Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art)

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Varšava (Warszawa)
adresa: pl. Małachowskiego 3
PSČ: 00-916
tel.: 22 556 96 00
e-mail: office@zacheta.art.pl
www: www.zacheta.art.pl

poznámka:
= Galeria Sztuki Wspólczesnej Zachęta