Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci

obec: Olomouc (Olomouc)
adresa: Wurmova 13
stát: Česká republika (Czech Republic)

rok vzniku: 1960
rok zániku: 1991

Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci

1960 - 31.4.1991


Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci

instituce, obec, adresa
Krajská galerie v Olomouci, Olomouc (Olomouc), _

Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci

instituce, obec, adresa
Galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc), _

Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci

termín   název výstavy, místo konání
1959/12/20 - 1961/01/18   Ruské umění, Karlovice OB, Karlovice
1960/01   Ruské umění I., Okresní vlastivědné muzeum, Prostějov (Prostějov)
1960/01   Ruské umění I., Zábřeh (Šumperk), Zábřeh (Šumperk)
1960/01/08 - 1960/04/15   Slovenské umění, 12. střední škola, Olomouc (Olomouc)
1960/01/13   Soudobá česká ilustrace, Krajská galerie výtvarného umění kraje Gottwaldov, Zlín (Zlín)
1960/01/13 - 1960/02/07   Kresby a akvarely soudobých českých malířů, ČSD, Olomouc (Olomouc)
1960/02/14 - 1960/03/06   Cyprián Majerník, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1960/02/15 - 1960/04/09   I. J. Repin, Vlkoš, Vlkoš
1960/02/20 - 1960/06/30   Praha v české grafice, Vojenský útvar, Olomouc (Olomouc)
1960/03/17 - 1960/05/17   Česká kresba, 12. střední škola, Olomouc (Olomouc)
1960/04/03 - 1960/04/24   Užité umění, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1960/04/14 - 1960/06/17   Mír světu, 12. střední škola, Olomouc (Olomouc)
1960/04/17 - 1960/05/01   Karel Wellner, Horní Libina, Horní Libina, Libina (Šumperk)
1960/04/20 - 1960/05/28   I. J. Repin, Bochoř, Bochoř (Přerov)
1960/04/25 - 1960/06/20   Kresby a akvarely soudobých českých malířů, 8. letá škola, Vrbno pod Pradědem (Bruntál)
1960/05/08 - 1960/06/30   15 let výtvarného umění v Olomouckém kraji, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1960/05/16 - 1960/06/30   Slovenské umění, ČSD, Přerov (Přerov)
1960/05/23 - 1960/06/15   České umění XX. století, Okresní vlastivědné muzeum, Hranice
1960/06/01 - 1960/06/19   Treťjakovská galerie, 8. škola, Drahany
1960/06/06 - 1960/07/13   České umění XX. století, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk (Šumperk)
1960/07/14 - 1960/08/11   Akvarely - UNESCO, ČSD, Přerov (Přerov)
1960/07/14 - 1960/08/28   Akvarely - UNESCO, ČSD, Olomouc (Olomouc)
1960/08/11 - 1960/09/15   Česká kresba, ČSD, Přerov (Přerov)
1960/09/01 - 1960/09/25   České umění XX. století, Muzeum Krnov, Krnov (Bruntál)
1960/09/01 - 1960/10/27   České umění XX. století, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk (Šumperk)
1960/09/05 - 1960/09/30   Akvarely - UNESCO, Okresní vlastivědné muzeum, Hranice
1960/09/11 - 1960/10/09   Vladimír Hroch: Obrazy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1960/09/27 - 1960/11/02   Mikoláš Aleš: Soubor náčrtů a kreseb, Tovačov OB, Tovačov (Přerov)
1960/10/11 - 1960/10/31   Soudobé české malířství, Okresní vlastivědné muzeum, Hranice
1960/10/12   Treťjakovská galerie, Okresní vlastivědné muzeum, Prostějov (Prostějov)
1960/10/12 - 1960/11/30   Karel Wellner, 12. střední škola, Olomouc (Olomouc)
1960/10/15 - 1960/11/15   České umění XX. století, Okresní vlastivědné muzeum, Bruntál (Bruntál)
1960/10/23 - 1960/11/20   Jan Bauch: Obrazy a kresby 1957 - 1960, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1960/11/02 - 1960/12/31   Mikoláš Aleš: Soubor náčrtů a kreseb, Kojetín OB, Kojetín
1960/11/05 - 1960/11/25   Mír světu, ŽPB, Olomouc (Olomouc)
1960/11/13 - 1960/12/04   Soudobé české malířství 1945 - 1960, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1960/11/16 - 1960/12/20   České umění XIX. století, Karlovice OB, Karlovice
1960/11/20 - 1960/12/31   Ruské umění II., Vrbno OB, Vrbno
1960/11/22 - 1960/11/25   Motiv ženy v současném umění, Sigma Lutín, Lutín
1960/11/23 - 1960/12/14   Sovětské umění výtvarné, Vojenský útvar, Olomouc (Olomouc)
1960/12/01 - 1960/12/31   I. J. Repin, Farmakon, Olomouc (Olomouc)
1960/12/02 - 1960/12/21   Soudobá česká ilustrace, Vojenský útvar, Olomouc (Olomouc)
1960/12/11 - 1961/01/08   Marta Rožánková - Drábková: Obrazy z díla, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1960/12/18 - 1961/01/15   Současné slovenské umění 1945 - 1960, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961   Květina ve výtvarném umění, _, _
1961/01/23 - 1961/01/19   Mikoláš Aleš: Soubor náčrtů a kreseb, Moravia, ZK ROH, _
1961/02/01 - 1961/02/15   Mír světu, ČSD, Přerov (Přerov)
1961/02/05 - 1961/03/12   Marta Rožánková - Drábková: Obrazy z díla, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk (Šumperk)
1961/02/08 - 1961/02/11   Honoré Daumier, Závodní klub Sigma, Lutín
1961/02/15 - 1961/03/05   Výtvarní umělci z okruhu SVUM, Okresní vlastivědné muzeum, Hranice
1961/02/16   Ilja Repin, 12. střední škola, Olomouc (Olomouc)
1961/02/18 - 1961/02/28   Mír světu, Moravia, ZK ROH, _
1961/02/26 - 1961/03/26   Jindřich Prucha: Výběr obrazů z daru sestry umělcovy Vojslavy Pruchové, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961/02/26 - 1961/03/26   Miloš Alexander Bazovský, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961/03/09 - 1961/03/29   Mikoláš Aleš: Soubor náčrtů a kreseb, Okresní vlastivědné muzeum, Hranice
1961/03/10 - 1961/03/21   Výtvarní umělci z okruhu SVUM, Kojetín OB, Kojetín
1961/03/22 - 1961/03/24   Soudobá česká ilustrace, Závodní klub Sigma, Lutín
1961/03/26 - 1961/04/01   Marta Rožánková - Drábková: Obrazy z díla, Okresní vlastivědné muzeum, Zábřeh (Šumperk)
1961/03/30 - 1961/04/13   Výstava výtvarných prací učitelů a výchovných pracovníků, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1961/04/15 - 1961/05/02   Soudobá slovenská grafika, Pedagogický institut, Olomouc (Olomouc)
1961/04/15 - 1961/05/03   Praha v české grafice, Moravia, Mariánské Údolí, Hlubočky (Olomouc)
1961/04/16 - 1961/04/28   Grafika (Adolf Kašpar aj.), Kulturní dům, Loštice (Šumperk)
1961/04/19 - 1961/05/02   Současné české malířství, Vlastivědné muzeum, Mohelnice (Šumperk)
1961/04/27 - 1961/06/11   Výstava žákovských prací Palackého univerzity - Filozofické fakulty, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961/05/01 - 1961/05/14   Mír světu, Lékařská fakulta UP, Olomouc (Olomouc)
1961/05/04 - 1961/05/11   Ruské umění, Moravia, Mariánské Údolí, Hlubočky (Olomouc)
1961/05/09   Soudobá česká ilustrace, Horní Libina, Horní Libina, Libina (Šumperk)
1961/05/11   Motiv ženy v soudobém českém umění, Lékařská fakulta UP, Olomouc (Olomouc)
1961/05/14 - 1961/06/11   Členská výstava k 40. výročí založení KSČ, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1961/05/14 - 1961/06/11   Současné české malířství, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961/05/18   Z cest výtvarníků do zahraničí, Šumperk (Šumperk), Šumperk (Šumperk)
1961/05/19 - 1961/06/05   Soudobá slovenská grafika, Okresní vlastivědné muzeum, Hranice
1961/05/20 - 1961/06/10   Mikoláš Aleš: Soubor náčrtů a kreseb, Moravia, Mariánské Údolí, Hlubočky (Olomouc)
1961/05/22   Karel Wellner, Okresní vlastivědné muzeum, Bruntál (Bruntál)
1961/06 - 1961/12/13   Kresby a akvarely soudobých českých malířů, Okresní vlastivědné muzeum, Prostějov (Prostějov)
1961/06/13 - 1961/07/30   Rakouské umění XX. století, Městská knihovna Praha, Praha
1961/06/15   Z cest výtvarníků do zahraničí, Mohelnice (Šumperk), Mohelnice (Šumperk)
1961/06/18 -   Současné české malířství, Šumperk (Šumperk), Šumperk (Šumperk)
1961/06/18 - 1961/07/19   Členská výstava k 40. výročí založení KSČ, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961/07/29 - 1961/09/10   Z díla Bedřicha Piskače, Městská knihovna Praha, Praha
1961/08/02   Impresionisté, Okresní vlastivědné muzeum, Hranice
1961/09   Karel Wellner, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk (Šumperk)
1961/09   Z cest výtvarníků do zahraničí, Okresní vlastivědné muzeum, Bruntál (Bruntál)
1961/09/01 - 1961/10/01   Rakouské umění XX. století, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961/09/20 - 1961/10/01   Antonín Gribovský: Fotografie, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961/10/20 - 1961/12/10   Domov a vkus, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961/10/22 - 1961/11/26   Jemelka, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961/10/27 - 1961/11/20   Jan Šafařík: Obrazy a kresby, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1961/11/04 - 1961/03/11   Motiv ženy v soudobém českém umění, Moravia, Mariánské Údolí, Hlubočky (Olomouc)
1961/11/05 - 1961/22/26   Otakar Hubšil: Kresby a grafika, Okresní galerie, Šumperk (Šumperk)
1961/12/01 - 1961/12/31   Bedřich Piskač, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961/12/14 - 1961/01/15   Jevištní výtvarnictví 1945 - 1960, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1962/01/21 - 1962/02/18   Joža Uprka: Výbor z díla k 100. výročí narození, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1962/03/16 - 1962/04/08   Umění a domov, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1962/03/22 - 1962/04/22   Karikatura bojující - K. Štětkář, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1962/04/15 - 1962/05/06   Z tvorby současných českých malířů, Divadlo, Šumperk (Šumperk)
1962/04/20 - 1962/05/20   Tvůrčí skupina Směr, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1962/04/27 - 1962/05/20   Výstava fotografií skupiny DOFO, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1962/05/27 - 1962/07/30   Klasikové české karikatury třicátých let, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1962/06/10 -   České výtvarné umění 20. století, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1962/06/17 - 1062/07/31   Otakar Hubšil, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1962/08/18 - 1962/09/09   Květiny v díle Ludviky Smrčkové, Smetanovy sady, Olomouc (Olomouc)
1962/09/15 - 1962/09/17   Květiny v díle Ludviky Smrčkové, Dolany, Dolany (Olomouc)
1962/09/28 - 1962/10/31   Tradiční vietnamská lidová grafika, Vlastivědný ústav, Olomouc (Olomouc)
1962/10/21 - 1962/12/23   Český rok Karla Svolinského, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1962/11/04 - 1963/01/15   Josef Wagner: Kresby, sochy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1963/02/10 - 1963/03/15   Obrazy, sochy, grafika: Z přírůstků sbírek Oblastní galerie Olomouc v letech 1961 a 1962, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1963/03/10 - 1963/04/30   Výstava slezských grafiků, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1963/03/24 - 1963/04/30   Z pokrokového malířství na Moravě ve 30. letech, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1963/05/26 - 1963/07/15   Bohumír Dvorský: Krajiny z let 1957 - 63, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1963/06/21 - 1963/07/31   František Tichý: Kresby a grafika, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1963/08/23 - 1963/10/08   Bohdan Lacina: Výběr z díla, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1963/09/22 - 1963/11/10   Karel Černý: Soubor obrazů, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1963/10/11 - 1963/11/03   Lubomír Přibyl: Grafické práce z let 1954-1962, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1963/10/13 - 1963/11/13   Výstava prací žáků výtvarného oboru lidové školy umění v Olomouci, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1963/10/20 -   Výstava severomoravských výtvarníků, Vlastivědný ústav, Olomouc (Olomouc)
1963/11/20 - 1963/12/12   Stefan Suberlak, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1963/12/17 - 1964/01/21   Tvůrčí skupina Parabola, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1964/01/26 - 1964/02/16   Výstava školy výtvanrého umění v Katovicích, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1964/02/12 - 1964/03/08   František Ketzek: Obrazy z let 1943 - 1963, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1964/02/16 - 1964/03/08   Josef Sudek: Fotografie, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1964/02/21 - 1964/03/21   Jaroslav Paur: Obrazy z let 1954-1956, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1964/03/08 - 1964/03/30   Jaroslav Kovář: Grafiky, kresby a obrazy, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1964/03/27 - 1964/04/22   Mikuláš Galanda, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1964/04/26 - 1964/06/20   Z moravské grafiky ve 30. letech, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1964/05/07 - 1964/06/25   Karel Lenhart: Sochy, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1964/08/15 - 1964/09/30   Květiny Karla Svolinského, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1964/08/16 - 1964/09/30   Václav Rabas: Soubor obrazů, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1964/10/02 - 1964/11/15   Radoslav Kutra: Obrazy, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1964/10/11 - 1964/12/06   Vincent Vingler: Sochy 44/64, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1964/12/07 - 1965/02/14   Z drážďanské galerie, Malířství 16. - 18. století, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1965   Karel Sudek, Litovel (Olomouc), Litovel (Olomouc)
1965   Moderní české malířství, Uničov (Olomouc), Uničov (Olomouc)
1965/02/05 - 1965/02/14   Tvůrčí skupina Horizont, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1965/04/08 - 1965/05/11   Axel Leskoschek, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1965/04/16 - 1965/05/16   Alois Kučera, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1965/05/17 - 1965/06/30   Holandské krajinářství 17. století, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1965/05/21 - 1965/06/20   Španělští malíři pařížské školy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1965/07/02 - 1965/07/25   Výtvarná díla nových autorů, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1965/08/15 - 1965/09/29   Sochařská bilance 1955-1965, Bezručovy sady, Olomouc (Olomouc)
1965/08/15 - 1965/09/29   Sochařská bilance 1955-1965, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1965/08/15 - 1965/09/29   Sochařská bilance 1955-1965, Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc)
1965/09/19 - 1965/12/01   Otto Gutfreund, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1965/10/15 - 1965/12/20   Vlastimil Beneš, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1965/11/05 - 1965/11/26   Skupina 7: Obrazy, sochy, grafika, užité umění, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1965/11/12 - 1966/01/30   Současná tvorba olomouckých výtvarníků, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1965/12/19   Otto Gutfreund: Výběr z díla, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1966   Fotografie nových architektonických řešení turistických zařízení, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1966   Plastiky v exterirech sadů, Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc)
1966   Středomoravské malířství a sochařství do r. 1940, Tovačov, Tovačov (Přerov)
1966/02/18 - 1966/03/27   Jaroslav Vávra: Fotografie, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1966/04/15 - 1966/05/17   Vladimír Pukl: Obrazy, grafika 1956 - 1966, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1966/04/29 - 1966/06/12   Knižní grafika výtvarníků Děvetsilu ve dvacátých letech, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1966/05/20 - 1966/06/12   Karel Hladík: Sochařské dílo, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1966/06/17 - 1966/07/15   20 let Katedry výtvarné výchovy a teorie filosofické fakulty University Palackého v Olomouci, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1966/07/01 - 1966/07/30   Miroslav Hák: Fotografie, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1966/09/04 - 1966/11/08   Euro - Ex libris ´66, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1966/10/04 - 1966/10/30   Giacomo Manzù, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1966/11/20 - 1967/02   Karel Svolinský: Výbor z díla, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1966/12/08 - 1967/01/31   Rudolf Michalík: Kresby, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1966/12/16 - 1967/01/25   František Jiroudek: Obrazy, Jiří Bradáček: Sochy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1967/04/07 - 1967/04/30   Z přírůstků grafické sbírky 1963 - 1966, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1967/04/12 - 1967/05/14   Wander Bertoni: Sochy a kresby, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1967/05/03 - 1967/05/21   Maxmilián Chlad: Kresby, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1967/05/05 - 1967/06/30   Současný československý plakát, Vlastivědný ústav, Olomouc (Olomouc)
