Václav Fiala

* 16. 7. 1896, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 25. 6. 1980, Praha, Česká republika (Czech Republic)
prozaik, malíř, ilustrátor, grafik

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01031025
VIAF: 50437624

Václav Fiala
Ex libris Marussia Burliuk
nedatováno
litografie (L)
papír
210 x 129
Václav Fiala
Ex libris Ota Rakušan
nedatováno
litografie (L)
papír
78 x 100
Václav Fiala
Ex libris Lev Sergeevich Kishkin
nedatováno
litografie (L)
papír
123 x 67
Václav Fiala
Ex libris Karel Nový
nedatováno
litografie (L)
papír
98 x 54
Václav Fiala
Ex libris Dr Vladimír Sedláček
nedatováno
litografie (L)
papír
103 x 73
 

poznámka:
otec Vladimíra Fialy

Václav Fiala

Mládí prožil v Rusku, cesty po Evropě, Rusku, na Dálný Východ a do Tichomoří inspirovaly často jeho práci. V roce 1922 se vrátil do Prahy, ve škole Maxe Švabinského získal technickou zručnost a kresebnou výrazovost, uplatněnou ve figurálních kompozicích i portrétu. Hlavní vývojový proud Fialovy tvorby určují knižní ilustrace. Ve 20. letech se opakují náměty z Orientu (Kniha Ogasavara, 1928). Jistý zlom představuje studijní pobyt v Paříži v letech 1927-28. Vlastní výraz Fiala získal v polovině 30. let zhuštěním epického děje, plastickou a kresebnou zkratkou, začíná používat v ilustracích barvu. Pohádkové náměty vrcholí v ilustracích Nizámího knihy Sedm princezen (1943) a ruských pohádek. Dokonalé spojení s literární předlohou dokládají celostránkové ilustrace Puškinovy Kapitánské dcerky (1937, 1950). Ve 30. letech vznikly studie lidových typů z cest na Slovensko a podkarpatskou Rus. Pracoval na velkém dioramatu Inaugurace prezidenta Georga Washingtona v New Yorku (1938-1939). Ve 40. letech vrcholí historicky národně motivované cykly barevných litografií (Staroslovanský cyklus, 1944), na které navázal po válce (A. Jirásek, Časy hrdinské, 1950, 1958). Výraznou kresebnou obrysovou linii uplatňuje i v malbě portrétů (Antonín Matějček, 1949; Cyril Bouda, 1963).
zdroj - AKo (Adriana Primusová - Kořisková)
Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha 1996. s. 174
-
Malíř, grafik, ilustrátor se narodil 15.7.1896 v Praze – Bubenči. Jeho rodina se odstěhovala do Ruska a usadili se trvale v Charkově, potom na Krymu, kde moře a příroda výrazně působily na jeho obrazotvornost. V letech 1910 – 1911 navštěvoval ve Vídni soukromou malířskou školu. Následně se vrací do Charkova, kde působí jako učitel kreslení, rýsování a krasopisu
Vstupuje na Akademii výtvarných umění v Petrohradě, kde studuje u prof. Makovského, Běljajeva, Tvarožniková a Zalemana. V roce 1919 ve Vladivostoku se stává posluchačem tamní university a zároveň vyučuje kreslení na ženském gymnasiu. Poprvé se seznamuje s litografickou křídou. V roce 1920 odjíždí s malířem Burliukem do Japonska, kde se zúčastnil několika výstav. Roku 1922 se po dlouhé cestě Čínou, přes Singapur, Ceylon, Aden, Port Said vrací do vlasti. Vstupuje na Akademii výtvarných umění do grafického atelieru
Prof. M.Švabinského, kde absolvuje v roce 1926. Jako stipendista navštěvuje v letech 1927 – 1928 Paříž, kde se účastní výstav v pařížském Salonu a dostává za barevné litografické podobizny čestné uznání. V roce 1938 pracuje Václav Fiala na velkém dioramatu „Inaugurace presidenta G.Washingtona r.1789“ pro čs. pavilon na světové výstavě v New Yorku.
Účastní se ve S.Č.U.G. Hollar všech jeho výstav v republice i v zahraničí.
Vystavuje v Japonsku, Rusku, Paříži, na výstavě české grafiky v Chicagu 1929, Clevelandu, Los Angeles. Na mezinárodní výstavě dřevorytů ve Varšavě, ve Vídni na výstavě čs. umění, dále v Lyonu a Sofii. Václav Fiala absolvoval nespočet studijních cest po celém světě, ze kterých čerpal pro svoji výtvarnou tvorbu a následně ji prezentoval na mnoha autorských výstavách ve své vlasti. Absolvoval kromě mnoha cest po světě rovněž řadu studijních cest po vlasti, ze kterých pochází výtvarné cykly krajinných motivů, venkovských námětů, hospodářských stavení, kostelů apod. Z nichž mnohé se dnes stávají vzácným dokumentačním materiálem minulé doby.
Václav Fiala ovládal veškeré grafické techniky, zejména tisk z hloubky, mědirytiny, akvatinty,dřevoryt i litografii. Jako kreslíř střídal všechny kreslířské techniky, nejvíce jeho rozmývanou kresbu perem nebo štětcem a černou křídu. Ilustroval a opatřil obálkami značný počet knih.
Václav Fiala zemřel 25.6.1980 v Praze.
prachenskemuzeum.cz, 21.10.2020

Václav Fiala

 

Václav Fiala

Václav Fiala
Ex libris Marussia Burliuk
nedatováno
litografie (L)
papír
210 x 129
Václav Fiala
Ex libris Ota Rakušan
nedatováno
litografie (L)
papír
78 x 100
Václav Fiala
Ex libris Lev Sergeevich Kishkin
nedatováno
litografie (L)
papír
123 x 67
Václav Fiala
Ex libris Karel Nový
nedatováno
litografie (L)
papír
98 x 54
Václav Fiala
Ex libris Dr Vladimír Sedláček
nedatováno
litografie (L)
papír
103 x 73
Václav Fiala
Ex libris Stanislav Hlinovský
nedatováno
litografie (L)
papír
100 x 69
Václav Fiala
Z knih Marie Petrovny Rempel
nedatováno
litografie (L)
papír
98 x 62
Václav Fiala
Ex libris Jevgenij Minajev
nedatováno
litografie (L)
papír
126 x 86
Václav Fiala
Ex libris Marie Marková
nedatováno
litografie (L)
papír
122 x 85
Václav Fiala
Z knih Vladimíra Fialy
nedatováno
litografie (L)
papír
99 x 51
Václav Fiala
Ex libris Museum Ovar
nedatováno
litografie (L)
papír
113 x 87
Václav Fiala
Z knih Františka Alexe
nedatováno
litografie (L)
papír
78 x 109
Václav Fiala
Ex libris Gianni Mantero
nedatováno
litografie (L)
papír
132 x 88
Václav Fiala
Ex libris Jan Špiryt
nedatováno
litografie (L)
papír
111 x 87
Václav Fiala
Ex libris Barborka
nedatováno
litografie (L)
papír
67 x 66
Václav Fiala
Ex libris Dr Wojciech Tilkowski
nedatováno
litografie (L)
papír
96 x 67
Václav Fiala
Ex libris Mudr N. A. Kelin
nedatováno
litografie (L)

