Lidové nakladatelství

rok vzniku: 1968
rok zániku: 1992
obec: Praha
adresa: Václavské nám. 36

poznámka:
proměna názvu
1948 - 1968 Svět sovětů
1968 - 1992 Lidové nakladatelství