Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu

termín: 1949/04
instituce: Gottwaldov
typ výstavy: kolektivní