110 x 78
Václav Fiala
Ex libris Ing. Jan Schmied
nedatováno
litografie (L)
papír
115 x 66
Václav Fiala
Ex libris Jan Špiryt
nedatováno
litografie (L)
papír
98 x 67
Václav Fiala
Ex libris Vševolod Vladimirovich Antipov
nedatováno
litografie (L)
papír
90 x 70
Václav Fiala
Ex libris Olga Fialová
nedatováno
litografie (L)
papír
78 x 75
Václav Fiala
Ex libris Ing. Jan Dostal
nedatováno
litografie (L)
papír
92 x 75
Václav Fiala
Ex libris Vladimír Fiala
nedatováno
litografie (L)
papír
100 x 71
Václav Fiala
Ex libris Solomon Abramovich Vul
nedatováno
litografie (L)
papír
116 x 74
Václav Fiala
Ex libris Josef Dolívka
nedatováno
litografie (L)
papír
114 x 76
Václav Fiala
Ex libris Ludmila Kuznecova Burliuk
nedatováno
litografie (L)
papír
99 x 60
Václav Fiala
Ex libris Vladimir Koroljuk
nedatováno
litografie (L)
papír
69 x 101
Václav Fiala
Ex libris Kateřina Velenská
nedatováno
litografie (L)
papír
116 x 81
Václav Fiala
Ex libris Kateřina Velenská
nedatováno
litografie (L)
papír
90 x 61
Václav Fiala
Ex libris Nina Nikolaevna Lestrovaya
nedatováno
litografie (L)
papír
110 x 75
Václav Fiala
Ex libris Václav Fiala
nedatováno
litografie (L)
papír
76 x 48
Václav Fiala
Z knih Vladimíra Fialy
nedatováno
litografie (L)
papír
67 x 55
Václav Fiala
Ex libris M. Kyselák
nedatováno
litografie (L)
papír
36 x 70
Václav Fiala
Ex libris Mirek Raab
nedatováno
litografie (L)
papír
78 x 55
Václav Fiala
Ex libris Jaroslav Pecháček
nedatováno
litografie (L)
papír
90 x 71
Václav Fiala
Ex libris Eduard Horn
nedatováno
litografie (L)
papír
89 x 70
Václav Fiala
Ex libris Mariana Fialová
nedatováno
litografie (L)
papír
119 x 81
Václav Fiala
Ex libris Alessandro Bertocci
nedatováno
litografie (L)
papír
112 x 66
Václav Fiala
Ex libris Václav Fiala
nedatováno
litografie (L)
papír
100 x 77
Václav Fiala
Z knih Lyudmila Stepaněnko
nedatováno
litografie (L)
papír
105 x 68
Václav Fiala
Ex libris Gheorghe Neamu
nedatováno
litografie (L)
papír
67 x 97
Václav Fiala
Ex libris Jana Fialová
nedatováno
litografie (L)
papír
96 x 62
Václav Fiala
Ex libris Vladimír Fiala
nedatováno
litografie (L)
papír
60 x 78
Václav Fiala
Ex libris Mudr Anna Lerperger
nedatováno
litografie (L)
papír
77 x 67
Václav Fiala
Ex libris V. Fialová
nedatováno
litografie (L)
papír
66 x 80
Václav Fiala
Ex libris Jana Kotrbová
nedatováno
litografie (L)
papír
74 x 96
Václav Fiala
Ex libris Donatas Jokubaitis
nedatováno
litografie (L)
papír
113 x 84
Václav Fiala
Ex libris Frant Rybář
nedatováno
litografie (L)
papír
79 x 90
Václav Fiala
Z knih Mariany Fialové
nedatováno
litografie (L)
papír
94 x 60
Václav Fiala
Ex libris Helena Bělská
nedatováno
litografie (L)
papír
84 x 84
Václav Fiala
Ex libris Vladimir Fiala
nedatováno
litografie (L)
papír
74 x 52
Václav Fiala
Ex libris Eva Friedrichová
nedatováno
litografie (L)
papír
123 x 85
Václav Fiala
Ex libris José Augusto de Almeida
nedatováno
litografie (L)
papír
124 x 77
Václav Fiala
Ex libris Museu de Ovar
nedatováno
litografie (L)
papír
116 x 83
Václav Fiala
Ex libris Dr Václav Šmejkal
nedatováno
litografie (L)
papír
122 x 82
Václav Fiala
Ex libris Mudr Jaroslav Halík
nedatováno
litografie (L)
papír
109 x 62
Václav Fiala
Ex libris G. A. Lewin
nedatováno
litografie (L)
papír
132 x 86
Václav Fiala
Ex libris Mudr Vladimír Tichý
nedatováno
litografie (L)
papír
147 x 105
Václav Fiala
Ex libris Zdeněk Jílek
nedatováno
litografie (L)
papír
110 x 126
Václav Fiala
Ex libris Alois Peterka
nedatováno
litografie (L)
papír
120 x 90
Václav Fiala
Ex libris Constantine Hotimsky
nedatováno
litografie (L)
papír
109 x 70
Václav Fiala
Ex libris Constantine Hotimsky Melbourne
nedatováno
litografie (L)
papír
100 x 71
Václav Fiala
Ex libris V. A. Kirin
nedatováno
litografie (L)
papír
118 x 68
Václav Fiala
Ex libris HGJ SCH
nedatováno
litografie (L)
papír
110 x 87
Václav Fiala
Ex libris Vladimir Dorofevič Kopolyuk
nedatováno
litografie (L)
papír
119 x 73
Václav Fiala
Ex libris Václav Fiala
nedatováno
litografie (L)
papír
89 x 50
Václav Fiala
Ex libris František Zvěřina
nedatováno
litografie (L)
papír
91 x 76
Václav Fiala
Ex libris Jana Zábranského
nedatováno
litografie (L)
papír
60 x 74
Václav Fiala
Ex libris Lyudmila Kuznecova Burliuk
nedatováno
litografie (L)
papír
92 x 60
Václav Fiala
Ex libris Ph.Mr. Josef Peterka
nedatováno
litografie (L)
papír
89 x 70
Václav Fiala
Boek Van Jan Rhebergen
nedatováno
litografie (L)
papír
99 x 61
Václav Fiala
Ex libris Věra Václav Křupkovi
nedatováno
litografie (L)
papír
96 x 71
Václav Fiala
Ex libris Ing. Otakar Hradečný
nedatováno
litografie (L)
papír
110 x 162
Václav Fiala
Ex libris Jiřina Skálová
nedatováno
litografie (L)
papír
90 x 74
Václav Fiala
Ex libris Karel Sita
nedatováno
litografie (L)
papír
67 x 49
Václav Fiala
Ex libris Cemen Ivensky
nedatováno
litografie (L)
papír
67 x 99
Václav Fiala
Ex libris Milan Friedl
nedatováno
litografie (L)
papír
90 x 77
Václav Fiala
Ex libris N. A. Nikoforová
nedatováno
litografie (L)
papír
108 x 72
Václav Fiala
Ex libris Jiří Matějovský
nedatováno
litografie (L)
papír
110 x 85
Václav Fiala
Ex libris Richard Bureš
nedatováno
litografie (L)
papír
101 x 60
Václav Fiala
Ex libris Josif Anatolievič Brodsky
nedatováno
litografie (L)
papír
96 x 65
Václav Fiala
Z Knih Vojtěcha Horna
nedatováno
litografie (L)
papír
70 x 47
Václav Fiala
Ex libris Vojtěch Hanč
nedatováno
litografie (L)
papír
100 x 67
Václav Fiala
Ex libris Ludmila Kuznecova
nedatováno
litografie (L)
papír
78 x 48
Václav Fiala
Ex libris Valentine Besanval
nedatováno
litografie (L)
papír
95 x 69
Václav Fiala
Ex libris Ludvík Páleníček
nedatováno
litografie (L)
papír
106 x 72
Václav Fiala
Ex libris Lev Sergeevich Kishkin
nedatováno
litografie (L)
papír
109 x 73
Václav Fiala
Ex libris Evžen Wichterle
nedatováno
litografie (L)
papír
61 x 99
Václav Fiala
Ex libris Natálie Sokolová
nedatováno
litografie (L)
papír
96 x 54
Václav Fiala
Ex libris V. Fiala
nedatováno
litografie (L)
papír
92 x 56
Václav Fiala
Ex libris Eduard Horn
nedatováno
litografie (L)
papír
65 x 56
Václav Fiala
Ex libris Blanka
nedatováno
litografie (L)
papír
75 x 61
Václav Fiala
Ex libris Marie Staňková
nedatováno
litografie (L)
papír
80 x 63
Václav Fiala
Ex libris Jana Papežová
nedatováno
litografie (L)
papír
80 x 61
Václav Fiala
Ex libris Miroslav Raab
nedatováno
litografie (L)
papír
60 x 65
Václav Fiala
Ex libris František Dvořák
nedatováno
litografie (L)
papír
77 x 61
Václav Fiala
Ex libris Václav Janka
nedatováno
litografie (L)
papír
99 x 59
Václav Fiala
Ex libris Jana Fialová
nedatováno
litografie (L)
papír
78 x 58
Václav Fiala
Ex libris Eduard Horn
nedatováno
litografie (L)
papír
70 x 48
Václav Fiala
Ex libris Vladislav Kohout
nedatováno
litografie (L)
papír
95 x 73
Václav Fiala
Ex libris Stanislav Hlinovský
nedatováno
litografie (L)
papír
73 x 95
Václav Fiala
Ex libris Volodimir A. Motorný
nedatováno
litografie (L)
papír
111 x 72
Václav Fiala
Ex libris Jelena Motornaja
nedatováno
litografie (L)
papír
121 x 75
Václav Fiala
Ex libris Doc Dr Vladimír Fiala
nedatováno
litografie (L)
papír
101 x 72
Václav Fiala
Ex libris Jitka Fialová
nedatováno
litografie (L)
papír
71 x 52
Václav Fiala
Ex libris Jitka Fialová
nedatováno
litografie (L)
papír
101 x 60
Václav Fiala
Ex libris Paul A van Vuuren
nedatováno
litografie (L)
papír
110 x 64
Václav Fiala
Z knihovny Václava Fialy
nedatováno
litografie (L)
papír
35 x 62
Václav Fiala
Ex libris Slávka Scheibalová
nedatováno
litografie (L)
papír
91 x 74
Václav Fiala
Ex libris Zlata Potapova
nedatováno
litografie (L)
papír
137 x 92
 

Václav Fiala

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1910 - 1911   Soukromá malířská škola, Vídeň (Wien)
1911 - 1915   Vyšší umělecká škola, Charkov, Charkov (Kharkiv)
1915 - 1916   Akademie výtvarných umění, Petrohrad (Sankt Petersburg), Makovskij
1915 - 1916   Akademie výtvarných umění, Petrohrad (Sankt Petersburg), Běljajev Alexandr, *1884
1915 - 1916   Akademie výtvarných umění, Petrohrad (Sankt Petersburg), Tvarožnikov
1915 - 1916   Akademie výtvarných umění, Petrohrad (Sankt Petersburg), Zaleman H.
1923 - 1926   Akademie výtvarných umění, Praha, Švabinský Max, *1873

Václav Fiala

rok od - do   instituce, obec, poznámka
1922 - ????   Praha, Praha, návrat z cest po Evropě, Rusku, Dálném Východě a Tichomoří

