Muzeum Kroměřížska

druh: muzeum
obec: Kroměříž (Kroměříž)
adresa: Velké náměstí 38
PSČ: 767 11
stát: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: muzeum@muzeum-km.cz
web: www.muzeum-km.cz

Muzeum Kroměřížska

termín   název výstavy, místo konání
1978/07/20 - 1978/09/24   Zdeněk Přikryl: Kresby, Zámek Holešov, Holešov (Kroměříž)
1978/09/14   Ela Vejrychová - Švabinská: K stému výročí narození, Památník Maxe Švabinského, Kroměříž (Kroměříž)
1978/10/04 - 1978/11/26   Vladimír Jiránek: Kresby, Památník Maxe Švabinského, Kroměříž (Kroměříž)
1978/10/09 - 1978/11/26   Josef Kábrt: Obrazy a kresby, Památník Maxe Švabinského, Kroměříž (Kroměříž)
1980/06/28 - 1980/08   Josef Kábrt, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1981   Jiří Kalousek: Ilustrace, Kroměříž (Kroměříž), Kroměříž (Kroměříž)
1981/07 - 1981/08   Malířství druhé poloviny 19. století na Moravě, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1981/12/29 - 1982/02/17   Zdeněk Mlčoch: Ilustrace a grafika, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1982   Sochařské dílo Vladimíra Preclíka, Zámek Chropyně, Chropyně (Kroměříž)
1982/03 - 1982/04   Karel Minář: Výběr z díla, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1983/05 - 1983/09   České malířství a sochařství 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, Zámek Chropyně, Chropyně (Kroměříž)
1983/11/02 - 1983/12/04   Eduard Světlík (1903 - 1970), Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1984/02/21 - 1984/04/08   Max Švabinský: Výběr z grafického díla ze sbírek Muzea Kroměřížska Kroměříž, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1984/03   České malířství z přelomu století ze sbírek OGVU Gottwaldov, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1985/05/30   Josef Čapek: Beseda s diapozitivy o životě a díle českého malíře, Památník Maxe Švabinského, Kroměříž (Kroměříž)
1985/07/11 - 1985/09   František Hudeček: Výběr z díla, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1985/11/12 - 1985/12   Zdena Dvořáková: Výběr z díla, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1986/04/06 - 1986/10/konec   Jaroslav J. Králík, Zámek Chropyně, Chropyně (Kroměříž)
1986/07/06 - 1986/09/28   Tělo v československé fotografii 1900-1986, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1986/10/05 - 1986/10/31   Vladimír Renčín, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1987/02/12   Vzpomínkový večer k 25. výročí úmrtí národního umělce Maxe Švabinského, Památník Maxe Švabinského, Kroměříž (Kroměříž)
1987/10   Národopisné motivy v díle Marie Gardavské (1871 - 1937), Zámek Chropyně, Chropyně (Kroměříž)
1989/06/03 -   VI. Trienále umělecké knižní vazby, Arcibiskupský zámek, Kroměříž (Kroměříž)
1990/04/24 - 1990/06/24   Salon výtvarníků jihovýchodní Moravy, Dům umění, Zlín (Zlín)
1990/04/24 - 1990/06/24   Salon výtvarníků jihovýchodní Moravy, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1990/04/24 - 1990/06/24   Salon výtvarníků jihovýchodní Moravy, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1990/06 - 1990/10   Žáci Fillovy školy, Zámek Chropyně, Chropyně (Kroměříž)
1990/07/05 - 1990/09/16   Salon výtvarníků jihovýchodní Moravy, Památník Maxe Švabinského, Kroměříž (Kroměříž)
1990/11/22   Jan Zrzavý: Večer k 100. výročí narození malíře a grafika, národního umělce, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1990/12/07 - 1991/01/08   Dalibor Chatrný, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1990/12/18 - 1991/02/17   Vladislav Vaculka: Životní dílo, Dům umění, Zlín (Zlín)
1991/02/26 - 1991/04/07   Dalibor Chatrný: Retrospektiva, Dům umění, Zlín (Zlín)
1991/03/03 - 1991/04/28   Vladislav Vaculka: Životní dílo, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1991/05/05 - 1991/06/30   Dalibor Chatrný: Retrospektiva, Památník Maxe Švabinského, Kroměříž (Kroměříž)
1991/05/05 - 1991/07/21   Vladislav Vaculka: Životní dílo, Ústav lidového umění, Strážnice (Hodonín)
