Rabasova galerie Rakovník

obec: Rakovník (Rakovník)
adresa: Vysoká 232
PSČ: 269 01
stát: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: rabasova.galerie@worldonline.cz
web: www.rabasgallery.cz

Rabasova galerie Rakovník

Rakovnickou galerii založila Společnost přátel umění v Rakovníku. První iniciativní kroky učinila roku 1939, původně zamýšlela vytvořit „krajanskou“ obrazárnu, stálou expozici děl umělců, kteří měli nebo mají určitou vazbu k regionu Rakovnicka. Společnost zahájila i nákup vybraných obrazů, ale v průběhu války její aktivita ustala. Po osvobození se k původnímu záměru vrátila, vyhledala vhodné prostory a ustavila kuratorium galerie. V tehdejších právních poměrech převzal odpovědnost za další postup rakovnický místní a okresní národní výbor.
Rakovnická galerie byla otevřena 15. srpna 1948 v prostorách spořitelny (postavené ve třicátých letech podle projektu architekta F. A. Libry) na náměstí v Rakovníku.
Protože neměla vlastní sbírku, vystavovala většinou vypůjčená umělecká díla z nákupů MŠAO, spořitelny, ale také z darů a zápůjček od jednotlivých umělců. Rozhodující úlohu při založení galerie sehrál malíř Václav Rabas, proto později po jeho smrti byla galerie nazvána jeho jménem.
Provoz instituce zajišťovala místní osvětová beseda, v padesátých letech uspořádala několik výstav, získala darem několik sbírkových předmětů a udržovala veřejně přístupnou expozici. Roku 1960 bylo kdesi rozhodnuto o likvidaci expozice a přestěhování sbírek do městského muzea, následovalo převzetí většiny sbírek Středočeskou galerií v Praze, která se potom starala o prezentaci výtvarného umění ve výstavní síni muzea po celá šedesátá léta. Na konci šedesátých let se skupina nadšenců pokusila aktivitu Rabasovy galerie obnovit, ale jen v rámci okresního muzea a galerie.
V roce 1982 byla otevřena stálá expozice malířského díla Václava Rabase v části opravené rakovnické synagogy, v jedné síni se začaly pořádat krátkodobé výstavy, začala i soustavná publikační činnost. Konečně roku 1991 se galerie vyčlenila ze svazku s okresním muzeem a nadále působí jako samostatná příspěvková organizace zřizovaná státem a od roku 2003 Středočeským krajem.
Sbírka galerie vznikala od čtyřicátých let 20. století, především obsahuje díla soudobých autorů z rakovnického regionu. Kromě rozsáhlého souboru maleb, kreseb a grafiky Václava Rabase, jsou zastoupeni Pravoslav Kotík, Vojtěch Tittelbach, Vlastimil Rada, Zdeněk Balaš, Václav Zykmund, Josef Jaroslav Král, sochaři Josef Fojtík, Miroslv Pangrác a další.
V poslední době vzniká sbírka soch z místní opuky, které vytvořili účastníci mezinárodního sochařského sympozia Džbán.

Rabasova galerie Rakovník

 

