foto Dagmar Hochová

Josef Váchal

* 23. 9. 1884, Milavče (Domažlice), Česká republika (Czech Republic)
† 10. 5. 1969, Studeňany, Radim (Jičín), Česká republika (Czech Republic)
básník, spisovatel, malíř, ilustrátor, grafik, kreslíř, typograf, řezbář, filozof, tiskař

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01141125
WIKIDATA: Q368293
VIAF: 4996208

Josef Váchal
Bohu svému
1904
malba
akvarel, papír
190 x 145
Josef Váchal
Ve šlépějích tvých, kráčím ó Pane...,
1904
malba
akvarel, papír
190 x 155
Josef Váchal
Jak to bude vypadat
1904
malba
akvarel, papír
190 x 155
Josef Váchal
Probe
1907
lept (C 3)
papír
167 x 167
Josef Váchal
Šílenství
1907
dřevořez (X 1)
papír
113 x 113
 

poznámka:
otec Josefa Váchala byl bratrancem Mikoláše Alše
tvůrce původních písem, vynálezce nových grafických postupů

Josef Váchal

Josef Váchal byl během svého života zneuznaným a zapomenutým umělcem. Intenzivněji bylo jeho vášnivé dílo objevováno až během devadesátých let 20.století. V kontextu československého umění zastává solitérní postavení.
Josef Váchal se narodil jako nemanželské dítě, dětství a mládí prožil v jihočeském Písku. Odsud si odnesl mnoho zážitků, které formovaly jeho budoucí pohled na svět. Zde začala jeho celoživotní láska ke psům a přírodě a naopak záporný vztah k městskému prostředí. Ve škole prospíval dobře, ale gymnázium nedokončil. V roce 1898 se odstěhoval se do Prahy, kde ho otec dal do čtyřletého učení k renomovanému knihaři J. Waitzmannovi. Vlastně přes noc se stává silnou, vyhraněnou a hotovou osobností – píše básně, kreslí, maluje, hledá své vzory, ale zároveň nezapomene vše vzápětí náležitě zesměšnit.
Ač Váchal zdobností aktuální secese opovrhuje, také on její eleganci podlehne – jak napovídá titulní list první rukopisné sbírky Sbírka mazanic a básní Jana Schmída a Josefa Váchala. Váchala od jalovosti a nezajímavosti prvních textů vždy zachrání kapka jedu, ironie nebo vlastní žluči. Poznámky, které zlehčují vznešené cíle, velké myšlenky a iluze, jsou typickým znakem Váchalovy tvorby. Váchal k existenci Boha a Pekla přikládá ještě nevypočitatelný faktor nesmyslu, absurdity – něčeho nepodstatného, co ale vlastně ovládá celý svět. Tato teze později zaujme celou řadu moderních umělců a nakonec vyústí v umělecké styly (např. dadaismus). Ostrý kritický moment a zároveň sarkasmus je nezbytnou součástí Váchalova postoje, je mu způsobem vnímání a následně i uměleckého přehodnocení.
Na počátku století se seznamuje s fotografií a začínají se prohlubovat také jeho vztahy k teosofickému a spiritistickému hnutí v Praze, navštěvuje soukromé seance – v ateliéru Ladislava Šalouna, čte teosofické spisy. Po krátkém úniku z Prahy se rozhoduje pro uměleckou dráhu. Přivydělává si kresbou pohlednic, příležitostně váže knihy a maluje krajiny, v nichž se opakuje stále stejný motiv: tůň, močál, rybníček, malé jezírko – nebezpečná zrádná místa, past i propast – tajemství země i zlo, zrádné světélkující bažiny, nejistota, temný chaos.
V dalších letech se Váchalova tvorba rozbíhá mnoha směry – literární symbolismus, secesní stylizace, dobové estétství, naturalistické komentáře – společenská kritika a anarchismus – který ale vlastně nikdy nepřijal za svůj. Formující pro jeho výtvarný výraz je jeho vztah ke spiritismu, okultismu a esoterickým vědám – svět černé magie a mystiky je propojen s jeho tvůrčí fantasií. Vztah je to ale velice volný. Z okultismu a esoterismu si vypůjčoval jen motivy, které se mu zrovna hodily, ty podřizoval svým vlastním fantazijním vizím. Zprostředkovaný dotyk s neznámem přetavil do úchvatných a výtvarně svébytných obrazů.
Častou postavou Váchalových kompozic je ďábel. Je Váchalových protihráčem, je to jeho osudový soupeř. Výtvarné zpodobení se postupně proměňuje – zpočátku se jedná o lidové obrázky čerta, pohádkové bytosti, postupně se ale mění, vyhraňuje, dostává modernější rysy – je spíš přízrakem, který nahání strach, ale zároveň vzbuzuje i jistou míru soucitu a přání navázat důvěrnější kontakt, pochopit ho. Váchal ďábla provokuje, rouhá se, vzývá ho, aby se zjevil, dostavil se na schůzku. Tato konfrontace má Váchalovi přinést objasnění ve věcech tajemství života a smrti, vtisknout hlubší smysl umění.
V roce 1910 stál u založení skupiny Sursum, nejvýraznější skupiny, která vyjádřila své intenzívní, v mnohém protikladné, ale také výrazně specifické vztahy k psychické orientaci umění. Sdružila osobnosti odlišných stylů pozdního symbolismu-jejími členy byl Jaroslav Horejc, František Kobliha, Jan Konůpek, Emil Pacovský i Jan Zrzavý. Josef Váchal stál poprvé a naposled v aktuálním vývojovém proudu po boku svých současníků. V pozdějších letech se ukázalo, že vývoj jeho výtvarného projevu nekopíruje linii vývoje výtvarného umění, a proto se jeho dílo dostalo do jakési outsiderské pozice. V roli solitéra české výtvarné scény zůstal vlastně dodnes.
Váchalovo hledání postupovalo všemi směry, vytvářel knižní grafiky, volné grafické listy, malby, kresby, deníkové záznamy, prózy, ale také vyřezávané plastiky a sošky, nábytek a keramiku, později ve dvacátých letech dokonce fresky – Portmanův dům v Litomyšli je vlastně jakýsi ORBIS PICTUS Váchalova duševního života a uměleckých názorů.
I v dalších letech pokračoval v intenzivní tvorbě, napsal a vytiskl řadu knih. Cestami po Šumavě jsou inspirovány rozměrné barevné dřevoryty Šumava umírající a romantická s náměty močálů, jezírek a lesního příšeří. Rukopis je velmi subtilní až sublimní, Váchal se zaměřuje na prchavost okamžiku a vyjadřuje se v náznaku.
Po nástupu komunistického režimu se postupně dostával do kulturní i společenské izolace, jeho dílo se na veřejnosti téměř neobjevovalo. Dožíval v zapomnění (na rodinném statku družky, malířky a grafičky Anny Mackové ve Studeňanech) pod šikanou traktorové stanice místního JZD. Ani krátká změna atmosféry ve společnosti roku 1968 oběma umělcům nic nepřinesla. Nicméně on sám byl oceněn titulem zasloužilý umělec (přijal jej s chladnou lhostejností) a krátce nato zemřel 10. května 1969. Je pochován na hřbitově v Radimi.
muzeumhry.cz, 24.7.2016

Josef Váchal

foto Dagmar Hochová
foto František Drtikol, 1913
vlastní portrét
foto - Dagmar Hochová
 

Josef Váchal

Josef Váchal
Bohu svému
1904
malba
akvarel, papír
190 x 145
Josef Váchal
Ve šlépějích tvých, kráčím ó Pane...,
1904
malba
akvarel, papír
190 x 155
Josef Váchal
Jak to bude vypadat
1904
malba
akvarel, papír
190 x 155
Josef Váchal
Probe
1907
lept (C 3)
papír
167 x 167
Josef Váchal
Šílenství
1907
dřevořez (X 1)
papír
113 x 113
Josef Váchal
Mystická zahrada
1908
lept (C 3)
papír
160 x 150
Josef Váchal
Štěstí náhody
1908
malba
olej, lepenka
660 x 560
Josef Váchal
Tuberkulosa
1909
akvatinta
papír
110 x 155
Josef Váchal
Plakát Sursum
1910
barevný linoryt
papír
470 x 415
Josef Váchal
Sova
1910
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
115 x 105
Josef Váchal
Vidění sedmera dnů a planet (vigneta)
1910
dřevořez (X 1)
papír
45 x 30
Josef Váchal
Dřevoryt a text z knihy Přepěkné Čtenj o gasnowidném Wawřincowi
1910
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
55 x 78
Josef Váchal
Kolorované dřevořezy s textem z knihy Vidění sedmera dnů a planet
1910 (1948)

papír
oba 138 x 188
Josef Váchal
Dřevořez z knihy Z rituálu toledských haeretiků
1911
dřevořez (X 1)
papír
180 x 140
Josef Váchal
Dřevořez z knihy Z rituálu toledských haeretiků
1911
dřevořez (X 1)
papír
177 x 140
Josef Váchal
Dřevoryt z cyklu Putování malého elfa
1911
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
180 x 130
Josef Váchal
Ráj
1912

papír
248 x 300
Josef Váchal
Ostrov blaženců
1912
barevný dřevoryt
papír
208 x 208
Josef Váchal
Pokušení sv. Antonína
1912
barevný dřevoryt
papír
210 x 210
Josef Váchal
Frontispis ke knize A. K. Emmerichové Hora proroků
1912

papír
145 x 145
Josef Váchal
Kolorovaný dřevoryt z knihy Chvála geniálních lékařů a ranhojičů
1912
dřevoryt (xylografie, X 2), barevný dřevoryt
papír
180 x 150
Josef Váchal
Rodina vodníkova
1913
barevný dřevoryt
papír
210 x 209
Josef Váchal
Svatba skřetů
1913
barevný dřevoryt
papír
210 x 211
Josef Váchal
Korsáři
1913
barevný dřevoryt
papír
148 x 150
Josef Váchal
Večer
1913
barevný dřevoryt
papír
208 x 210
Josef Váchal
Barevný linoryt z cyklu Bellum
1913
barevný linoryt
papír
175 x 240
Josef Váchal
Posvátný háj
1914
barevný dřevoryt
papír
190 x 175
Josef Váchal
Motýl a kukla
1915
barevný linoryt
papír
290 x 248
Josef Váchal
Fragment k dílu O. Březiny
1915
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
218 x 246
Josef Váchal
Oltář mystiků
1916
řezba
barva, vrbové dřevo
1470 x 1070
Josef Váchal
Červenobílí (Spí klidně)
1919
kolorovaný linoryt
papír
300x 280
Josef Váchal
Zaklínač (Palič)
1921
barevný dřevořez, barevný linoryt
papír
337 x 272
Josef Váchal
Barevný dřevoryt z knihy In memoriam Marie Váchalové
1923
barevný dřevoryt
papír
150 x 150
Josef Váchal
Barevný dřevoryt z knihy In memoriam Marie Váchalové
1923
barevný dřevoryt
papír
150 x 150
Josef Váchal
Barevný dřevoryt z knihy In memoriam Marie Váchalové
1923
barevný dřevoryt
papír
150 x 150
Josef Váchal
Skřet potoční
1924
barevný dřevoryt
papír
190 x 185
Josef Váchal
Vazba knihy Putování malého elfa
1925
kolorovaná kresba
akvarel, pergamen
250 x 180
Josef Váchal
Titul z knihy Satanu
1926
barevný linoryt
papír
400 x 270
Josef Váchal
Přistání Moru
1927
barevný dřevoryt
papír
250 x 240
Josef Váchal
Psi ohlodávající mrtvoly
1927
barevný dřevoryt
papír
340 x 240
Josef Váchal
Kresby do knihy O. Březina: Básnické spisy
1928-1941
kolorovaná kresba
akvarel, papír
235 x 160
Josef Váchal
Titulní list z knihy Šumava umírající a romantická
1931
barevný dřevoryt
papír
500 x 365
Josef Váchal
Titul knihy Receptář barevného dřevorytu
1934
barevný dřevoryt
papír
440 x 290
Josef Váchal
Svět rostlin
1935
barevný dřevoryt
papír
565 x 442
Josef Váchal
Instinkt a intelekt
1950
barevný dřevoryt
papír
380 x 340
Josef Váchal
Pomykači stolu
nedatováno
kombinovaná technika
lepenka
47 x 62 cm
 

Josef Váchal

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - ????   Gymnázium, Písek (Písek)
1898 - 1902   , knihařství, Waitzmann Karel
1899 - 1902   Průmyslová škola pokračovací, _
1904 - 1905   , Kalvoda Antonín, *1907
1904 - 1905   , Hlava Bém Vratislav, *1874
1907 - ????   , Hervert Antonín, *1880

Josef Váchal

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Praha, Praha
???? - ????   Stará Říše, Stará Říše (Jihlava), spolupráce s Josefem Florianem

Josef Váchal

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   ArtPro - Galerie plastiky, zastoupení umělci, *
???? - ????   osobnosti (Plzeňský kraj), *
1910 - ????   Umělecké sdružení Sursum, *1910, zakladatel
1912 - ????   Veraikon, *, spoluzakladatel
1914 - 1916   vojáci 1. světové války, *1914, Uhry