1991/07/31 - 1991/09/22   Vladislav Vaculka: Životní dílo, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1991/09/29 - 1991/10/27   Josef Ruszelák: Obrazy a grafika, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1991/10 - 1991/12   Vladislav Vaculka: Životní dílo, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1991/11/26 - 1992/01/10   Pocta Emilu Fillovi, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1992/01/28 - 1992/03/01   Radoslav Kutra: Malířské dílo 1958 - 1991, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1992/04/07 - 1992/05/24   Josef Kšír: Lidová architektura na Hané ve fotografii, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1992/04/15 - 1992/05/03   Karel Vaca: Obrazy, scénické návrhy, plakáty, Radoslav Kratina: Objekty, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1992/05/12 - 1992/10/31   Karel Vaca: Obrazy, scénické návrhy, plakáty, Radoslav Kratina: Objekty, Zámek Chropyně, Chropyně (Kroměříž)
1992/06/11 - 1992/07/06   Grafika Aleny Antonové, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1992/07/30 - 1992/09/13   František Josef Kraus, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1992/08/05 - 1992/09/02   Archeologie ze vzduchu: Soubor barevných leteckých snímků, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1992/11/05 -   Jiří Novák: Užitá grafika, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1993/04/08 - 1993/05/30   Jaroslav Hovadík: Obrazy, grafika, koláže, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1993/04/29 - 1993/05/30   Vladimír Škranc: Obrazy a grafika, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1993/06/20 - 1993/06/27   Corpora S, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1995/03 - 1995/04   Václav Vaculovič: Passio, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1995/08/12 - 1995/10/01   VIII. trienále umělecké knižní vazby, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1995/09/21   Max Švabinský na Slovensku, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1995/10/31 - 1996/01/07   Umění frotáže, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1996/02/08 - 1996/03/17   Jindřich Štreit: Fotografie, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1996/06/16 - 1996/07/14   Souvislosti, Kroměříž (Kroměříž), Kroměříž (Kroměříž)
1996/06/16 - 1996/07/14   Souvislosti, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1996/06/16 - 1996/07/14   Souvislosti, Arcibiskupský zámek, Kroměříž (Kroměříž)
1996/07/25 - 1996/09/01   Jan Kristofori: Obrazy, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1996/07/25 - 1996/09/01   Nadace Lyry Pragensis: Grafika, plastiky, kolibří knížky, bibliografie, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1996/09/05 - 1996/10/20   Jerzy Fober: Sochy, Tomasz Lubaszka: Obrazy, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1996/10/31 - 1996/01/12   Hana Storchová: Grafika, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1997   Hana Storchová: Grafika, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1997/03/06   Beseda s Jaroslavem Klápštěm a Ludvíkem Kunderou, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1997/03/06 - 1997/04/20   Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1997/07/14 - 1997/09/30   Albín Žitný: Žertíky a šprýmy Albínka Žitného, Muzeum Vyškovska, Vyškov (Vyškov)
1998/02/12 - 1998/03/22   Vladimír Škranc: Výběr z tvorby, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1998/04/16 - 1998/05/27   Nebe, peklo, ráj, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1998/08/06 - 1998/09/13   Karel Hlaváček: Výtvarník a kritik 1874/1898, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1998/11/12 - 1998/12/06   Marie Filippovová: Otevřený projekt a jiné práce, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1999/03/04 - 1999/04/11   Zdena Dvořáková: Obrazy, tapiserie, krajka, Malá galerie Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1999/06/20 - 1999/08/01   Světla - stíny - odlesky, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1999/09/23 - 1999/10/31   Vojtěch Adamec: Sochy, kresby, pastely, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1999/11/11 - 2000/01/02   Vůně a šperk, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2000/03/09 - 2000/04/09   Josef Ruszelák: Nejen