Rabasova galerie Rakovník

termín   název výstavy, místo konání
???? - ????   Robin Kaloč: Grafika, Kostel sv. Anny, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
12/06   Monika Růžková a její hosté, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1982/05 - 1982/08   Václav Rabas: Grafika, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1982/09/19 - 1982/12   Vojtěch Sedláček: Grafika, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1983/01/23 - 1983/03   Karel Souček: Soutěž k výzdobě Národního divadla 1953, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1983/04/03 - 1983/05   Jan Smetana: Výběr z malířského a grafického díla z let 1942 - 1948, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1983/06/12 - 1983/08   Václav Rabas: Lidé a věci domova, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1983/09/29 - 1983/11   Václav Jan Sommerschuh a jeho dílna, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1983/12 - 1984/01   Max Švabinský: Podobizny, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1984/02/23 - 1984/04/22   Karel Boháček: Krajinářské kresby, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1984/05/03 - 1984/06   Město v kresbách a grafice malířů Skupiny 42, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1984/06/24 - 1984/08   Václav Rabas: Léto nad polní cestou, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1984/12/06 - 1985/01   Jaroslav Wünsch, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1985/02/24 - 1985/04   Antonín Pelc: Karikatury, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1985/05/19 - 1985/06   Josef Čapek: Grafika, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1985/05/24 - 1985/06/16   Václav Rabas: Obrazy, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1985/07/14 - 1985/09   Václav Rabas: Slovensko - krajina, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1985/09/22 - 1985/11   Antonín Pelc: Knižní ilustrace, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1986/01/26 - 1986/05   České středohoří ve výtvarném umění 20. století, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1986/04/30 - 1986/06/15   Josef Fojtík: Výběr ze sochařského díla, Středočeská galerie, Praha
1986/07 - 1986/09   Václav Rabas: Slovensko - národopisné studie, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1986/11/16 - 1986/12   Vilma Vrbová-Kotrbová: Serigrafie, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1987/012/13 - 1988/01   Antonín Slavíček: Obrazy ze sbírky A. Švagrovského v Roudnici nad Labem, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1987/05/16 - 1987/07/05   Václav Markup: Sochy, Kristina Markupová Martinková: Keramika, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1987/07/19 - 1987/09/20   Václav Rabas: Tvorba mladých let, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1988/03/06 - 1988/04/24   Vincenc Beneš, Otakar Nejedlý: Bojiště ve Francii, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1988/05 - 1988/06   Karel Liebscher: Rakovnicko, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1988/07/17 - 1988/09   Karel Čapek, Josef Čapek, Václav Rabas, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1988/09/25 - 1988/11/30   Bohumil Heinz: Rytiny, kresby, obrazy, poštovní známky, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1988/12 - 1989/02   Karel Souček: Krajiny z Hřebečníků, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1989/03/12 - 1989/04/23   Pravoslav Kotík: Obrazy, grafika, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1989/05/14 - 1989/06   Karel Boháček: Figurální kresby, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1989/08/20 - 1989/10   Václav Rabas: Díla z let 1939-1945, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1989/11/05 - 1989/12   Josef Liesler: Barevné litografie, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1990/01/28 - 1990/03   Karel Čapek v českém výtvarném umění, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1990/04/01 - 1990/05   Zdeněk Balaš: Výběr z díla, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1990/06 - 1990/07   Oldřich Koníček: Z italských bojišť, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1990/08/19 - 1990/09   ...z jedné soukromé sbírky - současná česká grafika, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1990/12/02 - 1991/01   Karel Oberthor, Zuzana Oberthorová Popelková: Obrazy, grafika, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1991/03 - 1991/05   Josef Jaroslav Král: Obrazy a kresby z rakovnických sbírek, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1991/06 - 1991/07   Rakovnická opera, KC (?), Rakovník (Rakovník)
1991/07/14 - 1991/08/31   Jiří Anderle: Appassionata humana / Obrazy, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1991/08/11 - 1991/09/14   56 Group Wales, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1991/10/06 - 1991/11   Vladimír Pleiner: Obrazy, kresby, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1991/12/15 - 1992/01/26   Vladimír Suchánek: Grafika, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1992/02/09 - 1992/03/29   Pravoslav Kotík: Grafické dílo, Wintrova síň Městského úřadu, Rakovník (Rakovník)
1992/04/12 - 1992/05/29   František K. Foltýn: Obrazy, Wintrova síň Městského úřadu, Rakovník (Rakovník)
1992/06   Výtvarníci z Dietzenbachu, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1992/06/28 - 1992/09/13   Břetislav Benda, Milan Benda: Sochy, Vincenc Beneš: Obrazy, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1992/07/04 - 1992/08/02   Džbán 1992: Mezinárodní sochařské sympozium, Hředle, Hředle (Rakovník)
1992/08/02 - 1992/10   Džbán 1992, Rakovník (Rakovník), Rakovník (Rakovník)
1992/08/02 - 1992/10   Džbán 1992, Wintrova síň Městského úřadu, Rakovník (Rakovník)
1992/08/02 - 1992/10   Džbán 1992, Husovo náměstí, Rakovník (Rakovník)
1992/09/24 - 1992/10/18   AMFORA: 27. členská výstava výtvarné fotografie, Vítězslav Netrval: Sochy, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1992/11/15 - 1992/12   Marcela Vajceová: Keramiky, Ondřej Vajce: Malby, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1993/01/17 - 1993/03/14   Miloslav Čelakovský: Křížová cesta, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1993/01/31 - 1993/03/21   Jan Merta: Obrazy, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1993/03/13 - 1993/04/11   Jiří Kačer: Sochy a kresby, Pražská brána, Rakovník (Rakovník)
1993/05/02 - 1993/06/25   Šárka Radová: Keramika, Marie Luisa Hlobilová: Art protis, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1993/07/04 - 1993/09/12   Rudolf Puchold 1881-1947, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1993/07/04 - 1997/07/31   Džbán 1993: Mezinárodní sochařské sympozium, Hředle, Hředle (Rakovník)
1993/09 - 1993/10   Josef Čapek: Knižní obálky, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1993/10/31 - 1993/12/12   Džbán 1993, Wintrova síň Městského úřadu, Rakovník (Rakovník)
1993/11/07 - 1993/12/31   Václav Rabas: Obrázky z malířova domku v Krušovicích (1), Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1994/01 - 1994/02   Václav Rabas: Obrázky z malířova domku v Krušovicích (Malby z let 1930-1940), Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1994/01 - 1994/02   Zisky 1986-1993, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1994/03/24 - 1994/04/04   Miroslav Mottl: Obrazy, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1994/04/10 - 1994/05/29   Jaroslav Dubský: Bizarní memento designu, Wintrova síň Městského úřadu, Rakovník (Rakovník)
1994/06/05 - 1994/07/03   Josef a Tomáš Istlerovi, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1994/07/04 - 1994/07/31   Džbán 1994: Mezinárodní sochařské sympozium, Hředle, Hředle (Rakovník)
1994/07/17 - 1994/08/28   Václav Markup, Radomír Kolář, Zdeněk Balaš, Miroslav Pangrác: Obrazy, sochy, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1994/07/24 - 1994/08/28   Bohumil Heinz: Český rytec, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1994/09/03 - 1994/09/14   AMFORA: Fotografie z archivu, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1994/09/17 - 1994/10/30   Norbert Jäger: Sochy, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1994/10/13 - 1994/10/30   Výstava dětských výtvarných prací, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1994/11/01 - 1994/11/20   AMFORA: 29. členská výstava výtvarné fotografie, Jiří Štětina: Zkamenělé dřevo, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1994/11/27 - 1994/12/31   Miroslav Houšť: Grafika, malby, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1994/12 - 1995/04   Zachráněné poklady, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1994/12/04 - 1995/01/30   Džbán 1994, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1995/01/10 -   Bohumil Heinz: Český rytec, Poštovní muzeum, Praha
1995/01/25 - 1995/02/12   Dětské vánoce - výstava dětských prací, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1995/02/19 - 1995/04/09   Antonín Pelc, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1995/02/28 - 1995/04/07   Příroda, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1995/04/10 - 1995/04/17   Výstava prací zdravotně a mentálně postižených, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1995/04/23 - 1995/06/04   Ludvík Kovář: Skleněné objekty, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1995/06/06 - 1995/08/13   Patricia Kushner: Obrazy z Rakovníka, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1995/06/18 - 1995/08/13   Josef Klouček 1909-1943, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1995/07/03 - 1995/07/31   Džbán 1995: Mezinárodní sochařské sympozium, Hředle, Hředle (Rakovník)
1995/08   Bankovky a mince států OSN, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1995/08/17 - 1995/09/24   Mark Martin Kinkal: Fotografie, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1995/09   Výtvarníci - absolventi chlapecké školy, Chlapecká škola, Rakovník (Rakovník)
1995/09/10 -   Výstava k sympoziu o židovské kultuře, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1995/10/01 - 1995/11/05   Václav Rabas - mistr zátiší, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1995/10/08 - 1995/11/12   Ines Büsing: Keramika, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1995/10/15 -   Džbán 1995, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1995/11/13   Václav Rabas a Umělecká beseda, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1995/11/13   Vzpomínkový akt k 110. výročí narození malíře, grafika, sochaře Václava Rabase, hřbitov, Krušovice (Rakovník)
1995/11/13 - 1995/12   Umělecká beseda 1995, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1995/11/16 - 1995/12/03   Václav Braný: Obrazy, Wintrova síň Městského úřadu, Rakovník (Rakovník)
1995/12/05 - 1995/12/17   Marie Votoupalová: Art protis, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1996   Pedagogové a žáci dívčí školy v Rakovníku, Dívčí škola, Rakovník (Rakovník)
1996   Václav Rabas: Obrazy, grafika, Muzeum a galerie severního Plzeňska, Kralovice (Plzeň-sever)
1996/01/18 - 1996/02   Probuzená minulost, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1996/02/01 - 1996/03/17   Pavel Vavrys: Obrazy, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1996/03/21 - 1996/05/05   Venda Truhlářová: Obrazy, Wintrova síň Městského úřadu, Rakovník (Rakovník)
1996/03/28 - 1996/05/19   Bibliofilské tisky vydavatele Ivana Hrdiny, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1996/05/16 - 1996/06/02   Namaluj svoje město, svoji vesnici, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1996/06/06 - 1996/08/25   Malířská dynastie Lhotů a Rakovník, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1996/06/25 - 1996/06/30   Medaile, mince, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1996/07/08 - 1996/08/04   Džbán 1996: Mezinárodní sochařské sympozium, Hředle, Hředle (Rakovník)
1996/07/11 - 1996/08/29   Jiří Anderle: Kresby, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1996/07/12 - 1996/07/14   Výstava lilií a dalších okrasných rostlin, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1996/09/03 - 1996/09/29   Malíři z Dietzenbachu, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1996/09/05 - 1996/10/20   Jiří Měchura: Fotografie, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1996/10/10 - 1996/11/24   Karel Chaba: Obrazy, grafika, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1996/11/25 - 1996/12/10   AMFORA: 31. členská výstava výtvarné fotografie, Hejnal, Hejnalová: Výtvarná plastika, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1996/12/02 - 1997/01/19   Obrazy z depozitáře zrestaurované v roce 1996, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1996/12/11 - 1996/12/22   Svědectví věků, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1996/12/12 - 1997/01/19   Rakovnicko v době Wintrově, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1997/02/06 - 1997/03/16   50 let společnosti bratří Čapků, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1997/02/13 - 1997/04/05   Radomír Kolář: Ilustrace, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1997/03/20 - 1997/05/04   Irina Motorina: Akvarely, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1997/04/29 - 1997/06/22   Karel Marx: Obrazy, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1997/05/13 - 1997/05/25   Erich Kaufman: Fotografie, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1997/06/02 - 1997/06/11   Výstava prací zdravotně postižených, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1997/06/12 - 1997/06/22   Namaluj svoje město, svoji vesnici, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1997/07/01 - 1997/09/14   Obnovené památky na okrese Rakovník v letech 1990-1996, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1997/07/01 - 1997/09/14   Obnovené památky na okrese Rakovník v letech 1990-1996, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1997/07/01 - 1997/09/14   Obnovené památky na okrese Rakovník v letech 1990-1996, Petrovcova síň, Rakovník (Rakovník)
1997/07/07 - 1997/08/03   Džbán 1997: Mezinárodní sochařské sympozium, Hředle, Hředle (Rakovník)
1997/09   Pomník T. G. Masaryka, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1997/09/18 - 1997/10/26   Josef Říha: Fotografie, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1997/09/25 - 1997/11/09   Antonín Bartoš, Lisbeth Bartošová: Keramika, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1997/10/30 - 1997/12/07   Jaroslav Petrželka: Obrazy, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1997/11/19 - 1998/01/18   Jaroslav Papoušek: Obrazy, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1997/12/19 - 1998/01   85. výročí vzniku Klubu českých turistů v Rakovníku, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1997/12/19 - 1998/01   AMFORA: 32. členská výstava výtvarné fotografie, Emil Pejša: Výtvarná plastika, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1998   Veletrh muzeí a galerií Třebíč 1998, Město Třebíč, Třebíč (Třebíč)
1998/02/01 - 1998/04/12   Ilustrovali Františka Nepila, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1998/02/05 - 1998/03/29   Vítězslav Jurečka: Svět ticha a fantazie. Fotografie, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1998/04/02 - 1998/05/10   Jiří Hanzlík: Síla a světlo (Klihová grafika), Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1998/04/16 - 1998/05/31   Čestmír Janošek: Mrazovky, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1998/05/14 - 1998/05/31   Namaluj svoje město, svoji vesnici, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1998/06/04 - 1998/06/28   Josef Hvozdenský: Medaile, reliéfy, kresby, grafika, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1998/06/23 - 1998/09/13   Unie výtvarných umělců Teplice: Malba, grafika, plastika, užité umění, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1998/07/07 - 1998/08/02   Džbán 1998: Mezinárodní sochařské sympozium, Hředle, Hředle (Rakovník)
1998/07/07 - 1998/09/06   Rakovník - město na přelomu tisíciletí I. (Stavební dokumentace), Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1998/09/07 - 1998/09/07   Rudolf II. a Rakovník, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1998/09/09 - 1998/10/11   AMFORA: 33. členská výstava výtvarné fotografie, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1998/09/24 - 1998/11/01   Jan Smetana: Kresby, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1998/09/29 - 1998/10/09   Jan Vyčítal, Kulturní centrum Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1998/10/14 - 1998/11/01   Václav Laňka: Příroda ve skle, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1998/11/10 - 1998/12   Bazar umění, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1998/11/10 - 1998/12   Bazar umění, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1998/11/17 - 1998/11   Raport - 8 let nakladatelství, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1998/12/09 - 1999/02/07   Jaroslav Nešetřil, JIří Načeradský: Antropogeometrie IV, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1998/12/09 - 1999/02/07   Jaroslav Nešetřil, JIří Načeradský: Antropogeometrie IV, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1999/01/28 - 1999/02/21   Karel Čapek, Okresní muzeum a galerie, Rakovník (Rakovník)
1999/02/11 - 1999/03/18   Pohledy na památná místa (především Rakovnicka) v kresbách a grafikách 19. století, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1999/02/18 - 1999/03/28   Zdeněk Veselý: Malby, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1999/03/25 - 1999/04/25   Petr a Pavel Nejmanovi: Fotografie, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1999/04/01 - 1999/05/02   Johanna Klusáková: Malby, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1999/04/29 - 1999/05/09   Namaluj svoje město, svoji vesnici, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1999/05/06 - 1999/06/20   Milan Med: Svět baletu, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1999/05/13 - 1999/06/13   Pavel Kreml: Obrazy, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1999/06 - 1999/09   Tomáš Vosolsobě: Malby, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1999/06/15 - 1999/06/27   Výstava prací zdravotně postižených, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1999/07/01 - 199/09/12   Rakovník - město na přelomu tisíciletí II. (Stavební dokumentace), Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1999/07/07 - 1999/08/01   Džbán 1999: Mezinárodní sochařské sympozium, Hředle, Hředle (Rakovník)
