Státní nakladatelství dětské knihy, n. p.

rok vzniku: 1949
rok zániku: 1968
obec: Praha
adresa: _