ohlédnutí, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2000/03/09 - 2000/04/09   Ludvík Kundera: Hora dění, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2000/03/23 - 2000/04/29   Petra Čejková: Objekty, Malá galerie Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2000/04/04   Beseda s Ludvíkem Kunderou u příležitosti jeho kulatého životního jubilea, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2000/11/16 - 2001/02/04   Josef Jíra: Výběr z díla, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2001/02/22 - 2001/03/25   Jan Šplíchal: Fotomontáže, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2001/04/05 - 2001/05/13   Sochař Otmar Oliva, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2001/04/26 - 2001/10/06   Miloslav Fekar: Projekt Putování, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2001/04/26 - 2001/10/06   Miloslav Fekar: Projekt Putování, Arcibiskupský zámek, Kroměříž (Kroměříž)
2001/05/26 - 2001/08/19   X. trienále umělecké knižní vazby, Arcibiskupský zámek, Kroměříž (Kroměříž)
2002/01/24 - 2002/03/24   Egypt očima Milana Zeminy, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2002/03/21 - 2002/04/21   Miloslav Jemelka: Obrazy, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2002/05 - 2002/09   Jan Jemelka: Obrazy, grafika, Otmar Oliva: Sochy, Zámek Chropyně, Chropyně (Kroměříž)
2002/05/30 - 2002/07/07   Ludmila Jandová: Obrazy, kresby 1987-2001, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2002/07/18 - 2002/09/14   František Makeš: Obrazy, Malá galerie Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2003/03/27 - 2003/05/04   Josef Ščotka: Fotografie, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2003/04/11- stálá expozice   Památník Maxe Švabinského, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2003/06/05 - 2003/09/14   Miloslav Jemelka: Obrazy, kresby, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2003/06/24 - 2003/08/31   Josef Kousal: Obrazy a kresby z let 1925 - 1975, Malá galerie Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2003/07/15 - 2003/09/30   Max Švabinský: Grafiky a kresby, Žerotínský zámek (Zámek Nový Jičín), Nový Jičín (Nový Jičín)
2003/10/16 - 2003/11/16   Emanuel Ranný, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2003/10/23 - 2003/11/30   Vlastimil Třešňák: Obrazy, Galerie Portál, Kroměříž (Kroměříž)
2004/04/02 - 2004/05/02   Vít Ondráček: Proměny Černé Duhy, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2004/05/11 - 2004/06/13   Vladimír Franz: Líbánky na Hané, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2004/09/30 - 2004/11/07   Karel Toman: Bestiář, Galerie Portál, Kroměříž (Kroměříž)
2005/02 - 2005/03   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2005/04/05 - 2005/05/08   Jaroslav Hovadík: Nové práce, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2005/05/26 - 2005/06/26   Jaroslav Hovadík: Kresby a keramika, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2005/06/30 - 2005/09/11   Josef Jíra: Grafika ze soukromé sbírky Petra Kábrta, Malá galerie Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2005/08/04 - 2005/09/18   Jiří Kolbaba: Svět v Kroměříži, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2005/11/15 - 2006/02/05   Česká ilustrační tvorba pro děti, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2005/12/08 - 2006/01/15   Jan Jemelka: Grafika 1995 - 2005, Malá galerie Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2006/02/09 - 2006/03/05   Lubomír Janečka: Kresby, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2006/06/29 - 2006/08/27   Markéta Králová: Grafika, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2006/10/19 -   Labyrint, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2007/05/03 - 2007/06/03   Zdena Dvořáková: Ohlédnutí, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2007/09/20 - 2007/10/27   Tomáš Měšťánek: Malby a pastely, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2007/12/13 - 2008/02/17   Jan Trampota: Malířské dílo, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2008/02/28 - 2008/03/30   Zdeněk Marčík: Slunce v krajině, Malá galerie Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2008/03/13 - 2008/06/15   Jiří Sladký: Dvě tváře Íránu, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2009/04/27 - 2007/06/12   Architekt Otakar Kuča: Krajina a město, Galerie Orlovna, Kroměříž (Kroměříž)