1999/08/14 - 199/08/29   Džbán, Město Mariánské Lázně (Cheb), Mariánské Lázně (Cheb)
1999/09/09 - 1999/10/31   Miroslav Pangrác: Výběr z malířské a sochařské tvorby, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1999/09/16 - 1999/10/09   Miroslav a Dana Doleželovi: Keramika, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1999/10/11 - 1999/10/13   Výstava pomůce pro zrakově postižené, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1999/10/14 - 1999/11/07   Miroslav Sanytrák: Fotografie, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1999/11   Dům, ve kterém chci bydlet, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1999/11 - 1999/12   Bazar umění, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1999/11 - 1999/12   Bazar umění, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1999/12/09 - 2000/01/16   AMFORA, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
1999/12/22 - 2000/02/07   Výstava chorvatských malířů - krajanů, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2000/01/27 - 2000/02/13   Výstava modelů k 50. výročí založení Klubu leteckých modelářů, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2000/02/22 - 2000/04/02   Drahé kameny a minerály, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2000/02/24 - 2000/04/23   Jiří Brázda: Obrazy, kresby, grafika, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2000/04 - 2000/05   Zdeněk Balaš, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2000/04/05 - 2000/05/07   Jaroslav Vojáček, Zdeněk Polcar: Fotografie, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2000/04/18 - - 2000/04/25   Práce žáků speciální školy Rakovník, Synagoga, Rakovník (Rakovník)
2000/05/04 - 2000/06/18   Jaromír Blažek: Sochy, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2000/05/10 - 2000/05/28   Mezinárodní sochařské sympozium Džbán a přírodní kámen v architektuře, Martinický palác, Praha
2000/05/11 - 2000/06/11   Josef Říha: Rakovník je..., Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2000/06/13 - 2000/06/25   Namaluj svoje město, svoji vesnici, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2000/06/22 - 2000/09/10   Jiří Anderle: Variace na dané téma - etnické umění Afriky, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2000/07/03 - 2000/07/30   Džbán 2000: Mezinárodní sochařské sympozium, Hředle, Hředle (Rakovník)
2000/07/03 - 2000/09/03   Rakovník - město na přelomu tisíciletí, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2000/07/30   Veřejná prezentace výsledků sympozia Džbán 2000, Spongilit PF, s.r.o., Hředle (Rakovník)
2000/09/07 - 2000/10/15   Šárka Radová, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2000/09/14 - 2000/11/05   Zdeněk Manina: Poletíme, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2000/10/19 - 2000/12/03   Jarmila Malátová: Sochy, kresby, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2000/11/09 - 2001/01/14   František Hodonský: Malby, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2000/12/07 - 2001/01/14   AMFORA: Novoročenky, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2001/01/18 - 2001/02/04   Leteckomodelářský klub Rakovník, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2001/01/23 - 2001/03/04   Historie galerie v Rakovníku, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2001/02/08 - 2001/03/04   Broušené kameny Vladimíra Sixty, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2001/03/08 - 2001/04/15   Josef Velčovský: Obrazy, Ladislav Janouch: Sochy, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2001/03/08 - 2001/04/15   Roman Ch. Sklenička: Obrazy, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2001/04/05 - 2001/04/29   Miroslav Uher: Fotografie, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2001/04/19 - 2001/06/03   Zdeněk Kříž: Obrazy, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2001/05/03 - 2001/05/13   Namaluj svoje město, svoji vesnici, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2001/05/17 - 2001/06/24   Josef Hvozdenský, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2001/06/07 - 2001/09/09   Jiří Anderle: Čechy krásné, Čechy mé, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2001/06/27 - 2001/09/02   Přátelé po patnácti letech, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2001/07/09 - 2001/08/05   Džbán 2001: Mezinárodní sochařské sympozium, Hředle, Hředle (Rakovník)
2001/08/01 - 2001/09/30   10. ročník mezinárodního sochařského sympozia Džbán, Městské divadlo, Mariánské Lázně (Cheb)
2001/09/06 - 2001/09/30   Vojtěch Malaník, Alena Sukupová, Otto Sukup, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2001/09/13 - 2001/10/21   Jindřiška a Pravoslav Radovi, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2001/10/04 - 2001/11/04   Olga Vohnoutová: Keramika, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2001/10/25 - 2001/12/02   Jindřich Hegr, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2001/11/07 - 2001/12/02   Karel Pokorný: Malé formáty (Oleje, akvarely, kresby), Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2001/12/05 - 2001/12/31   AMFORA, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2001/12/06 - 2002/01/12   Aleš Lamr, Rabasova galerie, Heroldova síň, Rakovník (Rakovník)
2002   Václav Zoubek: Malby z let 1976-2001, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2002/01/17 - 2002/02/17   Jiří Šiler: Maroko (Fotky z dovolené), Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2002/02/07 - 2002/03/10   Rudolf Puchold: Užitá grafika, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2002/02/12 - 2002/03/15   Miroslav Pangrác: Obrazy, sochy, Obchodní centrum U Číhů, Rakovník (Rakovník)
2002/02/21 - 2002/03/24   Drahokamy ze sbírek Bohuslava Urbance a Zdeňka Lince a fotografie z cest po Maroku v ltech 1999 a 2001, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2002/03/14 - 2002/04/21   Jiří Hruška: Malby, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2002/03/14 - 2002/04/21   Namaluj svoje město, svoji vesnici, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2002/04/22 - 2002/05/12   50 let činnosti Domu dětí a mládeže v Rakovníku, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2002/04/25 - 2002/06/09   Pravoslav Kotík: Malby ze soukromé sbírky, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2002/05/01 - 2002/06/09   Moderní a současné české umění - obrazy, kresby a grafika ze soukromé sbírky, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2002/05/16 - 2002/06/23   Jaroslav Vojáček: Od severu k jihu (Fotografie), Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2002/05/23 - 2002/06/20   František Sura: Obrazy a prehistorické artefakty, Dalibor Blažek: Obrazy, Obchodní centrum U Číhů, Rakovník (Rakovník)
2002/06/20 - 2002/08/27   Václav Gatarik: Sochy, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2002/06/27 - 2002/07/28   Josef Chrástka: Fotografie, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2002/08/01 - 2002/09/08   Josef Říha: Dotkni se Rakovníka (Černobílé fotografie), Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2002/08/04 - 2002/08/04   Džbán 2002: Mezinárodní sochařské sympozium, Hředle, Hředle (Rakovník)
2002/09/05 - 2002/10/13   Karel Franta: Obrazy, kresby, ilustrace, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2002/09/17- 2002/10/06   Václav Podstát: Fotografie, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2002/10/10 - 2002/11/10   Václav Laňka: Svět pavích ok (Přírodovědecké fotografie), Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2002/10/17 - 2002/11/24   Marta Taberyová: Keramika, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2002/11/14 - 2002/12/07   Jan Kohout: Obrazy, objekty, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2002/11/28 - 2003/01/26   Ivan Bukovský, Petr Císařovský, Ellen Jilemnická, Lubomír Pešek, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2002/12/12 - 2003/01/19   AMFORA: 37. členská výstava výtvarné fotografie, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2003/01/23 - 2003/02/23   Miluše Schmalzová: Vzpomínky na Afriku, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2003/01/30 - 2003/03/02   František Hodonský, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2003/01/30 - 2003/03/02   František Hodonský: Výběr z díla 1949-1999, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2003/02/27 - 2003/03/30   Václav Upír Krejčí: Upírovy cestopisy ve fotografii i psané, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2003/03/06 - 2003/04/13   Václav Rabas: Grafika, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2003/04/03 - 2003/05/08   Milan Hořejší: Sýrie 2002 - země a lidé (Fotografie), Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2003/04/17 - 2003/06/01   Pravoslav Kotík, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2003/04/18 - 2003/06/01   Ex libris ze sbírky Antonína Lhoty, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2003/05/13 - 2003/05/25   Namaluj svoje město, svoji vesnici, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2003/05/29 - 2003/06/22   Jarmila Malátová: Malované sochy, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2003/06/05 - 2003/07/20   Středočeské sdružení výtvarníků, Členská výstava 2003, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2003/06/26 - 2003/07/27   Markéta Soukupová: Víra ve zvířata, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2003/07/31 - 2003/09/14   Michaela Absolonová: Sochy, obrazy, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2003/08/05 - 2003/08/31   55. výročí otevření Rakovnické galerie, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2003/09/04 - 2003/10/05   Mušle, mušle, mušle ze sbírky Josefa a Jany Podhajských, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2003/09/25 - 2003/11/09   Luboš Synecký: Malby, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2003/10/09 - 2003/11/09   Dalibor Blažek: Malby, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2003/11/12 - 2003/12/14   Jan Partiš: Pod vlivem Afriky, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2003/11/13 - 2004/01/11   Jiří Mocek: Malby, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2003/12/18 - 2004/01/18   AMFORA: 36. členská výstava výtvarné fotografie, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2004/01/15 - 2004/02/29   Jiří Pokorný: Malby, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2004/01/22 - 2004/02/15   Leteckomodelářský klub Rakovník, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2004/02/19 - 2004/03/21   Josef Seibert: Fotografie, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2004/03/04 - 2004/04/11   Otakar Čemus: Obrazy, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2004/03/25 - 2004/04/25   Eva Linksfeilerová: Akvarely, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2004/04/15 - 2004/05/23   Radomír Kolář: Z malířské tvorby, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2004/05/27 - 2004/06/27   Antonín Dvořák a Rakovník, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2004/05/27 - 2004/06/27   Luděk Tichý: Objekty, sochy, malby, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2004/06/02 - 2004/06/17   Namaluj svoje město, svoji vesnici, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2004/06/18 - 2004/06/20   Ostrostřelci, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2004/06/22 - 2004/07/18   135 let rakovnického Sokola, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2004/06/22 - 2004/07/18   90 let rakovnické sokolovny Otokara Novotného, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2004/07/08 - 2004/08/29   Jaroslav Urbánek: Sochy, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2004/07/22- -2004/08/29   Rakovničtí malíři - Malíři Rakovnicka (Z rakovnické soukromé sbírky umění), Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2004/09/02 - 2004/10/10   Středočeské sdružení výtvarníků: Členská výstava 2004, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2004/09/04 - 2004/10/03   Jindřich Richter: Fotografie, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2004/09/12 - 2004/11/21   Jiří Anderle, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2004/10/08 - 2004/11/07   Táňa Mikušová: Fotografie, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2004/10/08 - 2004/11/07   Táňa Mikušová: Z podhůří lesního království, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2004/10/14 - 2005/01/02   Karel Beneš, Daniela Benešová, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2004/11/11 - 2004/12/12   Jindřich Čermák: Hostem ve své hlavě, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2004/12/02 - 2005/01/30   Miroslav Pangrác: Malby, sochy, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2005/01/27 - 2005/02/27   Jan Lukáš: Rhodos, ostrov slunce, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2005/02/08 - 2005/06/12   Josef Istler: Grafika (1958-1965), Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2005/02/17 - 2005/04/17   Ota Janeček: Poetické obrazy a kresby, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2005/03/03 - 2005/04/03   František Sura, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2005/04/07 - 2005/05/08   Jan Lisý: Fotografie, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2005/04/21 - 2005/06/12   AMFORA: 40 let fotoklubu, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2005/05/10 - 2005/05/22   Namaluj svoje město, svoji vesnici, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2005/05/26 - 2005/06/26   Jan Kohout: Objekty, Přemysl Martinec: Obrazy, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2005/06/16 - 2005/07/17   Milena Mrugová: Pastely, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2005/06/23 - 2005/09/04   Stanislav Hanzík, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2005/06/30 - 2005/08/28   Ladislav Hojný: Výlety z Rakovnicka. Kresby s texty, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2005/07/08 - 2005/07/10   Výstava lilií - Rakkovník 2005, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2005/07/25 - 2006/01/22   Přírůstky sbírek Rabasovy galerie Rakovník 1995 - 2005, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2005/09/01 - 2005/10/02   Marie Votoupalová: Art protis, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2005/09/13 - 2005/09/25   Michel Grossaud: Česká republika očima Francouze, Dagmar Kasalová, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2005/09/20 - 2005/10/02   Podzimní emoce - Domov Ráček, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2005/10/06 - 2005/11/06   František Zubalík, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2005/10/13   Sonatori Ensamble, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2005/11/10 - 2005/12/11   Jiří Veselý: Fotografie, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2005/11/13 - 2006/01/08   Umělecká beseda: Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2005/11/17   Jana Nováková - housle, Petr Novák - klavír, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2005/12/15   Rožmberská kapela, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2005/12/15 - 2006/01/15   František Beneš: Fotografie, Hana Benešová: Keramika, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2006/01/19   Trio d'archi di Praga, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2006/01/19 - 2006/03/12   Pavel Besta, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2006/01/20 - 2006/02/19   Michal Siroň, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2006/02/16   Jan Páleníček - violoncello, Jitka Čechová - klavír, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2006/02/16 - 2006/04/30   Miroslav Hanák, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2006/02/23 - 2006/03/26   Josef Chrástka: Fotografie, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2006/03/09   Bena Havlů - xylofon pětiřadý, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2006/03/16 - 2006/05/07   Zdeněk Mézl, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2006/03/30 - 2006/04/30   Václav Vítovec: Fotografie, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2006/04/20   Michal Hromek Consort, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2006/05   HAMU Praha, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2006/05/04 - 2006/05/21   Namaluj svoje město, svoji vesnici, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2006/05/11 - 2006/07/02   Jaroslav Alt, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2006/05/22 - 2006/05/28   120. výročí založení 2. základní školy v Rakovníku, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2006/05/25 - 2006/06/25   Martina Pastorová: Fotografie, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2006/06/01 - 2006/09/17   Martin Frind, David Janouch, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2006/06/15   Pražský barokní soubor (Vojtěch Jouza - hoboj, Edita Keglerová - cembalo + 2 spoluhráči), Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2006/07/13 - 2006/09/03   Radek Andrle: Sochy, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2006/07/29 - 2006/09/03   Yasuhiko Morita, Endre Németh, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2006/07/30   Džbán 2006 Džbánek, Hředle, Hředle (Rakovník)