Josef Váchal

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1966/12/20 - 1967/01/31   Josef Váchal: Výbor z celoživotního díla 1904-1954, Staroměstská radnice, Praha
1967/03/20 -   Josef Váchal: Grafika, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1967/09/14 - 1967/10/15   Kresby a grafika Josefa Váchala, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1969/05/18 - 1969/06/15   Josef Váchal: Grafika, Muzeum Chodska, Domažlice (Domažlice)
1970/08 - 1970/09   Josef Váchal, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1982/10/05 - 1982/11/07   Josef Váchal, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1984/07/05 - 1984/09/09   Josef Váchal (1884-1869), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1984/09/14 - 1984/10/14   Josef Váchal (1884-1869), Okresní muzeum a galerie, Jičín (Jičín)
1984/10/21 - 1984/11/16   Josef Váchal (1884-1869), Výstavní síň, Česká Třebová (Ústí nad Orlicí)
1984/10/23 - 1984/11/25   Josef Váchal: Fotografie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1984/12/18 - 1985/01   Josef Váchal, Památník národního písemnictví, Praha
1985/02/07 - 1985/04/14   Josef Váchal (1884-1869), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1985/04/25 - 1985/07/02   Josef Váchal (1884-1869), Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1985/07/27 - 1985/08/30   Josef Váchal: Výběr z grafického díla, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1993/09/04 - 1993/10/31   Josef Váchal: Grafika / kresby / knihy ze zbírek Okresního muzea a galerie v Jíčíně, Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
1994/01/24 - 1994/02/06   Josef Váchal (23. 9. 1884 - 10. 5. 1969), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
1994/07/13 - 1994/08/28   Josef Váchal: Šumava, Galerie Franze Kafky, Praha
1994/12/08 - 1995/02/19   Josef Váchal, Galerie Rudolfinum, Praha
1995/05/24 - 1995/08/31   Josef Váchal: Ex libris, Nová výstavní síň, Chrudim (Chrudim)
1999/04/01 - 1999/05/30   Josef Váchal: Studeňanská klausura, Okresní muzeum a galerie, Jičín (Jičín)
2001/04 - 2001/06   Josef Váchal, Galerie Ztichlá klika, Praha
2002/02/19 - 2002/03/17   Josef Váchal: Dřevoryty, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2002/02/22 -   Joseph Vachal: Des spectres dans la librairie, Médiathéque, Châteauroux
2003   Malíř na frontě: Josef Váchal na bojišti 1. světové války, Portmoneum - Muzeum Josefa Váchala, Litomyšl (Svitavy)
2003/02/04 - 2003/03/08   Josef Váchal, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2003/04/16 - 2003/05/25   Josef Váchal, Galerie Koruna, Hradec Králové (Hradec Králové)
2004/01/15 - 2004/03/21   Josef Váchal (1884-1969): Výběr z grafického díla, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
2004/03/23 - 2004/05/30   Josef Váchal. Sbírka ZČG v Plzni, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2004/09/03 -   Josef Váchal: Reprodukce grafik Orbis Pictus, Sklípek JAK, Brandýs nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
2005/05/12 - 2005/08/28   Josef Váchal 1884–1969, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2005/09/22 - 2005/10/23   Josef Váchal, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2005/11/22 - 2006/01/10   Josef Váchal: Magie dřevorytu, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2006/01/12 - 2006/03/19   Josef Váchal ve sbírkách Galerie moderního umění, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2006/06/07 - 2006/09/03   Josef Váchal ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2008/06/14 - 2008/07/20   Josef Váchal 1884–1969: Mezi Bohem a Ďáblem, Zámecký pivovar, Litomyšl (Svitavy)
2008/06/14 - 2008/07/20   Josef Váchal 1884–1969: Mezi Bohem a Ďáblem, Portmoneum - Muzeum Josefa Váchala, Litomyšl (Svitavy)
2008/06/21 - 2008/08/03   Josef Váchal: Šumava umírající a romantická, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2008/07/28 - 2008/09/13   Josef Váchal: Mystikové a visionáři / Mystics and Visionaries, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2009/06/18 - 2009/09/06   Exlibris: Příběhy kněhoznaček Josefa Váchala, Regionální muzeum v Teplicích, Teplice (Teplice)
2010/02/25 - 2010/03/28   Josef Váchal: Ve víru temnot, Galerie Moderna, Praha
2011/01/13 - 2011/04/10   Josef Váchal: Šumava umírající a romantická, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2012/05/03 - 2012/06/10   Josef Váchal: Přírodopis strašidel, Galerie Moderna, Praha
2012/11/08 - 2013/01/31   Šumava Josefa Váchala, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2013/11/05 - 2014/01/05   Legenda Josef Váchal, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2014/02   Legende Josef Váchal: Aus der Sammlung Paul Heinicke, Galerie Goller, Selb
2014/04/09 - 2014/05/11   Josef Váchal: Grafika, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2014/06/07 - 2014/08/31   Josef Váchal, mystik neukázněný, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2014/09/17 - 2015/01/04   Josef Váchal: Magie hledání / The Magic of Seeking, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2014/09/21 - 2014/11/09   Josef Váchal: Soubor 51 originálů věnovaných autorem, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2014/10/15 - 2015/01/01   Josef Váchal: Napsal, vyryl, vytiskl a svázal, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2015/04/03 - 2015/11/01   Josef Váchal: Malby, kresby, grafika, knihy, dřevořezby, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2015/04/09 - 2015/05/10   Josef Váchal: O druhém břehu, Galerie Moderna, Praha
2015/09/02 - 2015/10/10   Josef Váchal a Praha, Galerie Smečky, Praha
2016/02/09 - 2016/03/06   Josef Váchal: Portrét Jindřicha Imlaufa, 1924, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
2016/04/14 - 2016/06/19   Josef Váchal: Kniha vzpomínek. Dialog díla a fotografie, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2017/05/24 - 2017/06/18   Josef Váchal: Satanu, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2019/03/22 - 2019/04/12   Holt si to musíte dát dovázat, jinej exemplář už není: Josef Váchal ve sbírce Viléma Trmala, Galerie Kodl, Praha
2019/03/23 - 2019/06/16   Cestopisák Josefa Váchala, Portmoneum - Muzeum Josefa Váchala, Litomyšl (Svitavy)
2019/04/25 - 2019/06/02   Josef Váchal, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
2019/08/27 - 2019/10   Josef Váchal: Dřevorytec, Česká spořitelna - výstavní prostory, Brno (Brno-město)
2019/10/10 - 2019/11/24   Josef Váchal: Fotografie, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2022/06/10 - 2022/09/11   Portmoneana - Váchaliana, Portmoneum - Muzeum Josefa Váchala, Litomyšl (Svitavy)
2023/04/04 - 2023/06/11   Josef Váchal: Putování malého elfa, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
neuvedeno   Josef Váchal, Portmoneum - Muzeum Josefa Váchala, Litomyšl (Svitavy)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1909/06/03 - 1909/06/29   Výstava „Divokých“, Topičův salon (1906-1911), Praha
1911/05/21 - 1911/06/11   Český lept, Tábor (Tábor), Tábor (Tábor)
1912/09/22 - 1912/10/20   II. výstava uměleckého sdružení Sursum, Obecní dům, Praha
1914/06/07 - 1914/06/30   Výstava české grafiky, Valašské Meziříčí (Vsetín), Valašské Meziříčí (Vsetín)
1921/08/21 - 1921/10/02   Výstava originálů českých malířů ze soukromého majetku v Hradci Králové, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1921/11/30 - 1922/01/15   Loutkářská výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1925   Výstava moderní české grafiky, Praha, Praha
1932/06/05 - 1932/07/10   I. výstava obrazů a plastik českých umělců ze soukromého majetku členů Kruhu přátel umění v Hradci Králové, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1936/01/10 - 1936/02/02   Tanec v československém umění výtvarném a ve fotografii, Mánes, Praha
1938/04/24 - 1938/08/31   III. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1938/09   Náš voják ve výtvarném umění XIX. a XX. století, Obecní dům, Praha
1939/11/12 - 1939/12/10   Národ svým výtvarným umělcům, Kulturní dům města Hradce Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1940/11   Padesát let české moderní grafiky, Galerie Hollar, Praha
1957   Knižní ilustrace ruských a sovětských autorů, Palác Kinských, Praha
1959   Josef Váchal, Anna Macková, Alois Moravec: Kresby a grafika, Šumavské muzeum Kašperské Hory, Kašperské Hory (Klatovy)
1963/11/08 -   Ex libris, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1966/05 - 1966/10   Česká secese - Umění 1900, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1966/07 - 1966/08   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1966/12 - 1967/01   Česká secese - Umění 1900, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1967/04   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965, Muzej primenjene umetnosti, Bělehrad (Beograd)
1967/09/12 - 1967/10   Na rozhraní století, Památník národního písemnictví, Praha
1968   Čekų šiuolaikinių ekslibrisų paroda, Lietuvos dailės muziejus, Vilnius
1968/03/22 - 1968/05/04   Tsjechoslowaakse grafici, Museum Meermanno-Westreenianum, Museum van het Boek, Haag (Den Haag)
1968/10   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech. I. výstava přírůstků galerijní sbírky, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1970/01 - 1970/02   Symbolismus v českém výtvarném umění, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1970/03/26 - 1970/04/26   Symbolismus v českém výtvarném umění, Galerie U Řečických, Praha
1970/04/03 - 1970/04/24   Grafica simbolista cecoslovacca, Galeria Michelucci, Florencie (Firenze)
1970/05/26 - 1970/06/28   Art tchèque du XXe siècle, Musée Rath, Ženeva (Genève)
1970/08/22 - 1970/09/27   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts: Einige Aspekte der Entwicklung, Kunsthaus Zürich, Curych (Zürich)
1971/02/27 - 1971/04/30   Edvard Munch og den tsjekkiske kunst, Munch Museet, Oslo
1971/04/28 - 1971/05   České sociální umění dvacátých let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1971/05 - 1971/06   Umění a doba - České umění dvacátých let, Valdštejnská jízdárna, Praha
1971/05 - 1971/06   Umění a doba - České umění dvacátých let, Palác Kinských, Praha
1971/06 - 1971/07   České sociální umění dvacátých let, Blansko (Blansko), Blansko (Blansko)
1971/09   České sociální umění dvacátých let, Město Prostějov, Prostějov (Prostějov)
1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století, Krajská knihovna, České Budějovice (České Budějovice)
1972/10   Přírůstky z let 1970-1972, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1972/10 - 1972/11   Umělecká díla ze sbírek hradeckých sběratelů, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1973   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie: Díl II. Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy, Městská knihovna Praha, Praha
1973   České sociální umění ze sbírek Moravské galerie, Horácké muzeum, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1973/08/23 - 1973/09/30   Tjeckiskt avantgarde 1900-1939, Liljevalchs Konsthall, Stockholm
1973/10/20 - 1973/11/18   Tjeckiskt avantgarde 1900-1939, Konstmuseum, Göteborg (Gothenburg)
1973/11   Czeska i słowacka grafika współczesna ze zbiorów Galerii Narodowej w Pradze i Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1973/11 - 1974/01   Sociální tematika v české grafice dvacátých let ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1973/12/16 - 1974/01/20   Česká grafika ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1974/06/21 - 1974/09/29   Česká sociální grafika dvacátých let, Museum Klementa Gottwalda, Praha 1
1974/10   Česká kresba z přelomu století - I. symbolismus, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1975/04/25 - 1975/10/19   Český jih ve výtvarném umění 1925 - 1975, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1976   Přírůstky uměleckých děl 1968-1975, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1976   Sursum 1910-1912, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1977/11 - 1977/12   L'art graphique tchécoslovaque, Tunis, Tunis
1977/11/10 - 1978/01/01   Umění v zápasech doby, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1977/11/15 - 1977/12/15   Cseh grafika és kisplasztika 1900, Magyar Nemzeti Galéria / Hungarian National Gallery / Maďarská národní galerie, Budapešť (Budapest)
1978/10/17 - 1979/01/01   Jan Zrzavý: Z odkazu Národní galerii v Praze, Městská knihovna Praha, Praha
1979/07   Klasikové české ilustrace, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1979/08 - 1979/09   Krása a význam české knihy: od prvotisků k secesní knize, Středočeská galerie, Praha
1979/12 - 1980/01   Nové obrazy, plastiky a grafika (přírůstky z let 1971 - 1979), Výstavní a koncertní síň Bedřicha Smetany, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1980/01 - 1980/03   Nové obrazy, plastiky a grafika (přírůstky z let 1971 - 1979), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1980/02/12   Exlibris, Výstavní síň Umění - Knihy, Praha
1980/04/02 - 1980/04/27   Rukopisy slavných českých umělců - výtvarníků, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1980/04/08 - 1980/05/25   Sursum - sdružení českých výtvarných umělců z let 1910-1914, Dům umění, Zlín (Zlín)
1980/07/03 - 1980/09/07   Sursum - sdružení českých výtvarných umělců z let 1910-1914, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1980/09/30 - 1980/10/04   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert, Garmisch-Partenkirchen, Garmisch-Partenkirchen
1981/12/15 - 1982/01/31   České ex libris z přelomu století, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1981/12/18 - 1982/03/07   Alfons Mucha och Tjeckisk Art Nouveau / Alfons Mucha and Czech Art Nouveau, Malmö Konsthall, Malmö
1982/05/25 - 1982/07/25   Edvard Munch a české umění: Obrazy a grafika ze sbírek Muzea E. Muncha v Oslo, Šternberský palác, Praha
1983   Česká kniha na přelomu devatenáctého a dvacátého století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1983/01/06 - 1983/02/09   Exlibris pro třináct sběratelů, Galerie v předsálí, Blansko (Blansko)
1983/01/25 - 1983/02/20   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století (korespondence), Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1983/02   Česká sociální grafika 20. let ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Opava (Opava)
1983/09/15 - 1983/11/06   20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1983/09/15 - 1983/12/04   České výtvarné umění 20. století (malířství a sochařství) ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci: Výstava ke 100. výročí založení prvního muzea na Moravě, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/09/29 - 1983/11/13   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/10 - 1983/11   Přírůstky uměleckých děl 1979-1982, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1983/10/23 - 1984/01/15   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1984/02/01 - 1984/03/31   Hudba v české kresbě a grafice, Dům kultury ROH, Malá scéna, České Budějovice (České Budějovice)
1984/03/08 - 1984/04/29   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, 2. část, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1984/05 - 1984/07   Czeska książka na przełomie XIX a XX wieku, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
1984/05/05 - 1984/09/30   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1984/11/18 - 1985/02/03   Tschechische Kunst 1878 - 1914, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1985/01/10 - 1985/02/24   Přírůstky 1982-1984, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1985/06/10 - 1985/07/07   Sztuka czeska przelomu XIX/XX wieku, Muzeum narodowe w Krakowie, Krakov (Kraków)
1986/04/26 - 1987/09/30   České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1986/05/17 - 1986/12/31   Sbírka Josefa Jeřábka (Grafika a kresby), Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1986/09/03 -   Czechoslovak Prints from 1900 to 1970, The British Museum, Londýn (London)
1987   Škola grafického umění, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1987/09/04 - 1987/10/04   Česká grafika 1: 80 kreseb a grafických listů ze sbírek Městského muzea v Litomyšli, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
1987/10/22 - 1987/11/27   Česká sociální grafika 20. let ze sbírek Sm GVU v Ostravě, Mánesova síň, Karviná (Karviná)
1987/11/19 - 1988/01/03   Cesty za uměním naší doby. Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře, Mánes, Praha
1987/12/01- 1988/01/31   Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století, Staroměstská radnice, Praha
1988/04/28 - 1988/06/05   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1988/05/03 - 1988/06/05   Přírůstky 1985-1987, Staroměstská radnice, Praha
1988/10/13 - 1988/12/31   Linie / barva / tvar, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1988/11/01 - 1988/11/18   Moderní české exlibris a příležitostná grafika, Malá galerie Melantrich, Praha
1988/11/20 - 1989/01/29   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre: Avantgarde und Tradition, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1988/12/22 - 1989/01/22   Česká kresba XX. století I, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1989/02 - 1989/03   Linie / barva / tvar, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1989/02/11 - 1989/11/30   Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1989/03   Český symbolismus, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1989/04/28 - 1989/10/01   Linie / barva / tvar, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1989/10/08 - 1990/01/07   Czech Modernism 1900-1945, Museum of Fine Arts Houston, Houston
1990   Tři grafici českého symbolismu Kobliha - Konůpek - Váchal, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1990/03/02 - 1990/05/07   Czech Modernism 1900-1945, Brooklyn Museum, Brooklyn, New York City (New York)
1990/03/02 - 1990/05/13   Czech Modernism 1900-1945, International Center of Photography, New York City (New York)
1990/04/10 - 1990/05/06   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987-1988). Kresba a grafika 19. století, Palác Kinských, Praha
1990/06/23 - 1990/08/26   Czech Modernism 1900-1945, Akron Art Museum, Akron
1990/06/26 - 1990/07/29   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987-1988). Grafika 20. století, Palác Kinských, Praha
1991/01 - 1991/12   Přírůstky z let 1985-1990, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1991/02/07 - 1991/03/09   Gravure Tchèque au XXe siècle, Galerie Lambert-Rouland, Paříž (Paris)
1991/04/04 - 1991/05/09   Grafika české avantgardy 1907-1918, Palác Kinských, Praha
1992/03/05 - 1992/04/20   Díla a osobnosti: Vybrané ukázky kresby a grafiky ze sbírek NG, Palác Kinských, Praha
1992/03/23 - 1992/05/24   Josef Váchal, Anna Macková: Grafika, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
1992/06/26 - 1992/07/26   Josef Váchal a Anna Macková - Grafika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1992/08/05 - 1992/09/06   Josef Váchal a Anna Macková - Grafika ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1992/09/10 - 1992/01/11   Josef Váchal, Anna Macková: Dřevoryty, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1993/01/21 - 1993/02/28   Žena přelomu století, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1993/07/07 - 1993/09/12   Přírůstky Galerie hlavního města Prahy. Výběr z let 1987-1992, Staroměstská radnice, Praha
1993/09/10 - 1993/11/02   Vergangene Zukunft: Tschechische moderne 1890 bis 1918, Künstlerhaus Wien, Vídeň (Wien)
1993/12/05 - 1994/02/20   Vergangene Zukunft: Tschechische moderne 1890 bis 1918, Fridericianum, Kassel
1994/03/24 - 1994/05/22   Minulá budoucnost: Česká moderna 1890-1918, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1994/12 - 1995/02   Vše pro dítě ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1994/12/15 - 1995/03/19   Expresionismus a české umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1995   Písmo ve výtvarném umění, Základní umělecká škola Františka Kmocha, Kolín (Kolín)
1995/01/20 - 1995/02/26   Přírůstky sbírek 1989 - 1993, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1995/02//05 - 1995/09/17   Josef Váchal, Jan Konůpek, Anna Macková: Grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1995/02/23 - 1995/04/16   Olomoucká sbírka české grafiky 20. století, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1995/04/05 - 1995/04/30   Kresby a grafika ze sbírky PhDr. Františka Dvořáka, Galerie Hollar, Praha
1995/06/08 - 1995/10/15   Lost Paradise: Symbolist Europe, Musée des beaux-arts de Montréal / The Montreal Museum of Fine Arts, Montreal (Québec)
1995/07/27 - 1995/08/27   Deviace kubismu v Čechách, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
1995/08/30 - 1995/11/05   Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1995/09/04 - 1995/10/01   Písmo ve výtvarném umění, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
1995/11/16 - 1996/01/14   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1995/11/23 - 1996/01/14   Starozákonní motivy v moderním českém výtvarném umění, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1995/12 - 1996/01   Sursum - sdružení českých výtvarných umělců z let 1910-1914, Galerie Hollar, Praha
1995/12/04 -   Stálá prodejní expozice v nově otevřených prostorách, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
