Nakladatelství Karolinum

druh: nakladatelství
obec: Praha
adresa: Ovocný trh 3
PSČ: 116 36
stát: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: cupress@cuni.cz
web: cupress.cuni.cz

Nakladatelství Karolinum

termín   název výstavy, místo konání
2002/04/17   Prezentace knihy Mahuleny Nešlehové Jan Koblasa, Univerzita Karlova, recepční prostory, Praha
2018/05/11 - 2018/05/31   Jiří Grus: Ilustrovat klasiku, Kampus Hybernská, Praha

Nakladatelství Karolinum

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  2018   Jiří Grus: Ilustrovat klasiku
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1998   Čeští výtvarníci k 650. výročí Univerzity Karlovy (Katalog výstavy děl českých výtvarných umělců darovaných Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení)
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1990   Padesát let chirurgem
  1991   Didaktika tělesné výchovy (vybrané kapitoly 4.část.)
  1992   Jak to všechno bylo, pane Werichu?
  1994   Čas v možných světech obrazu (Příspěvek k ontologii výtvarného uměleckého díla a procesu jeho recepce)
  1995   Husitská revoluce (1)
  1996   Dějiny sociální a kulturní antropologie
  1996   Imaginace a kultura
  1996   Kultur versus Staatlichkeit
  1997   Totalismus a holismus
  1998   Jan Blažej Santini-Aichel
  1999   Encyklopedie Jiřího Suchého, svazek 1 (Povídky A-Ž)
  2000   Encyklopedie Jiřího Suchého, svazek 3 (Písničky A-H)
  2000   Encyklopedie Jiřího Suchého, svazek 4 (Písničky Ch-Me)
  2000   Encyklopedie Jiřího Suchého, svazek 5 (Písničky Mi-Po)
  2000   Němci v Praze 1861-1914
  2000   Sochařství české secese
  2000   Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová
  2001   Encyklopedie Jiřího Suchého, svazek 2 (Básně A-Ž)
  2001   Encyklopedie Jiřího Suchého, svazek 6 (Písničky Pra-Ti)
  2001   Encyklopedie Jiřího Suchého, svazek 7 (Písničky To-Ž)
  2001   Encyklopedie Jiřího Suchého, svazek 8 (Divadlo 1951-1959)
  2002   Encyklopedie Jiřího Suchého, svazek 10 (Divadlo 1963-1969)
  2002   Encyklopedie Jiřího Suchého, svazek 11 (Divadlo 1970-1974)
  2002   Encyklopedie Jiřího Suchého, svazek 9 (Divadlo 1959-1962)
  2002   Jan Koblasa
  2002   Prahou posedlý
  2003   Encyklopedie Jiřího Suchého, svazek 12 (Divadlo 1975-1982)
  2003   Encyklopedie Jiřího Suchého, svazek 13 (Divadlo 1983-1989)
  2003   Encyklopedie Jiřího Suchého, svazek 14 (Divadlo 1990-1996)
  2003   Vzpomínky a záznamy
  2004   Encyklopedie Jiřího Suchého, svazek 15 (Divadlo 1997-2002)
  2004   Encyklopedie Jiřího Suchého, svazek 16 (Film 1964-1988)
  2004   Encyklopedie Jiřího Suchého, svazek 17 (Film 1988-2003)
  2005   Běseň
  2005   Encyklopedie Jiřího Suchého, svazek 18 (Televize)
  2005   Encyklopedie Jiřího Suchého, svazek 19 (Rozhlas)
  2005   Encyklopedie Jiřího Suchého, svazek 20 (Úvahy)
  2005   Krásná setkání (I. Vernisáže)
  2005   Proud času (Stati o Shakepearovi)
  2007   Estetika na křižovatce humanitních disciplín
  2007   Michael Rentz fecit (Michael Jindřich Rentz dvorní rytec hraběte Šporka)
  2008   Vážná známost ((2003 - 2007))
  2010   Jan Koblasa: Grafika - hlubotisky / Intaglio - Prints
  2010   Výtvarné avantgardy 20. století 1900-1945
  2011   Jak se vyrábí sociologická znalost (Příručka pro uživatele)
  2012   Bohuslav Reynek: Korespondence
  2012   Czech Modern Painters 1888-1918
  2012   Malíři české secese
  2012   Negace a afirmace v Patočkově koncepci uměleckého díla
  2013   František Kovárna: Uměleckohistorické texty z pozůstalosti