2006/09/07 - 2006/10/10   Pavel Nejman, Petr Nejman, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2006/09/09 - 2006/11/05   Středočeské sdružení výtvarníků: Členská výstava 2006, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2006/10/05 - 2007/01/30   Michal Hendrych, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2006/10/11 - 2006/11/12   Tomáš Záborec, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2006/11/09 - 2007/01/14   Tomáš Vosolsobě, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2006/12/19 - 2007/01/07   František Sura, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2007/01/11 - 2007/02/11   Miluše Schmalzová: Afrika, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2007/01/25 - 2007/03/11   Vladimír Gebauer: Cesty, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2007/02/01 - 2007/04/01   Vladimír Svoboda, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2007/02/15 - 2007/03/18   Tomáš Janeček, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2007/03/15   Musica per Cinque, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2007/03/15 - 2007/05/06   Sdružení pražských malířů a Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2007/03/15 - 2007/05/06   Sdružení pražských malířů, Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2007/03/22 - 2007/04/22   Fotoklub Beroun, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2007/04/04 - 2007/04/22   Výtvarný kroužek GZW, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2007/04/25 - 2007/06/17   Stanislav Kovář: Výběr z díla, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2007/04/26 - 2007/05/13   Namaluj své město, svoji vesnici, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2007/05/10 - 2007/07/01   Středočeské bienále ´07, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2007/06/07 - 2007/07/08   Prašivina, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2007/06/21 - 2007/09/23   Břetislav Štorm: architekt a grafik, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2007/07/12 - 2007/08/26   Historie rakovnických pomníků, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2007/07/17 - 2007/09/02   Jiří Kačer, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2007/08/28 - 2007/09/09   Skupina J, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2007/09/06 - 2007/10/31   Výběr z díla Václava Rabase, Vlastivědné muzeum, Slaný (Kladno)
2007/09/13 - 2007/10/14   AMFORA: 42. členská výstava fotografie, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2007/11/01 - 2008/01/30   Herbert Kisza, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2008/01/10 - 2008/02/10   Pavel Štechmiler: Flagelant bez talentu, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2008/01/17 - 2008/03/09   Mantichora, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2008/02/08 - 2008/04/13   Václav Benedikt: Obrazy a grafika, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2008/02/14 - 2008/03/16   Renáta Kaiserová: Sochy a grafika, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2008/03/13 - 2008/05/04   Pavla Aubrechtová, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2008/03/20 - 2008/04/20   Petr Toth: Svědci času, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2008/04/17 - 2008/06/29   Vojtěch Kubašta, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2008/04/24 - 2008/05/25   Tomáš Kališ: Fotografie, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2008/05/07 - 2008/07/06   Pavel Sukdolák: Barevné lepty a pastely, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2008/05/29 - 2008/06/15   Namaluj své město, svoji vesnici, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2008/07/10 - 2008/08/31   Zdeněk Prokop: Jablko poznávání, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2008/08/14 - 2008/08/31   Líba Taylor: Neviňátka, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2008/10/10 - 2009/01/04   Otakar Synáček, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2008/11/13 - 2008/12/14   Václav Frolík: Pastely, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2008/11/19 - 2009/01/04   František Skála, František Skála, František Skála: Výtvarné práce tří generací, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2008/12/18 - 2009/01/18   Podivuhodný svět Michala Slaměníka, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2009/01/08 - 2009/03/01   Corpora S, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2009/01/15 - 2009/03/08   Humor Vladimíra Jiránka, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2009/02/05 - 2009/03/01   Eva Tovarová: Nebe čaruje - hlavu vzhůru, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2009/02/26 - 2009/04/05   Jaroslav Valečka: Obrazy, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2009/03/05 - 2009/04/05   Josef Chrástka: Šumava, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2009/03/12 - 2009/05/31   Jan Grimm: Obrazy, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2009/04/09 - 2009/05/17   Středočeské bienále 2009, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2009/04/23 - 2009/05/24   Roman Sklenička, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2009/05/14 - 2009/08/30   Malující sochař: Miroslav Pangrác, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2009/05/21 - 2009/07/05   Kamarádi vystavují k 65. narozeninám Ladislava Janoucha, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2009/07/09 - 2009/08/30   Josef Císařovský: Malby z let 1938 - 2008, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2009/09/10 - 2009/10/04   Petr Janžura: Zvonice a zvony na Slánsku, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2009/09/10 - 2009/11/05   Středočeské sdružení výtvarníků: Členská výstava, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2009/10/01 - 2010/01/17   Karel Kestner, Marie Kovaříková: V takové krásné společnosti, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2009/10/10 - 2010/01/04   Otakar Synáček, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2009/11/13 - 2010/01/10   Maria Varvodičová: Vlast jako erbologie, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2009/11/19 - 2010/01/03   Markéta Fuchsová, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2010/01/07 - 2010/02/07   Bohumil Obst: Makrofotografie, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2010/01/14 - 2010/03/07   Miloslav Polcar: Transfer, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2010/02/11 - 2010/03/14   Vojtěch Kraus: Grafika, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2010/03/11 - 2010/05/02   Martin Kuriš: Navarana, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2010/04/15 - 2010/06/20   Z archivu Vladimíra a Anny Váchových, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2010/05/06 - 2010/06/27   Mirek Kaufman: Tekuté písky, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2010/06/30 - 2010/07/04   Milena Mrugová: Pastely, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2010/09/02 - 2010/10/03   Vítězslav Netrval: Sochy, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2010/09/05 - 2020/11/31   Středočeské sdružení výtvarníků: Členská výstava 2010, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2010/10/06 - 2010/11/07   Petr Holeček: Sochy, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2010/10/14 - 2011/01/23   Jiří Slíva: Grafika, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2010/11/11 - 2010/12/05   Petr Toth: Artefakty, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2010/12/01 - 2010/12/31   Středočeské sdružení výtvarníků: Členská výstava 2010, Městská galerie, Beroun (Beroun)
2010/12/09 - 2011/01/30   Vladimír Sixta: Kamenné obrazy, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2011/01/20 - 2011/04/03   Roman Trabura: Psycho, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2011/01/27 - 2011/04/10   Vladimír Tesař: grafika, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2011/011/10 - 2012/01/22   Svoz 16, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2011/02/03 - 2011/03/06   Vladimír Skopal: Stínohra, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2011/03/31 - 2011/05/01   Josef Říha: Potkávání měst, krajin a lidí, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2011/04/07 - 2011/06/19   Jiří Hauschka: Siločáry krajiny, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2011/04/14 - 2011/07/10   Pavel Vácha: Ohlédnutí, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2011/06/09 - 2011/09/04   Václav Laňka: Z říše rostlin, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2011/06/23 - 201/08/28   Milan Vácha: Sochy, Jiří Altman: Grafika, Rudolf Riedlbauch: Obrazy, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2011/09/01   Pavel Steidl, Domov Na Zátiší, Rakovník (Rakovník)
2011/09/04 - 2011/11/06   Členská výstava 2011 Středočeského sdružení výtvarníků, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2011/09/04 - 2011/11/06   Středočeské sdružení výtvarníků: Členská výstava 2011, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2011/09/29 - 2012/01/29   Josef Vacke: Rakovnicko a česká krajina, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2011/10/13 - 2011/11/13   Vlastimil Černovský: Obrazy, grafiky, koláže, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2012/02/02 - 2012/03/25   Středočeské trienále '12, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2012/02/09 - 2012/05/06   Krajiny Karla Pokorného, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2012/03/29 - 2012/05/20   Jindra Viková: Vztahy, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2012/05/16 - 2012/08/26   Andrej Barla: Fotografie, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2012/05/24 - 2012/07/08   Roman Franta: Vitamínová smrt (Struktury a množiny z let 1990-2012), Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2012/05/31 - 2012/06/24   Bohumil Obst: V zajetí páry, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2012/08/30 - 201211/25   Nina Čampulka, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2012/09/06 - 2012/10/07   Jindřich Richter: Zátiší, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2012/10/24 - 2013/01/06   Milan Ressel, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2013/01/16 - 2013/02/24   Jan Partiš: Sochy, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2013/01/24 - 2013/04/14   Sdružení pražských malířů a hosté na téma figura - portrét, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2013/04/04 - 2013/05/05   Tomáš Záborec: Dřevomalby, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2013/04/18 - 2013/06/23   Jaromír Másler: Od Adama, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2013/06/26 - 2013/09/01   Rak hlína chmel, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2013/07/04 - 2013/09/01   Jaroslav Hruška: Fotografie z Křivoklátska, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2013/10/10 - 2014/01/05   Glued nude koláže Ivana Komárka, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2013/11/07 - 2014/01/12   Tomáš Polcar: Kyklos, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2013/11/28 - 2014/01/05   Jaromír Olič: Fotografie, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2014/01/16 - 2014/03/02   Zdeněk Manina, Libor Jaroš, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2014/01/31 - 2014/03/09   Josef Chrástka: Šumavská odysea, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2014/03/06 - 2014/04/20   Jindřich Modráček, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2014/03/14 - 2014/04/13   Tomáš Kališ Evropou, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2014/03/21 - 2014/06/01   Petr Šmaha: Kresby, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2014/04/17 - 2014/05/18   Ladislav Janouch: Sochy v keramice, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2014/06/19 - 2014/08/31   Jaroslav Urbánek: Sochy, kresby, reliéfy, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2014/07/10 - 2014/08/31   Rozkvetlé Středozemí. Fotografie Václava Laňky, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2014/09/18 - 2015/01/04   Jiří Načeradský, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2014/10/10 - 2014/11/09   Kristina Folprechtová, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2014/10/23 - 2014/11/30   Místní mazal Dalibor Blažek, Muzeum T. G. Masaryka, Rakovník (Rakovník)
2014/11/06 - 2015/01/11   Tázání a odpovědi Šárky Radové, Evy Vlasákové, Olgy Vyleťalové a Bohunky Waageové, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2015/01/15 - 2015/02/22   Pocta Otto Gutfreundovi, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2015/02/19 - 2015/03/22   Karel Lavička, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2015/02/26 - 2015/04/05   Electric Lobster, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2015/03/26 - 2015/04/26   Jaroslav Pleier: Fotografie, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2015/04/02 - 2015/06/14   Martin Mulač: Necromantix, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2015/04/09 - 2015/05/17   Středočeské trienále 2015, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2015/05/21 - 2015/07/05   Karel Souček 1915-1982, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2015/06/18 - 2015/09/13   Pavel Vácha: Sedmdesát pět portrétů, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2015/09/03 - 2015/10/04   František Zubalík: Obrazy, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2015/09/17 - 2015/11/08   Anna Osadnik, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2015/11/15 - 2016/01/17   Tváře krajiny - Umělecká beseda Václavu Rabasovi 2015, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2016/01/14 - 2015/03/20   Karel Souček: Kresby, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2016/01/21 - 2016/03/13   Jindřiška Radová: Život s keramikou, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2016/03/17 - 2016/05/15   František Hodonský: Protější břeh, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2016/03/24 - 2016/05/15   Pavel Hokynek: Tekuté a těkavé (Praha, Londýn, Hřebeč), Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2016/04/07 - 2016/05/08   Jiří Rozinek: Krásy jižní Afriky a západu USA, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2016/05/19 - 2016/07/10   Zbyšek Sion: Obrazy, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2016/06/09 - 2016/09/18   Taková normální výstava dvou kamarádů: Svatopluk Klimeš, Jiří Kačer, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2016/06/30 - 2016/07/31   Bohumil Obst: Můj makrosvět, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2016/07/14 - 2016/09/04   Šest sochařů z Mánesa, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2016/09/15 - 2016/10/09   David Janouch: Sochy, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2016/10/27 - 2016/12/11   Jiří Matouš Trnka, Marie Trnková, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2016/11/16 - 2016/12/018   Dalibor Blažek: Bez očí, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2016/12/15 - 2017/02/05   Milan Salák: Obrazy s obrazy, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2017/01/12 - 2017/04/02   Marcela Vichrová: Pohádkář, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2017/01/30 - 2017/02/26   Tomáš Kališ: Wind Holland, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2017/02/02   Václav Rabas: Země, hlína a moderní umění, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2017/03/02 - 2017/04/09   Luboš Abrahám: Souvislosti, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2017/03/30 - 2017/05/14   Nové sdružení pražských umělců, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2017/04/06 - 2018/06/18   Jaroslav Beneš, Miroslav Machotka: Fotografie, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2017/06/22 - 2017/09/03   František Zuska 1887-1955, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2017/07/13 - 2017/09/03   Jiří Středa: Sochy a kresby, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2017/09/07 - 2017/11/19   Vlastimil Rada: Kresby, obrazy, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2017/10/19 - 2017/11/26   Tomáš Petříček: Malby, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2017/10/26 - 2017/12/10   Zbyněk Havlín, Jan Kovařík: Slyšet trávu růst, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2017/11/16 - 2018/02/04   Josef Meduna: Ohlédnutí, obrazy-kresby-grafika, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2017/12/14 - 2018/01/28   Miroslava Zychová: Želvím krokem-obrazy, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2018/02/01 - 2018/03/18   Jednota umělců výtvarných, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2018/02/08 - 2018/04/29   Český dřevák, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2018/03/22 - 2018/05/06   Petr Šmaha: Obrazy 2007 - 2017, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2018/06/28 - 2018/09/02   Ladislav Janouch: Sochařské portréty, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2018/07/12 - 2018/09/02   Mezi mnou a tebou, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2018/10/11 - 2018/12/31   Kde domov můj, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2018/10/25 - 2018/12/9   Pavel Rajdl: Zastavení, obrazy/kresby/keramika, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2018/12/13 - 2019/01/27   Martin Velíšek: Holky, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
201805/17 - 2018/07/15   Libor Kaláb:Obrazy, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2019/02/14 - 2019/03/31   Vojtěch Horálek: Sluneční lázně, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2019/04/04 - 2019/06/19   Salón Spolku pražských výtvarných umělců, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2019/06/13 - 2019/08/25   Jedna dvě tři, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2019/10/24 - 2019/12/08   Pavel Mühlbauer: Esence místa, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2019/11/21 - 2020/02/09   Zdenka Marie Nováková: Mezi řádky let, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2019/12/12 - 2020/02/02   Martin Kuriš: Modrák, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2020/05/21 - 2020/07/12   S.V.U. Mánes, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2020/08/06 - 2020/09/06   Dřevoryty Václava Rabase, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2020/10/15 - 2020/11/15   František Vlček: Keramická plastika, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2021/06/10 - 2021/07/11   Marie Smetanová: Zahrada otevřená, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2021/06/26 - 2021/08/08   Miroslav Oliva: Keramika, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2021/10/21 - 2021/11/28   Pars pro toto, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2022/02/17 - 2022/04/03   V Podlesí, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2022/05/28 - 2022/07/10   Sdružení výtvarných umělců keramiků, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2022/09/11 - 2022/10/23   Středočeské sdružení výtvarníků: Členská výstava, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2023/04/20 - 2023/06/25   Panta Rhei, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2023/06/28 - 2023/09/03   Jana Budíková: Obrazy, Oldřich Plíva: Sklo, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
2023/09/14 - 2023/10/22   Robin Kaloč: Grafika, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
2024/03/24 - 2024/05/12   Středočeské trienále ’24, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)

