Rabasova galerie Rakovník

obec: Rakovník (Rakovník)
adresa: Vysoká 232
PSČ: 269 01
tel.: 313513953
e-mail: rabasova.galerie@worldonline.cz
www: www.rabasgallery.cz

heslo:
Rakovnickou galerii založila Společnost přátel umění v Rakovníku. První iniciativní kroky učinila roku 1939, původně zamýšlela vytvořit „krajanskou“ obrazárnu, stálou expozici děl umělců, kteří měli nebo mají určitou vazbu k regionu Rakovnicka. Společnost zahájila i nákup vybraných obrazů, ale v průběhu války její aktivita ustala. Po osvobození se k původnímu záměru vrátila, vyhledala vhodné prostory a ustavila kuratorium galerie. V tehdejších právních poměrech převzal odpovědnost za další postup rakovnický místní a okresní národní výbor.
Rakovnická galerie byla otevřena 15. srpna 1948 v prostorách spořitelny (postavené ve třicátých letech podle projektu architekta F. A. Libry) na náměstí v Rakovníku.
Protože neměla vlastní sbírku, vystavovala většinou vypůjčená umělecká díla z nákupů MŠAO, spořitelny, ale také z darů a zápůjček od jednotlivých umělců. Rozhodující úlohu při založení galerie sehrál malíř Václav Rabas, proto později po jeho smrti byla galerie nazvána jeho jménem.
Provoz instituce zajišťovala místní osvětová beseda, v padesátých letech uspořádala několik výstav, získala darem několik sbírkových předmětů a udržovala veřejně přístupnou expozici. Roku 1960 bylo kdesi rozhodnuto o likvidaci expozice a přestěhování sbírek do městského muzea, následovalo převzetí většiny sbírek Středočeskou galerií v Praze, která se potom starala o prezentaci výtvarného umění ve výstavní síni muzea po celá šedesátá léta. Na konci šedesátých let se skupina nadšenců pokusila aktivitu Rabasovy galerie obnovit, ale jen v rámci okresního muzea a galerie.
V roce 1982 byla otevřena stálá expozice malířského díla Václava Rabase v části opravené rakovnické synagogy, v jedné síni se začaly pořádat krátkodobé výstavy, začala i soustavná publikační činnost. Konečně roku 1991 se galerie vyčlenila ze svazku s okresním muzeem a nadále působí jako samostatná příspěvková organizace zřizovaná státem a od roku 2003 Středočeským krajem.
Sbírka galerie vznikala od čtyřicátých let 20. století, především obsahuje díla soudobých autorů z rakovnického regionu. Kromě rozsáhlého souboru maleb, kreseb a grafiky Václava Rabase, jsou zastoupeni Pravoslav Kotík, Vojtěch Tittelbach, Vlastimil Rada, Zdeněk Balaš, Václav Zykmund, Josef Jaroslav Král, sochaři Josef Fojtík, Miroslv Pangrác a další.
V poslední době vzniká sbírka soch z místní opuky, které vytvořili účastníci mezinárodního sochařského sympozia Džbán.