2009/04/27 - 2009/06/12   Architektura očima studentů Gymnázia Kroměříž, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2009/06/06 - 2009/08/30   Andy Warhol, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2009/10/15 - 2009/11/08   Mojmír Preclík: Sochy, reliéfy, kresby, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2009/11/12 - 2010/02/28   Jindřich Štreit: (Ab)normalizace, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2009/12/04 - 2010/01/31   Karel Zeman: Medaile, grafika, známky, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2010/03/04 - 2010/04/11   Jaroslav Hovadík: Ejhle, člověk, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2010/03/05 - 2010/04/01   Ostravské městské inženýrství a stavitelství, Stará radnice, Kroměříž (Kroměříž)
2010/03/05 - 2010/04/01   Průřezy: Práce výtvarných oborů ZUŠ Kroměříž a ZUŠ, Brno, Veveří 133, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2010/03/16 - 2010/04/01   Průřezy: Práce výtvarných oborů ZUŠ Kroměříž a ZUŠ, Brno, Veveří 133, Galerie Orlovna, Kroměříž (Kroměříž)
2010/04/15 - 2010/05/16   Ladislav Jalůvka: Malířské variace, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2010/05/20 - 2010/08/15   Salvador Dalí: Božský komediant, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2010/08/24 - 2010/09/19   Ida Saudková: Správná volba, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2010/12/02 - 2011/01/30   Eva Milotová: Tkané návěje, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2011/03/30 - 2011/04/17   Andělé z Argentiny, Bolívie a Ekvádoru, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2011/04/20 - 2011/05/15   Pocta architektu Karlu Pragerovi, Galerie Orlovna, Kroměříž (Kroměříž)
2011/04/20 - 2011/05/15   Pocta architektu Karlu Pragerovi, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2011/04/20 - 2011/06/19   Fenomén Zdeněk Burian, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2011/06/01 - 2011/06/26   Tomáš Měšťánek: Apokalypsa všedního dne, Malá galerie Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2011/06/24 - 2011/08/28   Hommage à Bohuslav Reynek, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2011/10/27 - 2011/11/27   František Sysel, Marie Dočekalová: Od malování k restaurování, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2011/12/07 - 2012/03/11   Dr.Emil Holub: Africký cestovatel, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2012/03/13   Marie Zahradníková: Slavnostní večer pří příležitosti významného životního jubilea, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2012/03/14 - 2012/04/22   Ex libris ze sbírek Marie Zahradníkové, Galerie Portál, Kroměříž (Kroměříž)
2012/04/16 - 2012/05/13   Patrik Hábl: Posedlost horizontem, Malá galerie Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2012/06/20 - 2012/09/02   Italská abstraktní grafika: Forma 1 a jiné tendence, Malá galerie Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2012/09/06 - 2012/10/14   Emil Filla: Kresby, grafiky, malba, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2013/04/11 - 2013/05/19   František Makeš: Portréty v krajině, Malá galerie Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2013/06/18 - 2013/09/22   Max Švabinský: ...tak trochu jinak..., Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2013/09/05 - 2013/10/13   Antonín Marek Machourek (1913 - 1991), Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2013/10/31 - 2013/12/01   Pavel Holeka: Hebrejská abeceda / Hebräisches Alphabet, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2017/03/10 - 2017/04/09   Tomáš Měšťánek: Můj život v česku, Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2017/06/13 - 2017/09/03   Kráva kráčí k abstrakci (Světová grafika ze sbírky Aldo Tenedini), Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2017/06/29 - 2017/08/31   Malíř Vojtěch Kubašta a jeho pohádkový svět, Zámek Chropyně, Chropyně (Kroměříž)