Rabasova galerie Rakovník

termín   název výstavy
12/06   Monika Růžková a její hosté
1965/08   Karel Holan, Miloslav Holý, Pravoslav Kotík: Obrazy z dvacátých let
1978/06 - 1978/07   Jan Fořt: Obrazy
1982/05 - 1982/08   Václav Rabas: Grafika
1982/09/19 - 1982/12   Vojtěch Sedláček: Grafika
1983/01/23 - 1983/03   Karel Souček: Soutěž k výzdobě Národního divadla 1953
1983/04/03 - 1983/05   Jan Smetana: Výběr z malířského a grafického díla z let 1942 - 1948
1983/06/12 - 1983/08   Václav Rabas: Lidé a věci domova
1983/09/29 - 1983/11   Václav Jan Sommerschuh a jeho dílna
1983/12 - 1984/01   Max Švabinský: Podobizny
1984/02/23 - 1984/04/22   Karel Boháček: Krajinářské kresby
1984/05/03 - 1984/06   Město v kresbách a grafice malířů Skupiny 42
1984/06/24 - 1984/08   Václav Rabas: Léto nad polní cestou
1984/12/06 - 1985/01   Jaroslav Wünsch
1985/02/24 - 1985/04   Antonín Pelc: Karikatury
1985/05/19 - 1985/06   Josef Čapek: Grafika
1985/07/14 - 1985/09   Václav Rabas: Slovensko - krajina
1985/09/22 - 1985/11   Antonín Pelc: Knižní ilustrace
1986/01/26 - 1986/05   České středohoří ve výtvarném umění 20. století
1986/07 - 1986/09   Václav Rabas: Slovensko - národopisné studie
1986/11/16 - 1986/12   Vilma Vrbová-Kotrbová: Serigrafie
1987/012/13 - 1988/01   Antonín Slavíček: Obrazy ze sbírky A. Švagrovského v Roudnici nad Labem
1987/05/16 - 1987/07/05   Václav Markup: Sochy, Kristina Markupová Martinková: Keramika
1987/07/19 - 1987/09/20   Václav Rabas: Tvorba mladých let
1988/03/06 - 1988/04/24   Vincenc Beneš, Otakar Nejedlý: Bojiště ve Francii
1988/05 - 1988/06   Karel Liebscher: Rakovnicko
1988/07/17 - 1988/09   Karel Čapek, Josef Čapek, Václav Rabas
1988/09/25 - 1988/11/30   Bohumil Heinz: Rytiny, kresby, obrazy, poštovní známky
1988/12 - 1989/02   Karel Souček: Krajiny z Hřebečníků
1989/03/12 - 1989/04/23   Pravoslav Kotík: Obrazy, grafika
1989/05/14 - 1989/06   Karel Boháček: Figurální kresby
1989/08/20 - 1989/10   Václav Rabas: Díla z let 1939-1945
1989/11/05 - 1989/12   Josef Liesler: Barevné litografie
1990/01/28 - 1990/03   Karel Čapek v českém výtvarném umění
1990/04/01 - 1990/05   Zdeněk Balaš: Výběr z díla
1990/06 - 1990/07   Oldřich Koníček: Z italských bojišť
1990/08/19 - 1990/09   ...z jedné soukromé sbírky - současná česká grafika
1990/12/02 - 1991/01   Karel Oberthor, Zuzana Oberthorová Popelková: Obrazy, grafika
1991/03 - 1991/05   Josef Jaroslav Král: Obrazy a kresby z rakovnických sbírek
1991/07/14 - 1991/08/31   Jiří Anderle: Appassionata humana / Obrazy
1991/08/11 - 1991/09/14   56 Group Wales
1991/10/06 - 1991/11   Vladimír Pleiner: Obrazy, kresby
1991/12/15 - 1992/01/26   Vladimír Suchánek: Grafika
1992/06   Výtvarníci z Dietzenbachu
1992/06/28 - 1992/09/13   Břetislav Benda, Milan Benda: Sochy, Vincenc Beneš: Obrazy
1992/09/24 - 1992/10/18   AMFORA: 27. členská výstava výtvarné fotografie, Vítězslav Netrval: Sochy
1992/11/15 - 1992/12   Marcela Vajceová: Keramiky, Ondřej Vajce: Malby
1993/01/17 - 1993/03/14   Miloslav Čelakovský: Křížová cesta
1993/01/31 - 1993/03/21   Jan Merta: Obrazy
1993/05/02 - 1993/06/25   Šárka Radová: Keramika, Marie Luisa Hlobilová: Art protis
1993/07/04 - 1993/09/12   Rudolf Puchold 1881-1947
1993/09 - 1993/10   Josef Čapek: Knižní obálky
1993/11/07 - 1993/12/31   Václav Rabas: Obrázky z malířova domku v Krušovicích (1)
1994/01 - 1994/02   Václav Rabas: Obrázky z malířova domku v Krušovicích (Malby z let 1930-1940)
1994/01 - 1994/02   Zisky 1986-1993
1994/03/24 - 1994/04/04   Miroslav Mottl: Obrazy
1994/06/05 - 1994/07/03   Josef a Tomáš Istlerovi
1994/07/17 - 1994/08/28   Václav Markup, Radomír Kolář, Zdeněk Balaš, Miroslav Pangrác: Obrazy, sochy
1994/07/24 - 1994/08/28   Bohumil Heinz: Český rytec
1994/09/03 - 1994/09/14   AMFORA: Fotografie z archivu
1994/09/17 - 1994/10/30   Norbert Jäger: Sochy
1994/10/13 - 1994/10/30   Výstava dětských výtvarných prací
1994/11/01 - 1994/11/20   AMFORA: 29. členská výstava výtvarné fotografie, Jiří Štětina: Zkamenělé dřevo
1994/12 - 1995/04   Zachráněné poklady
1994/12/04 - 1995/01/30   Džbán 1994
1995/01/25 - 1995/02/12   Dětské vánoce - výstava dětských prací
1995/02/19 - 1995/04/09   Antonín Pelc
1995/02/28 - 1995/04/07   Příroda
1995/04/10 - 1995/04/17   Výstava prací zdravotně a mentálně postižených
1995/04/23 - 1995/06/04   Ludvík Kovář: Skleněné objekty
1995/06/06 - 1995/08/13   Patricia Kushner: Obrazy z Rakovníka
1995/06/18 - 1995/08/13   Josef Klouček 1909-1943
1995/08   Bankovky a mince států OSN
1995/08/17 - 1995/09/24   Mark Martin Kinkal: Fotografie
1995/09/10 -   Výstava k sympoziu o židovské kultuře
1995/10/01 - 1995/11/05   Václav Rabas - mistr zátiší
1995/10/08 - 1995/11/12   Ines Büsing: Keramika
1995/10/15 -   Džbán 1995
1995/11/13   Václav Rabas a Umělecká beseda
1995/11/13 - 1995/12   Umělecká beseda 1995
1995/12/05 - 1995/12/17   Marie Votoupalová: Art protis
1996/01/18 - 1996/02   Probuzená minulost
1996/02/01 - 1996/03/17   Pavel Vavrys: Obrazy
1996/03/28 - 1996/05/19   Bibliofilské tisky vydavatele Ivana Hrdiny
1996/05/16 - 1996/06/02   Namaluj svoje město, svoji vesnici
1996/06/06 - 1996/08/25   Malířská dynastie Lhotů a Rakovník
1996/06/25 - 1996/06/30   Medaile, mince
1996/07/11 - 1996/08/29   Jiří Anderle: Kresby
1996/07/12 - 1996/07/14   Výstava lilií a dalších okrasných rostlin
1996/09/03 - 1996/09/29   Malíři z Dietzenbachu
1996/09/05 - 1996/10/20   Jiří Měchura: Fotografie
1996/10/10 - 1996/11/24   Karel Chaba: Obrazy, grafika
1996/12/02 - 1997/01/19   Obrazy z depozitáře zrestaurované v roce 1996
1996/12/11 - 1996/12/22   Svědectví věků
1997/02/13 - 1997/04/05   Radomír Kolář: Ilustrace
1997/04/29 - 1997/06/22   Karel Marx: Obrazy
1997/07/01 - 1997/09/14   Obnovené památky na okrese Rakovník v letech 1990-1996
1997/09   Pomník T. G. Masaryka
1997/09/25 - 1997/11/09   Antonín Bartoš, Lisbeth Bartošová: Keramika
1997/11/19 - 1998/01/18   Jaroslav Papoušek: Obrazy
1998/02/01 - 1998/04/12   Ilustrovali Františka Nepila
1998/04/16 - 1998/05/31   Čestmír Janošek: Mrazovky
1998/06/23 - 1998/09/13   Unie výtvarných umělců Teplice: Malba, grafika, plastika, užité umění
1998/09/07 - 1998/09/07   Rudolf II. a Rakovník
1998/09/24 - 1998/11/01   Jan Smetana: Kresby
1998/11/10 - 1998/12   Bazar umění
1998/12/09 - 1999/02/07   Jaroslav Nešetřil, JIří Načeradský: Antropogeometrie IV
1999/02/18 - 1999/03/28   Zdeněk Veselý: Malby
1999/04/01 - 1999/05/02   Johanna Klusáková: Malby
1999/05/06 - 1999/06/20   Milan Med: Svět baletu
1999/06 - 1999/09   Tomáš Vosolsobě: Malby
1999/09/09 - 1999/10/31   Miroslav Pangrác: Výběr z malířské a sochařské tvorby
1999/11 - 1999/12   Bazar umění
1999/12/22 - 2000/02/07   Výstava chorvatských malířů - krajanů
2000/02/24 - 2000/04/23   Jiří Brázda: Obrazy, kresby, grafika
2000/04 - 2000/05   Zdeněk Balaš
2000/05/04 - 2000/06/18   Jaromír Blažek: Sochy
2000/06/22 - 2000/09/10   Etnické umění Afriky
2000/06/22 - 2000/09/10   Jiří Anderle: Variace na dané téma - etnické umění Afriky
2000/09/14 - 2000/11/05   Zdeněk Manina: Poletíme
2000/11/09 - 2001/01/14   František Hodonský: Malby
2001/01/23 - 2001/03/04   Historie galerie v Rakovníku
2001/03/08 - 2001/04/15   Josef Velčovský: Obrazy, Ladislav Janouch: Sochy
2001/04/19 - 2001/06/03   Zdeněk Kříž: Obrazy
2001/06/07 - 2001/09/09   Jiří Anderle: Čechy krásné, Čechy mé
2001/09/13 - 2001/10/21   Jindřiška a Pravoslav Radovi
2001/10/25 - 2001/12/02   Jindřich Hegr
2002   Václav Zoubek: Malby z let 1976-2001
2002/02/07 - 2002/03/10   Rudolf Puchold: Užitá grafika
2002/03/14 - 2002/04/21   Jiří Hruška: Malby
2002/04/25 - 2002/06/09   Pravoslav Kotík: Malby ze soukromé sbírky
2002/05/01 - 2002/06/09   Moderní a současné české umění - obrazy, kresby a grafika ze soukromé sbírky
2002/06/20 - 2002/08/27   Václav Gatarik: Sochy
2002/09/05 - 2002/10/13   Karel Franta: Obrazy, kresby, ilustrace
2002/10/17 - 2002/11/24   Marta Taberyová: Keramika
2002/11/28 - 2003/01/26   Ivan Bukovský, Petr Císařovský, Ellen Jilemnická, Lubomír Pešek
2003/01/30 - 2003/03/02   František Hodonský
2003/01/30 - 2003/03/02   František Hodonský: Výběr z díla 1949-1999
2003/03/06 - 2003/04/13   Václav Rabas: Grafika
2003/04/17 - 2003/06/01   Pravoslav Kotík
2003/04/18 - 2003/06/01   Ex libris ze sbírky Antonína Lhoty
2003/06/05 - 2003/07/20   Středočeské sdružení výtvarníků, Členská výstava 2003
2003/07/31 - 2003/09/14   Michaela Absolonová: Sochy, obrazy
2003/09/25 - 2003/11/09   Luboš Synecký: Malby
2003/11/13 - 2004/01/11   Jiří Mocek: Malby
2004/01/15 - 2004/02/29   Jiří Pokorný: Malby
2004/03/04 - 2004/04/11   Otakar Čemus: Obrazy
2004/04/15 - 2004/05/23   Radomír Kolář: Z malířské tvorby
2004/05/27 - 2004/06/27   Luděk Tichý: Objekty, sochy, malby
2004/07/08 - 2004/08/29   Jaroslav Urbánek: Sochy
2004/09/02 - 2004/10/10   Středočeské sdružení výtvarníků: Členská výstava 2004
2004/09/12 - 2004/11/21   Jiří Anderle
2004/10/14 - 2005/01/02   Karel Beneš, Daniela Benešová
2005/02/08 - 2005/06/12   Josef Istler: Grafika (1958-1965)
2005/02/17 - 2005/04/17   Ota Janeček: Poetické obrazy a kresby
2005/04/21 - 2005/06/12   AMFORA: 40 let fotoklubu
2005/06/16 - 2005/07/17   Milena Mrugová: Pastely
2005/07/08 - 2005/07/10   Výstava lilií - Rakkovník 2005
2005/07/25 - 2006/01/22   Přírůstky sbírek Rabasovy galerie Rakovník 1995 - 2005
2005/09/11 - 2005/11/06   Středočeské sdružení výtvarníků: Členská výstava 2005
2005/09/11 - 2005/11/06   Výstava středočeského sdružení výtvarníků
2005/09/20 - 2005/10/02   Podzimní emoce - Domov Ráček
2005/10/13   Sonatori Ensamble
2005/11/13 - 2006/01/08   Umělecká beseda: Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi
2005/11/17   Jana Nováková - housle, Petr Novák - klavír
2005/12/15   Rožmberská kapela
2006/01/19   Trio d'archi di Praga
2006/01/19 - 2006/03/12   Pavel Besta
2006/02/16   Jan Páleníček - violoncello, Jitka Čechová - klavír
2006/02/16 - 2006/04/30   Miroslav Hanák
2006/03/09   Bena Havlů - xylofon pětiřadý
2006/04/20   Michal Hromek Consort
2006/05   HAMU Praha
2006/05/11 - 2006/07/02   Jaroslav Alt
2006/05/22 - 2006/05/28   120. výročí založení 2. základní školy v Rakovníku
2006/06/01 - 2006/09/17   Martin Frind, David Janouch
2006/06/15   Pražský barokní soubor (Vojtěch Jouza - hoboj, Edita Keglerová - cembalo + 2 spoluhráči)
2006/07/13 - 2006/09/03   Radek Andrle: Sochy
2006/09/09 - 2006/11/05   Středočeské sdružení výtvarníků: Členská výstava 2006
2006/10/05 - 2007/01/30   Michal Hendrych
2006/11/09 - 2007/01/14   Tomáš Vosolsobě
2007/02/01 - 2007/04/01   Vladimír Svoboda
2007/03/15   Musica per Cinque
2007/03/15 - 2007/05/06   Sdružení pražských malířů, Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska
2007/04/04 - 2007/04/22   Výtvarný kroužek GZW
2007/04/25 - 2007/06/17   Stanislav Kovář: Výběr z díla
2007/05/10 - 2007/07/01   Středočeské bienále ´07
2007/06/21 - 2007/09/23   Břetislav Štorm: architekt a grafik
2007/07/17 - 2007/09/02   Jiří Kačer
2007/11/01 - 2008/01/30   Herbert Kisza
2008/01/10 - 2008/02/10   Pavel Štechmiler: Flagelant bez talentu
2008/01/17 - 2008/03/09   Mantichora
2008/02/08 - 2008/04/13   Václav Benedikt: Obrazy a grafika
2008/02/14 - 2008/03/16   Renáta Kaiserová: Sochy a grafika
2008/03/13 - 2008/05/04   Pavla Aubrechtová
2008/03/20 - 2008/04/20   Petr Toth: Svědci času
2008/04/17 - 2008/06/29   Vojtěch Kubašta
2008/04/24 - 2008/05/25   Tomáš Kališ: Fotografie
2008/09/07 - 2008/11/02   Středočeské sdružení výtvarníků: Členská výstava 2008
2008/10/10 - 2009/01/04   Otakar Synáček
2008/11/19 - 2009/01/04   František Skála, František Skála, František Skála: Výtvarné práce tří generací
2009/01/08 - 2009/03/01   Corpora S
2009/03/12 - 2009/05/31   Jan Grimm: Obrazy
2009/04/09 - 2009/05/17   Středočeské bienále 2009
2009/05/14 - 2009/08/30   Malující sochař: Miroslav Pangrác
2009/07/09 - 2009/08/30   Josef Císařovský: Malby z let 1938 - 2008
2009/10/01 - 2010/01/17   Karel Kestner, Marie Kovaříková: V takové krásné společnosti
2009/10/10 - 2010/01/04   Otakar Synáček
2010/04/15 - 2010/06/20   Z archivu Vladimíra a Anny Váchových
2010/06/30 - 2010/07/04   Milena Mrugová: Pastely
2010/10/14 - 2011/01/23   Jiří Slíva: Grafika
2011/01/27 - 2011/04/10   Vladimír Tesař: grafika
2011/011/10 - 2012/01/22   Svoz 16
2011/04/14 - 2011/07/10   Pavel Vácha: Ohlédnutí
2011/07/14 - 2011/09/25   René Řebec: Obrazochodec
2011/09/04 - 2011/11/06   Členská výstava 2011 Středočeského sdružení výtvarníků
2011/09/29 - 2012/01/29   Josef Vacke: Rakovnicko a česká krajina
2012/02/02 - 2012/03/25   Středočeské trienále '12
2012/02/09 - 2012/05/06   Krajiny Karla Pokorného
2012/03/29 - 2012/05/20   Jindra Viková: Vztahy
2012/05/16 - 2012/08/26   Andrej Barla: Fotografie
2012/05/24 - 2012/07/08   Roman Franta: Vitamínová smrt (Struktury a množiny z let 1990-2012)
2012/08/30 - 201211/25   Nina Čampulka
2012/09/06 - 2012/10/07   Jindřich Richter: Zátiší
2012/10/24 - 2013/01/06   Milan Ressel
2013/01/24 - 2013/04/14   Sdružení pražských malířů a hosté na téma figura - portrét
2013/06/26 - 2013/09/01   Rak hlína chmel
2013/10/10 - 2014/01/05   Glued nude koláže Ivana Komárka
2014/01/16 - 2014/03/02   Zdeněk Manina, Libor Jaroš
2014/03/14 - 2014/04/13   Tomáš Kališ Evropou
2014/03/21 - 2014/06/01   Petr Šmaha: Kresby
2014/09/18 - 2015/01/04   Jiří Načeradský
2014/10/10 - 2014/11/09   Kristina Folprechtová
2015/01/15 - 2015/02/22   Pocta Otto Gutfreundovi
2015/04/02 - 2015/06/14   Martin Mulač: Necromantix
2015/06/18 - 2015/09/13   Pavel Vácha: Sedmdesát pět portrétů
2015/09/17 - 2015/11/08   Anna Osadnik
2016/01/14 - 2015/03/20   Karel Souček: Kresby
2016/03/24 - 2016/05/15   Pavel Hokynek: Tekuté a těkavé (Praha, Londýn, Hřebeč)
2016/04/07 - 2016/05/08   Jiří Rozinek: Krásy jižní Afriky a západu USA
2016/05/19 - 2016/07/10   Zbyšek Sion: Obrazy
2016/06/09 - 2016/09/18   Taková normální výstava dvou kamarádů: Svatopluk Klimeš, Jiří Kačer
2016/07/14 - 2016/09/04   Šest sochařů z Mánesa
2017/01/12 - 2017/04/02   Marcela Vichrová: Pohádkář
2017/01/30 - 2017/02/26   Tomáš Kališ: Wind Holland
2017/02/02   Václav Rabas: Země, hlína a moderní umění
2017/03/30 - 2017/05/14   Nové sdružení pražských umělců
2017/04/06 - 2018/06/18   Jaroslav Beneš, Miroslav Machotka: Fotografie
2017/06/22 - 2017/09/03   František Zuska 1887-1955
2017/07/13 - 2017/09/03   Jiří Středa: Sochy a kresby
2017/09/07 - 2017/11/19   Vlastimil Rada: Kresby, obrazy
2017/10/26 - 2017/12/10   Zbyněk Havlín, Jan Kovařík: Slyšet trávu růst
2017/11/16 - 2018/02/04   Josef Meduna: Ohlédnutí, obrazy-kresby-grafika
2017/12/14 - 2018/01/28   Miroslava Zychová: Želvím krokem-obrazy
2018/03/22 - 2018/05/06   Petr Šmaha: Obrazy 2007 - 2017
2018/07/12 - 2018/09/02   Mezi mnou a tebou
2018/10/11 - 2018/12/31   Kde domov můj
2018/10/25 - 2018/12/9   Pavel Rajdl: Zastavení, obrazy/kresby/keramika
201805/17 - 2018/07/15   Libor Kaláb:Obrazy
2019/04/04 - 2019/06/19   Salón Spolku pražských výtvarných umělců
2019/06/13 - 2019/08/25   Jedna dvě tři
2019/10/24 - 2019/12/08   Pavel Mühlbauer: Esence místa
2019/11/21 - 2020/02/09   Zdenka Marie Nováková: Mezi řádky let
2021/06/26 - 2021/08/08   Miroslav Oliva: Keramika
2021/10/21 - 2021/11/28   Pars pro toto
2022/02/17 - 2022/04/03   V Podlesí
2023/04/20 - 2023/06/25   Panta Rhei
2023/06/28 - 2023/09/03   Jana Budíková: Obrazy, Oldřich Plíva: Sklo

