Arno Nauman: Posmrtná výstava

termín: 1959/04
instituce: Galerie Hollar
typ výstavy: autorská