1996/01/18 - 1996/02/24   Podoby fantazie: České umění 1. poloviny 20. století ze sbírek AJG, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1996/02/08 - 1996/04/08   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1996/04/25 - 1996/08/25   Umělecké sdružení Sursum, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1996/04/30 - 1996/09/08   V prostoru 20. století: České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
1996/05/03 - 1996/06/23   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1996/06/27 - 1996/09/15   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1996/09/12 - 1996/10/28   Osudová zalíbení: Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996, Veletržní palác, Praha
1996/10/09 - 1997/01/05   Novozákonní motivy v českém umění 20. století, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1996/10/18 - 1997/09/30   Jitro kouzelníků? I., Veletržní palác, Praha
1997/01/16 - 1997/03/02   Novozákonní motivy v českém umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1997/04/11 - 1997/08/24   Jitro kouzelníků? II. Ztráty a nálezy, Veletržní palác, Praha
1997/05/03 - 1997/10/19   Důvěrný prostor / Nová dálka: Umění pražské secese, Obecní dům, Praha
1997/06/15 - 1997/10/13   Prague 1900-1938: Capitale secrète des avant-gardes, Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
1997/06/19 - 1997/08/31   České imaginativní umění, Galerie Rudolfinum, Praha
1997/06/20 - 1997/09/21   Očima Arcimboldovýma, Veletržní palác, Praha
1997/09/27 - 1997/11/23   Projekt Totentanz / Memento Mori, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1998/05/01 - 1998/09/20   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1998/11/12 - 1999/01/17   Česká grafika 1918-1998, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1998/11/19 - 1999/02/28   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1999/05/05 - 1999/10/10   Cesta na jih, Obecní dům, Praha
1999/05/13 - 1999/08/01   ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/06/02 - 1999/07/04   Eros v evropské grafice v průběhu staletí, Galerie Hollar, Praha
1999/07/07 - 1999/08/04   Ilustrátoři díla Otokara Březiny, Zámek Pánů z Říčan, Pelhřimov (Pelhřimov)
1999/12/17 - 2000/03/26   Prague 1900: Poetry and ecstasy, Van Gogh Museum, Amsterdam
2000/05/11 - 2000/08/27   Prag 1900: Poesie und Ekstase, Museum für Angewandte Kunst, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
2000/05/26 - 2000/11/19   Konec světa? / The End of the World?, Palác Kinských, Praha
2000/12/08 - 2001/01/07   Český symbolismus a poetismus v grafické tvorbě 1. poloviny 20. století, Galerie pod radnicí, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
2000/12/13 - 2001/03/25   Melancholie, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
2000/12/14 - 2001/02/11   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2000/12/16 - 2001/03/11   České malířství a sochařství 1905-1925 ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Dům umění, Zlín (Zlín)
2001/03/20 - 2001/06/10   České malířství a sochařství 1905-1925 ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2001/04/26 - 2001/06/10   Jak se dělá grafika: Tisk z výšky, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2001/05/11 - 2001/07/29   Sen o říši krásy: České umění 17. - 20. století, Obecní dům, Praha
2001/10/19 - 2002/02/03   Jiří Kolář sběratel / Jiří Kolář the Collector, Veletržní palác, Praha
2001/11/28 - 2002/01/20   Vánoční výstava z děl význačných umělců českého výtvarného umění, Galerie Koruna, Hradec Králové (Hradec Králové)
2002/01/23 - 2002/02/17   Erotika, Galerie Jiřího a Běly Kolářových, Praha
2002/04/03 - 2002/04/28   Duchovní rozměr grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2002/04/07 - 2002/06/30   Divočina - příroda, duše, jazyk, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2002/04/18 - 2002/05/31   Černá a bílá, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
2002/05/03 - 2002/10/15   La Bohême en voiture, Musée national de l'automobile, Mulhouse
2002/06/11 - 2002/07/07   Černá a bílá, Městské muzeum a galerie, Svitavy (Svitavy)
2002/07/10 - 2002/07/25   Černá a bílá, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2002/07/25 - 2002/09/08   Tři grafici českého symbolismu ze sbírek GVUO, Muzeum Prostějovska, Prostějov (Prostějov)
2003 - 2004   České umění XX. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2003/05/30 - 2003/10/30   Záznamy času: Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze, Letohrádek Hvězda, Praha
2003/06/12 - 2003/08/17   Umění grafiky. Grafické techniky v průběhu šesti století, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2003/10/16 - 2004/02/29   Ejhle světlo / Look Light, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2003/10/25 - 2003/11/13   Metamorfozy człowieka: Figuratywne motywy w grafice i rysunku ze zbiorów Czeskiego Muzeum Sztuk Pięknych w Pradze 1892-1948, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała
2004/02/14 - 2004/03/31   Eros, eros, eros, ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro Gallery, Praha
2004/03/26 - 2004/06/06   Ejhle světlo / Look Light, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2004/04/08 - 2004/06/06   Česká kresba 20. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2004/05/06 - 2004/06/16   Proměny člověka: Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892 - 1951, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2004/06/17 - 2004/06/27   Z národní klasiky, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2004/08/23 - 2004/09/04   Secese a Art deco, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2004/10/21 - 2004/12/31   V zajetí vášně: Sbírka Patrika Šimona, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2004/12/01 - 2004/12/31   Jozef Váchal i inni, Museum sztuki medalierskiej Wroclaw, Vratislav (Wrocław, Breslau)
2004/12/15 - 2005/02/20   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti, České muzeum výtvarných umění, Praha
2005/03 - 2005/04   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2005/05/20 - 2005/08/07   Od země přes kopec do nebe...: O chůzi, poutnictví a posvátné krajině, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2005/06/30 - 2005/09/04   Bylo, nebylo... Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2005/11/13 - 2006/02/26   Praagse schilderkunst 1890-1939: Van symbolisme tot abstractie, Drents Museum, Assen
2005/11/24 - 2006/01/08   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/11/30 - 2006/01/15   Sto let české grafiky, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2005/12/14 - 2006/02/05   Pohádkové bytosti, České muzeum výtvarných umění, Praha
2006/02/08 - 2006/05/08   V okovech smíchu. Karikatura a české umění 1900 - 1950 / In the Shackles of Laughter. Caricature and Czech Art 1900 - 1950, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2006/03/26 - 2006/04/23   Impressionismus, Symbolismus, Jugendstyl - Tschechisch: Die Suche nach gemeinsamen Wurzen, Rosenthal-Theater Selb, Selb
2006/03/31 - 2006/05/28   Přírůstky z let 1991 - 2005, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2006/05/07 - 2006/10/31   Od země přes kopec do nebe...: O chůzi, poutnictví a posvátné krajině, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2006/05/17 - 2006/08/27   Dary & nedary: Trigon a výtvarníci, sbírka Vladislava Zadrobílka, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/10/28 - 2006/12/29   Josef Váchal a Anna Macková ze sbírek Muzea Chodska v Domažlicích a Galerie Klatovy/klenová, Galerie bratří Špillarů, Domažlice (Domažlice)
2006/11/09 - 2007/01/30   Svět české grafiky, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2006/11/15 - 2007/02/18   V barvách chorobných: Idea dekadence a umění v českých zemích 1880–1914 / In Morbid Colours: Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880–1914, Obecní dům, Praha
2006/11/28 - 2007/03/04   Křičte ústa! Předpoklady expresionismu / Mouth scream! Roots of Expressionism, Městská knihovna Praha, Praha
2006/11/30 - 2007/01/14   Vánoční výstava, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2007/02/16 - 2007/04/29   České exlibris 1920 - 1945, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2007/02/18 - 2007/05/20   Il Simbolismo - Da Moreau a Gauguin a Klimt, Palazzo dei Diamanti, Ferrara
2007/06/07 - 2007/09/16   Il Simbolismo - Da Moreau a Gauguin a Klimt, Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea (GNAM), Řím (Roma)
2007/08/01 - 2007/09/08   Česká grafická moderna / Czech Graphic Modernism, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2007/09/06 - 2007/11/04   Grafika symbolistů, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2007/10/20 - 2008/01/06   Exitus: Tod alltäglich, Künstlerhaus Wien, Vídeň (Wien)
2007/11/27 - 2008/02/10   Grafika symbolistů, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2007/12/12 - 2008/02/17   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha
2008/01/17 - 2008/03/23   Vzplanutí / Expresionistické tendence ve Střední Evropě 1903 - 1936, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2008/03/05 - 2008/04/27   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2008/05/08 - 2008/07/13   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2008/05/15 - 2008/07/20   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2008/06/28 - 2008/11/02   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-portrait in the Czech Art of the 20th a 21st century, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2008/07/10 - 2008/09/07   Šumavské proměny. Krajina Šumavy v dílech malířů 19. a 20. století, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2008/09/11 - 2008/11/23   Lettrismus. Předchůdcí a následovníci, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2008/09/18 - 2008/11/30   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2008/11/06 - 2009/02/08   Pole tvůrčí a válečná, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2008/12/03 - 2009/01/30   Vánoční výstava, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2008/12/03 - 2009/02/28   Sváry zření: Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2008/12/04 - 2009/03/08   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2008/12/11 - 2009/01/18   Česká grafika I, Galerie Moderna, Praha
2009/01/30 - 2009/05/10   Dekadence: Bohemian Lands 1880-1914, Musée Félicien Rops, Namur
2009/01/30 - 2009/05/10   Dekadence: Bohemian Lands 1880-1914, Hôtel de Ville / Stadhuis, Brusel (Brussels)
2009/02/17 - 2009/04/26   Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění 19. století, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2009/04/29 - 2009/11/15   Kunst zur Zeit de kalten Krieges, Barockschloss Riegersburg, Riegersburg
2009/05/06 - 2009/06/26   Alfred Kubin, Josef Váchal: Šumava / Der Böhmerwald, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2009/06/10 - 2009/10/11   Listování: Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc / Turning pages: Modern book culture in the collections of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2009/07/07 - 2009/08/29   Český symbolismus, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2009/07/30 - 2009/10/05   Zamlčená moderna / Iluze a sny: Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2009/09/10 - 2010/01/11   Antimodernisté, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2009/09/17 - 2009/11/15   Hráči, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2009/11/31 - 2010/01/24   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2009/12/10 - 2010/01/10   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2009/12/10 - 2010/01/31   Hráči, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2010/02/01 - 2010/04/25   Dom miłośnika sztuki: Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870–1930, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2010/02/18 - 2010/05/16   Vražedná realita. Zločin a trest v českém výtvarném umění 1800-1914, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2010/02/21 - 2010/04/18   Die totgeschwiegene Moderne: Illusionen und Träume - Mitteleuropäische Kunst aus der Privatsammlung von Patrik Šimon 1880–1930, Kunstmuseum Bayreuth, Bayreuth
2010/04/22 - 2010/06/20   On-lino 1910-2010: Moderní český linoryt, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2010/06/08 - 2010/08/08   Alfons Mucha a česká secese, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2010/09/30 -   Nejlépe tlačiti vlastní káru sám, Portmoneum - Muzeum Josefa Váchala, Litomyšl (Svitavy)
2010/10/12 - 2011/01/09   Alfred Kubin, Josef Váchal: Šumava / Der Böhmerwald, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2010/10/30 - 2010/12/05   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2010/12/02 - 2011/01/16   Česká grafika II, Galerie Moderna, Praha
2010/12/09 - 2011/01/31   Temná noc, jasná noc: Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2011/01825 - 2011/02/26   Džungle. Hommage a Henri Rousseau, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2011/02/01 - 2011/03/12   Láska je slepá, sex je jinde, Artinbox Gallery, Praha
2011/03/17 - 2011/06/19   Plocha, hloubka, prostor: Perspektivní motivy a principy v umění, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2011/03/23 - 2011/05/13   Duše krajiny, duch místa, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2011/05/05 - 2011/09/18   Secesní plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2011/06/16 - 2011/09/12   Rudolf Steiner a současné umění / and Contemporary Art, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2011/06/22 - 2011/09/11   Motor & Art, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2011/06/23 - 2011/10/02   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov / 1961 - 2011, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2011/07/23 - 2011/10/30   Images of the Mind: Bildwelten des Geistes aus Kunst und Wissenschaft / In Art and Science, Deutsches Hygiene-Museum, Drážďany (Dresden)
2011/08/18 - 2011/11/06   The Best of..., Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2011/12/07 - 2012/03/04   Černá slunce: Odvrácená strana modernity 1927 - 1945, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2011/12/09 - 2012/03/18   Obrazy mysli / Mysl v obrazech, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2012/04/04 - 2012/05/27   Klasikové 19. století (ze sbírky Karlštejnské, a.s), Galerie Diamant, Praha
2012/04/14 - 2012/10/07   Zamlčená moderna / Iluze a sny: Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2012/06/07 - 2012/09/02   Na duši nepokoj, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2012/06/21 - 2012/09/16   Psovo slunce. Expresivně laděné kresby ze sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2012/09/05 - 2012/12/02   Josef Hodek a Josef Váchal: Žák a jeho mistr, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2012/10/18 - 2013/01/13   Rytmy + Pohyb + Světlo: Impulsy futurismu v českém umění, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2012/10/24 - 2013/01/31   1912: 100 let od otevření Obecního domu v Praze, Obecní dům, Praha
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (III. Výtvarné umění 1890-1947), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/12/01 - 2013/02/08   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2013/01/11 - 2013/04/07   Práce, práce, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2013/01/30 - 2013/04/28   Palmy na Vltavě: Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2013/02/14 - 2013/05/19   Rytmy + Pohyb + Světlo: Impulsy futurismu v českém umění, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2013/06/05 - 2013/07/28   Trojice: Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše, Galerie Diamant, Praha
2013/06/08 - 2013/07/14   Mistrovské doteky českého symbolismu a secese, Galerie Kroupa, Litomyšl (Svitavy)
2013/07/05 - 2013/11/03   Unbekannte Moderne aus Tschechien und Mitteleuropa: Meisterwerke aus der Sammlung Patrik Šimon, Landesmuseum Niederösterreich, Sankt Pölten
2013/08 - 2014/01   Trojice: Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše, Galerie Kooperativy, Praha
2013/08/04 - 2013/10/06   Šest z přítomnosti, šest z minulosti, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2013/10/07 - 2013/12/04   Česká grafická moderna / Czech Graphic Modernism, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2013/11/01 - 2015/12/31   Secese: Vitální umění 1900 / Vital Art Nouveau 1900, Obecní dům, Praha
2014/01/16 - 2014/03/08   Ex libris ze sbírky Jindry Imlaufa, Městská galerie Zázvorka, Nové Město nad Metují (Náchod)
2014/03/08 - 2014/05/25   Papír pro básně + 1, Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (Svitavy)
2014/05/07 - 2014/09/07   Władcy snów: Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Master of Dreams: Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2014/10/03 - 2015/01/04   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905-2013. Průniky, střety, přesahy, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2014/11/06 - 2015/02/22   Tajemné dálky: Symbolismus v českých zemích 1880-1914 / Mysterious Distances: Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2014/11/20 - 2015/01/10   Beautifull fifteen II, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
2015/02/14 - 2017/09/30   Srdceráj, Zámek Valdštejnů, Litvínov (Most)
2015/02/16   Výstavní blok: Fyzickém sdílení (umění), Artotéka, Galerie 207, Praha
2015/04/20 - 2015/05/14   Pozdní český symbolismus v grafické tvorbě 1. poloviny 20. století, Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany (Příbram)
2015/04/22 - 2015/09/27   Tajemné dálky: Symbolismus v českých zemích 1880-1914 / Mysterious Distances: Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914, Klášter sv. Anežky České, Praha
2015/05/10 - 2015/10/04   Městská obrazárna ...to nejlepší z depozitáře, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
2015/06/16 - 2015/11/15   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy, Galerie Kooperativy, Praha
2015/08/06 - 2015/09/06   100 let české grafiky, Galerie Moderna, Praha
2015/09/03 - 2015/10/31   Z lesa do lesa, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
2015/09/04 - 2015/11/01   Má vlast: Pocta české krajinomalbě, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2015/09/21 - 2015/10/04   Klasická malba a krajina: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2015/10/21 - 2015/12/22   Na vlnách moderny (České umění první třetiny 20. století z portfolia investičního fondu Pro arte), Galerie Pro arte, Praha
2016/01/20 - 2016/03/20   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2016/04/28 - 2016/09/25   Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/05/06 - 2016/06/12   Abeceda českých grafiků z cyklu České umění ze sbírky GVUN, III. část, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2016/06/15 - 2016/10/16   Listování. Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2016/10/27 - 2017/03/12   Šumění andělských křídel, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/11/11 - 2017/03/31   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Galerie Kooperativy, Praha
2017/06/23 - 2018/01/07   Il Liberty e la rivoluzione europea delle arti: Dal Museo delle arti decorative di Praga, Castello di Miramare, Terst (Trieste)
2017/09/23 - 2018/01/21   Secessioni Europee, Palazzo Roverella, Rovigo (Rovigo)
2017/10/27 - 2018/01/28   Květy touhy a zla, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2017/12/10 - 2018/03/11   1685 dní a nocí, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2018/03/25 - 2018/09/09   Tato kniha patří mně! Historie českého exlibris do roku 1945, Národní památník na Vítkově (Památník osvobození), Praha
2018/04/28 - 2018/09/30   Městská obrazárna ...to nejlepší z depozitáře, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
2018/05/11 - 2018/10/31   Naše Francie, Letohrádek Hvězda, Praha
2018/09/22 - 2018/11/11   Generál Pellé a čeští umělci ve Velké válce, Galerie Villa Pellé, Praha
2018/10/10 - 2018/11/23   České výtvarné umění 1900-1940 (Osobnosti, které formovaly domácí výtvarnou scénu od počátku 20. století až do konce první republiky), Galerie Chodovská tvrz, Praha
2018/10/23 - 2019/03/29   Sto obrazů 1918–2018, Galerie Kooperativy, Praha
2018/10/24 - 2019/02/03   Pravda vítězí(vá)! Obrazy nejen z českých dějin, Veletržní palác, Praha
2018/11/02 - 2019/02/03   Obrazy zimy ve výtvarném umění 19. - 21. století, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2018/11/17 - 2019/03/10   Křehké sny modernity: ČSR a Pardubice v zrcadle výtvarného umění 1918-1938, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2019/05/07 - 2019/09/07   Vrcholení: Nejvyšší polohy českého výtvarného umění, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2019/06/05 - 2019/06/30   Černobílé linie – objem a světlo, Galerie Hollar, Praha
2019/06/15 - 2019/09/08   Mánie Josefa Portmana: „Vy jste unikum milý Portmane!“, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2019/06/16 - 2019/09/15   Tváře expresionismu 1905–1925 / Faces of Expressionism 1905–1925, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2019/06/20 - 2019/10/13   Sousedé v knize: Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Nachbarn im Buch: Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2019/06/28 - 2019/09/15   Obrazy Kooperativy, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
