmoderní moderna 1960-2000, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2000/05/18 - 2000/07/09   Mí prátelé rybáři II, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2000/07/20 - 2000/09/17   Adolf Born: Grafika a kresby, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2000/07/20- 2000/09/17   Martin Kuriš: Na daleké cestě, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2000/08/13 - 2000/08/17   19. mezinárodní keramické symposium Bechyně, Bechyně (Tábor), Bechyně (Tábor)
2000/09/23 - 2000/11/19   Ivo Medek (Kopaninský): Vyskladněno / vystaveno (koláže, asambláže, kresby, stamp art, objekty), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2000/11/23 - 2000/12/31   Igor Müller, Jiří Müller, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2001   Antonín Střížek a jeho ateliér AVU, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2001   Česká keramika 1990-2000, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2001   Obrazy měsíce, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2001   Tváří v tvář - tvorba pedagogů a studentů katedry VvPF, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2001/02/01 - 2001/03/25   František Hodonský: Lužní prostor, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2001/03/29 - 2001/05/20   František Bílek (1872 - 1941), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2001/06/23 - 2001/09/03   Jan Hričák: Hlína v proudu ohně a barev, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2001/07/19 - 2001/09/30   České malířství a sochařství přelomu 19. a 20. století, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2001/10/04 - 2001/11/18   Ateliéry AVU / Malířská škola profesora Zdeňka Berana, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2001/12/13 - 2002/01/27   Petra Oriešková: Obrazy, kresby - výběr z tvorby 1966-2001, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2002   Díla měsíce, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2002   Mezinárodní keramické symposium, Bechyně (Tábor), Bechyně (Tábor)
2002   Současná česká keramika, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2002   Střední průmyslová škola keramická v Bechyni 1884-1999, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2002/01/01 - 2006/12/31   Významní tvůrci - nejvýraznější podněty. Mezinárodní sympozia keramiky Bechyně 1966-2002, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2002/01/31 - 2002/03/17   Alena Nádvorníková: Děje, děje, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2002/03/22 - 2002/04/21   Václav Šerák a ateliér keramiky a porcelánu VŠUP, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2002/04/25 - 2002/06/02   JoJo efekt - Vladimír Skrepl a malířský atelier AVU, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2002/06/06 - 2002/09/08   Jiří Kornatovský: Kresby, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2002/06/06 - 2002/09/08   Michal Trpák: Plastiky, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2002/07/03 - 2002/09/08   Jan Benda: Keramická plastika, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2002/09/12 - 2002/10/20   Miloslav Cicvárek, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2002/10/24 - 2002/12/08   Milan Kyzour, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2002/12/12 - 2003/01/26   Kamil Lhoták: Mýtus, ironie a nové příběhy, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2003   Matouš Vondrák: Obrazy a kresby, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2003   Obrazy měsíce, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2003   Orbis pictus - Ivan Bukovský, Petr Císařovský, Ellen Jilemnická, Lubomír Pešek, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2003 - 2004   České umění XX. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2003/02/06 - 2003/03/23   František Štorek (1933 - 1999): Výběr z díla, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2003/03/27 - 2003/05/11   Martin Stejskal: Zadem k nekonečnu, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2003/04/14 - 2003/05/22   Akademie výtvarných umění: Intermediální škola profesora Milana Knížáka, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2003/04/15 - 2003/06/22   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby a grafika z let 1937 - 1981, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2003/06/21 - 2003/09/14   Marie Rychlíková... k roku jubilea, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2003/06/21 - 2003/09/14   Pravoslav Rada: Keramika. K roku jubilea s Jindřiškou Radovou a Šárkou Radovou k jeho poctě, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2003/09/25 - 2003/11/02   Aleš Lamr: Duch vane kam chce, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2003/11/06 - 2003/12/14   Jaroslav Pešek: Šumavská krajina, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2004/01/01 - 2004/01/25   Včera a dnes - 50 let AJG, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2004/01/01 - 2006/12/31   Keramika a její uplatnění v architektuře, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2004/01/29 - 2004/02/29   Jan Cihla: Okamžiky, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2004/03/04 - 2004/04/18   Pavel Besta: Otisk člověka, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2004/04/22 - 2004/05/30   AVU - Škola monumentální tvorby profesora Aleše Veselého, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2004/06/03 - 2004/07/11   Jiří Tichý: Práce na papíře, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2004/06/03 - 2004/07/11   Xénia Hoffmeisterová: Čarodějnice, Andělé, Hračky, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2004/06/11 - 2004/07/01   Hanuš Schwaiger: Člověk je tu!, Zámek Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem (Kroměříž)
2004/06/25 - 2004/09/12   Vendi M. Hůrka: ...že lidé přec jak ptáci, Učitelé Bechyňské keramické školy a jejich výtvarná díla, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2004/07/15 - 2004/09/12   Jaroslav Koliha: Výběr z tvorby, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2004/07/15 - 2004/09/12   Karel Valter: Skelet krajiny, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2004/09/16 - 2004/10/31   Karel Kuklík: Krajiny návratů - fotografie z let 1958-2004, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2004/09/16 - 2004/10/31   Strukturální grafika 60. let: Pohledy do sbírek AJG, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2004/11/04 - 2004/12/12   Roman Franta: Brouk v ruce (Výběr z tvorby 1990-2004), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2004/12/16 - 2005/01/30   František Muzika, Zdeněk Sklenář: Kontakty, kontrasty, konfrontace, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2005/02/03 - 2005/03/13   Jiří Křivánek, Aleš Růžička: Ve vlastní šťávě, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2005/02/24 - 2005/05/01   František Muzika, Zdeněk Sklenář: Kontakty, kontrasty, konfrontace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2005/03/17 - 2005/04/17   Ateliér Grafika 1 doc. Jiří Lindovský, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2005/04/21 - 2005/05/22   Jan Hendrych: Sochy, kresby, grafika, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2005/04/21 - 2005/05/22   Schovej se válko!, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2005/04/30 - 2005/10/02   120 let práce (nejstarší česká keramická škola Bechyni), Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2005/05/20 - 2005/06/19   Radko Plachta: Sochy, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2005/05/26 - 2005/07/10   Miroslav Konrád: Relativní, vnímání, absolutno, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2005/05/26 - 2005/07/10   Petr Schel, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2005/07/14 - 2005/09/11   Jiří Žalman: Intimní krajiny, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2005/07/14 - 2005/09/11   Kresba a grafika 60. let, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2005/09/15 - 2005/10/23   Vladimír Vašíček: Výběr z tvorby, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2005/10/27 - 2005/12/04   Irena Jůzová, Štěpánka Šimlová: Metropolitan reality, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2005/12/07 - 2006/02/05   Josef Čapek a Václav Špála: Člověk a krajina: (kresby, obrazy), Galerie Procházka - Procházka Trans Ars v.o.s., České Budějovice (České Budějovice)
2005/12/08 - 2006/02/05   Josef Čapek a Václav Špála: Člověk a krajina: (kresby, obrazy), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2006/02/09 - 2006/03/26   Petr Jochamnn: Tempery a akvarely, 2000 - 2006, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2006/02/09 - 2006/03/26   Petr Jochmann: Tempery a akvarely, 2000-2006, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2006/03/02 - 2006/05/21   Josef Čapek a Václav Špála: Člověk a krajina: (kresby, obrazy), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2006/03/30 - 2006/05/14   Malířská škola Jiřího Sopka - studenti / absolventi, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2006/03/30 - 2006/05/14   Malířský ateliér prof. Jiřího Sopka (Představujeme ateliéry AVU), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2006/05/01 - 2006/10/01   Nejstarší česká odborná škola keramická v Bechyni, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2006/05/01 - stálá expozice   Mezinárodní keramická sympozia (vývoj, souvislosti, přehled ...), Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2006/05/06 - 2006/10/29   České umění 20. století /1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2006/05/06 - 2006/10/29   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2006/05/18 - 2006/07/09   Dominika Paštéková, Petr Sládek: Bílý tuleň: Výběr z tvorby, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2006/05/18 - 2006/07/09   Petr Sládek, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2006/06/29 - 2006/09/10   Petr Fidrich: Plastiky, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2006/07/01 - 2006/09/24   Jiří Hlušička: Tajnosti a legendy, Helena Hlušičková: Tajnosti a příběhy, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2006/07/13 - 2006/09/10   Černý Petr - Filip Černý, Petr Malina: Obrazy, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2006/07/31 - 2006/08/25   22. Mezinárodní keramické sympozium Bechyně 2006, Bechyně (Tábor), Bechyně (Tábor)
2006/08/12 - 2006/09/24   Antonín Škoda (1935 - 2000), Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2006/09/14 - 2006/10/29   Český dřevák, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2006/11/02 - 2006/12/10   Soumrak úsvitu: Přelom 19. a 20. století v českém umění ze sbírek AJG, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2006/12/14 - 2007/02/04   Od Konga k Zambezi: Plastiky a malba: Kongo - Zambie - Zimbabwe / From the Congo to the Zambezi: Sculpture and painting: DRC - Zambia - Zimbabwe, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2007/02/08 - 2007/03/25   Michal Segert, Jakub Stretti: Malba, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2007/04/21 - 2007/08/26   Zdeněk Beran: Post retrospektiva / Post retrospective, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2007/05/17 - 2007/07/08   Bernard Reder: sochy, kresby, dřevoryty / sculpture, drawings, woodcuts, Tibor Honty: fotografie / photographs & Bacon, Bauernfreund, Brömse, Filla, Grossová-Adlerová, Kars, Nemes, Nowak, Reiner, Štursa, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2007/05/17 - 2007/07/08   Jan Moravec: Grafika, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2007/05/18 od 19 hodin   Noc v AJG - první galerijní noc, Zámek Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2007/05/19 - 2007/09/14   Jaroslav Koliha: Výběr z tvorby, Muzeum Vladimíra Preclíka, Bechyně (Tábor)
2007/06/15 - 2007/07/15   Klára Klose, Petr Sládek, Dominika Paštéková: Příběhy, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2007/07/12 - 2007/09/09   Socha III (Bebarová, Hošek, Immrová, Kobr, Kovařík, Lpavský, Malá, Míšek, Resslová, Stibral), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2007/07/20 - 2007/09/30   Klára Klose: Příběh / Lidé; Václav Dyntar: Via, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2007/07/20 - 2007/09/30   Václav Dyntar: Via, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2007/09/08 - 2008/06/08   České umění XX. století: 1970-2007, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2007/09/13 - 2007/10/28   Antonín Málek: Obrazy, kresby / Paintings, drawings, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2007/10/11, 2007/10/18   Miloslav Troup: Podivuhodný svět, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2007/11/01 - 2007/12/09   Jiří Lindovský: Retrospektiva, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2007/12/02 - 2008/01/06   Afrika mýma očima, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2007/12/18 - 2008/02/03   Příběhy slovenskej moderny / Slovenské výtvarné umění 1900 - 1948 (Ze sbírek Galérie mesta Bratislavy), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2008/01/09 17:00   Přednáška z cyklu: Kapitoly z dějin umění: Umění 20. století - České meziválečné umění, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2008/01/16 17:00   Hudební podvečer s posluchači českobudějovické konzervatoře, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2008/01/23 17:00   Přednáška z cyklu: Kapitoly z dějin umění: Umění 20. století - České umění za II. světové války a socialistický realismus, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2008/02/07 - 2008/03/23   Dana Puchnarová: Imaginární kosmos, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2008/03/27 - 2008/05/11   Jindřich Štreit: Fotografie 1965 - 2005, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2008/04/12 -   Gotické umění. Malířství a sochařství / Gothic Art Painting and Sculpture, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2008/05/03 - 2008/07/13   22. Mezinárodní keramické sympozium Bechyně, výsledky, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2008/05/03 - 2008/07/13   Elżbieta Grosseová: Pocity a intuice a impulsy, Zámecký pivovar, Bechyně (Tábor)
2008/05/03 - 2008/09/28   Mezi tradicí a budoucností, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2008/05/15 - 2008/07/06   Ateliér Malba III prof. Micheela Rittsteina, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2008/06/28 - 2008/11/02   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-portrait in the Czech Art of the 20th a 21st century, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2008/07/10 - 2008/09/07   Šumavské proměny. Krajina Šumavy v dílech malířů 19. a 20. století, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2008/07/26 - 2008/09/28   Václav Šerák: Porcelán/ kontrastně, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2008/09/11 - 2008/11/02   Miloslav Moucha: Životaběh (obrazy, kresby, grafika), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2008/11/06 - 2008/12/07   Dalibor Smutný: Tichá přítomnost, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2008/12/04 - 2009/03/08   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2008/12/11 - 2009/01/25   Jaroslava Severová: O světle a jiné; Světelné objekty, digitální tisky, instalace, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2009/01/29 - 2009/03/15   Jan Smetana: Souborná výstava, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2009/01/29 - 2009/04/19   Miloslav Moucha: Životaběh, Muzeum umění a designu, Benešov (Benešov)
2009/03/19 - 2009/05/03   Petr Písařík, Igor Müller: ±1, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2009/05/01 - 2009/07/19   Jan Samec: Malba, Zámek Bechyně, Bechyně (Tábor)
2009/05/06 - 2009/05/17   V Zemi Já, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2009/05/08 - 2009/06/21   Mémy Grafiky 2, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2009/05/23 - 2009/07/19   23. Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně 2008, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2009/05/30 - 2009/11/02   Michael Rittstein: Vlhkou stopou (O vodu se dělím s hady), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2009/06/25 - 2009/08/30   Jiří Ptáček: Ozvěny a nápovědy, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2009/06/27 - 2009/07/19   Karel Bečvář, Jan Samec, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2009/06/27 - 2009/09/30   Aleš Werner, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2009/08/01 - 2009/09/30   Anna Klimešová, Dalibor Worm: Dva, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2009/08/01 - 2009/09/30   Oldlřich Rujbr: Učitel, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2009/09/03 - 2009/10/18   Jaromír Knotek: Souborná výstava, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2009/09/03 - 2009/10/18   Libuše a Jaromír Knotkovi, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2009/09/09 - 2009/10/19   Keramika v Redutě, Divadlo Reduta, Brno (Brno-město)
2009/10/23 - 2009/12/06   Petr Fiala: Obrazy a litografie, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2009/12/10 - 2010/01/31   Hráči, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2010/02/04 - 2010/03/21   Pozitivní dezorientace, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2010/03/09   Architektura 1989 - 2009, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2010/03/16   Stavby a měnící se svět, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2010/03/25 - 2010/05/09   Míla Preslová: 12 let, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2010/03/31 - 2010/04/18   Ve zvířecí kůži, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2010/04/06   Kam vlastně kráčíme?, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2010/04/20   Archisocha a další vily, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2010/05/01 - 2010/07/16   Zdeněk Manina, Helena Samohelová, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2010/05/01 - 2010/07/16   Zdeněk Manina: Dno brodu se někdy dláždí, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2010/05/01 - 2010/09/05   Karel Zlín: Retrospektiva (obrazy, sochy, kresby, grafika), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2010/05/01 - 2010/09/30   Ateliér designu keramiky Fakulty umění a designu Univezity J. E. Purkyně Ústí nad Lebem + továrna Český porcelán v Dubí u Teplic, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2010/05/01 - 2010/09/30   Keramika a její uplatnění v architektuře, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2010/05/01 - 2010/09/30   Tradice a možnosti, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2010/05/04   Architektura se zavřenýma očima. Architektura Coop Himmelb(l)au 1968 - 2006, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2010/05/13 - 2010/06/27   Není plotna jako plotna, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2010/05/18   1 + 1 = 3. Paradox jako řešení, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2010/07/01 - 2010/08/29   Michal Burget, Vladimír Véla: Nebe a dudy, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2010/07/31 - 2010/09/30   Pavel Drda, Ludmila Kovaříková, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2010/08/13 - 2010/08/30   Mezinárodní malířské sympozium / Internationalen Malersymposium, Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice (České Budějovice)
2010/09/02 - 2010/10/17   Richard Konvička: Obrazy, kresby, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2010/09/18 - 2011/01/31   Přírůstky AJG v období let 2000 - 2010, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2010/09/18 - 2011/01/31   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000 - 2010, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2010/10/21 - 2010/12/05   Jaroslav Valečka: Obrazy, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2010/11/02   Jak vytrhnout galerii stoličku?, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2010/11/16   Kam s tím? Do muzea!, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2010/11/23 - 2011/01/30   Karel Zlín: Retrospektiva, Dům umění, Zlín (Zlín)
2010/11/30   Městské muzeum v Žitavě jako tvůrce identity, kultury a magnet na turisty: Úspěchy, problémy, perspektivy, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2010/11-12   Mezi svatyní a obchodním domem. Role muzeí a galerií v dnešní společnosti, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2010/12/09 - 2011/01/31   Temná noc, jasná noc: Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2010/12/11 14:00 - 18:00   Vánoční tajemství v obrazech, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2010/12/11 15:00, 17:00   Vánoční tajemství v obrazech, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2011/01/04   Proměny Alšovy jihočeské galerie pod vlivem změn vnějšího prostředí, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2011/02/01 - 2011/07/17   Karel Burian, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2011/02/03 - 2011/03/20   Milan Cais: Pod kůží, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2011/03/18 - 2011/05/29   Temná noc, jasná noc: Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2011/03/24 - 2011/05/08   CZ AT D, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2011/04/06 - 2011/04/25   Když je tma (výstava prací žáků ZŠ, ZUŠ, SŠ), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2011/05/01 - 2011/07/17   Ivan Jelínek, Miroslav Páral, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2011/05/01 - 2011/10/02   Duchcovský porcelán - ateliér figurálního a zdobného porcelánu, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2011/05/01 - 2011/10/02   Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně 2010, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2011/05/07 - 2011/08/14   Jiří Balcar (1929-1968): Obrazy, kresby, grafika, užitá tvorba, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2011/05/12 - 2011/06/26   Natálie Gončarova: Obrazy, kresby, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2011/06/24 - 2011/09/04   Přírůstky do sbírek AJG na Hluboké nad Vltavou v období 2000 - 2010, Muzeum Vladimíra Preclíka, Bechyně (Tábor)
