Jednota umělců výtvarných: Členská výstava 1947

termín: 1947/10/01 - 1947/11/02
instituce: Pavilon Jednoty výtvarných umělců
typ výstavy: kolektivní