Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM)

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: _

poznámka:
adresa zřejmě Štěpánská 61