2011/06/30 - 2011/09/04   Ivana Lomová, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2011/08/06 - 2011/10/02   Petra Šťastná, Petr Hůza, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2011/08/27 - 2011/12/31   Miloslav Troup: Dílo, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2011/09/08 - 2011/10/23   Zdeněk Burian, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2011/10/27 - 2011/12/11   Karina Wellmer - Schnell: Životní prostory, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2011/12/15 - 2012/02/05   Milan Ressel: Něco se mění, něco zůstává..., Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2012/02/09 - 2012/04/15   Markéta Zlesáková: Paměť, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2012/04/04 - 2012/04/25   V knize ukryté (výstava prací žáků ZŠ, ZUŠ, SŠ), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2012/04/19 - 2012/06/24   Bohuslav Reynek: Don Quijote, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2012/05/01 - 2012/07/17   Iva Ouhrabková: Cestou tvořivé svobody, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2012/05/01 - 2012/07/17   Jan Benda, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2012/05/01 - 2012/09/30   Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2012/05/19 - 2012/09/30   František Muzika: Volná tvorba / scénografie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2012/06/28 - 2012/09/09   Mezi symbolismem a surrealismem: České umění první třetiny 20. století ze sbírek AJG, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2012/08/04 - 2012/09/30   Petra Šťastná, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2012/08/11 - 2012/09/30   Viktor Chalepa: Vychutnejte si svůj drink, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2012/09/19 - 2012/11/18   Odlesk perly: Umění baroka ze sbírky Patrika Šimona, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2012/11/27 - 2013/02/03   Kamil Lhoták: Na kole, na motorce, ve vzduchu, Poštovní muzeum, Praha
2012/11/39 - 2013/02/03   Ááách / Československý filmový plakát 1959–1989, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2013/01/17   Pokorné operace bez jizev, aneb jak neubížit uměleckému dílu v procesu restaurování, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2013/02/14 - 2013/03/24   Petr Nikl: Tváře z New Yorku, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2013/03/27 - 2013/04/14   Kdybych byl architektem..., Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2013/03/28 - 2013/05/12   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti IV, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2013/04/20 - 2013/06/23   Osvobozování sentimentu: Podoby středoevropského romantismu a biedermeieru, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2013/04/21 - 2013/10/01   Sochař nebo Zahradník, Zámek Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2013/05/04 - 2013/07/14   Šárka Radová: Lidi, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2013/05/04 - 2013/09/29   Markéta Škopková: Cestou dlouhou - věčnou touhou, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2013/05/16 - 2013/07/17   Nekonečné perspektivy (Krajina a veduty 19. století ze sbírky Patrika Šimona), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2013/07/13 - 2013/09/29   Andy Warhol: Zlatá šedesátá, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2013/07/18 - 2013/09/01   Tomislav Laux: Obrazy, plastiky & Zdeněk Chmelař: Plastiky, reliéfy, kresby, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2013/08/03 - 2013/09/29   Ateliér keramiky VŠVU Bratislava, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2013/08/03 - 2013/09/29   Michal Gabriel: Predátor, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2013/08/03 - 2013/09/29   Pištěk, Dlouhý, Demartini, Suchánek, Klimeš, Nepraš, Koblasa, Šlapeta, Matyáš, Kouba, Franta, Vachuda, Siegel, Uiberlay, Ressel - Výstava členů Palety vlasti, Galrie Kinský - Nový zámek Kostelec nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí (Rychnov nad Kněžnou)
2013/09/05 - 2013/10/20   Antonín Střížek: Obrazy, které byste chtěli vidět, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2013/10/24 - 2013/12/08   Xénia Hoffmeisterová: 15 minut před usnutím, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2013/12/12 - 2014/02/03   Trapper & Boa (Osudová dobrodružství Jana a Mikoláše Alše), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2014/02/06 - 2014/03/23   Tomáš Vosolsobě: Čisté dimenze obrazného, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2014/03/01 - 2014/04/21   Jihočeská krajina, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2014/03/27 - 2014/05/11   Ivan Ouhel: Cesta světla a tmy, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2014/03/29 - 2014/05/04   Josef Geršl: Příběhy barev, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2014/04/02 - 2014/04/21   Když se hudba vybarví..., Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2014/05/03 - 2014/09/28   Fenomen B, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2014/05/04 - 2014/09/28   Tvrzení moderny: České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2014/05/10 - 2014/06/29   Oliva: Chvíle blízkosti, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2014/05/24 - 2014/09/28   Alfred Kubin & Sascha Schneider: Démoni ze země nevědomí, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2014/05/29 - 2014/07/13   Kája Saudek, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2014/06/28 - 2014/09/28   Alfons Mucha v zrcadle doby, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2014/06/28 - 2014/09/28   Alfons Mucha: V zrcadle doby, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2014/07/17 - 2014/08/31   Intersalon Asociace jihočeských výtvarníků, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2014/07/21 - 2014/08/15   26. Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně 2014, Bechyně (Tábor), Bechyně (Tábor)
2014/07/24 - 2014/08/28   Zdenek Seydl, Zámek Třeboň, Třeboň (Jindřichův Hradec)
2014/09/04 - 2014/10/12   Petr Pavlík: Poutnice kráčí dál, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2014/09/25 - 2014/11/16   Dimitrij Kadrnožka: Pod tropickou oblohou, Jihočeské muzeum, České Budějovice (České Budějovice)
2014/10/16 - 2014/11/23   Obrazy osvícení (Tibetské umění z českých sbírek), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2014/11/27 - 2015/01/25   Michal Singer: Utajená hvězda undergroundu, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2014/12/15 - 2015/05/03   Hlad po kráse (Fiktivní podoba Zátkovy sbírky na počátku 21. století), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2015/02/05 - 2015/04/05   Marie a Zdeněk Preclíkovi: Mezi snem a skutečností, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2015/02/12 - 2015/04/05   Mark Ther: Das wandernde Sternlein, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2015/02/12 - 2015/04/05   Vladimír Skrepl: Lež a lži, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2015/04/24 - 2015/06/28   Psychedelia ve vizuální kultuře beatového věku 1962-1972, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2015/05/01 - 2015/05/19   Přišla už pošta?, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2015/05/24 - 2015/06/21   Lukáš Musil: MUSA, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2015/05/31 - 2015/08/30   Jan Saudek: Intimní (ze soukromého archivu), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2015/06/07 - 2015/09/29   Sofochyto, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2015/06/28 - 2015/09/27   Daleké blízké, Ilja Repin a ruské umění, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2015/07/10 - 2015/08/30   Adolf Träger 1888-1965: Krajiny domova, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2015/07/10 - 2015/08/30   Jiří a Igor Müllerovi: Kouzlo rodného kraje, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2015/07/31 - 2015/08/31   Ozvěny minulosti (Díla vzniklá na Mezinárodním malířském symposiu 2015), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2015/08/03 - 2015/10/02   Dílo sezóny: Assumpta z Bílé hory, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2015/09/04 - 2015/11/08   Smyslné linie: Erotické motivy secese a symbolismu, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2015/09/04 - 2015/11/08   Za pravdu a spravedlnost: Proměny husitství v díle Karla Štecha a Oty Matouška, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2015/09/10 - 2016/02/14   Zbyněk Sekal: A věci se zvolna berou před se, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2015/09/13 - 2015/12/06   Krajina - sídlo - obraz: Romantický řád Jiřího Jana Buquoye, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2015/11/12 - 2016/01/24   Hollar Et Alii (Barokní krajiny a veduty na grafikách ze sbírek AJG), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2015/11/12 - 2016/01/24   Stano Bellan: Vnitřní život papírového ptactva, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2015/11/12 - 2016/01/24   Václav Hollar: Barokní krajiny a veduty na grafikách ze sbírky AJG, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2015/11/13 - 2016/01/24   Krajiny duše: Surrealismus ze sbírky Pražské plynárenské, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2016/01/29 - 2016/04/10   Bolestná melancholie: Václav Hejna a expresivní tendence ve 30. letech 20. století, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2016/01/29 - 2016/04/10   Sbírka Evy Petrové (Mozaika drobných radostí), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2016/03/13 - 2016/06/12   Zbyněk Sekal: A věci se zvolna berou před se, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2016/04/15 - 2016/06/26   Adrenalin!: Umění & sport v českém umění 20. století, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2016/04/15 - 2016/06/26   Pišišvorové: Fantaskní tvorba Aloise Boháče, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2016/04/15 - 2016/06/26   Stíny života: Josef Bartuška a fotografická tvorba ze 30. a 40. let 20. století, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2016/04/16 -   Meziprůzkumy: Sbírka AJG 1300-2017, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2016/05/04 - 2016/06/20   Václav Mergl: Sekvence zastaveného času, Dům Štěpánka Netolického, Třeboň (Jindřichův Hradec)
2016/05/15 - 2016/10/02   Krása bude křečovitá: Surrealismus v Československu 1933-1939 / Beauty Will be Convulsive: Surrealism in Czechoslovakia 1933-1939, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2016/06/05 - 2016/10/02   Čaj um prum, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2016/06/26 - 2016/10/02   Jaromír 99: Mezery. Vyprávění mezi sekvencemi, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2016/07/01 - 2016/09/11   Kristina Dufková: Mami, Tati, díky!, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2016/07/01 - 2016/10/02   André Breton, Paul Eluard a Suzanne Muzardová, 31 koláží: Pařížští surrealisté a český surrealismus v dokumentech, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2016/10/14 - 2017/01/22   Hippolyt Soběslav Pinkas (1827-1901). Realismus českého Pařížana, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2016/10/16 - 2017/01/15   Kouzlo křehkosti. Výběr plastik ze sbírek AJG, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2016/10/23 - 2017/02/26   Patrik Hábl: V architektuře malby, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2016/11/12 -   Patrik Hábl: V architektuře malby. 2. část, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2016/12/08 - 2017/02/12   Cesty imaginace: Meziválečná avantgarda ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2017/01/26 - 2017/04/16   Miloslav Troup: Paříž Paříž, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2017/01/27 - 2017/04/16   Friedrich Feigl: Oko vidí svět, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2017/01/27 - 2017/04/16   Petr Kubeš: Kuběs rozostřeno, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2017/03/18 - 2017/06/18   Impresionismus! Nálady a imprese ve francouzském a českém umění, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2017/04/22 - 2017/07/09   Alén Diviš málo známý a neznámý, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2017/04/23 - 2017/07/09   Error (Alegorický princip v českém poválečném malířství a sochařství ze sbírek AJG), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2017/05/02 - 2017/07/09   Jiří Šalamoun: Maxipsem v animaci / Giant Dog of Animation, Dům Štěpánka Netolického, Třeboň (Jindřichův Hradec)
2017/05/13 - 2017/10/01   Válečné plakáty 1914-1918 / War posters 1914-1918, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2017/06/03 - 2017/10/08   Malé připomenutí - Josef a Ondřej Vajce, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2017/06/03 - 2017/10/08   Po stopách českých prvorepublikových zahradních architektů, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2017/06/04 - 2017/10/08   Kouzlo hlíny (poklady z depozitáře bechyňské keramické školy), Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2017/06/25 - 2017/10/01   Victor Vasarely, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2017/07/13 - 2017/09/03   Svatopluk Klimeš: Oživlé tapety, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2017/07/14 - 2017/09/03   Aleš Krejča: Váhy mého času, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2017/07/14 - 2017/09/03   Raketa letí do Budějc, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2017/10/22 - 2018/02/11   Tereza z Davle: Neue Mädchen, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2017/11/11 - 2018/02/04   Hadí muž a tanečnice. Bosé nohy a jiné zajímavosti (Podoby manéžové, varietní a potulné zábavy ze sbírek Alšovy jihočeské galerie), Dům Štěpánka Netolického, Třeboň (Jindřichův Hradec)
2018/01/19 - 2018/04/08   Písek do hodin: Václav Rožánek, František Roman Dragoun, Roman Kubička, Galerie Mariánská, České Budějovice (České Budějovice)
2018/01/19 - 2018/04/08   Sexies! Vždyť přeci létat je snadné... (Figurální psychedelie a jiné kratochvíle z konce 60. a ze 70. let), Galerie Mariánská, České Budějovice (České Budějovice)
2018/03/18 - 2018/05/27   Košická moderna: Kontexty meziválečného umění, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2018/04/26 - 2018/07/08   Člověk člověku člověkem, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2018/05/01 - 2018/06/03   Herní světy: Další level české animace, Dům Štěpánka Netolického, Třeboň (Jindřichův Hradec)
2018/05/20 - 2018/10/07   Pohledy do palety: Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2018/06/09 - 2018/10/07   František Kupka: Člověk a Země, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2018/06/15 - 2018/10/07   Petra Křivová Pešková: Křížová cesta, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2018/06/15 - 2018/10/07   Sympoziální keramika: 1966-2012, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2018/06/22 - 2018/10/07   Alšova země. Cestou necestou, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2018/06/28 - 2018/09/30   Teodor Buzu: Akvarelové prázdniny, Ladislav Hodný: Obrazy, Galerie Mariánská, České Budějovice (České Budějovice)
2018/07/10 - 2018/08/03   28. Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně 2018, Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně / SUPŠ Bechyně, Bechyně (Tábor)
2018/07/20 - 2018/09/30   Bydlet spolu: České kolektivní domy, Galerie Mariánská, České Budějovice (České Budějovice)
2018/11/18 - 2019/01/27   Jana Farmanová: Co zůstane?, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2019/01/26 - 2019/03/17   Tkáň: Informelní tendence českého umění ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2019/04/12 - 2019/06/16   Martin Velíšek: Portréty, Galerie Mariánská, České Budějovice (České Budějovice)
2019/04/12 - 2019/06/16   Říká se, že Nová vlna je mrtvá (Vítejte v báječných osmdesátkách. Umění přelomové doby 1980-1990), Galerie Mariánská, České Budějovice (České Budějovice)
2019/04/14 - 2019/06/09   Martin Krajc: Pictures in My Head, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2019/05/07 - 2019/09/01   AnimaCZe po roce 89, Dům Štěpánka Netolického, Třeboň (Jindřichův Hradec)
2019/05/19 - 2019/10/06   Alšova země: Podivuhodné stroje a vynálezy, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2019/06/09 - 2019/10/13   Pasta Oner, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2019/06/23 - 2019/10/06   Kamil Lhoták a jeho svět, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2019/06/28 - 2019/09/01   Vladimír Novák: Kresby a malby z let 2017-2019, Galerie Mariánská, České Budějovice (České Budějovice)
2019/07/12 - 2019/10/06   Nezlomní: Od Franze Kafky po sametovou revoluci / The Steadfast: From Franz Kafka to the Velvet Revolution, Obecní dům, Praha
2019/09/11 - 2019/12/01   Kateřina Štenclová: Hranice řeči II., Galerie Mariánská, České Budějovice (České Budějovice)
2019/10/11 - 2019/11/17   Jan Čtvrtník, Karmášek, reklamní agentura a tiskárna, České Budějovice (České Budějovice)
2019/10/11 - 2019/11/22   Kontakt: Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně 1966–2018, Galerie Kvalitář, Praha
2019/11/09 - 2020/01/24   Mapa světa Karla Teigeho, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2019/12/13 - 2020/02/09   Jaroslav Kerles: Humor... je vážná věc, Dům Štěpánka Netolického, Třeboň (Jindřichův Hradec)
2020   Malevič a ruská avantgarda, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2020/02/15 - 2020/03/29   Miloslav Nováček: Kresby a grafiky, Dům Štěpánka Netolického, Třeboň (Jindřichův Hradec)
2020/03/18 - 2020/07/05   Zlatý věk: Flámské a holandské malířství 16.-18. století ze sbírky Alšovy jihočeské galerie, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2020/05/25 -   Meziprůzkumy: Sbírka AJG 1300–2020, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2020/06/15 - 2020/09/30   Jihotvar: Hrdějovická keramika 60.let 20. století, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2020/06/15 - 2020/09/30   Paulina Skavova: Par force, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2020/06/20 - 2020/10/04   Tomáš Císařovský: Každý den odvahu, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2020/06/25 - 2020/08/29   Jan Gemrot: Retrospektiva, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2020/06/25 - 2020/08/29   Slovenské u. f. o. a jiné transcendence, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2020/09/17 - 2021/01/03   Formosa deformitas: O podivné spřízněnosti baroka a kubismu 1911–1914, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2020/10/09 - 2020/11/08   Domovina: Výstava současného designu navazujícího na odkaz lidových a folklorních tradic, Karmášek, reklamní agentura a tiskárna, České Budějovice (České Budějovice)
2020/11/21 - 2021/01/31   Alšova země: Očima baroka, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2021/04/12 - 2021/08/22   Jaroslav Valečka: Severní vítr je krutý, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2021/04/12 - 2021/08/22   Ozvěny: Česká klasika ze sbírek AJG, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2021/05/30 - 2021/10/03   Umění, splín a smích tváří v tvář absurditě, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2021/07/04 - 2022/01/02   Lubomír Typlt: Tančící pentagon, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2021/09/17 - 2022/01/02   Jindra Viková: Hliněná žena, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2022/01/20 - 2022/04/24   Luboš Plný, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2022/01/20 - 2022/04/24   Veronika Holcová, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2022/03/05 - 2022/06/05   Marek Číhal: Imperiál, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2022/03/06 - 2022/06/05   Jakub Janovský: Betonová zahrada, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2022/03/06 - 2022/06/05   Margita Titlová Ylovsky na Hluboké 2022, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2022/04/21 - 2022/06/26   Umění, splín a smích tváří v tvář absurditě, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2022/05/22 - 2022/10/02   MEN: Mužské tělo ve sbírce Roberta Runtáka, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2022/06/26 - 2022/10/30   Theodor Pištěk: Senzační realismus, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2022/06/28 - 2022/09/25   Richard Stipl: Hlava mapa, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2022/07/03 - 2022/11/20   Michal Škoda: Stopy, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2022/09/08 - 2022/12/10   Múzická Vídeň / Das musische Wien, Velvyslanectví České republiky, Vídeň (Wien)
2022/10/28 - 2023/01/29   Pleschen: Výsledky výtvarného sympozia AJG 2021, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2023/02/04 - 2023/05/14   Karíma Al-Mukhtarová: Sometimes You Need To Lie Yourself, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2023/02/04 - 2023/05/14   Monika Žáková: Více světla, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2023/02/05 - 2023/05/14   Jakub Matuška aka Masker: Až křídla vlaštovek vyhladí žulový kvádr z povrchu zemského, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2023/05/14 - 2023/10/08   Strange Things, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2023/06/11 - 2023/11/19   HR Giger: Metamorphoses, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
neuvedeno   Intersymposium Bechyně 2004, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
neuvedeno   Jan Cihla, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
stálá expozice   České sochařství 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
stálá expozice   Flámské a holandské malířství 16. - 18. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
stálá expozice   Gotické umění jižních Čech a Šumavy, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
stálá expozice   Mezinárodní keramická sympozia 1996-2008, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
stálá expozice   Nejstarší státní česká odborná škola keramická v Bechyni, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
stálá expozice   Sbírka malířství Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG)