1967/05/17 - 1967/06/25   Jan Smetana: Obrazy z let 1964/1967, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1967/07/07 - 1967/08/28   Bohdan Lacina, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1967/07/27 - 1968/06/30   Mistrovská díla starého umění, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1967/07/28 - 1967/10/10   Sochařská bilance 1967, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1967/07/28 - 1967/10/10   Sochařská bilance 1967, Bezručovy sady, Olomouc (Olomouc)
1967/09/14 - 1967/10/15   Kresby a grafika Josefa Váchala, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1967/09/22 - 1967/10/22   Fotografie Miloslava Stibora, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1967/11/03 -   Gerard Gaudaen: Graficus, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1967/11/17 - 1968/02/06   Aljo Beran: Obrazy, grafika, Výbor z díla k umělcovým šedesátinám, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1967/11/21 -   Ruská a sovětská grafika ze sbírek Drážďanské galerie, Vlastivědný ústav, Olomouc (Olomouc)
1967/12/15 - 1967/12/31   Margherita Benetti: Grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1968   František Tichý: Obrazy, kresby a grafika z majetku OGVU v Olomouci, Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc)
1968   Marc Chagall, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1968   Mladí umělci z Vídně, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1968/02/13 - 1968/03/20   Senaka Senanayake, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1968/03/02 - 1968/04/27   Z přírůstků 1962-1967, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1968/05/15 - 1968/06/02   Plakáty MATIEU, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1968/05/15 - 1968/06/09   Rudolf Kedl, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1968/06/07 - 1968/07/07   Vídeňská mladá generace, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1968/06/15 - 1968/08/11   Lumír Čmerda: Grafiky, kresby, obrazy, Jiří Myszak: Sochy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1968/07/17 - 1968/08/10   Symboly a znaky, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1968/08/16 - 1968/10/31   Jan Kryštof Handke, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1968/09/27 - 1968/11/24   Josef Klimeš: Sochy 1958-1968, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1968/12/21 - 1969/02/09   Ladislav Oliva: Sklo, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1969   Šperky národů, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1969/01/17 - 1969/02/28   Sochařská kresba, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1969/02/28 - 1969/03/23   Slavoj Kovařík: Obrazy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1969/03/25 - 1969/04/13   Jugoslávská grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1969/03/26 - 1969/04/13   Obrazy, sochy, grafika a sklo Severočeských výtvarníků, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1969/04/19 - 1969/06/05   Carl Age Riget: Serigrafie, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1969/04/20 - 1969/06/05   Carl Unger: Obrazy a kresby, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1969/06/12 -   Nová expozice 20. století, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1969/06/12 - 1969/07/09   Jánuš Kubíček, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1969/06/19 - 1969/07/15   Klub konkrétistů a hosté, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1969/07/18 - 1969/09/07   Vladimír Preclík: Sochy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1969/07/29 - 1969/08/09   Jaroslav Šerých: Obrazy, grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1969/08/15 - 1969/09/14   Karel Svolinský: Kresby a akvarely z cest, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1969/09/10 - 1969/10/19   Současná československá fotografie a plakáty a katalogy Stedelijk muzea Amsterodam, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1969/09/18 - 1969/10/12   Stanislav Vymětal: Sochy, Bohumil Teplý: Keramika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1969/10/19 - 1969/11/27   Václav Rabas: Chleba, Alšova síň v Klubu skladatelů, Praha
1969/10/24 - 1969/11/26   František Bělohlávek: Grafické práce, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1969/11/13   Jazz mezi plakáty Františka Bělohlávka, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1969/12/05 - 1970/01/25   Josef Jíra: Obrazy, Vladimír Komárek: Obrazy, Jiří Seifert: Sochy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1970/01/22 - 1970/02/15   Václav Rabas, Z cyklu Chleba, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1970/02/14 - 1970/02/28   Obrazy, grafika, sochy z přírůstků Oblastní galerie z let 1968 - 1969, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1970/03/06 - 1970/04/14   Skupina Q, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1970/03/13 - 1970/03/29   Jiří Anderle, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1970/04/03 - 1970/05/02   Zdeněk Přikryl: Sochy, Dušan Janoušek: Grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1970/04/16 - 1970/06/14   Holandská figurální malba 17. století, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1970/04/29 - 1970/08/29   Ivan Meštrović: Sochy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1970/05/07 - 1970/05/31   Libuše Stratilová: Grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1970/06/19 - 1970/08/23   Salvador Dali: Ilustrace ke Zpěvům Maldororovým, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1970/06/26 - 1970/08/29   Užité umění: Keramika, sklo, textil, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1970/08/26 - 1970/09/19   Jan Svoboda: Fotografie, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1970/09/18 - 1970/11/14   Členské výstavy olomouckých výtvarníků k 25. výročí osvobození ČSSR, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1970/09/25 - 1970/10/29   Architektonické práce za léta 1965 - 1970, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1970/10/16 - 1970/11/15   Vincenc Makovský: Sochy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1970/11/06 - 1970/11/23   Alexandr Bandzeladze: Ilustrace, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1970/11/20 - 1971/01/10   10. let Lidové školy umění, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1970/11/27 - 1971/01/10   Miha Maleš: Grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1971/01/22 - 1971/03/14   Karel Černý: Kresby, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1971/03/17 - 1971/04/04   Jan Saudek: Fotografie 1960 - 70, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1971/03/24 - 1971/05/04   Jindřich Lenhart, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1971/04/07 - 1971/05/30   Motivy práce, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1971/04/28 - 1971/07/11   Výtvarné umění Olomoucka 1921 - 1971: Výstava k 50. výročí KSČ, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1971/05/07 - 1971/06/10   Malé sochařské formy umělců z Katowic, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1971/06/09 - 1971/07/04   Současná kanadská grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1971/06/18 - 1971/08/01   František Ronovský: Kresby, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1971/08/03 - 1971/08/29   Prahou po stopách baroka, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1971/08/20 - 1971/09/19   Gino Gandini, Vittorio Cavicchioni: Obrazy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1971/08/20 - 1971/09/30   Jan Štursa a jeho žáci, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1971/09/16 - 1971/10/03   Endre Nemes: Grafická tvorba, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1971/09/17 - 1971/11/20   Vlastimil Kozák: Obrazy z let 1940 - 1971, Muzeum Komenského v Přerově, p. o., Přerov (Přerov)
1971/09/22 - 1971/10/07   Vojtěch Sedláček: Kresby a akvarely, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1971/10/21 - 1971/11/30   Olomouc v díle Aljo Berana, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1971/11/01 - 1971/11/21   Václav Rabas: Kresby, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1971/12/02 - 1972/01   Vlastimil Kozák: Obrazy z let 1940 - 1971, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1971/12/21 - 1972/02/06   Albrecht Dürer: Apokalypsa, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1972   Estonská grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1972/02/10 - 1972/03/05   Jaroslav Grus: Kresby, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1972/04/05 - 1972/04/26   Jan Bauch: Odysseův návrat, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1972/04/28 - 1972/05/21   Josef Liesler: Kresby, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1972/05 - 1972/07   Miloslav Holý: Neznámé obrazy, Okresní vlastivědné muzeum, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
1972/05/31 - 1972/06/25   Polský plakát, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1972/06/28 - 1972/09/03   Užitá grafika leteckých společností, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1972/06/29 - 1972/09/10   Bohumír Dvorský: Dílo 1932 / 1972, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1972/07/19 - 1972/08/13   Užitá grafika leteckých společností, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1972/08/16 - 1972/09/03   Užitá grafika leteckých společností, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1972/09 - 1972/10   Bohumír Dvorský: Výběr z díla 1930 - 1972, Mánes, Praha
1972/09 - 1972/10   Miroslav Šnajdr: Italské reminiscence, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1972/09/15 - 1972/10/15   Jaroslav Nerad: Keramika, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1972/09/27 - 1972/11/05   Richard Wiesner: Výbor z díla, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1972/10/17 - 1972/11/19   Kroměříž a olomoucké děti, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1972/11 - 1972/12   Miloslav Holý: Neznámé obrazy, Galerie Vysočina, Jihlava (Jihlava)
1972/11/09 - 1972/12/04   Miloslav Holý: Neznámé obrazy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1972/11/16 - 1973/01/04   Současné rumunské malířství, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1972/12/14 - 1973/01/14   František Podešva, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973   Jemelka, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973   Stálá expozice českého výtvarného umění XX. století, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/01/16 - 1973/01/31   Výstava CO, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/01/17 - 1973/02/04   František Jiroudek, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1973/02/08 - 1973/02/25   Politický plakát, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1973/03/01 - 1973/03/17   Mezinárodní hudební plakát, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1973/03/22 - 1973/04/29   Miroslav Ketman: Obrazy, Oldřich Peč: Sochy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/03/27 - 1973/04/01   Amatéři, _, _
1973/04/06 - 1973/04/30   Rudolf Svoboda: Sochy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/04/12 - 1973/05/12   Žáci LŠU, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1973/05/04 - 1973/06/02   Miloslav Stibor: Kámen, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/05/17 - 1973/06/30   Karel Svolinský: Akvarely, kresby, grafika z posledních let, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/05/23 - 1973/07/11   František Schön: Obrazy z cest po Orientu a Africe, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1973/06/04 - 1973/06/30   Polská architektura, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/07/11 - 1973/08/01   Obrazy, sochy, grafika členů a hostů Armádního výtvarného studia Praha, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/07/18 - 1973/08/19   Česká sochařská kresba, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1973/08/09 - 1973/09/30   Ludvika Smrčková: Sklo, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/08/17 - 1974/01/06   Vladimír Navrátil: Sochařské dílo, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/08/24 - 1973/09/05   Květiny v díle současných československých malířů, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1973/10/05 - 1973/10/28   Umění Afriky v dokumentech UNESCO, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1973/10/11 - 1973/11/04   Výstavy uměleckých prací pedagogů z katedar Výtvarné výchovy Filosofické a Pedagogické fakulty university Palackého v Olomouci, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/11/02 - 1973/11/18   Karel Štětkář: Kresby a obrazy ze SSSR a Bulharska, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1973/11/09 - 1973/12/02   Jiří Trnka: Loutky, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/11/22 - 1973/12/09   Současná rumunská grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1973/12 - 1974/01   Ruské a sovětské umění ze sbírek Národní galerie v Praze, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/12/12 - 1974/01/06   Radko Mašata: Obrazy 1970-73, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1974/01/10 - 1974/02/03   Tradiční vietnamská lidová grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1974/01/18 - 1974/03/03   Tibor Honty, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1974/02/06 - 1974/03/03   Adolf Kašpar: Národopisné studie, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1974/03/06 - 1974/03/31   František Ronovský: Kresby, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1974/03/07 - 1974/04/07   Umělci sociální skupiny (Holan, Holý, Kotík, Kotrba), Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1974/03/08 - 1974/03/16   Výstava výtvarníků Severní Moravy, Bialsko, _
1974/03/14 - 1974/04/07   Současná bulharská grafika, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1974/04/04 - 1974/04/30   Albín Brunovský, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1974/04/10 - 1974/04/30   Výstava CO, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1974/04/18 - 1974/06/03   Miloslav Jemelka: Malířské dílo, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1974/05/14 - 1974/06/16   Giovanni Battista Piranesi, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1974/05/17 - 1974/06/09   Jindřich Wielgus: Plastiky a kresby, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1974/06/14 - 1974/07/21   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1974/06/20 - 1974/08/04   Jana Jemelková, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1974/08/01 - 1974/09/01   Max Švabinský: Kresby a grafika, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1974/08/08 - 1974/09/15   Cyril Bouda: Grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1974/09/05 - 1974/09/29   František Šnajdr, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1974/10/02 - 1974/10/30   Sovětská grafika: Genrietta a Nikolaj Burgmaginovi, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1974/10/08 - 1974/10/28   Ivo Příleský: Obrazy 1964 - 74, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1974/11/08 - 1974/12/01   Karel Hofman, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1974/11/12 - 1974/12/31   Lubomír Bartoš: Jesenická krajina: Obrazy z let 1971-74, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1974/12/06 - 1974/12/12   Knihy a časopisy NDR, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1975   Česká krajina v díle českých malířů, Moravská filharmonie, Olomouc (Olomouc)
1975   Česká sociální grafika, Teoretické ústavy LF UP, Olomouc (Olomouc)
1975   Díla současných českých malířů, Moravská filharmonie, Olomouc (Olomouc)
1975   Květiny v díle českých malířů, Moravská filharmonie, Olomouc (Olomouc)
1975   V. I. Lenin v díle N. N. Žukova, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1975/01   Přírůstky obrazů čs. malířství XX. století z let 1972 - 1974, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1975/01 -   České malířství a sochařství XX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1975/01/16 - 1975/02/16   Japonská fotografie, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1975/02   Výběr z přírůstků kreseb a grafiky 1971 - 1973, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1975/03/01 - 1975/04/30   Daniela Hahnová-Benešová, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1975/03/06 - 1975/03/31   Stanislav Krátký, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1975/03/27 - 1975/04/30   Karel Beneš: Grafika, ilustrace, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1975/04/03 - 1975/05/25   Nikolaj Nikolajevič Žukov, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1975/04/23 - 1975/05/19   Česká medaile 1945 - 1975. Soudobá česká drobná plastika, medaile a sochařská kresba, Muzeum Schwerin, Berlín (Berlin)
1975/05/03 - 1975/09   České malířství a sochařství XX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci, Zámek Hradec nad Moravicí, Hradec nad Moravicí (Opava)