Muzeum Kroměřížska

termín   název výstavy
1974   Ludvika Smrčková: Sklo
1980   Památník Maxe Švabinského v Kroměříži
1980/06/28 - 1980/08   Josef Kábrt
1981/07 - 1981/08   Malířství druhé poloviny 19. století na Moravě
1981/12/29 - 1982/02/17   Zdeněk Mlčoch: Ilustrace a grafika
1982/03 - 1982/04   Karel Minář: Výběr z díla
1983/11/02 - 1983/12/04   Eduard Světlík (1903 - 1970)
1984/03   České malířství z přelomu století ze sbírek OGVU Gottwaldov
1985/07/11 - 1985/09   František Hudeček: Výběr z díla
1985/11/12 - 1985/12   Zdena Dvořáková: Výběr z díla
1986   Vladimír Škranc: Obrazy a kresby
1986/07/06 - 1986/09/28   Tělo v československé fotografii 1900-1986
1986/10/05 - 1986/10/31   Vladimír Renčín
1986/10/11   Společné setkání u příležitosti 10. výročí otevření nové expozice
1990/11/22   Jan Zrzavý: Večer k 100. výročí narození malíře a grafika, národního umělce
1991/03/03 - 1991/04/28   Vladislav Vaculka: Životní dílo
1991/09/29 - 1991/10/27   Josef Ruszelák: Obrazy a grafika
1991/11/26 - 1992/01/10   Pocta Emilu Fillovi
1992/01/28 - 1992/03/01   Radoslav Kutra: Malířské dílo 1958 - 1991
1992/04/15 - 1992/05/03   Karel Vaca: Obrazy, scénické návrhy, plakáty, Radoslav Kratina: Objekty
1992/07/30 - 1992/09/13   František Josef Kraus
1993/02/04 - 1993/02/28   Obrazy Františka Dvořáka
1993/04/08 - 1993/05/30   Jaroslav Hovadík: Obrazy, grafika, koláže
1993/06/20 - 1993/06/27   Corpora S
1995/03 - 1995/04   Václav Vaculovič: Passio
1995/08/12 - 1995/10/01   VIII. trienále umělecké knižní vazby
1995/09/21   Max Švabinský na Slovensku
1996/07/25 - 1996/09/01   Jan Kristofori: Obrazy
1996/07/25 - 1996/09/01   Nadace Lyry Pragensis: Grafika, plastiky, kolibří knížky, bibliografie
1997/03/06   Beseda s Jaroslavem Klápštěm a Ludvíkem Kunderou
1998/02/12 - 1998/03/22   Vladimír Škranc: Výběr z tvorby
1998/04/16 - 1998/05/27   Nebe, peklo, ráj
1998/11/12 - 1998/12/06   Marie Filippovová: Otevřený projekt a jiné práce
1999/06/20 - 1999/08/01   Světla - stíny - odlesky
1999/09/23 - 1999/10/31   Vojtěch Adamec: Sochy, kresby, pastely
2000/03/09 - 2000/04/09   Ludvík Kundera: Hora dění
2000/04/04   Beseda s Ludvíkem Kunderou u příležitosti jeho kulatého životního jubilea
2001/04/05 - 2001/05/13   Sochař Otmar Oliva
2001/04/26 - 2001/10/06   Miloslav Fekar: Projekt Putování
2002/01/24 - 2002/03/24   Egypt očima Milana Zeminy
2003/04/11   Slavnostní otevření památníku Maxe Švabinského
2003/04/11- stálá expozice   Památník Maxe Švabinského
2005/02 - 2005/03   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie
2005/05/26 - 2005/06/26   Jaroslav Hovadík: Kresby a keramika
2005/09/22 - 2005/10/30   Umění je stav duše - práce klientů psychistrické léčebny v Kroměříži
2006/01/24 - 2006/03/12   Nevšední zásluhy tiskařské rodiny Krylů o českou bibliofilii
2006/03/16 - 2006/04/16   Karel Minář: Výběr z díla
2006/06/01 - 2006/06/25   Příběhy v barvách
2006/06/29 - 2006/08/27   Markéta Králová: Grafika
2006/10/19 -   Labyrint
2008/03/13 - 2008/06/15   Jiří Sladký: Dvě tváře Íránu
2009/04/27 - 2009/06/12   Architektura očima studentů Gymnázia Kroměříž
2009/12/04 - 2010/01/31   Karel Zeman: Medaile, grafika, známky
2010/03/05 - 2010/04/01   Průřezy: Práce výtvarných oborů ZUŠ Kroměříž a ZUŠ, Brno, Veveří 133
2011/03/30 - 2011/04/17   Andělé z Argentiny, Bolívie a Ekvádoru
2011/04/20 - 2011/05/15   Pocta architektu Karlu Pragerovi
2012/03/13   Marie Zahradníková: Slavnostní večer pří příležitosti významného životního jubilea
2012/09/06 - 2012/10/14   Emil Filla: Kresby, grafiky, malba
2013/06/18 - 2013/09/22   Max Švabinský: ...tak trochu jinak...
2013/09/05 - 2013/10/13   Antonín Marek Machourek (1913 - 1991)
2013/10/31 - 2013/12/01   Pavel Holeka: Hebrejská abeceda / Hebräisches Alphabet
2017/06/13 - 2017/09/03   Kráva kráčí k abstrakci (Světová grafika ze sbírky Aldo Tenedini)