termín   název výstavy
1956   Hluboká 1956
1956 - 1962   Umění 14. až 20. století
1958/05   Karel Štěch: Souborná výstava původní grafiky
1959/04/19 -   Hluboká 1959: Jižní Čechy v boji, práci a radosti
1960/04/17 - 1960/10/31   Hluboká 1960: Podíl jižních Čech na tvorbě národního pokladu
1961   František Líbal: Malířské dílo
1961   Umění holandských mistrů
1961   Výtvarným uměním k socialistickému životu
1961/07/15 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu
1962   Od impresionismu po současné umění 1900/1962
1962/04/08 -   Mikoláš Aleš: Výbor z díla
1963 - 1963/10/31   Břetislav Benda: Výběr z díla
1963 - 1964   České umění 19. století
1963/05 - 1963/06   Fotografická avantgarda
1963/09/15 -   Hluboká 1963: Umění 1900-1963
1964   František Peterka
1964/03 - 1964/04   Imaginativní malířství 1930-1950
1965   20 let architektury a výtvarného umění v jižních Čechách
1965   Ohlasy světových válek v českém výtvarném umění
1965 - stálá expozice   České umění 20. století
1965/05   Jihočeská pozdní gotika 1450-1530
1966   František S. Tvrdý: Africké motivy
1966/05 - 1966/10   Česká secese - Umění 1900
1967/09   Analytická expozice výtvarné činnosti Karla Teigeho z let 1916-1951
1967/10/24 - 1967/11/30   Mladí výtvarníci k 50. výročí VŘSR
1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968
1968   Nunne von Unge: Grafika, Erik Idar: Obrazy
1968/02/25 -   50 let československé grafiky
1968/07/07 - 1968/08   50 let československého malířství 1918–1968
1968/10/20 - 1968/11/20   Každé dítě je dítětem (Dítě a výtvarný projev 1968)
1969   Toto je má vlast (II. celostátní výstava LŠU)
1969/04 - 1969/09   Česká krajina
1970/04/26 - 1970/06/07   25 let architektury a výtvarného umění v jižních Čechách
1971   Československý politický plakát 1960-1970
1971/03/21 -   Holandská krajinomalba 17. století
1971/05/23 - 1971/09/30   Český portrét
1972/07/15 - 1972/09/24   Josef Mánes
1973/05/01 - 1973/09/30   Boje a zápasy: České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945
1974/05/17 - 1974/09/30   Barokní tapiserie ze sbírek ČSR
1974/06/13 - 1974/09/30   Současné slovenské sochařství (Výběr k 30. výročí SNP)
1974/11/23 - 1975/02/28   Výběr z přírůstků z let 1971-1974
1975/04/25 - 1975/10/19   Český jih ve výtvarném umění 1925 - 1975
1976/05/15 - 1976/10/10   Mikoláš Aleš (1852 - 1913)
1976/11/13 - 1977/02/28   Jan Kojan: Výběr z díla
1977   Přírůstky moderní sbírky AJG z let 1970-1977
1977/04/02 - 1977/11/30   České umění 1900/1945
1977/05/08 - 1977/12/21   Flámské a holadské malířství 17. století
1977/09   Richard Lauda
1977/09/30 -   České moderní umění 1900-1945
1977/11/09   Černá hodinka pro brigády socialistické práce českobudějovických zdravotníků sestavená z memoárů Marca Chagalla a hudby P. I. Čajkovského
1977/11/16   Setkání roku se zástupci brigád socialistické práce a jihočeskými výtvarníky
1978/05/20 - 1978/09/30   Český realismus: Karel Purkyně, Soběslav Pinkas, Viktor Barvitius, Adolf Kosárek
1979/04/28 - 1979/09/30   České umění 1945/1975
1980/04/19 - 1980/10/31   35 let výtvarného umění a architektury v jižních Čechách
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1981/04/25 - 1981/09/30   České moderní umění 1900-1980
1981/11/01 - 1981/12/10   Přírůstky Alšovy jihočeské galerie 1976-1980
1983/04/30 - 1983/09/30   Česká krajina
1984/05/05 - 1984/09/30   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1985/04/27 - 1985/09/29   Český jih 1945-1985
1985/05/20 - 1985/06/13   Sovětské gramofonové desky - Melodija 85
1985/07/17 - 1985/08/11   Reprezentační výstava sovětské literatury
1986/04/26 - 1987/09/30   České umění 20. století
1987/04/25 - 1987/09/30   České umění 20. století - přírůstky Alšovy jihočeské galerie 1980-1985
1987/04/25 - 1987/09/30   Mikoláš Aleš: Kresby
1988/04/23 - 1988/10/02   České zátiší 20. století
1989/04/28 - 1989/10/01   Linie / barva / tvar
1990/04/22 - 1990/08/26   Český jih 1990: Současné jihočeské umění 1980 - 1990
1990/09/02 - 1990/11/04   Mikuláš Medek: Výběr z tvorby. Obrazy
1991/04/26 - 1991/09/30   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1991/10/05 - 1992/01/26   Mladé umění v Horním Rakousku / Junge Kunst in Ober - Österreich
1991/12/01 - 1992/01/26   Alšova země
1992/02/01 - 1992/04/12   Radikální realismus (výtvarná díla ze sbírek AJG)
1992/10/10 - 1992/12/31   České zátiší 20. století
1993/04/24 - 1993/08/22   Skutečnost a iluze
1993/09/03 - 1994/01/31   Theodor Pištěk
1998/05/01 - 1998/09/20   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století
1998/10/17 - 1999/02/07   Klub konkrétistů
1999/05/01 - 1999/05/30   České umění kolem roku 1900 ze sbírek AJG
1999/07/03 - 1999/10/31   Jiří Trnka 1912-1969
2000/04/29 - 2000/10/29   Současná minulost. Česká postmoderní moderna 1960-2000
2003 - 2004   České umění XX. století
2005/12/08 - 2006/02/05   Josef Čapek, Václav Špála: Člověk a krajina
2006/05/06 - 2006/10/29   České umění 20. století /1940-1970
2006/05/06 - 2006/10/29   České umění XX. století: 1940-1970
2006/06/15   Jihočeská komorní filharmonie
2006/06/23   Rozhlasový swingový orchestr
2006/06/29   Jitka Čechová - klavír
2006/06/30   Rozhlasový swingový orchestr
2006/07/13   Keiko Michiyo
2006/07/27   Linha Singers
2006/08/10   Petr Nouzovský, Yukie Ichimura
2006/08/24   Heroldovo kvarteto
2006/09/07   Jiří Stivín
2007/04/21 - 2007/08/26   Zdeněk Beran: Post retrospektiva / Post retrospective
2007/09/08 - 2008/06/08   České umění XX. století: 1970-2007
2007/12/02 - 2008/01/06   Afrika mýma očima
2008/04/12 -   Gotické umění. Malířství a sochařství / Gothic Art Painting and Sculpture
2008/06/28 - 2008/11/02   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-portrait in the Czech Art of the 20th a 21st century
2009/05/06 - 2009/05/17   V Zemi Já
2009/05/30 - 2009/11/02   Michael Rittstein: Vlhkou stopou (O vodu se dělím s hady)
2010/03/31 - 2010/04/18   Ve zvířecí kůži
2010/05/01 - 2010/09/05   Karel Zlín: Retrospektiva (obrazy, sochy, kresby, grafika)
2010/09/18 - 2011/01/31   Přírůstky AJG v období let 2000 - 2010
2010/09/18 - 2011/01/31   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000 - 2010
2011/04/06 - 2011/04/25   Když je tma (výstava prací žáků ZŠ, ZUŠ, SŠ)
2011/05/07 - 2011/08/14   Jiří Balcar (1929-1968): Obrazy, kresby, grafika, užitá tvorba
2011/08/27 - 2011/12/31   Miloslav Troup: Dílo
2012/04/04 - 2012/04/25   V knize ukryté (výstava prací žáků ZŠ, ZUŠ, SŠ)
2012/05/19 - 2012/09/30   František Muzika: Volná tvorba / scénografie
2013/01/17   Pokorné operace bez jizev, aneb jak neubížit uměleckému dílu v procesu restaurování
2013/03/27 - 2013/04/14   Kdybych byl architektem...
2013/04/20 - 2013/06/23   Osvobozování sentimentu: Podoby středoevropského romantismu a biedermeieru
2013/07/13 - 2013/09/29   Andy Warhol: Zlatá šedesátá
2014/03/29 - 2014/05/04   Josef Geršl: Příběhy barev
2014/04/02 - 2014/04/21   Když se hudba vybarví...
2014/05/04 - 2014/09/28   Tvrzení moderny: České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných
2014/05/24 - 2014/09/28   Alfred Kubin & Sascha Schneider: Démoni ze země nevědomí
2014/06/28 - 2014/09/28   Alfons Mucha v zrcadle doby
2014/06/28 - 2014/09/28   Alfons Mucha: V zrcadle doby
2014/12/15 - 2015/05/03   Hlad po kráse (Fiktivní podoba Zátkovy sbírky na počátku 21. století)
2015/05/01 - 2015/05/19   Přišla už pošta?
2015/05/24 - 2015/06/21   Lukáš Musil: MUSA
2015/05/31 - 2015/08/30   Jan Saudek: Intimní (ze soukromého archivu)
2015/06/28 - 2015/09/27   Daleké blízké, Ilja Repin a ruské umění
2015/08/03 - 2015/10/02   Dílo sezóny: Assumpta z Bílé hory
2015/09/13 - 2015/12/06   Krajina - sídlo - obraz: Romantický řád Jiřího Jana Buquoye
2016/03/13 - 2016/06/12   Zbyněk Sekal: A věci se zvolna berou před se
2016/04/16 -   Meziprůzkumy: Sbírka AJG 1300-2017
2016/05/15 - 2016/10/02   Krása bude křečovitá: Surrealismus v Československu 1933-1939 / Beauty Will be Convulsive: Surrealism in Czechoslovakia 1933-1939
2016/06/26 - 2016/10/02   Jaromír 99: Mezery. Vyprávění mezi sekvencemi
2016/10/23 - 2017/02/26   Patrik Hábl: V architektuře malby
2016/11/12 -   Patrik Hábl: V architektuře malby. 2. část
2017/03/18 - 2017/06/18   Impresionismus! Nálady a imprese ve francouzském a českém umění
2017/05/13 - 2017/10/01   Válečné plakáty 1914-1918 / War posters 1914-1918
2017/06/25 - 2017/10/01   Victor Vasarely
2017/10/22 - 2018/02/11   Tereza z Davle: Neue Mädchen
2018/03/18 - 2018/05/27   Košická moderna: Kontexty meziválečného umění
2018/05/20 - 2018/10/07   Pohledy do palety: Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy
2018/06/09 - 2018/10/07   František Kupka: Člověk a Země
2018/11/18 - 2019/01/27   Jana Farmanová: Co zůstane?
2019/04/14 - 2019/06/09   Martin Krajc: Pictures in My Head
2019/06/09 - 2019/10/13   Pasta Oner
2019/06/23 - 2019/10/06   Kamil Lhoták a jeho svět
2019/11/09 - 2020/01/24   Mapa světa Karla Teigeho
2020   Malevič a ruská avantgarda
2020/05/25 -   Meziprůzkumy: Sbírka AJG 1300–2020
2020/06/20 - 2020/10/04   Tomáš Císařovský: Každý den odvahu
2020/11/21 - 2021/01/31   Alšova země: Očima baroka
2021/05/30 - 2021/10/03   Umění, splín a smích tváří v tvář absurditě
2021/07/04 - 2022/01/02   Lubomír Typlt: Tančící pentagon
2022/03/05 - 2022/06/05   Marek Číhal: Imperiál
2022/03/06 - 2022/06/05   Jakub Janovský: Betonová zahrada
2022/03/06 - 2022/06/05   Margita Titlová Ylovsky na Hluboké 2022
2022/05/22 - 2022/10/02   MEN: Mužské tělo ve sbírce Roberta Runtáka
2022/06/26 - 2022/10/30   Theodor Pištěk: Senzační realismus
2022/07/03 - 2022/11/20   Michal Škoda: Stopy
2023/02/04 - 2023/05/14   Karíma Al-Mukhtarová: Sometimes You Need To Lie Yourself
2023/02/04 - 2023/05/14   Monika Žáková: Více světla
2023/02/05 - 2023/05/14   Jakub Matuška aka Masker: Až křídla vlaštovek vyhladí žulový kvádr z povrchu zemského
2023/05/14 - 2023/10/08   Strange Things
2023/06/11 - 2023/11/19   HR Giger: Metamorphoses
neuvedeno   50. Hudební léto Hluboká
neuvedeno   Jan Cihla
stálá expozice   České sochařství 20. století
stálá expozice   Flámské a holandské malířství 16. - 18. století
stálá expozice   Gotické umění jižních Čech a Šumavy
stálá expozice   Jihočeská gotika
stálá expozice   Nizozemské malířství 16.-18. století
stálá expozice   Sbírka malířství Alšovy jihočeské galerie