Václav Fiala

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1942/04/23 - 1942/05/12   Václav Fiala: Malířský soubor Václava Fialy z Kutné Hory, Galerie Sdružení výtvarníků v Praze, Praha
1946/01   Václav Fiala, Galerie Hollar, Praha
1946/01 - 1946/02   Václav Fiala; Souborná výstava původní grafiky, Galerie Hollar, Praha
1955/02/04 -   Václav Fiala: Nejnovější ilustrace k Jiráskovu dílu a celková ilustrační tvorba, Galerie Hollar, Praha
1956/04/26 - 1956/05/27   Václav Fiala: Výstava obrazů, akvarelů a kreseb z let 1920-1956, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1958   Вaцлaв Фиaлa Чехословакия, Leningrad (Sankt Peterburg), Leningrad (Sankt Peterburg)
1963/10/04 - 1963/10/27   Václav Fiala: Kresby a grafika, Galerie Hollar, Praha
1965/10/08   Václav Fiala: Kresby a akvarely ze Sovětského svazu, Výstavní síň Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1972/11/20 - 1972/12/03   Václav Fiala: Kresby a grafika, Dům kultury, Kroměříž (Kroměříž)
1974/04/09 - 1974/05/10   Václav Fiala: Zeichnungen und Grafiken, Galerie Werkbund Steiermärkischer Kunstverein, Štýrský Hradec (Graz)
1975/10/22 - 1975/11/23   Václav Fiala: Výběr z životního díla, Galerie Václava Špály, Praha
1975/10/22 - 1975/11/23   Václav Fiala: Výběr z životního díla, Galerie Hollar, Praha
1976   Вaцлaв Фиaлa Чехословакия: Живопись, графикa, книжная иллюстрация, Львовская галерея искусств (Galerie umění Lvov), Lvov (Lviv)
1976/04/24 -   Václav Fiala, Západočeské divadlo, Cheb (Cheb)
1976/10/10 - 1976/10/31   Václav Fiala: Ilustrátorské dílo, Památník Maxe Švabinského, Kroměříž (Kroměříž)
1976/12/17   Václav Fiala: Portréty a ex libris, Okresní knihovna, Náchod (Náchod)
1979/10/21 - 1979/11/04   Václav Fiala: Výbor z díla, Sdružený klub pracujících (SKP), Boskovice (Blansko)
1994/1124 - 1995/02/26   Novostrašecko na kresbách Václava Fialy, Vlastivědné muzeum, Slaný (Kladno)
1995/03/25 - 1995/05/14   Novostrašecko na kresbách Václava Fialy, Okresní muzeum a galerie, Rakovník (Rakovník)
1995/06/28 - 1995/08/27   Novostrašecko v krebách Václava Fialy, Městské muzeum, Nové Strašecí (Rakovník)
2002/03/21 - 2002/04/21   Václav Fiala (1896-1980), Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
2008/10/17 - 2009/03/01   Česká vesnice v obrazech Václava Fialy, Národopisné muzeum (Letohrádek Kinských - Musaion), Praha
2009/05/20 - 2009/06/14   Proměny českého venkova v díle Václava Fialy, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, Česká Lípa (Česká Lípa)
2010/04/10 - 2010/05/19   Václav Fiala, Galerie Art Forum, Burgstädt
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1921   Václav Fiala, David Burljuk, Tokyo, Tokio (Tokyo)
1927/03/10 - 1927/04/06   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní členská výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1927/05/04 - 1927/05/26   Výstava školních prací bývalých žáků grafické speciálky prof. M. Švabinského (1910-1927), Topičův salon (1918-1936), Praha
1928/05/26 - 1928/09   Akademie výtvarných umění v Praze - Výstava soudobé kultury československé v Brně 1928, Výstaviště, Brno (Brno-město)
1929/05/18 - 1929/06/09   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní členská výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1930/04/09 - 1930/05/04   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní členská výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1930/05/08 - 1930/05/25   Kalifala Sidibé: Obrazy, Václav Fiala: Kresby a grafiky, Krasoumná jednota (výstavní prostory Pštrossova 12, Praha 1), Praha 1
1930/12/06 - 1931/01/01   Hollar Sdružení českých umělců grafiků: Kresby, Topičův salon (1918-1936), Praha
1931   Exhibition of Czechoslovak Modern Graphic Art, Japonsko, _
1931/02/24 - 1931/03/14   Sdruženie českých výtvarných umelcov Hollar, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Košice (Košice)
1931/03/18 - 1931/04/15   International competitive print exhbition under the auspices of the print club of Cleveland, The Cleveland Museum of Art, Cleveland (Ohio)
1931/03/22 - 1931/04/12   Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Beseda, výstavní síň, České Budějovice (České Budějovice)
1931/04/08 - 1931/05/03   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní členská výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1931/06/14 - 1931/07/14   Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Výstaviště, Brno (Brno-město)
1931/11   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Grafiky, kresby a malby, Obecní dům, Praha
1931/12/03 - 1932/01/24   Third International Exhibition of Lithography and Wood Engraving, The Art Institute of Chicago, Chicago (Illinois)
1932   Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Turnov (Semily), Turnov (Semily)
1932/03/24 - 1932/05/15   First international exhibition of etching and engraving, The Art Institute of Chicago, Chicago (Illinois)
1932/06/05 - 1932/07/10   I. výstava obrazů a plastik českých umělců ze soukromého majetku členů Kruhu přátel umění v Hradci Králové, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1933/02   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Grafiky, kresby a malby, Obecní dům, Praha
1933/02/26 - 1933/03/05   Výstava grafiky Hollar v Prostějově, Město Prostějov, Prostějov (Prostějov)
1933/12/17 - 1934/01/07   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Souborná výstava obrazů a grafiky, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1934/09/03 - 1934/09/29   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Stá členská výstava grafiky, kreseb a obrazů s výběrem prací zemřelých členů Zd. Braunerové a B. Jaroňka, Obecní dům, Praha
1935/03   300 prac Zrzeszenia Czechosłowackich Artystów Grafików Hollar, Miejskie Muzeum przemysłu artystyczneho, Lvov (Lviv)
1935/10   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava grafiky, kreseb a obrazů, Obecní dům, Praha
1935/11   Exhibition of the Arts of Czechoslovakia, Brooklyn Museum, Brooklyn, New York City (New York)
1935/11 - 1935/12   Praha v moderní grafice, Muzeum hlavního města Prahy, Praha
1935/11/01 - 1936/01/06   Fifth international exhibition of litography and wood engraving, The Art Institute of Chicago, Chicago (Illinois)
1936/10   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava grafiky, kresby a obrazů, Obecní dům, Praha
1936/10/15 - 1936/10/25   Výstava poštovních známek, Mánes, Praha
1936/11/06 - 1937/01/11   Fourth international exhibition of etching and engraving, The Art Institute of Chicago, Chicago (Illinois)
1937/04/06 - 1937/05/06   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Česká grafika po prevrate, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Košice (Košice)
1937/06   Praha v grafice členů Hollara (108. členská výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar), Obecní dům, Praha
1937/11/05 - 1938/01/10   Sixth international exhibition of litography and wood engraving, The Art Institute of Chicago, Chicago (Illinois)
1937/11/06 -   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava grafik, kreseb a maleb, Obecní dům, Praha
1938/02   Itálie v díle česko-slovenských výtvarných umělců, Pavilon Jednoty výtvarných umělců, Praha
1938/04/24 - 1938/08/31   III. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1938/06/09 -   Praha v grafice. Výběr z prací Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Topičův salon (1937-1949), Praha
1938/09   Náš voják ve výtvarném umění XIX. a XX. století, Obecní dům, Praha
1938/11   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Grafika - malby - kresby, Obecní dům, Praha
1938/12/25 - 1939/01/08   Výstava kreseb a leptů s náměty kutnohorskými Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1939/10 - 1939/11   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Grafika - malby - kresby, Obecní dům, Praha
1939/11/10 - 1940/01/15   Seventh international exhibition, The Art Institute of Chicago, Chicago (Illinois)
1939/11/12 - 1939/12/15   Národ svým výtvarným umělcům, Praha, Praha
1939/12/08 - 1939/12/24   Národ svým výtvarným umělcům, Katolický dům, Čáslav (Kutná Hora)
1940/04/14 - 1940/05/13   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: 78. výstava SVUM, Dům umělců, Hodonín (Hodonín)
1940/09   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: CXII. členská výstava. Grafika - malby - kresby, Obecní dům, Praha
1940/11   Padesát let české moderní grafiky, Galerie Hollar, Praha
1940/12/01 - 1941/01/05   Národ svým výtvarným umělcům, Praha, Praha
1940/12/08 - 1941/01/05   Výstava české moderní grafiky, Zámek Přerov, Přerov (Přerov)
1941/09/15 - 1941/10/15   Bílá Labuť českému umění, Bílá Labuť, Praha
1941/10/02 - 1941/10/15   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Grafika - kresby, Galerie Hollar, Praha
1941/12   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava obrazů, Galerie Hollar, Praha
1942/01/20 - 1942/02/20   Národ svým výtvarným umělcům, Praha, Praha
1942/02/08 - 1942/02/22   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Grafika, Klub přátel umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1942/10/03 - 1942/11/01   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Grafika, Galerie Hollar, Praha
1942/11/22 - 1942/12/06   V. Bilderausstellung in Unhoscht / V. Výstava obrazů na Unhošťsku, Okresní záložna hospodářská, Unhošť (Kladno)
1942/12   Výstava obrazů členů Hollara / Bilderausstellung von Mitgliedern der Vereinigung Hollar, Galerie Hollar, Praha
1943/01/23 - 1943/02/28   Umělci národu 1943, Praha, Praha
1943/02/07 - 1943/02/21   Die Künstler dem Volke / Umělci národu, Reálné gymnázium Havlíčlův Brod, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1943/02/21 - 1943/03/18   Hollar - Sdružení českých umělců grafiků, Výstavní síně Kiosk 5 (K. Ditrich), Brno (Brno-město)
1943/04/17 - 1943/05/16   Posázaví - výstava soudobého umění / Sasautal - Ausstellung der bildenden Kunst der Gegenwart. Výstava fotografií s ukázkami domácí práce a jakostní výroby na Posázaví, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1943/04/17 - 1943/05/16   Posázaví - výstava soudobého umění / Sasautal- Ausstellung der bildenden Kunst der Gegenwart -Výstava originálů, Výstavní síň Myslbek, Praha
1943/11/04 - 1943/11/28   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Grafika, Galerie Hollar, Praha
1943/12/08   Původní grafika v krásné knize, Galerie Hollar, Praha
1944/07 - 1944/09   Letní výstava 1944, Salon Výtvarné dílo, Praha
1945/10/06 - 1945/11   Květen 1945. Výstava grafik a kreseb členů a slovenských hostů, Galerie Hollar, Praha
1945/12/01   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Grafika, Galerie Hollar, Praha
1945/12/10 - 1945/12/23   II. výstava: Grafické listy a kresby členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze, Výstavní dům, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1946/05   Výstava slovanských grafiků, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1946/11/03 - 1946/11/24   Výstava obrazů, soch a grafiky pražských členů Českého bloku výtvarníků, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
1947   Ausstellung der čechoslovakischen Graphik, Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění), Vídeň (Wien)
1947/01/19 - 1947/02/15   Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1947/02   Moderne tsjechoslovaakse grafiek, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Antverpy (Antwerpen)
1947/06   Pintores tchecoslovacos, Ministério da Educação e Saúde, Rio de Janeiro
1947/10/18 - 1947/11/09   Nutidig Czechoslovakisk Grafik, Kunstnernes Efterårsudstilling, Kodaň (Copenhagen)
1947/12   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha
1948   Graphic Art from Czecholovakia. An Exhibition in Great Britain of prints by members of The Hollar Society, The British Council London, Londýn (London)
1948/06/09 - 1948/07/11   Umění a kýč, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1948/11 - 1948/12   Dobrý originál do malého bytu, Galerie Evropského literárního klubu (Galerie ELK), Praha 1
1948/12   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha
1949/04   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Gottwaldov, Gottwaldov (Zlín)
1949/05 - 1949/06   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1949/06/03 - 1949/06/30   Na prahu pětiletky s našimi malíři, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1949/09/17 - 1949/10/17   Tjeckoslovakisk konst, Liljevalchs Konsthall, Stockholm
1949/12   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha
1949/12   Výstava dětské knihy, Galerie Československý spisovatel (bývalá Galerie ELK), Praha
1949/12/02 - 1950/01/01   Umění do bytu pracujících, Galerie Práce, Praha
1949/12/03 - 1950/01/08   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu, Dům výtvarného umění, Praha
1950/01   Česká grafika (SČUG Hollar), Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1950/01 - 1950/02   Bianco e nero cecoslovacco, Casa della cultura, Řím (Roma)
1950/02/26 - 1950/05/05   Sociální náměty v české moderní grafice, Palác Kinských, Praha
1950/06/11 - 1950/08/31   Od Mánesa k socialistickému realismu, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
1950/10/27 - 1950/11/26   Členská výstava Umělecké besedy, Slovanský ostrov, Praha
1950/11   Dobrý originál do malého bytu, Galerie Československý spisovatel (bývalá Galerie ELK), Praha
1950/11 - 1950/12   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha
1950/12/18 - 1951/01/15   Výtvarná úroda 1950, Dům výtvarného umění, Praha
1951/05 - 1951/09   I. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1951/06 - 1951/08   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: 158. členská výstava kreseb, Galerie Hollar, Praha
1951/09/14 - 1951/10/21   Praha a její život v kresbě a grafice pěti století, Dům výtvarného umění, Praha
1951/11   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha
1951/12/01 - 1952/01/20   Výtvarná úroda 1951. Výstava Svazu československých výtvarných umělců, Mánes, Praha
1951/12/01 - 1952/01/20   Výtvarná úroda 1951. Výstava Svazu československých výtvarných umělců, Slovanský ostrov, Praha
1952   Ausstellung der tschechoslowakischen Graphik, Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění), Vídeň (Wien)
1952/01/25 -   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Ilustrace a cykly, Galerie Hollar, Praha
1952/02/20 - 1952/03/30   Výtvarníci a jejich účast na knize, Galerie Československý spisovatel, Praha
1952/03/26 - 1952/05/11   Malíři a sochaři o dětech a dětem, Síň Sdružení výtvarníků Purkyně, Praha
1952/07 - 1952/08   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava grafiky a kreseb, Galerie Hollar, Praha
1952/11/07 - 1952/12/12   Československo-sovětské přátelství ve výtvarném umění, Slovanský ostrov, Praha
1953   Tshekkoslovakialaisen grafiikan nättely / Utställing av tjeckoslovakisk grafik, Helsinky (Helsinki), Helsinky (Helsinki)