2019/09/19 - 2020/01/20   Krajinow, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
2019/10/25 - 2020/02/23   Sobě ke cti, umění ke slávě: Sbírky a sběratelé 1600-1960, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2019/11/21 - 2020/03/15   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2020/03/06 - 2020/11/22   Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích / A Dream Within a Dream: Edgar Allan Poe and Art in the Czech Lands, Veletržní palác, Praha
2020/05/28 - 2020/09/13   Šero i jas: Stvořená příroda (Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2020/09/10 - 2020/10/18   Dobré dílo: Staroříšské tisky Josefa Floriana a umělci, kteří se na jejich výtvarné podobě podíleli, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2020/11/22 - 2021/01/16   Můj milý Ježíšku 2020, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2020/12/03 - 2021/01/20   Česká grafická moderna: Grafické listy uměleckých velikánů 1. poloviny 20. století, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2020/12/18 - 2021/01   Pod stromečky, Modern Art Gallery, Vršovice, Praha (Hlavní město Praha)
2021/02/03 - 2021/02/26   Tento dřevoryt z knížky Hetéry byl za Rakouska konfiskován: Výtvarné umění ve sbírce Viléma Trmala, Galerie Kodl, Praha
2021/05/14 - 2021/08/08   Dřevo/řez / Wood/cut, Veletržní palác, Praha
2021/05/25 - 2021/07/11   Otokar Březina a Jakub Deml: A bude to slavná chvíle, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2021/06/18 - 2021/09/26   Já a oni. Jedinec a společenství v umění 19. století, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2021/08/31 - 2021/10/01   Grafické techniky: Dřevořez, dřevoryt, linoryt, Galerie Evropského domu, Plzeň (Plzeň-město)
2021/09/23 - 2021/10/17   Bohuslav Reynek – Josef Váchal, Galerie Moderna, Praha
2021/10/03 - 2022/01/16   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2021/12/28 - 2022/01/29   Ježíšek u Sklenáře: Z velkých jmen výtvarného umění, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2022/03/03 - 2022/09/18   Domov a svět, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2022/06/22 - 2022/09/28   Kubišta, Pinkas, Sekal et al.: Akvizice ZČG z let 2012–2021, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2022/09/23 - 2023/01/08   V kroužcích dýmu: Portrét moderního umělce, Veletržní palác, Praha
2022/10/13 - 2023/01/15   Těla v úzkých, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2022/12/08 - 2023/04/30   Řeč plakátu 1890–1938, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2023/02/08 - 2023/02/24   Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek: Krásné tisky ve sbírce Viléma Trmala, Galerie Kodl, Praha
2023/03/31 - 2023/07/16   Josef Mánes: Člověk ⁠–⁠ umělec ⁠–⁠ legenda, Valdštejnská jízdárna, Praha
2023/04/05 - 2023/09/03   Zlaté časy: Umění doby fin de siècle ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2023/06/28 - 2023/09/24   Zbožní zítřka: Umění vidět, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2024/02/24 - 2024/04/21   Secese a symbolismus ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Náchodě, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2024/03/02 - 2024/05/19   In margine: Rám, sokl, vitrína, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
neuvedeno   Česká sociální grafika 20. let ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)
akce
termín   název výstavy, místo konání
2008/04/17   Josef Váchal: Šumava umírající a romantická. Slavnostní uvedení knihy, Památník národního písemnictví, Praha
2012/03/21   Slavnostní večer u příležitosti vydání knihy Josef Váchal: Cesta Slovenskem s A. Calmetem Ord. S. B. aneb theorie wampyrismu, Literární kavárna Řetězová, Praha
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
1996/03/23   3. aukce výtvarného umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1996/10/05   5. aukce výtvarného umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/03/08   8. aukce - Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol., Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/04/26   9. aukce - Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/10/25   11. aukce výtvarného umění 20. století, aukce, Palác Žofín, Praha
1998/05/16   16. aukce - Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika, Palác Žofín, Praha
2000/04/08   27. aukce - Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy, Palác Žofín, Praha
2000/05/21   Mistrovská díla 19. a 20. století, aukce, Palác Žofín, Praha
2000/09/23   29. aukce - Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika, Spolek Hlahol, Praha
2001/01/20   II. aukce výtvarného umění, Rudolfinum, Praha
2001/05/19   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2001/10/13   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2002/03/09   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2003/10/04   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2003/11/29   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2004/04/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2004/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2004/11/28   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2005/02/19   Aukce 1/2005 - Meissner - Neumann aukční dům s.r.o., Hotel Intercontinental, Praha
2005/04/17   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2005/10/02   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století), Palác Žofín, Praha
2005/12/04   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2006/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2006/12/02   8. Aukční salon výtvarníků, 336 dárců pro Konto BARiÉRY / 8th Auction Salon of fine Artists, 336 donors for the Barriers Account - aukce, Karolinum, Praha
2006/12/10   Aukce umění, Mánes, Praha
2007/04/14   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2007/12/01   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie Louvre, Praha
2008/09/21   Aukce č. 50: Výtvarné a užité umění (Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
2009/11/25   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Evening Sale Prague), Topičův salon (2007-), Praha
2010/02/21   Mistrovská díla starého a nového umění (40. aukce), Topičův salon (2007-), Praha
2010/04/28   III. Večerní aukce mistrovských děl (Evening Sale), Topičův salon (2007-), Praha
2010/06/02   14. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2010/06/20   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I), Topičův salon (2007-), Praha
2010/11/10   IV. Večerní aukce mistrovských děl (Evening Sale), Topičův salon (2007-), Praha
2010/12/18   19. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/04/13   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/05/14   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III), Topičův salon (2007-), Praha
2011/06/11   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
2011/10/19   VI. Večerní aukce mistrovských děl (Evening Sale), Topičův salon (2007-), Praha
2011/11/27   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2011/12/04   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague IV), Topičův salon (2007-), Praha
2011/12/18   24. aukce výtvarného umění, Restaurace Dynamo, Praha
2012/03/18   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V), Topičův salon (2007-), Praha
2012/04/19   25. aukce výtvarného umění, Topičův salon (2007-), Praha
2012/05/26   Aukce Dorotheum: Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Prague Marriott Hotel, Praha
2012/06/13   26. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2012/09/22   Výtvarné umění / Fine Art, Prague Marriott Hotel, Praha
2012/10/07   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI), Topičův salon (2007-), Praha
2012/12/12   108. aukce Aukční síně Vltavín - moderní a současné umění, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2012/12/13   28. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/03/14   29. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/05/19   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2013/08/21   31. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/10/13   Výtvarné umění: Aukce, Hotel Diplomat, Praha
2013/12/01   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2013/12/08   Výtvarné umění: Aukce, Hotel Diplomat, Praha
2014/02/16   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X), Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/25   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2014/10/05   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI), Topičův salon (2007-), Praha
2015/03/21   Výtvarné umění: Aukce, Prague Marriott Hotel, Praha
2015/05/17   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII), Topičův salon (2007-), Praha
2015/05/24   Výtvarné umění, starožitnosti a design - aukce 39, Palác Žofín, Praha
2015/05/31   Výtvarné umění: Aukce, Prague Marriott Hotel, Praha
2015/06/07   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Galerie Nová síň, Praha
2015/10/04 13:00   Klasická malba a krajina: Aukce, Obecní dům, Praha
2015/10/18   Aukce 40, Palác Žofín, Praha
2015/11/22   Výběr výtvarného umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2016/05/29   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2016/06/16   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2016/11/27   77. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2017/03/09   Výběr výtvarného umění: Aukce, Obecní dům, Praha
2017/06/07   Večerní aukce poválečného & současného umění / Post-War & Contemporary Evening Sale, Topičův salon (2007-), Praha
2017/06/15   149. aukce: Josef Váchal (Aukční síň Vltavín), Aukční síň Vltavín, Praha
2017/10/01   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/11/04   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie fotografie Louvre, Praha
2018/04/28   Etcetera III½ = VI (Aukce), Galerie Kvalitář, Praha
2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, Topičův salon (2007-), Praha
2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2018/12/09   50. aukce výtvarného umění, starožitností, designu a skla, Palác Žofín, Praha
2018/12/13   162. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Rezidence Ostrovní, Praha
2019/05/26   82. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2019/06/06   Zahradní aukce, Arthouse Hejtmánek, Praha
2019/11/23   Etcetera 9: Post-War & Contemporary Art, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2019/12/18   69. aukce Galerie Dolmen, Topičův salon (2007-), Praha
2020/02/26   70. aukce Galerie Dolmen, Topičův salon (2007-), Praha
2020/07/29   176. aukce: Letní aukce (Mince a výtvarné umění), Rezidence Ostrovní, Praha
2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/12/10   180. aukce: Vánoční aukce (Mince a výtvarné umění), Rezidence Ostrovní, Praha
2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/29   87. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2022/09/22   195. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/10/23   1. Art Consulting: Aukce 89, Topičův salon (2007-), Praha
2022/11/27   88. aukce Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2022/12/08   198. aukce: Vánoční aukce, Rezidence Ostrovní, Praha
2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín), Aukční síň Vltavín, Praha
2023/05/28   89. aukční den Galerie Kodl / 89th Auction Day of Kodl Gallery, Palác Žofín, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
1996/09/30 - 1996/10/04   5. aukce výtvarného umění - výstava dražených děl, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
1997/10/20 - 1997/10/24   11. aukce výtvarného umění 20. století, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
2000/05/10 - 2000/05/13   Mistrovská díla 19. a 20. století, předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2000/05/17 - 2000/05/20   Mistrovská díla 19. a 20. století, předaukční výstava, Palác Žofín, Praha
2001/01/10 - 2001/01/19   Výstava dražených předmětů, Pictura, aukční síň a galerie, s.r.o., Praha 1
2001/05/11 - 2001/05/18   Umění a starožitnosti - výstava exponátů, Dorotheum, Praha 1
2002/03/01 - 2002/03/09   Umění a starožitnosti, Dorotheum, Praha 1
2003/09/26 - 2003/10/04   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
2004/04/17 - 2004/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2005/02/16 - 2005/02/18   Aukce 1/2005 (Meissner - Neumann aukční dům s.r.o.) - výstava, Hotel Intercontinental, Praha
2005/09/21 - 2005/09/25   Výstava dražených předmětů, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2005/09/28 - 2005/10/01   Výstava dražených předmětů, 1. Art Consulting Praha, Praha
2006/04/16 - 2006/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2006/11/15 - 2006/12/01   8. aukční salon výtvarníků, 336 dárců pro Konto Bariéry, předaukční výstava, Karolinum, Praha
2006/12/04 - 2006/12/10   Aukce umění: Výstava dražených uměleckých děl, Galerie Solidet, Praha
2007/04/07 - 2007/04/14   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2007/11/26 - 2007/11/30   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie, Galerie Louvre, Praha
2008/09/01 - 2008/09/20   Aukce č. 50: Výtvarné a užité umění (Greisen) - výstava, Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
2009/11/18 - 2009/11/25   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2010/02/15 - 2010/02/21   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2010/04/19 - 2010/04/28   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2010/05/31 - 2010/06/02   14. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2010/06/14 - 2010/06/20   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2010/11/01 - 2010/11/10   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2010/12/16 - 2010/12/18   19. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/04/11 - 2011/04/13   20. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/05/06 - 2011/05/14   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2011/06/13 - 2011/06/15   22. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/10/10 - 2011/10/19   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2011/11/24 - 2011/12/04   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2011/12/15 - 2011/12/18   24. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie D&V Art, Praha
2012/03/09 - 2012/03/18   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2012/04/16 - 2012/04/19   25. aukce výtvarného umění - předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2012/05/19 - 2012/05/26   Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Dorotheum, Praha 1
2012/06/11 - 2012/06/13   26. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2012/09/15 - 2012/09/22   Výtvarné umění: Předaukční výstava, Dorotheum, Praha 1
2012/09/27 - 2012/10/07   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2012/12/10 - 2012/12/12   Moderní a současné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2012/12/10 - 2012/12/13   28. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2013/03/11 - 2013/03/14   29. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2013/10/07 - 2013/10/13   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha
2013/12/02 - 2013/12/08   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha
2014/02/07 - 2014/02/16   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2014/09/26 - 2014/10/05   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/03/09 - 2015/03/20   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2015/05/07 - 2015/05/17   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/05/18 - 2015/05/31   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2015/06/02 - 2015/06/06   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions - výstava, Galerie Nová síň, Praha
2015/10/05 - 2015/10/09   Aukce 40, předaukční výstava, Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
2015/10/10 - 2015/10/17   Aukce 40, předaukční výstava, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2015/10/18   Aukce 40, předaukční výstava, Palác Žofín, Praha
2015/11/09 - 2015/11/22   Výběr výtvarného umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2016/06/06 - 2016/06/16   Výstava dražených děl (140. aukce Aukční síně Vltavín), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2016/11/01 - 2016/11/26   Výstava aukčních děl (77. aukční den Galerie Kodl), Galerie Kodl, Praha
2017/03/06 - 2017/03/18   Výběr výtvarného umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2017/05/25 - 2017/06/07   Poválečné & současné umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2017/09/26 - 2017/09/30   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/10/28 - 2017/11/03   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Artkunst gallery, Praha
2018/01/11 - 2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2018/04/14 - 2018/04/21   Etcetera III½ = VI (Předaukční výstava), Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2018/04/25 - 2018/04/28   Etcetera III½ = VI (Předaukční výstava), Galerie Kvalitář, Praha
2018/11/12 - 2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2018/12/03 - 2018/12/12   162. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2019/04/23 - 2019/05/25   82. aukce Galerie Kodl: Předaukční výstava, Galerie Kodl, Praha
2019/05/20 - 2019/06/05   Výtvarné umění, starožitnosti, design 16. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2019/11/10 - 2019/11/16   Etcetera 9: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2019/11/19 - 2019/11/23   Etcetera 9: Post-War & Contemporary Art, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2019/12/09 - 2019/12/18   69. aukce: Předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2020/02/17 - 2020/02/26   70. aukce: Předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2020/07/20 - 2020/07/29   176. aukce: Letní aukce (Mince a výtvarné umění), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/11/16 - 2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/11/30 - 2020/12/10   180. aukce: Vánoční aukce (Mince a výtvarné umění), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/11/22 - 2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/04/25 - 2022/05/29   87. aukční den Galerie Kodl: Výstava děl, Galerie Kodl, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/09/12 - 2022/09/22   195. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/10/06 - 2022/10/23   1. Art Consulting: Aukce 89 - Výstava dražených předmětů, Topičův salon (2007-), Praha
2022/10/24 - 2022/11/26   Předaukční výstava 88. aukce, Galerie Kodl, Praha
2022/11/28 - 2022/12/08   198. aukce: Vánoční aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/05/01 - 2023/05/27   89. aukční den Galerie Kodl / 89th Auction Day of Kodl Gallery - výstava, Galerie Kodl, Praha
2023/05/22 - 2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín) - výstava, Aukční síň Vltavín, Praha
přednáška/projev
termín   název výstavy, místo konání
2011/03/09   Hana Klínková: Josef Váchal a Šumava, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2011/03/16   Vladimír Just: J. Váchal jako průkopník environmentalistického myšlení, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
1974 -   České malířství XX. století, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1975/05 -   České výtvarné umění XX. století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978 -   České moderní umění XX. století, stále expozice, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1990/10/28 - 1991/11/17   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1995 -   České moderní umění 1900-1960, Veletržní palác, Praha
1998/05/04 -   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2000   Česká grafika 20.století, stálá expozice, Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
2000 - 2011   Městská obrazárna, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
2003/11/06 - 2012   Dům milovníka umění: Umění a řemeslo přelomu 19. a 20. století, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2014/02/28 -   Na vlnách umění: Sbírky českého umění, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2019/11/13 -   1796–1918: Umění dlouhého století, Veletržní palác, Praha
2020/11/27 - 2023/10/01   Minulé století: Dvacet osobností, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
stálá expozice   Zakladatelé české moderní grafiky ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
symposium/seminář
termín   název výstavy, místo konání
2006/10/27   Josef Váchal - vědecké sympozium, Vlastivědné museum dr. Hostaše, Klatovy (Klatovy)
2006/10/27   Josef Váchal - vědecké sympozium, Kulturní dům Družba, Klatovy (Klatovy)
2006/10/28   Josef Váchal - vědecké sympozium, Vlastivědné museum dr. Hostaše, Klatovy (Klatovy)
vernisáž/zahájení
termín   název výstavy, místo konání
1993/06/26   Slavnostní otevření Portmonea - Musea Josefa Váchala, Portmoneum - Muzeum Josefa Váchala, Litomyšl (Svitavy)
výlet/zájezd
termín   název výstavy, místo konání
2006/07/08 - 2006/07/10   Šumavou Josefa Váchala I., Šumava, _
2006/08/12 - 2006/08/15   Šumavou Josefa Váchala II., Vimperk, Kvilda, Prameny Vltavy, Bučina, Finsterau, Luzný, Teufelsloch, Roklan a okolí, _
2006/10/27   Josef Váchal - autobusová exkurze, Bezděkov (Klatovy), Bezděkov (Klatovy)