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG)

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1957   Karel Štika: Grafika, ilustrace, kresby z let 1920-1956
  1958   Adolf Träger: Malířské dílo
  1958   Josef Jakší (1874 - 1908)
  1958   Karel Štěch: Souborná výstava původní grafiky
  1959   Karel Oberthor: Dílo z let 1953-1959
  1960   Ota Matoušek: Grafika
  1960   Ota Matoušek: Jihočeská krajina
  1961   František Kupka: Malby - kresby - grafika z let 1899–1946
  1961   František Líbal: Malířské dílo
  1962   Bohdan Kopecký: Obrazy a grafika z let 1957 - 62
  1962   M. Aleš: Výbor z díla
  1962   Malíř Václav Špála 1885-1945: Výběr z díla
  1963   Adolf Träger: Výbor z díla
  1963   Břetislav Benda
  1963   František Tichý 1896-1961: Výběr z umělcova životního díla
  1964   Čestmír Krátký: Fotografie z let 1963-64
  1964   František Peterka
  1965   Ota Matoušek: Grafické dílo 1915 - 1965 - výtvarné dokumenty
  1965   Pravoslav Kotík: Obrazy a kvaše z let 1960-1965
  1966   Jaroslav Šerých: Obrazy, grafika
  1967   Jiří Tichý: Tapiserie 1962-67
  1968   Zeman
  1970   Jaroslav Vožniak: Ikony
  1970   Ladislav Pichl
  1970   Vožniak: Ikony
  1972   Vasyl Kasijan
  1973   Miloslav Nováček
  1974   Bohumil Dobiáš: Keramická tvorba z let 1961/72
  1975   Karel Valter: Tvorba z let 1934 - 1975
  1976   František Peterka
  1976   Mikoláš Aleš (1852 - 1913)
  1977   Jan Kojan (1886 1951)
  1977   Keramik Slavomír Bláha
  1977   Richard Lauda
  1978   Karel Štěch: Výběr z díla
  1979   Jaroslav Šváb: Výtvarná práce
  1979   Mikoláš Aleš
  1980   Jan Hála
  1980   Jana Hlaváčová Choděrová
  1981   Ada Novák
  1981   Ota Matoušek: K nedožitým devadesátinám
  1982   František Mrázek
  1982   Karel Stehlík
  1982   Miloslav Holý: Kresby (85. výročí umělcova narození)
  1983   Karel Štěch: Ilustrační a plakátová tvorba
  1983   Miloslav Nováček: Kresby, grafika
  1983   Richard Lauda: Radosti malých, ilustrace pro děti
  1983   Václav Štětka: Obrazy
  1984   Bohumil Dobiáš st. (Sochař a keramik)
  1984   Josef Jakší: Obrazy a kresby
  1984   Karel Valter: Tvorba z let 1968 až 1983
  1985   Jaroslav Podmol: Keramika
  1985   Jiří Rejžek: Celoživotní dílo
  1986   František Líbal: 1896 - 1974
  1987   Ada Novák: Obrazy - výbor z tvorby
  1987   Josef Václav Schwarz: Sochy a kresby - výbor z tvorby
  1987   Petr Svoboda
  1988   Pravoslav Rada: Keramika
  1989   Bohumil Dobiáš: Vázy, objekty, plastiky a reliéfy
  1989   František Šimek
  1989   Jan Cihla
  1989   Jan Cihla '89
  1989   Karel Valter: Oleje, tempery, papírotisky
  1989   Theodor Pchálek: Obrazy a kresby
  1989   Vladimír Malý: Plastiky
  1990   Mikuláš Medek: Obrazy (Výběr z tvorby)
  1990   Ota Matoušek: Výběr z díla
  1991   Šerák: Keramika, porcelán
  1992   Hana Purkrábková: Keramická plastika
  1992   Stanislav Martinec: Keramika
  1993   David Tinker: Obrazy
  1993   Josef Wagner: Obrazy, kresby
  1993   Ladislav Švarc: Porcelán
  1993   Petra Šťastná: Keramika / kresby
  1993   Theodor Pištěk
  1993   Václav Tikal
  1994   Bedřich Budil: Obrazy
  1994   Jaroslav Koliha: Obrazy
  1994   Miloslav Troup
  1995   Adolf Träger (1888 - 1965)
  1995   Bohumil Dobiáš (1905 - 1964)
  1995   František Peterka
  1995   Jan Pištěk
  1995   Jiří Ptáček: Obrazy
  1995   Oldřich Smutný: Ohlédnutí
  1995   Tomáš Vosolsobě: Výběr z tvorby
  1996   František Pavlas (1931 - 1994)
  1996   Jaroslav Podmol (1925 - 1995)
  1996   Jindra Čapek: Ilustrace
  1996   Milan Ressel: Obrazy, kresby
  1996   Richard Konvička: Obrazy a kresby 1990–1996
  1997   Eva Prokopcová: Princip ukrývání (Obrazy, kresby)
  1997   Jan Halla (1926 - 1988)
  1997   Jiří Anderle: Obrazy/kresby/grafika 1956 - 1997
  1997   Miroslav Štolfa
  1997   Petr Kuklík: Obrazy, kresby, fotografie
  1998   Jiří Tichý: Obrazy, kresby, grafika 1938-1998
  1999   Bohumil Dobiáš: Keramika
  1999   Helena Horálková
  1999   Karel Valter
  1999   Petr Jochmann
  2000   Adolf Born: Grafika a kresby
  2000   Igor Müller
  2000   Jiří Müller
  2001   František Bílek (1872 - 1941)
  2001   Petra Oriešková: Obrazy, kresby (Výběr z tvorby 1966-2001)
  2002   Jan Benda: Keramická plastika
  2002   Jiří Kornatovský: Kresby
  2002   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby a grafika z let 1937 - 1981
  2002   Michal Trpák: Sochy
  2002   Milan Kyzour
  2002   Miloslav Cicvárek
  2003   Matouš Vondrák
  2003   Pravoslav Rada: Keramika
  2004   Jan Cihla: Obrazy, kresby, ilustrace
  2004   Jiří Tichý: Práce na papíře
  2004   Pavel Besta: Otisk člověka
  2004   Roman Franta: Brouk v ruce / Beetle in the hand (Výběr z tvorby 1990-2004 / Selected work 1990-2004)
  2004   Xénia Hoffmeisterová
  2005   Miroslav Konrád: Relativní absolutno vnímání
  2005   Radko Plachta: Sochy
  2006   Filip Černý
  2006   Petr Jochamnn: Tempery a akvarely, 2000 - 2006
  2006   Petr Jochmann: Tempery a akvarely, 2000-2006
  2006   Petr Malina
  2006   Petr Sládek
  2007   Antonín Málek
  2007   Jakub Stretti
  2007   Jan Moravec
  2007   Jiří Lindovský: Retrospektiva
  2007   Michal Segert
  2007   Zdeněk Beran: Post retrospektiva / Post retrospective
  2008   Dalibor Smutný: Tichá přítomnost
  2008   Elžbieta Grosseová: Pocity a intuice a impulsy
  2008   Miloslav Moucha
  2008   Václav Šerák
  2009   Jan Samec: Malba
  2009   Jan Smetana: Souborná výstava
  2009   Jaromír Knotek: Souborná výstava
  2009   Jiří Ptáček: Ozvěny a nápovědy
  2009   Petr Fiala: Obrazy a litografie
  2010   Jaroslav Valečka
  2010   Karel Zlín
  2010   Karel Zlín: Retrospektiva (Obrazy, sochy, kresby, grafika)
  2010   Míla Preslová: 12 let
  2010   Milan Cais: Pod kůží
  2010   Pavel Drda: Žena a krajina
  2010   Richard Konvička: Obrazy, kresby
  2010   Vladimír Véla
  2010   Zdeněk Manina: Dno brodu se někdy dláždí
  2011   Ivana Lomová
  2011   Jiří Balcar (1929-1968): Obrazy, kresby, grafika, užitá tvorba
  2011   Karina Wellmer-Schnell: Životní prostory
  2011   Milan Ressel: Něco se mění, něco zůstává...
  2011   Natálie Gončarova
  2011   Petr Hůza: Porce
  2012   František Muzika
  2012   František Muzika: Volná tvorba, scénografie
  2012   Iva Ouhrabková
  2012   Markéta Zlesáková: Paměť
  2012   Viktor Chalepa: Vychutnejte si svůj drink
  2013   Andy Warhol: Zlatá šedesátá
  2013   Antonín Střížek: Obrazy, které byste chtěli vidět
  2013   Markéta Škopková: Cestou dlouhou - věčnou touhou
  2013   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti (IV) (fotografická tvorba)
  2013   Tomislav Laux
  2013   Xénia Hoffmeisterová: 15 minut před usnutím
  2013   Zdeněk Chmelař
  2014   Ivan Ouhel: Cesta světla a tmy
  2014   Josef Geršl: Příběhy barev / Stories of Colours
  2014   Kája Saudek
  2014   Michal Singer: Utajená hvězda undergroundu
  2014   Oliva: Chvíle blízkosti
  2014   Petr Pavlík: Poutnice kráčí dál
  2014   Tomáš Vosolsobě: Čisté dimenze obrazného
  2014   Vladimír Skrepl: Lež a lži (Autorské knihy Vladimíra Skrepla)
  2015   Adolf Träger 1888-1965: Krajiny domova
  2015   Jan Saudek: Intimní (Ze soukromého archivu)
  2015   Zbyněk Sekal (A věci se zvolna berou před se / Things Are Moving Forward Slowly)
  2016   Bolestná melancholie (Václav Hejna a expresivní tendence ve 30. letech 20. století)
  2016   Hippolyt Soběslav Pinkas
  2016   Jaromír 99: Mezery (Vyprávění mezi sekvencemi)
  2016   Kristina Dufková: Mami, Tati, díky!
  2016   Patrik Hábl: V architektuře malby
  2016   Pišišvorové (Fantaskní tvorba Aloise Boháče)
  2016   Stíny života (Josef Bartuška a fotografická tvorba ze 30. a 40. let 20. století)
  2017   Alén Diviš málo známý a neznámý
  2017   Aleš Krejča: Váhy mého času (Výběr z malířské tvorby)
  2017   Friedrich Feigl: Oko vidí svět / The Eye Sees the World
  2017   Jiří Šalamoun: Maxipsem v animaci / Giant Dog of Animation
  2017   Miloslav Troup: Paříž Paříž
  2017   Petr Kubeš: Kuběs rozostřeno
  2017   Svatopluk Klimeš: Oživlé tapety
  2017   Tereza z Davle: Neue Mädchen
  2017   Victor Vasarely
  2018   František Kupka: Člověk a Země / The Man and the Earth
  2018   Petra Křivová Pešková: Křížová cesta
  2019   Jan Čtvrtník
  2019   Jaroslav Kerles: Humor... je vážná věc
  2019   Kamil Lhoták a jeho svět
  2019   Krajc
  2020   Jan Gemrot: Retrospektiva
  2020   Paulina Skavova: Par force
  2020   Tomáš Císařovský: Každý den odvahu / Everyday Courage
  2021   Jaroslav Valečka: Severní vítr je krutý
  2022   Jakub Janovský: Betonová zahrada / The Cement Garden
  2022   Michal Škoda: Stopy / Traces
  2022   Theodor Pištěk: Senzační realismus / Sensational Realism
  2023   Jakub Matuška aka Masker: Až křídla vlaštovek vyhladí žulový kvádr z povrchu zemského
  2023   Jakub Matuška aka Masker: When the wings of swallows obliterate a granite block from the face of the earth
  nedatováno   František Bílek
  nedatováno   Jan Cihla
  nedatováno   Keramik Václav Šerák
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1958   Ze současné tvorby českých malířů (Putovní výstava)
  1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
  1961   Ze souboru moderního umění AJG
  1963   Fotografická avantgarda
  1963   Hlína věčně živá
  1963   Hluboká 1963: Umění 1900-1963 (Obrazy, plastika, grafika)
  1964   Imaginativní malířství 1930-1950
  1965   20 let architektury a výtvarného umění v jižních Čechách (1945 - 1965)
  1965   Jihočeská pozdní gotika 1450-1530
  1965   Ohlasy světových válek v českém výtvarném umění
  1965   Tendence (Kolektiv jihočeských autorů a hosté z Prahy)
  1966   Česká secese (Umění 1900)
  1967   Jeden okruh volby. Obrazy, sochy, objekty, grafika, kresby 1964-1967
  1967   Mladí výtvarníci slavným výročím
  1968   50 let československé grafiky (Z fondu AJG k 20. výročí Vítězného února a k 50. výročí ČSSR)
  1968   50 let československé malby (Z fondů československých galerií)
  1968   Dítě 68 (Každé dítě je dítětem - výsledky experimentální studie)
  1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968 (Obrazy, plastika, grafika, 2. díl)
  1969   Česká krajina
  1971   Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou (pobočka odd. keramiky Bechyně)
  1971   České sociální umění
  1971   Československý politický plakát 1960-1970
  1971   Český portrét
  1971   Intersymposium keramiky 1971: Karlovy Vary, Uherské Hradiště
  1973   Boje a zápasy (České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945)
  1973   Boje a zápasy / Boi i borba / Struggle and Strive (České umění v boji proti fašismu a válce 1930 - 1945)
  1974   Současné slovenské sochařství (Výběr k 30. výročí SNP)
  1975   Český jih ve výtvarném umění 1925 - 1975
  1975   Intersymposium keramiky Bechyně
  1977   Bouří zrozená
  1978   České umění 1900/1945
  1978   Český realismus (Karel Purkyně, Soběslav Pinkas, Viktor Barvitius, Adolf Kosárek)
  1978   Intersymposium keramiky Bechyně (8. Mezinárodní keramické symposium)
  1978   Současná jihočeská keramika 1945 / 1978
  1979   Mladá česká grafika v AJG
  1979   Umění (České umění 1945/1975)
  1980   Intersymposium keramiky Bechyně
  1981   České malířství a sochařství 1900-1980
  1981   Československá pokroková grafika
  1983   AJG 1953-1983: 30 let Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou
  1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou“ / K. H. Mácha)
  1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
  1985   Česká kresba v boji proti válce a za mír (Výstava ze sbírek AJG)
  1985   Český jih 1945-1985
  1986   České umění 20. století (Přírůstky za léta 1980 - 1985)
  1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
  1988   České zátiší 20. století
  1989   Keramika Dálného Východu (Čína, Korea, Japonsko, Vietnam)
  1990   Český jih 1990 (Současné jihočeské umění)
  1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
  1992   K. Valter, M. Páral
  1992   Radikální realismus ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
  1993   Skutečnost a iluze (Tendence českého radikálního realismu)
  1994   Jan Benda: Keramická plastika, Jan Samec: Malba, kresba
  1994   Mezinárodní sympozium keramiky 1994 / The International Symposium of Ceramics 1994
  1994   Pavel Knapek: Porcelán, René Krása: Keramika
  1996   Podoby fantazie (České umění 1. poloviny 20. století ze sbírek AJG)
  1997   Podoby fantazie II (České umění 2.poloviny 20.století ze sbírek AJG)
  1998   (Po)doba obrazu
  1998   18. Mezinárodní symposium keramiky
  1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století
  2000   Moji přátelé rybáři II.
  2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000)
  2001   19. mezinárodní keramické symposium Bechyně 2000
