Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

obec: Plzeň (Plzeň-město)
adresa: Smetanovy sady 2
stát: Česká republika (Czech Republic)

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

termín   název výstavy, místo konání
2001/11/05 - 2011/11/30   Gertrud Wenning: Pojď, vyprávěj mi příběh / Komm, erzähl mir eine Geschichte, Galerie Evropského domu, Plzeň (Plzeň-město)
2003/04/01 - 2003/04/25   Wolfgang Stifter: Animalia & Personalia, Galerie Evropského domu, Plzeň (Plzeň-město)
2003/06/03 - 2003/06/27   Madame Yevonde (1893–1975): Invitation, Galerie Evropského domu, Plzeň (Plzeň-město)
2004/05/06 - 2004/05/28   Florian Leibetseder: EUROPA + EUROPA, Galerie Evropského domu, Plzeň (Plzeň-město)
2004/12/06 - 2004/12/31   Petr Dillinger (1899 - 1954), Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň (Plzeň-město)
2008/09/30 - 2008/10/31   Miloš Ševčík: Kresby, Galerie Evropského domu, Plzeň (Plzeň-město)
2010/10/05 - 2010/10/29   Jiří Voves: Kresby, Galerie Evropského domu, Plzeň (Plzeň-město)
2012/10/02 - 2012/10/26   Pawel Warchol: Kresby / Drawings - Grand Prix 2010, Galerie Evropského domu, Plzeň (Plzeň-město)
2016/01/07 - 2016/02/05   Karel Votlučka: Grafická tvorba, Galerie Evropského domu, Plzeň (Plzeň-město)
2016/02/25 - 2016/02/27   36. plzeňské mezioborové sympozium k problematice 19. století, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
2016/02/25 - 2016/03/31   Plzeň katastrofická: obyvatelstvo regionu tváří v tvář ohrožení, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň (Plzeň-město)
2018/02/21 - 2018/04/02   Po práci zábava - rytmus života Plzeňanů v 19. století, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň (Plzeň-město)
2021/08/31 - 2021/10/01   Grafické techniky: Dřevořez, dřevoryt, linoryt, Galerie Evropského domu, Plzeň (Plzeň-město)

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2021   Grafické techniky (Dřevořez, dřevoryt, linoryt)
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2004   Hrst vzpomínek z první světové války
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2004   Petr Dillinger (1899 - 1954)
kalendárium
  rok vydání   název (podnázev)
  2006   Kalendárium osobností západních Čech na rok 2007 (Textová část)
  2006   Zapomenuté plzeňské osobnosti (Kalendárium na rok 2006)
  2008   Kalendárium osobností západních Čech na rok 2009 (Textová část)

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2008   Paměť Plzeňského kraje (Muzea a galerie zřizované Plzeňským krajem)

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

osoba   narození rok od - do, poznámka
Doležalová Pavlína   26. 4. 1975     ???? - ????, knihovnice, bibliografka
Horáková Ivana   29. 12. 1947     ???? - ????, ředitelka
Maur Jan   29. 10. 1924     ???? - ????
Neužilová Jitka   24. 9. 1951     ???? - ????
Stelzer Otto   31. 7. 1883     ???? - ????, knihovník
Vyčichlo Jaroslav   22. 8. 1947     ???? - ????, ředitel

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

dokument (podnázev), typ, rok vydání, signatura, poznámka  
Album, kniha, 1991, sign. 31A45617
Almanach Sdružení Q: 5 (Ohlédnutí In memoriam), almanach, 1994, 391A70716-5
Antillské elegie, kniha, 1957, 913025
Contes de Grimm, kniha, 1988, 32A18738
Český příklad: 1996, kniha, 1997, 391A37959
Firma, katalog kolektivní, 2022, 392A50642
Geometria pre deti, kniha, 1981, 31A1629
Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200–1550 (Příspěvky z vědecké konference), antologie/sborník, 2014, 32A17065
Hrady a zámky ČSR, soubor reprodukcí, 1980, 31A20728
Jaroslav Kořán: Fotografie, katalog autorský, 1991, 392A43472, lokální záznam
Jiřímu Paterovi k poctě..., katalog kolektivní, 2004, 391A51179
Máj (Jarní almanach na rok 1858), almanach, 1909, 8J431
Mladá tvorba: Tvorba mladých výtvarníků Východočeského kraje, katalog kolektivní, 1982, 391A2999
Pravda (Deník Komunistické strany Československa), periodikum, 1946/01/31
Rok české hudby a hudební tradice města Písku (Seznam textových, notových, mikrofilmových a zvukových dokumentů z fondů Okresní knihovny v Písku), seznam, 1982, 391A9255
Rudolf Riedlbauch, kniha, 2005, 32A12031
Svoboda (Orgán středočeského krajského výboru KSČ), periodikum, 1984/12/06, 37A61
Venkov (1973-1988) (Novohradsko), kniha, 2014, 32A16405
Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl (České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze), katalog kolektivní, 2013, 391A63964
Z dějin průmyslového designu 1, antologie/sborník, 1996, 392A23722-1
Z Dvořákovy cesty za slávou, kniha, 1949, 20C175
Za krásu života (Výstava výtvarných děl z roku 1945. K 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), katalog kolektivní, 1985, 391A11163
Zelená bříza - Zpěvy pro otce, kniha, 2007, 31B24958