Josef Váchal

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Josef Váchal: Výbor z celoživotního díla 1906-1954, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1967   Josef Váchal: Grafika a kresby, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1969   Josef Váchal 1884 - 1969 a jeho grafické dílo, Muzeum Chodska, Domažlice (Domažlice)
  1970   Josef Váchal
  1982   Josef Váchal: Volná a knižní grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1984   Josef Váchal (1884 - 1969) (K 100. výročí umělcova narození ze sbírek Památníku národního písemnictví), Památník národního písemnictví, Praha
  1984   Josef Váchal: Dílo, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1984   Josef Váchal: Fotografie (Výstava ke 100. Výročí narozenin), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1994   Josef Váchal, Argesta, Praha
  1994   Josef Váchal /23. 9. 1884 . 10. 5. 1968/
  1995   Josef Váchal: Exlibris, Památník národního písemnictví, Praha
  2003   Malíř na frontě (Josef Váchal na bojišti 1. světové války), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2005   Josef Váchal 1884–1969, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2006   Josef Váchal ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2009   Exlibris: Příběhy kněhoznaček Josefa Váchala, Regionální muzeum v Teplicích, Teplice (Teplice)
  2011   Josef Váchal: Šumava umírající a romantická, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2014   Josef Váchal: Magie hledání, Památník národního písemnictví, Praha
  2014   Legenda Josef Váchal / Legende Josef Váchal (Ze sbírky Paula Heinickeho / Aus der Sammlung Paul Heinicke), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2015   Josef Váchal a Praha, Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2015   Josef Váchal: Mysterium Šumava / Mysterieum Böhmerwald / Mysterium Šumava Forest, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
  2016   Josef Váchal: Kniha vzpomínek (Dialog díla a fotografie), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2019   Josef Váchal, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
  2022   Portmoneana - Váchaliana, Regionální muzeum v Litomyšli, Litomyšl (Svitavy)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1909   I. výstava Divokých, Topičův salon (1906-1911), Praha
  1911   Katalog výstavy českého leptu v Táboře
  1912   Katalog II. výstavy uměleckého sdružení Sursum
  1914   Katalog výstavy české grafiky
  1921   Katalog výstavy originálů českých malířů ze soukromého majetku v Hradci Králové, Družstvo pro postavení Sokolovny, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1921   Loutkářská výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
  1932   Katalog I. výstavy obrazů a plastik českých umělců ze soukromého majetku členů Kruhu přátel umění v Hradci Králové, Kruh přátel umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1936   Tanec v čsl. umění výtvarném a ve fotografii, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1938   III. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
  1938   Náš voják ve výtvarném umění XIX. a XX. století, Sdružení výtvarníků v Praze, Praha
  1940   Padesát let české moderní grafiky, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1966   Česká secese (Umění 1900), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1966   Česká secese - Umění 1900, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1967   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965 (Izložba)
  1967   Na rozhraní století, Památník národního písemnictví, Praha
  1968   Čekų šiuolaikinių ekslibrisų paroda (Выставка современного чешского экслибриса), Lietuvos dailės muziejus, Vilnius
  1968   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech (I. výstava přírůstků galerijní sbírky), Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1968   Tsjechoslowaakse grafici, Museum Meermanno-Westreenianum, Museum van het Boek, Haag (Den Haag)
  1970   Art tchèque du XXe siècle (Choix d'oeuvres illustrant quelques aspects de son évolution), Musée Rath, Ženeva (Genève)
  1970   Grafica simbolista cecoslovacca, Galeria Michelucci, Florencie (Firenze)
  1970   Symbolismus v českém výtvarném umění, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1970   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts (Einige Aspekte der Entwicklung), Kunsthaus Zürich, Curych (Zürich)
  1971   České sociální umění dvacátých let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1971   Edvard Munch og den tsjekkiske kunst, Munch Museet, Oslo
  1971   Umění a doba (České umění dvacátých let), Národní galerie v Praze, Praha
  1972   Galerie výtvarného umění v Roudnici n. L. (Přírůstky z let 1970-1972), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století, Krajská knihovna, České Budějovice (České Budějovice)
  1972   Umělecká díla ze sbírek hradeckých sběratelů, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1973   Czeska i słowacka grafika współczesna ze zbiorów Galerii Narodowej w Pradze i Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Varšava (Warszawa)
  1973   Česká grafika ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1973   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl II. Generace Osmy, Tvrdošijných, Umělecké besedy), Národní galerie v Praze, Praha
  1973   České sociální umění ze sbírek Moravské galerie, Horácké muzeum, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  1973   Sociální tematika v české grafice dvacátých let (ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech), Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1973   Tjeckiskt avantgarde 1900-1939, Liljevalchs Konsthall, Stockholm
  1974   Česká kresba z přelomu století (I. symbolismus), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1974   Česká sociální grafika dvacátých let
  1975   České výtvarné umění XX. století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1975   Český jih ve výtvarném umění 1925 - 1975, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1976   Přírůstky uměleckých děl (Výběr I. část), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1976   Sursum 1910-1912, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1977   Cseh grafika és kisplasztika 1900, Magyar Nemzeti Galéria / Hungarian National Gallery / Maďarská národní galerie, Budapešť (Budapest)
  1977   L'art graphique tchécoslovaque
  1979   Klasikové české ilustrace, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1979   Krása a význam české knihy (Český knihtisk od prvotisků k secesní knize ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1979   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1971–1979), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1980   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
  1980   Sursum (Sdružení českých výtvarných umělců z let 1910-1914), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1981   Alfons Mucha: Tjeckisk Art Nouveau, Malmö Konsthall, Malmö
  1981   České ex libris z přelomu století, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1982   Edvard Munch a české umění (Obrazy a grafika ze sbírek Muzea E. Muncha v Oslo), Národní galerie v Praze, Praha
  1982   Zakladatelé české moderní grafiky ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
  1983   Česká sociální grafika 20. let (ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě)
  1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1983   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1983   Přírůstky uměleckých děl 1979-1982 (výběr) (K 20. výročí činnosti galerie v Hradci Králové), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1983   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1984   Czeska książka na przełomie XIX a XX wieku, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
  1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1984   Hudba v české kresbě a grafice, Dům kultury ROH, České Budějovice (České Budějovice)
  1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1985   Sztuka Czeska przelomu XIX/XX wieku, Muzeum narodowe w Krakowie, Krakov (Kraków)
  1986   Czechoslovak Prints from 1900 to 1970, British Museum Publications Limited, Londýn (London)
  1986   České umění 20. století (Přírůstky za léta 1980 - 1985), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1986   Sbírka Josefa Jeřábka (Grafika a kresby), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Česká grafika 1 (80 kreseb a grafických listů ze sbírek Městského muzea v Litomyšli), Galerie Josefa Matičky, Litomyšl (Svitavy)
  1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1987   Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1987   Škola grafického umění (Z grafické sbírky Severomoravské galerie výtvarného umění v Ostravě), Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)
  1988   Česká kresba XX. století I, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1988   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1988   Linie / barva / tvar (v českém výtvarném umění třicátých let), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1988   Moderní české exlibris a příležitostná grafika, Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha
  1988   Přírůstky 1985 - 1987, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1989   Czech Modernism 1900-1945, Museum of Fine Arts Houston, Houston
  1989   Český symbolismus, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1989   Portrét v české grafice XX. století ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty), Národní galerie v Praze, Praha
  1990   Sbírka Josefa Jeřábka (2. část), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1990   Tři grafici českého symbolismu (Kobliha - Konůpek - Váchal), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1991   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, umělecké řemeslo, architektura), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1991   Grafika české avantgardy 1907-1918, Národní galerie v Praze, Praha
  1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1992   Josef Florian: Dobré Dílo 1, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1992   Národní galerie v Praze, sbírka kresby a grafiky (Díla a osobnosti: Vybrané ukázky kresby a grafiky ze sbírek NG), Národní galerie v Praze, Praha
  1993   Přírůstky (Výběr z let 1987 - 1992), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1993   Vergangene Zukunft (Tschechische moderne 1890 bis 1918), Verlag Gerd Hatje, Ostfildern - Ruit
  1993   Žena přelomu století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1994   Expresionismus a české umění (1905-1927), Národní galerie v Praze, Praha
  1994   Minulá budoucnost (Česká moderna 1890-1918), Národní galerie v Praze, Praha
  1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác), Národní galerie v Praze, Praha
  1995   Deviace kubismu v Čechách / Deviationen des Kubismus in Böhmen, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
  1995   Kresby a grafika ze sbírky PhDr. Františka Dvořáka, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1995   Lost Paradise: Symbolist Europe, Musée des beaux-arts de Montréal / The Montreal Museum of Fine Arts, Montreal (Québec)
  1995   Poezie a krása (Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1995   Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1995   Sursum: František Kobliha, Josef Váchal, Jan Konůpek, Jan Zrzavý, Rudolf Adámek, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1995   Vše pro dítě (Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1996   České ex libris (Počátky a vývoj knižní značky do 70. let), T.T.V., spol. s r.o., Praha
  1996   Jitro kouzelníků? (Umění, věda, společnost na přelomu tisíciletí)
  1996   Jitro kouzelníků? II (Ztráty a nálezy)
  1996   Novozákonní motivy v českém umění 20. století, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1996   Osudová zalíbení (Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996), Národní galerie v Praze, Praha
  1996   Písmo ve výtvarném umění
  1996   Podoby fantazie (České umění 1. poloviny 20. století ze sbírek AJG), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1996   Umělecké sdružení Sursum 1910-1912, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1997   Očima Arcimboldovýma, Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes), Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
  1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1998   Projekt Totentanz / Memento Mori (Aspekte des Todes in der Kunst), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Cesta na jih (Inspirace českého umění 19. a 20. století), Obecní dům, a.s., Praha
  1999   Eros 2 v evropské grafice v průběhu staletí, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1999   Journey to the South (An inspiration for Czech art of the 19th and 20th centuries), Obecní dům, a.s., Praha
  1999   Prague 1900 (Poetry and ecstasy), Van Gogh Museum, Amsterdam
  2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Konec světa? / The End of the World?, Národní galerie v Praze, Praha
  2000   Melancholie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2001   České malířství a sochařství 1905-1925 ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2001   Jak se dělá grafika (Tisk z výšky), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2001   Jiří Kolář sběratel / Collector, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2001   Sen o říši krásy / Dream of the Empire of Beauty (Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic / The Collection of Jiří Karásek of Lvovice), Obecní dům, a.s., Praha
  2002   La Bohême en voiture (L'art de l'automobile tchèque/Umění českého automobilu), Artefactes, Praha
  2002   Litomyšl Art Gallery, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
  2002   Městská obrazárna v Litomyšli, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
  2003   České umění XX. století 1. díl (Secese a symbolismus, Sursum, kubismus, proměny krajiny, Sdružení jihočeských výtvarníků, avantgardní sdružení Linie, nezobrazující tendence, artificialismus, surrealismus), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2003   Ejhle světlo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2003   Umění grafiky (Grafické techniky v průběhu šesti století), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2003   Záznamy času / Records of Time (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze / From the Collection of the Museum of Czech Literature), Památník národního písemnictví, Praha
  2004   Česká kresba 20. století ze sbírek GMU HK, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2004   V zajetí vášně (Sbírka Patrika Šimona), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2004   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti / Winter in Czech visual culture from past to present, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2005   Bylo, nebylo... / Es war einmal... (Pohádkové motivy v moderním a současném umění v Čechách / Märchenmotive in der modernen und zeitgenössischen Kunst in Böhmen), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2005   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2005   Od země přes kopec do nebe... (O chůzi, poutnictví a posvátné krajině), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2005   Pohádkové bytosti, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2005   Praagse schilderkunst 1890-1939 (Van symbolisme tot abstractie), Waanders Uitgevers, Zwolle
  2006   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, architektura, design), Modernista, Praha
  2006   Dary & nedary (Díla 55 výtvarníků vystavuje nakladatelství Trigon / The publishing house Trigon exhibits the works of 55 artists)
  2006   In Morbid Colours (Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880-1914), Obecní dům, Praha
  2006   Přírůstky z let 1991-2005 (Vybraná díla ze sbírek Galerie výtvarného umění v Náchodě), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2006   V barvách chorobných (Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914), Obecní dům, Praha
  2006   V okovech smíchu: Karikatura a české umění 1900-1950, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2006   Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Výběr ze sbírek: ilustrace, grafiky, kresby, obrazy, plastiky), Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  2007   !Křičte ústa! (Předpoklady expresionismu), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2007   České exlibris 1920-1945, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2007   Exitus (Tod alltäglich), Künstlerhaus Wien, Vídeň (Wien)
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2007   Il Simbolismo (Da Moreau a Gauguin a Klimt), Ferrara Arte, Ferrara
  2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2008   Lettrismus (Předchůdci a následovníci), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2008   Pole tvůrčí a válečná / Fields of Art and Battle (Výtvarné umění ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha / Fine art of the collection of the Military History Institute Prague), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2008   Šumavské proměny (Krajina Šumavy v dílech malířů 19. a 20. století), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2008   Vzplanutí (Expresionistické tendence ve Střední Evropě 1903-1936. Sbírka Galerie Ztichlá klika, Praha), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2009   Antimodernisté, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2009   Dekadence (Bohemian Lands 1880-1914), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2009   Die totgeschwiegene Moderne: Illusionen und Träume (Mitteleuropäische Kunst aus der Privatsammlung von Patrik Šimon 1880-1930), Společnost Patrik Šimon - Eminent, Praha
  2009   Hráči, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2009   Kunst zur Zeit de kalten Krieges / Umění v době studené války (Kunst und Design 1950-1989 / Umění a design 1950-1989), Výzkumný ústav komunikace v umění (RICA), Brno (Brno-město)
  2009   Šumava (Alfred Kubin / Josef Váchal), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2009   Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění 19. století, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2009   Zamlčená moderna / Iluze a sny (Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930), Společnost Patrik Šimon - Eminent, Praha
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930), Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
  2010   Grafika symbolistů, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2010   on-lino 1910-2010 (Moderní český linoryt), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2010   Temná noc, jasná noc (Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2010   Vražedná realita (Zločin a trest v českém výtvarném umění 1800 - 1914), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2011   Duše krajiny, duch místa
  2011   Images of the Mind (Bildwelten des Geistes aus Kunst und Wissenschaft), Wallstein Verlag GmbH, Göttingen
  2011   Myslet bez konce: Rudolf Steiner inspirací / Thinking without limits: Inspired by Rudolf Steiner (Rudolf Steiner a současné umění / Rudolf Steiner and Contemporary Art), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2011   Obrazy mysli / Mysl v obrazech, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2011   Plocha, hloubka, prostor (Perspektivní motivy a principy v umění), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2011   Secesní plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2011   THE BEST OFF (Moravská galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2012   Černá slunce (Odvrácená strana modernity), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2012   Josef Hodek a Josef Váchal (Žák a jeho mistr), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2012   Klasikové 19. století (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Na duši nepokoj (Jiný pohled na české umění z přelomu 19. a 20. století), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2012   Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2013   Mistrovské doteky českého symbolismu a secese / Mastery Touches of Czech Symbolism and Art Nouveau / Meisterhafte Berührungen des tschechischen Symbolismus und des Jugendstils, Galerie Kroupa, Litomyšl (Svitavy)
  2013   Palmy na Vltavě (Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2013   Práce, práce, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2013   Secese: Vitální umění 1900 (Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2013   Šest z přítomnosti, šest z minulosti, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2013   Vital Art Nouveau 1900 (From the Collections of The Museum of Decorative Arts in Prague), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2013   Život Galerie hlavního města Prahy (50), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2014   Ex libris ze sbírky Jindry Imlaufa, Městské muzeum, Nové Město nad Metují (Náchod)
  2014   Tajemné dálky (Symbolismus v českých zemích 1880-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2014   Władcy snów / Master of Dreams (Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2015   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
  2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2015   Na vlnách moderny (České umění první třetiny 20. století z portfolia investičního fondu Pro arte), Pro arte - investiční fond, Praha
  2015   Srdceráj
  2015   Z lesa do lesa (Dřevořez, dřevoryt a linoryt inspirovaný Šumavou), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2016   Olomoucká obrazárna IV. (Europské malířství 19. století z olomouckých sbírek), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2016   Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   Il Liberty e la rivoluzione europea delle arti (Dal Museo delle arti decorative di Praga), Marsilio Editori, Benátky (Venezia)
  2017   Katalog sbírky Galerie Sokolíček, Dům U Salvátora, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  2017   Květy touhy a zla ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2017   Secessioni Europee (Monaco - Vienna - Praga - Roma), Silvana Editoriale, Milán (Milano)
  2018   České výtvarné umění 1900-1940 (Osobnosti, které formovaly domácí výtvarnou scénu od počátku 20. století až do konce první republiky), Kulturní Jižní Město, o.p.s., Praha
  2018   Galerie 207 (UMPRUM), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2018   Křehké sny modernity (ČSR a Pardubice v zrcadle výtvarného umění 1918-1938), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2018   Obrazy zimy ve výtvarném umění 19. - 21. století, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2018   Pravda vítězí(vá) (Obrazy nejen z českých dějin), Národní galerie v Praze, Praha
  2018   Ta kniha patří mně! / The book belongs to me! (Historie českého exlibris do roku 1945 / History of Czech ex libris until the year 1945), Národní muzeum, Praha
  2018   Trauma, tíseň, extáze, prázdnota (Formule afektu a patosu 1900–2018), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2019   Art of the Long Century 1796-1918: Portrait of the Collection NGP, Národní galerie v Praze, Praha
  2019   Krajinow, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Sobě ke cti, umění ke slávě (Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2019   Sousedé v knize / Nachabn im Buch (Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Tváře expresionismu (1905-1925) / Faces of Expressionism (1905-1925) (Slovinsko - Čechy - Německo / Slovenia - Bohemia - Germany), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2019   Umění dlouhého století 1796-1918: Portrét sbírky NGP, Národní galerie v Praze, Praha
  2020   Dobré dílo Josefa Floriana, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2020   Galéria 19 / Gallery 19 (Výročný katalóg 2015–2019 / Annual Catalogue 2015–2019), Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