  2001   Ateliery AVU (Malířská škola profesora Zdeňka Berana)
  2001   Ateliéry AVU (Malířská škola Antonína Střížka)
  2002   Jojo efekt (Ateliéry AVU, Malířský ateliér II - škola Vladimíra Skrepla)
  2002   Mezinárodní keramické symposium / International Symposium of Ceramics Bechyně 2002
  2002   Václav Šerák: Ateliér keramiky a porcelánu
  2003   Akademie výtvarných umění v Praze (Intermediální škola profesora Milana Knížáka)
  2003   České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus)
  2004   František Muzika, Zdeněk Sklenář: Kontakty, kontrasty, konfrontace
  2004   Strukturální grafika 60. let ((Pohledy do sbírek AJG))
  2005   Ateliér grafika 1 (doc. Jiří Lindovský, odb. as. Dalibor Smutný)
  2005   Josef Čapek, Václav Špála: Člověk a krajina
  2005   Metropolitan Reality
  2005   Ve vlastní šťávě
  2006   České umění XX. století: 1940-1970
  2006   Malířská škola Jiřího Sopka (Studenti / absolventi)
  2007   České umění XX. století: 1970-2007
  2007   Gotické umění (Průvodce sbírkou středověkého umění Alšovy jihočeské galerie)
  2007   Socha 3 (Bébarová - Hošek - Immrová - Kobr - Kovářík - Lipavský - Malá - Míšek - Resslová - Stibral)
  2008   Akademie výtvarných umění v Praze ateliér Malba III Doc. Michaela Rittsteina
  2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století
  2008   Gothic Art (Guide through the collection of medieval art of the Aleš South Bohemian Gallery)
  2008   Gotische Kunst (Führer durch die sammlung der mittelalterlichen kunst der Aleš Südböhmischen galerie)
  2008   Šumavské proměny (Krajina Šumavy v dílech malířů 19. a 20. století)
  2008   Věra Martincová/ Stanislav Martinec (...jinak všechno to, co přetrvává)
  2009   Flämische und holländische malerei 16. - 18. Jahrhundert (Führer durch die Sammlung der Südböhmischen Aleš-Galerie Hluboká nad Vltavou)
  2009   Flámské a holandské malířství 16. - 18. století (Průvodce sbírkou Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou)
  2009   Flemish and Dutch Painting 16th - 18 th Century (A Guide Through the Collection of the South-Bohemian Aleš Gallery in Hluboká nad Vltavou)
  2009   Hráči
  2009   Mémy Grafiky 2 (Ateliér Grafika 2 profesora Vladimíra Kokolii na Akademii výtvarných umění v Praze)
  2009   Petr Písařík, Igor Müller: ±1
  2010   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000-2010
  2010   Temná noc, jasná noc (Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století)
  2013   Osvobozování sentimentu (Podoby středoevropského romantismu a biedermeieru)
  2013   Trapper & Boa (Osudová dobrodružství Jana a Mikoláše Alše)
  2014   Alfred Kubin & Sascha Schneider: Démoni ze země nevědomí
  2014   Fenomen B
  2014   Tvrzení moderny: České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných
  2015   Daleké blízké (Ilja Repin a ruské umění)
  2015   Jiří a Igor Müllerovi: Kouzlo rodného kraje
  2015   Krajiny duše (Surrealismus sbírky Pražské plynárenské)
  2015   Smyslné linie (Erotické motivy secese a symbolismu)
  2015   sofochyto
  2016   Adrenalin! (Umění & sport v českém umění 20. století)
  2016   Čaj um prum / App lied arts
  2016   Kouzlo křehkosti (Výběr plastik ze sbírek AJG)
  2016   Meziprůzkumy (Sbírka AJG 1300-2016)
  2016   Sbírka Evy Petrové (Mozaika drobných radostí)
  2017   Error (Alegorický princip v českém poválečném malířství a sochařství ze sbírek AJG)
  2017   Hadí muž a tanečnice. Bosé nohy a jiné zajímavosti (Podoby manéžové, varietní a potulné zábavy ze sbírek Alšovy jihočeské galerie)
  2017   Impresionismus! (Nálady a imprese ve francouzském a českém umění)
  2017   Intersurveys (The Collection of the Aleš South-Bohemian Gallery 1300-2016)
  2017   Josef a Ondřej Vajce: Malé připomenutí
  2017   Po stopách českých prvorepublikových zahradních architektů
  2017   Válečné plakáty 1914-1918 (Zbraň z barev a papíru)
  2018   Člověk člověku člověkem / A man is a man to another man
  2018   Herní světy / Game Worlds (Další level české animace / Another Level of Czech Animation)
  2018   Košická moderna (Kontexty meziválečného umění)
  2018   Písek do hodin: Václav Rožánek, František Roman Dragoun, Roman Kubička
  2018   Sexies! Vždyť přeci létat je snadné... (Figurální psychedelie a jiné kratochvíle z konce 60. a ze 70. let)
  2018   Sympoziální keramika: 1966-2012
  2018   Teodor Buzu: Akvarelové prázdniny, Ladislav Hodný: Obrazy
  2019   Alšova země (Podivuhodné stroje a vynálezy)
  2019   AnimaCZe po roce 89
  2019   Kontakt: Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně 1966–2018 / Contact: International Symposium of Ceramics 1966–2018
  2019   Nezlomní / The Steadfast (Od Franze Kafky po sametovou revoluci. Jeden z možných průřezů českým uměním 1918-1989 / From Franz Kafka to the Velvet Revolution. An Alternate Overview of the Czech Art During 1918-1989)
  2019   Říká se, že Nová vlna je mrtvá / They say that the New Wave is dead (Skvělá Osmdesátá v Praze a okolí / The exciting eighties in Prague and its Surroudings)
  2020   Domovina (Výstava současného designu navazujícího na odkaz lidových a folklorních tradic)
  nedat. (2020)   Meziprůzkumy: Sbírka AJG 1300–2020 / Návrat krásné madony
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   Jaroslav Koliha
  1999   Jiří Trnka (1912-1969)
  2002   Martin Stejskal: Zadem k nekonečnu (Dílo 1968 - 2002)
  2003   Pravoslav Rada: Keramická plastika
  2011   Miloslav Troup
  2014   Tomáš Vosolsobě
  2016   Friedrich Feigl 1984-1965
  2016   Krása bude křečovitá (Surrealismus v Československu 1933-1939)
  2020   Formosa deformitas (O podivné spřízněnosti baroka a kubismu 1911-1914)
  2020   Jaroslav Valečka
  2022   MEN: Mužské tělo ve sbírce Roberta Runtáka / The Male Body in Robert Runták's Collection
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   55 (Sborník příspěvků vzniklých u příležitosti Odborného sympozia uspořádaného k 55. výročí Alšovy jihočeské galerie)
  2014   130. výročí keramické školy v Bechyni
  2014   Podoba a smysl prezentace uměleckých sbírek (Texty k 60. výročí Alšovy jihočeské galerie)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev)
  1993   České nebe (Slovník českých patronů)
  2005   Postavy, atributy, symboly (Slovník křesťanské ikonografie)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1957   Karel Štika: Grafika, ilustrace, kresby z let 1920-1956
  1958   Josef Jakší (1874 - 1908)
  1958   Karel Štěch: Souborná výstava u příležitosti padesátin autora
  1959   R.Lauda: Výbor z díla
  1960   Ota Matoušek: Jihočeská krajina
  1961   B. Ullrych: Malířské dílo
  1962   M. Aleš: Výbor z díla
  1978   Karel Štěch
  1979   Jaroslav Šváb: Výtvarná práce
  1983   Miloslav Nováček: Čas míru (kresby, grafika, u příležitosti životního jubilea)
  1983   Richard Lauda: Radosti malých (ilustrace pro děti) (ke 110.výročí narození)
  1984   Josef Jakší: Obrazy a kresby 1874-1908
  1988   Josef Wagner: Obrazy
  1988   Pravoslav Rada: Malá retrospektiva (1948-1988)
  1989   Jiří Tichý: Obrazy - textil - grafika
  1989   Karel Valter
  1990   Dana Puchnarová: Obrazy, grafika, objekty, kresby
  1990   Mikuláš Medek: Obrazy. Výběr z tvorby
  1990   Ota Matoušek: Výběr z díla (k 100. výročí narození)
  1991   Miloslav Cicvárek: Malá provozní inventura
  1993   Jánuš Kubíček: Životní dílo
  1993   Ladislav Švarc: Porcelán
  1993   Petra Šťastná: Keramika
  1993   Theodor Pištěk (výběr prací z let 1963 - 1993, zahájení)
  1993   Theodor Pištěk: Výběr z tvorby 1960 - 1993
  1993   Václav Tikal: Výběr z tvorby
  1994   Bedřich Budil: Obrazy
  1994   Herbert G. Masaryk: Malířské dílo
  1994   Jaroslav Koliha: Obrazy
  1994   Miloslav Nováček: Kresby a grafika
  1994   Miloslav Troup (1917 - 1993)
  1995   Adolf Träger (1888 - 1965): Obrazy a kresby
  1995   František Peterka (k 75.narozeninám)
  1995   Jan Pištěk: Obrazy
  1995   Jiří Ptáček: Obrazy
  1995   Oldřich Smutný: Ohlédnutí (K umělcovým sedmdesátinám)
  1995   Vlastimil Rada: Výběr z díla (k 100. výročí narození)
  1996   Jindra Čapek: Pohádkový svět - ilustrace
  1996   Richard Konvička: Obrazy, kresby 1990 - 1996
  1997   Eva Prokopcová: Princip ukrývání (obrazy, kresby)
  1997   Jan Halla (1926 - 1988)
  1997   Josef Lada: Pohádkový svět
  1997   Lucie Landau: Čtyři roviny
  1997   Lucie Landau: Čtyři roviny
  1997   Miroslav Štolfa: Nová příroda
  1997   Petr Kuklík: Obrazy, kresby, fotografie
  1998   Jiří Tichý: Obrazy, kresby, grafika 1938 - 1998
  1998   Kamila Ženatá: Obrazy
  1998   Otto Stritzko (1908 - 1986)
  1999   Helena Horálková: Grafika
  1999   Jaroslav Koliha: Obrazy a pastely z let 1950 - 1999
  1999   Jiří Trnka (1912-1969)
  1999   Jiří Trnka 1912-1969 (Pozvánka na tiskovou konferenci k otevření výstavy)
  1999   Petr Jochmann: Živočich
  1999   Radomír Postl: Grafický design
  1999   Vladimír Merta: Kámen správné chvíle
  2000   František Peterka
  2000   Ivo Medek (Kopaninský): Vyskladněno / Vystaveno (koláže, asambláže, kresby, stamp art, objekty)
  2000   Jan Pešťák: Lidé, krajiny, zátiší (Výběr z díla k 90. narozeninám)
  2000   Martin Kuriš: Na daleké cestě
  2000   Miroslav Šnajdr st: Esence přírody
  2000   Oldřich Kulhánek: Grafika a kresby
  2001   František Bílek (1872-1941)
  2001   František Hodonský: Lužní prostor (Obrazy, kresby, grafiky, objekty)
  2001   Jan Hričák: Hlína v proudu ohně a barev
  2001   Petra Oriešková: Obrazy a kresby z let 1966-2001
  2002   Alena Nádvorníková: Děje, děje (surrealistické kresby)
  2002   Jan Benda: Keramická plastika
  2002   Jiří Kornatovský: Kresby (Zapomeň na všechno III)
  2002   Kamil Lhoták: Mýtus, ironie a nové příběhy
  2002   Michal Trpák: Plastiky
  2002   Milan Kyzour (1932 - 2000)
  2002   Miloslav Cicvárek (1959-2002)
  2003   Aleš Lamr: Duch vane kam chce (Obrazy, plastiky)
  2003   František Štorek (1933 - 1999): Výběr z díla
  2003   Jaroslav Pešek: Šumavská krajina
  2003   Marie Rychlíková: Keramika (K roku jubilea)
  2003   Martin Stejskal: Zadem k nekonečnu
  2004   Jan Cihla: Okamžiky (malé přírodní senzace)
  2004   Jaroslav Koliha: Výběr z tvorby
  2004   Jiří Tichý: Práce na papíře
  2004   Karel Kuklík: Krajiny návratů (fotografie z let 1958 - 2004)
  2004   Karel Valter: Skelet krajiny
  2004   Pavel Besta: Otisk člověka (obrazy, kresby)
  2004   Roman Franta: Brouk v ruce (obrazy z let 1990 - 2004)
  2004   Xénia Hoffmeisterová: Čarodejnice, Andělé, Hračky (Obrazy, kresby, objekty)
  2005   Jan Hendrych: Sochy, kresby, grafika / Sculptures, drawings, prints (1958 - 2004)
  2005   Jiří Žalman: Intimní krajiny - fotografie
  2005   Miroslav Konrád: Vnímání (Relativní absolutno)
  2005   Petr Schel: Débarquement / vylodění
  2005   Radko Plachta: Sochy
  2005   Vladimír Vašíček: Výběr z tvorby
  2006   Petr Fidrich: Plastiky
  2006   Petr Jochmann: Tempery a akvarely, 2000 - 2006
  2006   Petr Jochmann: Tempery a akvarely, 2000-2006
  2007   Antonín Málek: Obrazy, kresby / paintings, drawings (k umělcovým 70.narozeninám)
  2007   Jan Moravec: Grafika
  2007   Jiří Lindovský: Retrospektiva
  2007   Podivuhodný svět Miloslava Troupa (přednášky k nedožitým 90. narozeninám)
  2007   Zdeněk Beran: Post retrospektiva / Post retrospective
  2008   Dalibor Smutný: Tichá přítomnost (obrazy / grafika)
  2008   Imaginární kosmos Dany Puchnarové (Práce z let 1960 - 2006)
  2008   Jaroslava Severová: O světle a jiné (Světelné objekty, digitální tisky, instalace)
  2008   Jindřich Štreit: Fotografie 1965 - 2005
  2008   Miloslav Moucha: Životaběh (obrazy, kresby, grafika)
  2008   Šumavské proměny. Krajina Šumavy v dílech malířů 19. a 20. století
  2009   Jan Smetana: Souborná výstava
  2009   Jiří Ptáček: Ozvěny a nápovědy
  2009   Michael Rittstein: Vlhkou stopou (O vodu se dělím s hady)
  2009   Petr Fiala: Krajina magnólií (Obrazy)
  2010   Jaroslav Valečka: Obrazy
  2010   Míla Preslová / 12 let
  2010   Richard Konvička: Obrazy, kresby
  2011   Ivana Lomová
  2011   Jiří Balcar (1929-1968): Obrazy, kresby, grafika, užitá tvorba
  2011   Karina Wellmer - Schnell: Životní prostory
  2011   Milan Cais: Pod kůží
  2011   Milan Ressel: Něco se mění, něco zůstává...
  2011   Miloslav Troup: Dílo
  2011   Natálie Gončarova
  2011   Natálie Gončarova (komentovaná prohlídka k výstavě)
  2011   Zdeněk Burian
  2012   Bohuslav Reynek: Don Quijote
  2012   František Muzika: Volná tvorba / scénografie
  2012   Markéta Zlesáková: Paměť
  2013   Antonín Střížek: Obrazy, které byste chtěli vidět
  2013   Markéta Škopková: Cestou dlouhou - věčnou touhou
  2013   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti IV (Fotografická tvorba)
  2013   Petr Nikl: Tváře z New Yorku