1953   Výstava výtvarného umění, Československé státní lázně Poděbrady, Poděbrady (Nymburk)
1953/01/23 -   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava ilustrací a hosté Hollara, Galerie Hollar, Praha
1953/01/23 - 1953/02/22   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Slovanský ostrov, Praha
1953/05/15 - 1953/10   II. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1953/09   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava kreseb, Galerie Hollar, Praha
1953/09   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Grafika, Výstavná sieň Hviezdoslavovo námestie 6, Bratislava (Bratislava)
1953/12/02 - 1954/01/03   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Valdštejnský palác, Praha
1953/12/11 -   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava 1953 a hostů Hollara, Galerie Hollar, Praha
1954   Grafica checoslovaca, Mexico City, Ciudad de México (Mexico City)
1954/01/26 -   Výstava současného československého umění, Akademie umění SSSR, Moskva (Moscow)
1954/01/29 - 1954/02   Knižní ilustrace a obálky členů a hostů, Galerie Hollar, Praha
1954/03 - 1954/04   Výtvarníci a kniha, Mánes, Praha
1954/05   Pravěké náměty v umění, Národní muzeum, Praha
1954/06/22 - 1954/07/31   Jihočeská grafika, Krajské vlastivědné muzeum, České Budějovice (České Budějovice)
1955   Výstava československého umění, Peking, Peking (Beijing)
1955 - 1955/04/25   Dětská kniha v osvobozené republice, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha
1955/01/07 -   Volná, knižní a užitková grafika členů a hostů Hollara, Galerie Hollar, Praha
1955/03/25 - 1955/04/24   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Mánes, Praha
1955/03/25 - 1955/04/24   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1955/04   Česká grafika členov SČUG Hollar, Výstavná sieň Hviezdoslavovo námestie 6, Bratislava (Bratislava)
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1955/12   190. členská výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Galerie Hollar, Praha
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění, Mánes, Praha
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Ilustrace, Palác Kinských, Praha
1956   Československá ilustrace, Museum der bildenden Künste Leipzig, Lipsko (Leipzig)
1956   Výstava kreseb, Galerie Hollar, Praha
1956/01/06 -   Volná, knižní a užitková grafika členů a hostů, Galerie Hollar, Praha
1956/04/22 -   Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1956/04/22 - 1956/12   Budování a obrana vlasti, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1956/05/16 - 1956/06/30   II. pražský salon výtvarného umění, Obecní dům, Praha
1957   Knižní ilustrace ruských a sovětských autorů, Palác Kinských, Praha
1957/03/17 - 1957/04/28   Sociální a pracovní motivy v české grafice, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1957/11 - 1957/12/29   Nová grafika členů Skupiny československých umělců grafiků Hollar, Galerie Hollar, Praha
1958/01/04 - 1958/01/22   Nová grafika hostů Skupiny československých umělců grafiků Hollar, Galerie Hollar, Praha
1958/09   Výstava portrétů, Galerie Hollar, Praha
1958/11/13 - 1958/12/31   Tvůrčí skupina Hollar: Grafika, Dům umění, Zlín (Zlín)
1958/12/05 -   Členská výstava 1958, Galerie Hollar, Praha
1958/12/28 - 1959/03/22   Umění zemí socialismu, Manež (Moscow Manege), Moskva (Moscow)
1959/01   Nová grafika hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1959/07 - 1959/08   Kresby z cest, Galerie Hollar, Praha
1959/12/13 - 1960/02/15   IV. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1959/12/31 - 1960/01   Nová grafika členů a hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1960/03/31 - 1960/04/24   Výstava novej grafiky členov SČUG Hollar, Zväz slovenských výtvarných umelcov, _
1960/12 - 1961/01   Nová grafika členů a hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1961/05/06 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/07 - 1961/08   Současnost kolem nás, Galerie Hollar, Praha
1961/07/15 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1962   Razstava grafik in risb mojstrov raznih narodov iz zbirke Božidara Jakca, Umětnostní pavilon Slovenj Gradec, Slovenj Gradec
1962/08   Kresby Hollara (Od kresby ke grafice), Galerie Hollar, Praha
1963   Hollar: Kresby 1963, Galerie Hollar, Praha
1963/02/10 - 1963/03/24   Sociální umění dvacátých let, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1964/01/17 - 1964/03/01   Sdružení českých umělců grafiků Hollar 1963. Zakladatelé a současnost, Palác Kinských, Praha
1964/07   Hollar: Kresby členů, Galerie Hollar, Praha
1966/02/08 - 1966/03/31   Grafika Praga 66, Obecní dům, Praha
1966/05 - 1966/06/05   Kresby členů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1967/02/22 - 1967/03/19   Česká krajina, Galerie U Řečických, Praha
1967/03/31 - 1967/04/30   Ex libris a drobná grafika členů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1967/06   Současný portrét, Galerie U Řečických, Praha
1967/10/05 - 1967/11/05   Z grafických sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1967/10/27 - 1967/11/26   50 let Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Mánes, Praha
1968/02 - 1968/03   50 let Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1968/03/03 - 1968/03/24   Ilustrace, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1968/03/22 - 1968/05/04   Tsjechoslowaakse grafici, Museum Meermanno-Westreenianum, Museum van het Boek, Haag (Den Haag)
1969/04/13 - 1969/05/11   Zeitgenössische Grafik aus der CSSR, Kunstverein Heilbronn, Heilbronn
1969/06/12 - 1969/07/13   Itálie v díle současných českých umělců, Galerie U Řečických, Praha
1969/09/23 - 1969/10/28   2. pražský salón obrazů, soch a grafik, Dům U Hybernů, Praha
1970/06/04 - 1970/07   Kresby členů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1970/12/04 - 1971/02/21   Intergrafik 70, Altes Museum, Berlín (Berlin)
1971   Malíři na cestách, Galerie U Řečických, Praha
1971   Sociální a pracovní motiv v české grafice po r. 1918, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1971/01/19 - 1971/02/28   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Grafika 71, Mánes, Praha
1971/04/10 - 1971/05/09   Krajina v současné grafice, Galerie Československý spisovatel, Praha
1971/05 - 1971/06   Umění a doba - České umění dvacátých let, Valdštejnská jízdárna, Praha
1971/05 - 1971/06   Umění a doba - České umění dvacátých let, Palác Kinských, Praha
1971/07/27 - 1971/08   Komorní grafika 1970, Galerie Hollar, Praha
1971/09   Pocta Aloisu Senefeldrovi (k 200. výročí narození), Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1971/12/17 - 1972/02/27   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971), Jízdárna Pražského hradu, Praha
1972   75 let moderní české knižní ilustrace, Městská knihovna Praha, Praha
1972/04/27 - 1972/06/18   Mizející krajina očima pražských výtvarníků (výsledky úkolové akce ČFVU), Galerie U Řečických, Praha
1972/07/12 - 1972/08/13   Město a lidé, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1973/02 - 1973/03   Výtvarní umělci k 25. výročí Února, Praha, Praha
1973/11   Czeska i słowacka grafika współczesna ze zbiorów Galerii Narodowej w Pradze i Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1973/11 - 1974/01   Sociální tematika v české grafice dvacátých let ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1973/12/16 - 1974/01/20   Česká grafika ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1974/06/21 - 1974/09/29   Česká sociální grafika dvacátých let, Museum Klementa Gottwalda, Praha 1
1975/05 - 1975/07   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1975/10/09 -   Csehszlovák grafika és kisplasztika kiállítás, Csonváry Terem, Budapešť (Budapest)
1975/10/31 - 1975/11/23   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1977/06/17 - 1977/07/17   Pražské motivy v kresbě, Galerie Hollar, Praha
1977/09/04 - 1977/10/02   Grafické práce z let studií (ze sbírky školních prací AVU), Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1977/11 - 1977/12   L'art graphique tchécoslovaque, Tunis, Tunis
1977/11/28 - 1978/01/15   Výtvarní umělci Velikému říjnu, Praha, Praha
1977/12/16 - 1978/01/15   Polska–Czechosłowacja: Wieki sąsiedztwa i przyjaźni, Muzeum narodowe w Krakowie, Krakov (Kraków)
1978   Československo–Poľsko: Stáročia susedstva a priateľstva, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
1978   Nikdy válku. Výstava z přírůstků Památníku Terezín k 30. výročí Vítězného února, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1978/02/06 - 1978/03/05   Polska–Czechosłowacja: Wieki sąsiedztwa i przyjaźni, Muzeum Narodowe w Warszawie, Varšava (Warszawa)
1978/04 - 1978/05   Zdeněk Nejedlý a výtvarné umění, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978/06/14 - 1978/07/16   Československo–Polsko: Staletí sousedství a přátelství, Dům U Hybernů, Praha
1978/09/08 - 1978/10/31   Umění a známka, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1979/04   Portrét v českém malířství a sochařství, Okresní galerie výtvarného umění, Náchod (Náchod)
1979/04/10 - 1979/06/03   Čeští ilustrátoři dětem, Mánes, Praha
1979/06/01   Dítě ve výtvarném umění, Okresní galerie výtvarného umění, Náchod (Náchod)
1979/09 - 1979/10   Výtvarní umělci dětem, Praha, Praha
1980/02/12   Exlibris, Výstavní síň Umění - Knihy, Praha
1980/04 - 1980/05   Psal se květen 1945, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1981   Lidé práce, bojů a vítězství, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1981/01/15 - 1981/03/15   Čas bojů a vítězství. České výtvarné umění let 1938-1950, Staroměstská radnice, Praha
1983/01/06 - 1983/02/09   Exlibris pro třináct sběratelů, Galerie v předsálí, Blansko (Blansko)
1983/09/15 - 1983/11/06   20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1983/12/21 - 1984/02/26   Středočeská galerie - přírůstky sbírek 1972-1983, Středočeská galerie, Praha
1984/05/05 - 1984/09/30   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1985/05 - 1985/06   Za krásu života (Výstava výtvarných děl z roku 1945. K 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1986/04 - 1986/12   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1986/04/26 - 1987/09/30   České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1987/11/03 - 1987/12/06   Čeští ilustrátoři ruské a sovětské knihy Výstava k 70. Výročí Velké říjnové socialistické revoluce, Galerie Václava Špály, Praha
1987/11/19 - 1988/01/03   Cesty za uměním naší doby. Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře, Mánes, Praha
1988/06 - 1988/07   Česká grafika 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1988/08/26 - 1988/10/16   Umění na známkách, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1988/11/20 - 1989/01/29   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre: Avantgarde und Tradition, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1989/02/11 - 1989/11/30   Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1989/03/03 - 1989/04/09   Přírůstky sbírek 1983-1988 (obrazy, plastiky), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1989/05 - 1989/08   Náš kraj v pohledech malířů a grafiků. Část první - předchůdci, Okresní muzeum, Kladno (Kladno)
1989/09 - 1989/10   Náš kraj v pohledech malířů a grafiků. Část první - předchůdci, Vlastivědné muzeum, Slaný (Kladno)
1991   Nerealizované návrhy československých papírových platidel 1918-1988, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1991/01 - 1991/12   Přírůstky z let 1985-1990, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1993/01/06 - 1993/01/31   Zakladatelská generace SČUG Hollar 1917 - 1938, Galerie Hollar, Praha
1996/05/03 - 1996/06/02   Bankovková grafika - výstava k 70. výročí zahájení činnosti Národní banky československé, Galerie Hollar, Praha
1997/03/12 - 1997/04/05   Známková tvorba členů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
2003/11/26 - 2003/12/28   Grafické techniky 1, Dřevořez, dřevoryt, linoryt, Galerie Hollar, Praha
2004/04/01 - 2004/05/09   Grafické techniky 1, Dřevořez, dřevoryt, linoryt, Městský palác Templ (Galerie Templ), Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
2007/12/12 - 2008/02/17   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha
2008/03/05 - 2008/04/27   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2008/05/15 - 2008/07/20   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2008/09/18 - 2008/11/30   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2009/07/02 - 2009/07/31   11 ze 114 - Spolek výtvarných umělců Mánes, Galerie Montanelli - výstavní prostor, Praha
2009/11/31 - 2010/01/24   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2011/05/03 - 2011/07/06   Ludmila Jiřincová, Václav Fiala ze sbírek Prácheňského muzea, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2017/09/13 - 2017/10/08   100 let Hollaru, Galerie Hollar, Praha
2018/03/25 - 2018/09/09   Tato kniha patří mně! Historie českého exlibris do roku 1945, Národní památník na Vítkově (Památník osvobození), Praha
2018/04/27 - 2018/09/09   Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
2018/10/28 - 2019/06/30   Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava, Národní muzeum, Praha
2019/06/05 - 2019/06/30   Černobílé linie – objem a světlo, Galerie Hollar, Praha
2021/08/31 - 2021/10/01   Grafické techniky: Dřevořez, dřevoryt, linoryt, Galerie Evropského domu, Plzeň (Plzeň-město)
2021/12/23 - 2022/01/31   Pohled do Archivu 15 – PF, DOX, Malá věž, Praha
nedat.   Tschechische Graphik, 1. Folge / Česká grafika, 1. soubor - Wanderausstellung auserlesener Werke der graphischen Kunst der Gegenwart / Putovní výstava vybraných děl soudobého umění grafického, Grafický kabinet Leopold Mazáč (Kabinet grafického umění) - Mazáčova výstavní síň, Praha
nedat./04/10 - nedat./05/01   Práce Sdružení českých umělců grafiků Hollar z Prahy, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
1998/05/16   16. aukce - Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika, Palác Žofín, Praha
2003/10/04   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2005/04/17   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2008/12/07   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2012/12/12   108. aukce Aukční síně Vltavín - moderní a současné umění, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2002/12/03 - 2002/12/15   6. aukční salon výtvarníků, 305 dárců pro konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2003/09/26 - 2003/10/04   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
2008/12/01 - 2008/12/06   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2012/12/10 - 2012/12/12   Moderní a současné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
1982 -   České výtvarné umění 19. a 20. století, Výstavní a koncertní síň, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
1986 -   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)