1975/05/21 - 1975/05/27   Česká medaile 1945 - 1975. Soudobá česká drobná plastika, medaile a sochařská kresba, Bad Elster, Bad Elster
1975/05/22 - 1975/06/26   Jaroslav Lukavský: Výběr z grafické práce tří desetiletí, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1975/06/05 - 1975/08/08   Michelangelo Buonarotti, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1975/07/03 - 1975/08/17   Maksymilian Kasprowicz: Obrazy, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1975/08/14 - 1975/08/31   Žena a květiny, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1975/09/04 - 1975/09/16   Karel Homola, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1975/10/16 - 1975/11/16   Vladimír Pukl: Obrazy, kresby, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1975/11/13 - 1975/12/14   Kamil Lhoták: Grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1975/11/30 -   Severomoravští výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1975/12/18 - 1976/02/08   Ondřej Michálek: Grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1976   Bohumír Dvorský, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1976   Budování socialismu v dílech českých výtvarných umělců, Litovel (Olomouc), Litovel (Olomouc)
1976   České malířství a sochařství XX. století, Valašské Meziříčí (Vsetín), Valašské Meziříčí (Vsetín)
1976   Helena Bochořáková - Dittrichová, Teoretické ústavy LF UP, Olomouc (Olomouc)
1976   Jubilující výtvarní umělci na počest voleb do zastupitelských orgánů, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1976   Karel Svolinský, Lošov, Lošov
1976   Naši angažovaní umělci, Moravská filharmonie, Olomouc (Olomouc)
1976   Revoluční a budovatelská grafika, Praha, Praha
1976   Vladimír Pukl, Moravská filharmonie, Olomouc (Olomouc)
1976   Vlastimil Beneš, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1976/02/05 - 1976/03/07   Karel Lidický, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1976/02/12 - 1976/04/04   Věra Kotasová: Grafika 1976/1986, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1976/02/12 - 1976/04/04   Věra Kotasová: Grafika, obrazy, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1976/03/11 - 1976/04/19   František Gross, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1976/03/18 - 1976/04/18   Karel Svolinský, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1976/04/08 - 1976/05/31   Rudolf Hocke, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1976/04/14 - 1976/05/02   Pastely Bohumíra Dvorského, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1976/05/06 - 1976/06/30   Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci. Na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1976/06/03 - 1976/07/04   Olomouc v XIX. století, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1976/07/07 - 1976/08/31   Vladimír Šolta: Obrazy, kresby, keramika, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1976/07/08 - 1976/08/29   Vladimír Tesař: Vysočina, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1976/09/02 - 1976/09/26   Ex libris olomouckých výtvarníků, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1976/09/05 - 1976/11/30   Alois Kučera, Muzeum Litovel, Litovel (Olomouc)
1976/10/21   Otevření Pamětní síně Karla Svolinského, Boh. Dvorského a Vl. Navrátila, Pamětní síň Karla Svolinského, Bohumíra Dvorského a Vladimíra Navrátila, Olomouc (Olomouc)
1976/12/16 - 1977/01/30   Karel Wellner: Grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1977   Třeboň včera a dnes, fotografie z fotosoutěže, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1977/02/02 - 1977/03/30   Antonín Slavíček: Obrazy, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1977/02/17 - 1977/03/27   Dušan Janoušek: Volná grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1977/03/09 - 1977/03/31   František Tichý: Obrazy, kresby a grafika z majetku OGVU v Olomouci, Město Prostějov, Prostějov (Prostějov)
1977/03/31 - 1977/05/08   Jiří Jílek: Výbor ze sochařského díla 1943/1977, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1977/05/03 - 1977/06/19   František Košík: Lidové plastiky, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1977/05/12 - 1977/06/12   Emil Filla: Obrazy a grafika ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1977/06/16 - 1977/07/24   Japonský plakát, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1977/07/28 - 1977/09/04   Václav Kiml: Obrazy z let 1970-77, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1977/09 - 1977/10   Václav Kiml: Obrazy z let 1970-77, Galerie bratří Čapků, Praha
1977/09/04 - 1977/10/02   Česká sochařská kresba XX. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Olomouci, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1977/09/06 - 1977/10/30   Josef Vinecký 1882 - 1949: Výtvarné dílo, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1977/09/08 - 1977/10/15   Miroslav Štolfa: Kresby, obrazy, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1977/09/08 - 1978   Výběr z díla českých malířů, Moravská filharmonie, Olomouc (Olomouc)
1977/09/23 - 1977/10/23   Helena Bochořáková - Dittrichová: Sociální grafika, Muzeum Litovel, Litovel (Olomouc)
1977/10/05 - 1977/10/30   Soudobá plastika, medaile a sochařská kresba, Město Prostějov, Prostějov (Prostějov)
1977/10/20 - 1977/11/20   Současná sovětská grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1977/10/20 - 1978/02   Bohumír Dvorský, Vladimír Navrátil: Tvorba z let 1945/1975, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1977/10/28 - 1977/11/20   Max Švabinský: Grafika, Muzeum Litovel, Litovel (Olomouc)
1977/11/01 - 1977/12/02   Ilustrace československých výtvarníků k dílům sovětských spisovatelů, z cest československýách výtvarníků do SSSR, Lékařská fakulta UP, Olomouc (Olomouc)
1977/12/01 - 1978/01/09   Josef Vinecký 1882 - 1949: Výtvarné dílo, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1977/12/02 - 1977/12/11   Soutěž na pomník Klementa Gottwalda v Olomouci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1977/12/07 - 1978/01/15   Jan Zrzavý: Ilustrace, obrazy, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
1977/12/09 - 1977/12/31   Výtvarná tvorba Volgogradských umělců, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1977/12/15 - 1978/01/29   Přírůstky: Výběr z let 1975-77. Obrazy, plastiky, grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1977/12/20 - 1978/01/29   Stanislav Menšík: Výbor z díla, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1978   Česká sociální grafika, Lošov, Příkazy, Lošov, Olomouc (Olomouc)
1978   Česká sochařská kresba XX. století, Město Ivančice, Ivančice (Brno-venkov)
1978   České malířství a sochařství XX. století, Dolný Kubín, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1978   Emil Filla: Neznámé práce z pozůstalosti kreseb a grafiky, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek), Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
1978   Krajina v díle olomouckých výtvarníků, Litovel (Olomouc), Litovel (Olomouc)
1978   Vladimír Pukl, Město Prostějov, Prostějov (Prostějov)
1978   Vladimír Pukl, Litovel (Olomouc), Litovel (Olomouc)
1978/01/07 - 1978/02/05   Miroslav Štolfa: Kresby, obrazy, Okresní kulturní středisko, Blansko (Blansko)
1978/02/16 - 1978/03/12   Zdeněk Sklenář: Malířské dílo, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1978/02/24 - 1978/03   Výstava Severomoravských výtvanrých umělců k 60. výročí VŘSR a 30. výročí Vítězného února, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1978/03/16 - 1978/04/23   Vladimír Komárek: Obrazy a grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1978/04/06 - 1978/05   Výstava mladých umělců severomoravského kraje k 30. výročí Vítězného února, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1978/04/07 - 1978/05/05   České umenie XX. storočia zo sbierok GVU Olomouc (malířství a sochařství), Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/04/27 - 1978/06/04   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1978/06/07 - 1978/07/02   Miroslav Bílek: Fotografie, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1978/06/08 - 1978/07/16   Ota Janeček: Výběr z nové tvorby, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1978/06/14 -   České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia, Povážská Bystrica, Považská Bystrica (Považská Bystrica)
1978/07/20 - 1978/08/27   Naděžda Plíšková: Kresby, grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1978/08/31 - 1978/10/01   Armando Giuffredi: Plastiky a medaile, Stanislao Farri: Fotografie, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1978/09/23 - 1978/10/20   Rudolf Doležal: Sochy, František Bělohlávek: Grafika, Reggio Emilia, Reggio Emilia
1978/10/06 - 1978/11/12   Vladimír Tesař: Grafika, kresby, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1978/10/19 - 1979/01/30   Josef Jíra: Souborná výstava 1947 - 1978, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1978/11/16 - 1978/12/31   Kamil Roškot 1886-1945: Architektonické dílo, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1979   České výtvarné umění XX. století, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1979   Skupina Osma, Šumperk (Šumperk), Šumperk (Šumperk)
1979   Vladimír Pukl, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1979/01/11 - 1979/03/04   Radek Pilař: Kresbou, barvou, kamerou, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1979/03/15 - 1979/04/23   Alois Fišárek: Výběr z malířského díla, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1979/03/26 - 1979/04/19   Otto Gutfreund: Kresby, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1979/04/05 - 1979/06/03   Jiří Vlach: Komorní plastika a kresby, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1979/05 - 1979/06   České malířství a sochařství 20. století, Město Banská Bystrica, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/06/07 - 1979/08/19   Adolf Born: Grafika, ilustrace, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1979/07/18 - 1979/09/22   Česká sochařská kresba XX. století, Dům umění, Znojmo (Znojmo)
1979/08/07 - 1979/09/30   Slovenská grafika 1970 - 1978, Zámek Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
1979/08/16 - 1979/09/30   Slovenská grafická tvorba 1970 - 1978, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1979/08/23 - 1979/10/07   Josef Kranz: Architektonické dílo, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1979/08/24 - 1979/09/30   Jan Smetana: Výběr z díla 1941-1978, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1979/09   Rudolf Doležal, Anna Grmelo, Muzeum Litovel, Litovel (Olomouc)
1979/10/11 - 1979/11/24   Přírůstky - výběr z let 1978 - 1979, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1979/11/09 - 1979/12/31   Libor Vojkůvka: Obrazy 1976 - 1979, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1979/11/22 - 1980/01/15   František J. Kraus, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1979/11/29 - 1980/01/13   Aljo Beran: Monotypy, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1980   26 mladých umělců Olomoucka, Jeseník (Jeseník), Jeseník (Jeseník)
1980   Bohumír Dvorský, Vladimír Navrátil, Jeseník (Jeseník), Jeseník (Jeseník)
1980   Jindřich Lenhart, Město Banská Bystrica, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980   Nikolaj Jakovlevič But, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1980/01/13 - 1980/02/10   České malířství a sochařství XX. století ze sbírek GVU Olomouc, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1980/01/24 - 1980/03/09   František Peterka: Dílo 1947/79, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1980/02   Jiří Karmazín: Obrazy, kresby, keramika, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1980/03/13 - 1980/04/07   Otakar Novotný 1880 - 1959: Architektonické dílo, Mánes, Praha
1980/03/27 - 1980/05/04   Miroslav Sychra: Fotografie, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1980/04 - 1980/05   26 mladých výtvarných umělců Olomoucka, Okresní vlastivědné muzeum, Šumperk (Šumperk)
1980/04/29 - 1980/06/01   Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Rudou armádou, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1980/05/07 - 1980/06/29   Petr Zlamal: Obrazy, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1980/06   Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Rudou armádou, Ostrava (Ostrava-město), Ostrava (Ostrava-město)
1980/06/04 - 1980/07/31   26 mladých výtvarných umělců Olomoucka, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1980/06/12 - 1980/08/10   Jiří Karmazín: Obrazy, kresby, keramika, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1980/07/03 - 1980/09/07   Sursum - sdružení českých výtvarných umělců z let 1910-1914, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1980/08/07 - 1980/08/31   Jindřich Lenhart: Výběr z malířského díla k 100. výročí narození, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1980/08/26 - 1980/10/05   Jan Sedláček: Obrazy 1960 - 80, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1980/09/04 - 1980/10/05   Karel Lenhart: Výběr ze malířského díla, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1980/09/11 - 1980/11/09   Miloš Jiránek, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1980/10/22 - 1980/11/24   Kresby českých sochařů, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1980/11/13 - 1981/02/15   Otakar Novotný 1880 - 1959: Architektonické dílo, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1980/12/16 - 1981/02/02   Německá grafika a kresba šestnáctého století, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1981   Karel Svolinský, Lošov, Lošov
1981   Miroslav Koutecký, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1981/02/19 - 1981/03/29   Miroslav Šnajdr: Obrazy, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1981/03/12 - 1981/04/30   Vincenc Vingler: Drobná plastika, kresby, grafika, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1981/04/04 -01981/05/17   Výstava prací absolventů výtvarné výchovy Univezity Palackého, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1981/05/07 - 1981/08/30   Česká drobna plastika a medaile 1945/1980 ze sbírek OGVU v Olomouci: K 60. výročí založení KSČ, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1981/05/07 - 1981/08/30   Současná medaile a plaketa - přehlídka tvorby českých sochařů a medailérů za uplynulých 35 let k 60 výročí založení Komunistické strany Československa, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1981/05/21 - 1981/07/05   Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1981/07/21 - 1981/08/18   Pavel Ježek: Sklo, Eva Vlasáková: Kresby, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1981/08/20 - 1981/10/04   Jiří Balcar: Výběr z díla, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1981/09 - 1981/10   Ex libris olomouckých výtvarníků, Památník, Olomouc (Olomouc)
1981/10/08 - 1981/11/15   Avantgardní fotografie 30. let na Moravě ze sbírek Moravské galerie v Brně, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1981/11/19 - 1981/12/31   Arnošt Wiesner, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1981/11/26 -   Karel Svolinský, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1981/11/26 - 1981/12/31   Arteterapie, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1981/12/15 - 1982/01/31   České ex libris z přelomu století, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1981/12/17 - 1982/01/31   František Ronovský: Obrazy, kresby 1971 - 1981, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1982   Aljo Beran: Obrazy - grafika, výběr z let 1932 - 1982, Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)
1982   Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1982/01/08 - 1982/02/21   Avantgardní fotografie 30. let na Moravě ze sbírek Moravské galerie v Brně, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1982/01/14 - 1982/02/28   Přírůstky z let 1980 - 1981: Kresby a grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1982/03/04 - 1982/04/30   Pavel Kotas, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1982/04/08 - 1982/05/31   Aljo Beran: Obrazy - grafika, výběr z let 1932 - 1982, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1982/05/06 - 1982/06/27   František Tichý: Obrazy, kresby a grafika z majetku OGVU v Olomouci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1982/06/10 - 1982/07/10   Miloslav Tesař: Vyšívané obrazy, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1982/06/24 - 1982/09/12   Ladislav Vychodil: Scénografická tvorba, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1982/07/01 - 1982/08/29   Stará evropská grafika ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1982/07/01 - 1982/09/29   Stará grafika ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1982/09/02 - 1982/09/18   Vasco Ascolini: Fotografie, Nani Tedeschi: Grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1982/09/09 -   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts, Kultur- und Informationszentrum der ČSSR, Berlín (Berlin)