  2013   Odvaha být církví (Josef Zvěřina v letech 1913-1967)
  2014   Bohumil Kafka (1878-1942): Příběh sochaře
  2014   Jan Koblasa: Grafika / Prints (Monotypy, litografie, dřevořezy, serigrafie a počítačová grafika z let 1957-2012 / Monotypes, lithographs, woodcuts, screen prints and computer graphics, 1957-2012)
  2014   Mýtus a umění v pojetí Jana Patočky
  2015   Barokní architektura v Čechách
  2015   Pavel Dias: Fotografie / Photographs 1956-2015
  2016   Neklidná figura / The Restless Figure (Exprese v českém sochařství 1880-1914 / Expression in Czech Sculpture 1880-1914)
  2016   Teorie obrazu (Eseje o verbální a vizuální reprezentaci)
  2016   Válečné dětství a mládí (1939 - 1945) v literatuře a publicistice
  2018   Ubírati se
  2019   Česká novinářská fotografie 1945-1989
  2020   Bohumil Kubišta a Evropa
  2020   Česká secese
  2021   Degrees of Separation (Bohumil Kubišta and the European Avant-Garde)
  2022   Images of Malice (Visual Representations of Anti-Judaism and Antisemitism in the Bohemian Lands)
  2023   O sochách a sochařích
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  1994   Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et historica 3-4/1992 (Z dějin umění V: Na předělu věků. Sborník k poctě prof. PhDr. Jaroslava Pešiny, DrSc.)
  1994   Antonín Matějček 1859-1950 (Sborník příspěvků z konference pořádané ke 100letému výročí narození prof. Antonína Matějčka katedrou dějin umění FF UK v Praze, Ústavem pro teorii a dějiny umění ČSAV v Praze a Národnígalerií v Praze 31. ledna 1989)
  2007   Boj za právo (Část I. Sborník aktů politických u věcech státu a národa českého od roku 1848 s výklady historickými)
  2007   Boj za právo (Část II. Sborník aktů politických u věcech státu a národa českého od roku 1848 s výklady historickými)
  2008   Acta Universitatis Carolinae: Studia territorialia
  2010   Horizonty umění
  2016   Ikonografie: Témata, motivy, interpretace (Kniha k poctě Jana Royta)
  2022   Nationalism and Cosmopolitanism in the Avant-Garde and Modernism (The Impact of the First Wolrd War)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2002   Prezentace knihy Mahuleny Nešlehové Jan Koblasa
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2012   Bohuslav Reynek: Korespondence
  nedat. (2020)   Bohumil Kubišta a Evropa
nabídkový katalog
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   Jan Koblasa: Grafika - hlubotisky / Intaglio - Prints
periodikum
  rok vydání   název (podnázev)
  2012   Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2011 (Negace a afirmace v Patočkově koncepci uměleckého díla)
  2012   Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 2 - 2008 (Studia historiae artium I)
  2014   Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2012 (K životnímu jubileu profesora Vlastimila Zusky)
  2014   Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1/2013 (Mýtus a umění v pojetí Jana Patočky)
  2016   Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et Historica 1/2016. Studia historiae artium II
seznam článků/soupis literatury
  rok vydání   název (podnázev)
  2003   Svět rodokapsu (Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století)

Nakladatelství Karolinum

kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2008   Vážná známost ((2003 - 2007))

Nakladatelství Karolinum

kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2003   Umění, krása, šeredno (texty z estetiky 20. století)