Václav Fiala

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1921   Václav Fiala
  1940   Václav Fiala, Klub zaměstnanců léčebného fondu, Praha
  1942   Malířský soubor Václava Fialy z Kutné Hory, Sdružení výtvarníků v Praze, Praha
  1946   Václav Fiala: Souborná výstava původní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1955   Václav Fiala: Souborná výstava ilustračního díla
  1956   Václav Fiala: Výstava obrazů, akvarelů a kreseb z let 1920 - 1956
  1958   Вaцлaв Фиaлa (Чехословакия), Ленинградский художник, Leningrad (Sankt Peterburg)
  1958   Вацлав Фиала (Václav Fiala)
  1963   Václav Fiala: Práce z posledních let, Český fond výtvarných umění, Praha
  1965   Václav Fiala: Kresby a akvarely ze Sovětského svazu, Svaz československo-sovětského přátelství, Praha
  1972   Václav Fiala: Kresby a grafika
  1974   Václav Fiala: Zeichnungen und Grafiken
  1975   Václav Fiala: Výběr z životního díla, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1976   Václav Fiala: Ilustrátorské dílo, Památník Maxe Švabinského, Kroměříž (Kroměříž)
  1976   Václav Fiala: Portréty a ex libris (K 80. narozeninám umělce), Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  1976   Вaцлaв Фиaлa Чехословакия (живопись, графикa, книжная иллюстрация), Nakladatelství Sovětský umělec (Издательство Советский художник), Moskva (Moscow)
  1978   Václav Fiala
  1979   Václav Fiala
  1994   Novostrašecko na kresbách Václava Fialy
  2002   Václav Fiala, Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1927   Výstava školních prací bývalých žáků grafické speciálky prof. M. Švabinského (1910 - 1927), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1928   Akademie výtvarných umění v Praze (Výstava soudobé kultury československé v Brně 1928), Akademie výtvarných umění, Praha
  1929   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní členská výstava, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1930   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní členská výstava, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1930   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výstava kreseb, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1930   Výstava obrazů černocha Kalifala Sidibé a kreseb a grafiky Václava Fialy, Krasoumná jednota (Kunstverein für Böhmen), Praha
  1931   Dodatek k soupisu prodejných grafických listů členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1931   Exhibition of Czechoslovak Modern Graphic Art, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1931   International competitive print exhbition under the auspices of the print club of Cleveland, Ohio, The Cleveland Museum of Art, Cleveland (Ohio)
  1931   Katalog výstavy Sdružení umělců grafiků Hollar v Praze, Státní odborné školy pro průmysl sklářský v Železném Brodě, Státního ústavu školského pro domácký průmysl v Praze, Zemské gobelinové školy ve Valašském Meziříčí, Veřejné školy uměleckých řemesel … (… obch. a živnost. komory v Brně, prázdninové péče), Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
  1931   Sdružení českých umělců grafiků Hollar (18. výstava Sdružení jihočeských výtvarníků), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1931   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní členská výstava, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1931   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výstava grafik kreseb a maleb, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1931   Sdruženie českých výtvarných umelcov Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1931   Third International Exhibition of Lithography and Wood Engraving, The Art Institute of Chicago, Chicago (Illinois)
  1932   Autoportrety členů S. Č. U. G Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1932   First international exhibition of etching and engraving, The Art Institute of Chicago, Chicago (Illinois)
  1932   Katalog I. výstavy obrazů a plastik českých umělců ze soukromého majetku členů Kruhu přátel umění v Hradci Králové, Kruh přátel umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1932   Seznam grafických prací výstavy Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1933   Katalog souborné výstavy obrazů a grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar se zvláštním souborem prací mistra Vojtěcha Preissiga, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1933   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výstava grafik, kreseb a maleb, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1933   Výstava grafiky Hollar v Prostějově
  1934   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Stá členská výstava grafiky, kreseb a obrazů s výběrem prací zemřelých členů Zd. Braunerové a B. Jaroňka, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1935   Exhibition of the Arts of Czechoslovakia, Brooklyn Museum, Brooklyn, New York City (New York)
  1935   Fifth international exhibition of litography and wood engraving, The Art Institute of Chicago, Chicago (Illinois)
  1935   Praha v moderní grafice
  1935   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava grafiky, kreseb a obrazů (105), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1935   Wystawa 300 prac Zrzeszenia czechosłowackich artystów grafików Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1936   Fourth international exhibition of etching and engraving, The Art Institute of Chicago, Chicago (Illinois)
  1936   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava grafiky, kreseb a obrazů. Soubory: C. Boudy, V. Fialy, A. Moravce a K. Svolinského (106), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1936   Výstava poštovních známek v Mánesu, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1937   Praha v grafice členů Hollara (Sdružení českých umělců grafiků Hollar: 108. členská výstava), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1937   SČUG Hollar: Členská výstava Hollara. Grafika, malby, kresby (109. výstava), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1937   Sixth international exhibition of litography and wood engraving, The Art Institute of Chicago, Chicago (Illinois)
  1937   Soupis prodejných grafických listů členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1937   Súčasná europská grafika. XVIII.: S. Č. U. G. „Hollar“ (česká grafika po prevrate), Východoslovenské múzeum v Košiciach, Košice (Košice)
  1938   III. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
  1938   Katalog výstavy kreseb a leptů s náměty kutnohorskými Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1938   Náš voják ve výtvarném umění XIX. a XX. století, Sdružení výtvarníků v Praze, Praha
  1938   Praha v grafice, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1938   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Grafika - malby - kresby (110), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1939   Italie v díle česko-slovenských umělců, Československo-italská liga, _
  1939   SČUG Hollar: Členská výstava, Grafika - malby - kresby (111), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1939   Seventh international exhibition (Litography and Wood Engraving), The Art Institute of Chicago, Chicago (Illinois)
  1940   Národ svým výtvarným umělcům, Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1940   Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940, Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1940   Padesát let české moderní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1940   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: 78. výstava SVUM, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1940   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: CXII. členská výstava (Grafika - malby - kresby), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1940   Výstava české moderní grafiky (Sdružení českých umělců grafiků Hollar), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1941   Bílá Labuť českému umění (2. výstava soudobého českého umění), Bílá Labuť, Praha
  1941   SČUG Hollar: Členská výstava obrazů (114), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1941   SČUG Hollar: Členská výstava, Grafika - kresby (CXIII. členská výstava), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1942   Národ svým výtvarným umělcům v Praze, Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1942   SČUG Hollar: Členská výstava. Grafika (115), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1942   V. Bilderausstellung in Unhoscht / V. Výstava obrazů na Unhošťsku (Frühling, Sommer, Herbst und Winter in Unhoscht / Jaro, léto,podzim a zima na Unhošťsku), Místní osvětová komise, Unhošť (Kladno)
  1942   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Klub přátel umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1942   Výstava obrazů členů Hollara, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1943   Die Künstler dem Volke 1943 / Umělci národu 1943, Městský osvětový sbor, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1943   Hollar - Sdružení českých umělců grafiků (členská výstava), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1943   Posázaví: Výstava soudobého umění / Ausstellung Sasautal (Výstava originálů. Výstava fotografií), Klub českých turistů, Praha
  1943   Původní grafika v krásné knize, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1943   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Grafika (116), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst), Kulturní rada Národního souručenství, Praha
  1944   Letní výstava 1944, Salon Výtvarné dílo, Praha
  1945   II. výstava: Grafické listy a kresby členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze (Hračky, loutky a vánoční dárky), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1945   Květen 1945 (Výstava grafik a kreseb členů a slovenských hostů), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1945   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: 117. členská výstava (Grafika), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1946   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (126), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1946   Výstava obrazů, soch a grafiky pražských členů Českého bloku výtvarníků, Sdružení západočeských výtvarných umělců, Plzeň (Plzeň-město)
  1946   Výstava slovanských grafiků, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1947   Ausstellung der čechoslovakischen Graphik
  1947   Exposição de pintores tchecoslovacos, Ministério da Educação e Saúde, Rio de Janeiro
  1947   Hollar (Sdružení českých umělců grafiků)
  1947   Moderne tsjechoslovaakse grafiek, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Antverpy (Antwerpen)
  1947   Nutidig Czechoslovakisk Grafik, Kunstnernes Efterårsudstilling, Kodaň (Copenhagen)
  1947   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (134), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1948   Dobrý originál do malého bytu (Předvánoční výstava obrazů a plastik), Galerie Evropského literárního klubu (Galerie ELK), Praha 1
  1948   Graphic Art from Czechoslovakia (An Exhibition in Great Britain of prints by members of The Hollar Society), The British Council London, Londýn (London)
  1948   SČUG Hollar: Členská výstava (142), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1948   Umění a kýč (1. výstava z cyklu Výchova k umění), Zemská osvětová rada v Brně, Brno (Brno-město)
  1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Ministerstvo informací a osvěty, Praha
  1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu (Výstava obrazů a soch z let 1918-1949)
  1949   Na prahu pětiletky s našimi malíři, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1949   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (148), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1949   Tjeckoslovakisk konst, Victor Petterson Bokindustriaktiebolag, Stockholm
  1949   Umění do bytu pracujících, Galerie Práce, Praha
  1949   Výstava dětské knihy, Československý spisovatel, Praha
  1949   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění)
  1950   Bianco e nero cecoslovacco
  1950   Česká grafika (SČUG Hollar)
  1950   Členská výstava (Svaz čsl. výtvarných umělců skupina Umělecká beseda), Umělecká beseda, Praha
  1950   Dobrý originál do malého bytu (Obrazy za přístupné ceny)
  1950   Katalog výstavy obrazů Od Mánesa k socialistickému realismu, Místní národní výbor, Prostějov (Prostějov)
  1950   SČUG Hollar: Členská výstava (154), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1950   Sociální náměty v české moderní grafice, Národní galerie v Praze, Praha
  1950   Výtvarná úroda 1950
  1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951, Orbis, Praha
  1951   Praha a její život v kresbě a grafice pěti století, Národní galerie v Praze, Praha