  2013   Šárka Radová: Lidi
  2013   Xénia Hoffmeisterová: 15 minut před usnutím
  2014   Alfons Mucha: V zrcadle doby
  2014   Ivan Ouhel: Cesta světla a tmy
  2014   Josef Geršl: Příběhy barev
  2014   Kája Saudek
  2014   Michal Singer: Utajená hvězda undergroundu
  2014   Oliva: Chvíle blízkosti
  2014   Petr Pavlík: Poutnice kráčí dál
  2014   Tomáš Vosolsobě: Čisté dimenze obrazného
  2015   Jan Saudek: Intimní (ze soukromého archivu)
  2015   Lukáš Musil / Musa
  2015   Václav Hollar: Barokní krajiny a veduty na grafikách ze sbírky AJG
  2015   Vladimír Skrepl: Lež a lži
  2016   Bolestná melancholie (Václav Hejna a expresivní tendence ve 30. letech 20. století)
  2016   Hippolyt Soběslav Pinkas (1827-1901) (Realismus českého Pařížana)
  2016   Jaromír 99: Mezery (Vyprávění mezi sekvencemi)
  2016   Kristina Dufková: Mami, Tati, díky! (filmová tvorba)
  2016   Patrik Hábl: V architektuře malby
  2016   Patrik Hábl: V architektuře malby (2. část)
  2016   Pišišvorové: Fantaskní tvorba Aloise Boháče
  2016   Stíny života: Josef Bartuška a fotografická tvorba ze 30. a 40. let 20. století
  2016   Zbyněk Sekal: A věci se zvolna berou před se / Zbyněk Sekal: Things Are Moving Forward Slowly
  2017   Alén Diviš málo známý a neznámý
  2017   Friedrich Feigl: Oko vidí svět
  2017   Miloslav Troup: Paříž Paříž
  2017   Petr Kubeš: Kuběs rozostřeno
  2017   Svatopluk Klimeš: Oživlé tapety
  2017   Tereza z Davle: Neue Mädchen
  2017   Victor Vasarely
  2018   Jana Farmanová: Co zůstane?
  2019   Kamil Lhoták a jeho svět
  2019   Kateřina Štenclová: Hranice řeči II.
  2019   Martin Velíšek: Portréty
  2019   Pasta Oner
  2019   Vladimír Novák: Kresby a malby z let 2017-2019
  2021   Jindra Viková: Hliněná žena
  2022   Jakub Janovský: Betonová zahrada / The Cement Garden
  2022   Luboš Plný
  2022   Marek Číhal: Imperiál
  2022   Margita Titlová Ylovsky na Hluboké 2022
  2022   Michal Škoda: Stopy
  2022   Richard Stipl: Hlava mapa
  2022   Theodor Pištěk: Senzační realismus (Dernisáž)
  2022   Theodor Pištěk: Senzační realismus / Sensational Realism
  2022   Veronika Holcová
  2023   HR Giger: Metamorphoses
  2023   Jakub Matuška aka Masker: Až křídla vlaštovek vyhladí žulový kvádr z povrchu zemského
  2023   Karíma Al-Mukhtarová: Sometimes You Need To Lie Yourself
  2023   Monika Žáková: Více světla
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1980   10. symposium keramiky a výstava výsledků předcházejících ročníků; Jana Hlaváčová - Choděrová (1925 - 1977)
  1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
  1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek AJG
  1991   Mladé umění v Horním Rakousku / Junge Kunst in Ober - Österreich
  1993   Bohumil Ullrych: Obrazy, České nebe - Čeští patroni a barokní poutní místa
  1993   Josef Wagner: Obrazy, kresby; Slavnostní otevření nových výstavních prostor v tzv. Wortnerově domě
  1998   Klub konkrétistů
  2001   České umění přelomu 19. a 20. století ze sbírek zlínské galerie
  2002   Václav Šerák a ateliér keramiky a porcelánu
  2005   Kresba a grafika 60. let (Pohled do sbírky AJG)
  2005   Štěpánka Šimlová, Irena Jůzová: Metropolitan Reality
  2006   Bílý tuleň: Dominika Paštéková - Petr Sládek
  2006   České umění XX. století / The Bohemian Art of XX. Century: 1940 - 1970 (1940 - 1970)
  2007   Bernard Reder: Sochy, kresby, dřevoryty / Sculpture, Drawings, Woodcuts, Tibor Honty: Fotografie / Photographs & Bacon, Bauernfreund, Brömse, Filla, Grossová-Adlerová, Kars, Nemes, Nowak, Reiner, Štursa
  2007   České umění XX. století / The Bohemian Art of XX. century (1970 - 2007)
  2007   Klára Klose: Příběh / Lidé; Václav Dyntar: Via
  2007   Príbehy slovenskej moderny (Slovenské výtvarné umenie 1900-1948 zo zbierok Galérie mesta Bratislavy)
  2008   Ateliér Malba III prof. Michaela Rittsteina (studenti / absolventi)
  2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-Portrait in the Czech Art of the 20th and 21st century
  2008   Gotické umění Malířství a sochařství / Gothic Art Painting and Sculpture
  2008   Mezi tradicí a budoucností (22. Mezinárodní keramické sympozium Bechyně)
  2009   Aleš Werner, Karel Bečvář, Jan Samec
  2009   Hráči (tématická výstava)
  2009   Mémy Grafiky 2 (Ateliér Grafika 2 profesora Vladimíra Kokolii na Akademii výtvarných umění v Praze)
  2009   Oldřich Rujbr: Učitel, Anna Klimešová, Dalibor Worm: Dva
  2010   Michal Burget, Vladimír Véla: Nebe a dudy
  2010   Není plotna jako plotna
  2010   Pozitivní dezorientace
  2011   Výstava malířů tří zemí
  2012   Ááách (Československý filmový plakát 1959-1989)
  2012   Mezi symbolismem a surrealismem (České umění první třetiny 20. století ze sbírek AJG)
  2012   Odlesk perly: Umění baroka ze sbírky Patrika Šimona
  2013   Nekonečné perspektivy (Krajina a veduty 19. století ze sbírky Patrika Šimona)
  2013   Tomislav Laux: Obrazy, plastiky & Zdeněk Chmelař: Plastiky, reliéfy, kresby
  2013   Trapper & Boa: Osudová dobrodružství Jana a Mikoláše Alše
  2014   Alfons Mucha v zrcadle doby
  2014   Intersalon 2014 (XVIII. ročník mezinárodní přehlídky současného výtvarného umění)
  2014   Tvrzení moderny (České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných)
  2015   Adolf Träger (1888 - 1965): Krajiny domova, Jiří a Igor Müllerovi: Kouzlo rodného kraje
  2015   Krajina - sídlo - obraz: Romantický řád Jiřího Jana Buquoye / Landscape - Residence - Image: Georg Johann Buquoy's Romantic Order
  2015   Marie a Zdeněk Preclíkovi: Mezi snem a realitou (s cyklu výstav manželské dvojice)
  2015   Přišla už pošta?
  2015   Psychedelia ve vizuální kultuře beatového věku 1962-72
  2015   Smyslné linie: Erotické motivy secese a symbolismu
  2015   Sofochyto (Petr Fidrich - Ivo Hajn)
  2015   Za pravdu a spravedlnost: Proměny husitství v díle Karla Štecha a Oty Matouška
  2016   André Breton, Paul Eluard a Suzanne Muzardová, 31 koláží: Pařížští surrealisté a český surrealismus v dokumentech
  2016   Čaj um prum
  2016   Kouzlo křehkosti (Výběr plastik ze sbírek AJG)
  2016   Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939)
  2016   Meziprůzkumy / Intersurveys (Sbírka AJG / The Collection of AJG 1300-2016)
  2016   Sbírka Evy Petrové (Mozaika drobných radostí)
  2017   Error (Alegorický princip v českém poválečném malířství a sochařství ze sbírek AJG)
  2017   Impresionismus! (Nálady a imprese ve francouzském a českém umění)
  2017   Malé připomenutí - Josef a Ondřej Vajce
  2017   Meziprůzkumy: Sbírka AJG 1300-2017
  2017   Po stopách českých prvorepublikových zahradních architektů
  2017   Raketa letí do Budějc
  2017   Válečné plakáty 1914-1918 / War posters 1914-1918
  2018   Člověk člověku člověkem / A man is a man to another man
  2018   Košická moderna (Kontexty meziválečného umění)
  2018   Petra Křivová Pešková: Křížová cesta / Sympoziální keramika 1966-2012
  2018   Písek do hodin: Václav Rožánek, František Roman Dragoun, Roman Kubička
  2018   Pohledy do palety / Views to the palette (Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy / Czech landscape paintings from the Kooperativa collection)
  2018   Sexies! Vždyť přeci létat je snadné...
  2018   Teodor Buzu: Akvarelové prázdniny, Ladislav Hodný: Obrazy
  2019   Alšova země (Podivuhodné stroje a vynálezy)
  2019   Mapa světa Karla Teigeho
  2019   Nezlomní / The Steadfest (Od Franze Kafky po sametovou revoluci / From Franz Kafka to the Velvet Revolution)
  2019   Říká se, že nová vlna je mrtvá (Vítejte v báječných osmdesátkách. Umění přelomové doby 1980-1990)
  2020   Formosa deformitas (O podivné spřízněnosti baroka a kubismu)
almanach
  rok vydání   název (podnázev)
  1980   Třicet pět let výtvarného umění a architektury v jižních Čechách
bibliofilie
  rok vydání   název (podnázev)
  1968   Padesát let Československa, třicet let Mnichova ve výtvarném díle Oty Matouška
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev)
  2014   Alfons Mucha (1860 - 1939) : Múza
  nedatováno   Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou
  nedatováno   Jindřich Štyrský (Obraz, 1932)
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev)
  nedat   Právě vyšlo! (Hynek Rulíšek; Postavy, atributy, symboly, Slovník křesťanské ikonografie)
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2014   Michal Singer: Utajená hvězda undergroundu
  2019   Pasta Oner (červen-říjen 2019)
  2022   Jakub Janovský: Betonová zahrada / The Cement Garden
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-portrait in the Czech Art of the 20th a 21st century
  2012   Odlesk perly (Umění baroka ze sbírky Patrika Šimona)
  2013   Nekonečné perspektivy (Krajina a veduty 19. století ze sbírky Patrika Šimona)
  2013   Osvobozování sentimentu (Podoby středoevropského romantismu a biedermeieru)
  2014   Alfred Kubin & Sascha Schneider: Démoni ze země nevědomí
  2014   Tvrzení moderny (České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných)
  2016   Krása bude křečovitá (Surrealismus 1933-1939)
  2021   Ozvěny (Česká klasika ze sbírek AJG)
katalog nevýtvarný
  rok vydání   název (podnázev)
  2006   50. Hudební léto Hluboká 2006
katalogová pozvánka
  rok vydání   název (podnázev)
  2006   Antonín Škoda (1935 - 2000)
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2017   Aleš Krejča: Váhy mého času
katalogový plakát kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2016   Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939)
  2017   Válečné plakáty 1914-1918 (Zbraň z barev a papíru)
PF
  rok vydání   název (podnázev)
  2006   Radostné vánoce a šťastný nový rok 2006 ((Alšova jihočeská galerie))
  2016   PF 2017 (Alšova jihočeská galerie)
plakát
  rok vydání   název (podnázev)
  1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
  1984   Josef Jakší (1874-1908): Obrazy a kresby
  1993   Skutečnost a iluze (Tendence českého radikálního realismu)
  2003   Zadem k nekonečnu
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev)
  1989   Linie, barva, tvar (Zahajovací koncert k výstavě)
  2007   Noc v AJG (hluboká galerijní noc 2007)
  2007   Zdeněk Beran: Post retrospektiva / Post retrospective
  2013   Pokorné operace bez jizev, aneb jak neubížit uměleckému dílu v procesu restaurování
program
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou (květen 2005)
  2006   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (březen 2006)
  2006   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (červenec - srpen 2006)
  2006   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (duben 2006)
  2007   Alšova jihočeská galerie v HLuboké nad Vltavou (květen 2007)
  2007   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (červenec - srpen 2007)
  2007   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (březen 2007)
  2007   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (červen 2007)
  2007   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (únor 2007)
  2009   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (květen / červen 2009)
  2009   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (červenec / srpen 2009)
  2010   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (březen / duben 2010)
  2010   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (květen / červen 2010)
  2010   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (listopad / prosinec 2010)
  2010   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (červenec / srpen 2010)
  2011   55. hudební léto Hluboká
  2011   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (červenec / srpen 2011)
  2016   Alšova jihočeská galerie (květen září 16)
  2020   Alšova jihočeská galerie (leden prosinec 2020)
průvodce
  rok vydání   název (podnázev)
  2017   Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300-2017
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev)
  1976   Otevírá se starý slabikář
seznam výstav/akcí/událostí
  rok vydání   název (podnázev)
  2018   Soupis výstav AJG
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev)
  1988   Pravoslav Rada: Malá retrospektiva (1948-1988)
  1996   Jindra Čapek: Ilustrace
  1997   Nové i staré (Přírůstky sbírek 1990-1997)
  1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století (Seznam vystavených prací, resumé)
  1999   Jaroslav Koliha: Obrazy a pastely z let 1950 - 1999 (Seznam vystavených prací)
soubor reprodukcí
  rok vydání   název (podnázev)
  1982   Grafika na Malé scéně
výroční zpráva
  rok vydání   název (podnázev)
  2007   Výroční zpráva Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou za rok 2006
  2018   Výroční zpráva 2017 Alšovy jihočeské galerie