  2020   Minulé století (Dvacet osobností), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2020   Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích, Národní galerie v Praze, Praha
  2020   Šero i jas, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2021   Dřevo/řez / Wood/cut (Gauguin, Orlik, Munch, Klemm, Bílek, Váchal), Národní galerie v Praze, Praha
  2021   Grafické techniky (Dřevořez, dřevoryt, linoryt), Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň (Plzeň-město)
  2021   Já a oni (Jedinec a společenství v umění 19. století), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2021   Samota uprostřed davu (Charles Baudelaire a české umění), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2021   The Last Century: Twenty Artists, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2022   Domov a svět / Home and Abroad, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2022   Kubišta, Pinkas, Sekal et al. (Akvizice ZČG z let 2012–2021), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2023   Zbožní zítřka: Umění vidět (Mystici, esoterici, mediumici a automatici v českém výtvarném umění), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2024   In margine: Rám, sokl, vitrína, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  nedat.   Česká grafika, František Topič, nakladatelství, Praha
  nedat.   České moderní umění XX. století (Stálá expozice), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  nedatováno   Česká sociální grafika 20. let ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940   Česká moderní grafika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1968   Josef Váchal a kniha, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Josef Váchal, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1971   Jak se dívat na grafiku, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1971   Secese, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1979   Současné exlibris, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1982   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Jižní Čechy v grafické tvorbě, Jihočeské nakladatelství, České Budějovice (České Budějovice)
  1985   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1986   Josef Váchal: Očarovaná Šumava, Památník národního písemnictví, Praha
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1988   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1989   Myšlenky moderních malířů (Od Cézanna po Dalího), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1990   Krvavý román (Studie kulturně a literárně historická), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1991   Josef Váchal: Opata Longina z Tarasconu Veyklad krátký o figuře pravé kozla staženého odhalené skrze jeho neřest největší, Lege artis, Praha
  1991   Josef Váchal: Přepěkné Čtení o gasnowidném Wawřincowi (kterak skrze zlého ďábla záhubu na dussi wzal a sspatného konce dossel), Lege artis, Praha
  1991   O Josefu Váchalovi, Pražská imaginace, Praha
  1991   Poselství ulice (Z dějin plakátu a proměn doby), Comet, Praha
  1992   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917 (Teorie, kritika, polemika), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1993   …nejlépe tlačiti vlastní káru sám (Život Josefa Váchala), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1993   Moderní české exlibris (Úvod do studia), Nakladatelství U Jakuba, Pelhřimov (Pelhřimov)
  1993   Portmoneum: Josef Váchal Museum Litomyšl, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1993   Portmoneum: Muzeum Josefa Váchala Litomyšl, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
  1994   Šumava a Josef Váchal, Argesta, Praha
  1995   Osobnosti českého malířství, Fragment, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1995   Paměti Josefa Váchala dřevorytce, Prostor, Praha
  1995   Živant a umrlanti, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1996   Český kubismus, Brána, s.r.o., Praha
  1996   Josef Váchal: Malíř na frontě (Soča a Italie 1917-18), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
  1997   Kalendárium kulturních osobností Šumavy a Chodska, Nakladatelství MMM, Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1998   Josef Váchal: Vidění sedmera dnů a planet, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1998   Tvůrci exlibris v západočeské oblasti (80 let Spolku sběratelů a přátel exlibris), Státní vědecká knihovna, Plzeň (Plzeň-město)
  1999   Eros in European Graphic Art through the Centuries, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1999   Eros v evropské grafice v průběhu staletí, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1999   Facétie et illumination (L'oeuvre de Josef Váchal, un graveur écrivain de Bohême (1884-1969)), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1999   Méně výstav a více umění (Výběr z výtvarných referátů v Lidových novinách 1921-1939), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
  2000   Neznámý Váchal: Život umělce, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2001   Josef Váchal: Barevné dřevoryty, Středočeská energetická, a.s., Praha
  2002   Bibliofilie v Československu (1918-1939), Spolek českých bibliofilů, Praha
  2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2002   Zvířata / Animals, Národní galerie v Praze, Praha
  2003   Portmoneum (Museum Josefa Váchala v Litomyšli), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2008   Neuchopitelný Josef Váchal, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2008   Sváry zření (Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2011   Loutka a moderna (Vizualita českého loutkového rodinného divadla, spolkového divadla a uměleckých scén v první polovině dvacátého století jako osobitý odraz avantgardních a modernistických snah českých výtvarných umělců), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2012   1912: 100 let od otevření Obecního domu, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2012   Czech Modern Painters 1888-1918, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2012   Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
  2012   Malíři české secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2012   Otakar Teyschl: Univerzitní profesor, lékař, sběratel, mecenáš, Archiv města Brna, Černovice, Brno (Brno-město)
  2014   Cyklus dřevorytů chvalozpěvem velmi pěkným provázený ku chvále geniálních lékařů a ranhojičů (Vydaný skrze malíře a dřevorytce Josefa Váchala na Král. Vinohradech v Kladské ul č. 3), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2014   Japonismus v českém umění, Národní galerie v Praze, Praha
  2014   Josef Váchal: Napsal, vyryl, vytiskl a svázal, Památník národního písemnictví, Praha
  2014   Stopy ducha: Bibliografie neautorských tiskovin s ilustracemi Josefa Váchala vydaných česky za jeho života (Se zvláštním přihlédnutím k edicím Josefa Portmana), Lege artis, Praha
  2014   The Puppet and the Modern (Visual Style of Czech Family Puppet Theaters, Theater Clubs and Art Scenes in the Early 20th Century as a Unique Reflection of Avant-Garde and Modernist Currents by Czech Artists), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2014   V zákopech mysli (Život, víra a umění na prahu velké války), Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
  2015   Čeští písmaři a typografové, Typo 305, Praha
  2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2015   Spěte sladce! / Rest in peace (Průvodce po hrobech českých typografů / The tombstones of Czech typographers), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2016   FK 15: Umění autorské knihy a výtvarná výchova, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2016   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
  2016   Josef Váchal: Exlibris a jejich adresáti, Jan Placák - Ztichlá klika, Praha
  2016   Josef Váchal: Kniha vzpomínek, Památník národního písemnictví, Praha
  2016   Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015), Nakladatelství Labyrint, Praha
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2017   Klacky v galerii, obrazy za miliony a co znamená krabice od pracího prášku (Odpovědi na nejčastější otázky o současném výtvarném umění), Galerie Rudolfinum, Praha
  2017   Výtvarná čítanka, Triáda, Praha
  2018   Josef Portman (1893-1968): Na pomezí bibliománie, Památník národního písemnictví, Praha
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2018   Naše Francie (Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století), Památník národního písemnictví, Praha
  2018   Sto obrazů 1918–2018, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
  2018   Ta kniha patří mně! / The book belongs to me! (Historie českého exlibris do roku 1945 / History of Czech ex libris until the year 1945), Národní muzeum, Praha
  2019   Cestopisák Josefa Váchala, Regionální muzeum v Litomyšli, Litomyšl (Svitavy)
  2019   Holt si to musíte dát dovázat, jinej exemplář už není (Josef Váchal ve sbírce Viléma Trmala), Kodudek - Jiří Šolc, Praha 3
  2020   Česká secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2020   Na konci byla kniha (Anna Pleštilová a Lucie Rohanová o autorských knihách), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2020   Soča (Isonzo) 1917 / Josef Váchal a další čeští umělci v soukolí Velké války, Havran, s.r.o., Praha
  2021   Obrazy zášti (Vizuální projevy antijudaismu a antisemitismu v českých zemích), Artefactum, Praha
  2021   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2021   Tento dřevoryt z knihy Hetéry byl za Rakouska konfiskován (Výtvarná díla ve sbírce Viléma Trmala), Kodudek - Jiří Šolc, Praha 3
  2022   70 unikátů, Památník národního písemnictví, Praha
  2022   Images of Malice (Visual Representations of Anti-Judaism and Antisemitism in the Bohemian Lands), Nakladatelství Karolinum, Praha
  2022   Tisíc Gagarínů a jedna řepařka! (Dopisy-romány zasílané Josefu Hodkovi mezi lety 1949 a 1963), Památník národního písemnictví, Praha
  2022   Zlatý řez: Galerie Kodl 2015–2019, Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2023   50 mistrovských děl českého umění období fin de siècle ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Scala Arts & Heritage Publishers Ltd., Londýn (London)
  2023   Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek (Krásné tisky ve sbírce Viléma Trmala), Kodudek - Jiří Šolc, Praha 3
  nedat   Kalendář tolerancý na rok 1923, Trigon (Vladislav Zadrobílek), Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1970   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1967 - 1970, 1935 - 1936 a dodatek do ´Kdy zemřeli 1937 - 1966´), Národní knihovna České republiky, Praha
  2004   Divočina - příroda, duše, jazyk, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2007   Josef Váchal (Sborník textů ze sympozia v Klatovech 27. - 28. října 2006), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1933   Masarykův slovník naučný (Š - Ž), Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1967   Příruční slovník naučný (IV. díl, S-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1982   Ilustrovaný encyklopedický slovník (pro - ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1987   Malá československá encyklopedie (Š-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1989   Malý slovník bibliofila, Památník národního písemnictví, Praha
  1993   Encyklopedie osobností Evropy (Od starověku do současnosti), Nakladatelský dům OP, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1997   Slovník světové kresby a grafiky, Odeon, Praha
  1998   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 2, M-Ž), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  1998   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 4: ř/ž), Nakladatelský dům OP, Praha
  1999   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (II. díl N-Ž), Nakladatelství Libri, Praha
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (8: t/ž), Diderot, Praha
  2006   Benezit: Dictionary of Artists (Volume 13: Sommer - Valverane), Éditions Gründ, Paříž (Paris)
  2008   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2008 (XIX. V – Vik), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1935   Jisef Váchal v Alši. (Akord 1935/4), Umění, 53
  1947   Duchovní umění, Okénko do dílny umělcovi, 4.ročník, 2.číslo, 23-37
  1957   40. výročí Velké říjnové revoluce a naše výstavy, Výtvarná práce, 12
  1959   Josef Váchal, Výtvarná práce, 14
  1966   Josef Váchal znovuzrozený, Pochodeň, 2-2
  1967   Josef Váchal, Výtvarné umění, 334-341
  1967   Josef Váchal, Výtvarné umění
  1967   Pekelný peršpektív Josefa Váchala, Výtvarná práce, 6-6
  1967   Podnět života a díla, Plamen, 9.ročník, 4.číslo, 151-152
  1967   Přehled výstav (Plody úzkosti), Výtvarná práce, 4
  1967   Utställningsrond i Prag, 14-21
  1969   Josef Váchal a kniha, Pochodeň
  1970   Další Váchalova výstava, Výtvarná práce, 4
  1970   Pekelník Josef Váchal, Texty, 16-25
  1972   Knižní tvorba Josefa Váchala (Doplněný seznam), Strahovská knihovna, 253-269
  1972   O Josefu Váchalovi, Strahovská knihovna, 241-252
  1978   Historický význam české grafiky 20. let, Umění, 97-113
  1980   Zasloužilý umělec Josef Váchal, Sursum, 7-10
  1983   Česká kniha na přelomu devatenáctého a dvacátého století (Výstavy), Výtvarná kultura, 58-59
  1983   Jihomoravský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 12-13
  1983   Josef Váchal - knihvazač, Umění a řemesla, 66-68
  1984   Josef Váchal a Morava, Exlibris Olomouc 84, 24-26
  1988   Futurismus a české umění, Umění, 20-52
  1988   Symbolistní generace ve třicátých letech, Linie / barva / tvar, 67-81
  1988   Výstava přírůstků GHMP, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 7.číslo, 8
  1989   Josef Váchal 1884-1969, Obrys/Kontur, 15-15
  1990   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3.ročník, 25.číslo, 3-3
  1990   Hořký satanik Josef Váchal (23. září 1884 - 10. května 1069), Proměny, 146-149
  1990   Poznámka o poznámkách Josefa Váchala, Exlibris Olomouc 1990, 15
  1992   Malíř, grafik, sochař a spisovatel Josef Váchal..., Nedělní Lidové noviny, 5
  1993   17 x Josef Váchal, Výtvarné umění, 38-45
  1994   Portmoneum (A Unique Museum), The Heart of Europe, 34
  1994   Z výstavních síní, Program, 32-32
  1995   Exprese, České moderní umění 1900-1960, 51-68
  1995   Laskavé oči Váchalových strašidel, Kritická příloha Revolver Revue, 6-20
  1995   Sprinteři a reprinteři (O současných edicích Váchalových děl), Kritická příloha Revolver Revue, 20-25
  1995   Symbolismus se v českém umění rozvinul..., Sursum: František Kobliha, Josef Váchal, Jan Konůpek, Jan Zrzavý, Rudolf Adámek
  1996   Josef Váchal a jeho život s démony (Z historie grafiky), Grapheion, 36-59
  1996   Josef Váchal a jeho život s démony (reprodukce), Grapheion, 41-57
  1996   Josef Váchal and his life with demons, 1884...1969 (From the history of graphic art), Grapheion, 0.číslo, 36-59
  1996   Okultní inspirace (Poznámka k dílům Bohumila Kubišty, Jana Zrzavého a Josefa Váchala), Revolver Revue, 31.číslo, 171-191
  1998   Auctions: Dorotheum, Sotheby's, Grapheion, 5.číslo, 73-75
  1998   Aukce: Dorotheum otevře nové prostory výstavou, Michelangelova kresba prodána v Sotheby 's, Grapheion, 5.číslo, 73
  1998   Malířství v Čechách 1907 - 1917 (Osma, Skupina výtvarných umělců a jejich generační druhové), Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1), 232-293
  1999   L'instant de l'éclair. Josef Váchal et le symbolisme, Facétie et illumination, 25-29
  2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, 32-130
  2000   Josef Váchal (1884 - 1969), Sto tváří, 242-245
  2000   Vynálezci / Inventors (1907 - 1917), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, 26-49
  2001   Erotika a erotikové (v Česku roku 2001) (Nad jedním souborem Josefa Váchala a nynější výstavou výtvarné skupiny Tvrdohlaví), Mladá fronta Dnes, 7
  2004   Zastoupení děl z let 1994-2004 ve veřejných sbírkách / Representatioin in public collections (Výstavy / Exhibiton, Restaurování historických gobelínů / Restoration), Sladké zboží, sugar stuff
  2005   20. století, Pohádkové bytosti
  2006   Příběh portrétu Jindřicha Imlaufa, Výčepní list, 1
  2006   Starej pekelník Josef Váchal v pekle, Výčepní list, 1, Rodinný výčep - Eva a Petr Rýgrovi, Přibyslav
  2007   Homo collector ((Studie postpřírodopisná)), Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2007, 49-51
  2007   Když se z vášně stává posedlost, Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2007, 3-4
  2007   Křičte ústa! Předpoklady expresionismu (Praha, Galerie hlavního města Prahy - Městská knihovna, 28. 11. 2006 - 4. 7. 2007), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  2008   Lettrismus se objevil v Paříži v roce 1942..., Lettrismus
  2009   Alfred Kubin, Josef Váchal a Šumava, Šumava, 9-49
  2009   Krása a hrůza v krajinách Josefa Váchala, Šumava, 72-93
  2009   Od Antonína Slavíčka k Josefu Váchalovi (Galerie hlavního města Prahy uspořádala na přelomu roku svou největší výstavu Ostravě), Plzeňský deník
  2009   Předmluva, Šumava, 7
  2010   Antimodernisté, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1.číslo, 4
  2010   Exlibris ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové, Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2010, 10-11
  2010   Chvála pravého papíru, Šumavsko-Váchalovské interpretace J. H. Kocmana
  2010   Josef Váchal a český symbolismus, Horizonty umění, 296-300
  2010   Majitelé supralibros a exlibris v Hradci Králové v průběhu staletí, Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2010, 3-9
  2010   Přehled milionových položek vydražených v roce 2009, Ročenka ART+, 59-71
  2011   S Váchalem pod střechou, Respekt, 22.ročník, 29.číslo, 81-81
  2012   Černá slunce v Ostravě, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2012   Duše přírody (1931 - 1944) (Kniha: Josef Váchal, Šumava umírající a romantická, 1931), Černá slunce, 141-142
  2012   Duše přírody (1931 - 1944) (Díla), Černá slunce, 150-181
  2012   Josef Váchal, Art + Antiques, 22-23
  2012   Sbírka kreseb, grafik a maleb, Karáskova galerie, 36-68
  2013   100 let od otevření Obecního domu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3
  2013   Josef Váchal o nutnosti a zbytečnosti umění, Umění / Art, 61-65
  2013   Práce na papíře, Ročenka ART+, 68-70
  2014   J. V. J. V. (K výročí Josefa Váchala), Art + Antiques, 12-17
  2014   Práce na papíře, Ročenka ART+, 77-80
  2015   Josef Váchal - rytec, spisovatel - mystik a vizionář, dosud nevystavená díla Josefa Váchala ze sbírek Prácheňského muzea v Písku, Prácheňské muzeum v Písku v roce 2014, 152-153
  2015   Marie Rakušanová: Josef Váchal. Napsal, vyryl, vytiskl a svázal, Knižní značka, 28
  2016   Přehled milionových položek vydražených v roce 2015, Ročenka ART+, 86-103
  2017   Sursum 1910-1912, Secessioni Europee, 77-91
  2018   Ohlasy 1. světové války ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové a Galerii Středočeského kraje, Na bojištích I. světové války, 145-170
  2019   Josefovi na druhý břeh, Artikl, 6.ročník, 5.číslo, 10-12
  2021   Falzifikáty - pokaždé jiný příběh, Originál? Umění napodobit umění, 107-120
  2022   Baví mě porušování pravidel (Rozhovor Judity Matějové s Eliškou Čabalovou, v Ostravě 25.3.2022), Bulletin Moravské galerie v Brně, 85.číslo, 146-155
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Josef Váchal (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
  ????   Váchal Josef (ctenizpisku.cz), ctenizpisku.cz
  2013/10/31   Legendární Josef Váchal bude k vidění v Becherově vile (karlovy-vary.5plus2.cz)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Josef Váchal: Výbor z celoživotního díla 1906 - 1954, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1967   Kresby a grafika Josefa Váchala, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1969   Josef Váchal: Grafika, Muzeum Chodska, Domažlice (Domažlice)
  1984   Josef Váchal (k 100. výročí umělcova narození ze sbírek Památníku národního písemnictví), Památník národního písemnictví, Praha
  1984   Josef Váchal (1884-1869) (zasloužilý umělec, k 100. výročí narození), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1984   Josef Váchal: Fotografie (ke 100.výročí narození), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1984   Josef Váchal: Obrazy, plastiky, grafika, knihy, Okresní muzeum a galerie, Jičín (Jičín)
  1994   Josef Váchal, Galerie Rudolfinum, Praha
  1995   Josef Váchal: Ex libris, Památník národního písemnictví, Praha
  1999   Josef Váchal: Studeňanská klausura, Okresní muzeum a galerie, Jičín (Jičín)
  2002   Josef Váchal: Dřevoryty, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2002   Joseph Vachal: Des spectres dans la librairie, Médiathéque, Châteauroux
  2004   Josef Váchal (Sbírka ZČG v Plzni), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2005   Josef Váchal, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2005   Josef Váchal (zahájení), Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2005   Josef Váchal 1884–1969, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2006   Josef Váchal ve sbírkách Galerie moderního umění, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2006   Josef Váchal ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2010   Josef Váchal: Ve víru temnot, Galerie Moderna, Praha
  2012   Josef Váchal: Přírodopis strašidel, Galerie Moderna, Praha
  2012   Šumava Josefa Váchala / Der Böhmerwald Josef Váchals, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2013   Legenda Josef Váchal (Ze sbírky Paula Heinického a Josefa Hodka), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2014   Josef Váchal, mystik neukázněný, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
  2014   Josef Váchal: Magie hledání / The Magic of the Quest, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2014   Josef Váchal: Napsal, vyryl, vytiskl a svázal, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2014   Josef Váchal: Soubor 51 originálů věnovaných autorem, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2015   Josef Váchal a Praha (zahájení), Galerie Smečky, Praha
  2015   Josef Váchal: O druhém břehu, Galerie Moderna, Praha
  2017   Satanu dřevorytce M. J. Váchala, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2019   Josef Váchal, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
  2019   Josef Váchal: Fotografie, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  nedatováno   Portmoneum (Museum Josefa Váchala v Litomyšli), Portmoneum - Muzeum Josefa Váchala, Litomyšl (Svitavy)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1963   Ex libris, Československý spisovatel, Praha
  1988   Linie / barva / tvar, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1991   Gravure Tchèque au XXe siècle, Galerie Lambert-Rouland, Paříž (Paris)
  1992   Bohdan Lacina: Kresby, obrazy, Václav Adolf Kovanič: Medaile, plastiky, Josef Váchal a Anna Macková: Grafika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  1992   Josef Váchal, Anna Macková: Grafika, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
  1992   Václav Benda: Obrazy, kresby / Josef Váchal. Anna Macková: Dřevoryty, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1995   Stálá prodejní expozice v nově otevřených prostorách, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  1995   Sursum: R. Adámek / F. Kobliha / J. Konůpek / J. Zrzavý / J. Váchal
  1997   11. aukce výtvarného umění 20. století, Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   Česká grafika 20. století, Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
  2001   Vánoční výstava z děl význačných umělců českého výtvarného umění, Galerie Koruna, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2002   Černá a bílá (Svitavy), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2002   Černá a bílá (Bruntál), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2002   Černá a bílá (Šternberk)
  2002   Erotika, Galerie Jiřího a Běly Kolářových, Praha
  2004   Eros, eros, eros (Láska, nahota, erotika v díle mistrů minulých, současných a budoucích), ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro Gallery, Praha
