Václav Nejtek

* 23. 9. 1899, Moskva (Moscow), Rusko (Russian Fedaration)
26. 8. 1958, Praha, Česká republika (Czech Republic)
řezbář, sochař

 

pohlaví: muž

heslo:
Václav Nejtek a Slaný zněl název výstavy, kterou ke 100. výročí narození umělce pořádalo Vlastivědné muzeum ve Slaném v roce 1999. Tento název ponecháváme pro konání vycházek v letních měsících, kdy procházíme místa v našem městě, která jsou prostřednictvím uměleckých děl spojena s významným umělcem – sochařem.
Václav Nejtek se narodil 23. září 1899 manželům Eduardu a Hubertě Nejtkovým v Moskvě. Rodina tam žila několik let u svého příbuzného Antonína Hraběte, který byl bratrem Nejtkovy matky a v Moskvě úspěšně vedl rámařský a pozlacovačský obchod. Po skončení školní docházky si vzal mladého Nejtka do učení. A protože strýc Hrabě měl rozsáhlou klientelu mezi významnými ruskými umělci, vnímavý Nejtek se s jejich tvorbou seznamoval, ale především získával známosti a přátelství umělců, a tím také rostla i jeho láska k umění.
Po vyučení se vrátil do Čech a nastoupil na Umělecko–průmyslovou školu v Praze. Byl žákem profesorů Josefa Mařatky a Bohumila Kafky. Nadaný student obdržel státní nadaci a odjel na studijní cestu do Francie a Itálie. Po návratu pokračoval ve studiu na Akademii výtvarných umění v oddělení profesora Bohumila Kafky. Řemeslně zdatný a technicky nadaný sochař Nejtek pracoval převážně s tvrdým materiálem. Jeho díla jsou z mramoru, pískovce, žuly a ojediněle ze dřeva.
Nejtek uskutečnil řadu výstav doma i v cizině. Získal řadu ocenění, z nichž si nejvíce považoval ocenění za sochu Tanečnice na mezinárodní výstavě dekorativního umění v Paříži. Jeho díla zdobí řadu míst v Praze (Černínský palác, vodárna v Podolí, vinohradský hřbitov a dalšíWinking.Nejvíce soch, reliéfů a plaket má ve Slaném galerie Nejtkových děl. Připomeňme si Sochu spořivosti, znak města, sochu Bedřicha Smetany, bustu Antonína Dvořáka, dřevořezbu sv. Vojtěcha v klášterním kostele, Sloup vinařů a rybářů, funebrální plastiku na slánských hřbitovech, reliéf Objevení slaného pramene a mnoho dalších prací ve slánském muzeu. Vytvořil řadu sportovních a putovních sošek. Byl poctěn cenou za návrh na dvacetikorunu.
Tento skromný, pracovitý, umělecky talentovaný český sochař, mnohdy nedoceněný, zemřel v 59 letech dne 26. srpna 1958 v Praze a je pochován ve Slaném.
Zdeňka Behenská, muzeum.slansko.cz

poznámka:
NK ne - 2011/4
Měšťanskou školu vychodil ve Slaném, vyučil se řezbářem a pozlacovačem u strýce v Moskvě. Jeho díla jsou z mramoru, pískovce, žuly a ojediněle ze dřeva. - Tvůrce řady symbolických sošek, použitých jako putovní ceny, reliéfů pro významné budovy, návrhu čs. dvacetikoruny. Pro město Slaný zhotovil sochu Bedřicha Smetany, bustu Antonína Dvořáka, dřevořezbu sv. Vojtěcha, alegorické plastiky pro městskou spořitelnu, reliéf slánského mýtu Objevení slaného pramene umístěného v budově Městského úřadu, sousoší Sloup slánských vinařů a rybářů aj. - Je pochován ve Slaném.