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG)

instituce, obec, adresa
 
Galerie Mariánská, České Budějovice (České Budějovice), Pražská třída 1
Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor), Zámecký pivovar čp. 135
Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice), U Černé věže 22

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG)

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1983   AJG 1953-1983: 30 let Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou
  1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
  2008   Reprezentace národa
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1998   State Galleries of the Czech Republic
  2009   Abeceda lásky (Osobnosti, které jsem znala)
  2012   Czech Contemporary Art Guide
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1953   Jihočeská Alšova galerie
  1955   Alšova jihočeská galerie
  1956   Alšova jihočeská galerie otevřena
  1956   Kam dříve jezdili velcí páni... (Alšova galerie v Hluboké otevřena)
  1956   Šel malíř chudě do světa
  1961   Nová instalace Alšovy galerie
  1961   Výstavní činnost Alšovy jihočeské galerie
  1965   AJG = Hluboká 1965
  1966   Přítomnost a budoucnost Hluboké
  1968   Ve hře o diváka
  1970   Zprávy (Jihočeši k jubileju)
  1977   Výstavy Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou (Zprávy z krajů)
  1978   Alšova jihočeská galerie (Zprávy z krajů)
  1981   Alšova jihočeská galerie (Zprávy z krajů)
  1998   Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
  2006   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
  2011   AJG na rozcestí
  2011   Otevřený dopis
  2011   Pláč nad Alšovkou
  2012   Jiří Balcar ve dvou výstavních pohledech
  2012   S jedním ředitelem
  2013   AJG slavila šedesátiny
  2018   Sametová Alšovka
adresář
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno   alšova jihočeská galerie (sledujte nás www.ajg.cz)
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno   RGČR The Czech Galleries Council
PF
  rok vydání   název (podnázev)
  2006   P. F. 2007 (Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou)
  2006   Radostné vánoce a šťastný nový rok 2006 ((Alšova jihočeská galerie))
  2007   p. f. 2008 (AJG, Lubomír Bednář)
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev)
  2007   Noc v AJG (hluboká galerijní noc 2007)
program
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou (květen 2005)
  2005   Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou (říjen 2005)
  2006   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (červen 2006)
  2006   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (březen 2006)
  2006   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (červenec - srpen 2006)
  2006   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (duben 2006)
  2007   Alšova jihočeská galerie v HLuboké nad Vltavou (květen 2007)
  2007   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (červenec - srpen 2007)
  2007   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (březen 2007)
  2007   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (červen 2007)
  2007   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (únor 2007)
  2008   Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (Leden 2008)
průvodce
  rok vydání   název (podnázev)
  1983   Muzea a galérie v ČSR (A-Z na cesty)
seznam institucí
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   RGČR Rada galerií České republiky
  nedat   RGČR Rada galerií České republiky
seznam výstav/akcí/událostí
  rok vydání   název (podnázev)
  2018   Soupis výstav AJG
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev)
  1979   Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG)

osoba   narození rok od - do, poznámka
Barůšková Sally         ???? - ????, lektorka edukačního oddělení Alšovy jihočeské galerie
Bednář Lubomír   1955     ???? - ????, ředitel
Berkovský Petr   1976     2011 - ????, pověřený řízením
Bezouška Ondřej         ???? - ????
Drančáková Eva         ???? - ????, lektorka edukačního oddělení Alšovy jihočeské galerie
Houdek Bohumil   2. 8. 1914     ???? - ????, ředitel
Hýblová Lenka         ???? - ????
Chrastinová Andrea         ???? - ????, lektorka edukačního oddělení Alšovy jihočeské galerie
Kosová Šárka   23. 3. 1974     ???? - ????
Kounek Miloslav   8. 1942     1986 - 1990, ředitel
Křížková Renata         ???? - ????
Kubec David         ???? - ????, kurátor
Lauda Bořivoj   2. 8. 1922     1970 - 1986, ředitel
Linhartová Věra   22. 3. 1938     1961 - 1966
Maříková Bohuslava   1. 7. 1950     1997 - 2002, programová pracovnice
Neumann Ivan   10. 5. 1945     1968 - 1977
Pfeferová Dita         ???? - ????, kurátorka sbírky obrazů
Rulíšek Hynek   4. 6. 1943     ???? - ????, ředitel
Rulíšek Hynek   28. 2. 1978     ???? - ????, kurátor
Růžička Milouš   24. 11. 1947     ???? - ????
Růžička Miroslav         ???? - ????, kurátor sbírky grafiky a fotografie
Seifert Aleš   9. 7. 1977     2012 - ????, ředitel
Tetiva Vlastimil   15. 11. 1951     ???? - ????, kurátor sbírky současného a moderního umění
Váchová Gabriela         ???? - ????, vedoucí oddělení evidence a dokumentace sbírek
Vaněk Martin   24. 7. 1982     2008 - ????, kurátorem sbírky starého umění
Veverková Marta         ???? - ????, lektorka edukačního oddělení Alšovy jihočeské galerie

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG)

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1956   Z Českobudějovického kraje
  1962   Podnětná výstava
  1968/11/14   Retrospektiva a konfrontace
  1970   Grigorij Musatov
  2011   Management institucí, opisování projektů a čekání na spasitele
  2011   Regionální kultura
  2013   Středověké umění a způsoby jeho prezentace v muzeu umění/galerii