  1951   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: 158. členská výstava kreseb, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1951   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (160)
  1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
  1952   Ausstellung der tschechoslowakischen Graphik
  1952   Československo-sovětské přátelství ve výtvarném umění, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1952   Malíři a sochaři o dětech a dětem, Svaz československých výtvarných umělců, V. krajské středisko, Purkyně, _
  1952   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava grafiky a kreseb, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1952   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Ilustrace a cykly (161), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1953   Česká grafika Hollar, Sväz československých výtvarných umelcov, krajské stredisko v Bratislave, Bratislava (Bratislava)
  1953   Členská výstava (II. krajské středisko Umělecká beseda)
  1953   Členská výstava ilustrací a hosté Hollara
  1953   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1953   Katalog výstavy výtvarného umění, Družstvo Tvar, Praha
  1953   SČUG Hollar: Členská výstava (175)
  1953   Tshekkoslovakialaisen grafiikan nättely / Utställing av tjeckoslovakisk grafik
  1954   Členská výstava (Výstava knižních ilustrací a obálek členů a hostů Hollara)
  1954   Gráfica checoslovaca
  1954   Výstava jihočeské grafiky
  1954   Výtvarníci a kniha
  1955   Členská výstava (Ústřední svaz čs. výtvarných umělců II. krajské středisko UB), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
  1955   III. přehlídka československého výtvarného umění, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1955   SČUG Hollar: Členská výstava (190)
  1955   Výstava českej grafiky členov SČUG Hollar, Krajská galerie výtvarného umění kraje Gottwaldov, Kroměříž (Kroměříž)
  1955   Výstava volné, knižní a užitkové grafiky členů a hostů Hollara
  1956   Druhý Pražský salon (Katalog), Český fond výtvarných umění, _
  1956   Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců, Armádní výtvarné studio, Praha
  1956   Výstava knižních ilustrací a obálek členů a volné grafiky a ilustrací hostů Hollara (191), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1957   Nová grafika členů a hostů Skupiny čs. umělců grafiků Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1957   Sociální a pracovní motivy v české grafice, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1958   Nová grafika členů a hostů Skupiny československých umělců grafiků Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1958   Výstava grafiky tvůrčí skupiny Hollar, Krajská galerie výtvarného umění kraje Gottwaldov, Zlín (Zlín)
  1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Kresby z cest, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar (SČUG Hollar), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1960   Hollar - Výstava novej grafiky členov SČUG Hollar, Zväz slovenských výtvarných umelcov, _
  1960   Hollar 1960 (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar)
  1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1961   VIII. evropský kongres exlibristů, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1962   Kresby Hollara (Od kresby ke grafice), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1962   Razstava grafik in risb mojstrov raznih narodov iz zbirke Božidara Jakca, Umětnostní pavilon Slovenj Gradec, Slovenj Gradec
  1963   Hollar; Kresby; 1963, Český fond výtvarných umění, Praha
  1963   Sociální umění dvacátých let, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1964   Hollar: Kresby členů, Český fond výtvarných umění, Praha
  1964   SČUG Hollar 1963 (Zakladatelé a současnost), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Euro-exlibris '66, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1966   Grafika Praga 66 (SČUG Hollar a zahraniční hosté), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1966   Výstava kreseb členů SČUG Hollar, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   50 let SČUG Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1967   Česká krajina, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Ex libris a drobná grafika členů SČUG Hollar, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Současný portrét, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Z grafických sbírek Galerie hl. m. Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1968   50 let SČUG Hollar, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1968   Ilustrace, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1968   Tsjechoslowaakse grafici, Museum Meermanno-Westreenianum, Museum van het Boek, Haag (Den Haag)
  1969   2. pražský salón
  1969   Itálie v díle současných českých umělců, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1969   Zeitgenössische Grafik aus der CSSR, Kunstverein Heilbronn, Heilbronn
  1970   Intergrafik 70, Verband Bildender Künstler Deutschlands (VBKD) / Verband Bildender Künstler der DDR, Berlín (Berlin)
  1970   Výstava kreseb členů SČUG Hollar
  1971   Komorní grafika 1970
  1971   Malíři na cestách (II. část)
  1971   Pocta Aloisu Senefeldrovi (k 200. výročí narození), Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1971   SČUG Hollar Grafika - 71, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1971   Sociální a pracovní motiv v české grafice po r. 1918, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1971   Umění a doba (České umění dvacátých let), Národní galerie v Praze, Praha
  1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1972   75 let moderní české knižní ilustrace
  1972   Město a lidé, Přípravný výbor Svazu českých výtvarných umělců, Praha
  1972   Mizející krajina očima pražských výtvarníků (Výsledky úkolové akce ČFVU), Český fond výtvarných umění, Praha
  1973   Czeska i słowacka grafika współczesna ze zbiorów Galerii Narodowej w Pradze i Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Varšava (Warszawa)
  1973   Česká grafika ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1973   Sociální tematika v české grafice dvacátých let (ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech), Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1973   Výtvarní umělci k 25. výročí Února
  1974   Česká sociální grafika dvacátých let
  1975   Csehszlovák grafika és kisplasztika kiállítás
  1975   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia
  1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1977   Československo - Poľsko (Stáročia susedstva a priateľstva), Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
  1977   Grafické práce z let studií (Z historie studia grafiky na Akademii výtvarných umění v Praze), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1977   L'art graphique tchécoslovaque
  1977   Pražské motivy v kresbě, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1977   Výtvarní umělci Velikému říjnu, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1978   Nikdy válku (Výstava z přírůstků Památníku Terezín k 30. výročí Vítězného února), Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  1978   Umění a známka, Rapid a.s. - československá reklamní agentura, Praha
  1978   Zdeněk Nejedlý a výtvarné umění (Výstava obrazů, grafiky a plastik)
  1979   Čeští ilustrátoři dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1979   Výtvarní umělci dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1980   Psal se květen 1945, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
  1981   Lidé práce, bojů a vítězství
  1982   České výtvarné umění 19. a 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983, Středočeská galerie, Praha
  1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1985   Za krásu života (Výstava výtvarných děl z roku 1945. K 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika), Středočeská galerie, Praha
  1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1987   Čeští ilustrátoři ruské a sovětské knihy (Výstava k 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Česká grafika 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978, Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1988   Umění na známkách (Praga 1988), Československá reklamní agentura Rapid, a.s., Ostrava (Ostrava-město)
  1989   Náš kraj v pohledech malířů a grafiků (Část první - předchůdci), Okresní muzeum, Kladno (Kladno)
  1989   Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1989   Přírůstky sbírek (Krajská galerie v Hradci Králové 1983-1988), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1990   Sbírka Josefa Jeřábka (2. část), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1991   Nerealizované návrhy československých papírových platidel 1918-1988
  1993   SČUG Hollar: Zakladatelská generace 1917-1938, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1996   Bankovková grafika (Výstava k 70. výročí zahájení činnosti Národní banky československé)
  2003   Grafické techniky 1 (Dřevořez, dřevoryt, linoryt), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2018   Czech-Slovak Exhibition / Slovak-Czech Exhibition, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
  2018   Česko-slovenská výstava / Slovensko-česká výstava, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
  2018   Ta kniha patří mně! / The book belongs to me! (Historie českého exlibris do roku 1945 / History of Czech ex libris until the year 1945), Národní muzeum, Praha
  2021   Grafické techniky (Dřevořez, dřevoryt, linoryt), Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň (Plzeň-město)
  nedat   Výstava prací Sdružení českých umělců grafiků Hollar
  nedatováno   Tschechische Graphik, 1. Folge / Česká grafika, 1. soubor (Wanderausstellung auserlesener Werke der graphischen Kunst der Gegenwart / Putovní výstava vybraných děl soudobého umění grafického), Grafický kabinet Leopold Mazáč (Kabinet grafického umění) - Mazáčova výstavní síň, Praha
  nedatováno   Tsjekkoslovakisk grafikk
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940   Česká moderní grafika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1961   Co je to grafika (Informatorium o grafice), Český fond výtvarných umění, Praha
  1964   Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1965   Hlasy a tváře (Čtení o umělcích a umění), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1965   Orientální motiv v ilustrační tvorbě Václava Fialy, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1976   Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1977   Současná grafika (I), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1978   Současná známková tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Současné exlibris, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1989   Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1993   Československé bankovky, státovky a mince 1919-1992, Lunarion, Praha
  1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
  2009   Abeceda lásky (Osobnosti, které jsem znala), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  2010   Příběh české ilustrované dětské knihy 1900-2000, Sladovna Písek, Písek (Písek)
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2014   Japonismus v českém umění, Národní galerie v Praze, Praha
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2018   Tož to kupte! (TGM a sbírka umění pro Pražský hrad), Správa Pražského hradu, Praha
  2023   Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek (Krásné tisky ve sbírce Viléma Trmala), Kodudek - Jiří Šolc, Praha 3
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1986   Ilustrace v české a slovenské dětské knize, Společnost přátel knihy pro mládež, Praha
  1992   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1980 - 1985 s doplňky za předchozí léta), Národní knihovna České republiky, Praha
  2019   Česko-slovenská koruna v podpisech (Tradice - tvorba - teorie), Památková komora ČR, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1985   Lexikon české literatury 1 A-G (Osobnosti, díla, instituce), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1989   Malý slovník bibliofila, Památník národního písemnictví, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1998 (II. D – G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (2: c/f), Diderot, Praha
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1950   Sociální náměty v české grafice, Mladá fronta, 6.ročník, 72.číslo, 6-6
  1953   Kresba a grafika nejúspěšnější složkou Jízdárny, Výtvarná práce, 1-2
  1953   Výstava kreseb SČUG Hollar, Výtvarná práce, 4-4
  1954   Členská výstava SČUG Hollar, Výtvarná práce, 6-6
  1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 7
  1954   Pravěké náměty v umění, Výtvarná práce, 4
  1954   Sláva české ilustraci (Dokončení z minulého čísla), Výtvarná práce, 3-3
