Mantichora

termín: 2008/01/17 - 2008/03/09
instituce: Rabasova galerie Rakovník
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Slovo „Mantichora“ označuje bájné zvíře, které se rodí v poušti a které řecký učenec Plinius starší ve svém díle Přírodověda popisuje takto:
„Má tři řady zubů nahoře spojených na způsob hřebene, lidskou tvář a uši, modré oči, lví tělo krvavě červené barvy a ocas zakončený ostnem jako u štíra. Je nesmírně rychlé a rádo si pochutnává na lidském mase. Hlasem připomíná píšťalu, kombinovanou s trubkou...“
Jde tedy o jakousi zoologickou koláž, a právě koláž patří – jak známo – k oblíbeným výtvarným metodám surrealismu – vždyť spojením dvou či více věcí dohromady získáváme věc novou, s novou tváří, vlastnostmi i příběhem.
Myslíme si, že tato dnešní pomyslná potvora, vzešlá z našich podprahových kabinetů, řve, píská a troubí dostatečně líbezně také o tom, že surrealismus nejenže nehyne, ale naopak v souběhu s dobou mile košatí, nově kvete a vydává zajímavé plody.
zdroj - www.rabasgallery.cz