Pavel Maur

* 28. 9. 1914, Božkov, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
1. 1. 1989, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
malíř, pedagog, básník, publicista

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Pavel Maur vystudoval AVU u J. Loukoty a M. Švabinského. Od r. 1939 se věnoval pedagogické práci, od počátku se podílel na vytváření výtvarných oborů na LŠU v Plzni. V letech 1959 – 1974 zde působil jako ředitel. Oblasti výtvarné výchovy a vzdělání se věnoval i organizační a publikační činností. Byl členem SZVU, později SČVU, odbornou publikační činností přispíval k teoretické reflexi výtvarného umění v Plzni: psal katalogové texty, medailony, články pro denní i odborný tisk a uvedl řadu výstav.
Tvorba Pavla Maura je vymezena klasickými žánry: krajinomalbou (systematicky se věnoval tématu krajiny Plzeňska, Pošumaví a volným krajinným motivům z cest), zátiším a figurální malbou. Ve všech oblastech je patrný Maurův suverénní a kultivovaný malířský projev, smysl pro lyrickou intimitu motivu, poeticky sumarizované tvarosloví a kultivované barevné pojetí s vyváženými barevnými kontrasty, harmonizovanými v jemných tónových modulacích. Obraz Akt nad knihou z Artotéky města Plzně patří k nejvyzrálejším projevům Maurova intimního koloristického lyrismu.
artotekplzen.cz, 23.6.2018

poznámka:
odborný učitel kreslení na učňovských školách v Plzni (1940-45, 1947-50), učitel výtvarné výchovy na pedagogické škole tamtéž (1950-59), ředitel lidové školy umění tamtéž (1959-74). Člen odborné komise Výzkumného ústavu odborného školství v Praze (1960-74), člen Svazu československých výtvarných umělců (1950-).(Ilustroval: J. Vaňous: Tančící krajina.) TOM - TOM (DOD) Nekrolog: Pravda,6.1.1989,s.5.
Od roku 1939 (s přestávkou 1945-1946) do roku 1974 se věnoval pedagogické práci ve výtvarném školství.
Patřil k zakládajicímu týmu výtvarných oborů LŠU v Plzni.
V roce 1988 byl jmenován zasloužilým umělcem.