  2004   Jozef Váchal i inni (Późny czeski symbolizm w grafice pierwszej połowy XX wieku), Museum sztuki medalierskiej Wroclaw, Vratislav (Wrocław, Breslau)
  2004   Z národní klasiky, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2005   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
  2006   Podzim grafiky 2006 (2. ročník festivalu grafiky v kraji Josefa Váchala)
  2006   Sto let české grafiky, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2006   Svět české grafiky (Výběr)
  2006   Vánoční výstava
  2007   České exlibris 1920 - 1945
  2007   Grafika symbolistů, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-Portrait in the Czech Art of the 20th and 21st century, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2008   Česká grafika I, Galerie Moderna, Praha
  2008   Lettrismus (Předchůdci a následovníci), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2008   Vlastimil Beneš, Adolf Born, Václav Boštík, František Gross, Ota Janeček, Jiří Kolář, Alena Kučerová, Josef Lada, Kamil Lhoták, Karel Malich, Zdeněk Sýkora, Tavík František Šimon, Max Švabinský, František Tichý, Josef Váchal, Jan Zrzavý a další, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2008   Vzplanutí (Expresionistické tendence ve Střední Evropě 1903-1936. Sbírka Galerie Ztichlá klika, Praha), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2009   Alfred Kubin, Josef Váchal: Šumava / Der Böhmerwald, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2009   Hráči, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2009   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2010   6. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle 2010 (Pozvánka), Smetanova Litomyšl, o.p.s., Litomyšl (Svitavy)
  2010   Alfons Mucha a česká secese, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2010   Alfred Kubin, Josef Váchal: Šumava / Der Böhmerwald
  2010   Česká grafika II
  2010   Nejlépe tlačiti vlastní káru sám (knihy Josefa Váchala nebo o Josefu Váchalovi vydané nakladatelstvím Paseka za 20 let své činnosti), Smetanova Litomyšl, o.p.s., Litomyšl (Svitavy)
  2010   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2011   Duše krajiny, duch místa, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2011   Džungle (Hommage a Henri Rousseau), Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2011   Láska je slepá, sex je jinde / Love is blind, sex is elsewhere, Artinbox Gallery, Praha
  2013   Secese: Vitální umění 1900 / Vital Art Nouveau 1900, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2014   Beautifull fifteen II, Galerie Mona Lisa, Olomouc (Olomouc)
  2015   Josef & František Seidel, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
  2015   Mysterium Šumava, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
  2015   Z lesa do lesa (Dřevořez, dřevoryt a linoryt inspirovaný Šumavou), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě / 100 Works from the Gallery of Fine Arts in Ostrava, Galerie výtvarného umění, Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Abeceda českých grafiků z cyklu České umění ze sbírky GVUN (III. část), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2018   Generál Pellé a čeští umělci ve Velké válce, Galerie Villa Pellé, Praha
  2019   Černobílé linie – objem a světlo (v dřevořezu, dřevorytu a linorytu), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2019   Vrcholení (Nejvyšší polohy českého výtvarného umění), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2020   Můj milý Ježíšku 2020, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2021   Otokar Březina a Jakub Deml: A bude to slavná chvíle, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2024   In margine: Rám, sokl, vitrína, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
adresář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
archivní fond
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   3. aukce výtvarného umění, Aukční síň Vltavín, Praha
  1996   5. aukce výtvarného umění, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
  1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.), Aukční síň Vltavín, Praha
  1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2001   II. aukce výtvarného umění, Pictura, aukční síň a galerie, s.r.o., Praha 1
  2001   Umění a starožitnosti, Dorotheum, Praha 1
  2001   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
  2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003), Dorotheum, Praha 1
  2003   Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Dorotheum, Praha 1
  2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
  2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art...on paper, Praha
  2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století), Antikva Nova Kodl, Praha
  2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín, Antikva Nova Kodl, Praha
  2005   Aukční katalog 1/2005, 2, Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o., Praha
  2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2006   Aukce umění
  2006   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
  2007   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2008   Aukce č. 50: Výtvarné a užité umění (Aukční dům Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2009   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (25. 11. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   14. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2010   19. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (28. 4. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (10. 11. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2011   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2011   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
  2011   24. aukce výtvarného umění, 24.číslo, Galerie Dolmen, Praha
  2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín, Antikva Nova Kodl, Praha
  2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III.) (14. 5. 2011), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague IV.) (4. 12. 2011), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2011   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (19. 10. 2011), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   25. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, s.r.o., Ostrožská Nová Ves (Uherské Hradiště)
  2012   26. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti), Galerie Dolmen, Praha
  2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Dorotheum: Umění a starožitnosti / Art and Antiques (26. 5. 2012, Prague Marriott Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty), Aukční síň Vltavín, Praha
  2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2013   29. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2013   31. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Aukční síň Vltavín, Praha
  2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
  2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha
  2013   Aukční katalog 6/2013: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha
  2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
  2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X.) (16. 2. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI.) (5. 10. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo), Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
  2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Aukční katalog listopad 2015 (Výběr výtvarného umění), European Arts Investments, Praha 1
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Výtvarné umění / Fotografie - aukční katalog (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2015   Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39), Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
  2016   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2016   77. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2017   149. aukce: Josef Váchal (Aukční síň Vltavín), Aukční síň Vltavín, Praha
  2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění), European Arts Investments, Praha 1
  2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
  2017   Večerní aukce poválečného & současného umění (7. 6. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2018   Aukční síň Vltavín: 161. aukce (Bibliofilie a grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2018   Aukční síň Vltavín: 162. aukce (Výtvarné umění 19.-21. století), Aukční síň Vltavín, Praha
  2018   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2018   Etcetera III½ = VI, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2019   82. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2019   Etcetera 9: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2019   Galerie Dolmen: 69. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2019   Zahradní aukce, Arthouse Hejtmánek, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 176. aukce (Letní aukce: Mince a výtvarné umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 180. aukce (Vánoční aukce: Mince a výtvarné umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Galerie Dolmen: 70. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   1. Art Consulting: Aukce 89 (Topičův salon Praha), 1. Art Consulting Praha, Praha
  2022   87. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2022   88. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 195. aukce (Výtvarné umění 19.–21. století), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 198. aukce (Vánoční aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2023   89. aukční den Galerie Kodl ((výběr výtvarného umění)), Galerie Kodl, Praha
  2023   Aukční síň Vltavín: 202. aukce - Bibliofilie a grafika, Aukční síň Vltavín, Praha
bibliofilie
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1914   Josef Váchal, Trojrám, Zlechov (Uherské Hradiště)
  1971   Pekelník Josef Váchal, Jiří Oliva, Lučice, Chlumec nad Cidlinou (Hradec Králové)
bibliografický katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1998   Josef Váchal: Ohlasy na život a tvorbu, Státní vědecká knihovna, Hradec Králové (Hradec Králové)
diplomová (disertační) práce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1976   Ideové problémy českého symbolismu (Přispěvek k jeho typologii na základě rozboru ranného díla Frant. Bílka a Josefa Váchala), Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedat   Josef Váchal: Somnambula / The Somnambulist (před 1910, olej, plátno 46 x 51 cm, soukromá sbírka)
  nedatováno   Josef Váchal: Pokušení / Tempation (1909, olej, plátno, 37,5 x 48,5 cm, soukromá sbírka)
grafika
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1907   Probe
  1907   Šílenství
  1908   Mystická zahrada
  1909   Tuberkulosa
  1910   Dřevoryt a text z knihy Přepěkné Čtenj o gasnowidném Wawřincowi
  1910   Plakát Sursum
  1910   Sova
  1910   Vidění sedmera dnů a planet (vigneta)
  1910 (1948)   Kolorované dřevořezy s textem z knihy Vidění sedmera dnů a planet
  1911   Dřevoryt z cyklu Putování malého elfa
  1911   Dřevořez z knihy Z rituálu toledských haeretiků
  1911   Dřevořez z knihy Z rituálu toledských haeretiků
  1912   Frontispis ke knize A. K. Emmerichové Hora proroků
  1912   Kolorovaný dřevoryt z knihy Chvála geniálních lékařů a ranhojičů
  1912   Ostrov blaženců
  1912   Pokušení sv. Antonína
  1912   Ráj
  1913   Barevný linoryt z cyklu Bellum
  1913   Korsáři
  1913   Rodina vodníkova
  1913   Svatba skřetů
  1913   Večer
  1914   Posvátný háj
  1915   Fragment k dílu O. Březiny
  1915   Motýl a kukla
  1919   Červenobílí (Spí klidně)
  1921   Zaklínač (Palič)
  1922   Imaginace astrálu kočky a embrya (volný list z Magie budoucnosti)
  1922   Imaginace mateřství v světle inkarnace (volný list z Magie budoucnosti)
  1922   Inkantace / Magie osvobozující (volný list z Magie budoucnosti)
  1923   Barevný dřevoryt z knihy In memoriam Marie Váchalové
  1923   Barevný dřevoryt z knihy In memoriam Marie Váchalové
  1923   Barevný dřevoryt z knihy In memoriam Marie Váchalové
  1924   Skřet potoční
  1926   Titul z knihy Satanu
  1927   Přistání Moru
  1927   Psi ohlodávající mrtvoly
  1931   Titulní list z knihy Šumava umírající a romantická
  1934   Titul knihy Receptář barevného dřevorytu
  1935   Svět rostlin
  1950   Instinkt a intelekt
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  - 1987   Josef Váchal: Očarovaná Šumava (Spolek českých bibliofilů vypisuje subskripci na připravovaný tisk)
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2014   Josef Váchal: Napsal, vyryl, vytiskl a svázal, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  nedatováno   Josef Váchal (Litomyšl), Portmoneum - Muzeum Josefa Váchala, Litomyšl (Svitavy)
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Vergangene Zukunft (Tschechische moderne 1890 bis 1918), Künstlerhaus Wien, Vídeň (Wien)
  1997   České imaginativní umění / Czech Imaginative Art, Galerie Rudolfinum, Praha
  1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Výstava o umění pražské secese a historii a rekonstrukci Obecního domu)
  2001   Art 1900 - 1930, Národní galerie v Praze, Praha
  2001   Sen o říši krásy / Dream of the Empire of Beauty (Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic / The Collection of Jiří Karásek of Lvovice), Obecní dům, a.s., Praha
  2003   Ejhle světlo / Look light, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2003   Metamorfozy człowieka, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2004   Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2011   Rudolf Steiner a současné umění / and Contemporary Art, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2012   1912 (100 let od otevření Obecního domu v Praze), Obecní dům, Praha
  2012   Rytmy + pohyb + světlo / Rhythms + Motion + Light (Impulsy futurismu v českém umění / Impulses of Futurism in Czech Art), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2012   Zamlčená moderna / Iluze a sny: Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2019   Sobě ke cti, umění ke slávě / For One's Honour, For Art's Glory (Sbírky a sběratelé 1600-1960 / Collections and Collectors from 1600 to 1960), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2023   Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek (Krásné tisky ve sbírce Viléma Trmala), Galerie Kodl, Praha
kalendárium
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Kalendárium osobností západních Čech na rok 2009 (Textová část), Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň (Plzeň-město)
kalendář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Dialogy / Dialogues IV, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha
katalogová pozvánka
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Josef Váchal: Grafika / kresby / knihy (ze sbírek Okresního muzea a galerie v Jičíně)
  2003   Josef Váchal
  2012   Slavnostní večer při příležitosti vydání knihy Josef Váchal: Cesta Slovenskem s A. Calmetem Ord. S. B. aneb theorie wampyrismu, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Josef Váchal, Galerie Rudolfinum, Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1980   Exlibris, Kniha, n.p., Praha
  1987   Česká sociální grafika 20. let ze sbírek Sm GVU v Ostravě, Městský dům kultury, Karviná (Karviná)
  1997   České imaginativní umění (Czech Imaginative Art), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2000   Český symbolismus a poetismus v grafické tvorbě 1. poloviny 20. století, Klub přátel umění, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
  2002   Duchovní rozměr grafiky
  2004   Eros, eros, eros (Láska, nahota, erotika v díle mistrů minulých, současných a budoucích), ArtPro, s.r.o., Praha
  2004   Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951), Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
  2006   Impressionismus, Symbolismus, Jugendstyl - Tschechisch (Die Suche nach gemeinsamen Wurzel), Kunstverein Hochfranken Selb, Selb
katalogový list kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1983   Exlibris pro třináct sběratelů, Kulturní středisko města Blanska, Blansko (Blansko)
katalogový plakát kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Pozvánka na vernisáže výstav a doprovodný program (IV. Smetanova výtvarná Litomyšl), Smetanova Litomyšl, o.p.s., Litomyšl (Svitavy)
kresba
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1925   Vazba knihy Putování malého elfa
  1928-1941   Kresby do knihy O. Březina: Básnické spisy
malba
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1904   Bohu svému
obraz
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1904   Jak to bude vypadat
  1904   Ve šlépějích tvých, kráčím ó Pane...,
  1908   Štěstí náhody
  nedatováno   Pomykači stolu
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1969   Josef Váchal
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1935   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 4.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1987/12   Revue K, 29.číslo, Revue K, Alfortville
  1995/06   Kritická příloha Revolver Revue (2), 2.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1
  1995/12   Revolver Revue (30/1995), 30.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1
  1996   Grapheion (Evropská revue o moderní grafice, umění knihy, tisku a papíru), 0..číslo, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
PF
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2015   Pour féliciter 2016, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Grafika Josefa Váchala, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1984   J. Váchal (1884-1969) (100. výročí narození Josefa Váchala)
  1984   Josef Váchal (Výstava k 100. výročí umělcova narození ze sbírek PNP), Památník národního písemnictví, Praha
  1999   Ilustrátoři díla Otokara Březiny, Muzeum Vysočiny Pelhřimov (Okresní muzeum), Pelhřimov (Pelhřimov)
  2019   Obrazy Kooperativy, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  17.4.2008   Pozvánka na slavnostní uvedení knihy Šumava umírající a romantická Josefa Váchala, Památník národního písemnictví, Praha
  1993   Slavnostní otevření Portmonea - Musea Josefa Váchala
  2005   Pozvánka na tiskovou konferenci (Pohádkové bytosti a Orgmatech)
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Divočina - příroda, duše, jazyk / Wilderness - nature, soul, language / Wildnis - natur, seele, sprache, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2006   Artfest.cz (Festival výtvarného umění)
  2006   Galerie hlavního města Prahy (Leden - únor 2006), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2006   Galerie hlavního města Prahy (Březen-duben 2006), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2006   Galerie Klatovy / Klenová: Program 2006 červenec - srpen
  2006   Galerie Klatovy / Klenová: Program 2006 duben - červen
  2010   Galerie výtvarného umění v Ostravě (Program - říjen, listopad, prosinec 2010), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2011   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Zima / Winter 2011), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2014   Galerie hlavního města Prahy (Program září - říjen 2014), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2014   Prague City Gallery (Programme for September - October 2014), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2016   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Jaro / Frühling 2016), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2019   Oblastní galerie Liberec (Lázně 10 / 11 / 12), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2024   In margine: Rám, sokl, vitrína, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  nedatováno   Expozice českého umění 20. století, Galerie hlavního města Prahy, Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1947   Záznamy o díle Jos. Váchala (1)
  1947   Záznamy o díle Jos. Váchala (2)
  1996/10/17   Jitro kouzelníků?, Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného umění, Praha
  nedatováno   Galerie české plastiky, ArtPro (Umění od r. 1920 po současnost), ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro Gallery, Praha
  nedatováno   Ukázka písma z Váchalovy ročenky na rok 1927
reliéf
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1916   Oltář mystiků
ročenka
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2020   Ročenka 2019 (Výběr výtvarných děl z 82. a 83. aukce Galerie KODL), Galerie Kodl, Praha
  2022   Ročenka 2021 (Výběr výtvarných děl z 85. a 86. aukce Galerie KODL), Galerie Kodl, Praha
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Severočeské nakladatelství, Liberec (Liberec)
  1986   Galerie Roudnice, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1989   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (II. (období 1920–1950)), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1990   Erwerbungen 1970-1990, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1997   Západočeská galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2010   101 / II: Masterpieces of the Collection of Prints and Drawings of the National Gallery in Prague, Národní galerie v Praze, Praha
  2010   101 / II: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
separát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1983   Josef Váchal - knihvazač
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1970   Symbolismus v českém výtvarném umění
  1980   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1970 - 1979), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1994   Josef Váchal: Seznam vystavených prací, Galerie Rudolfinum, Praha
  1995   Přírůstky sbírek 1989 - 1993, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1997   Důvěrný prostor / Nová dálka / Intimate Space, New Distance (Umění pražské secese / The Art Nouveau of Prague), Obecní dům, a.s., Praha
  1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století (Seznam vystavených prací, resumé), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl), Národní galerie v Praze, Praha
  2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze), Památník národního písemnictví, Praha
  nedat   Výstava - Josef Váchal
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Písmo ve výtvarném umění (Seznam vystavujících)
soubor grafických listů
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Josef Váchal: Bellum (Cyklus z barev. Dřevorytů. 1913), Argesta, Praha
  1995   Josef Váchal: Neprachov, Argesta, Praha
  1995   Sedmero hlavních hříchů (Vyryl, vytiskla a vydal ve 27 ex. Josef Váchal v říjnu 1912), Petr Hruška - Argestea, Praha
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
soubor reprodukcí
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Ex libris ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze (Konůpek, Krajc, Kysela, Sekora, Stretti, Svolinský, Štáfl, Váchal), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  nedatováno   Ex libris ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze (Aleš, Braunerová, Dillinger, Kobliha, Lada, Švabinský, Váchal), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  nedatováno   Ex libris ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze (Alex, Bouda, Jiřincová, Kupka, Svolinský, Štáfl, Váchal, Wenig), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  nedatováno   Ex libris ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze (Lada, Macková, Mašek, Štáfl, Toyen, Váchal, Wenig), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
soupis díla
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Exlibris Josefa Váchala
soupis pnp/edice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1978   Josef Váchal (Písemná pozůstalost), Památník národního písemnictví, Literární archiv, Praha
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedat   Josef Váchal: Přednáška o slovensku (předneseno ve vršovické Volné Myšlence)
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Josef Váchal
  2005   Pohádkové bytosti
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha

