Pavilon Jednoty výtvarných umělců

obec: Praha
adresa: Na příkopě 19
stát: Česká republika (Czech Republic)

Pavilon Jednoty výtvarných umělců

termín   název výstavy, místo konání
1954/10   Členská výstava I. střediska, Pavilon Jednoty výtvarných umělců, Praha

Pavilon Jednoty výtvarných umělců

termín   název výstavy
1938/02   Itálie v díle česko-slovenských výtvarných umělců
1938/03/19 - 1938/04/18   Milada Šindlerová: Souborná výstava
1939/11/12 - 1939/12/15   Národ svým výtvarným umělcům
1945/10   Výstava výběru zachráněných obrazů a plastik ze sbírek musea Památníku osvobození
1945/12/06 - 1945/12/30   Jan Hakl: Obrazy
1946/11/23 - 1947/01/05   Jednota umělců výtvarných: Členská výstava
1947/04/22 - 1947/06/01   Jan Čumpelík: Lid našeho východu - Náš národ v boji za svobodu.
1947/08   Francouzská architektura
1947/10/01 - 1947/11/02   Jednota umělců výtvarných: Členská výstava 1947
1948   Jihočeští výtvarníci
1948/11/05 - 1949/01/02   50 let Jednoty umělců výtvarných (Díl II.)
1949/05   Pracující Rumunsko v obrazech
1949/07/14 - 1949/08/31   Jakub Obrovský: Posmrtná výstava
1949/09   Mladé italské malířství
1949/10/15 - 1949/11/13   Pražský Aleš 1949: XXIII. Členská výstava
1949/12   Finské umění
1950/03   Čtyři malíři z konce minulého století / Vojttěch Baroněk, Václav Jansa, Luděk Marold, Jan Minařík
1950/06/06 - 1950/10/01   Julius Mařák: Souborná výstava
1951/09   Oldřich Cihelka: Souborná výstava
1951/11/11 - 1951/12/26   Sovětská kniha a tisk
1952/04/03 - 1952/06   Ota Bubeníček: Soubor díla
1953/05 - 1953/06   Vladimír Kovář: Výtvarné dílo
1953/07   Dosud neznámá díla klasíků
1953/07/04 - 1953/09/30   Z dílen českých mistrů XIX. století
1953/12 - 1954/01   Karel Holan: Soubor obrazů z let 1912 - 1953
1954/10   Členská výstava I. střediska

Pavilon Jednoty výtvarných umělců

pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1952   Ota Bubeníček: Soubor díla