Muzeum Kroměřížska

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1974   Ludvika Smrčková: Sklo
  1980   Josef Kábrt
  1982   Karel Minář: Výběr z díla
  1982   Vladimír Škranc: Obrazy a kresby
  1983   Ed. Světlík
  1985   František Hudeček: Výběr z díla
  1987   Národopisné motivy v díle Marie Gardavské
  2002   Miloslav Jemelka: Obrazy
  2003   Okouzlený milovník života Max Švabinský
  2004   Vladimír Franz: Líbánky na Hané
  2005   Jan Jemelka
  2006   Lubomír Janečka: Kresby
  2013   Antonín Marek Machourek (1913 - 1991) (Výstava k stému výročí narození významného českého malíáře, posledníhí žáka Maxe Švabinského)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1983   České malířství a sochařství 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově
  1984   České malířství z přelomu století ze sbírek OGVU Gottwaldov
  1986   Tělo v československé fotografii 1900-1986
  1990   Žáci Fillovy školy
  2002   Jan Jemelka: Obrazy, grafika, Otmar Oliva: Sochy
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1989   Emil Filla
  1990   Kardinál František z Ditrichštejna (1570-1636)
  2006   Malíř Rudolf Vejrych 1882-1939
  2009   (Ab)normalizace / (Fake)normalization
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1980   Josef Kábrt: Kresby - obrazy - animovaný film
  1982   Sochařské dílo Vladimíra Preclíka 1970-1982
  1983   Eduard Světlík (1903 - 1970) (obrazy)
  1985   František Hudeček: Výběr z díla
  1986   Vladimír Renčín
  1991   Dalibor Chatrný: Retrospektiva (Muzeum Kroměřížska v Kroměříži)
  1993   Jaroslav Hovadík: Obrazy, grafika, koláže
  1995   Olbram Zoubek: Sochy
  1996   Jindřich Štreit: Fotografie
  1998   Marie Filippovová: Otevřený projekt a jiné práce
  2000   Josef Jíra: Výběr z díla
  2001   Miloslav Fekar: Projekt Putování
  2001   Sochař Otmar Oliva
  2002   František Makeš: Obrazy (v rámci výstavy Profese: restaurátor)
  2002   Miloslav Jemelka: Obrazy
  2003   Emanuel Ranný: Noci a dny
  2003   Josef Ščotka: Fotografie
  2003   Obrazy Vlastimila Třešňáka
  2004   Karel Toman: Bestiář
  2004   Vít Ondráček: Proměny Černé Duhy
  2005   Jaroslav Hovadík: Kresby a keramika
  2005   Josef Jíra: Grafika ze soukromé sbírky Petra Kábrta+
  2006   Lubomír Janečka: Kresby
  2006   Markéta Králová: Grafika
  2007   Jan Trampota: Malířské dílo
  2007   Tomáš Měšťánek: Malby a pastely (Výběr z tvorby 1997 - 2007)
  2007   Zdena Dvořáková: Ohlédnutí (malba, krajka, tapiserie)
  2008   Jiří Sladký: Dvě tváře Íránu (fotografie)
  2008   Zdeněk Marčík: Slunce v krajině (pastely a oleje)
  2009   Karel Zeman: Medaile, grafika, známky
  2009   Mojmír Preclík: Sochy, reliéfy, kresby
  2010   Eva Milotová: Tkané návěje (ilustrace)
  2010   Ladislav Jalůvka: Malířské variace na téma přírody, života a času
  2010   Salvador Dalí: Božský komediant
  2011   Tomáš Měšťánek: Apokalypsa všedního dne
  2012   Emil Filla: Kresby, grafiky, malba
  2013   František Makeš: Portréty v krajině
  2013   Max Švabinský. ..tak trochu jinak...
  2013   Pavel Holeka: Hebrejská abeceda
  2017   Tomáš Měšťánek: Můj život v česku
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  ????   Pocta Emilu Fillovi
  1986   Tělo v československé fotografii 1900 - 1986
  1989   VI. Trienále umělecké knižní vazby
  1992   Archeologie ze vzduchu: Soubor barevných leteckých snímků
  1995   Umění frotáže
  1995   VIII. trienále umělecké knižní vazby
  1996   Jan Kristofori: Obrazy, Nadace Lyry Pragensis: Grafika, plastiky, kolibří knížky, bibliografie
  1996   Jerzy Fober: Sochy, Tomasz Lubaszka: Obrazy
  1998   Nebe, peklo, ráj
  2000   Josef Ruszelák: Nejen ohlédnutí, Ludvík Kundera: Hora dění
  2001   X. trienále umělecké knižní vazby
  2005   Česká ilustrační tvorba pro děti (Přehlídka ilustrací českých výtvarník ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě)
  2011   Andělé z Argentiny, Bolívie a Ekvádoru (Malby španělských mnichů a misionářů z horských klášterů Jižní Ameriky z období pol 17. a 18. stol)
  2011   Hommage à Bohuslav Reynek (ke 40. výročí úmrtí významného básníka a grafika)
  2012   Italská abstraktní grafika (Forma 1 a jiné tendence)
  2017   Kráva kráčí k abstrakci (Světová grafika ze sbírky Aldo Tenedini)
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2009   Andy Warhol
katalogová pozvánka
  rok vydání   název (podnázev)
  1992   Užitá grafika Jiřího Nováka
  2002   Egypt očima Milana Zeminy
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1985   Zdena Dvořáková: Výběr z díla
  1992   Grafika Aleny Antonové
  1992   Lidová architektura na Hané ve fotografii ing. Josefa Kšíra
  1992   Radoslav Kutra: Malířské dílo 1958 - 1991
  1993   Vladimír Škranc: Obrazy a grafika
  1998   Vladimír Škranc: Výběr z tvorby
  1999   Zdena Dvořáková: Obrazy, tapiserie, krajka
  2001   Jan Šplíchal: Fotomontáže
  2012   Marie Zahradníková, Ex libris ze sbírek Marie Zahradníkové
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1992   Karel Vaca: Obrazy, scénické návrhy, plakáty, Radoslav Kratina: Objekty
  2011   František Sysel, Marie Dočekalová: Od malování k restaurování
plakát
  rok vydání   název (podnázev)
  1986   Tělo v československé fotografii
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev)
  1987   Vzpomínkový večer k 25. výročí úmrtí nár. umělce Maxe Švabinského
  1990   Jan Zrzavý: Večer k 100. výročí narození malíře a grafika, národního umělce
  1995   Max Švabinský na Slovensku
  2000   Beseda s Ludvíkem Kunderou u příležitosti jeho kulatého životního jubilea