1982/09/09 - 1982/10/01   České malířství 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Berlín (Berlin), Berlín (Berlin)
1982/09/16 - 1982/10/31   Karel Svolinský: Výběr z díla, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1982/09/23 - 1982/11/07   Stanislav Lolek, Joža Uprka: Grafické dílo, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1982/09/30 - 1982/11/14   SÚRPMO v Olomouci - práce a poslání olomouckého pracoviště Státního ústavu pro projekci památkových měst a objektů, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1982/10/23/ - 1982/12/12   České malířství 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Budyšín, Budyšín (Bautzen)
1982/11/11 - 1983/01/16   Olomoucká architektura XX. století, 1. část: 1900–1950, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1982/12/12 - 1983/01/23   Aljo Beran: Obrazy - grafika, výběr z let 1932 - 1982, Dům umění, Opava (Opava)
1983   České výtvarné umění olomouckého regionu, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983   Olomoucká architektura 2, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1983/01/20 - 1983/03/06   Slavoj Kovařík: Obrazy, kresby, scénografie - Výběr z let 1947-1982, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/02/02 - 1983/02/20   Jiří Procházka, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/03/10 - 1983/05/08   Josef Jíra: Grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/04/28 - 1983/06/05   Jožka Antek: Výběr z díla, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/05/12 - 1983/06/12   Ladislav Čepelák a jeho žáci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/05/26 - 1983/06/26   Jan Bauch: Výběr z díla, k 85. narozeninám umělcovým, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/06/20 - 1983/08/07   Gennadij Rasponov: Plastiky, _, _
1983/06/23 - 1983/08/21   Sigma: Architektura 1967 - 1982, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/06/24 - 1983/09/11   Stanislav Lolek, Bohumír Dvorský, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště), Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1983/07/07 - 1983/08/07   Jindřich Lenhart: Vysoké Tatry, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/07/14 - 1983/09/04   Olomoucká architektura XX. století, 2. část: 1950–1983, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/09/01 - 1983/10/31   Ladislav Jalůvka: Výběr z díla, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/09/11 - 1983/10/16   Radko Mašata: Obrazy, Zámek Vsetín, Vsetín (Vsetín)
1983/09/15 - 1983/12/04   České výtvarné umění 20. století (malířství a sochařství) ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci: Výstava ke 100. výročí založení prvního muzea na Moravě, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/09/29 - 1983/11/13   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/10/07 - 1983/11/04   František Tichý ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Muzeum Krnov, Krnov (Bruntál)
1983/10/20 - 1983/11/13   Radko Mašata: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1983/11/16 - 1983/12/31   Radko Mašata: Obrazy, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/12   Generace Národního divadla, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1984   Výchova, výtvarné umění, ekologie, Opravný závod, Šternberk (Olomouc)
1984 - stálá expozice   České výtvarné umění XX. století olomouckého regionu, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1984/01 - 1984/08   Bohumír Dvorský, Karel Svolinský, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1984/01/12 - 1984/02/12   Radko Mašata: Obrazy, Zámek Prostějov, Prostějov (Prostějov)
1984/01/12 - 1984/02/12   Radko Mašata: Obrazy, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
1984/01/12 - 1984/03/04   Václav Hollar: Lepty ve sbírce olomoucké galerie, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1984/02 - 1984/03   Generace Národního divadla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1984/03/08 - 1984/04/29   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, 2. část, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1984/03/22 - 1984/05/13   Výtvarné umění za mír, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1984/04   Andrej Smolák: Dotyky s krajinou, Galéria mladých, Bratislava (Bratislava)
1984/04/06 - 1984/06/05   Výchova - výtvarné umění - ekologie, Hrad Český Šternberk, Český Šternberk (Benešov)
1984/04/27 - 1984/06/03   Česká kresba 1. polovice XX. storočia, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1984/05/03 - 1984/07/01   Josef Velčovský: Kresba, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1984/05/10 - 1984/06/24   Andrej Smolák: Dotyky s krajinou, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1984/06/05 - 1984/06/24   Výtvarné umění v boji za mír, Muzeum Litovel, Litovel (Olomouc)
1984/07/05 - 1984/09/02   Jiří Jílek, Anežka Kovalová, Miroslav Koval: Sochy / obrazy, kresby, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1984/08/07 - 1984/08/26   Jana a Otto Bébarovi: Grafika, keramika, kresby, obrazy, Hrad Šternberk, Šternberk (Olomouc)
1984/08/23 - 1984/09/25   Slovenské národní povstání v tvorbě slovenských grafiků, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1984/09 - 1985/02/28   České moderní umění 20. století ze sbírek OGVU v Olomouci, Pamětní síň Karla Svolinského, Bohumíra Dvorského a Vladimíra Navrátila, Olomouc (Olomouc)
1984/09/20 - 1984/09/23   20. výročí družby Olomouc - Reggio Emilia, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1984/09/27 - 1984/11/11   Václav Plátek: Kresby, ilustrace, šperky, intaglie, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1984/10/25 - 1984/12/31   Historismus - architektura 2. pol. 19. století na Moravě a ve Slezsku, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1984/11 - 1985/02   Česká krajina ze sbírek Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1984/11/01 - 1984/12/02   František Bělohlávek: Výběr z díla. Ilustrace, užitá grafika, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1984/11/15 - 1985/02/28   Česká krajina, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1985   Dvorský, Navrátil, Svolinský, Šternberk (Olomouc), Šternberk (Olomouc)
1985   Umění za mír, Šternberk (Olomouc), Šternberk (Olomouc)
1985 - stálá expozice   Bohumír Dvorský, Vladimír Navrátil, Památník, Olomouc (Olomouc)
1985/01/10 - 1985/02/24   Přírůstky 1982-1984, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1985/03/01 - 1985/04/28   Umělci svému městu, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1985/03/28 - 1985/05/26   Musica Picta, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1985/05/02 - 1985/07/28   Proti fašismu a válce, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1985/06/06 - 1985/06/30   Umění v boji proti fašismu a válce, Zámek Náměšť na Hané, Náměšť na Hané (Olomouc)
1985/07/18 - 1985/10/13   Umění proti fašismu a válce, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1985/08/08 - 1985/10/27   Zdenek Seydl: Kresba, grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1985/08/26 - 1985/09/08   JUDr. Miroslav Koutecký: Obrazy, Zdeněk Smejkal: Dřevěné plastiky, Hrad Šternberk, Šternberk (Olomouc)
1985/09/09 - 1985/10/30   Proti fašismu a válce, Medzizdroje u Štětína, Medzizdroje u Štětína
1985/10/04 - 1985/11   Česká kresba 2. polovice 20. storočia, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1985/10/17 - 1985/11/24   Alena Kartáková: Keramika, Benjamin Walter: Poetické obrázky, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1985/10/31 - 1985/12/31   Adolf Loos a jeho žáci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1985/11/21 - 1985/12/21   Proti fašismu a válce, Poznaň, Poznaň (Poznań)
1986   Alois Kučera: Malířské dílo, Šternberk (Olomouc), Šternberk (Olomouc)
1986   Rudolf Doležal: Sochařské dílo, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1986   Věra Kotasová: Grafika, Šternberk (Olomouc), Šternberk (Olomouc)
1986/01/14 -   Karel Svolinský, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1986/01/16 - 1986/03/16   Výstava fotografií členů fotografické sekce VSMO, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1986/03 - 1986/12/02   Česká kresba z 1. pol. XX. století: Grafika bojující, Olštýn, Varšava (Warszawa)
1986/03/20 - 1986/05/25   Alois Kučera: Malířské dílo, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1986/04/17 - 1986/09/30   Karel Svolinský: Celoživotní dílo, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1986/04/23 - 1986/04/25   Olomoucké dominanty, Šternberk (Olomouc), Šternberk (Olomouc)
1986/05/15 - 1986/06/29   Rudolf Doležal: Plastiky, medaile, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1986/06/19 - 1986/08/03   Jaromír Šolc: Výběr z díla, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1986/07/03 - 1986/09/28   Středoevropské malířství 17. a 18. století: Mistrovská díla starého umění v Olomouci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1986/07/10 - 1986/08/31   Jarmila Kaušitzová: Malba a grafika, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1986/10/09 - 1986/11/23   Josef Mžyk: Obrazy, kresby, grafika, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1986/10/09 - 1986/11/30   Mladí výtvarní umělci Olomoucka na počest XVII. sjezdu KSČ, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1986/11 - 1987/03   Středoevropské malířství 17. a 18. století, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1986/12/04 - 1987/02/28   Věra Kotasová: Grafika 1976/1986, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1987/02/19 - 1987/04/05   Adolf Born: Grafika, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1987/03/05 - 1987/05/10   Aljo Beran: Výběr z díla 1932 - 1987, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1987/03/13 - 1987/04/09   Historismus na Moravě, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1987/04/09 - 1987/05/20   Stredoeuropské maliarstvo 17. a 18. stor. majstrovská diela starého umenia v Olomouci, Levoča, Levoča (Levoča)
1987/04/30 - 1987/05/31   Výtvarní umělci Univerzity Palackého k 40. výr. obnovení učení v Olomouci, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1987/05/07 - 1987/06/28   Vojtěch Hořínek: Sochařské dílo: Výstava k umělcovým 80. narozeninám, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1987/05/14 - 1987/06/14   Miroslav Štolfa: Obrazy / kresby, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1987/05/21 - 1987/07/05   Miloslav Stibor: Fotografie, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1987/05/28 - 1987/08/30   Jana Jemelková: Kresba a grafika, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1987/06/01 - 1987/06/21   Současná grafika katowického vojvodství, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1987/09/09 - 1987/10/11   Marie Bartoňková-Drábková: Sochařské dílo, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1987/09/17 - 1987/09/25   Olomouc a drobná plastika, ex libris, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1987/09/24 - 1987/10/08   Hudobné a tanečné motivy v diele nár. umelca Karla Svolinského, Slovenská filharmónia, Bratislava (Bratislava)
1987/10/08 - 1987/11/29   Výtvarní umělci Olomoucka k 70. výročí VŘSR, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1987/10/29 - 1987/11/29   Josef Dudek: Grafika, Josef Hejný: Keramika, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1987/12/10 - 1988/01/31   Moravské lázně v proměnách dvou staletí, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1987/12/17 - 1988/02/28   Dokumentační výstavka k 35. výročí založení OGVU - u příležitosti výstavy Středoevropské malířství v Nár. galerii v Praze, Jiřský klášter, Praha
1987/12/17 - 1988/04/04   Středoevropské malířství 17. a 18. století, Mistrovská díla starého umění z olomouckých sbírek v Nár. galerii v Praze, Jiřský klášter, Praha
1988   Národní kulturní památka Přemyslovský palác v Olomouci, Přemyslovský palác, Olomouc (Olomouc)
1988/01 - 1988/04   Výtvarní umělci Severomoravského kraje na počest 70. výročí VŘSR, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1988/04/19 - 1988/04/21   Vincent Hložník: Grafika, VOZ, Šternberk (Olomouc)
1988/05/05 - 1988/06/12   Lubomír Dvořák: Obrazy, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1988/06/30 -   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Olomoucké galerie - 1. část, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1988/08/25 - 1988/10/09   SÚRPMO: práce olomouckého atelieru Stát. ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů v letech 1983 - 1988, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1988/09/25 - 1988/10/23   Semperova opera z NDR z Drážďan, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1988/10 - 1988/11   Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988, Galeria Związku Artystów Rzeźbiarzy, Varšava (Warszawa)
1988/10/27 - 1988/11/27   Pavel Kotas: Obrazy 1986 - 88, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1988/10/27 - 1988/11/30   Československé sochařství 1948 - 1988, Galeria Związku Artystów Rzeźbiarzy, Varšava (Warszawa)
1989/01 - 1989/05   Otto Gutfreund: Kresby a plastiky, Pamětní síň Karla Svolinského, Bohumíra Dvorského a Vladimíra Navrátila, Olomouc (Olomouc)
1989/01/19 - 1989/02/19   Jiří Stejskal: Obrazy, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1989/02/15 - 1989/04/02   Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo, k umělcovým 60. narozeninám, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1989/02/23 - 1989/03/31   Karel Svolinský: Akvarely - kresby, Výstavní síň Pasáž, Přerov (Přerov)
1989/04 -   Stálá expozice českého výtvarného umění na Olomoucku, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1989/04/25 - 1989/05/28   Antonín Lukavský: Obrazy, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1989/04/25 - 1989/06/03   Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo, k umělcovým 60. narozeninám, Výstavní síň Viléma Wünsche, Havířov (Karviná)
1989/04/27 - 1989/05/21   Eva Siblíková: Krajiny, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1989/05/25 - 1989/06/25   Petr Zlamal: Obrazy, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1989/06/29 - 1990/05   Pamětní síň Karla Svolinského, Bohumíra Dvorského, Vladimíra Navrátila, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1989/07/06 - 1989/08/20   Jan Jemelka: Obrazy, grafika, Otmar Oliva: Sochy, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1989/07/13 - 1989/10/29   České sochařství 1948 - 1988, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1989/08/18 - 1989/10/01   Tendence v českém sochařství 1979 - 1989, Bezručovy sady, Olomouc (Olomouc)
1989/08/31 - 1989/04/03   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci: 2. část, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1989/11/23 - 1990/01/14   Oldřich Šimáček, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1989/12 - 1990/01   Současná makedonská grafika, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
1989/12/14 - 1990/01/21   Rakouská secese: Gustav Klimt, Egon Schiele, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1989/12/21 - 1990/01/21   Současná makedonská grafika, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1990/05/10 - 1990/06/17   Výstava soutěžních návrhů Přednádražní prostor Olomouc, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1990/06/28 - 1990/09/02   Rudolf Chorý: Sochařské dílo, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1990/09/06 - 1990/10/21   Aleš Lamr: Výběr z díla, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1990/09/06 - 1990/10/21   Aleš Lamr: Výběr z díla, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1990/09/06 - 1990/10/21   Hana Wichterlová: Sochařské dílo, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1990/11 - 1990/12   Hana Wichterlová: Sochařské dílo, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1990/11/22 - 1990/12/31   Zdeněk Vacek: Obrazy 1963/1990, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1991/01/08 - 1991/02/03   Marie Blabolilová: Grafiky a obrazy, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1991/02/07 - 1991/03/17   Hana Wichterlová: Sochařské dílo, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1991/03/21 - 1991/04/28   Mikuláš Medek: Výběr z tvorby. Obrazy, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1991/04   Hana Wichterlová: Sochařské dílo, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
nekonala se   Moravské baroko, _, _
neuvedeno   Václav Rabas: Kresby, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)

Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci

termín   název výstavy
1961/03/30 - 1961/04/13   Výstava výtvarných prací učitelů a výchovných pracovníků
1964   Z moravské grafiky ve 30. letech
1964/10/02 - 1964/10/31   Radoslav Kutra: Tvotba 1963 - 64
1968   Mladí umělci z Vídně
1970/11/27 -   Miha Maleš: Ilustrace k Máchovu Máji
1971/03 - 1971/04   F. J. Kraus
1975/01 -   České malířství a sochařství XX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci
1977   Třeboň včera a dnes, fotografie z fotosoutěže
1977/10/20 - 1978/02   Bohumír Dvorský, Vladimír Navrátil: Tvorba z let 1945/1975
1980/02   Jiří Karmazín: Obrazy, kresby, keramika
1981/11/26 -   Karel Svolinský
1984 - stálá expozice   České výtvarné umění XX. století olomouckého regionu
1984/01 - 1984/08   Bohumír Dvorský, Karel Svolinský
1984/11 - 1985/02   Česká krajina ze sbírek Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1985/03/28 - 1985/05/26   Musica Picta
1986/01/14 -   Karel Svolinský
1986/04/17 - 1986/09/30   Karel Svolinský: Celoživotní dílo
1986/11 - 1987/03   Středoevropské malířství 17. a 18. století
1987/05/28 - 1987/08/30   Jana Jemelková: Kresba a grafika
1987/09/17 - 1987/09/25   Olomouc a drobná plastika, ex libris
1987/10/29 - 1987/11/29   Josef Dudek: Grafika, Josef Hejný: Keramika
1987/12/10 - 1988/01/31   Moravské lázně v proměnách dvou staletí
1988/06/30 -   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Olomoucké galerie - 1. část
1989/03/16 - 1989/04/16   Petra Oriešková, Peter Oriešek: Kresby, plastiky
1989/08/31 - 1989/04/03   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci: 2. část
1989/12/14 - 1990/01/21   Rakouská secese: Gustav Klimt, Egon Schiele
1989/12/21 - 1990/01/21   Současná makedonská grafika
1990/09/06 - 1990/10/21   Aleš Lamr: Výběr z díla
1990/10/25 - 1990/11/18   Petr Kvíčala: Bez názvu
neuvedeno   Václav Rabas: Kresby

Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1960   Jan Bauch: Obrazy a kresby 1957 - 1960
  1960   M. Rožánková - Drábková: Obrazy z díla
  1960   Vladimír Hroch
  1960   Vladimír Pukl
  1961   Fotografie 1959 - 1961: A. Gribovský
  1961   Jan Šafařík: Obrazy a kresby
  1961   Jemelka
  1961   Jindřich Prucha: Výběr obrazů z daru sestry umělcovy Vojslavy Pruchové
  1961   Miloš Alexander Bazovský
  1961   Otakar Hubšil: Kresby a grafika
  1961   Z díla Bedřicha Piskače
  1962   Josef Wagner (Kresby, sochy)
  1962   Joža Uprka: Výbor z díla k 100. výročí narození
  1962   Karikatura bojující: K. Štětkář
  1962   Květiny v díle Ludviky Smrčkové
  1962   Otakar Hubšil: Obrazy, kresby a grafika
  1963   Bohdan Lacina
  1963   Bohumír Dvorský: Krajiny z let 1957 - 63
  1963   František Tichý: Kresby a grafika
  1963   Karel Černý: Soubor obrazů
  1964   Jaroslav Paur: Obrazy
  1964   Karel Lenhart
  1964   Květiny Karla Svolinského
  1964   Václav Rabas: Soubor obrazů
  1964   Vincent Vingler: Sochy 44/64
  1965   Alois Kučera
  1965   Axel Leskoschek
  1965   Otto Gutfreund
  1965   Vlastimil Beneš: Obrazy
  1966   František Jiroudek: Obrazy
  1966   Giacomo Manzù (Olomouc)
  1966   Jaroslav Vávra
  1966   Karel Hladík: Sochařské dílo
  1966   Karel Svolinský: Výbor z díla
  1966   Miroslav Hák
  1966   Rudolf Michalík: Kresby
  1966   Vladimír Pukl: Obrazy a grafika 1960 - 1965 (K sedmdesátinám)
  1967   Aljo Beran
  1967   Bohdan Lacina
  1967   Fotografie Miloslava Stibora
  1967   Jan Smetana: Obrazy z let 1964-1967
  1967   Josef Váchal: Grafika a kresby
  1967   Wander Bertoni: Výstava soch a kreseb
  1968   Freska Jan Kryštofa Handkeho v olomoucké kapli Božího těla z roku 1728
  1968   Kedl: Sochy a kresby
  1969   Carl Age Riget: Serigrafie
  1969   Carl Unger
  1969   František Bělohlávek
  1969   Karel Svolinský: Kresby a akvarely z cest
  1969   Slavoj Kovařík: Obrazy
  1969   Václav Rabas: Chléb
  1969   Vladimír Preclík: Sochy
  1970   Alexander Bandzeladze: Ilustrace (Cyklus originálních ilustrací ke Gruzínskému národnímu eposu 19. století Pěsň ob Arseně)
  1970   Jan Svoboda: Fotografie
  1970   Karel Černý: Kresby
  1970   Libuše Stratilová
  1970   Meštrović
  1970   Miha Maleš: Ilustrace k Máchovu 'Máji'
  1970   Salvador Dali: Ilustrace ke zpěvům Maldororovým
  1971   Antonín Strnadel: Ilustrace, kresby a dekorativní kompozice
  1971   Endre Nemes: Grafická tvorba (Švédsko)
  1971   Jan Saudek: Fotografie 1960 - 1970
  1971   Jindřich Lenhart: Výbor z díla (Výstava k 15. výročí úmrtí umělce)
  1971   Miroslav Kostka
  1971   Olga Bohdálková
  1971   Olomouc v díle Aljo Berana
  1971   Václav Rabas: Kresby
  1971   Vlastimil Kozák: Obrazy z let 1940-1971 (Výstava k 60. narozeninám umělcovým)
  1971   Vojtěch Sedláček: Kresby
  1972   Bohumír Dvorský: Výběr z díla 1930 - 1972
  1972   František Podešva: Výběr z díla
  1972   Jaroslav Grus: Kresby
  1972   Josef Liesler: Kresby
  1972   Miloslav Holý: Neznámé obrazy
  1972   Miroslav Šnajdr: Italské reminiscence
  1973   František Jiroudek: Kresby a akvarely
  1973   František Schön: Obrazy z cest po Orientu a Africe z let 1915-32
  1973   Jiří Trnka: Loutky
  1973   Karel Svolinský: Akvarely, kresby (Grafika posledních let)
  1973   Karel Štětkář: Kresby a obrazy z cest po Sovětském svazu a Bulharsku
  1973   Miloslav Stibor: Kámen
  1973   Radko Mašata: Obrazy 1970-73
  1973   Rudolf Svoboda: Sochy
  1973   Vladimír Navrátil: Sochařské dílo
  1974   Albín Brunovský: Grafika
  1974   Cyril Bouda: Grafika
  1974   František Ronovský: Kresby
  1974   František Šnajdr: Výbor z malířského díla
  1974   Ivo Příleský: Obrazy 1964/74
  1974   Jana Jemelková: Grafika
  1974   Karel Hofman: Obrazy
  1974   Lubomír Bartoš: Jesenická krajina (Obrazy z let 1971-74)
  1974   Miloslav Jemelka: Malířské dílo
  1975   Jaroslav Lukavský: Grafika
  1975   Josef Holler
  1975   Josef Holler: Kresby, grafika
  1975   Karel Homola
  1975   Lhoták
  1975   Michálek
  1975   N. N. Žukov: kresby, akvarely, grafika (Výstava k 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou)
  1975   Zdeněk Přikryl: Sochy, medaile, kresby z let 1970 - 1975
  1976   Bohumír Dvorský: Pastely
  1976   Karel Svolinský: Malá a užitková grafika
  1976   Věra Kotasová: Grafika, obrazy
  1976   Vladimír Šolta: Obrazy, kresby, keramika
  1977   Dušan Janoušek: Volná grafika
  1977   František Košík: Lidové plastiky
  1977   Josef Vinecký 1882 / 1949
  1977   Miroslav Štolfa
  1977   Stanislav Menšík: Výbor z díla (K nedožitým 65. narozeninám)
  1977   Václav Kiml: Obrazy z let 1970 - 77
  1978   Josef Jíra: Souborná výstava 1947 - 1978
  1978   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby
  1978   Kamil Roškot
  1978   Mikuláš Galanda 1895 - 1938: Kresby a grafika
  1978   Naděžda Plíšková
  1978   Ota Janeček: Výběr z nové tvorby
  1978   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
  1978   Vladimír Tesař: Grafika, kresby
  1979   A. Born
  1979   Aljo Beran: Monotypy
  1979   F. J. Kraus: Výběr z díla (K nedožitým 75. narozeninám)
  1979   Jiří Vlach: Komorní plastika a kresby
  1979   Josef Kranz 1901 - 1968 (Architektonické dílo)
  1979   Radek Pilař: Kresbou, barvou, kamerou
  1980   František Peterka. Dílo 1947/79.
  1980   Jan Sedláček: Obrazy 1960 - 80
  1980   Jindřich Lenhart: Výběr z malířského díla
  1980   Karel Lenhart: Výběr ze sochařského díla
  1980   Miroslav Sychra: Fotografie
  1980   Otakar Novotný: 1880 / 1959 (Architektonické dílo)
  1980   Petr Zlamal: Obrazy
  1981   Arnošt Wiesner: 1890 - 1971 (Architektonické dílo)
  1981   František Ronovský: Obrazy, kresby 1971-1981
  1981   Miroslav Šnajdr: Obrazy
  1981   Vincent Vingler: Drobná plastika, kresby, grafika
  1982   Aljo Beran: Obrazy, grafika (Výběr z let 1932 - 1982)
  1982   František Tichý 1896 - 1961
  1982   Ladislav Vychodil: Scénografická tvorba
  1982   Pavel Kotas: Obrazy a kresby z let 1980 - 1982
  1983   Jiří Procházka: Scénografie (1942/1983)
  1983   Josef Jíra: Grafika
  1983   Jožka Antek: Výběr z díla
  1983   Ladislav Jalůvka: Výběr z díla
  1983   Národní umělec Jan Bauch
  1983   Radko Mašata: Obrazy
  1983   Slavoj Kovařík: Obrazy, kresby, scénografie (Výběr z let 1947 - 1982)
  1984   Andrej Smolák: Dotyky s krajinou
  1984   Václav Hollar: Lepty ve sbírce olomoucké galerie (13.7.1607 Praha - 25.3.1677 Londýn)
  1984   Václav Plátek: Kresby, ilustrace, šperky, intaglie
  1986   Alois Kučera 1905 - 1962
  1986   Jarmila Kaušitzová: Malba a grafika
  1986   Jaromír Šolc: Výběr z díla
  1986   Josef Mžyk: Obrazy / kresby / grafika
  1986   Rudolf Doležal: Plastiky, medaile
  1986   Věra Kotasová: Grafika 1976/1986
  1987   Adolf Born: Grafika
  1987   Aljo Beran: Výběr z díla 1932 - 1987
  1987   Jana Jemelková: Kresba a grafika
  1987   Marie Bartoňková Drábková: Sochařské dílo
  1987   Miloslav Stibor: Fotografie
  1987   Miroslav Štolfa: Obrazy / kresby
  1987   Vojtěch Hořínek: Sochařské dílo
  1988   Lubomír Dvořák: Obrazy
  1989   Oldřich Šimáček
  1989   Petr Zlamal: Obrazy
  1989   Současná Makedonská grafika
  1989   Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo (K umělcovým 60. narozeninám)
  1990   Aleš Lamr: Výběr z díla
  1990   Marie Blabolilová: Grafiky a obrazy
  1990   Rudolf Chorý: Sochařské dílo
  1990   Zdeněk Vacek: Obrazy 1963/1990
  1992   Talent, vášeň, intuice (Výstava k 80. narozeninám Františky Kudelové)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1960   15 let výtvarného umění 1960
  1960   Současné slovenské umění 1945-1960
  1960   Soudobé české malířství 1945 - 1960
  1961   Domov a vkus
  1961   Rakouské umění XX. století
  1961   Současné české malířství
  1961   Výstava výtvarných prací učitelů a výchovných pracovníků
  1962   Klasikové české karikatury třicátých let
  1962   Skupina DOFO
  1962   Umění a domov
  1962   Vietnamská tradiční lidová grafika
  1962   Výstava slezských grafiků
  1962   Výstava tvůrčí skupiny Směr
  1962   Z tvorby současných českých malířů
  1963   Obrazy, sochy, grafika (Z přírůstků sbírek Oblastní galerie Olomouc v letech 1961 a 1962)
  1963   Parabola
  1963   Výtvarný obor LŠU v Olomouci - 1963
  1964   Z drážďanské galerie
  1964   Z Moravské grafiky ve 30. letech
  1965   Sochařská bilance 1955-1965
  1966   20 let Katedry výtvarné výchovy a teorie Filosofické fakulty University Palackého v Olomouci
  1966   Euro-exlibris '66
  1966   Knižní grafika výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech
  1966   Výstava nových autorů
  1967   Československý plakát
  1967   Mistrovská díla starého umění v Olomouci
  1968   Čmerda Myszak
  1968   Vídeňská mladá generace
  1969   Klub konkrétistů a hosté
  1969   Stanislav Vymětal: Keramika, Bohumil Teplý: Sochy
  1970   Členská výstava olomouckých výtvarníků k 25. výročí osvobození ČSSR
  1970   Holandská figurální malba 17. století
  1970   Sdružení Q Brno
  1970   Výstava architektonických prací za léta 1965-1970
  1970   Zdeněk Přikryl: Sochy, Dušan Janoušek: Grafika
  1971   Jan Štursa a jeho žáci
  1971   Vittorio Cavicchioni, Gino Gandini
  1971   Výtvarné umění Olomoucka 1921 - 1971 (Výstava k 50. výročí KSČ)
  1973   Miroslav Ketman: Obrazy, Oldřich Peč: Sochy
  1974   Ruské a sovětské umění (Ze sbírek Národní galerie v Praze)
  1974   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií (K 30. výročí Slovenského národního povstání)
  1974   Vietnamská tradiční lidová grafika
  1975   České malířství a sochařství XX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci
  1975   D. H. Benešová, Karel Beneš: Obrazy a grafika
  1975   Severomoravští výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
  1976   Ex libris olomouckých výtvarníků
  1976   Olomouc v XIX. století (Obrazy, kresby a grafika z majetku Okresního archivu Vlastivědného ústavu, MěNV a Galerie výtvarného umění v Olomouci)
  1976   Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ)
  1977   Bohumír Dvorský, Vladimír Navrátil: Tvorba z let 1945 / 1975
  1977   Přírůstky: Výběr z let 1975/1977 (Obrazy, plastiky, grafika)
  1977   Výstava prací umělců Volgogradu (K 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
  1978   Armando Giuffredi, Stanislao Farri
  1979   Přírůstky 1978 - 1979 (Výběr z přírůstků malířské, sochařské a grafické sbírky Krajského vlastivědného muzea - Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
  1979   Slovenská grafická tvorba 1970/1978
  1980   26 mladých výtvarných umělců Olomoucka
  1980   Kresby českých sochařů (Ke 100. výročí narození Jana Štursy)
  1980   Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
  1981   Avantgardní fotografie 30. let na Moravě (Ze sbírek Moravské galerie v Brně)
  1981   Česká drobná plastika a medaile 1945 / 1980 (ze sbírek OGVU v Olomouci)
  1981   Ex libris olomouckých umělců
  1981   Olomoucká architektura 1900–1950
  1981   Pavel Ježek / Sklo, Eva Vlasáková / Kresby
  1981   Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku
  1982   Stanislav Lolek, Joža Uprka: Grafické dílo
  1982   Stará grafika (Ve sbírkách Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
  1982   SÚRPMO v Olomouci (Výstava prací olomouckého ateliéru Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů v letech 1969 - 1985)
  1982   Vasco Ascolini: Fotografie, Nani Tedeschi: Grafika
  1983   Čepelák & žáci
  1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
  1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
  1983   Olomoucká architektura 1950–1983
  1983   Sigma GŘ - inženýrsko projektová koncernová účelová organizace Olomouc (Architektura 1967–1982)
  1984   Výchova, výtvarné umění, ekologie
  1984   Výtvarné umění za mír (Umělci Olomouckého regionu a výchova k mírové iniciativě)
  1985   Proti fašismu a válce (České výtvarné umění 30. a 40. let v boji proti fašismu a válce)
  1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84
  1985   Umělci svému městu
  1986   Mladí výtvarní umělci Olomoucka na počest XVII. sjezdu KSČ
  1986   Středoevropské malířství 17. a 18. století (Mistrovská díla starého umění v Olomouci)
  1987   Josef Dudek: Grafika, Josef Hejný: Keramika
  1987   Moravské lázně v proměnách dvou staletí
  1987   Současná grafika katovického vojvodství: Den ze života katovického vojvodství
  1987   Výtvarní umělci Olomoucka (Na počest 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
  1987   Výtvarní umělci Univerzity Palackého (K 40. výročí obnovení učení v Olomouci)
  1988   Národní kulturní památka Přemyslovský palác v Olomouci
  1988   Výtvarní umělci Severomoravského kraje na počest 70. výročí VŘSR
  1989   České sochařství 1948/88
  1989   Jan Jemelka: Obrazy, grafika, Otmar Oliva: Sochy
  1989   Tendence v českém sochařství 1979 - 1989
  1991   K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1987   Historismus (Architektura 2. poloviny 19. století na Moravě a ve Slezsku)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1960   Galerie výtvarného umění v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na zahájení výstavy obrazů z díla Marty Rožánkové Drábkové...
  1960   Jan Bauch: Obrazy a kresby 1957 - 1960
  1960   Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na otevření výstavy obrazů Cypriána Majerníka...
  1960   Krajská galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na výstavu díla Vladimíra Hrocha...
  1960   Vladimír Pukl: Výbor z díla
  1961   Bedřich Piskač: Obrazy a kresby
  1961   Jemelka
  1961   Otakar Hubšil: Grafika a kresby
  1961   Výstava fotografií: Antonín Gribovský 1959 - 1961
  1962   Český rok Karla Svolinského
  1962   Josef Wagner: Kresby a sochy
  1962   K. Štětkář: Karikatura bojující
  1962   Oblastní galerie Olomouc a Dům umění v Hodoníně zvou Vás na výstavu obrazů z díla Joži Uprky...
  1962   Otakar Hubšil: Obrazy, kresby a grafika
  1963   Bohumír Dvorský: Krajiny z let 1957 - 63
  1963   František Tichý: Kresby a grafika
  1963   Karel Černý: Soubor obrazů 1935 - 1960
  1963   Lubomír Přibyl: Grafické práce z let 1954 - 1962
  1963   Oblastní galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvat na zahájení výstavy Bohdana Laciny Výběr z díla
  1964   Jaroslav Kovář: Grafiky, kresby a obrazy
  1964   Mikuláš Galanda
  1964   Oblastní galerie Olomouc dovoluje si Vás pozvat na výstavu z díla akademického sochaře Karla Lenharta otevřenou u...
  1964   Rabas: Soubor obrazů
  1964   Vincenc Vingler: Sochy 44/64
  1965   Alois Kučera
  1965   Axel Leskoschek
  1965   Otto Gutfreund: Výbor z díla
  1965   Vlastimil Beneš: Obrazy
  1966   Galerie výtvarných umění v Olomouci dovoluje si Vás pozvat na zahájení výstavy barevných fotografií a aktů Jaroslava Vávry...
  1966   Karel Hladík: Sochařské dílo
  1966   Rudolf Michalík: Kresby
  1966   Vladimír Pukl: Obrazy, grafika 1956 - 66
  1967   Aljo Beran: Obrazy - grafika (Výbor z díla k umělcovým šedesátinám)
  1967   Bohdan Lacina: Obrazy z let 1964/1967
  1967   Fotografie Miloslava Stibora
  1967   Gerard Gaudaen Graficus
  1967   Jan Smetana: Obrazy z let 1964-67
  1967   Kresby a grafika Josefa Váchala
  1967   Margherita Benetti: Grafika
  1967   Maxmilián Chlad: Kresby
  1967   Wander Bertoni: Kresby a sochy
  1968   Freska Jana Kryštofa Handkeho v Olomoucké kapli Božího těla z roku 1728
  1968   Josef Klimeš: Sochy 1958-1968
  1968   Ladislav Oliva: Sklo z let 1952-68
  1968   Rakouský sochař Rudolf Kedl (Plastiky a kresby)
  1968   Senaka Senanayake (Výstava prací sedmnáctiletého ceylonského malíře a sochaře)
  1969   Carl Unger: Obrazy
  1969   František Bělohlávek: Grafické práce
  1969   Jánuš Kubíček: Obrazy
  1969   Jaroslav Šerých: Obrazy, grafika
  1969   Karel Svolinský: Kresby a akvarely z cest
  1969   Karl Age Riget: Serigrafie
  1969   Vladimír Preclík: Sochy
  1970   Alexander Bandzeladze: Ilustrace
  1970   Ivan Meštrović: Sochy
  1970   Jan Svoboda: Fotografie
  1970   Jiří Anderle: Grafika
  1970   Libuše Stratilová: Grafika
  1970   Miha Maleš: Grafika
  1970   Salvador Dali: Ilustrace ke zpěvům Maldororovým
  1970   Václav Rabas: Chleba
  1970   Vincenc Makovský: Sochy
  1971   Albrecht Dürer: Apokalypsa
  1971   Endre Nemes (Švédsko): Grafická tvorba z let 1936-1971
  1971   František Ronovský: Obrazy
  1971   Gino Gandini, Vittorio Cavicchioni: Obrazy
  1971   Jan Saudek: Fotografie
  1971   Jan Štursa a jeho žáci
  1971   Jindřich Lenhart: Výbor z díla (Výstava k 15. výročí úmrtí umělce)
  1971   Olomouc v díle Aljo Berana