Rabasova galerie Rakovník

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1991   Jiří Anderle
  1994   Bohumil Heinz: Ćeský rytec
  1996   Karel Chaba: Obrazy a grafika
  1998   Čestmír Janošek: Mrazovky
  1998   Jan Smetana: Kresby
  1999   Milan Med: Svět baletu
  1999   Miroslav Pangrác (Výběr z malířského a sochařského díla)
  1999   Václav Rabas ve sbírkách Rabasovy galerie
  2000   František Hodonský: Plovoucí smaragdy (Výběr z díla 1962 - 200)
  2000   Jiří Anderle: Variace na dané téma - etnické umění Afriky
  2000   Šárka Radová
  2001   Aleš Lamr
  2001   Jindřich Hegr
  2001   Josef Velčovský: Obrazy
  2001   Ladislav Janouch
  2001   Ladislav Janouch: Sochy
  2001   Olga Vohnoutová: Keramika
  2002   Jiří Hruška: Malby
  2002   Marta Taberyová: Keramika
  2002   Rudolf Puchold: Užitá grafika
  2002   Václav Gatarik: Sochy
  2002   Václav Zoubek: Malby z let 1976-2001
  2003   Grafika Václava Rabase ve sbírkách Rabasovy galerie Rakovník
  2003   Michaela Absolonová: Sochy - obrazy
  2003   Václav Zoubek (Malby z let 1976 - 2003)
  2004   Jaroslav Urbánek: Sochy
  2005   Josef Istler
  2005   Václav Zoubek: Věci
  2006   Jaroslav Alt
  2006   Radek Andrle
  2006   Tomáš Vosolsobě: Přelom padesátých a šedesátých let - obrazy a kresby
  2007   Břetislav Štorm architekt a grafik (Ke stému výročí narození)
  2007   Václav Zoubek: Živly
  2007   Vladimír Gebauer: Cesty
  2008   Galerie Jiří Anderle v Pavlíkově
  2008   Otakar Synáček
  2008   Pavel Sukdolák: Barevné lepty a pastely
  2008   Pavla Aubrechtová: Koláže, asambláže, kresby
  2008   Podivuhodný svět Michala Slaměníka
  2008   Václav Frolík: Pastely
  2008   Vojtěch Kubašta
  2008   Zdeněk Prokop: Jablko poznávání (Výběr z malířské tvorby)
  2009   Eva Tovarová: Nebe čaruje - hlavu vzhůru
  2009   Humor Vladimíra Jiránka
  2009   Jan Grimm: Obrazy
  2009   Jaroslav Valečka: Obrazy
  2009   Josef Císařovský: Malby z let 1938 - 2008
  2009   Josef Chrástka: Šumava
  2009   Malující sochař Miroslav Pangrác
  2009   Maria Varvodičová: Vlast jako erbologie
  2009   Miloslav Polcar: Obrazy, grafika, objekty
  2010   Bohumil Obst: Makrofotografie
  2010   Markéta Fuchsová
  2010   Václav Zoubek: Metopy, čaje,...
  2010   Vojtěch Kraus: Grafika
  2011   Jiří Hauschka: Siločáry krajiny
  2011   Josef Vacke: Rakovnicko a česká krajina
  2011   Roman Trabura: Psycho
  2012   Jindra Viková: Vztahy / Relationships
  2012   Krajiny Karla Pokorného
  2012   Milan Ressel
  2012   Nina Čampulka: Animovaný film, ilustrace, sochy, kresby, obrazy
  2012   Roman Franta: Vitamínová smrt (Struktury a množiny z let 1990-2012)
  2013   Glued nude koláže Ivana Komárka
  2013   Jaromír Másler: Od Adama
  2013   Tomáš Polcar: Kyklos
  2014   Jaroslav Urbánek: Sochy, kresby, reliéfy
  2014   Jindřich Modráček
  2014   Jiří Načeradský
  2014   Ladislav Janouch 70: Sochy v keramice
  2014   Místní mazal Dalibor Blažek
  2015   Karel Souček 1915-1982
  2015   Martin Mulač: Necromantix
  2016   David Janouch
  2016   Milan Salák: Obrazy s obrazy
  2017   František Zuska (1887-1855)
  2017   Jiří Středa: Sochy
  2017   Marcela Vichrová: Pohádkář
  2017   Miroslava Zychová: Želvím krokem (Obrazy)
  2017   Vlastimil Rada: Kresby, obrazy
  2018   Martin Velíšek: Holky
  2018   Pavel Rajdl: Zastavení (Obrazy, kresby, keramika)
  2018   Petr Šmaha: Obrazy 2007 - 2017
  2018   Sochařské portréty Ladislava Janoucha
  2019   Pavel Mühlbauer: Esence místa / The Essence of Place
  2019   Vojtěch Horálek: Sluneční lázně
  2019   Zdenka Marie Nováková: Mezi řádky let
  2020   Dřevoryty Václava Rabase
  2020   Miroslav Oliva: Keramika
  2023   Jana Budíková
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1988   Vincenc Beneš, Otakar Nejedlý: Bojiště ve Francii
  1992   Džbán 1992
  1993   Džbán 1993. Mezinárodní sochařské sympozium
  1994   Džbán 1994. Mezinárodní sochařské sympozium
  1995   Drobná devoční grafika
  1995   Džbán 1995. Mezinárodní sochařské sympozium
  1996   Džbán 1996. Mezinárodní sochařské sympozium
  1997   Džbán 1997. Mezinárodní sochařské sympozium
  1998   Džbán 1998. Mezinárodní sochařské sympozium
  1999   Džbán 1999. Mezinárodní sochařské sympozium
  1999   Jiří Načeradský, Jaroslav Nešetřil: Antropogeometrie
  2000   Džbán 1992 2000 (Mezinárodní sochařské sympozium Džbán a Přírodní kámen v architektuře)
  2000   Džbán 2000. Mezinárodní sochařské sympozium
  2001   Džbán 1992-2001 (Deset ročníků mezinárodního sochařského sympozia)
  2001   Džbán 2001. Mezinárodní sochařské sympozium
  2001   Pravoslav Rada, Jindřiška Radová
  2001   Vojtěch Malaník, Alena Sukupová, Otto Sukup
  2002   Džbán 2002. Mezinárodní sochařské sympozium
  2002   Ellen Jilemnická, Petr Císařovský, Ivan Bukovský, Lubomír Pešek: Orbis Pictus: Europa
  2003   Středočeské sdružení výtvarníků: Členská výstava 2003
  2004   Středočeské sdružení výtvarníků: Členská výstava 2004
  2005   Džbán 2005. Mezinárodní sochařské sympozium
  2005   Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi (Výstava ke 120. výročí narození Václava Rabase)
  2005   Středočeské sdružení výtvarníků: Členská výstava 2005
  2006   Martin Frind, David Janouch
  2006   Středočeské sdružení výtvarníků: Členská výstava 2006
  2008   Mantichora
  2008   Sdružení pražských malířů
  2008   Skála Skála Skála (Výtvarné práce tří generací)
  2008   Středočeské sdružení výtvarníků: Členská výstava 2008
  2009   Kamarádi vystavují k 65. narozeninám Ladislava Janoucha
  2009   Karel Kestner, Marie Kovaříková: V takové krásné společnosti
  2009   Středočeské sdružení výtvarníků: Členská výstava 2009
  2010   Mirek Kaufman: Tekuté písky
  2010   Středočeské sdružení výtvarníků: Členská výstava 2010
  2011   Milan Vácha: Sochy, Jiří Altman: Grafika, Rudolf Riedlbauch: Obrazy
  2011   Středočeské sdružení výtvarníků: Členská výstava 2011
  2012   Středočeské trienále '12
  2013   Rak hlína chmel (Ateliér veškerého sochařství Kurta Gebauera)
  2013   Sdružení pražských malířů a sochaři jako hosté na téma figura - portrét (Nová síň pod Vysokou bránou 24. ledna - 14. dubna 2013)
  2014   Tázání a odpovědi Šárky Radové, Evy Vlasákové, Olgy Vyleťalové a Bohunky Waageové
  2014   Zdeněk Manina, Libor Jaroš
  2015   Electric Lobster
  2015   Pocta Otto Gutfreundovi v Rabasově galerii Rakovník
  2015   Středočeské trienále 2015
  2015   Tváře krajiny (Umělecká beseda Václavu Rabasovi 2015)
  2016   Jiří Matouš Trnka, Marie Trnková
  2016   Šest sochařů z Mánesa - Petr Císařovský, Martina Fotrová, Stanislav Hanzík, Josef Klimeš, Jaroslav Urbánek, Jasan Zoubek
  2017   Jaroslav Beneš, Miroslav Machotka
  2017   Nové sdružení pražských umělců
  2017   Svoz 16
  2017   Zbyněk Havlín, Jan Kovářík: Slyšet trávu růst
  2018   Český dřevák
  2018   Jednota umělců výtvarných
  2018   Mezi mnou a tebou
  2019   Jedna dvě tři (Jana Budíková, Šárka Radová, Helena Samohelová)
  2019   Spolek pražských výtvarných umělců
  2020   Pars pro toto
  2020   S.V.U. Mánes
  2022   Sdružení výtvarných umělců keramiků 2022
  2022   Středočeské sdružení výtvarníků: Členská výstava 2022
  2022   V Podlesí (Marcela Vichrová, Adam Velíšek)
  2023   Panta Rhei (Ingrid Račková, David Suchopárek)
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1995   Václav Rabas - malíř očima své ženy, dětí a hospodyně
  2000   Být sochařem (O životě a práci s Miroslavem Pangrácem)
  2002   Sochař Ladislav Janouch
  2003   50 let Merkuru
  2004   Miroslav Pangrác
  2005   Stanislav Hanzík (Josef Sudek fotografoval v ateliéru Stanislava Hanzíka, Portréty a volné plastiky, Realizace)
  2008   Rakovničtí erbovníci (Torzo s pozůstalosti)
  2009   O báječných lidech slovem a obrazem
  2010   Krejčí Očko a trpaslíci
  2012   Aforismy a něco navíc
  2012   Sochař Miroslav Pangrác: Deníky 1942–1957
  2014   Sochař Miroslav Pangrác: Deníky 1958–1978
  2014   Václav Rabas - malíř očima své ženy, dětí a hospodyně
  2020   Ladislav Janouch: Sochy, plastiky, keramiky
  2021   David Janouch - Dowdy: Sochař, restaurátor, tramp
  2025   Sochař Miroslav Pangrác: Deníky 1979–1990
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  2008   Středočeské ateliéry (1)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev)
  2009   Slovník výtvarníků z Rakovníka a okolí
  2011   Slovník výtvarníků z Rakovníka a okolí (druhý díl)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1985   Václav Rabas: Slovensko - krajina
  1986   Vilma Vrbová-Kotrbová: Serigrafie
  1990   Zdeněk Balaš: Výběr z díla
  1993   Jan Merta: Obrazy
  1993   Jiří Kačer: Sochy a kresby
  1993   Rudolf Puchold 1881-1947
  1994   Jaroslav Dubský: Bizarní memento designu (interiéry, nábytek, užité umění, design)
  1994   Václav Rabas: Malby z let 1930-1940
