Jednota umělců výtvarných: Členská výstava

termín: 1946/11/23 - 1947/01/05
instituce: Pavilon Jednoty výtvarných umělců
typ výstavy: kolektivní