Výtvarná kultura

podnázev: 3

typ dokumentu: periodikum
rok vydání: 1978
ročník: 2
číslo: 3
počet stran: 64, (12 kulér), (8) příloha, obálka
jazyk: anglický, český, francouzský, německý, ruský

poznámka:
resumé - ruské, francouzské, anglické, německé (nestránkováno, kulér)
volná příloha: Obsah a rejstřík I. ročníku 1977

studovna objednat do studovny

Dokument byl vložen do košíku

Do košíku

Pokračovat v prohlížení

Výtvarná kultura

 

Výtvarná kultura

strana od - do   autor textu   název, podnázev
    Hošková Simeona   Anglie, Zprávy ze zahraničí
    KF   Anglie, Zprávy ze zahraničí
    Dačeva Rumjana   Bulharsko, Zprávy ze zahraničí
    Hošková Simeona   Francie, Zprávy ze zahraničí
    Klimešová Judlová Marie   Francie, Zprávy ze zahraničí
    Čepeláková Zdenka   Galerie umění Karlovy Vary - prosinec, leden, Zprávy z krajů
    Huttová Zlata   Galerie výtvarného umění v Chebu, Zprávy z krajů
        Horácká galerie výtvarného umění - Plán výstav na rok 1978, Zprávy z krajů
    Čubrda Zdeněk   Jihomoravské výstavní síně na jaře, Zprávy z krajů
        Jubilea, Kronika
    DK   NDR - zprávy a výstavy, Zprávy ze zahraničí
      NDR - zprávy a výstavy, Zprávy ze zahraničí
    -ř-   Oblastní galerie Liberec, Zprávy z krajů
    Vanišová A.   Oblastní galerie Vysočiny, Zprávy z krajů
    Ševeček Ludvík   Oblastní galerie výtvarného umění Gottwaldov, Zprávy z krajů
    Roubíček Jindřich   Okresní galerie v Náchodě, Zprávy z krajů
    Bartůšková Jana   Pražské výstavy v únoru a březnu, Kronika
    Müller Jan   Přehled výstav - Jihočeský kraj, únor, Zprávy z krajů
    Ambrožová Olga   Publikace o výtvarném umění
    KF   Publikace o výtvarném umění
    -as-   Ruská malba, grafika a plastika v Jihlavě, Zprávy z krajů
    Dolejš Jiří   Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Zprávy z krajů
        Severočeský kraj - únor, Zprávy z krajů
    K. J.   Sovětský svaz, Zprávy ze zahraničí
    Černý Miroslav   Tvořivé hledání M. E. Zielińské, Kronika
    Hošková Simeona   USA, Zprávy ze zahraničí
        Východočeský kraj - únor, Zprávy z krajů
    Martykánová Marie   Výstava zasloužilého umělce Vladimíra Hrocha, galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti, Zprávy z krajů
    Rusinová Zora   Výstavy na Slovensku, Zprávy z krajů
    ToM   Výstavy v oblastní galerii v Gottwaldově, Zprávy z krajů
        Významné jubileum Dušana Konečného, Kronika
    Malejovský Josef   Z diskuse na ustavujícím sjezdu SČVU, Kronika
1 - 3   Hána Jan   Pro socialistické umění
4 - 10   Uždil Jaromír   Dnešek a výtvarná výchova
11 - 22   Holešovský František   Současná ilustrace české dětské knihy
23 - 30   Hlaváček Luboš   Hollarovo portrétní uměni
31 - 34   Procházka Václav   Ke 100. výročí narození Bohumila Kafky, 14.2. 1878 - 24.11. 1942
35 - 40   Konečný Dušan   Odkaz umělce - komunisty, Z ateliérů
41 - 53   Mojžišová Iva   Ľudovít Fulla
54 - 57   Hošková Simeona   Josef Saska, Tvorba mladých autorů
58 - 59   Bartůšková Jana   Hledání Michala Vitanovského
60 - 61   Reitharová Skřivánková Eva   Přínos Jakuba Schikanedra, Kaleidoskop
62 - 63   -kr-   Památník Ostravské operace, Kaleidoskop
62 - 62   Lc.   Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze ke 30. výročí Vítězného února, Kaleidoskop
64 - 64   Vl   Současný divadelní plakát Německé demokratické republiky

Výtvarná kultura

  instituce, obec, signatura, poznámka  
  C 106869, 106869