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG)

osoba   narození
Aleš Mikoláš   18. 11. 1852    
Balcar Jiří   26. 8. 1929    
Bartovský Václav   22. 8. 1903    
Bartuška Josef   28. 5. 1898    
Bauch Jan   16. 11. 1898    
Benda Břetislav   28. 3. 1897    
Beneš Vincenc   22. 1. 1883    
Beran Zdeněk   7. 3. 1937    
Beránek Jiří   21. 11. 1945    
Bílek František   6. 11. 1872    
Boháč Maxmilián   23. 7. 1882    
Boštík Václav   6. 11. 1913    
Bradáček Jiří   27. 6. 1922    
Brichcín Roman   28. 10. 1958    
Bubeníček Ota   31. 10. 1871    
Budil Bedřich   3. 10. 1943    
Buriánek Luděk   1. 1. 1923    
Cicvárek Miloslav   1. 10. 1927    
Cigoš Stanislav   9. 12. 1955    
Cihla Jan   11. 1. 1929    
Císařovský Tomáš   2. 1. 1962    
Cvach Miloš   10. 5. 1945    
Černý Karel   19. 2. 1910    
Čumpelík Jan   28. 1. 1895    
David Jiří   28. 8. 1956    
Demartini Hugo   11. 7. 1931    
Diviš Alén   26. 4. 1900    
Dlouhý Bedřich   2. 8. 1932    
Doležal František   28. 7. 1910    
Dušek Jan   8. 6. 1891    
Dvořák Karel   1. 1. 1893    
Eckert Otto   4. 3. 1910    
Fibichová Zdena   9. 12. 1933    
Fleischmann Karel   22. 2. 1897    
Foltýn František Karel   8. 10. 1937    
Franta Roman   3. 8. 1962    
Frauknecht Karel   24. 7. 1925    
Grygar Milan   24. 10. 1926    
Gutfreund Otto   3. 8. 1889    
Halla Jan   11. 8. 1926    
Hausner Jan   6. 6. 1922    
Hliněnský Robert   3. 11. 1908    
Hodonský František   19. 2. 1945    
Horálek Jaroslav   10. 11. 1954    
Hudeček František   7. 4. 1909    
Hyliš Karel   25. 3. 1928    
Chatrný Dalibor   28. 8. 1925    
Chlupáč Miloslav   10. 7. 1920    
Chramosta Cyril   6. 8. 1908    
Istler Josef   13. 11. 1919    
Janošek Čestmír   23. 5. 1935    
Janoušek František   6. 5. 1890    
Janoušková Věra   25. 6. 1922    
Janovský Jakub   3. 8. 1984    
Jelínek Jiří   12. 8. 1901    
Jilemnická Ellen   6. 2. 1946    
Jíra Josef   11. 10. 1929    
Jiránek Miloš   19. 11. 1875    
Kafka Bohumil   14. 2. 1878    
Kafka Čestmír   14. 11. 1922    
Kasanová Rybičková Jana   17. 7. 1957    
Kašpar Jiří   11. 6. 1941    
Klimeš Josef   15. 1. 1928    
Klimeš Svatopluk   10. 3. 1944    
Knotek Jaromír   18. 2. 1949    
Koblasa Jan   5. 10. 1932    
Kobliha František   17. 11. 1877    
Kocian Quido   7. 3. 1874    
Kodet Jan   1. 6. 1910    
Kohl Ludvík   14. 4. 1746    
Kojan Jan   10. 8. 1886    
Kolíbal Stanislav   11. 12. 1925    
Koliha Jaroslav   12. 4. 1924    
Komárek Vladimír   10. 8. 1928    
Konůpek Jan   10. 10. 1883    
Konvička Richard   30. 4. 1957    
Kopecký Bohdan   23. 8. 1928    
Kornatovský Jiří   2. 3. 1952    
Kotík Pravoslav   1. 5. 1889    
Kovanda Jiří   1. 5. 1953    
Kovařík Jiří   13. 10. 1932    
Kovářová Květuše   11. 10. 1945    
Kremlička Rudolf   19. 6. 1886    
Kubišta Bohumil   21. 8. 1884    
Kučera Zdeněk   1. 5. 1935    
Kuklík Karel   7. 3. 1937    
Kulhánek Oldřich   26. 2. 1940    
Lacina Bohdan   15. 2. 1912    
Lacinová Jílková Sylva   6. 3. 1923    
Lada Josef   17. 12. 1887    
Lamr Aleš   12. 6. 1943    
Lander Richard   13. 6. 1904    
Laška Pavel   10. 1. 1907    
Lauda Jan   4. 4. 1898    
Lehoučka Josef   12. 7. 1923    
Lhoták Antonín   1. 3. 1897    
Lhoták Kamil   25. 7. 1912    
Lidický Karel   17. 6. 1900    
Liesler Josef   19. 9. 1912    
Lindovský Jiří   25. 4. 1948    
Mádlo Jiří   13. 3. 1934    
Macháček Zdeněk   16. 8. 1925    
Malejovský Josef   19. 4. 1914    
Málek Antonín   28. 8. 1937    
Malich Karel   18. 10. 1924    
Malínský Jaroslav   12. 5. 1897    
Malý František   10. 3. 1900    
Malý Jiří   27. 3. 1951    
Malý Vladimír   15. 2. 1935    
Mařatka Josef   22. 5. 1874    
Matouš Dalibor   21. 8. 1925    
Medek Mikuláš   3. 11. 1926    
Michal Rastislav   9. 6. 1936    
Michálek Ondřej   18. 12. 1947    
Mistr Oplakávání ze Zvíkova        
Mistr Třeboňského oltáře        
Mizera Otto (Otta)   29. 5. 1919    
Moravec Alois   5. 1. 1899    
Mühlbauer Pavel   8. 6. 1949    
Müller Jiří   6. 4. 1934    
Multrus Josef   12. 3. 1898    
Musatov Grigorij   29. 1. 1899    
Muzika František   26. 6. 1900    
Myslbek Josef   20. 6. 1848    
Mžyk Josef   2. 2. 1944    
Načeradský Jiří   9. 9. 1939    
Nádvorníková Alena   12. 11. 1942    
Němec Rudolf   19. 5. 1936    
Nemes Endre   10. 11. 1909    
Nepraš Karel   2. 4. 1932    
Nesrovnal Pravoslav   12. 10. 1952    
Nešleha Pavel   19. 2. 1937    
Nováček Miloslav   22. 7. 1923    
Novák Ada   12. 2. 1912    
Novák Ladislav   4. 8. 1925    
Novák Vladimír   30. 4. 1947    
Novotná Hana   21. 3. 1958    
Nowak Willi   3. 10. 1886    
Oberthor Karel   15. 7. 1921    
Ochrymčuk Leonid   19. 5. 1929    
Oriešek Peter   28. 8. 1941    
Ouhel Ivan   18. 2. 1945    
Ovčáček Eduard   5. 3. 1933    
Paderlík Arnošt   1. 12. 1919    
Panuška Jaroslav   3. 3. 1872    
Páral Miroslav   9. 6. 1955    
Pastrňák Petr   17. 2. 1962    
Patera Jiří   11. 12. 1924    
Pauzer Karel   4. 12. 1936    
Pavlík Petr   31. 1. 1945    
Pešek Luděk   26. 4. 1919    
Pešicová Jaroslava   30. 12. 1935    
Pešťák Jan   30. 8. 1910    
Peterka František   26. 4. 1920    
Pchálek Theodor   7. 12. 1904    
Pištěk Theodor   25. 10. 1932    
Pitrmann Alois   21. 8. 1911    
Plíšková Naděžda   6. 11. 1934    
Podhrázský Stanislav   10. 11. 1920    
Podmolová Barbora   11. 2. 1958    
Pokorný Jiří   6. 7. 1945    
Pospíšil Hanušová Eva   5. 10. 1930    
Pošar Miloš   2. 9. 1924    
Preissig Vojtěch   31. 7. 1873    
Procházka Antonín   5. 6. 1882    
Procházková Scheithauerová Linka   28. 1. 1884    
Prokopcová Eva   9. 2. 1948    
Prosecký František   6. 9. 1905    
Přerovský Jan   13. 3. 1908    
Ptáček Jiří   29. 3. 1949    
Puchmertl Jaroslav   14. 10. 1916    
Puchnarová Štormová Dana   22. 1. 1938    
Purkrábková Hana   19. 8. 1936    
Rabas Václav   13. 11. 1885    
Radová Šárka   3. 5. 1949    
Rafl Tomáš   16. 2. 1948    
Rambousek Jan   24. 5. 1895    
Ranný Michal   30. 7. 1946    
Reichmann Vilém   25. 4. 1908    
Reiner Martin   1. 10. 1900    
Rejžek Jiří   16. 2. 1914    
Rektoris Ladislav   1. 10. 1929    
Ressel Milan   1. 12. 1934    
Reynek Bohuslav   31. 5. 1892    
Rittstein Michael   17. 9. 1949    
Róna Jaroslav   27. 4. 1957    
Ronovský František   11. 1. 1929    
Roučka Pavel   20. 6. 1942    
Rožánek Václav   5. 9. 1913    
Rusová Zdenka   21. 7. 1939    
Rybičková Květa   17. 7. 1957    
Řeřicha Jiří   19. 3. 1951    
Ságlová Zorka   14. 8. 1942    
Salcman Martin   7. 5. 1896    
Sedláková Vladimíra   17. 4. 1952    
Sekal Zbyněk   12. 7. 1923    
Sekyra Josef   7. 6. 1942    
Severová Jaroslava   1. 4. 1942    
Seydl Zdenek   29. 4. 1916    
Sklenář Zdeněk   15. 4. 1910    
Sopko Jiří   20. 2. 1942    
Souček Jan   5. 5. 1941    
Sozanský Jiří   27. 6. 1946    
Stehlík Ctirad   10. 5. 1938    
Stritzko Otto   2. 2. 1908    
Svoboda Rudolf   24. 11. 1924    
Sychra Vladimír   28. 1. 1903    
Sýkora Zdeněk   3. 2. 1920    
Šafář Karel   28. 5. 1938    
Šerých Jaroslav   27. 2. 1928    
Ševčík Miloš   27. 6. 1939    
Šimotová Adriena   6. 8. 1926    
Šnajdr Miroslav   8. 11. 1938    
Šnajdr Miroslav   7. 12. 1961    
Štěch Karel   31. 10. 1908    
Štětka Václav   23. 9. 1893    
Štolfa Miroslav   11. 8. 1930    
Štorek František   3. 7. 1933    
Tikal Václav   24. 12. 1906    
Toyen   21. 9. 1902    
Träger Adolf   21. 1. 1888    
Troup Miloslav   30. 6. 1917    
Turek František   30. 4. 1916    
Vacek Jaroslav   6. 12. 1923    
Vacek Ludvík   29. 7. 1951    
Valter Karel   17. 2. 1909    
Vančura Jan   3. 4. 1940    
Vejražková Eva   6. 8. 1956    
Véla Vladimír   27. 7. 1980    
Velčovský Josef   7. 10. 1945    
Vožniak Jaroslav   26. 4. 1933    
Vrbová Kotrbová Vilma   14. 10. 1905    
Wagner Josef   2. 3. 1901    
Wagner Josef   24. 5. 1938    
Wachsman Alois   14. 5. 1898    
Waldhauser Antonín   17. 3. 1835    
Walterová Jitka   12. 9. 1947    
Wichterlová Hana   2. 3. 1903    
Zadražil Stanislav   15. 6. 1931    
Zlín Machálek Karel   23. 7. 1937    
Zoubek Olbram   21. 4. 1926    
Zychová Miroslava   12. 11. 1945    
Žáček Josef   26. 5. 1951    
Ženatá Kamila   26. 12. 1953    

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG)

dokument (podnázev), typ, rok vydání, signatura, poznámka  
Ateliér / Studio, dílo, 1987
Básníkův mozek (Máchovský cyklus), obraz, 1969, nákup 1987
Baudelairův absint, obraz, 1939
Bekyně I, obraz, 1970, O -1296, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou\r\nzakoupeno 1970
Bez názvu, obraz, 1935-1937
Bez názvu, obraz, 1935-1936
Bez názvu, obraz, 1936-1937
Bez názvu, obraz, 1936-1937
Bez názvu, obraz, 1935
Červeno-modrá struktura, grafika, 1967
Hádka, obraz, 1956-1957, O -1003, zakoupeno od autora 1963
Hráči baseballu, obraz, 1947
Janáček: Glagolská mše, kresba, konec 50. let
Jarmila II. (Máchovský cyklus), obraz, 1970, nákup 1979
Koupání mužů, obraz, 1911, O 1058
Křik, obraz, 1954, O - 1094
Kříž železa I, obraz, 1961, O -900, získáno 1961
Kuchyňský anděl, socha, 1971, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Ležící žena, obraz, 1927, O 2473
Luneta I., dílo, 1963
Modrá lavička, obraz, 1982
Motiv z Florencie (Povoz), grafika, 1907, G 7279, Název: Noční jízda; \r\nSignatura: uprostřed dole: Bohumil Kubišta 15. 5. 1909 (na desce); \r\nRozměry: 25,5 x 35 cm
Na okraji lesa (cyklus Poselství naděje), obraz, 1977, dílo zakoupeno ministerstvem kultury v r. 1981
Nevěsta, malba, 1968
Operace (cyklus Signály času), obraz, 1983, nákup 1987
Oslava 21 870 červených centimetrů, obraz, 1962, O - 1030
Ošklivé květy / Ugly Flowers, dílo, 1985, O 2463
Prosba (Nedokončený dřevoryt), grafika, 1915, G-10.416, název Oběšenec; neznačeno; zkušební tisk; rozměry 24,6 x 15,8 cm; technika: dřevořez. Přírůstkové číslo 62/1973; datum koupě: 30. 4. 1973; předchozí (zakoupeno z): Kniha, Karlova 16, Praha 1-Staré Město
Rozkošný mladý muž na útěku, obraz, 1959, značeno vlevo nahoře - Medek 59
Ruce v klíně, obraz, kolem 1940
Scapino, obraz, 1942, O 167, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Spící IV (Náruživý spánek), obraz, 1957, O - 1213
Spící IV. (Náruživý spánek I), obraz, 1957, O -1213
Svislé členění, obraz, 1967
Tíseň / Stress, dílo, 1975, O 1538
Větrná v Hrdlovce, obraz, 1967
Vražda v Holešovicích 1899, obraz, 1941
Vzkříšení, socha, 1969, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Zázračná matka III, obraz, 1948, O - 1143
Zeď vzpomínek / Pohled z pokoje, obraz, 1954, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Zelený obraz, grafika, 1957
Žal IV. inkvizitora II, obraz, 1965, O - 1307
Žízeň / Thirst, dílo, 1975, O 1537