  1954   Studie Václava Fialy k ethnografii Bojků v Zakarpatské Ukrajině, Československá ethnografie, 338-365
  1954   Studie Václava Fialy k ethnografii Bojků v Zakarpatské Ukrajině, Československá ethnografie, 338-365
  1954   Z pražských výstav, Výtvarná práce, 6
  1955   Ilustrace Václava Fialy, Výtvarná práce, 5
  1955   Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce, 9
  1955   Výstava dětské knihy, Výtvarná práce, 7
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 2-2
  1956   Ohlas výstavy československé ilustrace v Lipsku, Výtvarná práce, 3
  1956   Výstava Budování a obrana vlasti, Výtvarná práce, 12
  1956   Výstava kreseb v Hollaru, Výtvarná práce, 10-11
  1956   Z díla Václava Fialy, Výtvarná práce, 6
  1957   40. výročí Velké říjnové revoluce a naše výstavy, Výtvarná práce, 12
  1958   Portréty na dvou výstavách (Výstava v Hollaru...), Výtvarná práce, 9
  1959   Členská výstava Hollara, Výtvarná práce, 10
  1959   Kresby z cest, Výtvarná práce, 12
  1959   Nové umění Československa, Výtvarná práce, 12
  1960   Nové grafiky členů a hostů skupiny Hollar, Výtvarná práce, 9
  1963   Pražské výstavy v říjnu, Výtvarná práce, 11.ročník, 21.číslo, 2
  1963   Přehled výstav, Výtvarná práce, 11.ročník, 17.číslo, 11-11
  1970   Čeští ilustrátoři, kteří se v letech 1945 - 1970 zabývali pohádkou, Čeští ilustrátoři pohádek
  1971   Situace naší grafiky, Výtvarná práce, 3.číslo, 1-3
  1977   Hledání a jistoty (Současné angažované malířství, sochařství a grafika), 20-33
  1978   Historický význam české grafiky 20. let, Umění, 97-113
  1979   Grafické podobizny Václava Fialy (Z ateliérů), Výtvarná kultura, 25-33
  1980   Dne 15. června 1980 zemřel... (Kronika), Výtvarná kultura
  2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, 32-130
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Václav Fiala (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1942   Malířský soubor Václava Fialy z Kutné Hory, Galerie Sdružení výtvarníků v Praze, Praha
  1946   Václav Fiala: Souborná výstava původní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1955   Václav Fiala: Nejnovější ilustrace k Jiráskovu dílu a celková ilustrační tvorba, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1972   Václav Fiala: Výstava kreseb a grafiky (akademický malíř a grafik), Dům kultury, Kroměříž (Kroměříž)
  1975   Václav Fiala: Výběr z životního díla, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1976   Václav Fiala: Grafické dílo, Okresní galerie výtvarného umění, Náchod (Náchod)
  1976   Václav Fiala: Ilustrátorské dílo, Památník Maxe Švabinského, Kroměříž (Kroměříž)
  1976   Вaцлaв Фиaлa Чехословакия (живопись, графикa, книжная иллюстрация), Ministerstvo kultury SSSR, Moskva (Moscow)
  1979   Zasloužilý umělec Václav Fiala: Výbor z díla, Sdružený klub pracujících (SKP), Boskovice (Blansko)
  1994   Novostrašecko na kresbách Václava Fialy, Vlastivědné muzeum, Slaný (Kladno)
  1995   Novostrašecko na kresbách Václava Fialy, Okresní muzeum a galerie, Rakovník (Rakovník)
  1995   Novostrašecko na kresbách Václava Fialy, Městské muzeum, Nové Strašecí (Rakovník)
  2002   Václav Fiala (1896-1980) (Obrazy, kresby, grafika), Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
  2008   Česká vesnice v obrazech Václava Fialy, Národní muzeum, Praha
  2009   Proměny českého venkova v díle Václava Fialy, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, Česká Lípa (Česká Lípa)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   Členská výstava grafik, kreseb a maleb, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1943   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: členská výstava, Výstavní síně Kiosk 5 (K. Ditrich), Brno (Brno-město)
  1949   Na prahu pětiletky s našimi malíři, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1968   Ilustrace
  1971   Komorní grafika (Galerie Hollar), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1971   SČUG Hollar: Grafika - 71, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2009   11 ze 114 - Spolek výtvarných umělců Mánes, Galerie Montanelli, s.r.o., Praha
  2019   Černobílé linie – objem a světlo (v dřevořezu, dřevorytu a linorytu), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
adresář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
archivní fond
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003), Dorotheum, Praha 1
  2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století), Antikva Nova Kodl, Praha
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Radostné vánoce Kolorovaná kresba V. Fialy (V prodejně kaprů), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  nedatováno   Radostné vánoce! Kreslil V. Fiala (Před kioskem), Orbis, Praha
  nedatováno   Radostné vánoce! Kreslil V. Fiala (Prodej vánočních stromků), Orbis, Praha
  nedatováno   Radostné vánoce! Kreslil V. Fiala (Na saních), Orbis, Praha
  nedatováno   Radostné vánoce! Kreslil V. Fiala (Na bruslích), Orbis, Praha
  nedatováno   Radostné vánoce. Kolorovaná kresba V. Fialy (U stromku), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  nedatováno   V. Fiala (Prag: Fünfkirchengasse / Praha: Pětikostelní ulice), Minerva, Praha
  nedatováno   V. Fiala: Hvozdíky (Гвоздики), Советский художник / Sovetskij Chudožnik, Moskva (Moscow)
  nedatováno   V. Fiala: Na českém venkově (litografie), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  nedatováno   V. Fiala: Sněmovní ulička, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
ex libris
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Boek Van Jan Rhebergen
  nedatováno   Ex libris Alessandro Bertocci
  nedatováno   Ex libris Alois Peterka
  nedatováno   Ex libris Barborka
  nedatováno   Ex libris Blanka
  nedatováno   Ex libris Cemen Ivensky
  nedatováno   Ex libris Constantine Hotimsky
  nedatováno   Ex libris Constantine Hotimsky Melbourne
  nedatováno   Ex libris Doc Dr Vladimír Fiala
  nedatováno   Ex libris Donatas Jokubaitis
  nedatováno   Ex libris Dr Václav Šmejkal
  nedatováno   Ex libris Dr Vladimír Sedláček
  nedatováno   Ex libris Dr Wojciech Tilkowski
  nedatováno   Ex libris Eduard Horn
  nedatováno   Ex libris Eduard Horn
  nedatováno   Ex libris Eduard Horn
  nedatováno   Ex libris Eva Friedrichová
  nedatováno   Ex libris Evžen Wichterle
  nedatováno   Ex libris Frant Rybář
  nedatováno   Ex libris František Dvořák
  nedatováno   Ex libris František Zvěřina
  nedatováno   Ex libris G. A. Lewin
  nedatováno   Ex libris Gheorghe Neamu
  nedatováno   Ex libris Gianni Mantero
  nedatováno   Ex libris Helena Bělská
  nedatováno   Ex libris HGJ SCH
  nedatováno   Ex libris Ing. Jan Dostal
  nedatováno   Ex libris Ing. Jan Schmied
  nedatováno   Ex libris Ing. Otakar Hradečný
  nedatováno   Ex libris Jan Pelikán
  nedatováno   Ex libris Jan Špiryt
  nedatováno   Ex libris Jan Špiryt
  nedatováno   Ex libris Jana Fialová
  nedatováno   Ex libris Jana Fialová
  nedatováno   Ex libris Jana Kotrbová
  nedatováno   Ex libris Jana Papežová
  nedatováno   Ex libris Jana Zábranského
  nedatováno   Ex libris Jaroslav Pecháček
  nedatováno   Ex libris Jelena Motornaja
  nedatováno   Ex libris Jevgenij Minajev
  nedatováno   Ex libris Jiří Matějovský
  nedatováno   Ex libris Jiřina Skálová
  nedatováno   Ex libris Jitka Fialová
  nedatováno   Ex libris Jitka Fialová
  nedatováno   Ex libris José Augusto de Almeida
  nedatováno   Ex libris Josef Dolívka
  nedatováno   Ex libris Josif Anatolievič Brodsky
  nedatováno   Ex libris Karel Nový
  nedatováno   Ex libris Karel Sita
  nedatováno   Ex libris Kateřina Velenská
  nedatováno   Ex libris Kateřina Velenská
  nedatováno   Ex libris Lev Sergeevich Kishkin
  nedatováno   Ex libris Lev Sergeevich Kishkin
  nedatováno   Ex libris Ludmila Kuznecova
  nedatováno   Ex libris Ludmila Kuznecova Burliuk
  nedatováno   Ex libris Ludvík Páleníček
  nedatováno   Ex libris Lyudmila Kuznecova Burliuk
  nedatováno   Ex libris M. Kyselák
  nedatováno   Ex libris Mariana Fialová
  nedatováno   Ex libris Marie Marková
  nedatováno   Ex libris Marie Staňková
  nedatováno   Ex libris Marussia Burliuk
  nedatováno   Ex libris Milan Friedl
  nedatováno   Ex libris Mirek Raab
  nedatováno   Ex libris Miroslav Raab
  nedatováno   Ex libris Mudr Anna Lerperger
  nedatováno   Ex libris Mudr Jaroslav Halík
  nedatováno   Ex libris Mudr N. A. Kelin
  nedatováno   Ex libris Mudr Vladimír Tichý
  nedatováno   Ex libris Museu de Ovar
  nedatováno   Ex libris Museum Ovar
  nedatováno   Ex libris N. A. Nikoforová
  nedatováno   Ex libris Natálie Sokolová
  nedatováno   Ex libris Nina Nikolaevna Lestrovaya
  nedatováno   Ex libris Olga Fialová
  nedatováno   Ex libris Ota Rakušan
  nedatováno   Ex libris Paul A van Vuuren
  nedatováno   Ex libris Ph.Mr. Josef Peterka
  nedatováno   Ex libris Richard Bureš
  nedatováno   Ex libris Slávka Scheibalová
  nedatováno   Ex libris Solomon Abramovich Vul
  nedatováno   Ex libris Stanislav Hlinovský
  nedatováno   Ex libris Stanislav Hlinovský
  nedatováno   Ex libris V. A. Kirin
  nedatováno   Ex libris V. Fiala
  nedatováno   Ex libris V. Fialová
  nedatováno   Ex libris Václav Fiala
  nedatováno   Ex libris Václav Fiala
  nedatováno   Ex libris Václav Fiala
  nedatováno   Ex libris Václav Janka
  nedatováno   Ex libris Valentine Besanval
  nedatováno   Ex libris Věra Václav Křupkovi
  nedatováno   Ex libris Vladimir Dorofevič Kopolyuk
  nedatováno   Ex libris Vladimir Fiala
  nedatováno   Ex libris Vladimír Fiala
  nedatováno   Ex libris Vladimír Fiala
  nedatováno   Ex libris Vladimir Koroljuk
  nedatováno   Ex libris Vladislav Kohout
  nedatováno   Ex libris Vojtěch Hanč
  nedatováno   Ex libris Volodimir A. Motorný
  nedatováno   Ex libris Vševolod Vladimirovich Antipov
  nedatováno   Ex libris Zdeněk Jílek
  nedatováno   Ex libris Zlata Potapova
  nedatováno   Z knih Františka Alexe
  nedatováno   Z knih Lyudmila Stepaněnko
  nedatováno   Z knih Mariany Fialové
  nedatováno   Z knih Marie Petrovny Rempel
  nedatováno   Z knih Vladimíra Fialy
  nedatováno   Z knih Vladimíra Fialy
  nedatováno   Z Knih Vojtěcha Horna
  nedatováno   Z knihovny Václava Fialy
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   Novostrašecko v díle Václava Fiala, Městský úřad, Slaný (Kladno)
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1942   Grafika 1942, Evropský literární klub (ELK), Praha
  nedat.   Knihy a ilustrace: Literatura národu SSSR v tvorbě českých ilustrátorů, Kniha, n.p., Praha
kalendář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1945   Praha očima českých umělců 1946
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Václav Fiala, Galerie Art Forum, Burgstädt
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1952   Výtvarníci a jejich účast na knize, Svaz československých výtvarných umělců, II. krajské středisko, Umělecká beseda (Ústřední svaz ČSVU), Praha
  1980   Exlibris, Kniha, n.p., Praha
  1997   Známková tvorba členů SČUG Hollar (Pocta Josefu Herčíkovi), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
katalogový list kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1983   Exlibris pro třináct sběratelů, Kulturní středisko města Blanska, Blansko (Blansko)
kondolence/poděkování
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1980   Upřímně děkujeme za vlídná slova...
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1980   zasloužilý umělec Václav Fiala (nositel Řádu práce), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1980   zasloužilý umělec Václav Fiala (nositel Řádu práce, akademický malíř a grafik)
PF
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1930   Vše nejlepší v novém roce 1931 srdečně přejí Mariana a Václav Fialovy
  1935   Vše nejlepší v novém roce 1936 srdečně přeje Václav Fiala
  1958   p.f. 1959
  1964   Šťastný nový 1965
  1965   pf 1966
  1966   Šťastný nový rok (1967)
  1968   PF 1969
  1969   1970 1969
  1978   78 (Václav Fiala)
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1960   Skupina československých umělců grafiků Hollar, Skupina československých umělců grafiků Hollar, Praha
  nedatováno   Knižní velkokoobchod v Praze
příloha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1942/12   Drobná grafika v uměleckém dřevorytu, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
seznam článků/soupis literatury
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Svět rodokapsu (Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století), Nakladatelství Karolinum, Praha
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1979   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
soupis grafik
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1961   Václav Fiala: Soupis grafického díla (Soupis grafického díla od roku 1920 do roku 1960), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1945   Květen 1945 v grafice
  1946   Soubor grafiky Václava Fialy