Muzeum Kroměřížska

instituce, obec, adresa
 
Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž), Velké náměstí 38
Malá galerie Muzea Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž), Velké náměstí 38
Památník Emila Filly a Emila Axmana, Chropyně (Kroměříž), Zámek Chropyně, náměstí Svobody 30
Památník Maxe Švabinského, Kroměříž (Kroměříž), Velké nám. 38
Zámek Chropyně, Chropyně (Kroměříž), nám. Svobody 29

Muzeum Kroměřížska

kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  nedat. [2006]   Muzea a galerie Zlínského kraje
adresář
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
průvodce
  rok vydání   název (podnázev)
  1983   Muzea a galérie v ČSR (A-Z na cesty)

Muzeum Kroměřížska

osoba narození poznámka
Bělíková Holásková Vladislava 2. 4. 1951 1985 - ????
Jemelka Michal 16. 9. 1974 2001 - ????, propagační grafik, kurátor výstav a správce sbírky výtvarného umění
Mercová Markéta 30. 1. 1968 ???? - ????, historička
Pálka Petr 8. 10. 1971 ???? - ????
Stránský Jiří 21. 3. 1956 ???? - ????, ředitel
Štros Václav 19. 7. 1941 ???? - ????, vytváří repliky renesančních a barokních rámů

Muzeum Kroměřížska

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  2004   Namaluj si duši (Obrázky z kroměřížské psychiatrické léčebny)

Muzeum Kroměřížska

osoba narození
Stritzko Otto 2. 2. 1908