Josef Váchal

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1970   Krvavý román, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1984   Josefa Václava, dřevorytce, nový Kalendář tolerancý na rok 1923 (aneb Rokodník, ve kterém na každý den nějaký bludař neb jiná pozoruhodná a znamenitá osoba a svátek vynajíti se může), Victoria aeterna, Vídeň (Wien)
  1986   Josef Váchal: Očarovaná Šumava, Památník národního písemnictví, Praha
  1990   Josefa Váchala Vademecum, Trigon - knihy, s.r.o., Praha - Holešovice
  1990   Krvavý román (Studie kulturně a literárně historická), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1991   Josef Váchal: Opata Longina z Tarasconu Veyklad krátký o figuře pravé kozla staženého odhalené skrze jeho neřest největší, Lege artis, Praha
  1991   Josef Váchal: Přepěkné Čtení o gasnowidném Wawřincowi (kterak skrze zlého ďábla záhubu na dussi wzal a sspatného konce dossel), Lege artis, Praha
  1992   Nový pekelný žaltář aneb Divové ďábelští, Volvox globator, Praha
  1995   Paměti Josefa Váchala dřevorytce, Prostor, Praha
  1996   Josef Váchal: Malíř na frontě (Soča a Italie 1917-18), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1998   Josef Váchal: Vidění sedmera dnů a planet, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2000   Církev a blouznivci (Historie sektářství a bludařství), Volvox globator, Praha
  2001   Erotikové, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2007   Šumava umírající a romantická, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2012   Cesta Slovenskem s A. Calmetem Ord. S.B. aneb Theorie wampyrismu, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2012   Kázání ad calendas graecas proti hříchu spěšnosti, Pragma, Praha
  2014   Cyklus dřevorytů chvalozpěvem velmi pěkným provázený ku chvále geniálních lékařů a ranhojičů (Vydaný skrze malíře a dřevorytce Josefa Váchala na Král. Vinohradech v Kladské ul č. 3), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2014   In memoriam Marie Váchalové, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2014   Padesát akvisitněexklusivních kněhoznaček od takového též rytce aequilibristicky exlibristně sázených i rytých, nyní pak pro potěšení skalních oplesků sběráků v něco málo exemplářích vydaných v březnu roku 1952, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2014   Paměti pro Josefa Portmana, Trigon (Vladislav Zadrobílek), Praha
  2022   Tisíc Gagarínů a jedna řepařka! (Dopisy-romány zasílané Josefu Hodkovi mezi lety 1949 a 1963), Památník národního písemnictví, Praha
  nedat   Kalendář tolerancý na rok 1923, Trigon (Vladislav Zadrobílek), Praha
  nedat.   Legenda o moudrém praseti
  nedat. (1989)   Sedm textů Josefa Váchala
  nedat. (1990)   Sedm textů Josefa Váchala, Trigon (Vladislav Zadrobílek), Praha
bibliofilie
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1928   Vademecum v erotiky soustech o luze a o buržoustech, aneb O krásu zájem, o Lásku, u rozmanitých mamlásků
soubor grafických listů
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Josef Váchal: Neprachov, Argesta, Praha

Josef Váchal

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Josef Váchal: Výbor z celoživotního díla 1906-1954, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1970   Josef Váchal
  1984   Josef Váchal (1884 - 1969) (K 100. výročí umělcova narození ze sbírek Památníku národního písemnictví), Památník národního písemnictví, Praha
  1984   Josef Váchal: Dílo, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2019   Josef Váchal, Galéria 19, Bratislava (Bratislava)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2011   Myslet bez konce: Rudolf Steiner inspirací / Thinking without limits: Inspired by Rudolf Steiner (Rudolf Steiner a současné umění / Rudolf Steiner and Contemporary Art), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1985   Edgar Allan Poe: Havran (Šestnáct českých překladů (1. vydání)), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1991   O Josefu Váchalovi, Pražská imaginace, Praha
  1995   Živant a umrlanti, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1999   Facétie et illumination (L'oeuvre de Josef Váchal, un graveur écrivain de Bohême (1884-1969)), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2018   Sto obrazů 1918–2018, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
  nedat. (1989)   Sedm textů Josefa Váchala
  nedat. (1990)   Sedm textů Josefa Váchala, Trigon (Vladislav Zadrobílek), Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Písecká čítanka 2, Městská knihovna Písek, Písek (Písek)
  2012   Vlastní texty Františka Bílka a dobová kritika 1896–1941, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   A ještě dodatkem (Z pamětí), Výtvarné umění, 198-199
  1967   Nadpřirozené (Z pamětí), Výtvarné umění, 197-197
  1968   Výpisky z četby vybral Miroslav Topinka, Sešity pro mladou literaturu, 17-17
  1969   Krvavý román, Sešity pro literaturu a diskusi, 13-15
  1981   Nesmrtelnému patriarchovi české knižní značky Dr. Jaromíru Malému nezištně obětováno (Exlibris Dr. Jaromíra Malého), Písecká čítanka 2, 272-273
  1981   Pepíček od Alšů (O mém mládí v Písku), Písecká čítanka 2, 154-158
  1990   Hořký satanik Josef Váchal (23. září 1884 - 10. května 1069), Proměny, 146-149
  1992   Dopis dřevorytce Josefa Váchala Otto Františku Bablerovi (Prozřetelnost posílá šťabajzny), Nedělní Lidové noviny, 5
  2005   „Nejznametitější dojmy z šumavského ráje bývají ony při slunce východu prožité…“, Od země přes kopec do nebe..., 83-84
  2012   Josef Váchal: Přednáška sochaře Františka Bílka v automobilovém klubu, Vlastní texty Františka Bílka a dobová kritika 1896–1941, 238
  2013   O umění, Umění / Art, 66-74
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Josef Váchal: Šumava
katalogový list autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Jan Pištěk, Galerie Behémót, Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967/06/15   Výtvarné umění, 17.ročník, 4.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996/10/17   Jitro kouzelníků?, Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného umění, Praha
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedat   Josef Váchal: Přednáška o slovensku (předneseno ve vršovické Volné Myšlence)

Josef Váchal

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Josefa Váchala Vademecum, Trigon - knihy, s.r.o., Praha - Holešovice
bibliofilie
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1928   Vademecum v erotiky soustech o luze a o buržoustech, aneb O krásu zájem, o Lásku, u rozmanitých mamlásků

Josef Váchal

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1946   Ruce, Evropský literární klub (ELK), Praha
  1964   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  1973   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  1987   Písecký regionalista Jaromír Malý, Okresní knihovna, Písek (Písek)
  1992   Hrad smrti, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1992   Nový pekelný žaltář aneb Divové ďábelští, Volvox globator, Praha
  1997   Božstva a kulty, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2000   Církev a blouznivci (Historie sektářství a bludařství), Volvox globator, Praha
  2001   Tvář naší země: Krajina domova, Studio JB (Bárta & Bárta), Lomnice nad Popelkou (Semily)
  2002   Bibliofilie v Československu (1918-1939), Spolek českých bibliofilů, Praha
  2014   In memoriam Marie Váchalové, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Kruh Humor, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1981   Písecká čítanka 2, Městská knihovna Písek, Písek (Písek)

Josef Váchal

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Josef Váchal (1884 - 1969) (K 100. výročí umělcova narození ze sbírek Památníku národního písemnictví), Památník národního písemnictví, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   Josef Váchal: Kniha vzpomínek, Památník národního písemnictví, Praha

Josef Váchal

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1963   Svět Jana Zrzavého, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
  1981   Typographia 2 (Fotosazba), Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha
  1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1999   Eros v evropské grafice v průběhu staletí, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2007   František Drtikol, Torst, Praha
  2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1912   2. výstava uměleckého sdružení Sursum, Česká revue, 119-120
  1948   Poznámky životopisné a knihopisné, Moderní člověk a křesťanství, 296-307
  1958   Nově přijatí členové a kandidáti, Výtvarná práce, 10-11
  1964   K výstavě tisků a sbírky J. Portmana, Výtvarná práce, 8-9
  1967   Josef Váchal o Josefu Floriánovi, Výtvarná práce, 2
  1968   Tradice české krásné knihy, Glosy ze Strahova, 23-28
  1970   Lo sviluppo dell´arte cecoslovacca..., 50 e uno grafici cecoslovacchi
  1981   Expresionismus, Výtvarná kultura, 5-11
  1984   2. výstava uměleckého sdružení Sursum, O umění a kultuře I, 119-120
  1988   Když byly počátkem roku 1948..., Alén Diviš 1900 - 1956
  1988   Linie, barva, tvar, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 19.číslo, 5
  1989   Jan Jemelka, Jan Jemelka, Pavel Mühlbauer, Zdenek Hůla, Petr Veselý
  1990   Podoby současného figurálního malířství, Člověk v obraze
  1991   Alén Diviš a české umění (přednáška), Revolver Revue, 73-80
  1991   Grafika české avantgardy v období..., Grafika české avantgardy 1907-1918, 3-5
  1991   Stará avantgarda (K výstavě v Kinského paláci), Lidové noviny
  1992   Paseka, dům a krásné knihy (S Váchalem ´ve znaku´, Otázky pro nakladatele Ladislava Horáčka), Večerník Praha, 4-4
  1992   Z Pasekovy zahrádky (Knihkupectví s výstavami, Hovoříme s nakladatelem L. Horáčkem), Večerník Praha, 6-6
  1993   Ta naše groteska česká, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  1994   Evropa, Evropa (Století avantgardy ve střední a východní Evropě), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1994   Wystawa ´W kręgu Galerii H´ jest wynikiem..., W kręgu Galerii H
  1995   Cihlář Michal (Luulen että meidän... / I think that...), 48-48
  1995   Doplňkový průvodce výstavami, Mladá fronta Dnes, 19-19
  1995   Samettivallankumouksen jälkeen / After the Velvet Revolution, Samettivallankumouksen jälkeen / After the Velvet Revolution, 11-18
  1997   Česká groteska - příběh jednoho fenoménu / Czech Grotesque - a Story of One Phenomenon, Česká groteska / Czech Grotesque
  1997   Přelom tisíciletí ve světle teorie komplexity, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1997   Umění, věda, společnost na přelomu tisíciletí, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1997   Vladimír Kokolia, Trigon a Vladislav Zadrobílek, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7-7
  1997   Ztráty a nálezy (Událost), Lidové noviny, 3-3
  1998   Umělec, který přepsal Váchalovy dřevoryty na zeď Portmonea, Lidové noviny, 13-13
  1999   Erós v grafice (Praha, Hollar, 6. 5. - 30. 5., 3. 6. - 4. 7.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, 194-228
  2000   Lexigrafie na pranýři aneb postesky české nad polským poloslovníkem literatury, Tvar 13, 12-13
  2001   Příběh zapomenuté sbírky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2002   3 bra3m z 3nce spa3li 3 zlo3lce (Konceptuální koláž Michala Cihláře vzniká už skoro dvacet let), Lidové noviny, 16
  2003   Antikvariát Prošek (Knihy, grafika a rukopisy v 52. aukci), Art & Antiques, 16
  2004   K výstavě Bohumila Kubišty, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4
  2004   Originál do každé rodiny (Nemusíte zrovna zaplatit milion za Fillu. Seznamte se s tvorbou (a cenami) špičky našich současných malířů, o které je zájem i v cizině.), Pátek Lidových novin, 11-13
  2005   Kdo je Alén Diviš?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  2006   Dary & Nedary (Výstřižek z malých dějin), Mladá fronta Dnes, 11-11
  2006   Vladislav Zadrobílek: Čím víc jsme vpředu, tím blíž jsme tomu vzadu (Salon, literární příloha Práva), Právo, 1-4
  2008   Lettrismus - Předchůdci a následovníci, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6
  2009   Hypnos, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9
  2009   Listování - Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21.číslo, 16
  2011   Jiří H. Kocman, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 2.číslo, 3
  2011   Motor & Art, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 16-17.číslo, 6-6
  2011   Papíry za milion, Art + Antiques, 18-18
  2011   Rekordní holíčská fajáns, Art + Antiques, 29-30
  2012   Duše přírody (1931 - 1944) (Zlomy: František Drtikol, Vojtěch Preissig), Černá slunce, 148-149
  2013   Od bibliofilií po současnost, Art + Antiques, 18-18
  2013   Od Slavíčka po Typlta, Art + Antiques, 24-26
  2013   Sázka na jistý růst? Díla českých výtvarných klasiků, Ekonom
  2014   Nejdražší Preisler, Art + Antiques, 17-17
  2014   Václav Mařan (1879 - 1962), 130. výročí keramické školy v Bechyni, 22-26
  2015   Pozdní český symbolismus v grafické tvorbě 1. poloviny 20. století, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5
  2018   Drahý Matal, Petrbok a rekordní Kupka, Art + Antiques, 19-19
  2018   Osmičkoví umělci, pro něž životem byla cesta, My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 78-79
  2022   Nejdražší konvolut kreseb, nová maxima Filly, Špály a řady dalších, Art Antiques, 2.číslo, 16-17
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Alžběta Anna Wiesenbergerová (www.rektoris.wz.cz)
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   Obrazy mysli, mysl v obrazech / Images of the Mind, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
PF
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2015   PF 2016 (Severočeská galerie výtvarného umění v litoměřicích), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1998   České výtvarné umění 20. století, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Brandýské Mámení 2004

Josef Váchal

instituce, obec  
Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum

Josef Váchal

rok udělení   název ceny, druh, poznámka
????   Zasloužilý umělec, zasloužilý umělec, 1969