Václav Fiala

příloha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1959   Let do Hellady

Václav Fiala

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1975   Václav Fiala: Výběr z životního díla, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1976   Václav Fiala: Portréty a ex libris (K 80. narozeninám umělce), Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  1979   Václav Fiala
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1971   Malíři na cestách (II. část)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1931   Furo, Magazin - Praha, 701-704
  1947   František Kupka v Hollaru, Hollar, 131-132
  1955   Diskuse o nedostatcích výtvarnických materiálů, Výtvarná práce, 4
  1958   Dojmy z Krymu, Výtvarná práce, 5
  1959   Na okraj jedné kritiky, Výtvarná práce, 8
  1971   Anketa o ilustraci
příloha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1931   Zahrada Ueno (Vzpomínka z Japonska), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha

Václav Fiala

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1963   Václav Fiala: Práce z posledních let, Český fond výtvarných umění, Praha
  1965   Václav Fiala: Kresby a akvarely ze Sovětského svazu, Svaz československo-sovětského přátelství, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1952   Klasická kresba vrcholné italské renesance
  1971   Malíři na cestách (II. část)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1927   Přestupníci, Vydavatelství Volné Myšlenky československé, Praha
  1938   Volání moře, Nakladatelství Tisk, Zlín (Zlín)
  1939   Hladová výprava, Družstevní práce, Praha 1
  1941   Pohádky z druhého konce světa (Japonské, korejské, tatarské, mongolské a jiné), Dědictví Komenského, literární sdružení učítelské, Praha
  1941   U snědeného krámu (Díl první), Topičova edice, Praha
  1941   U snědeného krámu (Díl druhý), Topičova edice, Praha
  1943   Sedm princezen, Družstevní práce, Praha 1
  1944   Jsem gentleman, Světový Literární Klub, Praha
  1945   Krev a pivo, Světový Literární Klub, Praha
  1946   Rychta peceradská, Místní rada osvětová, Pecerady, Týnec nad Sázavou (Benešov)
  1947   Artur a Leontyna (Pražský příběh z doby nedávné), Topičova edice, Praha
  1947   Otec Kondelík a ženich Vejvara, Topičova edice, Praha
  1947   Tchán Kondelík a zeť Vejvara, Topičova edice, Praha
  1948   Pán Amry, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1948   Pod křídly domova, Josef Lukasík, nakladatelství, Ostrava (Ostrava-město)
  1948   U snědeného krámu (Díl I.), Topičova edice, Praha
  1948   U snědeného krámu (Díl II.), Topičova edice, Praha
  1948   Vdavky Nanynky Kulichovy (Díl II.), Topičova edice, Praha
  1948   Z pohádek Šahrazádiných, Nakladatelství Evropského kulturního klubu, Praha
  1949   Tři pohádky, Svět sovětů, Praha
  1949   Z pohádek Šahrazádiných, Sfinx, Bohumil Janda, Praha
  1950   Kapitánova dcerka, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1951   Putování ruského kupce Afanasije Nikitina přes tři moře, Slovanské nakladatelství, _
  1952   Sedm princezen, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1953   Chvály, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1957   Úplňková noc a jiné indické povídky, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1957   Výbuch (Historický román z počátku XVII. století), Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1959   Sedm princezen, Svět sovětů, Praha
  1962   Kouzelný koberec (Pohádky z Kazachstánu a Uzbekistánu), Svět sovětů, Praha
  1963   Hubička a jiné ještědské obrázky, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1965   Krása nesmírná (Ruské lidové pohádky vyprávěné I. Karnauchovovou), Svět sovětů, Praha
  1969   Krása nesmírná (Ruské lidové pohádky vyprávěné I. Karnauchovovou), Lidové nakladatelství, Praha
  1972   Doktor Jesenius, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1972   Zlatý čáp, Profil, Ostrava (Ostrava-město)
  1974   Slovanské pohádky, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1996   Malířské povídky, Kovalam, Praha 8

Václav Fiala

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1947   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (134), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1927   Přestupníci, Vydavatelství Volné Myšlenky československé, Praha
  1933   V krajine vychádzajúceho slnka (Poviedka zo života japonskej mládeže), Státní nakladatelství v Praze, Praha
  1936   Kováři budoucnosti (Pohádky z Východu), Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, Praha
  1936   Ostrov velikého klidu aneb Příběhy Petra Gulivéra, Dědictví Komenského, literární sdružení učítelské, Praha
  1937   Kapitánova dcerka, Evropský literární klub (ELK), Praha
  1938   Sto dvacet dní s poselstvem krále Jiřího, Dědictví Komenského, literární sdružení učítelské, Praha
  1938   Volání moře, Nakladatelství Tisk, Zlín (Zlín)
  1939   Ruské národní pohádky, Státní nakladatelství v Praze, Praha
  1939   Šumaři, Státní nakladatelství v Praze, Praha
  1941   Ježek - Káča - Ivánek (Povídky o zvířatech), Školní nakladatelství v Praze, Praha
  1941   Kouzelný svět (Pohádky pro děti), Prometheus, Praha
  1941   Pohádky z druhého konce světa (Japonské, korejské, tatarské, mongolské a jiné), Dědictví Komenského, literární sdružení učítelské, Praha
  1941   U snědeného krámu (Líčení z pražského života), Topičova edice, Praha
  1943   Sedm princezen, Družstevní práce, Praha 1
  1945   Krev a pivo, Světový Literární Klub, Praha
  1946   Rychta peceradská, Místní rada osvětová, Pecerady, Týnec nad Sázavou (Benešov)
  1947   Taras Bulba, Bedřich Morávek, Praha
  1948   Pod křídly domova, Josef Lukasík, nakladatelství, Ostrava (Ostrava-město)
  1948   Z pohádek Šahrazádiných, Nakladatelství Evropského kulturního klubu, Praha
  1949   Tři pohádky, Svět sovětů, Praha
  1949   Z pohádek Šahrazádiných, Sfinx, Bohumil Janda, Praha
  1950   Kapitánova dcerka, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1951   Putování ruského kupce Afanasije Nikitina přes tři moře, Slovanské nakladatelství, _
  1951   Slunce je veliký básník, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1952   Sedm princezen, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1953   Chvály, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1955   Krása nesmírná (Ruské lidové pohádky vyprávěné I. Karnauchovovou), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1956   Čechy hrdinské (Výbor z díla), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1957   Skaláci (Historický obraz z druhé polovice XVII. století), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1957   Úplňková noc a jiné indické povídky, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1957   Výbuch (Historický román z počátku XVII. století), Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1958   Z dějin národu českého, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1959   Průvodce po Státním nakladatelství dětské knihy, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1959   Sedm princezen, Svět sovětů, Praha
  1961   Staré řecké báje a pověsti, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1962   Kouzelný koberec (Pohádky z Kazachstánu a Uzbekistánu), Svět sovětů, Praha
  1963   Hubička a jiné ještědské obrázky, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1965   Krása nesmírná (Ruské lidové pohádky vyprávěné I. Karnauchovovou), Svět sovětů, Praha
  1968   Zločin na Zlenicích hradě L. P. 1318, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1969   Krása nesmírná (Ruské lidové pohádky vyprávěné I. Karnauchovovou), Lidové nakladatelství, Praha
  1970   Mladá léta, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1972   Doktor Jesenius, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1972   Zlatý čáp, Profil, Ostrava (Ostrava-město)
  1973   Malachitová škatuľka, Mladé letá, slovenské vydavateľstvo knih pre mládež, n.p., Bratislava (Bratislava)
  1973   Rytíři a jiné povídky, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1974   Slovanské pohádky, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1979   Nikola Šuhaj loupežník, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1980   Kalevala, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2006   Staré grécke báje a povesti, Ottovo nakladatelství, s.r.o., Praha
  2010   Krása nesmírná (Podle ruských lidových pohádek převyprávěla Karina Vartanian), Československý spisovatel, a.s., Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1931   Novoročenka 1932 (Přátelům svého závodu věnuje Ludmila Horová, knihkupectví Chlumec n. C.), Vydavatelství Novoročenky, František R. Žďárský, Praha
  1976   Sluneční prsten / Slnečný prsteň (Čeští a slovenští umělci dětem 1945-1975 / Českí a slovenskí umelci deťom 1945-1975), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1931   Furo, Magazin - Praha, 701-704
  1954   Studie Václava Fialy k ethnografii Bojků v Zakarpatské Ukrajině, Československá ethnografie, 338-365
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava grafik, kreseb a maleb
kondolence/poděkování
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1980   Upřímně děkujeme za vlídná slova...
obálka
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1947   Telegram
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1932   Šestý večer Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
příloha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1931   Zahrada Ueno (Vzpomínka z Japonska), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1959   Let do Hellady
telegram
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1947   Praha 1606
učebnice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962   РУССКИЙ ЯЗЫК / Russkij jazyk (Učebnice pro 6. ročník základní devítileté školy), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha

Václav Fiala

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1975/10/22 - 1975/11/23   Václav Fiala: Výběr z životního díla, Galerie Václava Špály, Praha
1975/10/22 - 1975/11/23   Václav Fiala: Výběr z životního díla, Galerie Hollar, Praha

Václav Fiala

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1959/02/06 -   Alois Moravec: Grafika, Galerie Hollar, Praha
1959/04/03 -   Arno Nauman: Posmrtná výstava, Galerie Hollar, Praha
1960/02/19 - 1960/03   Gavarni (1804 - 1868), Galerie Hollar, Praha
1960/04/09 -   Jan Rambousek: Souborná výstava kreseb a grafiky k umělcovým pětašedesátinám, Galerie Hollar, Praha
1960/06/28 - 1960/08/28   Max Švabinský: Nová grafika a kresby, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1960/11/04 -   Ota Matoušek: Grafika a malba, Galerie Hollar, Praha
1969/10/30 - 1969/11/30   Marie Hlobilová-Mrkvičková: Obrazy, Galerie U Řečických, Praha
1970/12/10 - 1971/01/10   Malířský odkaz M. Bazovského, Galerie U Řečických, Praha
1971/02/25 - 1971/03/28   Jaroslav Poš 1894 - 1970: Souborná výstava malířské tvorby, Galerie U Řečických, Praha
1971/08/12 - 1971/09/12   Otis Novák: Obrazy, grafika, kresby, Galerie U Řečických, Praha
1975/02/06 - 1975/03   Petr Dillinger (1899-1954): Grafika a kresby, Galerie Hollar, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1959/12/31 - 1960/01   Nová grafika členů a hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha

Václav Fiala

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  2008   Střední Čechy (Příběh lidové architektury v dokumentech), Občanské sdružení Pro-art, Kladno (Kladno)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1923   Pražské umělecké výstavy v roce 1922, Věstník hlavního města Prahy, 30.ročník, 6.číslo, 65-67
  1950   Vzpomínky na českou sociální grafiku, Výtvarné umění, 1.ročník, 6.číslo, 254-259
  1954   Výsledky jiráskovské akce (Protokol poroty soutěže na výtvarná díla s thematem Postavy a krajiny Jiráskových románů), Výtvarná práce, 12-14
  1955   Naši výtvarníci v SSSR, Výtvarná práce, 9
  1955   Úvaha o grafice (190. členská výstava SČUG Hollar), Výtvarná práce, 8-9
  1956   Umělec vysoké výtvarné kultury / Vietnamské kresby Václava Sivka, Mladá fronta, 12.ročník, 141.číslo, 3-3
  1956   Ustavující konference Svazu čs. výtvarných umělců, Výtvarná práce, 2
  1957   Nová soutěž na návrh čestného odznaku "Mateřství", Výtvarná práce, 14
  1960   Nově zvolení členové ústředního výboru SČSVU, Výtvarná práce, 2
  1961   Z letních výstav v Praze, Tvorba, 26.ročník, 36.číslo, 848-849
  1966   Blahopřejeme, Výtvarná práce, 2
  1967   EURO EX LIBRIS 1966, Výtvarná práce, 8-9
  1968   Tradice české krásné knihy, Glosy ze Strahova, 23-28
  1971   Stanovisko umělců a kulturních pracovníků, Výtvarná práce, 1
  1972   Město a lidé, Rudé právo, 5-5
  1972   Setkání generací, Svobodné slovo
  1978   Současná ilustrace české dětské knihy, Výtvarná kultura, 11-22
  1979   Výstava Zemí přátel (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 59-60
  1980   Knižní ilustrace, Výtvarná kultura, 59-64
  1980   Lenin v českém výtvarném umění (Příspěvek k ikonografii a typologii), Výtvarná kultura, 2-7
  1980   Stránky z deníku, který psala historie, Výtvarná kultura, 1-5
  1999   Studijní pobyty umělců, teoretiků i dalších studentů u Františka Kupky v Paříži, Kupka - Waldes, 426-429
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   V. Fiala: Na českém venkově (litografie), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  nedatováno   V. Fiala: Sněmovní ulička, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha

Václav Fiala

instituce, obec  
Vlastivědné muzeum, Slaný (Kladno)

Václav Fiala

rok udělení   název ceny, druh, poznámka
1967   Zasloužilý umělec
1976   Řád práce