  1995   Antonín Pelc
  1995   Ludvík Kovář: Skleněné objekty
  1995   Mark Martin Kinkal: Fotografie
  1995   Václav Rabas: mistr zátiší
  1996   Jiří Měchura: Fotografie
  1996   Karel Chaba: Obrazy, grafika
  1996   Malíři z Dietzenbachu
  1996   Pavel Vavrys: Obrazy
  1996   Venda Truhlářová: Obrazy
  1997   Erich Kaufman: Fotografie
  1997   Jaroslav Papoušek: Obrazy
  1997   Radomír Kolář: Ilustrace
  1998   Čestmír Janošek: Mrazovky
  1998   Jan Smetana: Kresby
  1999   Johanna Klusáková: Malby
  1999   Milan Med: Svět baletu
  1999   Miroslav Pangrác: Výběr z malířské a sochařské tvorby
  1999   Pavel Kreml: Obrazy
  2000   František Hodonský: Malby
  2000   Jarmila Malátová: Sochy, kresby
  2000   Jaromír Blažek: Sochy
  2000   Jiří Brázda: Obrazy, kresby, grafika
  2000   Šárka Radová
  2000   Zdeněk Manina: Poletíme
  2001   Aleš Lamr
  2001   Jindřich Hegr
  2001   Miroslav Uher: Fotografie
  2001   Roman CH. Sklenička: Obrazy
  2001   Zdeněk Kříž: Obrazy
  2002   Jiří Hruška: Malby
  2002   Jiří Šiler: Maroko (Fotky z dovolené)
  2002   Josef Chrástka: Fotografie
  2002   Karel Franta: Obrazy, kresby, ilustrace
  2002   Marta Taberyová: Keramika
  2002   Rudolf Puchold: Užitá grafika (Veselé velikonoce)
  2002   Václav Gatarik: Sochy
  2002   Václav Laňka: Svět pavích ok (přírodovědecké fotografie)
  2003   František Hodonský
  2003   Jan Partiš: Pod vlivem Afriky
  2003   Jarmila Malátová: Malované sochy
  2003   Jiří Mocek: Malby
  2003   Luboš Synecký: Malby
  2003   Michaela Absolonová: Sochy - obrazy
  2003   Václav Rabas: Grafika
  2003   Václav Upír Krejčí: Upírovy cestopisy ve fotografii i psané
  2004   Eva Linksfeilerová: Akvarely
  2004   Jaroslav Urbánek: Sochy
  2004   Jindřich Čermák: Hostem ve své hlavě (fotografie)
  2004   Jindřich Richter: Příběhy
  2004   Jiří Pokorný: Malby
  2004   Luděk Tichý: Objekty, sochy, malby
  2004   Otakar Čemus: Obrazy
  2004   Radomír Kolář: Z malířské tvorby
  2005   Jan Lisý: Fotografie
  2005   Josef Istler
  2005   Rhodos, ostrov slunce (Fotografie Jana Lukáše)
  2005   Stanislav Hanzík
  2005   Václav Frydecký: Kresby a plastiky
  2006   Josef Chrástka: Fotografie
  2006   Michal Hendrych
  2006   Miroslav Hanák
  2006   Pavel Besta
  2006   Tomáš Záborec
  2006   Zdeněk Mézl
  2007   Břetislav Štorm: Architekt a grafik (Ke stému výročí narození)
  2007   Herbert Kisza
  2007   Jiří Kačer
  2007   Miluše Schmalzová: Afrika
  2007   Stanislav Kovář: Výběr z díla
  2007   Tomáš Janeček
  2007   Vladimír Gebauer: Cesty
  2007   Vladimír Svoboda
  2008   Líba Taylor: Neviňátka
  2008   Otakar Synáček
  2008   Pavel Štechmiler: Flagelant bez talentu
  2008   Pavla Aubrechtová
  2008   Petr Toth: Svědci času
  2008   Renáta Kaiserová: Sochy a grafika
  2008   Tomáš Kališ: Fotografie
  2008   Václav Benedikt: Obrazy a grafika
  2008   Vojtěch Kubašta
  2008   Zdeněk Prokop: Jablko poznávání
  2009   Eva Tovarová: Nebe čaruje - hlavu vzhůru
  2009   Jan Grimm: Obrazy
  2009   Jan Grimm: Obrazy
  2009   Jaroslav Valečka: Obrazy
  2009   Josef Císařovský: Malby z let 1938 - 2008
  2009   Malující sochař Miroslav Pangrác
  2009   Maria Varvodičová: Vlast jako Erbologie
  2010   Jiří Slíva: Grafika
  2010   Martin Kuriš: Navarana
  2010   Martin Kuriš: Navarana
  2010   Milena Mrugová: Pastely
  2010   Miloslav Polcar: Transfer
  2010   Mirek Kaufman: Tekuté písky
  2010   Petr Toth: Artefakty
  2010   Vítězslav Netrval: Sochy
  2011   Jiří Hauschka: Siločáry krajiny
  2011   Josef Říha: Potkávání měst, krajin a lidí
  2011   Josef Vacke: Rakovnicko a česká krajina
  2011   Pavel Vácha: Ohlédnutí
  2011   Václav Laňka: Z říše rostlin (výstava fotografií)
  2012   Andrej Barla: Fotografie
  2012   Jindra Viková: Vztahy
  2012   Jindřich Richter: Zátiší
  2012   Krajiny Karla Pokorného
  2012   Milan Ressel
  2012   Nina Čampulka: Animovaný film, ilustrace, sochy, kresby a obrazy
  2013   Glued nude koláže Ivana Komárka
  2013   Glued nude koláže Ivana Komárka
  2013   Jan Partiš: Sochy
  2013   Jaroslav Hruška: Fotografie z Křivoklátska
  2013   Tomáš Polcar: Kyklos (zahájení)
  2013   Tomáš Polcar: Kyklos
  2014   Jaroslav Urbánek: Sochy, kresby, reliéfy (derniéra výstavy)
  2014   Jaroslav Urbánek: Sochy, kresby, reliéfy
  2014   Jindřich Modráček
  2014   Jiří Načeradský
  2014   Josef Chrástka: Šumavská odysea
  2014   Kristina Folprechtová
  2014   Petr Šmaha: Kresby
  2014   Tomáš Kališ Evropou
  2015   Anna Osadnik (grafika, koláže, keramika)
  2015   Jaroslav Pleier: Fotografie
  2015   Karel Lavička
  2015   Karel Souček 1915 - 1982
  2015   Martin Mulač: Necromantix
  2015   Pavel Vácha: Sedmdesát pět portrétů
  2015   Pavel Vácha: Sedmdesát pět portrétů (setkání s autorem při derniéře)
  2016   Dalibor Blažek: Bez očí
  2016   David Janouch: Sochy
  2016   František Hodonský: Protější břeh
  2016   František Hodonský: Protější břeh (derniéra výstavy)
  2016   Jindřiška Radová: Život s keramikou
  2016   Jindřiška Radová: Život s keramikou (komentovaná prohlídka)
  2016   Jiří Rozinek: Krásy jižní Afriky a západu USA
  2016   Karel Souček: Kresby
  2016   Milan Salák: Obrazy s obrazy
  2016   Pavel Hokynek: Tekuté a těkavé (Praha, Londýn, Hřebeč)
  2016   Zbyšek Sion: Obrazy
  2017   Josef Meduna - Ohlédnutí (Obrazy-kresby-grafika)
  2017   Miroslava Zychová: Želvím krokem (obrazy)
  2017   Miroslava Zychová: Želvím krokem (Obrazy)
  2017   Tomáš Kališ: Wind Holland
  2017   Tomáš Petříček: Malby
  2017   Václav Rabas: Země, hlína a moderní umění
  2017   Vlastimil Rada: Kresby, obrazy
  2018   Ladislav Janouch: Sochařské portréty
  2018   Libor Kaláb: Obrazy
  2018   Pavel Rajdl: Zastavení (obrazy, kresby, keramika)
  2018   Petr Šmaha: Obrazy 2007 - 2017
  2019   Pavel Mühlbauer: Esence místa
  2019   Zdenka Marie Nováková: Mezi řádky let
  2020   Dřevoryty Václava Rabase
  2023   Robin Kaloč: Grafika
  neuveden(1990)   Oldřich Koníček: Z italských bojišť
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1996   Malířská dynastie Lhotů a Rakovník: Antonín Lhota, Albín Lhota
  1997   Mezinárodní sochařské sympozium 1997: Džbán
  1998   Jaroslav Nešetřil, Jiří Načeradský: Antropogeometrie IV (1 + 1 Nebezpečné známosti)
  2001   10. ročník mezinárodního sochařského sympozia Džbán
  2001   Josef Velčovský: Obrazy, Ladislav Janouch: Sochy
  2001   Přátelé po patnácti letech
  2003   Středočeské sdružení výtvarníků, Členská výstava 2003
  2005   Jan Kohout: Objekty, Přemysl Martinec: Obrazy
  2006   Džbán 2006 (Džbánek)
  2006   Pavel Nejman, Petr Nejman
  2006   Středočeské sdružení výtvarníků: Členská výstava
  2007   Fotoklub Beroun
  2007   Historie rakovnických pomníků
  2007   Namaluj své město, svoji vesnici
  2007   Sdružení pražských malířů a Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska
  2007   Sdružení pražských malířů, Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska
  2007   Výtvarný kroužek GZW (Gymnázium Zikmunda Wintra)
  2008   František Skála, František Skála, František Skála (Výtvarné práce tří generací)
  2008   Namaluj své město svoji vesnici
  2009   Kamarádi vystavují k 65. narozeninám Ladislava Janoucha
  2009   Karel Kestner, Marie Kovaříková: V takové krásné společnosti
  2011   Členská výstava 2011 Středočeského sdružení výtvarníků
  2013   Sdružení pražských malířů
  2016   Šest sochařů z Mánesa (Petr Císařovský, Martina Fotrová, Stanislav Hanzík, Josef Klimeš, Jaroslav Urbánek, Jasan Zoubek)
  2017   Jaroslav Beneš, Miroslav Machotka: Fotografie
  2017   Zbyněk Havlín, Jan Kovařík: Slyšet trávu růst
  2018   Český dřevák
  2018   Jednota umělců výtvarných
  2018   Mezi mnou a tebou
  2022   Sdružení výtvarných umělců keramiků
  2023   Jana Budíková: Obrazy, Oldřich Plíva: Sklo
  2024   Středočeské Trienále ’24
PF
  rok vydání   název (podnázev)
  2018   Pf 2018 Rabasova galerie Rakovník
  2018   Rabasova galerie Rakovník PF 2019
  2019   PF 2020 (Rabasova galerie Rakovník)
plakát
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   Josef Velčovský: Obrazy, Ladislav Janouch: Sochy
  2003   Martin Frind, David Janouch
  2008   Vojtěch Kubašta
  2009   Kamarádi vystavují (k 65. narozeninám Ladislava Janoucha)
  2012   Nina Čampulka: Animovaný film, ilustrace, sochy, kresby, obrazy (animovaný film, ilustrace, sochy kresby, obrazy)
  2013   Sdružení pražských malířů
  2016   David Janouch: Sochy
  2018   Ladislav Janouch: Sochařské portréty
  2023   Jana Budíková: Obrazy, Oldřich Plíva: Sklo
  2023   Jiří Anderle (Povídání mezi obrazy)
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev)
  2007   Musica per Cinque
  2011   Pavel Steidl
  2022   Marcela Vichrová, Adam Velíšek: V Podlesí
  2023/12(10   Jiří Anderle (Povídání mezi obrazy)