  1971   Prahou po stopách baroka
  1971   Současná kanadská grafika
  1971   Václav Rabas: Kresby
  1971   Vlastimil Kozák: Obrazy z let 1940-71 (Výstava uspořádána k šedesátým narozeninám umělcovým)
  1971   Vojtěch Sedláček: Kresby a akvarely
  1972   František Podešva: Výběr z díla
  1972   Jan Bauch: Odysseův návrat (Cyklus kreseb)
  1972   Jaroslav Grus: Kresby
  1972   Josef Liesler: Kresby
  1972   Miloslav Holý: Neznámé obrazy
  1972   Richard Wiesner: Výbor z díla
  1973   František Jiroudek: Kresby a akvarely
  1973   František Schön: Obrazy z cest po Orientu a Africe z let 1915-32
  1973   Karel Svolinský: Akvarely, kresby (Grafika z posledních let)
  1973   Karel Štětkář: Kresby a obrazy z cest po Sovětském svazu a Bulharsku
  1973   Radko Mašata: Obrazy 1970-73
  1973   Rudolf Svoboda: Sochy
  1973   Sklo Ludviky Smrčkové (Výstava u příležitosti 70. narozenin zasloužilé umělkyně Ludviky Smrčkové)
  1973   Vladimír Navrátil: Sochařské dílo (k 65. narozeninám umělcovým)
  1974   Adolf Kašpar: Grafické dílo
  1974   Albín Brunovský: Grafika
  1974   Cyril Bouda: Grafika
  1974   František Ronovský: Kresby
  1974   František Šnajdr: Kresby a obrazy (K umělcovým šedesátinám)
  1974   Giovanni Battista Piranesi: Rytiny z let 1720-1778
  1974   Ivo Příleský: Obrazy 1964-74
  1974   Jana Jemelková: Grafika
  1974   Karel Hofman: Obrazy
  1974   Lubomír Bartoš: Jesenická krajina
  1974   Max Švabinský: Kresby a grafika
  1974   Miloslav Jemelka: Malířské dílo
  1975   Jaroslav Lukavský: Výběr z grafické práce tří desetiletí
  1975   Kamil Lhoták: Grafika
  1975   Karel Beneš: Grafika, ilustrace
  1975   Karel Homola: Malířské a grafické dílo
  1975   Ladislav Čepelák: Grafika
  1975   Nikolaj N. Žukov: Kresby, akvarely, grafika (Na počest 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou)
  1975   Ondřej Michálek: Grafika
  1975   Stanislav Krátký: Obrazy
  1975   Vladimír Pukl: Obrazy, kresby (Dar z umělcovy pozůstalosti)
  1976   Alois Kučera: Výběr z díla
  1976   Karel Svolinský: Malá a užitková grafika
  1976   Karel Wellner: Grafika
  1976   Národní umělec Karel Lidický
  1976   Věra Kotasová: Grafika
  1976   Vladimír Šolta: Obrazy/kresby/keramická malba (Výběr z cyklů z let 1963-1976)
  1976   Vladimír Tesař: Vysočina
  1977   Antonín Slavíček: Obrazy 1870/1910
  1977   Dušan Janoušek: Volná grafika
  1977   František Košík: Lidové plastiky
  1977   Jiří Jílek: Výbor ze sochařského díla 1943/1977
  1977   Josef Vinecký 1882 - 1949: Výtvarné dílo
  1977   Miroslav Štolfa: Kresby - obrazy
  1977   Stanislav Menšík: Výbor z díla (K nedožitým 65. narozeninám)
  1977   Václav Kiml: Obrazy
  1978   Josef Jíra: Souborná výstava 1947/78
  1978   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby
  1978   Kamil Roškot: 1886 - 1945 (Architektonické dílo)
  1978   Miroslav Bílek: Fotografie
  1978   Naděžda Plíšková: Kresby, grafika
  1978   Ota Janeček: Výběr z nové tvorby
  1978   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika
  1978   Vladimír Tesař: Grafika, kresby
  1978   Zdeněk Sklenář: Malířské dílo (Výběr)
  1979   Adolf Born: Grafika, ilustrace
  1979   Alois Fišárek: Výběr z malířského díla
  1979   F. J. Kraus: Výběr z díla (K nedožitým 75. narozeninám)
  1979   JIří Vlach: Komorní plastiky a kresby
  1979   Libor Vojkůvka: Obrazy 1974 - 1979
  1979   Radek Pilař: Kresbou, barvou, kamerou
  1980   František Peterka: Dílo 1947/79
  1980   Jindřich Lenhart: Výběr z malířského díla k 100. výročí narození
  1980   Miloš Jiránek: Výběr z díla z majetku KVGU Ostrava
  1980   Miroslav Sychra: Fotografie
  1980   Otakar Novotný: 1880 - 1959 (Architektonické dílo)
  1980   Petr Zlamal: Obrazy
  1981   Arnošt Wiesner: Archtektonické dílo
  1981   František Ronovský: Obrazy, kresby 1971/81
  1981   Karel Svolinský (národní umělec)
  1981   Miroslav Šnajdr: Obrazy
  1981   Vincenc Vingler: Drobná plastika, kresby, grafika
  1982   Aljo Beran: Obrazy - grafika (Výběr z let 1932 - 82)
  1982   Ladislav Vychodil: Scénografická tvorba
  1982   Miloslav Tesař: Vyšívané obrazy
  1982   Pavel Kotas: Obrazy a kresby z let 1980 - 1982
  1983   Architekt Jiří Procházka: Scénografie 1942 - 1983
  1983   Jan Bauch: Výběr z díla (k 85. narozeninám umělcovým)
  1983   Josef Jíra: Grafika 1960 - 1983
  1983   Jožka Antek: Výběr z díla
  1983   Ladislav Jalůvka: Výběr z díla
  1983   Radko Mašata: Obrazy (Výběr z malířského díla k umělcovým 50. narozeninám)
  1983   Slavoj Kovařík: Obrazy, kresby, scénografie (Výběr z let 1947 - 1982)
  1984   Andrej Smolák: Dotyky s krajinou
  1984   František Bělohlávek: Výběr z díla (Ilustrace, užitá grafika)
  1984   Josef Velčovský: Kresba
  1984   Václav Plátek: Kresby, ilustrace, šperky, intaglie (Výběr z díla)
  1985   Zdenek Seydl: Kresba / Grafika
  1986   Jaromír Šolc: Výběr z díla
  1986   Josef Mžyk: Obrazy, kresby, grafika
  1986   Karel Svolinský: Výběr z celoživotního díla
  1987   Adolf Born: Grafika
  1987   Aljo Beran: Výběr z díla (výstava k umělcovým osmdesátinám)
  1987   Jana Jemelková: Kresba, grafika
  1987   Miroslav Štolfa: Obrazy
  1989   Antonín Lukavský: Obrazy
  1989   Oldřich Šimáček: Scénografie (Výstava k umělcovým sedmdesátinám)
  1989   Petr Zlamal: Obrazy
  1990   Aleš Lamr: Výběr z díla
  1990   Petr Kvíčala: Výstava bez názvu
  1990   Rudolf Chorý: Sochařské dílo
  1990   Zdeněk Vacek: Obrazy 1963/1990
  1991   Hana Wichterlová: Sochy
  1991   Marie Blabolilová
  1991   Mikuláš Medek: Obrazy (Výběr z malířské tvorby 1948 / 1970)
  2005   Miloš Hlavica: Čas od času
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1960   15 let výtvarného umění v Olomouckém kraji
  1960   Současné slovenské umění 1945-1960
  1960   Soudobé české malířství 1945 - 1960
  1961   Členská výstava k 40. výročí založení KSČ
  1961   Domov a vkus
  1961   II. výstava žákovských prací
  1961   Jevištní výtvarnictví 1945 - 1960
  1961   Jindřich Prucha, Miloš Alexander Bazovský
  1961   Pod vedením KSČ za nová vítezství socialismu a komunismu (40 vítězných let KSČ 1921 - 1961; Současné české malířství)
  1961   Rakouské umění XX. století
  1962   Klasikové české karikatury třicátých let
  1962   Oblastní galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvat k prohlídce nově instalované stálé sbírky Českého výtvarného umění XX. století....
  1962   Tradiční vietnamská lidová grafika
  1962   Tvůrčí skupina Směr: Obrazy, plastika, grafika, keramika
  1962   Umění a domov
  1962   Výstava fotografií skupiny DOFO
  1962   Z tvorby současných českých malířů
  1963   Obrazy, sochy, grafika (Z přírůstků sbírek Oblastní galerie Olomouc v letech 1961 a 1962)
  1963   Z pokrokového malířství na Moravě ve 30. letech
  1964   Vlastivědný ústav v Olomouci dovoluje si vás pozvat na slavnostní zahájení výstavy obrazů 16. - 18. století zapůjčených Drážďanskou galerií...
  1964   Z Moravské grafiky ve 30. letech
  1965   Oblastní galerie v Olomouci dovoluje si Vás pozvat na výstavu tvůrčí skupiny Horizont...
  1965   Skupina 7
  1965   Sochařská bilance 1955 - 65
  1965   Současná tvorba olomouckých výtvarníků
  1965   Svaz čs. výtvarných umělců pobočka Olomouc Vás zve na zahájení výstavy Nových autorů...
  1965   Španělští malíři pařížské školy, Holandské malířství 17. století
  1966   Euro - Ex libris ´66
  1966   František Jiroudek: Obrazy, Jiří Bradáček: Sochy
  1966   Knižní grafika výtvarníků Devětsilu ve dvacátých letech
  1967   2. sochařská bilance 1967
  1967   Mistrovská díla Starého umění v Olomouci
  1967   Ruská a sovětská grafika ze sbírek Drážďanské galerie
  1967   Současný Československý plakát
  1967   Z přírůstků grafické sbírky: 1963-1966
  1968   Čmerda: Obrazy, Myszak: Sochy
  1968   Symboly a znaky
  1968   Vídeňská mladá generace: Obrazy grafika
  1969   Bohumil Teplý: Sochy, Stanislav Vymětal: Keramika
  1969   Jazz Sextet Emila Viklického hraj Jazz mezi plakáty Františka Bělohlávka
  1969   Josef Jíra, Vladimír Komárek, Jiří Seifert: Obrazy, sochy
  1969   Jugoslávská grafika
  1969   Klub Konkrétistů a hosté
  1969   Obrazy, sochy, grafika a sklo Severočeských výtvarníků (Pobočka SČSVU Liberec)
  1969   Současná československá fotografie a plakáty a katalogy Stedelijk muzea Amsterodam
  1970   Členské výstavy olomouckých výtavrníků k 25. výročí osvobození ČSSR
  1970   Obrazy, grafika, sochy z přírůstků Oblastní galerie z let 1968 - 1969
  1970   Skupina Q (Tvůrčí skupina SČVU - Brno)
  1970   Užité umění: Keramika, sklo, textil
  1970   Zdeněk Přikryl: Sochy, Dušan Janoušek: Grafika
  1971   Malé sochařské formy umělců z Katowic
  1971   Motivy práce: Kresby a malby žáků ZDŠ Na hradě
  1972   Polský plakát
  1972   Současné Estonské umění: Obrazy, grafika (Výstava k 50. výročí vzniku SSSR a 55. výročí VŘSR)
  1972   Užitá grafika leteckých společností
  1973   Architektura Katowického rajonu (Projekty a realizace)
  1973   Česká sochařská kresba a drobná grafika
  1973   Mezinárodní hudební plakát
  1973   Miroslav Ketman: Obrazy, Oldřich Peč: Sochy
  1973   Obrazy, sochy, grafika členů a hostů Armádního výtvarného studia Praha
  1973   Politický plakát (K 25. výročí Vítězného února)
  1973   Současná rumunská grafika
  1973   Umění Afriky v dokumentech (Výstava UNESCA)
  1973   Výstavy uměleckých prací pedagogů z kateder Výtvarné výchovy Filosofické a Pedagogické fakulty university Palackého v Olomouci (Pořádané u příležitosti 400. výročí založení Olomoucké university)
  1974   Knihy a časopisy Německé demokratické republiky
  1974   Ruské a Sovětské malířství: Ze sbírek Národní galerie, Francouzské sochařství ve fotografii Tibora Hontyho
  1974   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií (Výstava k 30. výročí Slovenského národního povstání)
  1974   Sovětská grafika: Genrietta a Nikolaj Burmaginovi (Výstava v rámci měsíce Československo - Sovětského přátelství)
  1974   Umělci sociální skupiny: Holan-Holý-Kotík-Kotrba, Součansá Bulharská grafika
  1974   Vietnamská tradiční lidová grafika (Ze sbírky MUDr. Antonína Kolka)
  1975   České malířství a sochařství XX. století ze sbírek Galerie VU Olomouc
  1975   Přírůstky obrazů Českého malířství XX. století 1972-74
  1975   Severomoravští výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
  1975   Výběr z přírůstků kreseb a grafiky 1971-73
  1975   Žena a květina (Výstava k Mezinárodnímu roku ženy)
  1976   Ex libris olomouckých výtvarníků
  1976   Olomouc v XIX. století
  1976   Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci)
  1977   Bohumír Dvorský, Vladimír Navrátil: Tvorba z let 1945/1975 (Výstava na počest 60. výročí VŘSR)
  1977   Japonský plakát
  1977   Přírůstky: Výběr z let 1975 - 77 (Obrazy, plastiky, grafika)
  1977   Současná sovětská grafika
  1977   Výtvarná tvorba Volgogradských umělců (Na počest 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
  1978   Armando Giuffredi: Medaile a plastiky, Stanislao Farri: Fotografie
  1978   Výstava mladých výtvarných umělců Severomoravského kraje (K 30. výročí Vítězného února)
  1978   Výstava Severomoravských výtvarných umělců k 60. výročí VŘSR a 30. výročí Vítězného února
  1979   Slovenská grafická tvorba 1970 - 1978
  1980   26 mladých výtvarných umělců Olomoucka
  1980   Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
  1981   Arteterapie
  1981   Avantgardní fotografie 30. let na Moravě
  1981   Eva Vlasáková, Pavel Ježek: Kresby a sklo
  1981   Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku
  1981   Současná medaile a plaketa - Přehlídka tvorby sochařů a medailérů za uplynulých 35 let (K 60. výročí založení Komunistické strany Československa)
  1981   Výstava absolventů: 1976 - 1981
  1982   Kresby a grafika (Přírůstky sbírky kreseb a grafiyk Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1980 - 81)
  1982   Nani Tedeschi: Grafika: Vasco Ascolini: Fotografie (Výstava prací dovu italských umělců v rámci družby okresů Olomouc a Reggio Emilia)
  1982   Olomoucká architektura XX. století (1. část: 1900 - 1950)
  1982   Stanislav Lolek, Joža Uprka: Grafické dílo
  1982   Stara grafika ze sbírek Oblastní galerie výtvanrého umění v Olomouci
  1982   SÚRPMO v Olomouci (Práce a poslání olomouckého pracoviště Státního ústavu pro rekonstrukcí památkových měst a objektů)
  1982   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts
  1983   Česká kresba 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, 1. část)
  1983   České výtvarné umění 20. století (malířství a sochařství) (Ze sbírek Oblastní galerie výtvanrého umění v Olomouci)
  1983   Ladislav Čepelák a jeho žáci
  1983   Olomoucká architektura XX: století (2. část: 1950 - 1983)
  1983   Sigma - Inženýrsko projektová koncernová účelová organizace Olomouc (Architektura 1967 - 1982)
  1983   Stanislav Lolek: Obrazy, kresby, grafika, Bohumír Dvorský: Výběr z díla
  1983   Vysoké Tatry v díle Jindřicha Lenharta
  1984   20. výročí družby Olomouc - Reggio Emilia
  1984   Bohumír Dvorský: Slezská krajina 1930 - 38, Karel Svolinský: Olomoucký orloj 1947 - 53
  1984   Česká krajina (Vývoj České krajinomalby v letech 1800 - 1950 dokumentovaný prvořadými díly z majetku Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvanrého umění v Olomouci)
  1984   Česká kresba 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
  1984   České moderní umění 20. století ze sbírek OGVU Olomouc
  1984   Historismus: Architektura 2. poloviny 19.století na Moravě a ve Slezsku
  1984   Jiří Jílek, Anežka Kovalová, Miroslav Koval: Sochy / obrazy, kresby
  1984   Slovenské národní povstání v tvorbě slovenských grafiků (Výstava ke 40. výročí SNP)
  1984   Výtvarné umění za mír (Umělci Olomouckého regionu a výchova k mírové iniciativě)
  1985   Adolf Loos: Architektonické dílo v českých zemích a jeho čeští žáci
  1985   Alena Kartáková: Keramika, Benjamin Walter: Poetické obrázky
  1985   Proti fašismu a válce (České výtvarné umění 30. a 40. let v boji proti fašismu a válce)
  1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84
  1985   Umělci svému městu
  1986   Mladí výtvarní umělci Olomoucka na počest XVII. sjezdu KSČ
  1986   Středoevropské malířství 17. a 18. století (Mistrovská díla starého umění v Olomouci)
  1987   Josef Hejný: Keramika, Josef Dudek: Grafika
  1987   Moravské lázně v proměnách dvou staletí (Karlova Studánka / Jeseník - Gräfenberk / Luhačovice / Velké Losiny / Teplice nad Bečvou)
  1987   Olomouc a drobná grafika
  1987   Výtvarní umělci Olomoucka na počest 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce
  1987   Výtvarní umělci Univerzity Palackého (K40. výročí obnovení učení v Olomouci)
  1989   České sochařství 1948/88
  1989   Jan Jemelka: Obrazy, grafika, Otmar Oliva: Sochy
  1989   Pamětní síň Karla Svolinského, Bohumíra Dvorského, Vladimíra Navrátila
  1989   Rakouská secese (Gustav Klimt, Egon Schiele)
  1989   Současná Makedonská grafika (Z kolekce Muzea moderního umění Skopje)
  1989   Tendence v českém sochařství 1979 - 1989
  nedat   Krajský národní výbor v Ostravě, Oblastní galerie Olomouc.....Vás zvou na zahájení výstavy slezských grafiků
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1986   Jaromír Šolc: Výběr z díla
  1986   Karel Svolinský: Celoživotní dílo
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1985   Proti fašismu a válce
  1986   Středoevropské malířství 17. a 18. století (Mistrovská díla Starého umění v Olomouci)
katalogová pozvánka
  rok vydání   název (podnázev)
  1974   Knihy a časopisy Německé demokratické republiky
  1984   20. výročí družby Olomouc - Reggio Emilia
  1986   Rudolf Doležal: Plastiky / medaile
průvodce
  rok vydání   název (podnázev)
  1988   Národní kulturní památka Přemyslovský palác v Olomouci (Průvodce)
seznam výstav/akcí/událostí
  rok vydání   název (podnázev)
  1982   Přehled výstavní činnosti Svazu českých výtvarných umělců v Praze v období 1977-1982
  1989   Divadlo hudby ((Výstavy 1968 - 1988))
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev)
  1962   České výtvarné umění 20. století
  1967   Výstava obrazů ze sbírek Arcibiskupského paláce a Oblastní galerie (Mistrovská díla Starého umění v Olomouci)
  1973   Seznam vystavených prací
  1974   Kresby a grafika Maxe Švabinského (Výběr z grafické sbírky GVU Olomouc; V rámci oslav 100. výročí narození umělce)
  1984   Česká krajina ze sbírek Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev)
  1985   Musica picta (Hudba v evropském a českém malířství 15. - 18.století)

Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci

instituce, obec, adresa
Dům umění, Olomouc (Olomouc), Hynaisova 13
Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc), náměstí Rudé armády 7 (Dolní náměstí 7)
Památník, Olomouc (Olomouc), Wurmova
Pamětní síň Karla Svolinského, Bohumíra Dvorského a Vladimíra Navrátila, Olomouc (Olomouc), Wurmova 13

Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1982   Stará grafika (Ve sbírkách Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
  1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84
  1998   Oznámení o Ikarově letu (Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1964   Bilance olomoucké galerie
  1970   Dvě výstavy Zděnka Přikryla
  1988   V Jiřském klášteře na Pražském hradě...
  1990   OGVU v Olomouci v samostatné budově
průvodce
  rok vydání   název (podnázev)
  1983   Muzea a galérie v ČSR (A-Z na cesty)

Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci

osoba   narození rok od - do, poznámka
Boháčová Yvonna   19. 1. 1951     1979 - 1991, historička umění a kurátorka sbírky grafiky
Lakosil Jaromír   9. 2. 1923     1952 - 1970, později název Muzeum umění
Pazderová Eva         ???? - ????, ředitelka (1978)
Šembera Oldřich   6. 7. 1948     1978 - 1986
Zatloukal Pavel   27. 10. 1948     1974 - ????, správce sbírek kresby a grafiky, 1979 založil sbírku architektury

Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1970   Jiří Andrle

Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci

osoba   narození
Grygar Milan   24. 10. 1926    
Jíra Josef   11. 10. 1929    
Kovářová Květuše   11. 10. 1945    
Šolc Jaromír   30. 4. 1911    
Štorek František   3. 7. 1933