Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, 2. část

termín: 1984/03/08 - 1984/04/29
instituce: Kabinet grafiky
typ výstavy: kolektivní