Rabasova galerie Rakovník

instituce, obec, adresa
Rabasova galerie, Heroldova síň, Rakovník (Rakovník), Vysoká 232
Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník), Husovo náměstí 27

Rabasova galerie Rakovník

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
  2008   Reprezentace národa
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2008   Střední Čechy (Příběh lidové architektury v dokumentech)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2012   Nina Čampulka: Animovaný film, ilustrace, sochy, kresby, obrazy (animovaný film, ilustrace, sochy, kresby a obrazy)
adresář
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno   RGČR The Czech Galleries Council
seznam institucí
  rok vydání   název (podnázev)
  nedat   RGČR Rada galerií České republiky

Rabasova galerie Rakovník

autorská
termín   název výstavy, místo konání
2003/08/05 - 2003/08/31   55. výročí otevření Rakovnické galerie, Rabasova galerie, Výstavní síň na radnici, Rakovník (Rakovník)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2001/01/23 - 2001/03/04   Historie galerie v Rakovníku, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)

Rabasova galerie Rakovník

osoba narození poznámka
Zoubek Václav 25. 9. 1953 1991 - ????, ředitel

Rabasova galerie Rakovník

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1954   Rabasova galerie v Rakovníku
  2005   Žijeme v době, která je hrdá na překračování vžitých norem...
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev)
  2013   Pangrác dvě generace (Při příležitosti zahájení výstavy si vás dovolujeme pozvat na křest knihy Sochař Miroslav Pangrác deníky 1942-1957)

Rabasova galerie Rakovník

osoba narození
Fesca Adolf  
Gatarik Václav 16. 2. 1962
Gebauer Kurt 18. 8. 1941
Janouch David 20. 8. 1967
Janouch Ladislav 14. 6. 1944
Kandler Vilém 28. 2. 1816
Mágr Hans 1889
Pangrác Miroslav 16. 10. 1924
Radová Šárka 3. 5. 1949
Vacke Josef 18. 7. 1907
Zet Martin 11. 9. 1959
Zoubek Václav 25. 9. 1953

Rabasova galerie Rakovník

dílo
rok vydání   autor, název (podnázev)
2000   Janouch Ladislav, Dělené torzo
2002   Janouch David, Labil
2014   Janouch Ladislav, Arch. Jan Kaplický
grafika
rok vydání   autor, název (podnázev)
1910   Mágr Hans, Muž a žena s dýkou
1912   Mágr Hans, Dva vznášející se akty s korunkou
1913   Mágr Hans, Mužský akt s koněm
nedatováno   Mágr Hans, Dva ležící akty ženy a muže
nedatováno   Mágr Hans, Dvě ženy
nedatováno   Mágr Hans, Klečící akty muž a žena
nedatováno   Mágr Hans, Muž a žena sedící na židli v interiéru
nedatováno   Mágr Hans, Pár
nedatováno   Mágr Hans, Stojící mužský a ženský akt
plakát
rok vydání   autor, název (podnázev)
2023   Anderle Jiří, Jiří Anderle (Povídání mezi obrazy)
socha
rok vydání   autor, název (podnázev)
2000   Janouch Ladislav, Matka a dítě